Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

De kwartierstaat kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw J. Poll. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2017 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Cornelis Johannes Pekelharing, Hans, geb. Amsterdam 04.05.1911, directeur afdeling CT (1964-), wnd directeur afdeling BSK (-15.07.1976), overl. Nijverdal 02.12.2001, tr. Apeldoorn 08.12.1939 Ada Jeanne de Vignon Vandevelde, geb. Kopenhagen (Denemarken) 29.10.1920, overl. Hellendoorn 18.09.2008, crem. Diepenveen (Steenbrugge) 23.09.2008.

 

[2] Cornelis Johannes Pekelharing, geb. Leiden 23.03.1874, mr., advocaat en procureur, overl. Hilversum 06.04.1945, begr. 10.04.1945, tr. Velsen 25.06.1908
[3] Johanna Wilhelmina Mauve, Nanny (1908), geb. Arnhem 25.11.1883, overl. (Hollandsche Rading) 13.04.1977.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Adrianus Pekelharing, geb. Amsterdam 21.04.1909, advocaat en procureur, tr. Hilversum 14.07.1937 Lamkje Haveman, geb. Kortezwaag (Opsterland) 13.02.1911, d.v. Jan Haveman, hoofd der school (1937), en Zwaantje de Haan. [Bussum 1977,1991]

2.                   Cornelis Johannes Pekelharing, geb. Amsterdam 04.05.1911|a|; volgt [1].

3.                   Petrus Remco Pekelharing, geb. Amsterdam 04.05.1911, overl. Noordwijk 25.09.1942|b|.

4.                   Anna Everarda Pekelharing, geb. Hilversum 24.08.1912, tr. Amsterdam 27.07.1938 Christiaan Willem Krabbe, geb. ’s-Gravenhage 15.09.1906, luitenant ter zee, z.v. Christiaan Theodoor Krabbe, mr., adjunct-commies bij het Departement van Justitie (1906), en Mathilda Jacoba Lans. [Clara (Frankrijk) 1977; Waalre 1988,1991]

5.                   Rudolf Carl Pekelharing, geb. Hilversum 04.08.1915, planter te Teloekbetoeng (NOI), overl. Amsterdam 26.03.2000, tr. Zeist 30.03.1938|c| Ingrid Eileen Blom, geb. Hilversum 28.06.1916, overl. Christchurch 15.01.1977, d.v. Otto Pierre Nicolas Blom, assuradeur, en Elsa Olsson. [Woodend (Nieuw-Zeeland) 1977; Amsterdam 1988,1991]

6.                   Hein Pekelharing, geb. Hilversum 01.09.1918, overl. 11.11.1988, begr. 17.11.1988, tr. Wassenaar 09.09.1947 Ellen Matthijsen, overl. voor 1988. [Hilversum]

7.                   Eva Pekelharing, geb. Hilversum 23.03.1923, tr. Amsterdam (Eng. Kerk Groenburgwal) 05.01.1946 Robert Arthur Pacaud, geb. ca. 1915, chem.eng., overl. Ottawa (Canada) 14.06.1991. [Ottawa (Canada) 1988,1991]

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 07.05.1911 (J. Pekelharing-Mauve, 2 z.); |b| ook overl.akte Hilversum 1942 no.627; |c| ‘huwelijk met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Pieter Blom, 75 jaar, assuradeur (huw.akte Zeist 1938 no.).

 

[4] Cornelis Adrianus Pekelharing, geb. Zaandam 19.07.1848, promotie Leiden 18.05.1874|a|, arts, assistent aan het physiologisch laboratorium te Leiden (1871-1876), leraar aan ’s Rijksveeartsenijschool te Utrecht (1878-1881), hoogleraar te Utrecht (1881-1918), lid KNAW 1866, overl. Utrecht 18.09.1922, begr. Utrecht (Eerste Alg.Bpl.) 21.09.1922, tr. Zutphen 14.07.1873

[5] Willemina Geertruida Campert, geb. Zutphen 19.11.1849, overl. Utrecht 03.11.1897.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Johannes Pekelharing, geb. Leiden 23.03.1874; volgt [2].

2.                   Petrus Remco Pekelharing, geb. Leiden 05.03.1875, chemiker Sf. Pesantren te Kediri (1899), chemiker Sf. Bandjardawa te Tegal (1901,1903), fabricatiechef Sf. Ardiredjo te Bangil (1905), fabricatiechef Sf. Balongbendo te Krian (1906), assistent Proefstation Kagok te Pekalongan (1908,1910), scheikundige (1913), overl. Hilversum 23.12.1935, tr. Arnhem 03.07.1913 Martha Hermina Houtsma, geb. Harlingen 05.04.1885, overl. Hilversum 09.03.1944, begr. Hilversum 14.03.1944, d.v. Sipke Houtsma, boekhandelaar, en Antje Evers.

3.                   Johanna Berendina Pekelharing, geb. Leiden 24.02.1876, overl. Leiden 22.10.1876.

4.                   Johanna Berendina Pekelharing, geb. Utrecht 31.05.1878, overl. Utrecht 15.02.1949, tr. Utrecht 16.07.1903 Albert Hendrik Kan, geb. Rotterdam 18.07.1875, overl. Renkum 15.12.1951|b|, z.v. Johannes Benedictus Kan en Madelaine Anna Masman.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005).

5.                   Mathilde Pekelharing, geb. Utrecht 22.04.1881, overl. na 1952, tr. Utrecht 07.03.1912 Johan Marcus Baart de la Faille, geb. Leeuwarden 25.09.1867, promotie Utrecht 02.07.1895|c|, hoogleraar Utrecht (1918-1936 & 1937-1939), overl. Utrecht 12.04.1952, z.v. Jacob Baart de la Faille, medicinae doctor, en Geertje Sijbranda Tresling. [Utrecht 1922,1930]

6.                   Nicolaas Rutger Pekelharing, geb. Utrecht 16.06.1883, student wis- en natuurkunde Groningen 10.05.1906, promotie Groningern 02.07.1908|d|, empl. Ond. Klara Pajoeng te Tjiandjoer (1911), adm. Ond. Tjimenteng te Soekaboemi (1912,1917), ambt. Dept. Landb. te Buitenzorg (ben. 21.05.1918) en hoofd Afd. Landbouweconomie (ben. 22.07.1921, vermeld 1925), adviseur Internatio te Semarang (1925,1927, tijd.Europa 1930), adviseur voor Bergcultures van de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging “Rotterdam” te Rotterdam, overl. Rotterdam 23.02.1930, crem. Velsen (Westerveld) 26.02.1930. [Buitenzorg 1922]

 

Noten: |a| proefschrift: Over ureumbepaling in bloed en weefsels; |b| ook overl.akte Utrecht 1952 no.79; |c| proefschrift: Bacteriurie bij febris typhoidea; promotor: C.H.H. Spronck (1858-1932); |d| proefschrift: Systematisch-anatomisch onderzoek van den bouw der bladschijf in de familie der Theaceae.

 

[6] Carl Christiaan Mauve, geb. Haarlem 07.06.1846, student Letteren Leiden 02.08.1868 en 29.10.1875, promotie Leiden 29.06.1878|c|, leraar aan de HBS te Arnhem (1874), leraar aan het gymnasium (1879), conrector van het gymnasium (1882,1893), overl. Arnhem 16.06.1893; tr. 1e Arnhem 08.08.1878 Elisabeth Wilhelmina Troost, geb. Arnhem 21.01.1850, overl. Arnhem 15.06.1879, d.v. Christiaan Frederik Troost, procureur (1850), notaris (1878), en Maria Wilhelmina Thiebout; tr. 2e Zutphen 23.12.1882

[7] Anna Everharda Hennij, geb. Zutphen 10.12.1849, overl. Hilversum 13.10.1928.

Uit het huwelijk Mauve-Troost:

1.                   Elisabeth Margaretha Mauve, geb. Arnhem 02.06.1879, overl. Groningen 18.07.1929|b|, tr. Zandvoort 28.08.1902 Assuerus Christiaan Hartjens, geb. Harderwijk 14.11.1873, rijksontvanger, overl. Laren (NH) 30.06.1938|a|, z.v. Arend Hartjens, directeur van het post- en telegraafkantoor (1873), kassier (1902), en Margaretha Elisabeth Wilhelmina Rijnders.

Uit het huwelijk Mauve-Hennij:

2.                   Johanna Wilhelmina Mauve, geb. Arnhem 25.11.1883; volgt [3].

3.                   Carl Christian Mauve, geb. Arnhem 01.10.1885, stuurman ter koopvaardij (1913), koopman (1929), tr. 1e Amsterdam 06.08.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.02.1928, ingeschr. Amsterdam 21.03.1928) Lucretia Vogelzang, geb. Den Helder 03.08.1890, toneelspeelster, d.v. Sieuwert Johannes Vogelzang, kleermaker bij de marine, en Marijtje Meijer; tr. 2e Amsterdam 05.09.1929 Elisabeth Maria Catharina Westermann, geb. Amsterdam ca. 1905, d.v. Gerhardus Bernardus Josephus Westermann (1880-1971), kunstschilder, en Annetje Overeem.
– Levensbericht GBJW: en.wikipedia * nl.wikipedia

4.                   Anna Everarda Mauve, geb. Arnhem 29.05.1888.

 

Noten: |a| ook overl.akte Veendam 1938 no.77; |b| ook overl.akte Veendam 1929 no.136; |c| proefschrift: De oratione Isocratea queae inscribitur “de bigis”.

 

[8] Cornelis Pekelharing, geb. ’s-Graveland ca. 1811, student Utrecht 03.05.1837|e|, promotie Utrecht 10.10.1838|c|, medicinae doctor, overl. Zaandam 22.01.1873, tr. ’s-Graveland 25.10.1838

[9] Johanna van Ree, geb. Zaandam 12.01.1812, overl. Zaandam 26.08.1885.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005).

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Pekelharing, geb. Krommenie 14.07.1839, dominee, predikant te Surhuisterveen (1864-1908), overl. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 03.11.1908, tr. Tietjerksteradeel 25.01.1866 Gezina Andreć, geb. Sneek 04.02.1833, overl. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 21.05.1902, d.v. Gajus Henricus Andreć, ontvanger der registratie, en Wapke Popta.
Uit dit huwelijk: Cornelis, geb. Surhuisterveen 17.01.1867, student Groningen 26.01.1895.

2.                   Baltus Hendrik Pekelharing, geb. Krommenie 17.06.1841, ged. Leiden (Doopsgezind) 29.10.1862, student J Leiden 21.09.1877, mr., leraar HBS te Zutphen (1866-1873), hoogleraar Polytechnische School te Delft (1873-), overl. ’s-Gravenhage 30.01.1922.
– Levensbericht: nl.wikipedia

3.                   Cornelis Pekelharing, geb. Zaandam ca. 1843, overl. Zaandam 24.07.1847.

4.                   levenloze zoon, Zaandam 05.02.1845.

5.                   Mathilde Pekelharing, geb. Zaandam ca. 1846, overl. Groningen 10.10.1930, tr. Zaandam 04.04.1872 Pieter Hendrik Schoute, geb. Wormerveer 21.01.1846, promotie Leiden 22.06.1870|b|, leraar HBS (1872), hoogleraar Groningen (1881-1913), lid KNAW 1886, overl. Groningen 18.04.1913, z.v. Dirk Schoute en Cornelia Oosterhuijs.

6.                   Cornelis Adrianus Pekelharing, geb. Zaandam 19.07.1848; volgt [4].

7.                   Willem Jan Pekelharing, geb. Zaandam ca. 1850/1851, overl. Zeist 09.09.1933, tr. Baarn 10.10.1878 Jansje Barends, geb. Hoogezand 20.11.1850, d.v. Samuel Barends, olieslager, en Henderika Romkes. [Amsterdam 1922]

8.                   Nicolaas Rutger Pekelharing, geb. Zaandam ca. 1852, overl. Zaandam 21.11.1856.

9.                   Gerardus Pekelharing, geb. Zaandam ca. 1857, promotie Leiden 30.09.1880|d|, leraar HBS te Leiden (1882), overl. Zeist 09.08.1924, tr. Leeuwarden 20.07.1881 Sara Elizabeth Hulshoff, geb. Leeuwarden 27.09.1855, overl. Zeist 10.11.1930, d.v. Allard Abraham Hulshoff, predikant, en Sara Albertina Sijbrandi.
Uit dit huwelijk: Catherina Johanna Pekelharing, geb. Leiden 16.10.1882, promotie Utrecht 03.12.1909|h|.

10.               Adrianus Pekelharing, geb. Zaandam 22.06.1857, promotie Leiden 05.07.1880|g|, commies redacteur ter gemeentesecretarie te Groningen (1881,1887), gemeentesectaris van Groningen (1913), overl. Zeist 16.05.1942|a|, tr. 1e Leiden 16.12.1881 Catharina Geertruijda Doijer, geb. Batavia 22.11.1858, overl. Groningen 14.12.1913, d.v. Derk Doijer en Jeannette Alexandrine Vrijdag; tr. 2e Groningen 12.09.1916 Herberdina Margaretha Rebecca Maria Dull, L., geb. Winschoten 17.12.1854, overl. Hilversum 08.02.1941, d.v. Carel Wilhelm Dull, rechter bij de Arr.Rb. Winschoten, en Sibendina Johanna Quintus.
Uit het huwelijk Pekelharing-Doijer: Gerardus Gillis Pekelharing, geb. Groningen 21.01.1886, student Groningen 13.10.1906; Nicolaas Rutger Pekelharing, geb. Groningen 12.03.1887, student rechtsgeleerdheid Groningen 14.10.1905, w.s. promotie Groningen 02.03.1918|f|, overl. Bussum 27.01.1954.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hilversum 1942 no.359; |b| proefschrift: Homographie en hare toepassing op de theorie der oppervlakken van den tweeden graad; promotor: D. Bierens de Haan (1822-1895); |c| proefschrift: De effluvis paludosis; promotor: J.I. Wolterbeek (1773-1853); |d| proefschrift: Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbare dienste bestemde werken; |e| ex Athenaeo Amstelodamensi huc venit; |f| proefschrift: Over het combinatorische probleem van Steiner; promotor: J.A. Barrau (1873-1953); |g| proefschrift: Opmerkingen naar aanleiding van de Wet van 10 april 1869 (Staatsblad no.65); |h| proefschrift: Onderzoekingen over de perceptie van den zwaartekrachtprikkel door planten; promotor: F.A.F.C. Went (1863-1935).

 

[10] Petrus Remko Campert, geb. Nijkerk 30.04.1814, hoofdonderwijzer (1846), onderwijzer (1847,1853), kostschoolhouder te Zutphen (1853), overl. Zutphen 13.08.1877, tr. Deventer 24.09.1846

[11] Johanna Berendina ten Kate, geb. Deventer 02.02.1820, overl. Zutphen 09.11.1858.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Campert, geb. Zutphen 06.09.1847, student Mat. et Phys. Leiden 01.10.1866, promotie Leiden 01.11.1872|b|, leraar HBS te Leiden (1873,1882), overl. Gorssel 06.06.1917, tr. Zutphen 31.07.1873|a| Apollonia Johanna Wilhelmina von Baumhauer, geb. Geervliet 05.06.1852, overl. Delft 03.05.1937, d.v. Theodore Charles Mattheu von Baumhauer, predikant, en Dorothea Wilhelmina van Bemmelen.
– Kleinkind: Jan Remco Theodoor Campert (1902-1943); levensbericht: nl.wikipedia 
– Achterkleinkind: Remco Wouter Campert (1929); levensbericht: nl.wikipedia

2.                   Willemina Geertruida Campert, geb. Zutphen 19.11.1849; volgt [5].

3.                   Geertruida Johanna Campert, geb. Zutphen 07.07.1853, overl. Utrecht 21.06.1887, tr. Utrecht 16.07.1878 Sijbrand Klaas Hulshoff, geb. Leeuwarden 04.05.1849, overl. Utrecht 05.04.1897, z.v. Abraham Allard Hulshoff, predikant, en Sara Albertina Sijbrandi.
     SKH tr. 2e Utrecht 06.04.1893 Henriette Louise Westendorp, geb. Dusseldorf ca. 1861, overl. ’s-Gravenhage 05.11.1920, d.v. Gerhard Westendorp en Louise Wilhelmina Jaeger.
     HLW otr. 1e Apeldoorn 19.05.1880 Jan Gerard Jurling, geb. Amsterdam 04.09.1849, kassier, overl.
Apeldoorn 13.04.1888, z.v. Jan Gerard Jurling en Aartje Jurling.

 

Noten: |a| bruid Appolonia; |b| proefschrift: Bijdrage tot de kennis van groene kleurstof der planten.

 

[12] Willem Carel Mauve, geb. Rotterdam 02.02.1803, dominee, predikant te Lonneker/Enschede, Zaandam en Haarlem, overl. Haarlem 24.02.1869, tr. Nijmegen 15.10.1830

[13] Elisabeth Margaretha Hirschig, ged. ’s-Hertogenbosch 12.05.1805, overl. Velp (Rheden) 20.09.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Magdalena Cornelia Mauve, geb. Enschede 16.07.1831, overl. Haarlem 19.01.1852.

2.                   Anna Sara Mauve, geb. Lonneker 16.11.1832, overl. ’s-Gravenhage 30.05.1910, tr. Haarlem 29.11.1855 Gualtherus de Vos, geb. Rotterdam 19.02.1830, wijnkoper, overl. Rotterdam 01.12.1892, z.v. Hendrik de Vos en Geertruida Cornelia Kolff.

3.                   Adriana Catharina Mauve, geb. Enschede 06.11.1834, overl. ’s-Gravenhage 18.01.1900|b|.

4.                   Willem Cornelis Mauve, geb. Zaandam 21.04.1836, ambtenaar bij het N.I. Boschwezen, overl. Salatiga 08.01.1876|c|, tr. Soerakarta 24.04.1866|d| Geertje Hogeweg, geb. Utrecht 10.07.1834, overl. Hilversum 26.05.1908, d.v. Willem Hogeweg en Gibbegintje van Leeuwen.

5.                   Anthonij Mauve, Anton, geb. Zaandam 18.09.1838, kunstschilder (o.a. Morgenrit langs het strand, 1876), overl. Arnhem 05.02.1888|a|, tr. ’s-Gravenhage 26.11.1874 Ariette Sophia Jeannette Carbentus, geb. ’s-Gravenhage 1856, overl. ’s-Gravenhage 28.03.1894, d.v. Arie Carbentus en Sophia Cornelia Elisabeth van Bemmel.
– Levensbericht AM: nl.wikipedia

6.                   Susanna Pouwlina Mauve, geb. Haarlem 08.11.1839, overl. Bloemendaal 15.09.1906, tr. Haarlem 02.10.1863 Hendrik Anthonij Nicolaas Storm, geb. Haarlem 31.05.1839, bloemist, z.v. Anthonij Nicolaas Storm en Johanna Stumphius.

7.                   Samuëlina Anthonia Mauve, geb. Haarlem 16.09.1842, overl. Hilversum 19.07.1909.

8.                   Elisabeth Margaretha Mauve, geb. Haarlem 16.09.1842, overl. Haarlem 17.01.1845.

9.                   Jetske Mauve, geb. Haarlem 13.05.1844, overl. Haarlem 16.06.1844.

10.               Carl Christiaan Mauve, geb. Haarlem 07.06.1846; volgt [6].

11.               Rudolf Bernhard Mauve, geb. Haarlem 12.04.1848, kantoorbediende, passagier op het Ned. stoomschip “Noordkaper”, overl. (‘aan ziekte’) aan boord liggende te Banana|f| 16.03.1878|e|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Laren (NH) 1888 no.13; |b| ook overl.akte Haarlem 1900 no.152; |c| RA 1877 p.302 & annonce Haarlem 18.02.1876 (collectie CBG); |d| bruid Geertje Hendrika (RA 1867 p.16); |e| overl.akte Haarlem 22.07.1878 no.503; |f| w.s. Banana aan de Afrikaanse Westkust, nu in DR Congo.

 

[14] Christiaan Marianus Hennij, geb. Zutphen 15.12.1817, koopman (1848,1859), assuradeur (1865,1872,1881), overl. Zutphen 20.09.1906; tr. 2e Zutphen 09.11.1865 Jacoba Johanna Theodora Verburgt (1835-1875), jongere zuster van Johanna Wilhelmina; tr. 1e Zutphen 22.11.1848

[15] Johanna Wilhelmina Verburgt, geb. Zutphen 27.02.1828, overl. Zutphen 15.06.1861.

Uit het huwelijk met Johanna Wilhelmina:

1.                   Anna Everharda Hennij, geb. Zutphen 10.12.1849; volgt [7].

2.                   Agnieta Catharina Hennij, geb. Zutphen 16.02.1851.

3.                   Johanna Wilhelmina Hennij, geb. Zutphen 13.09.1852, overl. Zutphen 22.05.1853.

4.                   Carel Hennij, geb. Zutphen 29.04.1855, assuradeur, tr. 1e Dordrecht 05.02.1880 Adriana van den Broek, geb. Dordrecht 18.03.1855, d.v. Cornelis van den Broek en Helena Schinkel; tr. 2e voor 1928 C.M. Grisard. [Parijs 1928,1931]

5.                   Jan Jacob Hennij, geb. Zutphen 05.04.1857, student rechtsgeleerdheid Leiden 05.10.1876, promotie Leiden 18.12.1882|b|, advovaat en procureur, overl. Wassenaar 21.10.1932, tr. Renkum 18.04.1884 Sibilla Catharina Elisabeth Nijman, geb. Zutphen 22.10.1858, overl. Wassenaar 29.07.1939, d.v. Barthold Nijman, drogist, en Elisabeth van der Dussen.

6.                   levenloze zoon, Zutphen 10.11.1858.

7.                   Johanna Wilhelmina Hennij, geb. Zutphen 25.12.1859, overl. Apeldoorn 10.03.1957, tr. Zutphen 21.08.1883 Jacob Marius van ’t Hoff, geb. Rotterdam 09.08.1855, student M Leiden 29.09.1874, promotie Leiden 27.10.1881|a|, medicinae doctor, overl. Zeist 12.06.1931, z.v. Jacobus Henricus van ’t Hoff, medicinae doctor, en Alida Jacoba Kolff.
– Een oudere broer van Jacob Marius is Jacobus Henricus van ’t Hoff (1852-1911), winnaar van de eerste Nobelprijs voor Scheikunde in 1901: nl.wikipedia

Uit het huwelijk met Jacoba Johanna Theodora:

8.                   Albertina Wesselina Hennij, geb. Zutphen 05.09.1866, overl. Gorssel 29.12.1946, tr. Zutphen 19.08.1892 Lambertus van ’t Hoff, geb. Rotterdam 29.02.1864, arts, overl. Rotterdam 06.10.1908, z.v. Jacobus Henricus van ’t Hoff, geneesheer, en Alida Jacoba Kolff.

9.                   Gerarda Johanna Hennij, geb. Zutphen 20.10.1868, overl. Zutphen 30.04.1881.

10.               Alida Alberta Hennij, geb. Zutphen 09.03.1870, mr., overl. Zutphen 03.06.1931.

11.               Christine Marianne Hennij, geb. Zutphen 15.07.1872, overl. na 1942, tr. Zutphen 02.07.1896 Jacob Arnaud Carp, geb. Geldrop 26.06.1871, doctorandus in de filosofie, fabrikant, overl. Helmond 23.06.1942, z.v. Carel Frederic Carp, fabricant (1870), en Marianne Anna Maria Hennij.

 

Noten: |a| proefschrift: Over carbolintoxicatie; |b| proefschrift: De verplichting van den verkooper tot levering.

 

[16] Dirk Pekelharing, geb. Zaandam ca. 1783, plattelands heelmeester (1838,1840), geneesheer (1857), overl. ’s-Graveland 31.07.1857, z.v. Cornelis Pekelharing en Guurtje Langebaard; tr.

[17] Matje van der Woert, geb. Huizen ca. 1785, overl. ’s-Graveland 31.07.1848, d.v. Arie van der Woert en Aafje Baggel.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005).

Uit dit huwelijk (moeder ook van der Woerd)

1.                   Cornelis Pekelharing, geb. ’s-Graveland ca. 1811; volgt [8].

2.                   Aafje Pekelharing, geb. ’s-Graveland ca. 1813, overl. ’s-Graveland 03.03.1887, tr. ’s-Graveland 17.12.1840 Jan Zelvelder, geb. Krommenie ca. 1811, heel- en vroedmeester, overl. ’s-Graveland 25.02.1885, z.v. Michiel Zelvelder en Antje Dinkla.

3.                   Guurtje Pekelharing, geb. ’s-Graveland ca. 1814, overl. ’s-Graveland 13.05.1878|a|.

4.                   Maartje Pekelharing, geb. ’s-Graveland xx.06.1815, overl. ’s-Graveland 23.03.1819.

5.                   Arie Pekelharing, geb. ’s-Graveland 22.06.1817, overl. ’s-Graveland 20.05.1839.

6.                   Jan Pekelharing, geb. ’s-Graveland ca. 1819, timmermansknecht, tr. Krommenie 01.10.1843 Sijtje van Leijden, geb. Krommenie ca. 1824, overl. Haarlem 27.12.1887, d.v. Jan van Leijden, koopman, en Aaltje van Leijden

7.                   Maartje Pekelharing, geb. ’s-Graveland xx.10.1821, overl. ’s-Graveland 09.07.1822.

8.                   Klaas Rutger Pekelharing, geb. ’s-Graveland 10.03.1823, dominee, predikant te Middelburg (1849-1885), overl. Middelburg 24.05.1885, tr. Zutphen 24.10.1849 Derika Alida Broese, geb. Kampen 09.12.1825, overl.  na 1885, d.v. Joachim Adolf Broese, fabrikeur, en Geertruida van Gronau.
Uit dit huwelijk: Dirk Adrianus Pekelharing, geb. Middelburg 02.07.1850, student J Leiden 24.09.1869, promotie Leiden 02.02.1876|b|, groot ambtenaarsexamen 1876, referendaris Dept. Justitie in Batavia (verlof 10.07.1882, vermeld 1884|d|), naar Nederland 25.07.1882|e|, overl. Middelburg 15.11.1883|c|.

9.                   Albert Pekelharing, geb. ’s-Graveland 28.01.1828, overl. ’s-Graveland 02.11.1828.

10.               Gerrit Pekelharing, geb. ’s-Graveland 28.01.1828, overl. ’s-Graveland 03.05.1829.

 

Noten: |a| ook overl.akte Middelburg 1878 no.208; |b| proefschrift: De bevoegdheid van den Nederlandschen wetgever ten aanzien van de Koloniën; |c| ook RA 1886 p.333; |d| RA 1884 p.529 {datum kopijsluiting editie 1884 niet bekend}; |e| van Batavia per mailboot “Prins van Oranje” (Java-bode 25.07.1882).

 

[18] Balthus Hendrik van Ree, geb. Velsen ca. 1772/1773, chirurgijn, apotheker, en vroedmeester, overl. Zaandam 18.03.1835|b|, z.v. Rijck van Ree en Willemijntje van Schevekoven; tr. 2e Zaandam 07.10.1821 Quirina Versluijs, geb. Gouda ca. 1772, overl. Zaandam 29.10.1821|a|, d.v. Jan Versluijs (ca.1725-1800), ‘fabriqueur in pijpen’, en Anna van der Pool (ca.1730-1798); tr. 1e ca. 1794

[19] Cornelia Wilhelmina Broese, geb. xx.11.1774, overl. (kraambed) Zaandam 11.05.1814, d.v. Alexander Broese en Adriana Roussel.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005), en de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Willem van Tijen (1894-1974).

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana van Ree, geb. Zwolle ca. 1795, overl. Zaandijk 30.10.1824, tr. Zaandam 14.12.1814 Adriaan van Vleuten, geb. Zaandijk ca. 1790, koopman, overl. Zaandijk 24.09.1826, z.v. Jan van Vleuten en Aagje Jans Honig.
     AvV tr. 1e voor 1813 Maartje de Lange, geb. ca. 1791, overl. Zaandijk 10.02.1813.

2.                   Alexander van Ree, geb. xx.08.1797, overl. (‘door eene zinking ziekte van 17 dagen’) Oostzaan 06.04.1806.

3.                   Margaretha van Ree, geb. Zaandam ca. 1800, overl. Zaandam 20.01.1849, tr. Zaandam 27.02.1820 Jan Elias Loopwijk, geb. Koog aan de Zaan, chirurgijn (1820), heel- en vroedmeester (1842), overl. Zaandam 23.12.1842, z.v. Abraham Loopwijk (ca.1771-1801), secretaris der municipaliteit, en Maria Catharina Wiebols.

4.                   Rijk van Ree, geb. Zaandam ca. 1805, gistverkoper, overl. Zaandam 06.03.1851, tr. Zaandam 01.06.1845 Atje Oomheijn, geb. Beverwijk 05.02.1816, overl. Zaandam 02.08.1878, d.v. Klaas Oomheijn, kantoorbediende (1816), havenmeester (1845), en Antje Sluis.
     AO tr. 2e Zaandam 21.08.1853 Klaas Dekker, geb. Kampen 01.09.1811, arbeider, overl. Zaandam 04.11.1878, z.v. Klaas Dekker, arbeider, en Geertje de Haan.
     KD tr. 1e Zaandam 26.06.1836 Eeftje Brand, geb. Zaandam ca. 1809/1810, overl.
Zaandam 24.10.1850, d.v. Cornelis Brand en Maartje Snel.

5.                   Willemina van Ree, geb. Zaandam ca. 1808, overl. Wormerveer 23.12.1895, tr. Zaandam 24.11.1830 Jan Dekker, geb. Wormerveer ca. 1808, koopman (1830,1831), koopman en fabrikant (1852,1859), overl. Wormerveer 28.12.189|, z.v. Cornelis Dekker, koopman, en Neeltje de Vries.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Willem van Tijen (1894-1974).

6.                   Johanna van Ree, geb. Zaandam 12.01.1812; volgt [9].

7.                   Jan van Ree, geb. Zaandam xx.05.1814 (oud drie dagen), overl. Zaandam 11.05.1814.

 

Noten: |a| per abuis oud 69 jaar (overl.akte Zaandam 1821 fol.65); |b| geb. Zandvoort (overl.akte Zaandam 19.03.1835).

 

[20] Willem Campert, ged. Campert 24.03.1782, grutmolenaar (1812), koopman en grutter (1814), koopman en grutmolenaar (1816), grutter (1818,1833), overl. Nijkerk 15.08.1833, z.v. Jan Campert en Anna van Steenler (ca.1752-1819); otr. Nijkerk 22.03.1799, tr. Nijkerk 07.04.1799

[21] Geertje Grafstede, geb. ca. 1779/1780, winkelierster (1837), overl. Nijkerk 18.11.1845, d.v. Petrus Grafstede en Catharina Elisabeth van Rookhuizen.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005).

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Campert, ged. Nijkerk 15.04.1801, grutter, tr. Amsterdam 30.10.1845 Anna Maria Dorland, ged. Utrecht 18.01.1799, dienstbaar (1845), overl. Nijkerk 08.06.1876, d.v. Abraham Dorland en Cathriena van Sisseren.

2.                   Kind, begr. Nijkerk 03.05.1802.

3.                   Anna Campert, ged. Nijkerk 27.02.1803, overl. Utrecht 19.08.1881.

4.                   Jan Campert, ged. Nijkerk 13.11.1805, grutter, tr. Amsterdam 18.01.1837 Jannetje Schmidt, geb. Amsterdam 31.07.1803, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 12.08.1803, d.v. Jan George Schmidt en Anna Machielsen.

5.                   Hendrik Campert, ged. Nijkerk 13.11.1805, overl. Nijkerk 03.01.1880.

6.                   Catharina Elisabet Campert, ged. Nijkerk 23.03.1808, overl. Nijkerk 22.04.1879.

7.                   Killiaan Campert, ged. Nijkerk 02.05.1810, korenmolenaar, overl. Zaandam 27.09.1875, tr. Zaandam 14.11.1847 Cornelia Keijser, geb. Zaandam ca. 1804, overl. voor 1875, d.v. Jan Jansz Keijser en Gerritje van Bergen.
     CK tr. 1e Zaandam 20.02.1825 Pieter Bakker, geb. Krommenie ca. 1794, koekenbakker, overl. Zaandam 04.06.1846, z.v. Cornelis Jan Bakker, koekenbakker, en Hilgond Louwris van Graft.
     PB tr. 1e Catharina Vethaak, geb. Zaandam ca. 1787, overl. Zaandam 30.01.1824, d.v. Isaac Vethaak en Neeltje Tip.

8.                   Grietje Campert, geb. Nijkerk 12.04.1812, overl. Nijkerk 24.03.1886.

9.                   Petrus Remko Campert, geb. Nijkerk 30.04.1814; volgt [10].

10.               Willem Campert, geb. Nijkerk 18.05.1816, tr. Loosdrecht 30.10.1852 Grietje Streefkerk, geb. Loosdrecht ca. 1824/1825, overl. Utrecht 06.02.1884, d.v. Dirk Bernardus Streefkerk en Grietje Otten.

11.               Maria Campert, geb. Nijkerk 06.06.1818, overl. Nijkerk 10.09.1824.

12.               Geertrui Campert, geb. Nijkerk 15.05.1820, overl. Nijkerk 04.12.1875.

13.               François Campert, geb. Nijkerk 20.12.1822, gruttersknecht, overl. Nijkerk 04.03.1849.

 

[22] Gerrit ten Kate, geb. ca. 1792/1793, grutter (1818,1820), overl. Emmer (Steenderen) 07.05.1820|c|, z.v. Jan ten Cate en Johanna Vrolijk; tr. Steenderen 04.07.1817|b|

[23] Geertruida Breukink, geb. Steenderen 29.11.1795, koopvrouw (1826), overl. Deventer 11.09.1857|a|, d.v. Barend Breukink en Johanna Waanderina Markvoort; tr. 2e Deventer 06.04.1826 Petrus Remco Grafstede, geb. Nijkerk 02.03.1791, grutter (1826,1828), koopman (1853), overl. Deventer 10.01.1874, z.v. Petrus Grafstede en Catharina Elisabeth van Rookhuijzen.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005).

Uit het huwelijk ten Kate-Breukink:

1.                   Jan ten Kate, geb. Deventer 30.03.1818, beroepen predikant, overl. Deventer 15.10.1846.

2.                   Johanna Berendina ten Kate, geb. Deventer 02.02.1820; volgt [11].

Uit het huwelijk Grafstede-Breukink:

3.                   Petrus Grafstede, geb. Deventer 26.01.1827, overl. Deventer 01.08.1850.

4.                   Gerhardina Johanna Grafstede, geb. Deventer 07.09.1828, tr. Deventer 24.03.1853 Jan Coenraad Vethake, geb. Tiel 15.01.1827, docent aan het gymnasium te Deventer (1853), schoolopziener (1887), overl. Arnhem 14.06.1887, z.v. Carel Conrad Diederik Frans Vethake, kostschoolhouder (1827), en Wilhelmina Elizabeth van Loon.

 

Noten: |a| Geertruida Johanna (overl.akte Deventer 1857 no.341); |b| bruidegom ten Cate; |c| overledene ten Cate.

 

[24] Carel Christiaan Mauve, ‘koninklijke geheime finantieraad’ wonende te Posen (Koninkrijk Pruissen) (1830), tr.

[25] Magdalena Cornelia van Britten de Jong, geb. Amsterdam 1774.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Carel Mauve, geb. Rotterdam 02.02.1803; volgt [12].

 

[26] Anthonij Hirschig, geb. Maastricht ca. 1760, sociëteit- en billardhouder, overl. Nijmegen 09.08.1820, z.v. Samuel Hirschig en Catharina Lugibuhl; tr.

[27] Anna Sara Meijer, overl. voor 1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Susanna Paulina Hirschig, geb. ca. 1798, overl. Nijmegen 12.03.1871.

2.                   Rebekka Hirschig, geb. ca. 1800, overl. Nijmegen 13.10.1870.

3.                   Samulina Antonia Hirschig, ged. ’s-Hertogenbosch 04.05.1800, winkelierster (1876), overl. Nijmegen 13.02.1876, tr. Nijmegen 18.03.1830 Hendrik Verheijen, geb. Amsterdam 26.09.1792, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 21.10.1792, koopman, overl. Nijmegen 03.08.1855, z.v. Johannes Verheijen en Engeltje Brinkman.

4.                   Johanna Jacoba Hirschig, geb. ’s-Hertogenbosch 26.12.1802, tr. ’s-Hertogenbosch 02.08.1827 Willem Smits, geb. Capelle 26.12.1795, z.v. Jan Smits en Adriana de Roon.

5.                   Elisabeth Margaretha Hirschig, ged. ’s-Hertogenbosch 12.05.1805; volgt [13].

6.                   Anthonij Hirschig, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1808, organist, overl. Amsterdam 11.02.1867, tr. Amsterdam 10.04.1839 Pietronella Adriana van Osenbruggen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1800, overl. Amsterdam 03.02.1875, d.v. Dirk van Osenbruggen en Adriana Geertruijd van de Watering.

 

[28] Carel Hennij, geb. Velp ca. 1796/1797, koopman, overl. Zutphen 24.02.1841, z.v. Christiaan Hennij en Maria/Mariaan/Mariana Meijer; tr. Zutphen 04.04.1817

[29] Angenita Catharina Hoofts, geb. Zutphen ca. 1786, winkeldoende (1817), overl. Zutphen 03.03.1867, d.v. Wessel Hoofts en Alberdina Ploegman; tr. 1e Zutphen 02.06.1813 Garrit Jan Rensink, geb. ca. 1792, koopman, overl. Zutphen 28.03.1814, z.v. Gerrit Hendrik Rensink (ca.1769-1816) en Elsken Grotenhuijs.

Uit het huwelijk Rensink-Hoofts:

1.                   Garrit Jan Rensink, geb. Zutphen 10.06.1814, overl. Zutphen 01.11.1818.

Uit het huwelijk Hennij-Hoofts:

2.                   Christiaan Marianus Hennij, geb. Zutphen 15.12.1817; volgt [14].

3.                   Wesselia Alberdina Hennij, geb. Zutphen 31.05.1819, overl. Arnhem 03.05.1881, tr. Zutphen 28.06.1843 Christiaan Pieter Hennij, geb. Nijmegen 28.06.1819, advocaat, overl. Arnhem 06.07.1897, z.v. Johannes Hennij, expediteur, en Pieternella Geertruida Kelderman.

4.                   Aaltjen Alberta Hennij, geb. Zutphen 04.03.1821.

5.                   Mariana Christiana Hennij, geb. Zutphen 05.02.1823.

6.                   Wessel Albert Hennij, geb. Zutphen 16.01.1825, student J Utrecht 15.12.1845 en 28.09.1846, promotie Utrecht 28.09.1849|a|, Oost-Indisch ambtenaar, overl. Arnhem 17.06.1883, tr. Zutphen 09.11.1865 Johanna Margaretha Verburgt (1830-1909), d.v. Gerrit Jan Verburgt en Anna Everharda Gijse.

7.                   Gerhardus Theodorus Hendrik Hennij, geb. Zutphen 11.02.1828, meester in de beide rechten, overl. voor 1911, tr. Delft 12.08.1852 Margaretha Martina Roorda, geb. Amsterdam ca. 1829, overl. Amsterdam 09.03.1911, d.v. Taco Roorda (1801-1874), hoogleraar aan de Koninklijke Akademie te Delft (1852), en Maria de Jong.
– Levensbericht TR: nl.wikipedia

 

Noten: |a| Theses jurid. inaugurales; promotor: B.J.L. de Geer (van Jutphaas) (1816-1903).

 

[30] Gerrit Jan Verburgt, geb. ca. 1799, apotheker (1825,1848), overl. Zutphen 30.09.1868, z.v. Jan Verburgt, rentmeester, en Johanna van Davelaar; tr. Zutphen 24.08.1825

[31] Anna Everarda Gijse, geb. ca. 1799/1800, overl. Zutphen 03.09.1865, d.v. Jan Gijse, apotheker, en Johanna Coolhaas (ca.1726-1851).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jacob Verburgt, geb. Zutphen 09.06.1826, 2de luitenant-ingenieur, overl. Batavia 26.10.1850|b|.

2.                   Johanna Wilhelmina Verburgt, geb. Zutphen 27.02.1828; volgt [15].

3.                   Johanna Margaretha Verburgt, geb. Zutphen 08.04.1830, overl. Arnhem 13.09.1909, tr. Zutphen 09.11.1865 Wessel Albert Hennij (1825-1883), z.v. Carel Hennij en Angenita Catharina Hoofts.

4.                   Anna Diederika Verburgt, geb. Zutphen 11.03.1832, overl. Zutphen 11.04.1892.

5.                   Jacoba Johanna Theodora Verburgt, geb. Zutphen 28.11.1833, overl. Zutphen 25.09.1834.

6.                   Jacoba Johanna Theodora Verburgt, geb. Zutphen 24.07.1835, overl. Davos (Zwitserland) 03.02.1875|a|, tr. Zutphen 09.11.1865 Christiaan Marianus Hennij (1817-1906), z.v. Carel Hennij en Angenita Catharina Hoofts.
     CMH tr. 1e Zutphen 22.11.1848 Johanna Wilhelmina Verburgt (1828-1861), oudere zuster van Jacoba Johanna Theodora.

7.                   Gerrit Jan Verburgt, geb. Zutphen 07.05.1838, houtkoper, overl. Zutphen 23.09.1882, tr. Zutphen 19.05.1870 Jenneken Weenink, geb. Zutphen 13.02.1839, overl. Zutphen 26.07.1892, d.v. Filippus Johannes Weenink, rentmeester, en Jenneken Sophia Gijse.
     JW tr. 1e Zutphen 04.07.1862 Sijtse Solko Tromp, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 22.12.1826, notaris, overl. Weststellingwerf 05.03.1864, z.v. Jan Solkes Tromp, koopman,  en Anna Schukking.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zutphen 1875 no.121; |b| annonce Zutphen 19.12.1950 & RA 1851 p.341.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)