Hendrik Jan van Zuthem (1929-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2018 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Hendrik Jan van Zuthem, Henk, geb. Kampen 31.01.1929, promotie Amsterdam VU 09.06.1961|a|, hoogleraar Amsterdam VU (1963-1974), hoogleraar Delft, hoogleraar Twente (1974-1990), overl. Haaksbergen 25.11.2018, begr. 01.12.2018.

 

Noten: |a| proefschrift: De integratie van de onderneming als sociologisch vraagstuk; promotor: G. Kuiper Hzn (1923-2014).

 

[2] Harm van Zuthem, geb. Kampen ca. 1896, sigarenmaker (1924), overl. voor 1983, tr. Kampen 13.11.1924
[3] Hendrikje Boers, geb. Kampen ca. 1899, overl. Rijssen 08.09.1983, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof) 13.09.1983.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anny van Zuthem, geb. 21.09.1925, overl. 06.05.2018, begr. Epe (Bpl. Norelbos) 11.05.2018, tr. Jaap Bakker, overl. voor 2018.

2.                   Hendrik Jan van Zuthem, geb. Kampen 31.01.1929; volgt [1].

3.                   Dochter van Zuthem.

4.                   Zoon van Zuthem.

 

[4] Hendrik van Zuthem, geb. Kampen ca. 1865/1866, sigarenmaker (1888,1930), overl. Apeldoorn 11.11.1944; tr. 1e Kampen 24.05.1888 Grietje Bastiaan, geb. Kampen ca. 1860, overl. Kampen 20.07.1895, d.v. Jan Bastiaan, arbeider, en Roelofje Keppel; tr. 2e Kampen 10.10.1895

[5] Annigje Meijlink, geb. Kampen ca. 1873, overl. Apeldoorn 11.06.1954; tr. 1e Kampen 02.05.1894 Jan Stephan, geb. Elburg 01.02.1868, schilder, overl. Kampen 23.05.1894, z.v. Teunis Stephan, schoenmaker (1868), arbeider (1894), en Jansje Stoffer.

Uit het huwelijk van Zuthem-Bastiaan:

1.                   Harm Jan van Zuthem, geb. Kampen xx.09.1888, overl. Kampen 01.11.1888.

2.                   Harm Jan van Zuthem, geb. Kampen ca. 1890, sigarenmaker, overl. Kampen 17.11.1955, tr. Kampen 15.08.1912 Geertje Oosterbroek, geb. Kampen ca. 1892, d.v. Gerrit Jan Oosterbroek, sigarenmaker, en Evertje Stuurop.

3.                   Roelof van Zuthem, geb. Kampen xx.12.1891, overl. Kampen 02.03.1892.

4.                   Roelofje van Zuthem, geb. Kampen ca. 1893, overl. Kampen 13.03.1894.

Uit het huwelijk van Zuthem-Meijlink:

5.                   Harm van Zuthem, geb. Kampen ca. 1896; volgt [2].

6.                   Johan van Zuthem, geb. Kampen 09.11.1897, sigarenmaker, tr. 1e ís-Gravenhage 1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 23.03.1927, ingeschr. ís-Gravenhage 30.05.1927) Johanna Cornelia Sophia Blokpoel, geb. ís-Gravenhage 22.01.1901, dienstbode (1920), d.v. Sophia Blokpoel; tr. 2e Kampen 15.12.1927 Hendrika Geerdina Schrijver, geb. Kampen ca. 1904, d.v. Johannes Schrijver, sigarenmaker, en Nennetje Leurink.
†††† JCSB tr. 2e ís-Gravenhage 27.07.1932 Hermanus Johannes Bodaan, geb. ís-Gravenhage ca. 1908, bloemenventer, z.v. Hermanus Bodaan, gemeentewerkman, en Agatha Dubbel.

7.                   Wolter van Zuthem, geb. Kampen xx.10.1898, overl. Kampen 21.12.1898.

8.                   Woltertje van Zuthem, geb. Kampen ca. 1900, tr. Kampen 16.09.1926 Willem van Dijk, geb. Kampen ca. 1898, sigarenmaker, z.v. Asjen van Dijk, gemeentearbeider, en Hendrikje Klooster.

9.                   Jansje van Zuthem, geb. Kampen ca. 1901, tr. Kampen 22.05.1930 Gerard van Dijk, geb. Kampen ca. 1894, veehouder, z.v. Johannes van Dijk, veehouder, en Hendrika Bruggink.

10.               Hermina Jacoba van Zuthem, geb. Kampen xx.02.1902, overl. Kampen 19.12.1902.

11.               Harm Jacobus van Zuthem, geb. Kampen ca. 1904, sigarenmaker, tr. Kampen 13.01.1927 Femmetje Elisabeth Peternella Eenkhoorn, geb. Kampen ca. 1904, d.v. Sijmen Eenkhoorn, sigarensorteerder, en Femmetje Wessels.

12.               Kornelis van Zuthem, geb. IJsselmuiden xx.06.1905, overl. IJsselmuiden 01.07.1905.

13.               levenloos kind, Kampen 02.08.1908.

14.               levenloos kind, Kampen 04.08.1909.

15.               Anton van Zuthem, geb. Kampen xx.11.1910, overl. Kampen 25.11.1910.

16.               Antoon van Zuthem, geb. Kampen xx.02.1912, overl. Kampen 04.02.1912.

17.               Johanna van Zuthem, geb. Kampen xx.12.1913, overl. Kampen 22.01.1914.

18.               Annie van Zuthem, geb. Kampen xx.04.1915, overl. Kampen 07.05.1915.

 

[6] Hendrik Jan Boers, geb. Kampen ca. 1864, klompenmaker (1894), veehouder (1909,1924), overl. Kampen 20.02.1947, tr. Kampen 26.04.1894

[7] Engeltje Sleurink, geb. Kampen ca. 1868/1869, overl. Kampen 14.09.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Boers, geb. Kampen ca. 1895, naaister (1921), overl. Apeldoorn 29.08.1942, tr. Kampen 11.08.1921 Aalt van Wijhe, geb. Kampen ca. 1893, sigarenmaker, overl. Rotterdam 07.01.1963, z.v. Jan Hendrik Gerrit van Wijhe, pakhuisknecht, en Gerregien Stuurop.
†††† AvW tr. 2e Otje Valentijn.

2.                   Hendrik Boers, geb. Kampen ca. 1898, overl. Kampen 24.03.1908.

3.                   Hendrikje Boers, geb. Kampen ca. 1899; volgt [3].

4.                   Aalt Boers, geb. Kampen xx.12.1899, overl. Kampen 27.06.1900.

5.                   Aalt Boers, geb. Kampen ca. 1901, veehouder, tr. Kampen 20.05.1926 Elisabeth Boer, geb. Kampen ca. 1882, d.v. Lubbert Boer en Jantje Rook.

6.                   Gerrit Boers, geb. Kampen xx.05.1902, overl. Kampen 04.07.1902.

7.                   Aart Boers, geb. Kampen ca. 1905, klompenmaker, overl. Kampen 04.04.1936.

8.                   Bart Boers, geb. Kampen xx.12.1905, overl. Kampen 04.08.1906.

9.                   Elisabeth Boers, geb. Kampen 19.02.1909, overl. Kampen 15.03.1909.

10.               Hendrik Boers, geb. Kampen 25.08.1911, overl. Kampen 31.08.1911.

 

[8] Herm van Zuthem, geb. Kampen 19.04.1835, schoenmaker (1859,1883), overl. (gevonden in een sloot nabij de herberg de Koelucht te) Kamperveen 18.06.1886|a|; tr. 2e Kampen 13.12.1883 Christina Souwer, geb. Stad Vollenhove 18.08.1831, dienstbode (1862), d.v. Willem Souwer, kastelein, en Oede Prins; tr. 1e Kampen 05.05.1859

[9] Jannetje van der Weerd, geb. Kampen 04.12.1833, dienstbode (1859), overl. Kampen 17.05.1883.

†††† CS tr. 1e Kampen 17.07.1862 Christoffel Hermsen, geb. Oldebroek 19.06.1824, arbeider (1844), agent van politie (1860,1866), overl. Kampen 30.07.1866, z.v. Kornelis Hermsen en Helena Dorotha Knot; tr. 2e Kampen 14.07.1870 Arend Schiller, geb. Kampen 24.06.1820, klompenmaker, z.v. Hendrik Schilder, arbeider (1820), klompenmaker (1839), en Christina Gerrits.
†††† CH tr. 1e Kampen 17.10.1844 Willemina Scholten, geb. Kampen 17.07.1822, overl. Kampen 07.03.1860, d.v. Jan Scholten en Berendina van Dijk; tr. 2e Kampen 10.05.1860 Lummigje Jager, geb. Genemuiden 16.11.1818, dienstbode (1860), overl. voor 1861, d.v. Barteld Berends Jager, veehouder en Trijntje Jans Heutink; tr. 3e Kampen 31.01.1861 Mergjen Vos, geb. Kampen 03.05.1832, naaister (1861), overl. Kampen 05.12.1861, d.v. Hendrik Vos, taxateur, en Lamberta Egberdina van Ees.

†††† LJ tr. 1e Genemuiden 12.06.1849 Gijsbert Dekker, geb. Hardinxveld 11.05.1825, rijswerker, overl. voor 1860, z.v. Reijer Dekker, rijswerker, en Marigje Nederveen.
†††† AS tr. 1e Kamperveen 26.04.1827 Harmina Harms, geb. Hattem 11.12.1811, dienstbode (1839), overl. Kampen 01.06.1870, d.v. Teunis Harms, daghuurder, en Derkje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van Zuthem, geb. Kampen ca. 1861, tr. Kampen 14.12.1882 Johannes Wolters, geb. Kampen ca. 1861, schippersknecht, z.v. Roelof Wolters, schipper, en Dirkjen Verhoeven.

2.                   Hendrik van Zuthem, geb. Kampen ca. 1865/1866; volgt [4].

3.                   Herm Jacobus van Zuthem, geb. Kampen ca. 1868, sigarenmaker, tr. Leiden 12.02.1896 Elisabeth Schouten, geb. Leiden 31.07.1870, d.v. Wilhelmus Schouten, mandenmaker, en Maria Azier.

4.                   Antonie van Zuthem, geb. Kampen ca. 1874, tramconducteur, tr. 1e Amsterdam 09.08.1900 Marrigje Eilander, geb. Wilsum ca. 1875, overl. voor 1928, d.v. Peter Evert Eilander en Gerrigje Woning; tr. 2e Amsterdam 04.07.1928 Catharina Carolina Olivier, geb. Amsterdam ca. 1873, d.v. Pieter Olivier en Maria Alida Adriana Dupker.

5.                   Jannetje van Zuthem, geb. Kampen ca. 1878, tr. Amsterdam 27.05.1908 Theodorus Antonius Wilhelmus Hiltjes, geb. Bergh 24.03.1877, borstelmaker, z.v. Arnold Hiltjes, tuinier, en Antonia Gardina Engelbarts.

6.                   Hermina van Zuthem, geb. Kampen 21.06.1879, tr. Amsterdam 05.03.1913 Leonardus Vermaas, geb. Amsterdam ca. 1886, winkelbediende, z.v. Jacobus Johannes Vermaas en Annigje Frank.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kampen 1886 no.263.

 

[10] Harm Meijlink, geb. Kampen 05.07.1848, arbeider, overl. Kampen 01.05.1908, tr. Kampen 29.07.1869

[11] Woltertje van der Snee, geb. Kampen 19.08.1841, dienstbode (1869), overl. Kampen 10.04.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annigje Meijlink, geb. Kampen xx.08.1870, overl. Kampen 20.09.1871.

2.                   Annigje Meijlink, geb. Kampen ca. 1873; volgt [5].

3.                   Marrigje Meijlink, geb. Kampen xx.09.1874, overl. Kampen 11.10.1874.

4.                   Marrigje Meijlink, geb. Kampen ca. 1876, overl. Zwolle 02.02.1950.

5.                   Kornelis Meijlink, geb. Kampen ca. 1879, sigarenmaker (1900), sigarensorteerder (1938), overl. Steenwijk 23.08.1938, tr. Kampen 15.02.1900 Wilhelmina Maria Visscher, geb. Kampen ca. 1881, d.v. Dirk Visscher, sigarenmaker, en Hendrika Geertruida Elisabeth Valies.

6.                   Hilligje Meijlink, geb. Kampen ca. 1881, overl. Kampen 05.03.1958, tr. Kampen 01.09.1904 Dries van de Hare, geb. Kampen ca. 1877, fabrieksarbeider, overl. Kampen 19.08.1957, z.v. Hendrik van de Hare en Aaltje de Ruiter.
†††† DvdH tr. 1e Kampen 01.08.1901 Elisabeth Visser, geb. Kampen ca. 1880, overl. Kampen 12.08.1902, d.v. Jacobus Johannes Visser en Hendrika Meulenbroek.

7.                   Arendje Meijlink, geb. Kampen ca. 1882/1883, overl. Hilversum 19.11.1950, tr. Kampen 13.07.1905 Gerrit Jan Struik, geb. Kampen ca. 1881, hoofd ener school, z.v. Gerrit Jan Struik ca.1854-1918), sigarenmaker, en Maria van der Bernt.

8.                   Gerrit Jan Meijlink, geb. Kampen xx.04.1885, overl. Kampen 08.05.1885.

9.                   Aalt Meijlink, geb. Kampen xx.04.1885, overl. Kampen 15.05.1885.

 

[12] Hendrik Boers, geb. Kampen 24.06.1830, veehouder, overl. Kampen 26.10.1891, tr. Kampen 30.04.1857

[13] Johanna Bruins, geb. Genemuiden 17.04.1827, dienstbode (1857), veehoudster (1893), overl. Kampen 24.09.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Boers, geb. Kampen 31.05.1858, overl. Doornspijk 04.09.1936, tr. Kampen 16.04.1885 Hendrik Schreurs, geb. Doornspijk ca. 1865, boerenknecht (1885), landbouwer (1903), overl. Doornspijk 18.05.1903, z.v. Gerrit Schreurs, arbeider, en Gerrigje Wittingen.

2.                   Elisabeth Boers, geb. Kampen ca. 1860, dienstbode (1880), overl. Kampen 02.03.1946, tr. Kampen 23.12.1880 Gerrit Westera, geb. Kampen 26.05.1850, boerenknecht (1880), veehouder (1921), overl. Kampen 02.04.1921, z.v. Willem Westera, landbouwer, en Hendrikje Rietberg.

3.                   Gerrit Jan Boers, geb. Kampen ca. 1861, overl. Kampen 23.06.1916.

4.                   Hendrik Jan Boers, geb. Kampen ca. 1864; volgt [6].

5.                   Berendina Boers, geb. Kampen ca. 1867, overl. Kampen 12.01.1938, tr. Kampen 26.04.1894 Gerrit Biesterbos, geb. Kampen ca. 1871, veehouder, overl. Kampen 02.02.1945, z.v. Jacobus Biesterbos en Aaltje van ít Land.

6.                   Hendrikje Boers, geb. Kampen ca. 1869, overl. Kampen 22.01.1874.

 

[14] Hendrik Sleurink, geb. Kampen 06.08.1840, arbeider (1865), veehouder (1894), overl. Kampen 19.08.1915, tr. Kampen 16.11.1865

[15] Aaltje van Schellen, geb. Kampen 03.11.1842, overl. Kampen 04.02.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Engeltje Sleurink, geb. Kampen ca. 1868/1869; volgt [7].

2.                   Aaltje Sleurink, geb. Kampen ca. 1871, overl. Kampen 09.09.1939, tr. Kampen 04.09.1890 Gerrit Schilder, geb. Kampen ca. 1868, koetsier, overl. Kampen 08.09.1951, z.v. Beert Schilder, veehouder, en Janna Kasper.

3.                   Aart Sleurink, geb. Kampen ca. 1882, veehouder, tr. Kampen 05.04.1906 Hilligje Meijer, geb. Kampen ca. 1879/1880, overl. Kampen 21.06.1935|a|, d.v. Roelof Meijer, veehouder, en Geertje Fien.
†††† HM tr. 1e Kampen 25.04.1895 Teunis Sleurink, geb. Kampen ca. 1868, veehouder, overl. Kampen 29.01.1933, z.v. Gerrit Sleurink (1838-1918) en Maria van Dijk.

 

[16] Ė

[17] Harmpje van Zuthem, ook Harmptjen/Hermina, geb. Oosterwolde (Gld) 20.09.1814, arbeidster (1840), overl. Kampen 23.11.1840|b|. (zie Bijlage A)

Uit dit huwelijk:

1.                   Herm van Zuthem, geb. Kampen 19.04.1835|a|; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder Hermina, ook Harmptjen; |b| Harmptjen, per abuis geb. Kampen (overl.akte Kampen 1840 no.214).

 

[18] Louwrens van de Weerd, ged. Kampen 12.02.1792, kuiper, overl. Kampen 14.01.1850, z.v. Lubbertus van de Weerd, arbeider, en Niesje Beens, werkvrouw; tr. 2e Kampen 16.09.1841 Jannigje van der Heijde, ged. Kampen 11.02.1810, naaister (jan1841), breidster (sep1841), overl. Kampen 24.02.1869, d.v. Hendrik van der Heijde en Lena Geusje/Geurse Bolman; tr. 1e Kampen 16.07.1813|a|

[19] Hermanna Dammans, geb. 28.02.1793, dienstbaar (1813), overl. Kampen 15.01.1840, d.v. Antonie Dammans en Johanna Dirks, werkvrouw.

Uit het huwelijk van de Weerd-Dammans (vader ook Louwerens/Lourens/Laurens, vader van der Weerd, moeder Hermina, moeder ook Damman ):

1.                   Lubbertus van der Weerd, geb. Kampen 27.05.1814, overl. Kampen 16.05.1815.

2.                   Jacoba Hermina van der Weerd, geb. Naarden 06.04.1820, naaister (1847), overl. Kampen 18.11.1850, tr. Kampen 29.07.1847 Gilles Hendricus Sertons, geb. Hasselt|d| 17.04.1817, arbeider, overl. Kampen 28.04.1876, z.v. Jan Hendrik Sertons en Aldegonda Elisabeth Bamps.
†††† GHS tr. 2e Kampen 13.03.1851 Jannigje Reusel, geb. IJsselmuiden 24.03.1823, overl. Kampen 14.04.1873, d.v. Hermanus Reusel en Johanna Lubť; tr. 3e Kampen 23.10.1873 Jannetje Westerik, geb. Apeldoorn 04.08.1827, d.v. Hendrik Westerik, timmerman, en Reintje van Lohuizen.
†††† JW tr. 1e Kampen 10.06.1852 Balthasar Dulfeneers, geb. Hasselt|e| 06.01.1823, metselaar, overl. Kampen 30.08.1872, z.v. Jan Herman Dulfeneers, metselaar, en Anne Marie Christine Sarlee.

3.                   Toon van der Weerd, ook Antonij, geb. Kampen 01.05.1822, overl. Kampen 30.03.1823.

4.                   Antonius van der Weerd, geb. Kampen 04.02.1824, metselaar, overl. Arnhem 14.01.1907, tr. Arnhem 10.06.1857 Alida Nagel, ook Aleida, geb. Arnhem 11.10.1830, dienstmeid (1857), overl. Arnhem 16.09.1899, d.v. Jan Evert Hendrik Nagel, metselaar, en Gerardina Hagestein.

5.                   Lubbertus van der Weerd, geb. Kampen 18.03.1826, overl. Kampen 11.05.1828.

6.                   Niezina Gerritdina van der Weerd, geb. Kampen 25.12.1828, overl. Kampen 02.05.1835.

7.                   Jannes van der Weerd, geb. Kampen 15.12.1832, overl. Kampen 21.12.1832.

8.                   Jannetje van der Weerd, geb. Kampen 04.12.1833|b|; volgt [9].

Kind (gewettigd bij het huwelijk 16.09.1841):

9.                   Hendrik van der Heide, later van der Weerd, geb. Kampen 08.01.1841|f|, schilder (1864), sigarenmaker (1883), tr. 1e Kampen 22.12.1864 Catharina Strijkop, geb. Blokzijl 07.11.1842, overl. Kampen 09.10.1882, d.v. Hendrik Strijkop, venter (1842), schipper (1852,1864), en Pietertjen Bouwman; tr. 2e Kampen 20.01.1883 Aaltje Strijkop, geb. Blokzijl 27.01.1852, dienstbode (1883), overl. Kampen 13.06.1886, jongere zuster van Catharina.

Uit het huwelijk van der Weerd-van der Heijde (moeder ook van der Heide):

10.               Niesjen van der Weerd, geb. Kampen 07.11.1843, overl. Kampen 17.03.1907, tr. Kampen 09.12.1869 Hendrikus de Vries, geb. Kampen 24.09.1848, sigarenmaker, overl. Kampen 21.01.1880, z.v. Klaas de Vries, sigarenmaker, en Catharina Everdina Tennekes.

11.               Lubbertus van der Weerd, geb. Kampen 03.06.1847, sigarenmaker, overl. Kampen 04.11.1928, tr. Kampen 10.11.1870 Geesje Stil, geb. Kampen 01.01.1850, d.v. Asjen Stil, arbeider, en Catharina van Heerde.

 

Noten: |a| bruidegom in akte van de Weerd, tekent met van der Weerd (huw.akte Kampen 1813 no.36); |b| vader Laurens van der Weerd, moeder Hermina; |c| Hermanina Damans (overl.akte Kampen 1840 no.20); |d||e| destijds Limburg, nu provincie Limburg, BelgiŽ; |f| moeder Johanna van der Heide.

 

[20] Kornelis Meijlink, geb. ca. 1805, steenbakker (1828), arbeider (1831,1869), tr.

[21] Margje van Heerde, arbeidster (1841), spinster (1844,1848).

Uit dit huwelijk (vader ook Cornelis, vader soms Meilink (vooral bij geboorten 1828-1839), moeder ook Marrigje):

1.                   Dirk Meilink, geb. Kampen 08.03.1828, overl. Kampen 10.11.1829.

2.                   Dirk Meilink, geb. Kampen 30.08.1831, overl. Kampen 14.09.1835.

3.                   Arendje Meilink, geb. Kampen 08.01.1834, overl. Kampen 23.08.1835.

4.                   Dirk Meilink, geb. Kampen 05.07.1836, overl. Kampen 11.09.1839.

5.                   Gerrit Jan Meilink, geb. Kampen 15.04.1839, arbeider, overl. Kampen 02.01.1885, tr. 1e Kampen 12.06.1862 Aurelia Burgert, geb. Harderwijk 30.07.1836, naaister (1862), overl. Kampen 01.12.1862, d.v. Jan Burgert, smid, en Jannetje Teunissen; tr. 2e Kampen 21.0.5.1863 Stijntje Bulder, geb. Kampen 22.05.1833, overl. Kampen 01.03.1903, d.v. Berend Jan Bulder, arbeider, en Johanna Klesman.

6.                   Arendje Meijlink, geb. Kampen 21.11.1841, overl. Kampen 04.08.1882, tr. 1e IJsselmuiden 25.01.1866 Harm Essebeen, geb. IJsselmuiden ca. 1841, daghuurder (jan1866), arbeider (jul1866), overl. Kampen 25.07.1866|a|, z.v. Adam Essebeen, daghuurder, en Annigje Klooster; tr. 2e Kampen 16.09.1869 Albert Dokter, geb. Kampen 21.11.1836, visser, overl. Kampen 14.06.1893, z.v. Marten Dokter, arbeider, en Janna van Dijk.
†††† AD tr. 1e Kampen 12.04.1860 Fijgje Lensen Giethoorn, geb. Hoogeveen 21.09.1836, dienstbode (1860), overl. Kampen 20.05.1869, d.v. Hein Hendriks Lensen Giethoorn, schipper, en Alberdina Remken; tr. 3e Kampen 16.11.1882 Catharina Beekman, geb. Amsterdam ca. 1831, naaister (1853), overl. Zwolle 22.06.1920, d.v. Jan Fredrik Wilhelmus Beekman en Marretje Groeneweege.
†††† CB tr. 1e Amsterdam 31.08.1853 Willem Jan Bantjes, geb. Kampen ca. 1836, schoenmaker, overl. Kampen 15.05.1865, z.v. Willem Jan Bantjes en Johanna Catharina de Veer; tr. 2e Kampen 04.08.1870 Gerrit Albert Kroes, geb. Kampen 07.01.1830, klompenmaker (1851), koopman (1870), klompenmaker (1881), overl. Kampen 10.07.1881, z.v. Gerrit Kroes en Geertje Felix.
†††† GAK tr. 1e Kampen 07.08.1851 1870 Aaltjen van Beverwijk, geb. Kampen 30.12.1825, overl. Kampen 29.12.1865, d.v. Klaas van Beverwijk, wever, en Jacomina Jilink.

7.                   Dirk Meijlink, geb. Kampen 02.10.1844, arbeider, overl. Kampen 29.02.1920, tr. 1e Kampen 23.03.1871 Zwaantje Kroes, geb. Stad Vollenhove 15.04.1847, overl. Kampen 18.08.1872, d.v. Harm Kroes, arbeider, en Willempje Eenkhoorn; tr. 2e Kampen 28.08.1873 Jennetje van der Kolk, geb. Kampen 16.07.1851, dienstbode (1873), overl. Kampen 14.12.1927, d.v. Lammert van der Kolk, arbeider, en Lubbetje de Goede.

8.                   Harm Meijlink, geb. Kampen 05.07.1848; volgt [10].

 

Noten: |a| ook overl.akte IJsselmuiden 1866 no.41.

 

[22] Aalt van der Snee, geb. Kamperveen 25.09.1811, daghuurder (1839), arbeider (1840,1872), overl. Kampen 30.08.1872, z.v. Hendrik Aalts van der Snee en Evertje Jans Veldhoen; tr. Kampen 14.11.1839

[23] Annigje Dekker, geb. Hasselt 06.04.1815, dienstbode (1839), werkvrouw (1843), breidster (1845), overl. Kampen 24.12.1886|a|, d.v. Jan Klasen Dekker en Woltertje Jans van der Weert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillegje van der Snee, geb. Kampen 27.05.1840, overl. Kampen 23.01.1867, tr. Kampen 27.09.1866 Hermannes Scholten, geb. Genemuiden 13.06.1828, pakhuisknecht, z.v. Hendrik Jan Scholten (ca.1803-1868), schoenmaker, en Jacobje Einberts van der Meulen.

2.                   Woltertje van der Snee, geb. Kampen 19.08.1841; volgt [11].

3.                   Hendrik van der Snee, geb. Kampen 13.05.1843, arbeider, overl. Kampen 30.12.1864.

4.                   Jansje van der Snee, geb. Kampen 16.05.1845, overl. Kampen 04.09.1849.

5.                   Everdiene van der Snee, geb. Kampen 08.08.1848, overl. Kampen 08.11.1851.

6.                   Jansje van der Snee, geb. Kampen 15.10.1850, overl. Kampen 27.11.1850.

7.                   Everdina van der Snee, geb. Kampen 08.11.1852, overl. Kampen 30.12.1934, tr. Kampen 06.08.1874 Wolter Brandligt, geb. Meppel 22.09.1850, sigarenmaker (1874), winkelbediende (1922), overl. Kampen 03.05.1922, z.v. Harm Brandligt, schoenmaker, en Koba Smit.

8.                   Jan van der Snee, geb. Kampen 08.03.1856, overl. Kampen 27.06.1860.

 

Noten: |a| Annegien.

 

[24] Jan Boer, geb. Kampen 02.07.1794, arbeider (1817), veehouder (1828,1834), overl. voor 1875, z.v. Klaas Adolfs Boer en Janna Jans Visscher; tr. Kampen 04.09.1817

[25] Elizabeth Brink, geb. Kampen 17.10.1790, dienstbaar (1817), veehoudster (1857), overl. Kampen 15.04.1875|a|, d.v. Teunis Gerrits Brink en Hendrikje Willems ten Hove.

Uit dit huwelijk (vader Boers, moeder van den Brink):

1.                   Jan Boers, geb. Kampen 15.01.1828, arbeider, overl. Kampen 07.02.1908, tr. Kampen 27.04.1854 Grietje Prins, geb. Kamperveen 29.12.1827, dienstbode (1854), overl. Kampen 16.04.1890, d.v. Willem Prins en Engeltje Reinders van der Veen.

2.                   Hendrik Boers, geb. Kampen 24.06.1830|a|; volgt [12].

3.                   Willem Boers, geb. Kampen 18.11.1834, veehouder, overl. Kampen 11.06.1895, tr. Kampen 23.12.1857 Elizabeth Broek, geb. Kampen 25.07.1837, overl. Kampen 01.02.1879, d.v. Dirk Jans Broek, landman, en Hendrikjen Gerrits Hoekman, veehoudster (1857).

 

Noten: |a| moeder van den Berg (geb.akte Kampen 1830 no.169, in wiewaswie).

 

[26] Gerrit Jan Bruins, geb. Wijhe ca. 1782/1783, schoenmaker, overl. Genemuiden 01.08.1840, z.v. Hendrik Bruins en Gerregje Jansen; tr. Genemuiden 11.07.1816

[27] Aaltje Jager, geb. Genemuiden ca. 1793/1794, mattemaakster (1816), veehoudster (1857,1859), overl. Genemuiden 24.05.1859, d.v. Berend Bartelds Jager en Aafje Roelofs Hoekman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Bruins, geb. Genemuiden 20.12.1816, overl. Genemuiden 30.01.1817.

2.                   Afie Bruins, geb. Genemuiden 20.12.1816, overl. Genemuiden 12.01.1817.

3.                   Hendrik Bruins, geb. Genemuiden 08.04.1818, overl. Genemuiden 26.08.1818.

4.                   Hendrik Bruins, geb. Genemuiden 24.04.1819, overl. Genemuiden 26.07.1819.

5.                   Hendrik Bruins, geb. Genemuiden 27.05.1820, schoenmaker, overl. Genemuiden 10.02.1878.

6.                   Aafje Bruins, geb. Genemuiden 12.07.1822, overl. Genemuiden 25.12.1843.

7.                   Gerritdina Bruins, geb. Genemuiden 08.12.1824, overl. Genemuiden 30.06.1852.

8.                   Johanna Bruins, geb. Genemuiden 17.04.1827; volgt [13].

9.                   Berendje Bruins, geb. Genemuiden 21.06.1829, overl. Genemuiden 22.01.1878.

10.               Roelofje Bruins, geb. Genemuiden 07.01.1831, overl. Genemuiden 09.01.1831.

11.               Jan Bruins, geb. Genemuiden 25.02.1832, veehouder (1878), arbeider (1892), overl. Genemuiden 90.10.1892, tr. Genemuiden 18.05.1878 Hendrikje van Dijk, geb. Genemuiden 21.02.1853, dienstmeid (1878), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 13.05.1917, d.v. Gerrit Hendriks van Dijk, mattenmaker, en Willempje Edink.
†††† HvD tr. 2e Genemuiden 15.06.1894 Dirk Kruithof, geb. Genemuiden 16.10.1864, boerenknecht (1887), arbeider (1894), fabriekarbeider (1918), overl. Hasselt 18.03.1953, z.v. Hendrik Kruithof, veehouder, en Grietje Eenschoten.
†††† DK tr. 1e Genemuiden 08.04.1887 Grietje Hoekman, geb. Genemuiden 30.12.1862, dienstmeid (1887), overl. Genemuiden 12.09.1893, d.v. Harm Hendriks Hoekman, arbeider, en Janna Brogt; tr. 3e Enschede 14.03.1918 Neeltje Leijenaar, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 10.06.1856, overl. Enschede 06.11.1935, d.v. Johannes Sijbrens Leijenaar, verwer, en Akke Arends Sporrel.
†††† NL tr. 1e Menaldumadeel 24.11.1881 Jan Kuipers, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 22.08.1859, overl. Enschede 08.03.1916, z.v. Thomas Jans Kuipers en Jitske Jacobs van Dijk.

12.               Alberta Bruins, geb. Genemuiden 20.03.1835, overl. Genemuiden 09.12.1843.

 

[28] Wichert Sleurink, geb. Kamperveen 30.03.1791, veehouder (1816), landbouwer (1834,1835), tapper (1838), veehouder (1840,1873), overl. Kampen 05.10.1873, z.v. Dirk Sleurink en Jannigjen Wichers (van Dijk); tr. 1e voor 1816 Hendrikjen Schraadt/Broekhuizen, overl. voor 1834; tr. 2e Kamperveen 11.08.1834

[29] Engeltje van ít Hul, geb. Oosterwolde 26.09.1803, boerwerkster (1834), overl. Kampen 05.09.1887, d.v. Gerrit Brands van ít Hul en Hendrikje Reijers, landbouwster (1834).

Uit het huwelijk Sleurink- :

1.                   Geesjen Sleurink, geb. Kampen 11.06.1816, overl. Kampen 25.07.1816.

Uit het huwelijk Sleurink-van ít Hul (vader ook Wicher/Wiechgert/Wiegert):

2.                   Gerritje Sleurink, geb. Kamperveen 09.10.1835, overl. Kampen 17.06.1881, tr. Kampen 10.08.1876 Egbert Doorenweerd, geb. Kampen 03.01.1820, arbeider (1849,1860), veehouder (1876), overl. Kampen 21.09.1910, z.v. Jan Doorenweerd, arbeider, en Femmegien van Dijk.
†††† ED tr. 1e Kampen 08.11.1849 Hendrikje Vaandering, geb. Grafhorst 12.11.1822, dienstbode (1849), overl. Kampen 05.06.1853, d.v. Jacob Vaandering, arbeider, en Aaltje Jans van de Weerd; tr. 2e Kampen 09.08.1860 Willemiena ter Molen, geb. Zwolle 08.12.1830, dienstbode (1860), overl. Kampen 23.02.1876, d.v. Martinus ter Molen, landbouwer, en Willemina Koeleman.

3.                   Gerrit Sleurink, geb. Kampen 14.04.1838, veehouder, overl. Kampen 04.06.1918, tr. Kampen 18.02.1864 Maria van Dijk, geb. Kampen 07.09.1839, overl. Kampen 30.01.1915, d.v. Teunis van Dijk, veehouder, en Lutgertien Peters Fiks.
Uit dit huwelijk: Teunis Sleurink (ca.1868-1933).

4.                   Hendrik Sleurink, geb. Kampen 06.08.1840; volgt [14].

 

[30] Aart van Schellen, geb. Kampen 27.07.1811, boerenknecht (1838), arbeider (1839), timmerman (1841,1880), overl. Kampen 13.12.1880, z.v. Luchie Willems van Schellen en Neeltje Arends Kasper; tr. 2e Kampen 29.07.1858 Fijgjen Donselaar, geb. Kampen 05.08.1819, dienstbode (1837), overl. Kampen 03.02.1859, d.v. Tijs Donselaar, hooiweger, en Jentien Korthoef; tr. 3e Kampen 09.08.1860 Henderijntjen Hoekman, geb. Kampen 17.01.1818, veehoudster, overl. Kampen 22.03.1906, d.v. Gerrit Klaasen Hoekman, landman, en Elizabeth Gerrits Boumeester; tr. 1e Kampen 29.11.1838

[31] Aaltje uit de Bulten, geb. Hattem 14.11.1812, dienstbode (1838), overl. Kampen 01.03.1858, d.v. Hendrik uit de Bulten, daghuurder, en Hendrina Jans.

†††† FD tr. 1e Kampen 09.02.1837 Gerrit Louws van der Weerd, ged. Kampereiland 07.03.1802, boerenknecht (1837), veehouder (1854), overl. Kampen 30.03.1854, z.v. Louw Jansz van der Weerd en Anna Peters Bos.

Uit het huwelijk van Schellen-uit de Bulten:

1.                   Neeltje van Schellen, geb. Kampen 21.03.1839, overl. Kampen 25.04.1910, tr. 1e Kampen 05.04.1860 Lammert Neijmeijer, geb. Kampen 02.03.1833, arbeider, overl. Kampen 23.02.1901, z.v. Gerrit Neijmeijer, landbouwer, en Klaasje Broek; tr. 2e Kampen 08.10.1903 Jan Lamberts, geb. Kampen 18.10.1836, veldwachter (1865), overl. IJsselmuiden 20.10.1908, z.v. Cornelis Lamberts, landman, en Hendrikje Stuurop.
†††† JL tr. 1e IJsselmuiden 23.11.1865 Aaltje van der Vegt, geb. IJsselmuiden ca. 1835, overl. IJsselmuiden 10.07.1903, d.v. Cornelis van der Vegt, groenboer, en Petertje van den Belt.

2.                   Hendrina van Schellen, geb. Kampen 19.02.1841, overl. Kampen 08.09.1926, tr. Kampen 07.01.1864 Klaas Buijert, geb. Oldebroek 13.12.1839, veehouder, overl. Kampen 20.04.1927, z.v. Gerrit Buijert, landbouwer (1839), veehouder (1864), en Magteldje Ruitenberg.

3.                   Aaltje van Schellen, geb. Kampen 03.11.1842; volgt [15].

4.                   Hendrikje van Schellen, geb. Kampen 26.03.1845, dienstbode (1867), overl. Kampen 18.10.1921, tr. 1e Kampen 27.06.1867 Jannes van Raalte, geb. Kampen 07.02.1826, landbouwer, overl. Kampen 08.08.1891, z.v. Arend van Raalte, landbouwer, en Annigje Gerrits Westera; tr. 2e Kampen 08.10.1896 Reijer van ít Hul, geb. Kamperveen 12.08.1859, boerenknecht (1882), veehouder (1896), overl. Ermelo 17.04.1921|a|, z.v. Reijer van ít Hul, landbouwer, en Aaltje Nieuwmeijer.
†††† JvR tr. 1e voor 1867 Hendrikje Post, overl. voor 1867.
†††† RvtH tr. 1e Kampen 27.0.4.1882 Janna Antoinetta van Gelder, geb. Zwollerkerspel ca. 1851/1852, overl. Kampen 01.11.1887, d.v. Arend van Gelder en Hendrika Wieten.

5.                   Arendje van Schellen, geb. Kampen 21.02.1849, overl. Kampen 17.11.1918, tr. Kampen 07.05.1868 Jan Sleurink, geb. Kampen 01.05.1844, klompenmaker, overl. Kampen 08.10.1932, z.v. Peter Sleurink (1815-1898), arbeider (1844), veehouder (1868), en Engeltje Cornelis van ít Hul.

6.                   Luchie van Schellen, geb. Kampen 18.08.1851, timmerman, overl. Kampen 24.03.1930, tr. Kampen 07.05.1880 Jantje Prins, geb. Kampen 11.07.1856, dienstbode (1880), overl. Rotterdam 05.02.1931|b|, d.v. Aalt Prins, landbouwer, en Aaltjen Kragt.

7.                   Willempje van Schellen, geb. Kampen 10.05.1854, overl. Grafhorst 02.12.1898, tr. Kampen 16.09.1875 Jan Siebrand, geb. Grafhorst 09.03.1852, landbouwer, overl. IJsselmuiden 28.11.1927, z.v. Jan Siebrand, daghuurder (1852), koopman (1875), en Jannigje Jansje Wienen.

Uit het huwelijk van Schellen-Hoekman:

8.                   levenloze zoon, Kampen 31.07.1861.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kampen 1921 no.114; |b| ook overl.akte Kampen 1931 no.44.

 


Bijlage A

 

[34] Jan van Zuthem, geb. ca. 1777/1778, daghuurder (1814), overl. Kamperveen 29.07.1833|b|, tr.

[35] Hendrikjen Jacobs Roest, geb. Kamperveen ca. 1784, arbeidster (1840), overl. Kampen 13.02.1864.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmpje van Zuthem, geb. Oosterwolde (Gld)|a| 20.09.1814; volgt [17].

2.                   Anna van Zuthem, geb. Kamperveen ca. 1818, dienstbaar (1839), overl. voor 1873, tr. Amsterdam 27.11.1839 Hendrik Jessee, geb. Amsterdam ca. 1818, schippersknecht, overl. voor 1873, z.v. Hans Jessee en Hendrikje Jans.

 

Noten: |a| nu Gemeente Oldebroek; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Kamperveen 1833 no.9).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren