Hendrikus M.M. Boeracker (1934-1987)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Hendrikus M.M. Boeracker, Harry, geb. Nijmegen 15.10.1934, priester gewijd 27.05.1961 te Den Bosch, promotie Rome 1966|a|, hoogleraar Tilburg, overl. Tilburg 09.01.1987, begr. Beek (Ubbergen) 14.01.1987.
 
Noten: |a| proefschrift: Heilserfahrung und Heilsverwortung : eine theologische Untersuchung über die Schriften Karel Rahners.

 

[2] Cornelis Johannes Anthonius Joseph Boeracker, geb. Nijmegen 11.03.1909, banketbakker, overl. 30.08.1971, begr. Nijmegen (Kerkhof Emmausparochie), tr. Nijmegen 22.01.1934
[3] Christina Johanna Kwanten, geb. Hellendoorn 17.11.1910, overl. 27.05.2003, begr. Nijmegen (Kerkhof Emmausparochie),

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Hendrikus M.M. Boeracker, geb. Nijmegen 15.10.1934|a|; volgt [1].

2.                   Christina J.M. Boeracker, Tineke, geb. Nijmegen 22.10.1942, overl. 21.07.2005, begr. Nijmegen (Kerkhof Emmausparochie).

 

Noten: |a| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 20.10.1934.

 

[4] Johannes Hendrikus Boeracker, geb. Nijmegen 16.07.1865, winkelier (1898,1905), koopman (1907), winkelier (1909,1926), koopman (1931), winkelier (1934), overl. Nijmegen 27.09.1948, begr. Nijmegen (RK Bpl. St.Barbara), Nijmegen 11.01.1898

[5] Johanna Maria Arts, geb. Nijmegen 12.09.1872, overl. Nijmegen 28.10.1936, begr. Nijmegen (RK Bpl. St.Barbara).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Catharina Boeracker, geb. Nijmegen 03.01.1899, overl. 14.10.1986, begr. Nijmegen (RK Bpl. St.Barbara), tr. Nijmegen 15.06.1920 Jacobus Verhoeven, geb. Malden (Heumen) 15.01.1890, broodbakker, overl. (‘noodlottig ongeval’) Nijmegen 18.09.1944, begr. Nijmegen (RK Bpl. St.Barbara) 06.11.1944, z.v. Marinus Verhoeven, koopman, en Aleida Peters.

2.                   Johannes Arnoldus Hubertus Hendrikus Boeracker, geb. Nijmegen 30.05.1902, overl. Nijmegen 22.06.1902.

3.                   Josina Henriette Maria Boeracker, geb. Nijmegen 15.05.1904, tr. Nijmegen 07.06.1926 Theodorus Hijginus Maria Sliepenbeek, geb. Erlecom (Ubbergen) 30.06.1900, fabrikant, z.v. Antonius Theodorus Wilhelmus Sliepenbeek, landbouwer, en Maria Catharina Rissenbeek.

4.                   Henriette Maria Geertruida Anthonia Boeracker, geb. Nijmegen 29.12.1905, tr. Nijmegen 07.09.1931 Antonius Cornelis Augustinus Büchner, geb. Nijmegen 13.09.1906, slager, z.v. Johannes Nicolaas Petrus Büchner, slager, en Helena Maria Sips.

5.                   Henricus Johannes Hubertus Boeracker, geb. Nijmegen 15.04.1907.

6.                   Cornelis Johannes Anthonius Joseph Boeracker, geb. Nijmegen 11.03.1909; volgt [2].

7.                   August Anthonius Gerhardus Boeracker, geb. Nijmegen 28.10.1912, overl. Nijmegen 24.03.1913, begr. Nijmegen (RK Bpl. St.Barbara).

8.                   Anthonius Gerhardus Maria Franciscus Boeracker, Antoon, geb. Nijmegen xx.05.1914, overl. Nijmegen 22.02.1915, begr. Nijmegen (RK Bpl. St.Barbara).

 

[6] Michiel Martin Kwanten, geb. Horst 09.05.1869, onderwijzer (1901,1907), hoofd ener school (1908,1910), overl. Nijmegen 23.04.1930, tr. Wanssum 05.08.1901

[7] Anna Maria Wilhelmina van de Ven, geb. Wanssum 28.03.1871, overl. Nijmegen 13.08.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Johanna Antonetta Kwanten, geb. Westervoort 01.08.1903. [Nijmegen 1971,1987]

2.                   Antonia Maria Kwanten, geb. Westervoort 01.10.1904, onderwijzeres (1927), tr. Nijmegen 08.08.1927 Petrus Johannes Wiro Kuppens, geb. Overasselt 07.06.1898, onderwijzer, overl. Ottersum 06.08.1928, z.v. Petrus Johannes Kuppens, hoofd der school, en Mathilda Helena Francisca Timmermans. [Nijmegen 1971,1987; 1991]

3.                   Jan Martinus Christiaan Kwanten, geb. Westervoort 06.02.1907, priester gewijd ca. 1923, pastoor te Weerselo (1951-), overl. Weerselo 28.01.1971, begr. Weerselo (RK Kerkhof) 01.02.1971.

4.                   Henricus Gerardus Kwanten, geb. Hellendoorn 20.10.1908, pastoor te Ens, overl. Emmeloord 04.08.1970, begr. Nijmegen (Parochie H.Antonius a/d Groenestraat) 07.08.1970.

5.                   Christina Johanna Kwanten, geb. Hellendoorn 17.11.1910; volgt [3].

 

[8] Johan Arnold Boeracker, geb. Venlo 21.06.1828, sigarenmaker (1851,1865), tapper (1878,1883), koffiehuishouder (1884,1886), overl. Nijmegen 01.09.1904, tr. Nijmegen 03.07.1851

[9] Willemina Engels, geb. Nijmegen 08.02.1824, overl. Nijmegen 01.08.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Johannes Boeracker, geb. Nijmegen 28.09.1851, overl. Nijmegen 17.09.1852.

2.                   Catharina Louisa Boeracker, geb. Nijmegen 07.07.1853, manufacturiste, overl. Nijmegen 23.04.1945, begr. Nijmegen (RK Bpl. Daalseweg), tr. Nijmegen 27.05.1886 Henricus Johannes Wilhelmus Alstadt, geb. Nijmegen 17.09.1854, militair (1886), winkelier (1898), overl. Nijmegen 04.04.1918, begr. Nijmegen (RK Bpl. Daalseweg), z.v. Andreas Wilhelmus Alstadt, tabaksklover (1854), kleermaker (1886), en Johanna Mom.

3.                   Catharina Josina Boeracker, geb. Nijmegen 28.01.1855, overl. Nijmegen 22.02.1926, begr. Nijmegen (RK Bpl. Daalseweg), tr. Nijmegen 15.02.1882|a| Cornelis van den Hurk, geb. Oirschot 11.01.1846, koopman (1882), winkelier (1898), overl. Nijmegen 15.11.1925, begr. Nijmegen (RK Bpl. Daalseweg), z.v. Adrianus van den Hurk, molenaar, en Gordina Prinsen.

4.                   Maria Carolina Boeracker, geb. Nijmegen 09.02.1857, overl. Nijmegen 15.11.1930, begr. Nijmegen (RK Bpl. Daalseweg), tr. Nijmegen 13.01.1886 Cornelis Johannes Jansen Ketelaars, geb. Nijmegen 11.11.1855, letterzetter, koffiehuishouder (1918), overl. Nijmegen 03.05.1918, begr. Nijmegen (RK Bpl. Daalseweg), z.v. Johan Daniel Jansen Ketelaars, papiermakersknecht (1855), schoenmaker (1886), en Hendrina Meeuwsen.

5.                   Wilhelmina Josina Boeracker, geb. Nijmegen 04.04.1859, tr. Nijmegen 15.02.1882|b| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 19.01.1911, ingeschr. Nijmegen 13.05.1911) Victor Emanuel Bontekoe, geb. Arnhem 26.03.1859, winkelier, z.v. Franciscus Pieter Bontekoe, adjudant-onderofficier 3de regiment infanterie (1859), en Johanna Maria Schellenbach, winkelierster (1882).

6.                   Johanna Boeracker, geb. Nijmegen 25.08.1860, overl. Amsterdam 24.07.1924|d|, tr. Nijmegen 07.10.1884 Gustav Franz Theodor Brackel, geb. Radbergen|c| ca. 1860, koopman, overl. Eindhoven 07.08.1933, z.v. Heinrich Brackel, logementhouder, en Lisette Husslage.

7.                   Maria Geertruida Boeracker, geb. Nijmegen 02.02.1863, overl. Rotterdam 11.09.1953, begr. Rotterdam (RK Bpl. Crooswijk) 14.09.1953, tr. Nijmegen 04.09.1883 (Heinrich) August Hövels, ook Hoevels, geb. Keulen ca. 1854, kunstverver, overl. Rotterdam 25.05.1916, begr. 27.05.1916, z.v. Jacob Wilhelm Hövels en Maria Moll.

8.                   Johannes Hendrikus Boeracker, geb. Nijmegen 16.07.1865; volgt [4].

 

Noten: |a| akte no.18; |b| akte no.19; |c| destijds in Duitschland, nu ?; |d| overl.akte Eindhoven 1924 no.403.

 

[10] Johannes Hubertus Arts, geb. Nijmegen 18.10.1829, koper- en blikslager (1870), koperslager (1898,1901), overl. Nijmegen 12.02.1901, tr. Nijmegen 03.11.1870

[11] Johanna Catharina Angerhausen, geb. Nijmegen 25.07.1830, winkelierster (1904), overl. Nijmegen 24.10.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Arts, geb. Nijmegen 12.09.1872; volgt [5].

 

[12] Johannes Kwanten, Jan, geb. Bergen op Zoom 08.04.1837, winkelier (1901,1904), overl. Wanssum 20.03.1911, tr. Bergen 08.06.1868

[13] Antonetta Huberta Drissen, geb. Well (Bergen) 20.01.1843, winkelierster (1901,1904), overl. Wanssum 26.01.1908|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Michiel Martin Kwanten, geb. Horst 09.05.1869; volgt [6].

2.                   Pieter Jan Hubert Kwanten, geb. Horst 21.01.1871, onderwijzer, overl. Venlo 11.11.1946|b|, tr. Boxmeer 04.09.1900 Henrica Hermina Thijssen, geb. Boxmeer 10.04.1874, overl. Beesel 22.09.1952, d.v. Henricus Johannes Thijssen, bakker, en Theodora Sibilla Hombergen.

3.                   Franciscus Bernardus Wilhelmus Kwanten, geb. Bergen 12.06.1873, onderwijzer, overl. Vught 22.04.1951, tr. Gendt 24.10.1900 Anna Maria Hoes, geb. Oijen en Teeffelen 12.02.1877, overl. ’s-Hertogenbosch 25.04.1963, d.v. Gerardus Hoes, timmerman (1877), aannemer (1900), en Antonia Frederica van de Poel.

4.                   Anna Maria Petronella Kwanten, geb. Bergen ca. 1875, overl. Tilburg 16.12.1956, tr. Wanssum 18.06.1904 Gerardus Jacobus Vermeulen, geb. Wanssum ca. 1881, kantoorklerk (1904), gemeenteambtenaar (1940), overl. Tilburg 08.01.1940, z.v. Gerardus Vermeulen en Petronella van Elk, landbouwster (1904).

5.                   Joanna Huberta Catharina Kwanten, geb. Thorn 30.05.1877|a|, overl. Thorn 12.06.1877.

6.                   Bernard Jan Kwanten, geb. Thorn 04.11.1878, overl. Horst 19.01.1880.

7.                   Hermanus Kwanten, geb. Wanssum 12.10.1887, overl. Wanssum 25.09.1888.

 

Noten: |a| moeder Driessen; |b| ook overl.akte Bergen 1946 no.76; |c| moeder Anna Catharina (overl.akte Wanssum 1908 no.3).

 

[14] Martinus van de Ven, geb. Wanssum 30.08.1830, kleermaker, overl. Wanssum 01.11.1908, tr. Wanssum 15.04.1856

[15] Petronella Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 28.09.1828, dienstmeid (1856), overl. Wanssum 29.08.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christianus Jacobus van de Ven, geb. Wanssum 01.03.1857, kleermaker, overl. Wanssum 24.08.1884.

2.                   Gerardus Johannes van de Ven, geb. Wanssum 08.07.1859, overl. Venlo 12.02.1913, tr. Venlo 17.08.1903 Maria Anna van Lier, geb. Grubbenvorst 25.07.1868, overl. Sevenum 07.09.1954, d.v. Hendrik van Lier en Hendrika Houben.

3.                   Johannes Antonius van de Ven, geb. Wanssum 19.01.1862, timmerman, overl. Wanssum 23.03.1933, tr. Wanssum 14.04.1888 Johanna Maria Hermans, geb. Wanssum 08.09.1859, overl. Wanssum 13.05.1937, d.v. Johannes Hermans en Wilhelmina Dercks.

4.                   Wilhelmus Leonardus van de Ven, geb. Wanssum 06.09.1865, overl. Bergen 18.01.1929, tr. 1e Bergen 01.05.1893 Anna Catharina Mathea Muskens, geb. Heijen (Bergen) 04.11.1863, overl. Afferden (Bergen) 13.07.1905, d.v. Peter Jan Muskens en Jacomina Koenen; tr. 2e Gennep 22.05.1906 Johanna Tax, geb. Pfalzdorf|a| ca. 1863, overl. Boxmeer 06.05.1941, d.v. Johann Tax en Johanna Look.

5.                   Hermanus Martinus van de Ven, geb. Wanssum 05.02.1869, kleermaker, overl. Wanssum 06.06.1916, tr. 1e Wanssum 25.04.1898 Johanna Wijers, geb. Bergen 30.10.1873, overl. Wanssum 10.07.1913, d.v. Martinus Wijers (1841-1912) en Maria Anna Vogels (1850-1905); tr. 2e Wanssum 08.01.1915 Clara Maria Huijgen, geb. Vierlingsbeek 12.08.1874, overl. Oss 10.05.1950|b|, d.v. Paulus Henricus Huijgen en Hendrica Coppis.
     CMH tr. 2e Ravenstein 08.04.1942 Francis Manders, geb. Schaijk 08.09.1869, overl. Ravenstein 10.06.1945, z.v. Francis Manders en Wilhelmina van Beek.
     FM tr. 1e Herpen 02.05.1904 Maria Anna van de Camp, geb. Herpen 15.08.1878, overl. Velp (NB) 04.07.1929, d.v. Johannes van de Camp en Gertruda van Mook; tr. 2e Velp (NB) 27.01.1932 Adelgonda Rosalia Diks, geb. Roosendaal 25.02.1881, overl. ’s-Hertogenbosch 12.10.1933, d.v. Henricus Diks, conducteur, en Theresia Maria van Mierlo.
     ARD tr. 1e Heerlen 07.02.1923 Adrianus van Bilsen, geb. ’s-Hertogenbosch 14.03.1865, overl. Berlicum 07.12.1930, z.v. Wilhelmus van Bilsen en Elisabeth Gloudemans.
     AvB tr. 1e ’s-Hertogenbosch 03.11.1903 Maria Kerstholt, geb. Muntendam 09.07.1862, overl. ’s-Hertogenbosch 19.05.1922, d.v. Franciscus Kerstholt, schoenmaker, en Trijntje van Emen.

6.                   Anna Maria Wilhelmina van de Ven, geb. Wanssum 28.03.1871; volgt [7].

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Goch, Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.; |b| ook overl.akte Ravenstein 1950 no.28.

 

[16] Hendrik Boeracker, geb. Nederhasselt ca. 1793/1795, schipper (1828,1836), overl. (‘hedenmiddag in de rivier de Waal alhier gevonden een mannelijk lijk herkend voor Hendrik Boerakker’) Varik 02.12.1836|c|, tr.

[17] Hendrika Willems, geb. Malden ca. 1791/1792, dagloonster (1848), overl. Nijmegen 15.01.1848|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Arnold Boeracker, geb. Venlo 21.06.1828|b|; volgt [8].

2.                   Arnoldus Boerakker, geb. Heumen 14.06.1832.

 

Noten: |a| ouders niet ingevuld, wede Boeracker (overl.akte Nijmegen 1848 no.48); |b| aangifte door Herman Josef Hammerlrath, oud 52 jaar, heel-en vroedmeester, de vader ‘wonende te Venlo, thans afwezig’ (geb.akte Venlo 1828 no.110); |c| Boerakker (overl.akte Varik 1836 no.36).

 

[18] Ludovicus Engels, geb. Gemert 22.04.1790, ‘tisserand’ (1814), wever (1815,1830), linnenwever (1847), wever (1851,1854), overl. Nijmegen 11.03.1878, z.v. Petrus Engels en Catharina Willems; tr. 2e Josina Alexandrina van Eekeren; tr. 1e Nijmegen 28.01.1814

[19] Gertrudis Aarts, geb. Nijmegen 15.10.1786, ‘servante’ (1814), overl. Nijmegen 05.09.1831, d.v. Lambert Aarts en Wilhelmina van Kesteren.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Arts):

1.                   Peter Engels, geb. Nijmegen 14.03.1815, overl. Nijmegen 06.01.1830.

2.                   Willemina Catharina Engels, geb. Nijmegen 13.05.1817, dienstmeid (1847), winkelierster (1854), overl. Nijmegen 10.06.1855, tr. 1e Ubbergen 08.11.1847 Engelbertus Driessen, geb. Nijmegen 28.03.1825, kantoorbediende, overl. Nijmegen 06.02.1852, z.v. Johanna Driessen, boerenarbeider (1825), en Anthonia van Gemert, groenvrouw (1847); tr. 2e Nijmegen 27.04.1854 Hubertus Antonius Mali, geb. Nijmegen 02.06.1825, leerlooiersknecht (1850), leerlooier (1854), winkelier (1856,1870), overl. Nijmegen 06.04.1870, Hendrikus Mali, (leer)looiersknecht (1825,1850), looier (1854), en Maria Jacoba Doekbrijder.
     HAM tr. 1e Amsterdam 27.11.1850 Antje de Jong, geb. ca. 1817, d.v. Cornelis de Jong, melkslijter, en Maria Zurenbroek; tr. 3e Nijmegen 07.08.1856 Bernardina Maria Cornelia Piels, geb. Nijmegen 20.06.1829, overl. Nijmegen 21.03.1909, d.v. Lambertus Philippus Piels, kantoorknecht (1829), kantoorbediende (1856), en Petronella de Bruijn.

3.                   Lambertus Engels, geb. Nijmegen 02.11.1819, overl. Nijmegen 17.10.1820.

4.                   Catharina Engels, geb. Nijmegen 05.10.1821.

5.                   Willemina Engels, geb. Nijmegen 08.02.1824|a|; volgt [9].

6.                   Petronella Engels, geb. Nijmegen 25.03.1826, overl. Nijmegen 12.05.1827.

7.                   Theodora Engels, geb. Nijmegen 20.08.1828, overl. Nijmegen 13.08.1830.

 

Noten: |a| moeder Geertruida Arts.

 

[20] Johannes Arts, ged. Nijmegen 19.03.1798, koperslagersknecht (1825,1826), koperslager (1827), koper- en blikslager (1829,1834), koperslager (1848,1856), overl. Nijmegen 22.10.1856, z.v. Engel Arts en Maria van den Broeck; tr. Nijmegenb 28.04.1825|c|

[21] Aleijda de Bruijn, ged. Nijmegen 22.02.1794, koperslagerse (1858), overl. Nijmegen 19.08.1868, d.v. Bernardus de Bruijn, schoenmaker, en Gertrudis Jansern.

Uit dit huwelijk (moeder ook Alijda):

1.                   Bernardus Engelbert Hubertus Arts, geb. Nijmegen 06.03.1826, koperslager, overl. Nijmegen 11.12.1874, tr. Nijmegen 06.01.1869 Adriana Hendrina Elisabeth Nas, geb. Nijmegen 08.07.1835, winkelierster (1882), d.v. Joannes Henricus Hubertus Nas, smidsknecht (1835), smid (1869), en Margareta Maria Elisabeth Swinnekes.
     AHEN tr. 2e Nijmegen 11.07.1882 Bernardus Gerhardus Borggreven, geb. Wisch 09.04.1828, leerlooier, z.v. Gerrit  Jan Borggreven, leerlooier, en Elisabeth Schoemaker.
     BGB tr. 1e Rees|b| 06.05.1858 Anna Mechtelda Ruijs, geb. ca. 1823, overl. Lichtenberg (Wisch) 20.02.1881, d.v. Johann Cornelius Ruijs en Hendrica Heiming.

2.                   Geertruida Maria Arts, geb. Nijmegen 19.11.1827, overl. Nijmegen 09.01.1848.

3.                   Johannes Hubertus Arts, geb. Nijmegen 18.10.1829; volgt [10].

4.                   Petronella Wilhelmina Arts, geb. Nijmegen 01.10.1831, overl. Nijmegen 04.05.1863, tr. Nijmegen 15.05.1858 Johannes van Run, bakker (1858), winkelbediende (1870), pakhuisknecht (1888), overl. Nijmegen 24.04.1888, z.v. Jussie van Run, winkelier, en Elisabeth Hoogstraten.
     JvR tr. 2e Nijmegen 28.04.1870 Johanna Margaretha Mulder, geb. Nijmegen 24.05.1841, overl. Nijmegen 28.03.1906, d.v. Joannes Petrus Mulder, wolkammer, en Margretha Hellegers.

5.                   Hendrikus Johannes Arts, geb. Nijmegen 05.01.1834, koperslager, overl. Nijmegen 05.10.1893,  tr. Nijmegen 05.06.1867 Monica Aloisia Reijalt, geb. Nijmegen 25.12.1840, overl. Nijmegen 26.05.1916, d.v. Jean Reijalt, broodbakker, en Antonia Ernesta Weijman, ook Wijsman/Wijman.

6.                   Maria Johanna Arts, geb. Nijmegen 22.03.1837, overl. Nijmegen 08.04.1872, tr. Nijmegen 26.05.1868 Antonius Johannes Geurts, geb. Beek (Ubbergen) 04.03.1839, winkelier, overl. Nijmegen 13.08.1874, z.v. Cornelis Johannes Geurts, landbouwer, en Johanna Peters.
     AJG tr. 2e Nijmegen 28.05.1873 Elisabeth Johanna Hubertina Ruijters, geb. Nijmegen 01.04.1831, overl. Nijmegen 12.02.1897, d.v. Joannes Ruijters, touwslager,  en Hendrina Gieltjes.
     EJHR tr. 2e Nijmegen 03.02.1886 Constantinus Carolus Hermanus Bartels, geb. Groessen (Duiven) 26.09.1833, winkelbediende, overl. Nijmegen 03.02.1905, z.v. Theodorus Bartels, schoolonderwijzer, en Barbara van Egeren.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Wisch 14.04.1859 no.13); |b| Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| bruidegom in akte Joannes Aarts, ook genaamd Arts, tekent met Johannes Arts (huw.akte Nijmegen 1825 no.47).

 

[22] Jean Michiel Angerhausen, geb. Kleve 01.02.1801, bakkersknecht (1829), (brood)bakker (1830,1871), overl. Nijmegen 03.07.1871, z.v. Jean Theodor Angershausen (-1821) en Catherine Voss; tr. Nijmegen 23.04.1829

[23] Joanna Albers, ged. Nijmegen 18.12.1803, overl. Nijmegen 18.03.1894, d.v. Henricus Albers, mandenmaker, en Maria Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Angerhausen, geb. Nijmegen 25.07.1830; volgt [11].

2.                   Anna Maria Angerhausen, geb. Nijmegen 13.09.1831, overl. Rotterdam 19.06.1914|b|.

3.                   Johannes Cornelis Angerhausen, geb. Nijmegen 06.11.1832, overl. Nijmegen 20.11.1902.

4.                   Johanna Theresia Angerhausen, geb. Nijmegen 10.03.1834, overl. Sambeek 19.12.1916.

5.                   Johanna Frederica Angerhausen, geb. Nijmegen 12.01.1836, overl. Nijmegen 12.04.1927.

6.                   levenloze dochter, Nijmegen 22.04.1837.

7.                   Johanna Wilhelmina Angerhausen, geb. Nijmegen 27.04.1838, overl. Nijmegen 19.12.1910.

8.                   Johannes Wilhelmus Angerhausen, geb. Nijmegen 07.06.1840, bakker (1867), tapper (1907), overl. Nijmegen 09.09.1907, tr. Nijmegen 09.05.1867 Johanna Venema, geb. Leiden 07.03.1838|a|, overl. Nijmegen 11.08.1915, d.v. Jannes Hotzes Venema, fuselier (1838), en Elisabeth Meulenbeek.

9.                   Antonia Angerhausen, geb. Nijmegen 13.12.1841, overl. Nijmegen 07.08.1842.

10.               Catharina Huberta Angerhausen, geb. Nijmegen 12.07.1843, overl. Nijmegen 01.10.1885.

11.               Johannes Hendrikus Angerhausen, geb. Nijmegen 07.12.1844, boekhouder (1898), overl. Nijmegen 07.03.1908.

 

Noten: |a| vader Veenema (geb.akte Leiden 1838 no.337); |b| moeder per abuis Olbers (overl.akte Rotterdam 1914 fol.c088 no.2705).

 

[24] Michaël Kwanten, ged. Bergen op Zoom (rk) 04.07.1802, visventer/visverkoper/visleurder, overl. Bergen op Zoom 22.12.1842, z.v. Nicolaus Kwanten, metselaarsknecht (1833), en Anna Maria de Lang; tr. Bergen op Zoom 28.11.1833

[25] Joanna van de Leur, geb. Baardwijk 28.02.1807, naaister (1833), werkbode (1849), werkster (1862), overl. Waalwijk 18.06.1892, d.v. Michaël van de Laar en Digna de Bont, naaister (1833); tr. 2e Baardwijk 08.01.1849 Antonie Hijhuurs, geb. Nieuwkuijk 23.09.1816, arbeider, overl. Waalwijk 23.12.1861, z.v. Willem Hijhuurs en Catharina Stiphout; tr. 3e Johannes Hendricus van den Bogaart, geb. Waalwijk 28.09.1818, schoenmaker, overl. Waalwijk 27.02.1899|b|, z.v. Frans van den Bogaart en Maria van de Sande.

Voorkind{?}:

1.                   Nicolaus Kwanten, geb. Baardwijk ca. 1831, schoenmaker, overl. Waalwijk 05.06.1854.

Uit dit huwelijk:

2.                   Anna Maria Kwanten, geb. Bergen op Zoom 29.08.1834, dienstbaar (1873), overl. Waalwijk 30.11.1880, tr. Amsterdam 23.05.1873 Antonius Aan, geb. Amsterdam 02.10.1841, barbier, overl. na 1880, z.v. Pieter Aan en Willemijntje Verkerk.
     AA tr. 1e Amsterdam 13.05.1869 Johanna Geertruid Dieperink, geb. Neede 07.03.1845, dienstbaar (1869), d.v. Arentdina Harmina Dieperink.

3.                   Dingena Kwanten, geb. Bergen op Zoom 27.11.1835, overl. Bergen op Zoom 17.06.1840.

4.                   Johannes Kwanten, geb. Bergen op Zoom 08.04.1837|a|; volgt [12].

5.                   Bernardus Kwanten, geb. Bergen op Zoom 10.03.1839, overl. Bergen op Zoom 08.01.1843.

6.                   Francina Kwanten, geb. Bergen op Zoom 10.07.1840, overl. Bergen op Zoom 22.08.1842.

 

Noten: |a| vader Machiel; |b| van den Bogaerd.

 

[26] Peter Johannes Drissen, geb. Kevelaer|a| ca. 1802, overl. Bergen 22.09.1847, z.v. Mathias Drissen en Maria Cartharina Janssen; tr.

[27] Maria Catharina Stevens, geb. Well (Bergen) ca. 1808, overl. Bergen 15.06.1878, d.v. Johannes Stevens en Anna Weijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Drissen, geb. Well (Bergen) 14.11.1832, huisschilder, overl. Well (Bergen) 26.10.1906, tr. Venray 24.07.1868 Joanna Gossens, geb.Venray 14.07.1845, overl. Well (Bergen) 19.12.1927, d.v. Joannes Gossens, bakker, en Anna Maria Cuipers.

2.                   Franciscus Drissen, geb. Bergen 14.02.1834, overl. Valkenburg 26.12.1916, tr. Valkenburg 02.01.1868 Maria Hubertina Roemers, geb. Valkenburg 05.03.1827, overl. Valkenburg 26.10.1912, d.v. Laurents Roemers en Alijdis Reijnaerts.

3.                   Johanna Drissen, geb. Bergen 11.02.1835.

4.                   Petronella Drissen, geb. Bergen 16.12.1836.

5.                   Johannes Henricus Drissen, geb. Bergen 26.03.1838, tr. Bergen 15.05.1865 Agnes van Well, geb. Sonsbeck|b| 28.02.1839, overl. Well (Bergen) 07.03.1884, d.v. Johann van Well en Anna Maria Pass.

6.                   Gerardus Drissen, geb. Well (Bergen) 17.07.1839, overl. Bergen 21.04.1841.

7.                   Maria Drissen, geb. Bergen 08.04.1841.

8.                   Antonetta Huberta Drissen, geb. Well (Bergen) 20.01.1843; volgt [13].

9.                   Johanna Catharina Drissen, geb. Well (Bergen) 24.01.1845, overl. Eindhoven 13.11.1933, tr. Horst 10.11.1873 Hermanus Stroij, geb. Roermond 22.03.1842, marechaussee, overl. Stratum 20.02.1917, z.v. Theodorus Stroij en Petronella Eijkelenberg.

10.               Theodora Hubertina Drissen, geb. Well (Bergen) 24.01.1847, overl. Bergen 25.06.1847.

 

Noten: |a| Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| Kreis Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[28] Christiaan van de Ven, geb. Wanssum ca. 1800/1801, kleermaker, overl. Wanssum 22.06.1851, z.v. Gerard van de Ven, dagloner, en Beatrix Slijkers, dagloonster; tr. Wanssum 18.04.1826

[29] Wilhelmina Marcussen, geb. Geijsteren (Wanssum) ca. 1796, dienstmeid (1826), overl. Wanssum 06.12.1863, d.v. Marcus Marcussen en Helena Peters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus van de Ven, geb. Wanssum 30.08.1830; volgt [14].

 

[30] Jacobus Johannes Pijpers, geb. Meerlo ca. 1799 of Blitterswijck ca. 1800, dagloner (1823), tapper (1824), (brood)bakker (1827,1844), akkerman (1854), bakker (1859,1865), overl. Blitterswijck (Meerlo) 26.03.1880|a|, z.v. Herman Pijpers en Theodora Peters; tr. Meerlo 29.10.1823

[31] Anna Maria Smits, geb. Wanssum ca. 1801, dienstmeid (1823), overl. Blitterswijck (Meerlo) 04.12.1863, d.v. Andries Smits en Johanna van Gulich.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) ca. 1824, overl. Blitterswijck (Meerlo) 08.03.1839.

2.                   Antonius Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 25.12.1824, akkerman, overl. Blitterswijck (Meerlo) 22.07.1889, tr. Meerlo 16.05.1859 Joanna Huberta Joosten, geb. Meerlo 19.05.1826, d.v. Joannes Joosten en Maria Agnes Hendrix.

3.                   Theodora Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 18.01.1827, dienstmeid (1854), overl. Blittersijk (Meerlo) 30.11.1876, tr. Meerlo 08.05.1854 Jan Vollenberg, geb. Venray 22.06.1825, akkerknecht  (1854), z.v. Hendrik Vollenberg en Johanna Lovendael.

4.                   Petronella Pijpers, geb. Blitterwsijk (Meerlo) 28.09.1828|b|; volgt [15].

5.                   Gerardus Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 26.12.1830, schaapherder, overl. Blitterswijck (Meerlo) 20.04.1850.

6.                   Wilhelmina Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 02.10.1832, dienstmeid (1864), tr. Meerlo 11.04.1864 Hubertus Kleeven, geb. Meerlo 03.11.1831, akkerman, z.v. Theodorus Kleeven en Arnoldina Pingen, akkervrouw (1864).

7.                   Henricus Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 15.01.1834, overl. Blitterswijck (Meerlo) 09.03.1834.

8.                   Johannes Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 13.04.1835, akkerknecht (1865), bakker (1880), tr. 1e Meerlo 01.05.1865 Johanna Bex, geb. Meerlo 27.11.1832, overl. voor 1880, d.v. Peter Jan Bex en Aldegonda Vollenbergh; tr. 2e Meerlo 10.04.1880 Gertrudis Sibilla van den Bergh, geb. Meerlo 07.07.1849, d.v. Peeter Frans van den Bergh, akkerman, en Hendrina Coppus, akkervrouw.

9.                   Johanna Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 09.07.1837, overl. Meerlo 02.05.1921, tr. Meerlo 25.04.1870 Johannes Joosten, geb. Meerlo 12.02.1838, landbouwer, overl. na 1921, z.v. Johannes Joosten en Maria Agnes Hendrix, akkersvrouw (1870).

10.                Hermanus Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 12.10.1839.

11.                Arnoldus Pijpers, geb. Blitterswijck (Meerlo) 07.07.1844, overl. Sambeek 31.03.1909, tr. 1e Sambeek 16.05.1881 Johanna van Os, geb. Sambeek, overl. voor 1892, d.v. Mathijs van Os en Johanna Gertruij Zegers; tr. 2e Bergen 09.05.1892 Hendrica Hubertina Valckx, geb. Well 21.07.1847, d.v. Herman Valckx en Johanna Rijk.

 

Noten: |a| oud 80 jaar (overl.akte Meerlo 1880 no.21); |b| vader Jacob.

 


Legenda

– Bergen = Bergen (L)

– Valkenburg = Valkenburg (L)


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren