Josephus Petrus Antonius Coopmans (1925-2016)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Josephus Petrus Antonius Coopmans, Jos, geb. ’s-Hertogenbosch 09.09.1925, 
promotie Nijmegen 09.04.1964|a|, hoogleraar Tilburg, overl. ’s-Hertogenbosch 08.02.2016, begr. Orthen, tr. voor 1954 Annemarie M.A. van der Bruggen, geb. ’s-Hertogenbosch 05.12.1922, overl. Utrecht 18.10.2004, begr. Orthen, d.v. Johannes Petrus van der Bruggen (ca.1878-1955) en Joanna Adriana Hubertina Nederveen (1882-1962).
 
Noten: |a| proefschrift: De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629; promotor: B.H.D. Hermesdorf (1894-1978).

 

[2] Leonardus Hubertus Coopmans, geb. Broekhuizen 11.07.1875, rijkszuivelvisiteur (1913,1938), overl. ’s-Hertogenbosch 06.10.1940,  tr. Bergen (L) 19.10.1907
[3] Theodora Henrica Clevers, geb. Afferden (Bergen) 22.06.1886, overl. ’s-Hertogenbosch 28.10.1961, begr. Orthen 31.10.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                   Allegonda Jozephina Aantonia Coopmans, geb. Boxtel 24.11.1908, Zuster Pascaline O.P. (57 jaar lid van de Congregatie van de H. Catharina van Siena, Dominicanessen te Voorschoten), RON, overl. Reuver 24.02.1994, begr. Voorschoten (Kloosterkerkhof) 28.02.1994.

2.                   Petrus Gertrudis Anthonius Coopmans, geb. Boxtel 05.10.1910, eerste luitenant (1938), generaal-majoor der infanterie, RNL, OON met de zwaarden, lid Hoog Militair Gerechtshof, overl. Breda 22.11.1994, crem. Breda 26.11.1994, tr. Breda 09.08.1938 Maria Elisabeth Petronella Hornix, geb. Breda 16.03.1914, d.v. Henricus Josephus Hubertus Hornix, landmeter van het kadaster, en Antoinette Elizabeth Maria van Acker.

3.                   Elizabeth Wilhelmina Johanna Antonia Coopmans, geb. Boxtel 09.12.1911, tr. ’s-Hertogenbosch 10.05.1937 Franciscus Josephus de Wijs, geb. Tilburg 19.03.1912, vertegenwoordiger, z.v. Franciscus Lambertus Gabriel de Wijs, fabrikant, en Elisabeth Maria Krijnen.

4.                   Henricus Antonius Marie Coopmans, geb. Breda 12.05.1913, pater Harry O.P. (55 jaar Dominicaan, 50 jaar priester), overl. Tiel 29.10.1987, begr. Nijmegen (Kerkhof van het Albertinum a/d Heyendaalseweg) 03.11.1987.

5.                   Johannes Marie Antonius Coopmans, Joop, geb. Breda 21.10.1914, overl. ’s-Hertogenbosch 28.01.1984, begr. Orthen 03.02.1984, tr. J.W.C.M. Hirdes, Annie/Anny, geb. 13.07.1910, overl. 07.11.1993, begr. Orthen 10.11.1993.

6.                   levenloos kind, ’s-Hertogenbosch 09.03.1916.

7.                   Petronella Josephina Antonia Coopmans, Nelly, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1918, overl. ’s-Hertogenbosch 29.08.2015, tr. ’s-Hertogenbosch 27.05.1942 Johannes Petrus Hendricus de Klerk, Jan, geb. Koedoes 02.08.1916, overl. voor 2015, z.v. Hendricus Franciscus de Klerk en Catharina Maria van Nieuwkerk. [Helvoirt 1961; ’s-Hertogenbosch 1984]

8.                   Gerarda Maria Antonia Coopmans, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1920, tr. ’s-Hertogenbosch 12.07.1943 Reinier Klaase, geb. Heiloo ca. 1919, vertegenwoordiger (1948), overl. voor 1984, z.v. Adrianus Klaase en Anna Dekker.

9.                   L.B.A. Coopmans, Leo, geb. 28.10.1921, overl. 28.11.1995, begr. Tilburg (Bpl. Vredehof), tr. G.M. Bijvoet, Truus, geb. Soerabaja 13.07.1923, overl. Tilburg 11.02.2014, begr. Tilburg (Bpl. Vredehof).

10.               Theodorus Antonius Marie Coopmans, Theo, geb. 23.11.1923, overl. ’s-Hertogenbosch 23.10.2001, tr. G.G.M. Rasch, Diny, geb. 09.05.1922, overl. 13.12.2012, begr. Orthen.

11.               Josephus Petrus Antonius Coopmans, geb. ’s-Hertogenbosch 09.09.1925; volgt [1].

12.               dochter.

 

[4] Petrus Coopmans, Peter, geb. Blerick (Maasbree) 15.11.1823, overl. Broekhuizen 12.06.1898; tr. 1e Broekhuizen 29.10.1852 Maria Elisabeth Minten, geb. Sevenum 31.07.1822, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 06.10.1857, d.v. Jan Minten en Geertrui Baeten; tr. 2e Broekhuizen 12.01.1858 Johanna Gertrudis Bexkens, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 04.09.1830, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 12.02.1873, d.v. Antoon Bexkens en Joanna Mulders; tr. 3e Broekhuizen 07.06.1873

[5] Elisabeth Verhaag, geb. Sevenum 09.04.1838, overl. Broekhuizen 31.10.1900.

Uit het huwelijk Coopmans-Minten:

1.                   levenloze zoon, Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 01.03.1854.

2.                   Joannes Andreas Coopmans, geb. Broekhuizen 30.09.1855.

Uit het huwelijk Coopmans-Bexkens:

3.                   Maria Elisabeth Coopmans, geb. Broekhuizen 20.01.1859, overl. Venray 09.04.1936, tr. 1e Broekhuizen 07.05.1886 Arnoldus Coenders, geb. Lottum (Grubbenvorst) 27.11.1857, herbergier, overl. Venray 08.03.1903, z.v. Willem Coenders en Anna Catharina Claassens; tr. 2e Venray 09.11.1906 Johannes Lambertus van Meijel, geb.Venray 12.04.1871, arbeider, overl. Deurne 21.02.1946, z.v. Gerardus van Meijle, landbouwer, en Anna Maria Kersten.
     JLvM tr. 1e Antonetta Litjens, geb. Venray 19.03.1869, overl. Venray 21.03.1906, d.v. Joannes Litjens en Anna Maria Jenniskens.

4.                   Antonius Jacobus Coopmans, geb. Broekhuizen 15.01.1860, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 26.02.1860.

5.                   Antoon Jacob Coopmans, geb. Broekhuizen 02.02.1861.

6.                   Peter Hendrik Coopmans, geb. Broekhuizen 24.12.1863, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 07.01.1864.

7.                   Johanna Gertrudis Coopmans, geb. Broekhuizen 24.12.1863, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 10.01.1864.

8.                   Maria Gertrudis Coopmans, geb. Broekhuizen 02.04.1865.

9.                   Johanna Dorothea Coopmans, geb. Broekhuizen 12.02.1867.

10.               Peter Henricus Coopmans, geb. Broekhuizen 15.04.1869, overl. Broekhuizen 12.11.1893.

11.               Gerardus Wilhelmus Coopmans, geb. Broekhuizen 15.02.1871.

Uit het huwelijk Coopmans-Verhaag:

12.               Theodorus Coopmans, geb. Broekhuizen 16.04.1874, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 28.06.1874.

13.               Leonardus Hubertus Coopmans, geb. Broekhuizen 11.07.1875|a|; volgt [2].

14.               Peter Joseph Coopmans, geb. Broekhuizen 24.08.1877, slager, overl. Venlo 25.06.1937, tr. Tegelen 17.10.1904 Lucia Sophia Croonen, geb. Tegelen 12.12.1880, overl. Tegelen 09.01.1958, d.v. Peter Mathis Croonen, winkelier, en Wilhelmina Janssen.

15.               Maria Gertrudis Coopmans, geb. Broekhuizen 15.10.1879, overl. Velden 17.12.1946, tr. Arcen en Velden 27.06.1908 Peter Johannes Bouten, geb. Blerick (Maasbree) ca. 1877, overl. Venlo 01.01.1954, z.v. Gerard Bouten en Maria Aldegonde Hoorres.

16.               Wilhelmina Coopmans, geb. Broekhuizen 15.03.1883, dienstbode (1906), overl. Broekhuizen 30.03.1949, tr. Broekhuizen 12.11.1906 Antoon Cornelis Clevis, geb. Broekhuizen 11.05.1879, onderwijzer, overl. Venlo 10.01.1965, z.v. Johannes Martinus Clevis, huisschilder, en Anna Elisabeth Versaart.

 

Noten: |a| moeder Verhaeg.

 

[6] Peter Johannes Hubertus Clevers, geb. Afferden (Bergen) 02.03.1843, overl. voor 1928, tr. Broekhuizen 28.05.1880

[7] Aldegonda Johanna Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 23.12.1855, overl. voor 1928.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Peeters):

1.                   Jan Mathijs Hubertus Clevers, geb. Afferden (Bergen) 17.05.1881, overl. Bergen 25.02.1957, tr. Bergen 20.07.1916 Anna Margaretha Aben, geb. Afferden (Bergen) 06.10.1888, overl. Boxmeer 20.03.1955|a|, d.v. Antoon Aben en Johanna Maria Hendrix.

2.                   Henricus Hubertus Clevers, geb. Afferden (Bergen) 26.03.1883, tr. Bergen 02.05.1912 Theodora Maria van de Leijgraaf, geb. Uden 13.06.1890, overl. Venlo 17.07.1964, d.v. Adrianus van de Leijgraaf en Petronella Theijssen.

3.                   Franciscus Leonardus Clevers, geb. Afferden (Bergen) 10.10.1884, overl. Afferden (Bergen) 20.10.1884.

4.                   Theodora Henrica Clevers, geb. Afferden (Bergen) 22.06.1886|b|; volgt [3].

5.                   levenloze dochter, Afferden (Bergen) 22.04.1888.

6.                   Bernardus Josephus Clevers, geb. Afferden (Bergen) 04.03.1889, overl. Deurne 05.05.1966, tr. Bergen 14.09.1916 Johanna van den Bergh, geb. Afferden (Bergen) 19.09.1889, overl. Grubbenvorst 20.10.1964, d.v. Christiaan van den Bergh en Anna Margaretha van Baal.

7.                   Maria Elisabeth Clevers, geb. Afferden (Bergen) 18.01.1891, overl. Doesburg 08.12.1921, tr. Bergen 04.02.1914 Antonius Johannes Weetink, geb. Angerlo 25.04.1888, koster, z.v. Petrus Johannes Weetink, kleermaker, en Gerritjen Soethof.
     AJW tr. 2e Doesburg 08.08.1922 Maria Antonia van den Boer, geb. Boxtel 12.09.1881, overl. Doesburg 02.04.1952, d.v. Cornelis van den Boer en Wilhelmina Huberta Catharina vande Ven.

8.                   Petronella Leonarda Clevers, geb. Afferden (Bergen) 18.01.1891, tr. Bergen 21.05.1917 Bernardus Theodorus Gruijthuijsen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1879, overl. Tiel 01.07.1957, z.v. Johannes Gruijthuijsen en Marianna Janssen.

9.                   Bernardina Antonia Maria Clevers, geb. Afferden (Bergen) 01.05.1892.

10.               Gerarda Alberdina Maria Clevers, geb. Afferden (Bergen) 09.04.1894.

11.               Bernardus Johannes Hubertus Clevers, geb. Afferden (Bergen) 25.06.1896, boekhouder (1928), koopman (1952), overl. Nijmegen 29.01.1952, tr. Maashees en Overloon 16.10.1928 Anna Catharina Bussers, geb. Maashees (Maashees en Overloon) 11.06.1900, d.v. Peter Johannes Bussers, landbouwer, en Johanna Hendrix.

12.               Gerardus Johannes Hubertus Clevers, geb. Afferden (Bergen) 10.04.1899.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergen 1955 no.16; |b| moeder Allegonda Peeters.

 

[8] Andries Coopmans, geb. Blerick ca. 1786/1787, cultivateur (1813), daghuurder (1823), dagloner (1839), overl. Blerick 12.05.1854, tr. Maasbree 23.07.1813|a|

[9] Gertruij Gussen, geb. Grubbenvorst ca. 1789, servante (1813), dagloonster (1839).

Uit dit huwelijk (vader ook Andreas/Andrijs, soms Koopmans, moeder ook Gertrudis, moeder ook Gusten):

1.                   Jacob Coopmans, geb. Blerick ca. 1814, kuipersknecht, overl. Blerick (Maasbree) 02.04.1839.

2.                   Joanna Koopmans, ook Coopmans, geb. Blerick (Maasbree) 25.04.1818, overl. Helmond 24.03.1881, tr. Maasbree 05.05.1846 Jan Hermans, geb. Maasbree 03.01.1811, overl. voor 1881, z.v. Gerard Hermans en Cornelia Gommans.

3.                   Joannes Coopmans, geb. Maasbree 02.01.1820, overl. Blerick (Maasbree) 09.01.1820.

4.                   Petronella Coopmans, geb. Maasbree 06.06.1821, overl. Blerick 03.10.1862, tr. Maasbree 10.04.1856 Jozeph Janssen, geb. Blerick 17.12.1827, z.v. Mathijs Janssen en Joanna Dings.

5.                   Petrus Coopmans, geb. Blerick (Maasbree) 15.11.1823|d|; volgt [4].

6.                   Maria Coopmans, geb. Blerick (Maasbree) 25.02.1826, overl. Blerick (Maasbree) 20.02.1891, tr. Maasbree 21.05.1856 Joannes Goofers, geb. Weert 18.08.1823, molenaar, overl. Blerick (Maasbree) 03.04.1895, z.v. Lambert  Goofers en Aldegonda Colbers.
     JG tr. 1e Maasbree 25.10.1847 Maria Jozepha Hoffmann, geb. Hardt|c| 07.10.1817, overl. Blerick (Maasbree) 08.07.1855, d.v. Hendrik Hoffmann en Maria Theresia Dericks; tr. 3e Maasbree 24.09.1892 Johanna Maria van den Beuken, geb. Helden 27.03.1847, overl. Blerick (Maasbree) 17.11.1928, d.v. Godefridus van den Beuken, grondeigenaar en wetrhouder (1871),  en Johanna Elisabeth Joosten.
     JMvdB tr. 1e Helden 02.10.1871 Jan Mathijs Hubert Hermkens, geb. Blerick (Maasbree) 12.11.1838, landbouwer, overl. Blerick (Maasbree) 29.07.1891, z.v. Conrard Hermkens en Joanna Jacoba Bos.

7.                   Lucia Coopmans, geb. Maasbree 07.03.1830.

8.                   Jacob Coopmans, geb. Blerick (Maasbree) 12.06.1835, molenaar, overl. Deurne en Liessel 19.02.1881|b|, tr. Broekhuizen 10.04.1866 Dorothea Huberta Verscharen, geb. Lottum (Grubbenvorst) 08.03.1839, overl. Venray 25.07.1909, d.v. Joseph Michiel Verscharen en Johanna Hanssen.
     DHV tr. 2e Venray 09.01.1882 Pieter Baltissen, geb. Venray 02.02.1834, schoenmaker, overl. Venray 11.12.1907, z.v. Hendrik Baltissen, kleermaker, en Anna Catharina Vermeulen.
     PB tr. 1e Venray 13.10.1871 Hermina Janssen, geb. Wanssum 04.09.1823, overl. Venray 22.07.1881, d.v. Peter Janssen en Magareta Bremkens.

9.                   Christina Coopmans, geb. Maasbree 22.06.1838, overl. Blerick (Maasbree) 22.05.1849.

 

Noten: |a| bruidegom Andre, z.v. Jacques en Jeanne, bruid Gertrude Gussen, d.v. Guillaume en Lucie, bruid en bruidegom ‘qui ont declaré ne savoir écrire’ tekenen niet (huw.akte Maasbree 1813 no.13); |b| moeder Gussens (overl.akte Deurne en Liessel 1881 no.22); |c| destijds in gemeente Gladbach, Pruissen, nu in gemeente Mönchengladbach, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| moeder Gusten.

 

[10] Theodor Verhaeg, geb. Sevenum ca. 1797, dienstknecht (1827), akkerman/landbouwer (1867,1870), overl. Venray 07.04.1870, tr. Horst 20.04.1827|d|

[11] Petronella Minten, geb. Venray ca. 1805, dienstmeid (1827), akkervrouw/landbouwster (1867,1884), overl. Horst 09.02.1885.

Uit dit huwelijk (vader ook Verhaag):

1.                   Hendrik Verhaeg, ook Verhaag, geb. Horst 22.08.1828, landbouwer, overl. Sevenum 23.07.1865, tr. Grubbenvorst 25.04.1863 Petronella Verhaag, ook Verhaeg, geb. Grubbenvorst 31.10.1832, landbouwster, overl. Sevenum 01.06.1897, d.v. Gisbert Verhaag, landbouwer, en Maria Catharina Steegh, landbouwster.

2.                   Petronella Verhaeg, geb. Horst 11.11.1830, overl. Horst 22.05.1891|c|.

3.                   Elisabeth Verhaeg, geb. Horst 01.01.1833, overl. Horst 11.10.1833.

4.                   Leonard Verhaeg, geb. Sevenum 07.08.1834, landbouwer, overl. Horst 13.09.1915, tr. 1e Grubbenvorst 09.05.1876 Wilhelmina Sillen, geb. Neer 14.10.1843, dienstmeid (1876), overl. Grubbenvorst 27.03.1900, d.v. Johannes Sillen en Catharina Renskens; tr. 2e Grubbenvorst 01.02.1902 Sibilla Beissel, geb. Baarlo (Maasbree) 11.09.1842, dienstmeid (1877), arbeidster (1902), overl. Lottum (Grubbenvorst) 11.08.1908, d.v. Adolph Beissel en Hendrina Verstappen.
     SB tr. 1e Maasbree 07.04.1877 Gerardus Gertzen, geb. Baarlo 03.12.1846, landbouwer, overl. Baaarlo (Maasbree) 07.09.1899, z.v. Willem Gertzen, landbouwer, en Martina Peeters.

5.                   Wilhelmina Verhaeg, geb. Sevenum 08.04.1836, dienstmeid (1868), overl. Sevenum 09.02.1900, tr. Sevenum 02.06.1868 Martin van Enckevort, geb. Sevenum 15.09.1841, metselaar, overl. Sevenum 08.12.1908, z.v. Gisbert van Enckevort, landbouwer, en Maria Gertruij Billekens, landbouwster.

6.                   Elisabeth Verhaag, geb. Sevenum 09.04.1838; volgt [5].

7.                   Jakob Verhaag, geb. Sevenum 12.10.1839, landbouwer, overl. Venray 14.01.1907.

8.                   Agnes Verhaag, geb. Sevenum 05.03.1841, landbouwster, overl. Horst 21.03.1920, tr. Venray 11.05.1867 Antoon van Helden, geb. Horst 06.12.1834, landbouwer, overl. Horst 28.09.1904, z.v. Pieter Jan van Helden en Petronella Sanders.

9.                   Pieter Verhaag, ook Peter, geb. Sevenum 21.03.1843, landbouwer, tr. Venray 11.04.1870.

10.               Christiaan Verhaag, geb. Sevenum 31.12.1844, akkerman, overl. Meerlo 13.09.1919, tr. Meerlo 19.04.1884 Wilhelmina Huberta van den Boom, geb. Meerlo 09.08.1836, overl. Venray 19.07.1914, d.v. Gerard van den Boom en Beatrix Hebben.
     WHvdB tr. 1e Machiel Dijkstra, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 18.02.1827, gepensioneerd marechaussee (1880), overl. Swolgen (Meerlo) 16.10.1880|b|, z.v. Freerk Machiels Dijkstra en Aukje Oedzes Hillebrants.

11.               Joanna Verhaag, ook Johanna Verhaagh, geb. Sevenum 03.01.1847, overl. Sevenum 10.11.1847.

12.               Herman Verhaag, geb. Sevenum 16.03.1849, overl. Meerlo 08.02.1925, tr. Meerlo 12.11.1898 Anna Gertrudis Huberta Berken, geb. Meerlo 22.07.1854, overl. Meerlo 26.09.1934, d.v. Peter Antoon Berken en Anna Christina Hermkens.
     AGHB tr. 1e Meerlo 09.04.1880 Joannes Lommen, geb. Arcen en Velden 31.10.1845|a|, overl. Meerlo 24.03.1897, z.v. Henricus Lommen en Anna Gertrudis Keltjens.

 

Noten: |a| geb. Lottum (overl.akte Meerlo 1897 no.8); |b| Michiel, vader Michiel Frederik, moeder Aaltje (overl.akte Meerlo 1880 no.40); |c| geb. Sevenum (overl.akte Horst 1891 no.48); |d| vader v/d bruid Pieter, moeder v/d bruid Huben (huw.akte Horst 1827 mo.93).

 

[12] Johannes Mathijs Clevers, geb. Afferden ca. 1804, schoenmaker (1871), bouwman (1874), overl. Afferden (Bergen) 22.06.1888, tr.

[13] Hendrica Gerats, geb. Afferden (Bergen) ca. 1801, overl. Afferden (Bergen) 08.03.1876.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan Mathijs, moeder ook Hendrika):

1.                   Johanna Huberdina Clevers, geb. Afferden (Bergen) 16.06.1835, tr. Reek 09.07.1874 Antonius Hendrikus van der Meulen, geb. Reek 08.05.1835, broodbakker (1868), tapper (1874), z.v. Hendrikus van der Meulen, winkelier, en Bartholomina Verstraaten.
     AHvdM tr. 1e Reek 12.10.1868 Hermina Helena Cuppen, geb. Gassel 19.08.1843, overl. Reek 07.11.1873, d.v. Lamert Cuppen en Johanna van de Burgt.

2.                   Petronella Damiana Clevers, geb. Afferden (Bergen) 28.02.1837, overl. Oss 24.12.1916, tr. Oss 02.06.1871 Wilhelmus Bol, geb. Oss 08.04.1837, kuiper, overl. Oss 22.12.1918, z.v. Jan Bol, kuiper, en Johanna Meegens.

3.                   Maria Louisa Agatha Clevers, geb. Afferden (Bergen) 05.02.1839, overl. Gennep 13.01.1915, tr. 1e Bergen 24.04.1876 Johannes Jacobus Ponjee, geb. Bergen 09.03.1829, koster, overl. Bergen 22.01.1886, z.v. Johannes Ponjee en Gertrudis Vermaeten; tr. 2e Bergen 27.06.1892 Gerardus de Vaal, geb. Mill 27.12.1831, postillon (1858), koopman (1892), overl. Gennep 09.07.1905|b|, z.v. Mathijs de Vaal, landbouwer, en Ida Klomp.
     JJP tr. 1e Bergen 08.11.1858 Johanna Reijntjes, geb. Weeze 03.05.1833, overl. Bergen 20.06.1874|a|, d.v. Ruthgerus Reijntjes en Catharina Sanders.
     GdV tr. 1e Boxmeer 16.11.1858 Maria Catharina Moorrees, geb. Venray 14.01.1834, dienstmeid (1858), overl. Boxmeer 31.12.1880, d.v. Peter Moorrees, akkerman, en Agnes Hensen.

4.                   Jan Hendrik Damianus Clevers, geb. Afferden (Bergen) 24.03.1841, schoenmaker, tr. 1e Bergen 12.05.1876 Johanna Grevers, geb. Afferden (Bergen) 07.03.1852, dienstmeid (1876), overl. Afferden (Bergen) 08.05.1887, d.v. Peter Johannes Grevers en Petronella Tissen; tr. 2e Bergen 21.11.1887 Elizabeth van Swaamen, geb. Bergen 07.06.1861, overl. Blerick (Maasbree) 12.04.1932, d.v. Gerard vanSwaamen en Anna Maria Beckers.

5.                   Peter Johannes Hubertus Clevers, geb. Afferden (Bergen) 02.03.1843; volgt [6].

 

Noten: |a| Reijnders; |b| ook overl.akte Boxmeer 1905 no.33.

 

[14] Henricus Hubertus Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 25.02.1828, metselaar (1853), klompenmaker (1874); tr. 2e Broekhuizen 08.04.1861 Leonora Hendrix, geb. Swolgen (Meerlo) 09.12.1821|a|, overl. Broekhuizen 28.08.1874, d.v. Hermanus Hendrix en Helena Huberts; tr. 1e Beugen en Rijkevoort 07.11.1853

[15] Theodora Elisabeth Terburg, geb. Grave 30.11.1824, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 28.12.1860.

Uit het huwelijk Peters-Terburg:

1.                   Gerardus Joannes Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 27.01.1855, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 14.02.1855.

2.                   Aldegonda Johanna Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 23.12.1855; volgt [7].

3.                   Gerardus Johannes Hubertus Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 07.10.1858, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 20.06.1859.

Uit het huwelijk Peters-Hendrix:

4.                   Theodora Helena Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 23.01.1862, overl. Tegelen 15.03.1905, tr. Broekhuizen 18.10.1883 Martinus van de Voort, geb. Venray 03.06.1860, koopman, overl. Arnhem 26.03.1910, z.v. Hendrik van de Voort en Anna Maria Janssen.

5.                   Gerardus Hermanus Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 05.10.1864, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 20.10.1865.

 

Noten: |a| geb. Broekhuizen (overl.akte Broekhuizen 1874 no.12).

 

[16] Jacobus Coopmans, ook Jaques/Jacques, overl. na 1813, tr.

[17] Jeanne Coopmans, geb. Bree ca. 1740, overl. Blerick (Maasbree) 17.12.1809, d.v. Jean Coopmans en Marie Geurts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Coopmans, geb. Blerick 10.02.1777, overl. Blerick (Maasbree) 14.12.1832, tr. Maasbree 17.04.1803 Peeter Clemens, geb. Helden 13.10.1776, z.v. Jacobus Clemens en Dorothea Verhaeg.

2.                   Margaretha Coopmans, geb. Blerick ca. 1778, overl. Baarlo (Maasbree) 26.08.1818, tr. Joannes Peeters.

3.                   Andries Coopmans, geb. Blerick ca. 1786/1787; volgt [8].

 

[18] Guillaume Gussen, overl. voor 1813, tr.

[19] Lucie de Trooij, overl. na 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertruij Gussen, geb. Grubbenvorst ca. 1789; volgt [9].

2.                   Petronella Gussen, geb. Grubbenvorst ca. 1792, dienstmeid (1828), overl. Velden (Arcen en Velden) 14.07.1872,  tr. Arcen en Velden 18.02.1828|a| Joannes Andreas Groetelaars, geb. Lottum ca. 1784, dagloner, overl. Velden (Arcen en Velden) 10.03.1837, z.v. Joannes Groetelaars en Margareta Mertens.
     JAG tr. 1e voor 1811 Agnes Kraan, overl. voor 1828.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Lucia Detrou, ook de Trou.

 

[20] Hendrik Verhaeg, tr.

[21] Elisabeth Schreurs, geb. Sevenum ca. 1764, journalière (1814), overl. Horst 25.02.1814|a|, d.v. Gerard Schreurs en Petronille Rutten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertruda Verhaeg, geb. Sevenum ca. 1784, overl. Horst 19.10.1859, tr. Hendrik Linders, geb. Bergen ca. 1777, overl. Horst 31.03.1846, z.v. Jacobus Linders en Catharina van Baar.
     HL tr. 1e Hendrina Smits.

2.                   Pierre Verhaeg, geb. Sevenum ca. 1792, overl. Horst 07.02.1814.

3.                   Theodor Verhaeg, geb. Sevenum ca. 1797; volgt [10].

4.                   Christiaan Verhaeg, geb. Sevenum ca. 1799/1800, overl. Horst 07.06.1832, tr. Horst 11.08.1824 Cunera Rutten, geb. Sevenum 27.01.1797, landbouwster, overl. Sevenum 10.06.1853, d.v. Rutgerus Rutten en Dorothea/Theodora Tielen.
     CR tr. 2e Sevenum 07.02.1843 Pieter Cox, geb. Sevenum 18.12.1788, landbouwer, overl. Sevenum 11.12.1866, z.v. Theodoor Cox en Joanna Wijnen.
     PC tr. 1e Horst 20.04.1815 Margerita Thijssen, ook Margaretha, geb. Sevenum ca. 1774, overl. 04.08.1842, d.v. Johan Thijssen en Gertruda Peeters.

 

Noten: |a| e.v. Henri Verhaegh.

 

[22] Peter Minten, geb. Sevenum ca. 1744, akkerman, overl. Venray 08.12.1822|a|, z.v. Mathijs Minten en Allegonda Fleurkens; tr.

[23] Wilhelmina Hueben, ged. Venray 09.03.1766, akkervrouw (1826), landbouwster (1827), overl. Horst 21.09.1829|b|, d.v. Antonius Hueben en Catharina Kuenen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Minten, geb. Venray ca. 1805; volgt [11].

2.                   Catharina Minten, geb. Venray ca. 1807, landbouwster, overl. Venray 17.08.1865, tr. Venray 04.09.1826 Leonard van Gerven, geb. Venray ca. 1792/1793, landbouwer, overl. Venray 02.03.1875, z.v. Gerard van Gerven en Margaritha Janssen.

 

Noten: |a| Peter, e.v. Willemin (overl.akte Venray 1822 no.205); |b| Huben, oud 65 jaar, moeder Thijssen (overl.akte Horst 1829 no.205).

 

[24] Hendrik Clevers, akkerman, tr.

[25] Anna Maria Driessen, geb. Hommersum|a| ca. 1769, akkervrouw, overl. Bergen 01.02.1858, d.v. Peter Driessen en Johanna Brouwers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Mathijs Clevers, geb. Afferden ca. 1804; volgt [12].

2.                   Peter Antoon Clevers, geb. Afferden 10.10.1806, akkerman, tr. 1e Bergen 29.03.1845 Margaretha Kocken, geb. Afferden 20.05.1811, akkersvrouw, overl. Bergen 23.01.1851, d.v. Johannes Kocken en Johanna Poels, akkervrouw; tr. 2e Bergen 24.04.1858 Theodora Arts, geb. Sambeek 21.09.1812, overl. Bergen 23.05.1866, d.v. Hermanus Arts en Hendrica Janssen.

3.                   Johanna Gertrudis Clevers, geb. Afferden 30.12.1808, akkervrouw, overl. Bergen 13.03.1853, tr. Bergen 20.07.1848 Johannes Ramakers, geb. Afferden 08.04.1818, akkerman, z.v. Franciscus Ramakers, slager, en Theodora Heugen.

4.                   Peter Johannes Clevers, geb. Afferden (Bergen) 02.08.1811, koster (1848), overl. Bergen 11.04.1867, tr. 2e Bergen 23.04.1835 Anna Maria Elisabeth van Riswijck, geb. Afferden/Heijen ca. 1807, overl. Bergen 12.05.1838, d.v. Antoon van Riswijck en Theodora Daemen; tr. 2e Bergen 02.06.1848 Maria Huberta Jeurgens, geb. Goch|b| 10.04.1819, overl. Afferden (Bergen) 04.08.1888, d.v. Johannes Jeurgens en Gertruda Janssen.

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Goch, Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Johannes Gerats, tr.

[27] Maria van Deursen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Gerats, geb. Afferden (Bergen) ca. 1798, overl. Afferden (Bergen) 25.04.1891, tr. voor 1837 Anna Maria van de Klef.

2.                   Henrica Gerats, geb. Afferden (Bergen) ca. 1801; volgt [13].

3.                   Anna Maria Gerats, geb. Afferden (Bergen) ca. 1806, overl. Afferden (Bergen) 23.05.1891, tr. Renier Ponjée.

 

[28] Gerard Peters, geb. Baarlo ca. 1773, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 14.11.1841|a|, z.v. Peter Peters en Petronella Daniels; tr.

[29] Wilberdina Gerrits, geb. Venray ca. 1794, overl. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 25.09.1866|b|, d.v. Joannes Gerrits en Hendrina Francina van Well.

Uit dit huwelijk (vader ook Peeters, moeder ook Gerards/Gerarts):

1.                   Peter Joannes Peters, geb. Broekhuizen 27.04.1826, overl. Broekhuizen 26.08.1909, tr. Broekhuizen 27.04.1852 Petronella Minten, geb. Sevenum 13.10.1825, overl. Broekhuizen 06.04.1914, d.v. Joannes Minten en Gertrudis Baeten.

2.                   Henricus Hubertus Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 25.02.1828|c|; volgt [14].

3.                   Peternella Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 09.12.1829, tr. Broekhuizen 09.04.1866 Gerard Jacobs, geb. Maasbree 07.06.1828, z.v. Gerard Jacobs en Barbara Geurts.

4.                   Maria Peeters, geb. Broekhuizen 24.12.1831, tr. Tegelen 20.05.1867 Willem Hubertus Krabben, geb. Tegelen 06.08.1831, overl. Tegelen 21.05.1912, z.v. Leonard Krabben en Maria Denissen.
     WHK tr. 1e Tegelen 01.05.1865 Anna Maria Hendrix, geb. Kessel 15.11.1834, overl. Tegelen 10.05.1866, d.v. Jacob Hendrix en Anna Gertruid Sanders.

5.                   Theodorus Peters, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 06.06.1834, overl. Broekhuizen 24.02.1836.

 

Noten: |a| e.v. Gerards; |b| overledene Gerarts; |c| moeder Gerrits.

 

[30] Bernardus Wilhelmus Terburg, ged. Nijmegen 16.09.1802, borstelmakersknecht (feb1824), borstelmaker (nov1824), arbeider (1826), borstelmaker (1834,1859), overl. voor 1871, z.v. Joannes Terburg en Elisabeth Terburg; tr. Nijmegen 27.02.1824

[31] Petronella Peters, ged. Nijmegen 06.12.1803, naaister (1824), winkelierster (1875), overl. Beugen en Rijkevoort 12.02.1877, d.v. Antonius Peters, ook Antoon, en Mijntje Faassen, ook Willemina.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Elisabeth Terburg, geb. Grave 30.11.1824; volgt [15].

2.                   Johannes Terburg, geb. Gestel en Blaarthem 11.12.1826, borstelmaker, overl. Beugen en Rijkevoort 04.04.1847.

3.                   Antonius Terburg, geb. Erp 23.10.1829, dagloner, overl. Utrecht 08.09.1881, tr. Nijmegen 13.10.1859 Willemina klein Starink, geb. Hummelo en Keppel 05.02.1831, overl. Utrecht 13.04.1892, d.v. Berend klein Starink (-1835) en Berendina Wilbrink (-1836).

4.                   Wilhelmina Terburg, geb. Boxmeer 11.10.1831, winkelierster, overl. Beugen en Rijkevoort 06.03.1902.

5.                   Arnoldus Terburg, geb. Boxmeer 08.02.1834, borstelmaker, overl. Boxmeer 07.12.1890, tr. Boxmeer 25.04.1871 Petronella Jansen, geb. Boxmeer 31.12.1839, dienstmeid (1871), overl. Boxmeer 22.01.1916, d.v. Peter Jansen, arbeider, en Johanna Heijligers, arbeidster.

6.                   Bernardina Terburg, geb. Beugen en Rijkevoort 24.03.1838, overl. Beugen en Rijkevoort 30.12.1881.

7.                   Nicolaas Terburg, geb. Beugen en Rijkevoort 18.06.1840, borstelmaker, overl. Beugen en Rijkevoort 12.04.1893, tr. Beugen en Rijkevoort 05.05.1879 Geertruida Teunessen, ook Teunissen, geb. Maashees en Overloon 18.08.1852, dienstmeid (1879), overl. Beugen en Rijkevoort 06.03.1916, d.v. Peter Johannes Teunessen, arbeider, en Margaretha Cremers, arbeidster (1879).

8.                   Gerardus Terburg, geb. Beugen en Rijkevoort 18.01.1843, borstelmaker, overl. Mill en Sint Hubert 05.08.1885, tr. Boekel 21.04.1875 Anna Maria van der Sande, ook van der Zanden, geb. Boekel 03.09.1851, overl. Mill en Sint Hubert 12.02.1891, d.v. Adrianus van der Sande en Annemie van den Berk.

 


Legenda

– Bergen = Bergen (L)


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren