Hermanus Hendricus Berger (1924-2016)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Hermanus Hendricus Berger, Herman, geb. Utrecht 06.09.1924, promotie Nijmegen 05.07.1961|a|, hoogleraar Tilburg (1967-1989), overl. 16.09.2016.
 
Noten: |a| proefschrift: Ousia in de dialogen van Plato : een terminologisch onderzoek; promotor: J.A.J. Peters (1909-1961) (vervangen door J.H. Robbers).

 

[2] Lambertus Hendricus Cornelis Berger, geb. Amsterdam 17.03.1888, bouwkundig opzichter (1918), kerkmeester van de parochie O.L. Vr. Hemelvaart te Voorburg (1952), overl. Voorburg 19.04.1952, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof St. Barbara) 22.04.1952, tr. Amsterdam 05.09.1918|a|
[3] Maria Hendrika Haselaar, geb. Amsterdam ca. 1894, overl. na 1952. [Utrecht 1928,1930; Voorburg 1937]

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   levenloze zoon, Utrecht 23.09.1920.

2.                   Hermanus Hendricus Berger, geb. Utrecht 06.09.1924|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| 10.09 in aankondiging H. Mis ter gelegenheid van 25-jarig huwelijk (De Tijd 28.08.1943); |b| Utrechtsch Nieuwsblad 08.09.1924 (6 Sept. M.H. Berger geb. Haselaar z.).

 

[4] Willebrordus Johannes Berger, geb. Amsterdam 25.05.1848, schoenmaker (1868), pakhuisknecht (1880), overl. voor 1918, tr. Amsterdam 17.11.1880

[5] Elisabeth Smit, geb. Vlissingen 01.05.1854, dienstbode (1880), overl. Amsterdam 24.05.1930|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Christiaan Berger, geb. Amsterdam 08.10.1883, dagbladredacteur (1913,1918), secretaris RK Bouwpatroons, overl. Amsterdam 27.12.1942, begr. Amsterdam (RK Bpl. St. Barbara) 30.12.1942, tr. Amsterdam 23.04.1913 Cornelia Bernardina van Dijk, geb. Vreeland 08.03.1884, overl. Ouder-Amstel 27.09.1960, d.v. Gerrit van Dijk, melkslijter, en Maria van Wel.

2.                   Johanna Adriana Maria Berger, geb. Amsterdam 25.05.1885, overl. Amsterdam 14.02.1962, tr. Amsterdam 15.09.1915 Johannes Hendricus de Rijk, geb. Amsterdam 09.10.1890, vuurwerker (1915), kruier, overl. Amsterdam 05.05.1949, z.v. Willem de Rijk, melkslijter, en Maria Catharina Schulte.

3.                   Johanna Maria Berger, geb. Amsterdam 19.01.1887, overl. Amsterdam 20.12.1951.

4.                   Lambertus Hendricus Cornelis Berger, geb. Amsterdam 17.03.1888; volgt [2].

5.                   Maria Berger, geb. Amsterdam 22.10.1890, overl. Amsterdam 24.01.1982, tr. Amsterdam 16.05.1917 Martinus Joannes van der Heijde, geb. Amsterdam 08.12.1886, broodbakker, overl. Amsterdam 10.04.1965, z.v. Joannes Martinus van der Heijde en Ida Geertruida Berghuis.

 

Noten: |a| Elisabeth Maria (annonce collectie CBG).

 

[6] Hermanus Hendrikus Haselaar, geb. Weesperkarspel 01.07.1855, boerenknecht (1879), melkslijter (1890,1918), overl. Amsterdam 23.11.1928|a|, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Sint Barbara) 27.11.1928; tr. 1e Bussum 31.01.1879 Cornelia de Beer, geb. Bussum 24.05.1852, werkmeid (1879), overl. voor 1890, d.v. Hendrik de Beer en Dirkje Krijnen; tr. 2e Amsterdam 10.07.1890 

[7] Jansje van Rossum, geb. Nieuwe-Amstel 18.08.1863, overl. Amsterdam 12.01.1937|b|, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Sint Barbara) 16.01.1937.

Uit het huwelijk Haselaar-de Beer:

1.                   Hendrikus Wilhelmus Haselaar, geb. Amsterdam 07.11.1880, machinist, tr. Amsterdam 07.11.1907 Johanna Adriana Schuurman, geb. Amsterdam 09.05.1878, d.v. Hendrikus Lambertus Schuurman en Adriana Gijsbarta Himmelman. [Amsterdam 1928,1937; Haarlem 1950]

2.                   Hendrika Theodora Haselaar, geb. Amsterdam 06.05.1882, overl. Amsterdam 21.12.1907, tr. Amsterdam 21.01.1903 Joseph Gerardus Huis, geb. Amsterdam 08.01.1882, werkman, overl. Amsterdam 15.10.1968, z.v. Franciscus Johannes Huis, stukadoor, en Louize Josephine Tooman.
     JGH tr. 2e Amsterdam 10.03.1915 Antje de Bruijn, geb. Loppersum 14.02.1885, overl. Amsterdam 16.11.1974, d.v. Hendrik de Bruijn en Janna Leeninga.

3.                   Theodora Hendrika Haselaar, geb. Amsterdam 07.10.1883, overl. Amsterdam 25.02.1959, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 28.02.1959, tr. Amsterdam 07.02.1907 Theodorus Hendricus van Wittmarschen, geb. Amsterdam 05.03.1883, smid, overl. Amsterdam 19.03.1966, z.v. Theodorus van Wittmarschen, smid, en Maria Elisabeth van Rheenen.

Uit het huwelijk Haselaar-van Rossum:

4.                   Hendrikus Wilhelmus Haselaar, geb. Amsterdam 26.05.1891.
= w.s. Wilhelmus Hendricus Haselaar, geb. Amsterdam ca. 1892, overl. Beverwijk 19.12.1913.

5.                   Maria Hendrika Haselaar, geb. Amsterdam ca. 1894; volgt [3].

6.                   H.W. Haselaar, Pr. [Haarlem 1928; Schiedam 1937]

 

Noten: |a| e.v. Johanna (De Volkskrant 26.11.1928); |b| Johanna (annonce collectie CBG).

 

[8] Johannes Rudolf Berger, geb. Amsterdam 03.04.1816, wijnkopersknecht (1845), pakhuisknecht (1873), bediende (1880), overl. voor 1917, tr. Amsterdam 02.07.1845

[9] Johanna de Groot, geb. Amsterdam 02.10.1815, overl. voor 1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Johannes Berger, geb. Amsterdam 05.06.1846, strohoedenmaker (1873), hoedenmaker (1880), tr. Amsterdam 20.08.1873 Catherine Henriette Fraikin, geb. Amsterdam 03.09.1847, d.v. Richard Fraikin, strohoedenmaker, en Anna Petronella du Crocq.

2.                   Willebrordus Johannes Berger, geb. Amsterdam 25.05.1848; volgt [4].

3.                   Anna Petronella Berger, geb. Amsterdam 23.05.1851.

4.                   Johannes Reinerus Berger, geb. Amsterdam 09.07.1852.

5.                   Jacobus Hermanus Berger, geb. Amsterdam 13.07.1854.

6.                   Maria Josepha Johanna Berger, geb. Amsterdam 21.11.1855.

7.                   Gertruda Anna Alida Berger, geb. Amsterdam 24.03.1858.

8.                   Maria Anna Christina Berger, geb. Amsterdam 24.07.1859, overl. Amsterdam 17.08.1936,  tr. 1e Amsterdam 15.11.1882 Christiaan Jean Nicolas Fraikin, geb. Amsterdam 01.09.1856, sjouwerman, overl. voor 1922, z.v. Richard Fraikin, strohoedenmaker, en Caroline Gertrude Elisabeth Ducrocq; tr. 2e Amsterdam 16.08.1922 Jacobus Franciscus Nooijens, geb. Roosendaal en Nispen 03.10.1864, grondwerker, overl. Amsterdam 15.05.1942, z.v. Sanderus Nooijens, arbeider, en Cornelia Johanna Spaapen.

9.                   Antonius Johannes Franciscus Berger, geb. Amsterdam 07.10.1861, kantoorloper, tr. Amsterdam 09.05.1917 Johanna Susanna Maria Labberté, geb. Lobith (Herwen en Aerdt) 10.04.1864, d.v. Johannes Labberté, visiteur, en Susanna Maria Krever.

 

[10] Johannes Karel Smit, geb. Vlissingen 23.01.1823, scheepstimmerman (1850), winkelier (1851), (scheeps)timmerman (1853,1855), scheepmaker (1857,1868), ketelmaker (1874), smid (1876), ketelmaker (1880), smid (1881), timmerman (1884); tr. 2e Amsterdam 02.09.1874 Margaretha Gerarda Albers, geb. Utrecht 04.12.1824, baker (1874), d.v. Dirk Albers en Johanna Fennemans; tr. 1e Vlissingen 27.11.1850

[11] Elizabeth Wilhelmina Meijer, geb. Vlissingen 04.06.1824, naaister (1850), overl. voor 1874.

     MGA tr. 1e Rotterdam 09.11.1853 Jan David Block, geb. Rotterdam 10.07.1815, matroos op het ‘Nederlandsch te Rotterdam tehuis behoorende 3-mast-schoonerschip genaamd Lodewijk’, overl. (‘aan de gevolgen van verdrinking’) Banana-kreek, Z.W. Kust van Afrika|c| 18.01.1873|b|, z.v. Simon Arends Block en Angenita Jacoba Helsteedt.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan Carel/Jan Karel, moeder ook Elisabeth Wilhelmina):

1.                   Johannes Wilhelmus Smit, geb. Vlissingen 03.11.1851, smid (1876,1884), overl. Amsterdam 18.01.1940, tr. Amsterdam 24.05.1876 Johanna Adriana Bouverie, geb. Vlissingen 07.07.1852, dienstbode (1876), overl. Amsterdam 10.02.1934, d.v. Jacobus Josephus Bouverie, smid, en Helena Slootmans.

2.                   Catharina Maria Smit, geb. Vlissingen 24.03.1853, dienstbode (1876), huisbewaarster (1916), overl. na 1929, tr. Amsterdam 31.05.1876 Lambertus Henricus Cornelis Simis, geb. Amsterdam 18.10.1852, smid (1876), winkelier (1884), loopknecht (1900,1910), overl. voor 1916, z.v. Lambertus Simis en Catharina Wilhelmina van de Poll, baker (1876).

3.                   Elisabeth Smit, geb. Vlissingen 01.05.1854|a|; volgt [5].

4.                   Wilhelm Smit, geb. Vlissingen 27.09.1855, scheepstimmerman (1880), blokmaker (1881), tr. Amsterdam 23.02.1881 Maria van Vuurden, geb. Amsterdam 13.01.1861, d.v. Johannes van Vuurden, kok, en Maria Elizabeth Rijkers.

5.                   Augustinus Josephus Smit, geb. Vlissingen 27.09.1857, kruier (1881,1884), magazijnbediende (1911), magazijnknecht (1921), overl. Amsterdam 02.03.1942, tr. Amsterdam 03.09.1884 Barendina Hendrika Telman, geb. Amsterdam 20.01.1863, overl. Amsterdam 14.08.1925, d.v. Willem Hendrik Telman, smid, en Hendrika Blankenbuhler.

6.                   Johanna Maria Smit, geb. Vlissingen 06.04.1860, naaister (1883), tr. Johannes Gerardus Bouverie, geb. Vlissingen 21.10.1857, scheepstimmerman, overl. Amsterdam 07.01.1945, z.v. Jacobus Josephus Bouverie, werkman, en Helena Maria Slootmans.

7.                   Nicolaas Karel Smit, geb. Vlissingen 02.10.1862, diamantslijper (1890), cementwerker (1918), werkman (1919), overl. Amsterdam 19.12.1919, tr. Amsterdam 23.10.1890 Maria Elisabeth Telman, geb. Amsterdam 26.01.1872, overl. Amsterdam 02.02.1951, d.v. Willem Hendrik Telman, smid, en Hendrina Blankenbuhler.

8.                   Jacobus Bastiaan Smit, geb. Vlissingen 02.05.1866, overl. Vlissingen 03.05.1867.

9.                   Jacobus Bastiaan Smit, geb. Vlissingen 15.07.1868.

 

Noten: |a| vader Jan Karel, moeder Elisabeth Wilhelmina; |b| ingeschreven extract uit scheepsjournaal van gezagvoerder Cornelis Johannes Bax (overl.akte Rotterdam 26.05.1873 fol.c116v no.1964); |c| bij de monding van de Kongo rivier, nu in DRC.

 

[12] Willem Haselaar, geb. Kortenhoef 06.02.1828, venter (1854), werkman (1875), bleker (1877,1879), winkelier (1880), stalknecht (1890), overl. Weesperkarspel 15.04.1899, tr. Weesperkarspel 27.04.1854

[13] Henderika Wieman, geb. Weesp ca. 1833, overl. na 1899.

Uit dit huwelijk (vader ook Wilhelmus, ook Hazelaar, moeder ook Hendrika):

1.                   Hermanus Hendrikus Haselaar, geb. Weesperkarspel 01.07.1855; volgt [6].

2.                   Gerardus Haselaar, geb. Weesperkarspel 08.09.1856, (kleer)bleker (1880,1890), veehouder (1934), overl. Weesperkarspel 25.10.1934, tr. Weesperkarspel 15.04.1880 Agatha Taling, geb. Weesperkarspel 10.11.1856, overl. Weesperkarspel 01.03.1947, d.v. Jan Taling, bleker, en Geertruida van Beusekom.

3.                   Klara Petronella Hazelaar, geb. Weesperkarspel xx.10.1862, overl. Weesperkarspel 26.10.1862.

4.                   Hermanus Hazelaar, geb. Weesperkarspel ca. 1864, overl. Weesperkarspel 15.04.1879.

5.                   Anthonius Hazelaar, geb. Weesperkarspel xx.09.1867, overl. Weesperkarspel 24.09.1867.

6.                   Johannes Hazelaar, geb. Weesperkarspel ca. 1874, overl. Weesperkarspel 30.04.1875.

7.                   Clara Hazelaar, geb. Weesperkarspel xx.11.1877, overl. Weesperkarspel 03.12.1877.

 

[14] Hendrik van Rossum, geb. Rietwijkeroord ca. 1830, arbeider (1860), veehouder (1868,1879), melkslijter (1890,1906), overl. voor 1908, tr. Sloten 18.05.1860

[15] Maria Swaning, geb. Sloten 08.06.1837, melkslijtster (1908), overl. tussen 1908 en 1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus van Rossum, geb. Sloten 15.03.1861, kantoorloper (1888), melkslijter (1893), kantoorbediende (1917), overl. Wageningen 03.03.1927, tr. 1e Diemen 09.05.1888 Helena Meester, geb. Diemen 09.09.1864, overl. voor 1917, d.v. Johannes Meester, veehouder, en Sophia Christina van Nes; tr. 2e Amsterdam 02.05.1917 Geertruida Johanna van Thienen, geb. Bussum 30.07.1865, d.v. Nicolaas Josephus van Thienen en Zwaantje Verver.

2.                   Jansje van Rossum, geb. Nieuwer-Amstel 18.08.1863; volgt [7].

3.                   Marritje Wilhelmina van Rossum, geb. Nieuwer-Amstel 18.11.1865, tr. Amsterdam 09.07.1891 Gerardus Timmers, geb. Langeveen (Tubbergen) 05.08.1867, melkslijter, z.v. Mannes Timmers, landbouwer, en Berendina Kuipers.

4.                   Petrus van Rossum, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1867, spoorwegarbeider (1897), boerenarbeider (1929), overl. Bussum 29.04.1950, tr. Weesp 10.06.1897 Maria van Schaik, ook van Schaick, geb. Abcoude-Proostdij 13.10.1865, overl. Weesp 11.02.1946, d.v. Johannes van Schaik en Wilhelmina Schrijver.

5.                   Margaretha Maria van Rossum, geb. Nieuwer-Amstel xx.03.1868, overl. Nieuwer-Amstel 17.04.1868.

6.                   Hendrik van Rossum, geb. Nieuwer-Amstel 29.04.1869, werkman (1893), melkslijter (1928), overl. Amsterdam 01.07.1956, tr. Amsterdam 07.09.1893 Petronella Geijsel, geb. Abcoude-Proostdij 23.03.1868, overl. Amsterdam 16.10.1946, d.v. Bernardus Geijsel en Eva Marsen.

7.                   Maria Adriana van Rossum, geb. Muiden 07.08.1870, overl. Amsterdam 13.12.1948, tr. Amsterdam 11.06.1908 Johannes Straver, geb. Mijdrecht 12.02.1872, melkslijter, overl. Amsterdam 23.02.1932, z.v. Hubertus Straver, melkslijter, en Johanna de Rijk.

8.                   Adrianus van Rossum, geb. Muiden xx.09.1871, overl. Muiden 24.11.1871.

9.                   Willem van Rossum, geb. Muiden ca. 1872, overl. Muiden 27.10.1879.

10.               Henderika van Rossum, geb. Muiden 26.09.1876, overl. Amsterdam 08.05.1941, tr. Amsterdam 13.04.1898 Leonardus Johannes van Horssen, geb. Amsterdam 23.08.1877, broodbakker, overl. Amsterdam 04.12.1962, z.v. Petrus van Horssen, timmerman, en Maria Hendrika Saake.
     LJvH tr. 2e Vinkeveen en Waverveen 24.04.1942 Johanna Geertruda Maria de Dood, geb. Ouder-Amstel 14.09.1879, overl. Amsterdam 08.04.1949.

11.               Theodorus van Rossum, geb. Muiden 21.02.1879, werkman, overl. Amsterdam 17.05.1945, tr. Amsterdam 28.02.1906 Johanna Maria Algra, geb. Amsterdam 12.07.1881, overl. Amsterdam 11.04.1964, d.v. Jacobus Algra, koopman, en Hiltje Kempes.
     JMA tr. 1e Amsterdam 07.06.1900 Willem Renier Christiaan Wingers, geb. ’s-Gravenhage 24.09.1877, timmerman, overl. Amsterdam 07.06.1902, z.v. Christiaan Wingers, oppasser, en Maria Elisabeth Gerritsen.

 

[16] Cornelis Berger, ged. Goes (rk) 08.09.1780, koperslagersknecht (1811), overl. voor 1839, z.v. Johannes Berger en Dijna van Leeuwen (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 10.11.1811

[17] Anna Dorothea Pool, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 22.11.1789, werkster (1839,1857), d.v. Frans Pool en Anna Mechelina/Machteld Ginter, doende groennering (1811).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Berger, geb. Amsterdam 01.02.1813, boebindersknecht, tr. Amsterdam 22.05.1839 Jacoba Kortman, geb. Amsterdam 20.12.1813, d.v. Albert Kortman en Magdalena Cordes.

2.                   Franciscus Johannes Berger, ook Johannes Franciscus, geb. Amsterdam ca. 1815, kleermaker (1845,1857), tr. Amsterdam 08.07.1857 Eereke Orlemans, geb. Drumpt (Zoelen) 16.04.1813, werkster, d.v. Martinus Orlemans, dagloner, en Megtela Meeges.
     EO tr. 1e Amsterdam 27.05.1840 Arie Leereveld, geb. Maarssen ca. 1801, schippersknecht, overl. voor 1853, z.v. Jacob Leereveld, schipper, en Jannitje Bon; tr. 2e Amsterdam 15.06.1853 George Mari Arie Oosterwelder, geb. Amsterdam 28.03.1814, wijnkopersknecht, overl. voor 1857, z.v. Frans Oosterwelder en Josephine de Ville.
     GMAO tr. 1e Amsterdam 13.08.1834 Maria Petronella Hevenia Fröling, geb. Amsterdam 23.03.1808, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 25.03.1808, overl. voor 1853, d.v. Coenraad Fröling en Efemia Matthijsen, vroedvrouw (1834).

3.                   Johannes Rudolf Berger, geb. Amsterdam 03.04.1816; volgt [8].

4.                   Anna Catharina Berger, geb. Amsterdam ca. 1822, winkelierster (1846), tr. 1e Amsterdam 01.07.1846 Hendrik Lammers, geb. Amsterdam 31.08.1811, overl. voor 1865, z.v. Johannes Lammers en Johanna Maria Smit; tr. 2e Amsterdam 28.06.1865 Dirk Andriessen, geb. Hilversum 31.01.1814, koetsier, z.v. Barend Andriessen en Maria Lammen.

5.                   Maria Clara Berger, geb. Amsterdam 30.01|06.1824, naaister (1850), overl. na 1880, tr. Amsterdam 29.05.1850 Bernardus Hendrik Adam Bal, geb. Amsterdam 06.02.1816|a||b|, zeeman, overl. voor 1880.

6.                   Cornelis Franciscus Berger, geb. Amsterdam 23.06.1829, kantoorbediende, overl. Haarlem 18.09.1913, tr. Amsterdam 28.09.1876 Berendina Elizabet Böhm, geb. Amsterdam 04.02.1842, overl. voor 1913, d.v. Johan Hendrik Böhm en Geertrui Maria Dreschler.

 

Noten: |a| geb. Amsterdam (militieregister Amsterdam 1836); |b| ‘geboorteplaats onbekend, zoon van onbekende ouders’ (huw.akte Amsterdam 1850 reg.5 fol.81v).

 

[18] Albertus de Groot, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 13.01.1791, schoenmaker, overl. voor 1844, z.v. Hermanus de Groot, schoenmaker, en Johanna Hancken/Haneken/Hanneke; tr. Amsterdam 27.11.1814

[19] Geertruij van den Broek, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 04.11.1787, naaister (1814), overl. voor 1844, d.v. Jan van den Broek en Alida Rensing/Rinsen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna de Groot, geb. Amsterdam 02.10.1815; volgt [9].

2.                   Alida Elisabeth de Groot, geb. Amsterdam 02.03.1819, dienstbaar (1844), overl. na 1876, tr. Amsterdam 31.07.1844 Willem Johannes Ruittemanz, geb. Amsterdam 28.01.1819, zeeman (1844), werkman (1876), z.v. Jan Ruittemanz en Jantje Everts Nooijen.

 

[20] Petrus Xaverius Schmit, Pieter, ged. Middelburg 28.03.1790, sjouwer (1818,1825), werkman (1829), overl. Vlissingen 18.07.1828, z.v. Xaverius Schmit en Maria Bellevatski; tr. Vlissingen 02.09.1818

[21] Elisabeth Catharina Attasio, ged. Vlissingen 23.09.1800, winkelierster (1834,1850), overl. Vlissingen 02.12.1866, d.v. Nikolaas Joseph Attasio (-1802) en Johanna Catharina Verschuere (-1828); tr. 2e Vlissingen 25.06.1834 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 11.07.1838, ingeschr. Vlissingen 21.11.1838) Johannes Clavo, geb. Vlissingen 23.02.1815, schilder, overl. Vlissingen 07.07.1848, z.v. Catharina Clavo.

Uit het huwelijk Schmit-Attasio (vader ook Smit, moeder ook geschreven c.q. gelezen als Altasis/Attasis):

1.                   Pieter Schmit, ook Smit, geb. Vlissingen 27.09.1818, overl. Vlissingen 30.10.1819.

2.                   Johannes Karel Smit, geb. Vlissingen 23.01.1823; volgt [10].

3.                   Nicolaas Johannes Smit, geb. Vlissingen 06.12.1825, overl. Vlissingen 15.06.1830.

Uit het huwelijk Clavo-Attasio:

4.                   Nicolaas Carel Clavo, geb. Vlissingen 02.06.1836, zeeman, tr. Vlissingen 05.11.1862 Pieternella van Us, geb. Vlissingen 29.04.1836, d.v. Pieternella van Us.

5.                   Catharina Johanna Francina Clavo, geb. Vlissingen 19.12.1837.

 

[22] Wilhelm Milfaart Meijer, geb. ca. 1801/1802, dienstbode (1824), sjouwer (1826,1830), bureauoppasser (1847,1850), kantoorloper (1852,1853), overl. Vlissingen 09.08.1875|b|, z.v. Johan Detlef Meijer (-1811) en Wilhelmina Maria Milfaart (-1811); tr. Middelburg 11.03.1824

[23] Catharina Francisca Baldewina Peterssen, geb. Nieuwpoort ca. 1788/1789, dienstbode (1824), overl. Vlissingen 21.01.1847|a|, d.v. Joannes Peterssen, kuiper, en Catharina Jackx (-1794).

Uit dit huwelijk (moeder Peeters/Pieters):

1.                   Elizabeth Wilhelmina Meijer, geb. Vlissingen 04.06.1824|c|; volgt [11].

2.                   Wilhelmus Petrus Meijer, geb. Vlissingen 27.10.1826, loodskwekeling (1854), loods (1861), overl. Middelburg 05.06.1891|d|, tr. Vlissingen 20.05.1853 Johanna Elisabeth Bastiaansen, geb. Vlissingen 01.09.1834, overl. Vlissingen 01.02.1920, d.v. Hendrik Bastiaansen, scheepstimmerman, en Sentina Elisabeth Schuhman.

3.                   Maria Jacoba Meijer, geb. Vlissingen 20.07.1830, overl. Vlissingen 04.10.1911, tr. Vlissingen 28.04.1852  Jacobus van den Ende Meijnderts, geb. Vlissingen 25.06.1826, loodskwekeling, overl. Vlissingen 24.01.1899, z.v. Jacobus van den Ende Meijnderts, sjouwer (1826), sluisknecht (1852), en Jacoba de Klerck.

 

Noten: |a| Pieters, geen ouders vermeld (overl.akte Vlissingen 1847 no.22); |b| wedr Peeters (overl.akte Vlissingen 1875 no.160); |c| moeder Pieters; |d| ook overl.akte Vlissingen 1891 no.137.

 

[24]

[25] Judith Haselaar, geb. ca. 1808, werkster (1828), dienstbode (1854), overl. voor 1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Haselaar, geb. Kortenhoef 06.02.1828|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| aangifte door Maartje van Oosterom, vroedvrouw te ’s-Graveland (geb.akte Kortenhoef 1828 fol.1v).

 

[26] Hendrik Wieman, geb. Weesp ca. 1803/1804, timmermansknecht (1830,1836), sluiswachter (1854), overl. Weesperkarspel 25.09.1854, z.v. Dirk Wieman en Pietje Meijberg; tr. Weesp 14.03.1830

[27] Joanna Schulten, geb. Weesperkarspel ca. 1803/1805, dienstbaar (1830), overl. Weesperkarspel 17.11.1878, d.v. Harmen Schulten en Neeltje van Haaren.

Uit dit huwelijk (moeder ook Naatje):

1.                   Petronella Wieman, geb. Weesp ca. 1830, dienstbode (1861), overl. na 1889, tr. Weesperkarspel 07.11.1861 Antonie Post, geb. Muiden ca. 1827, brandersknecht, overl. voor 1889, z.v. Evert Post en Helena Molenaar.

2.                   Neeltje Wieman, geb. Weesp xx.08.1831, overl. Weesp 23.10.1831.

3.                   Henderika Wieman, geb. Weesp ca. 1833; volgt [13].

4.                   Neeltje Wieman, geb. Weesp ca. 1834, overl. Weesp 20.09.1836.

 

[28] Gerrit van Rossum, geb. Loenen ca. 1778, bouwman, z.v. Willem van Rossum en Maria van Dijk; tr. 1e Ariaantje van der Sijs, overl. voor 1820; tr. 2e Rietwijk en Rietwijkeroord 15.11.1820

[29] Joanna Nijnders, geb. Haarlem ca. 1795, dienstbaar (1820), veehoudster (1860), overl. Nieuwer-Amstel 29.03.1864, d.v. Dirk Nijnders en Grietje Driessen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Jansje):

1.                   Dirk van Rossum, geb. Rietwijkeroord ca. 1826, overl. Rietwijkeroord 27.11.1836.

2.                   Hendrik van Rossum, geb. Rietwijkeroord|a| ca. 1830; volgt [14].

3.                   Petrus van Rossum, geb. Rietwijkeroord ca. 1832, werkman, overl. Nieuwer-Amstel 20.04.1907, tr. Nieuwer-Amstel 30.09.1868 Maria Cornelia van Egmond, geb. Rietwijkeroord ca. 1835, veehoudster, overl. Nieuwer-Amstel 11.09.1918, d.v. Cornelis van Egmond en Antonia Heins.
     MCvE tr. 1e Nieuwer-Amstel 05.10.1859 Hermanus de Wit, geb. Ouder-Amstel ca. 1822/1823, veehouder, overl. Nieuwer-Amstel 21.07.1866, z.v. Jacob de Wit, veehouder, en Hendrika Martens.
     HdW tr. 1e Ouder-Amstel 21.04.1849 Adriana van Lammeren, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1826, overl. Nieuwer-Amstel 11.01.1859, d.v. Adrianus van Lammeren en Jacomina Dorrestijn.

4.                   Cornelis van Rossum, geb. Rietwijkeroord ca. 1833, overl. Rietwijkeroord 31.05.1836.

 

Noten: |a| in 1854 samengevoegd met Nieuwer-Amstel.

 

[30] Arie Swaning, geb. Sloten ca. 1811/1812, landman (1836), veehouder (1841), overl. Sloten 01.03.1858, z.v. Jan Swaning, veehouder, en Marreijtje Heijte/Heite; tr. 2e Sloten 24.12.1841 Cornelia Pouw, geb. ca. 1815, koffienering doende (1870), overl. voor 1892, d.v. Reinder Pouw en Neeltje van Grieken, veehoudster (1841); tr. 1e Sloten 21.05.1836

[31] Maria Sentenie, ook Sintenie, geb. Purmerend ca. 1810, dienstbaar (1835), veehoudster (1836), overl. Sloten 19.06.1841, d.v. Dirk Sentenie en Sijtje Jans Braak; tr. 1e Velsen 01.03.1835 Cornelis Post, geb. Velsen ca. 1811, werkman, overl. Sloten 20.06.1835, z.v. Hugo Post, werkman, en Fransje Obee, ook Hoebé.

Uit het huwelijk Swaning-Sentenie:

1.                   Maria Swaning, geb. Sloten 08.06.1837; volgt [15].

2.                   Sophia Swaning, geb. Sloten xx.06.1841, overl. Sloten 06.12.1841.

Uit het huwelijk Swaning-Pouw:

3.                   Johannes Swaning, geb. Sloten 08.10.1843, werkman, overl. voor 1884, tr. Amsterdam 25.05.1870 Johanna Reiniera Jonkman, geb. Amsterdam 11.01.1851, dienstbaar (1870), werkster (1884), overl. voor 1918, d.v. Arnoldus Thomas Jonkman, schoenmaker, en Antje Lankhorst.
     JRJ tr. 2e Amsterdam 17.04.1884 Hermanus van Schaik, geb. Abcoude-Proostdij 07.11.1855, werkman, overl. na 1918, z.v. Johannes van Schaik, werkman, en Maria van Buren.

4.                   Reinier Swaning, geb. Sloten 13.11.1846, landbouwer (1870), schuitenvoerder (1879), werkman (1892,1905), overl. na 1915, tr. 1e Amsterdam 02.04.1879 Pietje van der Meij, geb. Ballum (Ameland) 16.02.1849,  overl. voor 1892, d.v. Hendrik Jacobs van der Meij, zeeman, en Sjoeke Sipkes Bakker; tr. 2e Amsterdam 08.06.1892 Maria Elisa Anna Magdalena Haas, geb. Amsterdam 15.11.1850, d.v. Johannes Christiaan Haas en Teelke Maria Schafer.

 


Bijlage A

 

[32] Johannes/Joannis Berger, tr.

[33] Dina/Dijna/Digna van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Berger, ged. Goes (rk) 14.08.1770, ferblantier (1813), blikslager (1825), overl. Heinkenszand 14.01.1825, tr. 1e Maria Raas, overl. Heinkenszand 04.03.1813, d.v. Cornelis Raas; tr. 2e Heinkenszand 04.09.1813 Maria Eversdijk, geb. ’s-Heer Arendskerke ca. 1781, servante (1813), overl. Heinkenszand 29.10.1815, d.v. Cornelis Eversdijk (-1801) en Lucia de Winter (-1800).

2.                   Petrus Berger, ged. Goes (rk) 02.08.1772.

3.                   Elisabeth Berger, ged. Goes (rk) 02.05.1775.

4.                   Cornelius Berger, ged. Goes (rk) 08.09.1780; volgt [16].

5.                   Marinus Berger, ged. Goes (rk) 20.09.1785, overl. Goes 25.01.1844.

 


Legenda

– Sloten = Sloten (NH)


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren