Leonardus Petrus (1953-2006)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Leonardus Petrus, Leo, geb. Den Helder 30.01.1953, promotie Groningen 28.06.1982|a|, hoogleraar Twente (2006), overl. Beverwijk 27.03.2006.

 

Noten: |a| Hydration of lower alkenes catalyzed by strong acid ion exchangers; promotor: G.E.H. Joosten (1944).

 

[2] Leonardus Petrus, geb. Den Helder 22.03.1928, tr. Den Helder 1951|b|
[3] Maria Johanna van Amersfoort, geb. Den Helder 27.06.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Petrus, geb. Den Helder 30.01.1953|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Heldersche Courant 06.02.1953; |b| Heldersche Courant 06.11.1951.

 

[4] Leonardus Petrus, geb. Den Helder 10.03.1902, arbeider, overl. voor 1988, tr. Oude Niedorp 29.01.1927

[5] Marijtje Moras, geb. Oude Nierop 05.04.1903, overl. Den Helder 01.11.1988, begr. Den Helder (RK Kerkhof St.Jozef) 04.11.1988.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Petrus, geb. Den Helder 22.03.1928; volgt [2].

2.                   Zoon Petrus.

3.                   Dochter Petrus.

4.                   Zoon Petrus.

5.                   Zoon Petrus.

 

[6] DaniŽl van Amersfoort, geb. Den Helder 11.08.1892, groentenhandelaar (1919), overl. Den Helder 13.10.1960, tr. Den Helder 26.11.1919

[7] Johanna Agatha Schoonhoven, geb. Utrecht 23.05.1895, overl. na 1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter van Amersfoort.

2.                   Maria Johanna van Amersfoort, geb. Den Helder 27.06.1930|a|; volgt [3].

3.                   Dochter Elisabeth van Amersfoor.

4.                   Zoon van Amersfoort.

 

Noten: |a| Heldersche Courant 28.06.1930; |b| Heldersche Courant 09.08.1932; |c| Heldersche Courant 19.04.1934.

 

[8] Leonardus Petrus, geb. Den Helder 17.11.1873, zeevisser (1901,1903), werkman (1907,1917), vishandelaar (1920), koopman (1927), vishandelaar (1930), overl. Den Helder 18.07.1951, tr. Den Helder 13.06.1901

[9] Naatje Buijs, geb. Den Helder 08.03.1881, overl. Den Helder 11.02.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Petrus, geb. Den Helder 10.03.1902; volgt [4].

2.                   Jasper Petrus, geb. Den Helder 20.07.1903, groentehandelaar, overl. na 1946, tr. Den Helder 20.11.1930|a| Grietje Pieterke van Tol, geb. Amsterdam ca. 1906, overl. na 1946, d.v. Jan Jacob van Tol, scheepmaker, en Grietje Pieterke Bosma.

3.                   Simon Petrus, geb. Den Helder 06.01.1905, tuinder, overl. Alkmaar 22.01.1950|b|.

4.                   Jacob Jacobus Petrus, geb. Den Helder 18.01.1907, overl. na 1946.

5.                   Bregje Petrus, Bregitta, geb. Den Helder 01.04.1909, overl. na 1946, tr. Den Helder 29.10.1936 Jacob Witte, overl. na 1946.

6.                   Johannes Petrus, geb. Den Helder xx.01.1911, overl. Den Helder 16.08.1911.

7.                   Cornelia Marcelia Petrus, geb. Den Helder 13.08.1912, overl. na 1946, tr. Den Helder 02.10.1930 Hendrik Kerseboom, geb. Brink en Orden (Apeldoorn) 25.01.1909, stoker-olieman, overl. na 1946, z.v. Hendrik Kerseboom en Hendrika Johanna Oonk.

8.                   Johannes Petrus, geb. Den Helder 08.01.1915, tr. voor 1946 Maria Wilhelmina Louwe.

9.                   Gerrit Petrus, geb. Den Helder xx.06.1917, overl. Den Helder 08.08.1917.

10.               Lena Petrus, geb. Den Helder 21.05.1919, overl. Den Helder 17.03.1920.

11.               Nicolaas Petrus, geb. Den Helder 26.06.1921.

 

Noten: |a| 12Ĺ-jarige echtvereniging op 20 mei 1943 (Heldersche Courant 08.05.1943); |b| ook overl.akte Den Helder 1950 no.243.

 

[10] Jan Moras, geb. Harenkarspel 25.04.1867, winkelier (1898), koopman (1927), opgenomen in de St.Willibrordusstichting te Heiloo (1932)|a|, overl. Castricum 28.07.1940, tr. Sint Maarten 28.04.1898

[11] Marijtje Bleeker, geb. Sint Maarten 13.12.1872, overl. na 1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Moras, geb. Oude Niedorp 06.03.1899 (akte), tr. Oude Niedorp 29.04.1920 Nikolaas Ursem, geb. Nieuwe Niedorp 15.08.1894 (akte), timmerman, z.v. Jacobus Ursem en Catharina Klijn.

2.                   Marijtje Moras, geb. Oude Nierop 05.04.1903; volgt [5].

3.                   Maartje Moras, geb. Oude Niedorp ca. 1905, tr. Oude Niedorp 06.01.1927 Johannes Wilhelmus Leijgraaf, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1902, kleermaker, z.v. Martinus Hendrikus Leijgraaf, steenhouwer, en Adriana Wilhelmina van den Thillart.

4.                   Cornelis Moras, geb. Oude Niedorp 11.01.1906, koopman (1927), melkrijder (1932), tr. Harenkarspel 10.08.1932 Petronella Bakker, geb. Harenkarspel 23.08.1909, d.v. Jacob Bakker, schoenmaker, en Maria Rietveld.

5.                   Jan Moras, geb. Oude Niedorp 16.01.1910, timmermansknecht, timmerman, overl. Harenkarspel 15.02.1957, tr. 1e Catharina Anna Burger, geb. Harenkarspel 02.09.1910, overl. Harenkarspel 28.03.1948, d.v. Simon Burger, landbouwer,en Antje de Jongh; tr. 2e Johanna Petronella Burger, overl. na 1957.

6.                   Hendrik Moras, geb. Oude Niedorp 10.08.1911, landbouwarbeider.

7.                   Cornelia Moras, geb. Oude Niedorp 12.10.1912.

8.                   Michiel Moras, geb. Oude Niedorp 09.01.1914, landbouwarbeider.

9.                   Agatha Geertrudis Moras, geb. Oude Niedorp 14.11.1915.

 

Noten: |a| de geneesheer-directeur verklaart dat Ďde vader van den bruidegom {Cornelis Moras} wegens krankzinnigheid niet in staat is zijn wil inzake dit huwelijk te bepalení (huw.akte Harenkarspel 1932 no.15).

 

[12] Stephanus van Amersfoort, geb. Den Helder 06.12.1863, koopman (1885), winkelier (1898), groentenhandelaar (1910,1917), overl. Den Helder 22.07.1926, tr. Den Helder 20.05.1885

[13] Petronella Droog, geb. Den Helder 18.01.1862, overl. Den Helder 03.09.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Elizabeth van Amersfoort, geb. Den Helder 26.05.1886, overl. Amersfoort 02.02.1955, tr. Den Helder 15.05.1917 Fredericus Johannes de Haan, geb. Hoorn 07.03.1883, sergeant-majoor (1917), overl. na 1955, z.v. Wilhelmus Franciscus de Haan en Anna Geertruida Kragt.

2.                   Jacob van Amersfoort, geb. Den Helder 15.07.1889.

3.                   Trijntje van Amersfoort, geb. Den Helder 24.02.1891, overl. na 1951, tr. 1e Den Helder 19.11.1910 Leonardus Schoonhoven (1889-1928), z.v. Leonardus Schoonhoven en Maria Johanna van den Brink; tr. 2e Den Helder 20.02.1930 Hermanus Gerardus de Wit, geb. Franeker 31.12.1885, opzichter (1920), overl. Den Helder 25.03.1951, z.v. Matthijs de Wit, timmerman, en Dieuwke Bosma.
†††† HGdW tr. 1e Ankeveen 08.09.1920 Anna Petronella Ravesloot, geb. Ankeveen ca. 1896, overl. voor 1930, d.v. Hendrikus Ravesloot, kleermaker, en Margaretha Gerarda Leurs.

4.                   DaniŽl van Amersfoort, geb. Den Helder 11.08.1892; volgt [6].

5.                   Johannes van Amersfoort, geb. Den Helder 16.10.1893, koopman, overl. Den Helder 12.03.1959, tr. Den Helder 25.06.1919 Martha Maria Hertsworm, geb. Oegstgeest 04.09.1893, overl. na 1959, d.v. Wilhelmus Hertsworm en Maria de Groot.

6.                   Stephanus van Amersfoort, geb. Den Helder 14.05.1895, overl. Den Helder 18.12.1898.

7.                   Stephanus van Amersfoort, geb. Den Helder 06.09.1899, onderwijzer, tr. Den helder 02.10.1924 Maartje de Roode, geb. Den Helder 12.10.1901, d.v. Johannes Marinus de Roode, rijkswerkman, en Catharina Helena Wilner.

8.                   Jacobus Cornelis van Amersfoort, geb. Den Helder 29.04.1903, boekhouder, tr. Den Helder 05.01.1928 Johanna Petronella Dito, geb. Den Helder 02.08.1903, d.v. Jacob Dito, schoenmaker, en Dorothea Henderika Mahieu.

 

[14] Leonardus Schoonhoven, geb. Utrecht 02.01.1855, kastelein (1910), winkelier (1919), overl. Den Helder 13.03.1929, tr. Utrecht 01.08.1877

[15] Maria Johanna van den Brink, geb. Utrecht 31.01.1858, overl. Utrecht 22.06.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Johanna Schoonhoven, geb. Utrecht 01.06.1878, overl. Utrecht 14.12.1913.

2.                   Albertus Johannes Schoonhoven, geb. Utrecht 15.10.1880, tr. Utrecht 22.08.1912 Johanna Tilleman, geb. Utrecht 10.04.1888, overl. De Bilt 25.11.1941, d.v. Anthonie Tilleman en Agatha van der Tol.

3.                   Leonardus Schoonhoven, geb. Utrecht 20.10.1882, overl. Utrecht 29.02.1884.

4.                   Pietronella Johanna Schoonhoven, geb. Utrecht 07.12.1884, tr. Utrecht 15.11.1904 Albertus Johannes Meijers, geb. Utrecht 04.02.1877, overl. Utrecht 21.12.1943, z.v. Johannes Hendricus Meijers en Maria Steenveld.

5.                   Hendrika Schoonhoven, geb. Utrecht 29.12.1886, overl. Utrecht 02.01.1957, tr. Utrecht 05.05.1909 Lourens Johannes Zegers, geb. Haarlem 17.04.1884, overl. na 1957, z.v. Johannes Zegers, werkman, en Helena de Boer.

6.                   Leonardus Schoonhoven, geb. Utrecht 22.04.1889, kapper, overl. Den Helder 15.12.1928, tr. Den Helder 19.11.1910 Trijntje van Amersfoort (1891-na1951), d.v. Stephanus van Amersfoort en Petronella Droog.

7.                   Johanna Agatha Schoonhoven, geb. Utrecht 30.01.1891, overl. Utrecht 05.11.1891.

8.                   Johanna Agatha Schoonhoven, geb. Utrecht 23.05.1895; volgt [7].

9.                   Franciscus Schoonhoven, geb. Utrecht 29.04.1897, overl. Utrecht 23.01.1919.

10.               Aleida Johanna Maria Paulina Schoonhoven, geb. Utrecht 14.04.1898, overl. Utrecht 27.01.1901.

11.               Antonius Schoonhoven, geb. Utrecht 18.07.1899.

12.               Hermanus Schoonhoven, geb. Utrecht 09.10.1902, tr. Utrecht 23.08.1928 Gerarda Stephana de Goeij, geb. Utrecht 22.12.1907, d.v. Theodorus de Goeij en Maria Martina den Hartog.

 

[16] Leonardus Petrus, geb. Medemblik 22.12.1837, werkman (1861,1868), arbeider (1871), werkman (1884,1890), visser (1901), overl. Den Helder 03.01.1902, z.v. Simon Petrus en Neltje Laan (zie Bijlage A); tr. Den Helder 12.12.1861

[17] Cornelia Marcelis Schorteldoek, geb. Den Helder 03.12.1836, overl. Den Helder 11.04.1897, d.v. Arie Schorteldoek en Antje de Kort.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Petrus, geb. Den Helder 07.01.1862, overl. Rotterdam 17.01.1940, tr. Den Helder 23.10.1884 Alida Petronella Opdam, geb. Alkmaar 02.03.1864 (akte), overl. Brunssum 06.02.1943, d.v. Allebertus Opdam, werkman, en Elisabeth van Zanen.

2.                   Leonardus Petrus, geb. Den Helder 19.03.1864, overl. Weesperkarspel 18.08.1868|a|.

3.                   Johanna Petrus, geb. Den Helder 10.08.1866, tr. Den Helder 01.07.1897 Simon van der Wal, geb. De Cocksdorp (Texel) 24.12.1861, timmerman, overl. Alkmaar 24.08.1956, z.v. Andries van der Wal, werkman, en Hendrica Bruin.
†††† SvdW tr. 1e Den Helder 04.07.1889 Maria Blok, geb. Den Helder 12.02.1869, overl. Den Helder 12.12.1895, d.v. Albert Blok, loodsleerling (1869), en Engeltje Stam.

4.                   Petronella Petrus, geb. Weesperkarspel 24.08.1869, tr. Den Helder 09.01.1890 Anthonie Meertens, geb. Monster 11.08.1860, matroos bij de marine, z.v. Anthonius Meertens, werkman, en Cornelia Luik.

5.                   Cornelia Marcelis Maria Petrus, geb. Weesterpkarspel 23.04.1871, overl. Den Helder 11.06.1951, tr. Den Helder 04.07.1895 Tjalling Brinksma, geb. Leeuwarden 25.12.1868, matroos bij de marine, overl. Den Helder 19.12.1937, z.v. Jan Brinksma en Tietje Anna Veening.

6.                   Leonardus Petrus, geb. Den Helder 17.11.1873; volgt [8].

7.                   Johannes Petrus, geb. Den Helder 05.03.1876, overl. Den Helder 19.08.1876.

8.                   Johannes Petrus, geb. Den Helder 09.08.1877, visser, overl. Zuilen 20.06.1951, tr. Den Helder 28.06.1900 Aagje Bijl, geb. Den Helder 06.09.1881, d.v. Cornelis Bijl, visser, en Marie Rieken.

 

Noten: |a| ook overl.akte Den Helder 1868 no.343.

 

[18] Jasper Buijs, geb. Den Helder 12.11.1850, sjouwerman (1872), werkman (1876,1895), visser (1901), overl. Den Helder 06.10.1915, z.v. Jacob Buijs, sjouwerman, en Johanna van Willigen; tr. Den Helder 16.05.1872

[19] Bregje Bijl, geb. Den Helder 24.06.1851, overl. Den Helder 01.12.1935, d.v. Jan Bijl en Johanna Harrelaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Jacobus Jasper Buijs, geb. Den Helder 25.12.1872, overl. Castricum 09.10.1952|a|, tr. Den Helder 25.10.1900 Neeltje Schong, geb. Egmond aan Zee ca. 1873, overl. Den Helder 26.08.1952, d.v. Joost Schong en Jansje Zonneveld.

2.                   Jan Buijs, geb. Den Helder 30.06.1874, overl. Den Helder 27.03.1876.

3.                   Johanna Buijs, geb. Den Helder 05.06.1876, overl. Rotterdam 21.04.1908, tr. Den Helder 18.04.1895 Wilhelm Christiaan Tabeling, geb. Den Helder 04.04.1873, visser, overl. Den Helder 16.04.1949, z.v. Frederik Anton Tabeling, werkman, en Maria Schorsij.

4.                   Jan Buijs, geb. Den Helder 14.03.1878, los werkman, overl. Den Helder 11.04.1937, tr. Den Helder 16.11.1905 Aafje Niele, geb. Anna Paulowna ca. 1884, d.v. Hendrik Niele, los werkman, en Doortje Prins.

5.                   Naatje Buijs, geb. Den Helder 08.03.1881; volgt [9].

6.                   Gerrit Buijs, geb. Den Helder 17.06.1883, los werkman, overl. Den Helder 16.05.1955, tr. 1e Den Helder 08.08.1912 Adriana Roelofs, geb. Medemblik ca. 1886, overl. Den Helder 08.03.1916, d.v. Johannes Roelofs en Grietje Schutte; tr. 2e Den Helder 06.04.1922 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Alkmaar 15.05.1944, ingeschr. Den Helder 12.08.1944) Bertje Treffers, geb. Zuilichem 04.03.1900, overl. Leiden 06.01.1965, d.v. Willem Treffers, arbeider, en Jaantje Vos.
†††† BT tr. 2e Willem Cornelis Verhoeven, overl. na 1965.

7.                   Hendrik Buijs, geb. Den Helder 21.03.1886, overl. Den Helder 21.02.1887.

8.                   Neeltje Buijs, geb. Den Helder 22.12.1887, overl. Den Helder 01.04.1957, tr. Den Helder 31.01.1907 Jacobus Zwagerman, geb. Schoorl ca. 1887, werkman, overl. Den Helder 12.01.1959, z.v. Jan Zwagerman, werkman, en Maria Heddes.

9.                   Hendrika Buijs, geb. Den Helder 10.08.1890, tr. Den Helder 18.07.1912 Johannes Zwagerman, geb. Den Helder 03.09.1891, stadreiniger (1912), veehouder (1940), overl. Alkmaar 20.07.1940|b|, z.v. Johannes Zwagerman, arbeider, en Maartje Heddes.

10.               Helena Buijs, geb. Den Helder 06.06.1893, overl. Den Helder 02.10.1893.

11.               levenloze zoon, Den Helder 02.08.1894.

12.               Klaas Buijs, geb. Den Helder 25.12.1895.

 

Noten: |a| ook overl.akte Den Helder 1952 no.249; |b| ook overl.akte Den Helder 1940 no.315.

 

[20] Cornelis Moras, geb. Sint Maarten 04.11.1827, arbeider (1855,1867), z.v. Machiel Moras, kleermaker, en Maartje Bos; tr. Oude Niedorp 11.01.1855|c|

[21] Pietertje de Jong, geb. Oude Niedorp 05.12.1827, dienstbare (1855), d.v. Hendrik de Jong, dagloner, en Philippina Wittenberg, ventster (1825).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Moras, geb. Oude Niedorp 24.10.1855 (akte), tr. 1e Oude Niedorp 21.04.1882 Pieter Schoen, geb. Oude Niedorp 16.07.1855 (akte), koopman, overl. voor 1898, z.v. IJf Schoen, timmerman, en Guurtje Heddes; tr. 2e Oude Niedorp 20.04.1898 Coenraad Terbeek, geb. Nieuwe Niedorp ca. 1854, arbeider, z.v. Dirk Terbeek en Antje Ligthart.
†††† CT tr. 1e Nieuwe Niedorp 30.04.1880 Maartje Groot, geb. Harenkarspel ca. 1856/1857, overl. Nieuwe Niedorp 11.06.1897, d.v. Jacob Groot, arbeider, en Trijntje de Groot.

2.                   Maria Moras, geb. Harenkarspel 05.02.1857 (akte), overl. Harenkarspel 07.02.1857.

3.                   Maria Moras, geb. Harenkarspel 02.03.1858 (akte), overl. Warmenhuizen 18.01.1941, tr. Warmenhuizen 10.09.1884 Gerrit Jonker, geb. Warmenhuizen ca. 1850, landman, overl. Warmenhuizen 23.07.1928, z.v. Krijn Jonker en Kniertje Glas.
†††† GJ tr. 1e Warmenhuizen 08.05.1875 Trijntje Kruijer, geb. Harenkarspel ca. 1855, overl. Warmenhuizen 29.03.1884, d.v. Reijer Kruijer en Trijntje Spaansen.

4.                   Hendrik Moras, geb. Harenkarspel 22.08.1860 (akte), arbeider, overl. Schagen 04.01.1941, tr. Schagen 05.05.1893 Trijntje Kiezeling, geb. Schagen ca. 1867, overl. tussen 1926 en 1941, d.v. Hendrik Kiezeling, arbeider, en Neeltje Biesboer.

5.                   Michiel Moras, geb. Harenkarspel 19.10.1863 (akte), arbeider, overl. Alkmaar 01.07.1945|b|, tr. Zijpe 27.04.1889 Agatha Korver, geb. Zijpe ca. 1866, overl. Zijpe 02.05.1900, d.v. Pieter Korver, arbeider, en Elisabeth Oudejans.

6.                   levenloze zoon, Harenkarspel 07.12.1865.

7.                   Jacob Moras, geb. Harenkarspel 29.06.1868 (akte), overl. Harenkarspel 20.08.1868.

8.                   Jan Moras, geb. Harenkarspel 25.04.1867; volgt [10].

9.                   Gerritje Moras, geb. Harenkarspel 05.06.1870 (akte), overl. Harenkarspel 17.08.1870.

10.               Cornelia Moras, geb. Oude Niedorp 11.05.1872 (akte), dienstbode (1898), overl. Alkmaar 27.06.1932|a|, tr. Zuid-Scharwoude 18.08.1898 Jan Grootjes, geb. Nieuwe Niedorp ca. 1874, arbeider, z.v. Jacob Grootjes, arbeider, en Immetje Appelman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Noord-Scharwoude 1932 no.9; |b| ook overl.akte Zijpe 1945 no.67; |c| moeder v/d bruid Mietje Wittenberg (huw.akte Oude Niedorp 1855 no.1).

 

[22] Cornelis Bleeker, geb. Sint Maarten 29.04.1827, arbeider (1848), landbouwer (1860), overl. Sint Maarten 06.01.1888, z.v. Jan Bleeker, arbeider, en Marijtje Kaarsemaker; tr. 1e Sint Maarten 13.01.1848 Catharina Jonker, Trijntje, geb. Ilpendam ca. 1802/1803, boerin (1848), overl. Warmenhuizen 28.11.1857, d.v. Hendrik Jonker en Grietje Scholten; tr. 2e Sint Maarten 21.04.1860

[23] Grietje Bommer, geb. Schagerwaard (Harenkarspel) 08.02.1839|b|, dienstmeid (1860), overl. Harenkarspel 20.06.1913, d.v. Hendrik Bommer, arbeider, landbouwer, en Neeltje Dekker.

†††† CJ tr. 1e voor 1828 Jan Oud, geb. Graft ca. 1799, overl. Sint Maarten 13.07.1846, z.v. Cornelis Oud en Maartje Zwerver.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Bleeker, geb. Sint Maarten 08.01.1861 (akte), overl. Sint Maarten 29.04.1863.

2.                   Hendricus Bleeker, geb. Sint Maarten 30.04.1862 (akte), arbeider, overl. Sint Maarten 28.10.1930, tr. Harenkarspel 14.05.1886 Maria Hoogeboom, geb. Warmenhuizen ca. 1861, dienstbode (1886), overl. Anna Pauwlona 18.03.1940|a|, d.v. Theunis Hoogeboom, arbeider, en Cornelia Stoop.

3.                   Jan Bleeker, geb. Sint Maarten 16.05.1863, arbeider, tr. 1e Zijpe 18.06.1892 Guurtje Sluijs, geb. Zijpe ca. 1861, overl. Sint Maarten 31.07.1900,d.v. Cornelis Sluijs en Pietertje Kruijer; tr. 2e Oude Niedorp 24.01.1913 Maartje Dekker, geb. Oude Niedorp ca. 1869, d.v. Klaas Dekker en Maartje Sneekes.
†††† MD tr. 1e Oude Niedorp 11.07.1901 Klaas Mak, geb. Hensbroek ca. 1870, arbeider, overl. voor 1913, z.v. Jan Mak, koopman, en Guurtje Vader.

4.                   Pieter Bleeker, geb. Sint Maarten 13.10.1864 (akte), landbouwer, overl. Sint Maarten 10.10.1931, tr. Harenkarspel 05.05.1899 Guurtje Spaans, geb. Harenkarspel ca. 1867, overl. Alkmaar 23.06.1962, d.v. Klaas Spaans, landbouwer, en Johanna van Duin.

5.                   Neeltje Bleeker, geb. Sint Maarten 11.03.1868 (akte), overl. Harenkarspel 20.06.1948, tr. Harenkarspel 28.04.1892 Cornelis Kramer, geb. Harenkarspel ca. 1867, landbouwer, overl. na 1948, z.v. Cornelis Kramer, landbouwer, en Geertje Snekes.

6.                   Maartje Bleeker, geb. Sint Maarten 18.11.1869 (akte), overl. Velsen 02.12.1939, tr. Schagen 08.01.1898 Tjibbe Boorsma, geb. Franeker 13.10.1868, smid, overl. Velsen 29.10.1933, z.v. Jan Boorsma, smid, en Sjitske Thibbes van der Velde.

7.                   Gerrit Bleeker, geb. Sint Maarten 27.09.1871 (akte), landbouwer, tr. Sint Maarten 31.01.1900 Maartje Kaijer, geb. Hoogwoud ca. 1872, overl. Sint Maarten 25.06.1941, d.v. Jacob Kaijer, arbeider, en Geertje Langedijk.

8.                   Marijtje Bleeker, geb. Sint Maarten 13.12.1872; volgt [11].

9.                   Cornelis Bleeker, geb. Sint Maarten 06.07.1874 (akte), overl. Sint Maarten 20.07.1874.

10.               Grietje Bleeker, geb. Sint Maarten 10.01.1876 (akte), overl. Sint Maarten 07.02.1876.

11.               Grietje Bleeker, geb. Sint Maarten 01.05.1877 (akte), overl. Harenkarspel 22.10.1943, tr. 1e Harenkarspel 01.11.1900 Dirk van Duin, geb. Harenkarspel ca. 1849, landbouwer, overl. Harenkarspel 01.02.1916, z.v. Hendrik van Duin en Maartje Goudsblom; tr. 2e Harenkarspel 02.02.1917 Nicolaas Theodorus van Duin, geb. Amsterdam ca. 1893, landbouwer, overl. Harenkarspel 12.09.1951, z.v. Jan van Duin en Catharina Maria Duijvetter.

 

Noten: |a| ook overl.akte Sint Maarten 1940 no.10; |b| destijds Haringcarspel.

 

[24] DaniŽl van Amersfoort, geb. Den Helder 07.04.1841, werkman (1862), koopman (1870,1885), winkelier (1890,1896), overl. Den Helder 16.09.1898, z.v. Stephanus van Amersfoort (1817-1895) en Trijntje Bakker (1818-1897), tr. Den Helder 30.10.1862

[25] Johanna Maria Elisabeth Willems, geb. Den Helder 18.10.1841, overl. Den Helder 16.01.1911, d.v. Jacobus Willems, winkelier, en Anna Pinxter.

Ė Het echtpaar Stephanus van Amersfoort en Trijntje Bakker (kwartieren [48]/[49]) vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de kwartierstaat Jacob Koning (1920-2009), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk (vader soms van Amesfoort):

1.                   Stephanus van Amersfoort, geb. Den Helder 06.12.1863; volgt [12].

2.                   Johanna van Amersfoort, geb. De Helder 13.10.1865, overl. Den Helder 12.02.1868.

3.                   Trijntje van Amersfoort, geb. Den helder 29.01.1867, tr. Den Helder 19.06.1890 Cornelis Johannes Gomes, geb. Den Helder 12.07.1860, timmerman, z.v. Jan Gomes, loods, en Guurtje de Waard.

4.                   DaniŽl van Amersfoort, geb. De Helder 09.11.1868, overl. Den Helder 04.01.1870.

5.                   Jacobus Cornelis van Amersfoort, geb. De Helder 04.08.1870

6.                   Anna van Amersfoort, geb. De Helder 02.03.1872, tr. Den Helder 24.09.1896|c| Hendrik Antonius Vincentius Buck, geb. Rotterdam 26.10.1866, stoker bij de marine, z.v. Hendrik Gerardus Buck en Adriana Fredrika van der Kevie.

7.                   DaniŽl van Amerfoort, geb. Den Helder 11.10.1873, overl. Den Helder 10.08.1891.

8.                   Cornelis Jan van Amersfoort, geb. De Helder 20.07.1875, bediende, tr. Amsterdam 27.05.1903|d| Henrica Theodora Jacoba Booijen, geb. Amsterdam ca. 1875, d.v. Hendrik Franciscus Booijen, schoenmaker, en Theodora Cornelia Nieberg.

9.                   Johanna Maria Elisabeth van Amersfoort, geb. Den Helder 06.04.1877, overl. Beesel 02.11.1938.

10.               Jan van Amersfoort, geb. De Helder 11.05.1879, spekslager (1902), overl. Den helder 03.04.1902.

11.               Klaas Nanning van Amersfoort, geb. De Helder 16.02.1881, groentenhandelaar, overl. Rotterdam 07.03.1916, tr. Den Helder 30.06.1910|b| Wilhelmina Bruin, geb. Amsterdam ca. 1890, d.v. Pieter Bruin en Oukje Mud.

12.               Alida Cornelia van Amersfoort, geb. De Helder 31.07.1883, overl. Den Helder 05.12.1947.

13.               Dorothea Sophia van Amesfoort, geb. De Helder 25.12.1885|a|, onderwijzeres (1905), overl. Den Helder 12.03.1963.

 

Noten: |a| van Amesfoort (geb.akte Den Helder 1885 no.825); |b| bruidegom van Amesfoort (huw.akte Den Helder 1910 no.117); |c| bruid van Amesfoort (huw.akte Den Helder 1896 no.147); |d| bruidegom van Amesfoort (huw.akte Amsterdam 1903 reg.16 fol.47v).

 

[26] Jacob Droog, geb. Zijpe 02.02.1821, arbeider/werkman, overl. Den Helder 09.03.1892, z.v. Jan Droog, arbeider aan de Oud Sluis, en Guurtje Middelie; tr. Den Helder 02.10.1851

[27] Hesdrina Johanna van Valen, geb. Kampen 04.04.1831, overl. na 1891, d.v. Johannes van Valen, werkman, en Geertruida Kleibroek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Guurtje Droog, geb. Zijpe 11.09.1852, overl. voor 1898, tr. Den Helder 01.05.1873 Rijndert Kalf, ook Rijnderd, geb. Buiksloot ca. 1840/1841, arbeider (1868), huisknecht (1873,1874), overl. voor 1898, z.v. Simon Kalf en Niesje Buijs.
†††† RK tr. 1e Buiksloot 09.04.1868 Neeltje van Dijk, geb. Buiksloot ca. 1841, overl. voor 1873, d.v. Cornelis van Dijk en Klaasje Bording.
Uit het huwelijk Kalf-Droog: Jacob Kalf, geb. Den Helder 11.02.1874, sergeant bij de mariniers (1898), overl. Den Helder 12.08.1938, tr. Amsterdam 08.12.1898 Johanna Catharina Wouters, d.v. Christiaan Wouters en Rina Droog.

2.                   Rina Droog, geb. Zijpe 29.10.1853, overl. na 1913, tr. Amsterdam 09.10.1878 Christiaan Wouters, geb. Hoorn ca. 1850, smid (1878), mandenmaker (1898)|b|, overl. na 1913, z.v. Clement Wouters en Catharina Nannings.
Uit dit huwelijk: Johanna Catharina Wouters, geb. Amsterdam ca. 1879/1880, overl. Den Helder 24.02.1959, tr. Amsterdam 08.12.1898 Jacob Kalf, z.v. Rijnderd Kalf en Guurtje Droog.††††

3.                   Geertruida Droog, geb. Haarlem 09.10.1855, overl. Den Helder 22.11.1933, tr. Den Helder 05.08.1885 Jan Hollander, geb. Slochteren 02.11.1844, zeeman, overl. voor 1933, z.v. Okke Harms Hollander, dagloner, en Jantje Jans Oostland.

4.                   Christina Droog, geb. Zijpe 05.03.1857, overl. Den Helder 23.01.1915, tr. Den Helder 27.04.1893 Gerrit Blankers, geb. Utrecht 04.04.1853, matroos (1885), overl. Den Helder 20.08.1909, z.v. Abraham Blankers en Anthonia Schrijver.
†††† GB tr. 1e Den Helder 06.08.1885 Geertruida Johanna Kwinkelenberg, geb. Den Helder 23.04.1860, overl. Den Helder 10.06.1892, d.v. Johannes Abraham Kwinkelenberg, visser, en Trijntje Ruis.

5.                   Johanna Elisabeth Droog, geb. Den Helder 20.06.1859, overl. Den Helder 23.11.1859.

6.                   Johannes Droog, geb. Den Helder 10.02.1861, overl. Den Helder 03.03.1861.

7.                   Jeannette Droog, geb. Den Helder 10.02.1861, overl. Den Helder 27.06.1861.

8.                   Petronella Droog, geb. Den Helder 18.01.1862; volgt [13].

9.                   Johannes Droog, geb. Den Helder 22.02.1864, overl. Den Helder 31.10.1918.

10.               Jan Droog, geb. Den Helder 01.11.1868, overl. Anna Paulowna 12.11.1916.

11.               Suzanna Droog, geb. Den Helder 28.02.1871, overl. Den Helder 21.09.1930, tr. Den Helder 08.01.1891 Dirk Daniel van Dierendonck, geb. Vlissingen 07.10.1866, ernstvuurwerker, overl. Den Helder 02.07.1932, z.v. Jacobus Johannes van Dierendonck, werkman, en Josina van Akkeren.

 

Noten: |b| bij huwelijk Johanna Catharina verklaart vader Christiaan Ďwegens blindheid niet te kunnen schrijvení (huw.akte Amsterdam1898 no.3649).

 

[28] Leonardus Schoonhoven, geb. Utrecht 24.01.1829, werkman (1851), Ďgazstokerí (1875), z.v. Hendrik Schoonhoven, werkman, en Petronella van Gorselen; tr. Utrecht 08.10.1851

[29] Christina Diks, geb. Utrecht 26.09.1826, dienstmeid (1851), overl. Utrecht 13.08.1872, d.v. Frans Diks, schoenmaker (1826), besteller (1851), en Christina Maas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Schoonhoven, geb. Utrecht 14.04.1852, werkman, overl. Utrecht 12.01.1884, tr. Utrecht 17.11.1875 Petronella Fierst van Wijnandsbergen, geb. Utrecht 04.03.1856, koopvrouw, overl. Utrecht 20.10.1935, d.v. Jacobus Fierst van Wijnandsbergen en Maria Stoops.

2.                   Petrus Leonardus Schoonhoven, geb. Utrecht 28.01.1854, overl. Utrecht 28.02.1854.

3.                   Leonardus Schoonhoven, geb. Utrecht 02.01.1855; volgt [14].

4.                   Christina Schoonhoven, geb. Utrecht 19.03.1857, overl. Jutphaas 05.01.1937, tr. Utrecht 08.12.1880 Antonius Johannes Fenger, geb. Apeldoorn 17.01.1858, overl. Utrecht 14.02.1907, z.v. Johannes Christoffel Fenger, verwer, en Hendriks Strik.

5.                   Petronella Schoonhoven, geb. Utrecht 02.06.1859, overl. Utrecht 02.01.1865.

6.                   Franciscus Schoonhoven, geb. Utrecht 03.08.1861, overl. Melick en Herkenbosch 12.11.1946, tr. Utrecht 29.05.1889 Hendrina Mijntje van Leur, geb. Utrecht 11.12.1865, d.v. Dirk Theodorus van Leur en Dirkje Vonk.

7.                   Cornelis Schoonhoven, geb. Utrecht 03.09.1863, overl. Utrecht 22.12.1867.

8.                   Petronella Schoonhoven, geb. Utrecht 20.01.1866, overl. Utrecht 23.04.1866.

9.                   Johanna Schoonhoven, geb. Utrecht 20.06.1867, overl. Utrecht 04.02.1957, tr. Utrecht 16.11.1887 Everardus Grem, geb. Utrecht 01.05.1861, overl. Utrecht 24.07.1916, z.v. Ruth Grem en Johanna Bruijen.

 

[30] Albertus van den Brink, geb. Utrecht 04.04.1833, werkman (1855), overl. Utrecht 24.10.1907, z.v. Hermanus van den Brink, werkman, en Maria Leerintveld; tr. Utrecht 11.06.1856

[31] Johanna Agatha Lancee, geb. Utrecht 19.07.1833, werkster (1855), overl. Utrecht 05.01.1910, d.v. Petrus Johannes Lancee, knoopmaker, en Petronella Stoops.

Kind (erkend bij het huwelijk in 1856):

1.                   Petrus Johannes Lancee, later van den Brink, geb. Utrecht 19.12.1855|a|, overl. Utrecht 02.03.1931, tr. Utrecht 28.08.1878 Aleida Frankruijter, geb. Utrecht 10.04.1855, overl. Utrecht 11.01.1926, d.v. Johannes Nicolaas Frankruijter en Aleida Gieling.

Uit dit huwelijk:

2.                   Maria Johanna van den Brink, geb. Utrecht 31.01.1858; volgt [15].

3.                   Albertus Johannes van den Brink, geb. Utrecht 23.06.1860, overl. Utrecht 08.06.1866.

4.                   Antonius van den Brink, geb. Utrecht 22.01.1863, overl. Utrecht 14.12.1946, tr. Utrecht 04.07.1883 Johanna Anthonia van Droogenbroek, geb. Utrecht 29.07.1861, overl. Utrecht 11.04.1945, d.v. Johannes van Droogenbroek en Anthonia van den Berg.

5.                   Hermanus van den Brink, geb. Utrecht 16.05.1865, overl. Utrecht 14.09.1904.

6.                   Johanna van den Brink, geb. Utrecht 06.07.1867, overl. Rosmalen 20.08.1955, tr. Utrecht 05.10.1887 Willem Cornelis Dussenbroek, geb. Utrecht 10.05.1867, overl. Utrecht 17.04.1928, z.v. Johannes Dussenbroek en Adriana Marree.

7.                   Anna Pieternella van den Brink, geb. Utrecht 08.07.1869, overl. Utrecht 25.02.1871.

8.                   Johanna Agatha van den Brink, geb. Utrecht 22.11.1871, koopvrouw (1893), overl. Utrecht 03.08.1935, tr. Utrecht 09.08.1893 Pieter Nicolaas Beszelzen, geb. Maarsseveen 30.09.1868, slager (1893), overl. Utrecht 28.06.1953, z.v. Jacobus Adrianus Beszelzen en Adriana den Daas.

9.                   Albertus van den Brink, geb. Utrecht 09.09.1874, overl. Utrecht 07.11.1943, tr. Utrecht 18.09.1894 Helena van Zutphen, geb. Utrecht 24.11.1874, overl. Utrecht 02.04.1953, d.v. Marinus van Zutphen en Carolina Werner.

10.                Johannes Albertus van den Brink, geb. Utrecht 16.02.1878, overl. Utrecht 30.08.1932, tr. Utrecht 25.01.1899 Wilhelmina Ket, geb. Utrecht 05.06.1880, d.v. Lambertus Ket en Anthonia Petronella Wilhelmina le Maitre.

 

Noten: |a| aangifte door Albertus van den Brink (geb.akte Utrecht 1855 no.1569).

 


Bijlage A

 

[32] Simon Petrus, geb. Medemblik, landman (1833), werkman (1861), overl. tussen 1850 en 1877, z.v. Leendert Petrus en Grietje Jans Roemer; tr. Medemblik 27.01.1833|a|

[33] Nelletje Laan, geb. Wervershoof ca. 1807, boerenmeid (1833), overl. Medemblik 28.03.1850|c|, d.v. Ewoud Laan en Trijntje Brandsen.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Neltje):

1.                   Grietje Petrus, geb. Medemblik 28.11.1833 (no.97), overl. Den Helder 18.09.1899, tr. Den Helder 19.09.1867 Martien Spoor, geb. Zwaluwe ca. 1831, aardwerker, overl. Den Helder 06.12.1894, z.v. Pieter Spoor en Cornelia Braat.
†††† MS tr. 1e Den Helder 20.09.1860 Guurtje Brandt, geb. Den Helder 13.08.1828, overl. Den Helder 04.04.1863, d.v. Cornelis Brandt, slopenman, en Trijntje Klorn.

2.                   Trijntje Petrus, geb. Medemblik 01.10.1835 (no.63), overl. Medemblik 29.03.1837.

3.                   Leonardus Petrus, geb. Medemblik 22.12.1837; volgt [16].

4.                   Trijntje Petrus, geb. Medemblik 30.10.1839 (no.85), overl. Den Helder 12.09.1858|b|.

5.                   Ewaldus Petrus, geb. Medemblik 06.10.1841 (no.81), werkman, tr. Amsterdam 02.05.1877 Theodora Schepers, geb. Gemert 20.02.1834, slaapsteehoudster (1877), d.v. Geert Schepers en Antonet van Makelenburg.
†††† TS tr. 1e Oosterhesselen 01.08.1858 Teunis Bestman, geb. Herkingen ca. 1821, polderwerker, overl. tussen 1866 en 1877, z.v. Aren Bestman en Jacomijntje Breur.

6.                   Marijtje Petrus, geb. Medemblik 11.11.1845 (no.82), overl. Medemblik 24.06.1846.

7.                   levenloze zoon, Medemblik 12.09.1849.

 

Noten: |a| grootouders v/d bruid vermeld; |b| ook overl.akte Medemblik 1858 no.91; |c| Neltje.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren