Egidius Emmanuel Berns (1939-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Egidius Emmanuel Berns, Gido, geb. Tilburg 19.12.1939, licentiaat Leuven 1964, promotie Katholieke Universiteit Leuven 1976|a|, hoogleraar Tilburg (-2004), overl. Brussel 20.07.2018.
 
Noten: |a| proefschrift: Discours, tekst en economie; promotor: S. IJsseling (1932-2015).

 

[2] Gerhardus Bernardus Antonius Berns, geb. Hengelo 16.01.1906, bedrijfsleider HEMA (1935), overl. Enschede 07.05.1975, begr. Enschede (RK Bpl. a/d Gronausestraat), tr. Hengelo 1936|a|
[3] Richarda Elisabeth Wientjes, geb. Enschede 03.04.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egidius Emmanuel Berns, geb. Tilburg 19.12.1939; volgt [1].

2.                   dochter.

3.                   zoon.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 02.05.1936.

 

[4] Stephan Bernard Wilhelm Berns, geb. Werlte ca. 1865, koopman (1903,1906), winkelier (1908), koopman (1911,1930), overl. Hengelo 02.01.1930, tr. Hengelo 07.05.1903

[5] Johanna Maria Sanders, geb. Hengelo 01.04.1870, modiste (1903), overl. Enschede 07.02.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius Berns, geb. Hengelo 08.04.1904, bedrijfsleider, overl. Enschede 03.07.1968, tr. Breda 19.08.1935 Luzie Ida Combes, geb. Duisburg|a| 11.03.1912, draagster van het Verzetsherdenkingskruis, overl. Enschede 11.07.1994, begr. Enschede (RK Bpl. a/d. Gronausestraat) 15.07.1994, d.v. Aloijsius Joseph Combes, boekhouder, en Anna Katharina Grochdreis.

2.                   Gerhardus Bernardus Antonius Berns, geb. Hengelo 16.01.1906; volgt [2].

3.                   Thecla Maria Berns, geb. Hengelo 18.07.1908, overl. Hengelo 08.08.1908.

4.                   levenloos kind, Hengelo 02.10.1909.

5.                   Johanna Maria Berns, geb. Hengelo 10.01.1911.

 

Noten: |a| kreisfreie Großstadt in Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[6] Egidius Wientjes, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 10.01.1888, barbier (1911,1913), kapper (1917,1918), tr. Enschede 27.04.1911 

[7] Anna Maria Grada Prinsen, geb. Enschede 07.02.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Richarda Elisabeth Wientjes, geb. Enschede 03.04.1912; volgt [3].

2.                   Johanna Wientjes, geb. Enschede 05.07.1913, overl. Enschede 18.05.1914.

3.                   Egidius Johannes Hendrikus Wientjes, geb. Enschede xx.08.1914|a|.

4.                   Annie Wientjes, geb. Delft 27.04.1917.

5.                   Henri Johannes Wientjes, geb. Delft 27.04.1918.

6.                   zoon.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tuantia 22.08.1914.

 

[8] Johann Berns, overl. voor 1930, tr.

[9] Thecla Jansen, overl. voor 1930.

Uit dit huwelijk (vader ook Berens, moeder ook Thekla):

1.                   Catharina Angela Berens, geb. Werlte ca. 1855, overl. Assen 09.08.1937, tr. Theodor Flint, geb. Bockholte|b| ca. 1853, overl. Assen 26.08.1943, z.v. Gerhard Flint en Hermina Maria Schürmann.

2.                   Stephan Bernard Wilhelm Berns, geb. Werlte|a| ca. 1865; volgt [4].

3.                   Lambert Berns, geb. Werlte ca. 1868, overl. Assen 01.04.1953.

 

Noten: |a| destijds in Duitschland, nu in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |b| nu Ortsteil van Werlte.

 

[10] Gerrit Sanders, geb. Goor 18.09.1828, grofsmidsknecht (1856,1857), grofsmid (1860,1878), overl. Hengelo 13.04.1878, tr. Goor 16.08.1856

[11] Johanna Sophia Scholten, geb. Goor 13.02.1832, naaister (1856), overl. Hengelo 18.12.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Sanders, geb. Goor 07.12.1857, overl. Goor 24.03.1862.

2.                   Elisabeth Sanders, geb. Goor 03.05.1860, overl. Goor 09.04.1862.

3.                   Maria Elisabeth Sanders, geb. Goor 24.04.1863, modiste (1900), overl. Hengelo 22.12.1937, tr. Hengelo 08.02.1900 Gregorius de Graaf, geb. Makkum (Wonseradeel) 31.07.1869, koperslager (1900), verzekeringsagent (1938), overl. Hengelo 22.12.1938, z.v. Sijtze de Graaf, scheepstimmerknecht, en Eelkjen Machielsen.

4.                   Gerhardus Johannus Sanders, geb. Goor 11.01.1867, kleermaker, overl. Utrecht 11.02.1952, tr. 1e Hengelo 20.06.1894 Anna Elisabeth Röpges, geb. Rheydt|a| ca. 1866, overl. voor 1921, d.v. Johanna Peter Röpges, fabriekbaas, en Anna Gertrud Küsters; tr. 2e voor 1952Wilhelmina Jacobina Wichterich.

5.                   Johanna Maria Sanders, geb. Hengelo 01.04.1870; volgt [5].

6.                   Maria Christina Sanders, geb. Goor 03.09.1874, overl. Hengelo 28.04.1876.

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Mönchengladbach, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[12] Johannes Wientjes, geb. Enschede 14.03.1842, goudsmid (1872), goud- en zilversmid (1877,1888,1900), goudsmid (1901,1904), overl. Enschede 16.10.1915, tr. Raalte 25.07.1872

[13] Anna Catharina Boermans, geb. Raalte ca. 1849, overl. Enschede 14.02.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Euphemia Bernardina Wientjes, geb. Raalte ca. 1874, overl. Enschede 17.01.1904, tr. Enschede 09.05.1901 Johannes Antonij Vos, geb. Lichtenvoorde 22.10.1870, kleermaker (1901,1911), overl. Enschede 22.05.1952, z.v. Antonij Vos, landbouwer, en Johanna Doppen.
     JAV tr. 2e Enschede 12.10.1905 Elisabeth Petronella Maria Beumers, geb. Enschede ca. 1877, overl. voor 1912, d.v. Bernardus Hendrikus Albertus Beumers, kleermaker, en Theodora Geertruida Fühner; tr. 3e Enschede 15.05.1912 Anna Catharina Terhorst, geb. Rheine|b| ca. 1878, fabriekarbeidster (1902), d.v. Friederich Terhorst, metselaar, en Clara Feistmann.
     ACT tr. 1e Enschede 31.07.1902 Johan Roolvink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 28.04.1877, huisschilder, overl. Enschede 09.07.1911, z.v. Jan Roolvink, fabriekarbeider (1877), winkelier (1902), en Johanna Willemina Geerdinck.
     JR tr. 1e Enschede 20.04.1899 Maria Josepha Leurvink, geb. Enschede 02.05.1876, overl. Enschede 17.03.1900, d.v. Henricus Theodorus Leurvink, kastelein, en Josephina Maria Jaqueline Roosen.

2.                   Marinus Lodewijk Wientjes, geb. Raalte ca. 1875, fabriekarbeider, overl. Enschede 12.09.1948, tr. Enschede 22.06.1905 Susanna Knottenbeld, geb. Tubbergen ca. 1878, fabriekarbeidster, z.v. Wilhelmus Hendrikus Knottenbeld en Elizabeth Theresia Tewes.

3.                   Johannes Wilhelmus Engelbertus Wientjes, geb. Enschede 20.04.1877, fabriekarbeider, overl. Enschede 27.09.1918.

4.                   Hendrikus Wientjes, geb. Enschede 22.11.1878, fabriekarbeider, tr. Enschede 01.02.1900 Maria Snuverink, geb. Nordhorn|a| ca. 1878, d.v. Gerhard Snuverink, fabriekarbeider, en Friedrieke Gollenbeek.

5.                   Johannes Wientjes, geb. Enschede 29.04.1880, fabriekarbeider, overl. Enschede 29.12.1945, tr. 1e Enschede 03.10.1904 Hermina Maria Otto, geb. Lonneker ca. 1880, fabriekarbeidster, overl. voor 1945, d.v. Gradus Otto, fabriekarbeider, en Constance Charlotte Hallau; tr. 2e Margaretha Maria Souverijn.

6.                   Joanna Wientjes, geb. Enschede 13.07.1881, naaister (1908), overl. Hengelo 29.07.1909, tr. Enschede 13.08.1908 Hermannus Leonardus Westerbroek, geb. Oldenzaal ca. 1878 ijzerdraaier, z.v. Harmen Westerbroek en Johanna Gerharda Haarbrink.

7.                   Engbertina Maria Wientjes, geb. Enschede 12.05.1883, fabriekarbeidster (1910), overl. Hengelo 20.06.1941, tr. Enschede 27.10.1910 Stephanus Marie de Zeeuw, geb. Rotterdam ca. 1883, metaaldraaier, z.v. Mattheus Cornelis Willebrordus de Zeeuw en Sophia Zengerink.

8.                   Mina Wientjes, geb. Enschede  21.08.1884, overl. Enschede 11.03.1886.

9.                   Wilhelmina Christina Maria Wientjes, geb. Enschede 16.03.1886, confectiearbeidster (1910), tr. Enschede 20.10.1910 Hermannus Assink, geb. Hengelo ca. 1884, zandvormer, z.v. JohannesAssink en Hendrika Sneuerink.

10.               Egidius Wientjes, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 10.01.1888; volgt [6].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |b| Regierungsbezirk Münster, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[14] Hendrikus Prinsen, geb. Weerselo ca. 1857, fabriekarbeider (1882,1885), winkelier (1887), koopman (1890,1893), winkelier (1894), koopman (1896,1911), fabriekarbeider (1921), overl. Delft 05.10.1928, tr. Enschede 11.05.1882

[15] Elisabeth van Raaij, geb. Arnhem 11.05.1857, fabriekarbeidster (1882), overl. Delft 08.07.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Albertus Prinsen, geb. Enschede 05.07.1883, garenverver (1921), ambtenaar ter gemeentesecretarie van Soest (1931), houder van een wasinrichting (1948), overl. Oldenzaal 24.11.1948, tr. Enschede 21.04.1921 Geertruida Willemina Cecilia Doornkate, geb. Enschede 22.11.1895, strijkster (1921), d.v. Albert Doornkate, schoenmaker, en Bernardina Krull.

2.                   Anna Maria Grada Prinsen, geb. Enschede 07.02.1885; volgt [7].

3.                   Anna Maria Antonia Prinsen, geb. Enschede 19.07.1887, tr. Enschede 02.08.1916 Robert Thoma, geb. Enschede 18.09.1888, boekhouder, overl. Arnhem 15.12.1933, z.v. Johann Wilhelm Thomas, verver, en Adelheid Anna Josepha Sittarz.

4.                   Jozef Hendrik Prinsen, geb. Enschede 28.03.1890, overl. Enschede 11.09.1892.

5.                   Elisabeth Prinsen, geb. Enschede 16.11.1891, tr. Soest 20.08.1918 Frans Marinus Osendorp, geb. Hof van Delft 05.12.1888, z.v. Anthoon Hendrikus Osendorp, werkman, en Johanna Wilhelmina Kouwenberg.

6.                   Hendrikus Paul Prinsen, geb. Enschede 28.06.1893, tr. Soest 29.01.1917 Maria Jacoba Susanna Borgert, geb. Enschede 07.10.1894, d.v. Gerhardus Hermanus Borgert en Johanna Leushuis.

7.                   Marinus Bernardus Prinsen, geb. Enschede 20.10.1894, tr. Rijswijk (ZH) 07.10.1936 Catharina Vreeburg, geb. Delft 28.02.1908, d.v. Hugo Christiaan Vreeburg, houthandelaar, en Petronella Alida Maria Vreeburg.

8.                   Bernarda Prinsen, geb. Enschede 01.01.1896.

9.                   Christina Prinsen, geb. Enschede 24.05.1898, tr. Delft 05.08.1931 Erwin Klemens Maria Büchler, geb. Wenen (Oostenrijk) ca. 1897, kapper, z.v. Jakob Büchler en Theresia Patz.

 

[16] Berns

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Berns; volgt [8].

 

[18] Jansen

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Thecla Jansen; volgt [9].

 

[20] Egbert Sanders, geb. Goor ca. 1797, wever (1821,1842), dagloner (1849), wever (1855,1856), landbouwer (1859), overl. Goor 23.07.1862, z.v. Michiel Sanders en Janna van Lochem; tr. Goor 18.08.1821

[21] Mine Meulenkolk, geb. Rijssen ca. 1800/1801/1802, dienstmaagd (1821), overl. Goor 16.05.1854, d.v. Gerrit Meulenkolk, boerwerker, en Grada Boerman, boerwerkster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Sanders, geb. Goor 14.12.1825, wever, overl. Goor 21.02.1879, tr. Goor 17.02.1855 Johanna Christina Haverkate, geb. Goor 08.11.1829, overl. Goor 10.01.1901, d.v. Joannes Bernardus Haverkate, metselaar, en Engelina Konink.

2.                   Gerrit Sanders, geb. Goor 18.09.1828; volgt [10].

3.                   Johanna Sanders, geb. Goor 20.11.1831, dienstmeid (1859), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 05.12.1870, tr. 1e Goor 30.05.1855 Hendrik Jan van Buuren, geb. Wierden ca. 1834, molenaarsknecht, overl. voor 1859, z.v. Albert van Buuren, blauwverver, en Geertruit Geerlings; tr. 2e Enschede 09.05.1859 Albert Hindrik Wolf, geb. Veldhausen|a| ca. 1828, kantoorbediende (1857,1859), kastelein (1872), klerk (1874), overl. Enschede 23.09.1874, z.v. Herm Wolf en Hinderkien Leferink.
     AHW tr. 1e Hengelo 16.01.1857 Gerharda Jacomina Krabbenbos, geb. Hengelo 19.07.1827, overl. Enschede 05.04.1858, d.v. Jacob Krabbenbos, winkelier, en Anna Gezina ten Dam; tr. 3e Lonneker 31.05.1872 Maria Riedijk, geb. Herkingen 10.02.1841, overl. Rotterdam 23.02.1925, d.v. Cornelis Riedijk en Maria Jobse.
    MR tr. 2e Rotterdam 19.12.1877 Willem Nievendijk, geb. Vianen 20.12.1846, z.v. Willem Nievenwijk en Maagje Bosch.

4.                   Jan Hendrik Sanders, geb. Goor 10.07.1838, arbeider, overl. Goor 01.06.1907, tr. Goor 25.11.1886 Christina ter Ellen, geb. Oldenzaal ca. 1835, naaister (1854), overl. Oldenzaal 14.09.1907, d.v. Nicolaas ter Ellen en Geertruid Ekelhof.
     CtE tr. 1e Oldenzaal06.11.1854 Antonij Nolte, geb. Goor 09.04.1833, smid, overl. Goor 19.02.1873, z.v. Johannes Hendrikus Nolte, koopman (1833), winkelier (1854), en Johanna Maria te Wierik.

5.                   Adolf Sanders, geb. Goor 24.02.1842, smid, tr. Hengelo 30.05.1873 Maria Bouwmeesters, geb. Haaksbergen 06.06.1845, dienstmeid (1873), d.v. Joannes Bouwmeesters, winkelier (1845), landbouwer (1873), en Willemina Onland.

6.                   Johan Sanders, geb. Goor 25.02.1846, overl. Goor 13.12.1849.

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu Ortschaft in Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[22] Joannes Scholten, geb. Ambt Delden ca. 1808/1809, timmerman, overl. Goor 27.06.1863, z.v. Henricus Scholten, timmerman, en Euphemia Korf, ook Femia; tr. Borculo 27.06.1830

[23] Esselina Gardina Astleitner, geb. Gelselaar ca. 1806/1808/1809, vroedvrouw (1856,1859), overl. Goor 28.01.1859|a|, d.v. Stephanus Astleitner, tapper, en Joanna Nijhof.

Uit dit huwelijk (moeder soms Gerridina Esselina, moeder ook Astleiter/Astleithner):

1.                   Johannes Bernardus Scholten, geb. Goor 18.11.1830, overl. Goor 29.07.1831.

2.                   Johanna Sophia Scholten, geb. Goor 13.02.1832; volgt [11].

3.                   Johannes Bernardus Scholten, geb. Goor 19.12.1834, overl. Goor 20.12.1834.

4.                   Berendina Geertruida Scholten, geb. Goor 01.12.1835, naaister (1867), tr. Hengelo 17.05.1867 Gerrit Jan ter Beek, geb. Hengelo 04.03.1841, wever, z.v. Gerrit ter Beek, wever, en Anna Sophia Spoor.

5.                   Hendrika Maria Scholten, geb. Goor 26.09.1838, overl. Goor 09.07.1843.

6.                   Johanna Frederika Scholten, geb. Goor 05.05.1841, tr. Goor 15.08.1862 Hendrikus Eijsink, geb. Hengelo 03.08.1835, timmerman, z.v. Gerrit Jan Eijsink, timmerman, en Gesina Venerius.

7.                   Christina Maria Scholten, geb. Goor 06.10.1844, overl. Goor 23.01.1848.

 

Noten: |a| Esselina Gerritdina.

 

[24] Bernardus Aegidius Antonius Wientjes, geb. Neuenhaus|a| ca. 1798, goudsmid (1821,1848), zilversmid (1859), overl. Enschede 13.03.1859, z.v. Aegidius Antonius Wientjes, ook Egidius, goudsmid, en Adelgeldis Anna Maria van Loo, ook Allegonda; tr. Enschede 13.12.1821

[25] Euphemia Minnegal, geb. Haaksbergen ca. 1801, dienstmeid (1821), winkelierster (1861), overl. Stad Delden 22.05.1879, d.v. Joannes Minnegal, schilder, en Maria Wansink.

Uit dit huwelijk (vader ook Bernardus Egidius Antonius):

1.                   Egidius Antonius Wientjes, geb. Enschede 06.09.1822, overl. Enschede 29.10.1832.

2.                   Maria Johanna Wientjes, geb. Enschede 20.10.1824, overl. Enschede 22.07.1845.

3.                   Allegonda Maria Wientjes, geb. Enschede 14.11.1826, overl. Enschede 30.11.1832.

4.                   Johannes Wientjes, geb. Enschede 24.03.1829, overl. Enschede 08.09.1833.

5.                   Willem Minnardus Wientjes, geb. Enschede 04.01.1831, goudsmid, overl. Lonneker 23.05.1885, tr. Enschede 23.07.1867 Elisabeth Mosman, geb. Amsterdam ca. 1834/1835, winkelierster, overl. Enschede 19.03.1882, d.v. Dirk Mosman en Maria Anna Catharina Nunning.
     EM tr. 1e Enschede 10.05.1860 Wilhelmus Carolus Mossou, geb. Tilburg 14.03.1833, gasfitter (1861), gasfitter en machnist (1860), overl. Enschede 11.07.1861, z.v. Gerardus Mossou, herbergier (1833), kamerbehanger (1860), en Wilhelmina Krols.

6.                   Engelbertus Wientjes, geb. Enschede 24.10.1832.

7.                   Egidius Antonius Wientjes, geb. Enschede 11.06.1834, hoofdonderwijzer, tr. 1e Enschede 09.02.1859 Anna Maria Sophia Maseland, geb. Enschede 21.11.1838, overl. overl. Borne 05.02.1860, d.v. Johannes Hermannus Maseland en Anna Catharina Geertruda Hunteman; tr. 2e Zuzanna Maria Jansen, geb. Ambt Almelo ca. 1833, overl. voor 1864, d.v. Gerardus Joannes Antonius Jansen, landbouwer, en Maria Helena Robken; tr. 3e Stad Almelo 08.10.1864 Maria Susanna ten Winkel, geb. Tubbergen 25.07.1838, overl. (kraambed) Borne 17.07.1865, d.v. Hermannus ten Winkel, winkelier (1838), landbouwer (1864), en Maria Anna Holtel; tr. 4e Zwolle 16.02.1871 Catharina Hendrika Ruberg, geb. Zwolle 11.09.1836, overl. Almelo 22.08.1933, d.v. Bernardus Ruberg, timmerman, en Maria Hendrika Hertjes.

8.                   Maria Allegonda Wientjes, ook Algonda Maria, geb. Enschede 31.03.1836, overl. Ootmarsum 21.08.1850.

9.                   Johanna Christina Wientjes, geb. Enschede 07.10.1838, overl. Ootmarsum 18.11.1904, tr. Enschede 26.04.1864 Alexander Jacobus Verkuijl, geb. Wageningen 25.09.1841, hulponderwijzer, overl. Boxmeer 09.02.1925, z.v. Alexander Jacobus Verkuijl, kleermaker, en Anna Maria Gerritsen.

10.               Geertruida Maria Wientjes, geb. Enschede 24.03.1840, overl. Borne 27.12.1892, tr. Borne 19.04.1869 Hendrikus Johannes Mulder, geb. Borne 12.10.1840, vrachtrijder, overl. Borne 10.01.1878, z.v. Lambertus Mulder, wieldraaier (1840), landbouwer (1869), en Bartha Gesina Wolthuis, spinster (1840).

11.               Johannes Wientjes, geb. Enschede 14.03.1842; volgt [12].

12.               Peternella Bernarda Wientjes, geb. Enschede 12.02.1844, overl. Enschede 25.02.1844.

13.               Maria Johanna Wientjes, geb. Enschede 28.05.1848, overl. Enschede 03.06.1848.

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[26] Ludovicus Boermans, geb. Raalte ca. 1804, bakkersknecht (1836), winkelier (1872), bediende (1880), overl. Raalte 25.11.1884, z.v. Willem Boermans en Maria Christina Seisink; tr. Raalte 04.01.1836

[27] Maria van Rijssen, geb. Raalte ca. 1817/1818, overl. Raalte 25.02.1882, d.v. Bertus van Rijssen en Anna Catharina Nijdeks, koopvrouw (1836).

Uit dit huwelijk (vader Lodewijk):

1.                   Willem Boermans, geb. Raalte ca. 1837, overl. Raalte 12.12.1839.

2.                   Albertha Boermans, geb. Raalte ca. 1839, overl. Utrecht 17.01.1898, tr. Utrecht 13.05.1868 Bernardus Beekes, geb. Utrecht 18.11.1840, z.v. Bernardus Beekes en Antonia Kuiper.

3.                   Willemina Christina Boermans, geb. Raalte ca. 1841, overl. Raalte 15.10.1863.

4.                   Hendrika Jacoba Boermans, geb. Raalte ca. 1843, overl. Raalte 27.08.1844.

5.                   Henricus Boermans, ook Hendrikus, geb. Raalte ca. 1844, kuiper, overl. Raalte 24.12.1877|a|.

6.                   Petrus Franciscus Boermans, geb. Raalte ca. 1847, overl. Raalte 23.05.1855.

7.                   Anna Catharina Boermans, geb. Raalte ca. 1849; volgt [13].

8.                   Jacobus Carolus Boermans, geb. Raalte ca. 1851, overl. Raalte 20.10.1865.

9.                   Hermannus Boermans, geb. Raalte ca. 1856, schoenmaker (1880), brievenbesteller (1893), overl. Raalte 02.09.1893, tr. Deventer 08.01.1880 Maria Getruida Huisintveld, ook Huis in ’t Veld, geb. Deventer 15.06.1855, overl. Enschede 20.02.1922, d.v. Reigenirus Huisintveld, schoenmaker, en Gerritdina Zuidhof.

10.               Peternella Francisca Boermans, geb. Raalte ca. 1858, overl. Raalte 03.12.1859.

11.               Petrus Franciscus Boermans, geb. Raalte xx.06.1861, overl. Raalte 02.04.1862.

 

Noten: |a| ook overl.akte Deventer 1878 no.16.

 

[28] Johannes Prinsen, geb. Borne 01.08.1823, landbouwer, mandenmaker (1879), overl. Hasselo (Weerselo) 21.12.1879|b|, z.v. Martinus Prinsen, landbouwer, en Janna Dietert, landbouwster; tr. Weerselo 30.05.1851

[29] Anna Maria Meijer, geb. Albergen (Tubbergen) 11.09.1825, landbouwster, overl. Hasselo (Weerselo) 02.09.1879|a|, d.v. Gerrit Meijer, landbouwer, en Suzanna Steggink, landbouwster; tr. 1e Oldenzaal 13.11.1847 Gerradus Mengelman, geb. Oldenzaal ca. 1810, wever, overl. Oldenzaal 29.01.1850, z.v. Petrus Mengelman en Gesina LIppers.

Uit het huwelijk Mengelman-Meijer:

1.                   Petronella Suzanna Mengelman, geb. Oldenzaal ca. 1849, overl. Oldenzaal 03.01.1851.

Uit het huwelijk Prinsen-Meijer:

2.                   Johannes Prinsen, geb. Weerselo ca. 1852, fabriekarbeider, overl. Hengelo 08.02.1933, tr. Stad Delden 30.08.1878 Hermina Strikker, geb. Stad Delden ca. 1853, fabriekarbeidster, d.v. Johannes Bernardus Strikker, slachter, en Willemina Mos.

3.                   levenloos kind, Hasselo (Weerselo) 06.11.1853.

4.                   Gerardus Prinsen, geb. Weerselo ca. 1855, overl. Deventer 03.05.1915|c|.

5.                   Hendrikus Prinsen, geb. Weerselo ca. 1857; volgt [14].

6.                   Gerritdina Prinsen, geb. Weerselo ca. 1858, tr. Enschede 15.04.1880 Gerrit oude Sogtoen, geb. Weerselo ca. 1851, koetsier, z.v. Gerardus oude Sogtoen, landbouwer, en Hendrica Nijkamp.

7.                   Bernardus Prinsen, geb. Weerselo ca. 1863, fabriekarbeider (1887,1911), overl. Oldenzaal 20.03.1946, tr. Enschede 12.05.1887 Antonia Maria van Raaij (1862-1931), d.v. Gradus van Raaij, koopman, en Elisabeth Pousé.

 

Noten: |a| vader Johannes, moeder niet bekend (overl.akte Weerselo 1879 no.83); |b| moeder Johanna Graven (overl.akte Weerselo 1879 no.111); |c| ook overl.akte Enschede 1915 no.197.

 

[30] Gradus van Raaij, geb. Arnhem 01.05.1821, arbeider (1850), kramer in vis (1851), koopman (1857,1865), fabriekarbeider (1868,1870), koopman (1871,1894), overl. Arnhem 28.10.1894, z.v. Maria van Raaij, arbeidster; tr. 2e Arnhem 31.05.1865 Johanna Helena Janzen, geb. Ruurlo 25.12.1834, koopvrouw (1865), overl. Arnhem 21.09.1886, d.v. Johan Henrich Janzen, koopman, en Johanna Bernardina ter Steeg; tr. 1e Arnhem 27.11.1850

[31] Elisabeth Pousé, geb. Hindeloopen 02.09.1824, dienstbode (1850), overl. Arnhem 14.12.1864, d.v. Klaas Alberts Pousé, arbeider, en Trijntje Teunes.

Uit het huwelijk van Raaij-Pousé:

1.                   Jacobus van Raaij, geb. Arnhem 27.10.1851, muzikant, overl. Arnhem 24.01.1914, tr. Arnhem 06.07.1887 Maria Elisabeth Janssen, geb. 03.11.1852, d.v. Cornelis Janssen, kroeghouder (1852), tapper (1887), en Gerritje Beekhuijzen.

2.                   Gradus van Raaij, geb. Arnhem 19.07.1854.

3.                   Elisabeth van Raaij, geb. Arnhem 11.05.1857; volgt [15].

4.                   Gradus van Raaij, geb. Arnhem 19.08.1859, bakker, overl. Apeldoorn 29.04.1939|a|, tr. Arnhem 18.05.1887 Maria Hendrika Schut, geb. Deventer ca. 1859, overl. Enschede 31.01.1915|b|, d.v. Johannes Schut, landbouwer, en Hendrika Willemsen.

5.                   Antonia Maria van Raaij, geb. Arnhem 05.06.1862, overl. Enschede 23.12.1931, tr. Enschede 12.05.1887 Bernardus Prinsen (ca.1863-1946), z.v. Johannes Prinsen en Anna Maria Meijer.

Uit het huwelijk van Raaij-Janzen:

6.                   Johanna Maria van Raaij, geb. Enschede 17.07.1868, dienstbode (1897), overl. Enschede 14.05.1908, tr. 1e Arnhem 18.08.1897 Philippus Ketting, geb. Arnhem 18.09.1864, tuinman, overl. Arnhem 27.04.1900, z.v. Christiaan Ketting, tuinknecht (1864), tuinman (1897), en Johanna Inklaar; tr. 2e Enschede 27.08.1903 Bernardus Wiggers, geb. Arnhem 01.08.1869, opperman, overl. Harderwijk 08.01.1952, z.v. Bernardus Wiggers, pakhuisknecht, en Johanna Pol.

7.                   Johanna Christina van Raaij, geb. Enschede 25.01.1870, overl. Brummen 16.04.1949.

8.                   Johanna Berdina van Raaij, geb. Enschede 09.11.1871, overl. Enschede 02.04.1963, tr. Enschede 12.02.1903 Karl Johann Hindriksen, geb. Emlichheim|b| ca. 1878, koopman, overl. Enschede 13.04.1956, z.v. Johan Bernhard Hindriksen en Anna Tiel.

9.                   Johannes Bernardus van Raaij, geb. Enschede 30.01.1874, overl. Arnhem 22.11.1956.

10.                Jacoba van Raaij, geb. Enschede 25.01.1876, dienstbode (1901), tr. Arnhem 01.05.1901 Cornelis Theodorus Jas, geb. Driel (Heteren) 09.08.1876|c|, pakhuisknecht (1901), expeditieknecht (1936), overl. Arnhem 14.03.1936, z.v. Wilhelmus Bernardus Jas, besteller, en Johanna Verheijen.

11.                Gezina van Raaij, geb. Enschede 25.01.1876, overl. Enschede 04.05.1876.

12.                Johanna Hendrika Helena van Raaij, geb. Enschede 07.11.1878, overl. Zevenaar 01.03.1960.

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 1939 no.406; |b| ook overl.akte Lonneker 1915 no.20; |b| in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c| natuurlijke zoon van Johanna, gewettigd bij haar huwelijk met Wilhelmus Bernards te Arnhem 12.02.1879 (geb.akte Heteren 1876 no.61 & huw.akte Arnhem 1879 no.36).

 


Legenda

– Hengelo = Hengelo (O)


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren