Guillaume Wijnand Maria de Valk (1931-2006)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Guillaume Wijnand Maria de Valk, Guil/Guill, geb. Rotterdam 01.01.1931, directeur Rijnschepenregister te Rotterdam (-1976)|a|, directeur afdeling BSK (1976-1989)|b|, OON 1989, overl. Enschede 30.10.2006, begr. Enschede (Westerbpl.) 04.11.2006|c|, tr. voor 1979 Friederike Elisabeth Pillhofer, Ricki, geb. 26.03.1934, overl. 29.04.2015, crem. Enschede, bijgezet Enschede (Westerbpl.).

 

Noten: |a| Algemeen Dagblad 24.08.1976 (bericht over benoeming opvolger); |b| THT Nieuws 19.08.1976 (in dienst per 15.07.1976 als referendaris); |c| Guill (op de grafzerk).

 

[2] Guillaume Marie de Valk, geb. Rotterdam 04.03.1899, overl. Rotterdam 30.11.1979, crem. Rotterdam (Rotterdam-Zuid) 05.12.1979, verloofd Rotterdam 02.03.1924, otr. Rotterdam xx.04.1926|a|, tr. Rotterdam (bs) 21.04.1926|b|, tr. Rotterdam (rk) 27.04.1926|c| 
[3] Hendrika Maria Nijs, Riet, geb. Rotterdam 12.07.1902, overl. Rotterdam 29.08.1991, crem. Rotterdam (Hofwijk) 04.09.1991.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Guillaume Wijnand Maria de Valk, geb. Rotterdam 01.01.1931; volgt [1].

2.                   George de Valk, geb. Rotterdam xx.04.1933, overl. Rotterdam 27.01.1934, begr. 30.01.1934.

 

Noten: |a| De Maasbode 08.04.1926; |b| huw.akte Rotterdam fol.d135 (transcriptie Stadsarchief Rotterdam), de aktes no.1156 op fol.135v en no.1158 fol.136 ontbreken bij Stadsarchief Rotterdam; film niet beschikbaar bij FamilySearch, mrt’22; |c| De Maasbode 08.04.1927 en 27.04.1926.

 

[4] Jacobus Mattheus de Valk, geb. Delfshaven 21.04.1866, broodbakker (1893,1896), banketbakker (1899,1912), overl. Rotterdam 05.05.1953, tr. Rotterdam 20.04.1893

[5] Anna Adriana Philippus, geb. Rotterdam 05.02.1871, overl. ’s-Gravenhage 12.11.1962, begr. Rotterdam (Bpl. Crooswijk) 16.11.1962.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Franciscus de Valk, geb. Rotterdam 28.12.1893, handelsreiziger, overl. Rotterdam 18.07.1965, tr. Rotterdam 02.02.1921 Maria Paulina Allmendinger, geb. Rotterdam 08.05.1899, overl. na 1965, d.v. Fredrik Hendrik Allmendinger, kleermaker, en Clasina Antonia Bekenbroek.

2.                   Franciscus Johannes de Valk, geb. Rotterdam 21.11.1894, overl. Rotterdam 14.02.1895.

3.                   Francisca Catharina de Valk, geb. Rotterdam 17.01.1896, overl. 06.03.1984, begr. Breda (Bpl. Vogelenzang), tr. Rotterdam 25.08.1920 Constant Emanuel Marie Hubert Sadée, geb. Rotterdam 18.04.1891, procuratiehouder (1920), koopman (1956), overl. Utrecht 09.03.1956, z.v. Eduard August Hubert Sadée, expediteur (1891), koopman in vetwaren (1920), en Anne Dorothée Marie Beguin.

4.                   Franciscus Marie de Valk, geb. Rotterdam 20.11.1897, architect, overl. Rotterdam 24.10.1967, tr. 1e Rotterdam 12.08.1925 Ottillie Helena Motz, geb. Mannheim|a| 27.10.1896, overl. Rotterdam 05.02.1930, d.v. Hermann Friedrich Motz en Sofie Wilhelmine Weisz; tr. 2e Rotterdam 12.10.1932 Josefine Hermine Diermann, geb. Paderborn|b| ca. 1906, overl. na 1970, d.v. Wilhelm Diermann en Anna Elisabeth Schmieding.

5.                   Guillaume Marie de Valk, geb. Rotterdam 04.03.1899; volgt [2].

6.                   Hortense Henderika Maria de Valk, geb. Rotterdam 08.12.1900, tr. H.A. Jansen.

7.                   Martinus Henricus de Valk, geb. Rotterdam 27.08.1902, koopman in meubelen, overl. na 1935, tr. 1e Rotterdam 04.08.1926 Christina Josephina Maria Lutkie, geb. Rotterdam 29.10.1902, overl. Schiedam 30.10.1935, begr. Rotterdam (RK Bpl. Crooswijk) 02.11.1935, d.v. Alphonsus Johannes Maria Lutkie en Petronella Theodora Maria Kreijns; tr. 2e J. Groos.

8.                   Petrus Franciscus Dominicus de Valk, geb. Rotterdam 03.08.1904, tr. J. Pel.

9.                   Jacobus Mattheus Marie de Valk, Jacques, geb. Rotterdam 07.04.1906, winkelier, overl. 11.08.1983, begr. Amersfoort (RK Kerkhof a/d Utrechtseweg) 15.08.1983, tr. Rotterdam 23.07.1930 Anna Maria Platteel, Annette, geb. Rotterdam 19.05.1907, overl. 29.12.1980, begr. Amersfoort (RK Kerkhof a/d Utrechtseweg) 07.01.1981, d.v. Pieter Platteel, chef-etaleur, en Wilhelmina Josephina van der Hart.

10.               Henri Albert Marie de Valk, geb. Rotterdam 18.12.1908, tr. M. Montgomery.

11.               Johannes Cornelis Franciscus de Valk, geb. Rotterdam 29.07.1910, overl. Rotterdam 02.07.1923.

12.               Henderikus Johannes Marie de Valk, Henk, geb. Rotterdam 13.07.1912, overl. Zeist 19.05.2008, begr. Driebergen (Bpl. Sint Petrus’ Banden), tr. Berta Maria Henriëtte Josefine Esders, Berthe, geb. 16.01.1915, overl. 31.12.2007, begr. Driebergen (Bpl. Sint Petrus’ Banden).

 

Noten: |a| destijds in Baden, nu in Bundesland Baden-Württemberg; |b| destijds in Pruissen, nu in Region Ostwestfalen-Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[6] Wilhelmus Wijnardus Nijs, geb. Vlaardingen 12.04.1872, bootwerker (1893), pakhuisknecht (1894), los werkman (1895), bootwerker (1896,1902), expeditiebaas (1908,1911), aannemer van het laden en lossen van schepen (1923), stuwadoor (1928,1930), overl. Rotterdam 16.06.1930, begr. Rotterdam (RK Kerkhof Crooswijk) 20.06.1930, tr. Rotterdam 07.06.1893

[7] Antonetta Catharina Hersbach, geb. Schiedam 22.05.1873, overl. Nijmegen 21.07.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Jozef Nijs, geb. Rotterdam 19.03.1894, handelsreiziger, overl. Arnhem 02.05.1948, tr. Rotterdam 08.08.1923 Eduardina Rotgans, geb. Rotterdam 24.02.1899, overl. Den Helder 19.07.1963, d.v. Antonie Rotgans, scheepsroeier, en Cornelia Steegers.
    ER tr. 2e na 1952 Gerrit Gijsbert Staleman, geb. Hellevoetsluis 18.12.1895, machinebankwerker, overl. na 1963, z.v. Jan Carel Fredrik Staleman, smid op’s Rijkswerf, en Trijntje Buijsse.
    CGS tr. 1e Rockanje 11.05.1922 Reina Vijfvinkel, geb. Rockanje 30.07.1899, overl. Den Helder 31.12.1952, d.v. Jan Vijfvinkel, arbeider, en Maartje Lugtenburg.

2.                   Georgius Jozef Nijs, geb. Rotterdam 19.03.1895. [Nijmegen 1930,1942]

3.                   Apolonia Maria Nijs, geb. Rotterdam 07.04.1896, overl. Rotterdam 25.08.1896.

4.                   Marie Hijancinthus Nijs, geb. Rotterdam 01.02.1899, machinist, overl. Tilburg 29.11.1961, tr. Rotterdam 02.07.1928 Josepha Jacoba Meulenkamp, geb. Rotterdam 28.05.1898, overl. na 1961, d.v. Josephus Jacobus Meulenkamp, winkelier, en Johanna Maria Visser. [Rotterdam 1930; Tilburg 1942]

5.                   Hendrika Maria Nijs, geb. Rotterdam 12.07.1902; volgt [3].

6.                   Wijnand Marinus Paulus Nijs, geb. Rotterdam 14.05.1908, overl. Rotterdam 29.05.1910.

7.                   Apolonia Antonetta Anna Nijs, Polly, geb. Rotterdam 29.05.1911|a|.

8.                   Wijnand Marinus Paulus Nijs, geb. Rotterdam 29.05.1911|b|, procuratiehouder in een scheepvaartbedrijf (1942), tr. Wageningen 03.11.1942 Maria Alijda Dymphina Antonia Sikken, geb. Utrecht 23.07.1915, d.v. Hendrikus Johannes Maria Sikken, inspecteur van het Station voor Maalderij en Bakkerij, en Irenea Barbara Henrica Bresser.

 

Noten: |a| geboren des voormiddags te twee uur (akte no.5915 fol.g081v); |b| geboren des voormiddags te drie uur (akte no.5417 fol.g082).

 

[8] Cornelis Franciscus de Valk, geb. Bergen op Zoom 12.03.1837, broodbakker, overl. Rotterdam 21.01.1896; tr. 2e Delfshaven 05.11.1885 Maria de Haas, geb. Leiden 30.10.1840, overl. Rotterdam 16.02.1914, d.v. Jan de Haas, wever, en Catharina Kuiters; tr. 1e Rotterdam 28.01.1863

[9] Petronella Maria Catharina Buijs, geb. Rotterdam 20.10.1841, overl. Delfshaven 03.09.1882|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Cornelis de Valk, geb. Rotterdam 20.10.1864, koopman in ijzerwaren, tr. Ossendrecht 11.09.1889 Maria Allegondis van den Eijnden, geb. Ossendrecht 12.04.1867, d.v. Adrianus van den Eijnden en Johanna Jacobs.

2.                   Jacobus Mattheus de Valk, geb. Delfshaven 21.04.1866; volgt [4].

3.                   Catharina Joanna Wilhelmina de Valk, geb. Delfshaven 09.01.1868, overl. Delfshaven 29.05.1868.

4.                   Catharina Wilhelmina Joanna de Valk, geb. Delfshaven 24.03.1869.

5.                   Cornelis Marcus Franciscus de Valk, geb. Delfshaven 04.04.1871, overl. Delfshaven 03.05.1871.

6.                   Antonius Cornelis de Valk, geb. Delfshaven 08.04.1872, overl. Steenbergen 20.07.1931, tr. Cornelia Gerardina Maria Burcksen, geb. Rotterdam 14.01.1873, overl. Rotterdam 04.04.1955, d.v. Johannes Arnoldus Burcksen en Johanna Sophina Alberts.
     CGMB tr. 2e Rotterdam 03.10.1934 Gerard Adriaan Nagelkerken, geb. Steenbergen 14.02.1875, overl. Rotterdam 23.04.1956, z.v. Pieter Nagelkerken, wagenmaker, en Anna Maria IJzermans.
     GAN tr. 1e Rotterdam 02.02.1916 Johanna Cornelia van der Dussen, geb. Willemstad 26.07.1862, overl. Halsteren 01.02.1933, d.v. Dirk van der Dusasen en Pieternella Verbrugge.

7.                   Cornelia Lucia Wilhelmina de Valk, geb. Delfshaven 09.08.1875.

8.                   Hortance Joanna de Valk, geb. Delfshaven 08.12.1879, overl. Rotterdam 03.01.1908, tr. Rotterdam 06.06.1906 Nicolaas Marcelis Vielvoije, geb. Rotterdam 06.05.1878, stukadoor (1906), commissionair (1943), overl. Rotterdam 27.04.1943, z.v. Jacobus Josephus Vielvoije en Anna Barbara Kiggen.
     NMV tr. 2e Sophia Christina Geertruida Weegenaar, geb. Rotterdam 20.03.1883, overl. Rotterdam 20.03.1961|a|, d.v. Franciscus Joannes Emanuel Weegenaar  en Elizabeth Hermina Maria van den Anker.

 

Noten: |a| per abuis oud 88 jaar (overl.akte Rotterdam 1961 no.677); |b| overledene Pietronella Maria Catharina, moeder Vervorst (overl.akte Delfshaven 1882 no.237).

 

[10] Franciscus Johannes Philippus, geb. Rotterdam 29.08.1843, vleeshouwer, overl. Rotterdam 07.02.1912, tr. 2e Woerden 02.10.1901 Alida Maria Hofman, geb. Woerden 25.05.1872, overl. na 1934, d.v. Frans Jozeph Hofman en Maria Aletta Hofman; tr. 1e Rotterdam 06.06.1866|a|

[11] Jannigje de Jong, geb. Ridderkerk 14.04.1842, overl. Rotterdam 15.09.1885.

     AMH tr. 2e Woerden 14.01.1915 Gijsbertus Theodorus Günter, geb. Amsterdam 02.04.1888, z.v. Bernardus Josephus Günter en Hendrika Theodora Mittendorff.

Uit het huwelijk Philippus-de Jong:

1.                   Giliam Maarten Philippus, geb. Rotterdam 23.08.1866, overl. Rotterdam 08.10.1940, tr. Rotterdam 20.07.1899 Adriana Alberdina van der Kamp, geb. Rotterdam 03.08.1877, overl. Rotterdam 14.05.1955, d.v. Jan van der Kamp en Adriana Alberdina Sutherland.

2.                   Maarten Philippus, geb. Rotterdam 13.10.1868, vleeshouwer, overl. Rotterdam 18.02.1922, tr. Rotterdam 31.05.1894 Hendrica Alberta Rijsmus, geb. Arnhem 08.12.1870, overl. ’s-Hertogenbosch 25.05.1949, begr. Orthen (RK Kerkhof) 30.05.1949, d.v. Daniel Rijsmus, balansenmaker, en Catharina Mertens.

3.                   Anna Adriana Philippus, geb. Rotterdam 05.02.1871; volgt [5].

4.                   Franciscus Philippus, geb. Rotterdam 19.02.1874, vleeshouwer, overl. Rotterdam 08.07.1891.

Uit het huwelijk Philippus-Hofman:

5.                   Francisca Maria Philippus, geb. Rotterdam 14.08.1902, overl. Nijmegen 10.06.1989, begr. Nijmegen (Heilig Land Stichting) 15.06.1989, tr. De Bilt 02.05.1928 Helmert Henken, geb. Giessendam 06.10.1896, overl. voor 1989, z.v. Albertus Henken en Johanna Petronella Spaan.

6.                   Francisca Josephine Hendrika Philippus, geb. Rotterdam 06.02.1904, overl. na 1986, tr. Eindhoven 12.08.1926 Godefridus Joseph Delen, Frits, geb. Geldrop 31.05.1898, afdelingschef ter gemeentesecretarie (1926), burgemeester van Oss (1946-1963), OON, overl. Eindhoven 05.10.1986, z.v. Matheus Delen en Maria Elisabeth van Dooren.
– Levensbericht GJD: nl.wikipedia

7.                   Marie Antonius Philippus, Ton, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 30.04.1908, tandarts, overl. Helmond 21.02.1998, begr. Helmond (RK Bpl. a/d Hortsedijk) 28.02.1998, tr. Groningen 23.07.1934 Antonia Cornelia Augusta Falke, geb. Groningen 25.06.1902, overl. na 1998, d.v. Franz Falke, reiziger (1902), fabrikant (1934), en Adriana Leonarda Cornelia Henderica Buchner.

 

Noten: |a| vader van de bruidegom Qiliam of Gillam (huw.akte Rotterdam 1866 fol.c32v).

 

[12] Wilhelmus Johannes Nijs, geb. ca. 1845, pakhuisbaas (1876,1880), walbaas (1881), pakhuisbaas (1882), walbaas (1884,1886), ladingmeester (1887), bootwerker (1893), ladingmeester (1903), overl. Alphen aan den Rijn 10.07.1920, tr.

[13] Apolonia van der Velden, overl. Alphen aan den Rijn 22.07.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Nijs, geb. Vlaardingen ca. 1870, religieuse Urs., overl. Kerkrade 16.03.1949.

2.                   Wilhelmus Wijnardus Nijs, geb. Vlaardingen 12.04.1872; volgt [6].

3.                   Weinandt Johannes Nijs, geb. Delfshaven 02.08.1874, kantoorbediende (1902), directeur N.V. Meelmolen “Hollandia” (1921), overl. Rotterdam 16.10.1921, begr. Rotterdam (RK Kerkhof Crooswijk) 20.10.1921, tr. Rotterdam 15.01.1902 Anna Maria Witteman, geb. Rotterdam 19.06.1874, overl. Rotterdam 12.06.1956, d.v. Henricus Witteman en Sebastina Gerardina Barsotti.

4.                   Paulus Wilhelmus Albertus Nijs, geb. Rotterdam 25.10.1876|a|, overl. Rotterdam 20.07.1877.

5.                   Johanna Carolina Nijs, geb. Rotterdam 07.01.1878, overl. Rotterdam 10.05.1878.

6.                   Marinus Josephus Nijs, geb. Rotterdam 05.02.1879, S.J., overl. Maastricht 07.04.1939.

7.                   Paulus Josephus Nijs, geb. Rotterdam 12.03.1880, kantoorbediende, overl. Eindhoven 13.07.1943, tr. Rotterdam 29.04.1903 Francina Maria van Malten, geb. Rotterdam 06.11.1877, overl. Eindhoven 18.01.1959, d.v. Hendrik van Malten, schoenmaaker, en Maria Josina van de Water.

8.                   Louis Nijs, geb. Rotterdam 23.10.1881, overl. Rotterdam 23.05.1882.

9.                   Rudolf Nijs, geb. Rotterdam 13.12.1882, overl. Arnhem 05.10.1955, tr. Rotterdam 24.09.1913 Dorothea Petronella Maria Uijtenbroek, geb. Rotterdam 02.08.1887, d.v. Adriaanus Theodorus Uijtenbroek en Cornelia Agatha Heijnsbroek.

10.               Gerardus Ignatius Nijs, geb. Rotterdam 24.12.1884, overl. Waalwijk 29.06.1956, tr. Rotterdam 02.06.1910 Elizabeth Dorothea Uijtenbroek, geb. Rotterdam 12.05.1886, overl. Berghem 08.12.1959, d.v. Adrianus Theodorus Uijtenbroek en Cornelia Agatha Heijnsbroek.

11.               Apolonia Wilhelmina Nijs, geb. Rotterdam 11.03.1886, overl. Rotterdam 07.10.1886.

12.               Ignatius Nijs, geb. Rotterdam 30.05.1887, overl. Rotterdam 24.06.1887.

 

Noten: |a| moeder Apolonia Theodora.

 

[14] Georgius Hersbach, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland|e| 22.01.1844, brandersknecht (1865,1873), tapper (mrt1888), koffiehuishouder (jul1888), herbergier (1890), koffiehuishouder (1891), tapper (jun1893), scheepsbevrachter (dec1893), overl. Rotterdam 22.12.1893, tr. Schiedam 08.11.1865

[15] Antonetta Catharina Hijgemann, geb. Schiedam 08.05.1845, winkelierster (1894,1895), overl. Rotterdam 27.12.1912.

Uit dit huwelijk (moeder soms Hijgemans):

1.                   Hendrica Maria Hersbach, geb. Schiedam 15.04.1866, overl. Rotterdam 18.01.1922, tr. Rotterdam 04.07.1888 Gijsbertus Wilhelmus Reijs, geb. Neerloon (Huisseling en Neerloon) 06.04.1862, onderwijzer, overl. Rotterdam 16.05.1924, z.v. Hendricus Reijs, bouwman, en Maria Lucia van den Bogaard.

2.                   Johannes Gerardus Hersbach, geb. Schiedam 10.07.1867, koffiehuishouder (1891), havenarbeider (1920), overl. Rotterdam 10.08.1920, tr. Rotterdam 15.04.1891 Maria Klasina van Driel, geb. Rotterdam 17.03.1866, overl. Rotterdam 22.04.1920, d.v. Wilhelmus Johannes van Driel, pakhuisknecht, en Maria Klasina Baarling.

3.                   Petronella Johanna Hersbach, geb. Schiedam 11.01.1869, overl. 0°58' NB 83°23' OL|d| a/b motorschip “Oranje” van de Naamloze Vennootschap Stoomvaart Maatschappij “Nederland” 29.04.1946|c|, tr. Rotterdam 16.04.1890 Jacobus Petrus van Dam, geb. Delft 19.05.1862, onderwijzer (1890), hoofd 1e school te Magelang, overl. Magelang 15.11.1922, z.v. Theodorus Johannes van Dam, kleermaker, en Anna Maria Jacoba Rutschij.

4.                   Catharina Maria Hersbach, geb. Schiedam 05.04.1871, overl. Poortugaal 29.08.1930|b|, tr. Rotterdam 27.12.1894 Charles Hendricus Ferdinand Rüter, geb. ’s-Gravenhage ca. 1872/1873, sigarenhandelaar, overl. Rotterdam 15.04.1943, z.v. Charles Ferdinand Frans Rüter en Elizabeth Jacoba Houtman.

5.                   Antonetta Catharina Hersbach, geb. Schiedam 22.05.1873; volgt [7].

6.                   Hendricus Jacobus Hersbach, geb. Schiedam 19.09.1875, kantoorbediende, overl. Rotterdam 04.06.1895.

7.                   Alida Jacoba Hersbach, geb. Schiedam 21.09.1877, overl. Vught 19.01.1957, begr. 22.01.1957, tr. Haarlem 17.12.1902 Hendrikus Johannes Tummers, geb. Erp 15.02.1872, onderwijzer, overl. Middelburg 22.04.1932, z.v. Josef Coenraad Tummers, hoofdonderwijzer (1872), hoofd ener school (1902), en Sara Adriana Johanna van der Linden.

8.                   Johanna Adriana Hersbach, geb. Schiedam 16.07.1880, overl. Rotterdam 30.01.1886.

9.                   Theresia Maria Hersbach, geb. Schiedam 18.07.1882, overl. Rotterdam 03.03.1957, tr. 1e Rotterdam 22.08.1923 Gijsbertus Lorenz, geb. Rotterdam 06.05.1879, kantoorbediende, overl. Rotterdam 25.11.1930, z.v. Heinrich Eduard Lorenz en Catharina Johanna Wijnands; tr. 2e Rotterdam 26.04.1939 Johannes Wilhelmus Looman, geb. Rotterdam 05.03.1882, overl. Rotterdam 27.06.1955, z.v. Wilhelmus Johannes Looman en Florencia Amalia Constancia Fuchs.
    JWL tr. 1e Rotterdam 01.03.1905 Sophia Elisabeth Maria Ticheloven, geb. Rotterdam 22.10.1883, overl. Schiedam 16.11.1937|a|, d.v. Petrus Johannes Mari Ticheloven, broodbakker, en Willemina Cornelia Johanna Pluijm.

10.               Barbara Catharina Hersbach, geb. Schiedam 11.01.1884, overl. Rotterdam 11.12.1886.

11.               Georgius Hersbach, geb. Rotterdam 20.01.1886, overl. Rotterdam 23.03.1888.

12.               Georgius Josephus Hersbach, geb. Rotterdam 19.03.1891, expediteur, overl. Rotterdam 01.03.1939, tr. Alkmaar 16.10.1918 Petronella Cornelia van Gijsen, geb. Alkmaar 27.08.1894, overl. Rotterdam 11.01.1949, d.v. Hermann van Gijsen, kleermaker, en Trijntje Water.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1937 fol.s037; |b| ook overl.akte Rotterdam 1930 fol.s049v; |c| ingeschreven uittreksel uit het dagregister (overl.akte ’s-Gravenhage 11.01.1974 no.A75); |d| Indische Oceaan ten zuiden van Sri Lanka {w.s. op de terugreis uit Indonesië}; |e| in 1855 opgenomen in Kethel en Spaland.

 

[16] Franciscus Cornelius de Valk, ged. Bergen op  Zoom (rk) 11.06.1796, geweermaker (1826,1830), smid (1831), geweermaker (1833), smid (1834,1839,1863,1870), overl. Bergen op Zoom 04.02.1870|a|, z.v. Wilhelmus de Valk en Maria Theresia Verschave (zie Bijlage A); tr. Bergen op  Zoom 30.10.1826

[17] Catharina Crusio, ged. Bergen op Zoom (rk) 26.01.1798, hovenierster (1826), overl. Bergen op Zoom 29.12.1847, d.v. Philippus Crusio, hovenier, en Joanna Maria Veraart.

Uit dit huwelijk (vader soms Cornelis Franciscus):

1.                   levenloze dochter, Bergen op Zoom 23.07.1827.

2.                   Wilhelmus Franciscus Philippus de Valk, geb. Bergen op Zoom 03.07.1828, smid(1860), smid (1900), overl. Goes 27.01.1900, tr. Bergen op Zoom 31.12.1860 Adriana Cornelia Geers, geb. Bergen op Zoom 01.02.1837, overl. Goes 06.04.1923, d.v. Antonius Geers en Maria Deckers.

3.                   Philippus Franciscus de Valk, geb. Bergen op Zoom 22.07.1829, overl. Bergen op Zoom 01.08.1829.

4.                   Antonius Cornelis de Valk, geb. Bergen op Zoom 22.06.1830, smid (1870), overl. Bergen op Zoom 11.05.1911.

5.                   Cornelia Lucia de Valk, geb. Bergen op Zoom 28.12.1831, overl. Bergen op Zoom 27.09.1910.

6.                   Christianus Petrus de Valk, geb. Bergen op Zoom 19.01.1833, overl. Bergen op Zoom 14.09.1833.

7.                   Johannes Franciscus de Valk, geb. Bergen op Zoom 28.02.1834, overl. Saint Gilles 21.03.1882|c|.

8.                   Anna Geertruida de Valk, geb. Bergen op Zoom 31.01.1836, overl. Bergen op Zoom 14.02.1927, tr. Bergen op Zoom 27.01.1864 Adrianus Petrus Storimans, geb. Zevenbergen 02.08.1836, meubelmaker, overl. Bergen op Zoom 14.04.1914, z.v. Franciscus Storimans en Maria Schoenmakers.

9.                   Cornelis Franciscus de Valk, geb. Bergen op Zoom 12.03.1837; volgt [8].

10.               Petrus de Valk, geb. Bergen op Zoom 16.07.1838.

11.               Christianus de Valk, geb. Bergen op Zoom 23.10.1839, conciërge(1868), spoorwegambtenaar (1893), overl. Rotterdam 11.02.1920, tr. Vlissingen 04.11.1868 Anna Cornelia Slootmans, geb. Steenbergen 05.08.1836, dienstbode (1868), overl. Rotterdam 21.06.1931, d.v. Jan Slootmans, kleermaker, en Annade Bruijn.

 

Noten: |a| overledene Franciscus Cornelis, wedr Catharina Lucia Crusio (overl.akte Bergen op Zoom 1870 no.); |b| aangifte door Cornelis Franciscus de Valck, vader (overl.akte Bergen op Zoom 1827 no.75); |c| kanttekening in potlood (geb.akte Bergen op Zoom 1834 no.51).

 

[18] Jacobus Buijs, ged. Kethel (rk) 04.12.1795, bouwmansknecht (1818), melkverkoper (1828,1846), overl. Rotterdam 09.03.1855, z.v. Nicolaas Teunis Buijs (ca.1765-1835) en Cornelia Jacobse Leliveld (1757-1826); tr. 1e Vrijenban 23.12.1818 Maria van Velsen, geb. Delft (rk) 12.11.1798, boerenmeid (1818), overl. Rotterdam 13.02.1828, d.v. Cornelis van Velsen, bouwman, en Maria van Netten/Etten; tr. 2e Rotterdam 26.11.1828

[19] Hendrina Maria van Vorst, ged. Rotterdam (rk) 03.09.1807, overl. Rotterdam 17.11.1841, d.v. Gerardus van Vorst en Willemina van Akkeren.

Uit het huwelijk Buijs-van Velsen (moeder veelal van Velzen):

1.                   Cornelia Buijs, geb. Rotterdam 28.01.1822, tr. Rotterdam 02.10.1844 Johannes van Zijl, geb. Kralingen 22.08.1820, scheepstimmerman, overl. Rotterdam 05.12.1892, z.v. Cornelis van Zijl en Cornelia Rechtering.
     JvZ tr. 2e Rotterdam 24.08.1859 Cornelia Deenekamp, ook Denekamp, geb. Rotterdam 06.10.1838, overl. Rotterdam 30.05.1913, d.v. Adrianus Deenekamp en Johanna van den Horik.

2.                   Cornelis Marcus Buijs, geb. Rotterdam 25.04.1823, melkverkoper, overl. Rotterdam 25.02.1899, tr. Rotterdam 03.06.1846 Cornelia Sonneveld, geb. Delfshaven 03.01.1827, overl. Rotterdam 20.10.1898, d.v. Cornelis Sonneveld en Trijntje van Schie.

3.                   Clasina Buijs, geb. Rotterdam 23.02.1824, overl. Rotterdam 03.12.1857, tr. Rotterdam 27.01.1847 Franciscus Teunissen, geb. Stompwijk 03.02.1824, overl. Rotterdam 19.01.1867, z.v. Gerardus Arnoldus Teunissen en Cornelia van Schaik.
     FT tr. 2e Rotterdam 05.09.1860 Maria Cornelia Engels, geb. Dordrecht 03.08.1837, overl. Berkel-Enschot 08.02.1926, d.v. Andreas Johannes Engels en Maria Geertruida Jagers.
     MCE tr. 2e Rotterdam 15.09.1870 Louis Antonietti, geb. ’s-Hertogenbosch, overl. Delft 08.07.1886, z.v. Guiseppe Antoni Antonietti en Francisca Josephina Collée; tr. 3e Delft 04.10.1887 Gerardus Franciscus Donkers, geb. Delft 20.02.1852, overl. Berkel-Enschot 21.02.1931, z.v. Karel Casper Leonardus Donkers en Anthonia Theodora van Munnekrede.

4.                   Petrus Buijs, geb. Rotterdam 08.05.1826, overl. Rotterdam 07.04.1827.

Uit het huwelijk Buijs-van Vorst:

5.                   Nicolaas Maria Buijs, geb. Rotterdam 26.04.1831, overl. Rotterdam 01.05.1831.

6.                   Maria Catharina Buijs, geb. Rotterdam 06.06.1832, overl. Rotterdam 06.03.1892, tr. Matthijs Bohnen, overl. na 1892.

7.                   Gerardus Theodorus Buijs, geb. Rotterdam 22.09.1833, overl. Rotterdam 27.01.1835.

8.                   Antonie Buijs, geb. Rotterdam 16.11.1834, overl. Rotterdam 03.03.1844.

9.                   Willemina Cornelia Buijs, geb. Rotterdam 22.04.1836, overl. Heemstede 11.05.1868|a|.

10.               Cornelia Buijs, geb. Rotterdam 21.02.1838, overl. Rotterdam 11.10.1889|b|, tr. Rotterdam 23.09.1857 Hendrik Wilhelmus de Jong, geb. Rotterdam 17.02.1829, winkelier, overl. Rotterdam 01.12.1916, z.v. Hendrik Franciscus de Jong en Anna Alida Bassant.
     HWdJ tr. 2e Rotterdam 04.02.1891 Johanna Gerina Karper, geb. Wateren (Diever) 26.08.1850, overl. Rotterdam 11.11.1906, d.v. Schelte Karper, arbeider, en Klazina Muizer; tr. 3e Rotterdam 01.05.1907 Anna Catharina Timmermans, geb. Kralingen 16.01.1863, overl. Rotterdam 04.07.1914, d.v. Franciscus Timmermans en Anna Petronella Leusen.

11.               Theodorus Gerardus Buijs, geb. Rotterdam 30.05.1839, melkverkoper (1863).

12.               Petrus Jacobus Buijs, geb. Rotterdam 10.05.1840, overl. Rotterdam 12.04.1841.

13.               Petronella Maria Catharina Buijs, geb. Rotterdam 20.10.1841; volgt [9].

 

Noten: |a| overledene Wilhelmina Buis (overl.akte Heemstede 11.05.1868); |b| moeder Vorst (overl.akte Rotterdam 1887 no.3727).

 

[20] Gillam Philippus, ged. Zwammerdam 06.02.1793, mouter (1829,1832), tuiniersknecht (1834), sjouwer (1835,1849), graanwerker (1860), overl. Rotterdam 08.08.1860, z.v. Franciscus Philippus, timmerman, en Adriana Catharina Vuijsters (-1813); tr. 1e Delfshaven 22.02.1824 Anna Maria Holst, ged. Delfshaven 23.12.1800|f|, overl. Leiden 30.07.1831|a|, d.v. Wijnand Holst en Maria van der Donk; tr. 2e Leiden 01.03.1832

[21] Anna Lindenhof, ged. Leiden (Kerk aan de Appelmarkt (rk)) 01.08.1801, dienstbode (1832), overl. Delft 11.04.1885|e|, d.v. Jan Lindenhof (-1813), tuinder, en Catharina Amerlaan.

Uit het huwelijk Philippus-Holst:

1.                   Guillaume Philippus, geb. Leiden 11.09.1829.
= w.s. Wilhelmus Joannes Henricus Philippus, geb. Leiden ca. 1829, overl. Leiden (‘in het RC Weeshuis’) 30.08.1833.

Uit het huwelijk Philippus-Lindenhof (vader ook Giliam/Guillaume, ook Phielippus):

2.                   Johannes Christoffel Philippus, geb. Leiden 08.09.1832, overl. Leiden 24.12.1832.

3.                   Catharina Francisca Philippus, geb. Delfshaven 05.09.1834, overl. Delfshaven 22.10.1834.

4.                   Dirk Philippus, geb. Rotterdam 05.09.1835|b|, w.s. overl. voor 1839.

5.                   Johannes Philippus, geb. Rotterdam 05.09.1835|c|, schrijnwerker (1860,1868), overl. voor 1889, tr. Rotterdam 05.08.1868 Johanna Maria Teunissen, geb. Tiel 07.06.1841, tapster (1868), overl. Rotterdam 20.10.1889, d.v. Jan Teunissen, kuiper, en Johanna Wilhelmina Wouterse.

6.                   Adriana Catharina Phielippus, ook Philippus, geb. Rotterdam 08.08.1837, overl. Rotterdam 01.04.1838.

7.                   Dirk Phielippus, geb. Rotterdam 18.05.1839, overl. Rotterdam 08.10.1839.

8.                   Adriana Maria Phielippus, geb. Rotterdam 24.11.1840, overl. Rotterdam 25.03.1849.

9.                   Franciscus Johannes Philippus, geb. Rotterdam 29.08.1843|d|; volgt [10].

10.               Christoffel Philippus, geb. Erotterdam 05.06.1847, overl. Rotterdam 15.08.1847.

 

Noten: |a| Johanna e.v. Giliom; |b| geboren des namiddags ten twee uren (akte no.1898); |c| geboren des namiddags ten half drie uren (akte no.1899); |d| moeder Johanna; |e| overledene Johanna, wede Guliam ‘in leven slager’ (overl.akte Delft 1885no.283); |f| vader Hols.

 

[22] Maarten de Jong, geb. Krimpen aan de Lek 02.02.1817, scheepmaker (1840,1848), werkman (1852), arbeider (1855), timmerman (1865), overl. (aan de gevolgen van dysenterie) op 22°05'ZB 63°15'OL|b| aan boord van het Nederlands te Rotterdam tehuisbehorende barkschip “Maria Louisa Antoinette” 30.09.1865|a|, z.v. Albertus de Jong, arbeider, en Annigje den Toom; tr. Ridderkerk 29.05.1840

[23] Adriana Klootwijk, geb. Ridderkerk 20.05.1819, overl. Rotterdam 02.08.1870, d.v. Teunis Klootwijk, arbeider, en Jannigje Rijsdijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annigje de Jong, geb. Ridderkerk 30.08.1840, overl. Krimpen aan de Lek 21.02.1850.

2.                   Jannigje de Jong, geb. Ridderkerk 14.04.1842; volgt [11].

3.                   Albertus de Jong, geb. Ridderkerk 07.02.1846, meubelmaker, tr. 1e Rotterdam 01.06.1870 Margaretha Kool, geb. Rotterdam 31.08.1850, overl. (kraambed) Rotterdam 30.12.1873, d.v. Leendert Kool, winkelbediende, en Maria Zegwaard; tr. 2e Rotterdam 13.12.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 07.10.1878, ingeschr. Rotterdam 05.12.1878) Elisabeth Verhoeven, geb. Oss 04.06.1852, modegoedmaakster, d.v. Willem Verhoeven, landbouwer, en Regina Bijdicks; tr. 3e Rotterdam 05.11.1879 Adriana Elizabeth Klaasman, geb. Rotterdam 11.02.1859, overl. (‘na een smartelijk en geduldig lijden van vier maanden’ na kraambed) Rotterdam 12.05.1881, d.v. Johannes Theodorus Klaasman, sleper, en Adriana Helena van Vliet.

4.                   Teunis de Jong, geb. Rotterdam 25.11.1848, overl. Rotterdam 28.07.1888, tr. Rotterdam 13.01.1887 Jacoba Mulder, geb. Rotterdam 26.04.1829, klerenblekersmeid (1856), tapster (1887), overl. Rotterdam 06.05.1907, d.v. Hendrik Jacobus Mulder, metselaarsknecht (1829), en Johanna Catharina Maas.
     JM tr. 1e Rotterdam 04.06.1856 Gerrit Hillegers, geb. Rotterdam 08.01.1835, klerenbleker, overl. Rotterdam 13.09.1884, z.v. Jacob Hillegers, klerenbleker, en Maria Lieshout.

5.                   Arie de Jong, geb. Krimpen aan de Lek 22.08.1852.

6.                   Magchiel de Jong, geb. Ridderkerk 03.04.1855, overl. Rotterdam 14.05.1925, tr. Ouderkerk aan den IJssel 18.02.1881 Adriana de Graaf, geb. Ouderkerk aan den IJssel 20.04.1854, overl. Rotterdam 06.04.1932, d.v. Geen de Graaf en Grietje van Boudesteijn, ook Grieta Boudesteijn.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 02.02.1866 fol.a090; |b| in de Indische Oceaan ten oosten van Madagascar.

 

[24] Willem Nijs, overl. voor 1902, tr.

[25] Sibilla Odijk, ook Isabella, overl. voor 1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Nijs, geb. Vlaardingen ca. 1838, overl. ’s-Gravenhage 20.09.1902, tr. 1e Arnoldus Vink, overl. voor 1902; tr. 2e Cornelis de Wit, geb. Vlaardingen ca. 1822, koopman, overl. ’s-Gravenhage 23.10.1897, z.v. Arnoldus de Wit en Johanna Maria Kwak.
     CdW tr. 1e Geertruida Brugman.

2.                   Wilhelmus Johannes Nijs, geb. ca. 1845; volgt [12].

3.                   Maria Christina Nijs, geb. Vlaardingen ca. 1851, overl. ’s-Gravenhage 08.02.1905, tr. Delft 28.05.1873 Johannes Gerardus Krapels, geb. Delft 26.07.1845, bediende, overl. ’s-Gravenhage 20.07.1897, z.v. Johannes Arnoldus Krapels en Pieternella Janssen.

 

[26] Wijnand van der Velden, tr.

[27] Maria Koks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Apolonia van der Velden; volgt [13].

 

[28] Pieter Hersbach, geb. ’s-Gravenzande 11.03.1817, tuinier (1843), tuinder (1865), z.v. Joris Hersbach, arbeider, en Johanna Olierhoek; tr. Wateringen 03.02.1843

[29] Henderina van der Voord, geb. Naaldwijk 08.03.1819, overl. na 1865, d.v. Willem van der Voord, arbeider (1819), watermolenaar (1843), en Aaltje van der Doef.

Uit dit huwelijk (moeder ook Heintje/Henderica/Hendrika/Henrica, moeder van der Voort):

1.                   Georgius Hersbach, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 22.01.1844|a|; volgt [14].

2.                   Wilhelmus Hersbach, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 02.05.1845, tr. 1e Schiedam 29.12.1881 Helena Anna Maria van Kalken, geb. Schiedam 31.10.1861, overl. Rotterdam 13.02.1893, d.v. Franciscus van Kalken en Anna Maria Bosman; tr. 2e Rotterdam 13.06.1895 Martha Maria van Kan, geb. Schiedam 01.12.1859, d.v. Johannes Bernardus van Kan en Johanna Maria van Wel.

3.                   Johanna Hersbach, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 16.08.1847, tr. Schiedam 23.07.1873 Franciscus Veringmeier, geb. Schiedam 01.07.1849, overl. Delft 04.10.1906, z.v. Anton Veringmeier en Eva Schoenmakers.

4.                   Pieter Hersbach, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 04.01.1849.

5.                   Petrus Hersbach, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 25.12.1850, tr. Schiedam 14.06.1876 Barbara Catharina Zondag, geb. Schiedam, d.v. Pieter Johannes Zondag en Catharina Johanna Dries.

6.                   Alida Hersbach, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 02.09.1852, tr. Schiedam 17.06.1874 Jacobus de Bruin, geb. Vrijenban 03.06.1844, overl. Rotterdam 26.09.1912, z.v. Jacobus de Bruin en Alida Koeleman.

7.                   Johannis Hersbach, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 18.01.1854, tr. Schiedam 29.06.1882 Johanna Wilhelmina Landsbergen, geb. Schiedam 05.11.1864, d.v. Cornelis Landsbergen en Maria Eikmans.

8.                   Cornelis Hersbach, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 23.11.1855, overl. Rotterdam 20.03.1938, tr. Rotterdam 16.07.1890 Geertrui Habraken, geb. Schiedam 22.08.1863, overl. Rotterdam 05.07.1937, d.v. Arnoldus Habraken en Geertrui Buskes.

9.                   Margaretha Hersbach, geb. Kethel en Spaland 16.05.1857, tr. Schiedam 24.07.1879 Nicolaas Over de Vest, ook Overdevest, geb. Stompwijk 07.01.1855, z.v. Arie Over de Vest en Catharina Voorham.

10.               Martinus Hersbach, geb. Kethel en Spaland 31.10.1859, overl. Kethel en Spaland 03.12.1859.

11.               Martinus Hersbach, geb. Kethel en Spaland 26.03.1861, tr. Schiedam 28.01.1885 Johanna Margaretha Maria Bras, geb. Schiedam 02.12.1862, d.v. Jacobus Bras en Anna Habraeken.

 

Noten: |a| moeder Henrica van der Voort.

 

[30] Johann Gerhard Hijgemann, geb. Herbern|a| 13.08.1791, brandersknecht (1828,1845), overl. Schiedam 07.09.1845, z.v. Theodor Hijgemann, akkerman, en Anna Elisabeth Sendermann; tr. Schiedam 18.12.1828

[31] Catharina Voorwalt, geb. Schiedam 28.03.1804, overl. Schiedam 21.12.1894, d.v. Caspar Voorwalt en Antonetta Coerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Hendrikus Hijgemann, geb. Schiedam 09.02.1829, overl. Rotterdam 07.03.1900, tr. Schiedam 28.01.1852 Johanna Cornelia Dijkstal, geb. Schiedam 20.02.1830, overl. Rotterdam 15.06.1888, d.v. Johannes Christiaan Dijkstal en Margaretha van Hout.

2.                   Caspar Hijgemann, geb. Schiedam 06.05.1831, overl. Schiedam 18.06.1898, tr. Schiedam 07.06.1854 Johanna Maria Slinker, geb. Schiedam 25.06.1830, d.v. Petrus Slinker en Johanna Maria Markmeijer.

3.                   Anna Elisabeth Hijgemann, geb. Schiedam 01.12.1833, overl. Schiedam 20.10.1898, tr. Schiedam 17.08.1864 Adrianus Josephus Bots, geb. Schiedam 30.05.1841, z.v. Jean Mathias Botsen Margaretha Detmar.

4.                   Jacoba Hijgemann, geb. Schiedam 26.03.1836, overl. Schiedam 19.12.1925, tr. Schiedam 29.05.1867 Bernardus Pil, geb. Schiedam 06.07.1820, z.v. Bernardus Pil en Maria Heetwinkel.

5.                   Johannes Gerardus Hijgemann, geb. Schiedam 10.11.1838, overl. Schiedam 14.06.1849.

6.                   Henricus Hijgemann, geb. Schiedam 06.02.1842, tr. Schiedam 21.08.1867 Agatha Speelman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1845, overl. Rotterdam 18.02.1928, d.v. Jan Speelman en Agatha Zuidwijk.

7.                   Antonetta Catharina Hijgemann, geb. Schiedam 08.05.1845; volgt [15].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Ort in Gemeinde Ascheberg, Kreis Coesfeld, Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


Bijlage A

 

[32] Wilhelmus de Valk, Willem, geb. Bergen op Zoom ca. 1768/1769, geweermaker (1826,1834,1852), overl. Bergen op Zoom 06.05.1852|a|, z.v. Franciscus de Valk en Cornelia Henrica van Cleeff; tr.

[33] Maria Theresia Margareta Verschaven, ged. Bergen op Zoom (rk) 15.03.1758, overl. Bergen op Zoom 30.09.1846, d.v. Franciscus Jacobus Verschaven en Maria Ursula Nuggelmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia de Valck, ged. Bergen op Zoom (rk) 09.12.1794|d|, tr. Bergen op Zoom 15.06.1827 Joannes Franciscus Eskens, geb. Woensdrecht ca. 1796, broodbakker, z.v. Theodorus Eskens en Isabella Heijer.

2.                   Franciscus Cornelius de Valk, ged. Bergen op  Zoom (rk) 11.06.1796|a|; volgt [16].

3.                   Anna de Valk, ged. Bergen op  Zoom (rk) 26.04.1800|b|.

4.                   Maria Joanna de Valk, ged. Bergen op  Zoom (rk) 14.08.1801.

 

Noten: |a| moeder Maria Theresia Verschave; |b| moeder Verschagen; |d| vader de Walck.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)