Jan Floris Ingen Housz (1922-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Jan Floris Ingen Housz, geb. Delft 10.07.1922, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1951, hoogleraar Twente (-1987), overl. Enschede 04.07.1999, crem. 07.07.1999.

 

[2] Arnold Jan Ingen Housz, geb. ’s-Hertogenbosch 22.02.1896, ingenieur civiele techniek Delft 1921, reserve-majoor der Veldartillerie, directeur van de Kon. Fabr. Diepenbrock en Reigers N.V. te Ulft (DRU), OON, overl. Arnhem 17.08.1972, crem. Dieren 21.08.1972, tr. ’s-Gravenhage 22.09.1921
[3] Maria Cornelia Philips, geb. Amsterdam 21.09.1898, overl. Arnhem 17.08.1971, crem..

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Floris Ingen Housz, geb. Delft 10.07.1922|a|; volgt [1].

2.                   Dochter Ingen Housz.

3.                   Dochter Ingen Housz.

4.                   Zoon Ingen Housz.

 

Noten: |a| Delftsche courant 12.07.1922.

 

[4] Johannes Franciscus Ingen Housz, geb. Breda 22.12.1855, promotie Utrecht 14.02.1882|e|, mr., substituut-griffier bij het gerechtshof (1895), overl. Utrecht 08.11.1944|b|, tr. ’s-Hertogenbosch 08.05.1895

[5] Eugenia Rosa Johanna van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 26.02.1872, overl. Utrecht 16.06.1950, begr. Utrecht (R.K. Kerkhof Prinsesselaan) 19.06.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arnold Jan Ingen Housz, geb. ’s-Hertogenbosch 22.02.1896; volgt [2].

2.                   Rosa Maria Ingen Housz, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1897, overl. ’s-Hertogenbosch 10.06.1898.

3.                   Rosa Joanna Wilhelmina Ingen Housz, geb. 31.08.1899, overl. 14.06.1984, begr. Utrecht (RK Bpl. Prinsesselaan) 18.06.1984, tr. jhr. Jan Joseph Marie van der Does de Willebois, geb. Arnhem 07.08.1900, promotie Utrecht 01.11.1932|c|, zenuwarts, overl. Utrecht 24.09.1963, begr. Utrecht (R.K. Kerkhof Prinsesselaan) 27.09.1963, z.v. Willem Emile Theodor Marie van der Does de Willebois, rechter, en Johanna Adriana baronesse van Hugenpoth.

4.                   M.M.E. Ingen Housz, Marie, geb. ’s-Hertogenbosch 08.06.1901, overl. Amsterdam 24.05.1989, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 29.05.1989, tr. jhr. Pieter Josef Hendrik Marie van der Does de Willebois, geb. Amsterdam 1893/1894, student rechtsgeleerdheid Utrecht 30.09.1912, mr., president van het Gerechtshof te Amsterdam, overl. Amsterdam 07.02.1961, begr. Arnhem (R.K. Kerkhof Moscowa) 10.02.1961.

5.                   Eugénie Susanna Ingen Housz, geb. ca. 1903, overl. Warmond 31.08.1985, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 04.09.1985, tr. Arnhem 08.11.1928 Charley Paul Rudolph van Geuns, geb. ’s-Gravenhage 05.01.1899, student rechtsgeleerdheid Leiden 18.09.1918, mr., overl. Oss 01.12.1943, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 04.12.1943, z.v. Johannes Rudolphus van Geuns (1870-1924), promotie Leiden 15.12.1897|d|, en Victoire Pauline Scherius (ca.1869-1856).

6.                   Maarten Victor Eugène Ingen Housz, geb. ca. 1905, overl. Ede 18.04.1977, begr. 21.04.1977, tr. Hilda Neef.

7.                   Anna Eugenia Ingen Housz, overl. Utrecht 15.02.1971, begr. Mamelis bij Vaals (Crypte van de Benedictijner Abdij) 20.02.1971.

 

Noten: |b| ook overl.akte Arnhem 11.10.1945 no.1719; |c| proefschrift: Over migraine, in het bijzonder over de hemicrania psychica; promotor: L. Bouman (1869-1936); |d| proefschrift: Experimenteel onderzoek over het ontstaan van katarakt na onderbinding der venae vorticosae; |e| proefschrift: Beschouwingen over onteerende straffen; promotor: M.S. Pols (1831-1897).

                  

[6] August Philips, geb. Amsterdam 24.09.1864, student rechtsgeleerdheid Leiden 26.09.1884, promotie Leiden 12.06.1889|b|, directeur der Kon. Ned. Petr. Mij., RNL, overl. ’s-Gravenhage 22.12.1954, begr. 24.12.1954, tr. ’s-Hertogenbosch 30.11.1893

[7] jkvr. Henrietta Ludovica Maria van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 13.08.1870, overl. ’s-Gravenhage 04.02.1963|a|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Westduin, Loosduinen) 09.02.1963.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Anna Francisca Maria Philips, geb. Amsterdam 11.04.1895, s.a. / H.H.S. [Gent (België) 1954; Los Angelos 1963]

2.                   Madeleine Jeanne Marie Philips, Madelon, geb. Amsterdam 29.09.1896, overl. Vught 20.03.1983, crem..

3.                   Maria Cornelia Philips, geb. Amsterdam 21.09.1898; volgt [3].

4.                   Marguérite Marie Philips, geb. ‘s-Graveland 31.01.1900, overl. ’s-Hertogenbosch 03.02.1992, crem. Vlijmen 06.02.1992.

5.                   August Philips, Toby, geb. Amsterdam 20.01.1903, student rechtsgeleerdheid Leiden 18.10.1923, overl. Hamden (Connecticut, USA) 21.01.1986. [Katonah (N.Y.) 1954]

 

Noten: |a| Henriëtte Louise Marie (De Tijd-De Maasbode 05.02.1963); |b| proefschrift: Reëele executie.

 

[8] Arnoldus Florentius Josephus Ingen Housz, geb. Breda 02.04.1812, student M  Leiden 21.09.1832, promotie Leiden 20.02.1837|a|, medicinae doctor, overl. Breda 21.03.1907; tr. 1e Oosterhout 02.08.1838 Maria Anna Barbara Bronsgeest, geb. Oegstgeest 11.03.1812, overl. Breda 23.10.1844, d.v. Johannes Corneliszn Bronsgeest (ca.1770-1828) en Gertruidis Johanna van der Aar (ca.1778-1846); tr. 2e Breda 14.04.1847

[9] Maria Anna Wilhelmina Hollingerus Pijpers, geb. Breda 09.12.1817, overl. Breda 07.05.1903.

Uit het huwelijk Ingen Housz-Bronsgeest:

1.                   Sophia Geertrudis Johanna Maria Ingen Housz, geb. Breda 28.05.1839, overl. Stratum 08.06.1872, tr. Breda 13.09.1870 Arnoldus Claudius Rudolphus Ida de Bruijn, geb. Herpen 11.01.1841, arts, overl. Helmond 16.02.1909, z.v. Gerardus Alouijsius de Bruijn, wijnkoper, en Maria Cornelia Antonia Everdina Walter.
     ACRIdB tr. 2e Eindhoven 15.04.1874 Elisabeth Maria Catharina Josephina van Moll, geb. Eindhoven 05.06.1848, overl. Helmond 18.10.1913, d.v. Adrianus van Moll en Josephina Johanna Schillemans.

2.                   Hendrik Ferdinand Ingen Housz, Henricus, geb. Breda 12.05.1841, Roomsch-Katholiek priester, overl. Velp 11.09.1930.

3.                   Eugenia Florentina Maria Ingen Housz, geb. Breda 23.07.1843, overl. Stratum 15.12.1918, tr. Breda 07.07.1864 Franciscus Henricus Josephus Smits, geb. Eindhoven 30.06.1835, overl. Bemmel 25.02.1916, z.v.  Joseph Smits en Aldegonda Margaretha Bruijnen.

4.                   Anna Josepha Johanna Maria Ingen Housz, geb. Breda 14.10.1844, overl. Breda 10.09.1887, tr. Breda 06.07.1869 Peeter Johannis Wilhelmus Bijnen, geb. Waalre 19.09.1842, arts, overl. Breda 24.03.1915, z.v. Bartholomeus Bijnen en Anna Catharina Bijnen.
     PJWB tr. 2e Breda 22.04.1890 jkvr. Anna Philippina Six, geb. Breda 13.08.1850, overl. Teteringen 28.10.1908, d.v. jhr. Pieter Six, ontvanger der domeinen, en Philippina Elisabeth Kuijsten van Hoesen.

Uit het huwelijk Ingen Housz-Hollingerius Pijpers:

5.                   Maria Petronella Johanna Ingen Houz,  geb. Breda 20.01.1848, overl. Breda 14.06.1851.

6.                   Florentius Antonius Ingen Housz, geb. Breda 21.01.1849, promotie Leiden 08.07.1881|b|, tr. Utrecht 03.03.1887 Aletta Emerentia Maria Beijerman, geb. Arnhem 16.12.1861, overl. ’s-Gravenhage 20.05.1939, d.v. Hugo Beijerman, eerste luitenant der rijdende artillerie (1861), en Helena Maria Emerentia Beatrix Reijers.

7.                   levenloze dochter, Breda 14.11.1851.

8.                   Maria Colleta Johanna Ingen Housz, geb. Breda 09.09.1852, overl. Oosterhout 06.03.1916, tr. Breda 02.05.1878 Willem Jozef Ghislain van Oldeneel tot Oldenzeel, geb. Oosterhout 29.08.1839, mr., kantonrechter (1878), overl. Oosterhout 01.11.1901, z.v. Karel Hyacinth Willem Jan baron van Oldeneel tot Oldenzeel en Leocadie Felicité Chrislaine van der Fosse.

9.                   Elisabeth Josephina Anna Maria Ingen Housz, geb. Breda 16.09.1854, overl. Breda 24.03.1937.

10.               Johannes Franciscus Ingen Housz, geb. Breda 22.12.1855; volgt [4].

11.               Susanna Francisca Maria Ingen Housz, geb. Breda 10.03.1858, overl. Breda 26.01.1940, tr. Breda 29.07.1884 Antoine Ferdinand Georges Guillaume Schwartz, geb. Utrecht 02.11.1853, kapitein infanterie, overl. Breda 09.12.1901, z.v. Georges Guillaume Antoine Schwartz en Marie Josephine Wilhelmine Mathilde Greenleaf.

12.               Arnoldus Ingen Housz, geb. Breda 31.03.1859, overl. Breda 19.12.1859.

13.               Antonetta Wilhelmina Maria Ingen Housz, geb. Breda 23.08.1860, overl. Breda 18.01.1861.

14.               Willem Ingen Housz, geb. Breda 02.12.1861, promotie Utrecht 14.11.1889|c|, advocaat, overl. Breda 28.03.1932, tr. Ginneken en Bavel 27.11.1889 Emelie Jacoba Adèle Maria de Bruijn, geb. Ginneken en Bavel 28.03.1859, overl. Breda 07.11.1913, d.v. Arnout Henricus de Bruijn, mr., griffier bij het kantongerecht, en Caroline Sophie Eugenie Josephina de Roij van Zuidewijn.

 

Noten: |a| proefschrift: Dissertatio medica continens Observationes pathlogicas; |b| proefschrift: De adenoïde vegetatiën der neuskeelholte; |c| proefschrift: Art. 151 Gemeentewet in verband met het Strafwetboek; promotor: M.S. Pols (1831-1897).

 

[10] Joannes Benedictus Augustinus van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 20.06.1837, wethouder (1895), overl. ’s-Hertogenbosch 20.04.1897, tr. ’s-Hertogenbosch 25.09.1867

[11] jkvr. Rosa Cornelia Eugenia van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.03.1841, overl. ’s-Hertogenbosch 14.06.1877.

– Het echtpaar Van de Mortel-van Meeuwen vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat Jan Eduard de Quay (1901-1985), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Ludovicus van de Mortel, ook Jan Lodewijk, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1868, student rechtsgeleerdheid Leiden 29.09.1890, overl. Leiden 24.10.1900.

2.                   Eduard Antonius van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 17.11.1869, lid van de gemeenteraad (1902), overl. ’s-Hertogenbosch 15.11.1949|a|, tr. ’s-Hertogenbosch 07.01.1902 jkvr. Cornelia Maria Elisabeth van Rijckevorsel (ca.1877/1878-1957), d.v.  Cornelius Richardus Edmundus van Rijckevorsel en Antonia Petronella Francisca van Heijst.

3.                   Eugenia Rosa Johanna van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 26.02.1872; volgt [5].

4.                   Joanna Elisa Rosa van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1874, overl. Tilburg 21.10.1951, tr. ’s-Hertogenbosch 21.06.1897 Rudolph Balthazar Antoine Nicolas de Quaij, ook de Quay, geb. Maastricht 06.12.1868, eerste luitenant der infanterie (1897), kapitein bij de Generale Staf (1909), luitenant-generaal b.d. (1933), overl. ’s-Gravenhage 22.11.1933, begr. Beers (Cuijk) 25.11.1933, z.v. Gasparus Reginald Johannes de Quaij, inspecteur der directe belastingen, en Lucie Charlotta Cecilia Hubertine van Steenvelt.
– Het echtpaar de Quay-van de Mortel vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de Kwartierstaat Jan Eduard de Quay (1901-1985), hoogleraar Tilburg.

5.                   Henriëtte Marie van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch xx.05.1877, overl. ’s-Hertogenbosch 25.05.1877.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vught 1949 no.219.

 

[12] August Philips, geb. Zaltbommel 03.12.1823, student J Leiden 20.09.1841, mr., advocaat, RNL, overl. Amsterdam 10.10.1891, tr. Zaltbommel 18.09.1851

[13] Madelon Sophia Elisabeth Vermeulen, geb. Zaltbommel 27.10.1825, overl. Amsterdam 22.05.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Madelon Sophia Elisabeth Philips, geb. Amsterdam 18.09.1852, overl. Parijs 04.12.1917, tr. Amsterdam 21.09.1876 Jan Herman Mari Waldorp, geb. Zaltbommel 23.11.1850, civiel ingenieur, ‘hoofdingenieur van de werken voor den Bagdad spoorweg’, overl. Parijs 07.01.1913, z.v. Johannes Abel Adrianus Waldorp, ingenieur, later hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, en Louise Margaretha Petronella Johanna ten Kate.

2.                   Leonard Philips, geb. Amsterdam 25.11.1853, overl. Bonn 13.01.1926, tr. Anna Carolina Ebmeier, overl. na 1926 (overl. 12.03.19xx, oud 75 jaar). [Brussel 1913]

3.                   Dochter Philips, geb. Amsterdam 26.09.1855, overl. Amsterdam 21.12.1855|a|.

4.                   Apollonia Catharina Philips, geb. Amsterdam 16.05.1857, overl. Baarn 09.02.1934, tr. Amsterdam 27.06.1878 Joan van den Honert, geb. Amsterdam 30.07.1852, koopman, overl. Amsterdam 05.02.1919, z.v. Cornelis Adriaan Eliza van den Honert, koopman, en Engelina Henriette van den Berg.
Uit dit huwelijk: August van den Honert,   geb. Amsterdam 15.10.1886, mijningenieur, lid van de Stijkelgroep, overl. Sachsenhausen 07.02.1945, eregraf ’s-Gravenhage (Bpl. Westduin).

5.                   Karel Jan Philips, geb. Amsterdam 19.05.1859, overl. Baarn 01.06.1935.

6.                   Elisabeth Josina Susanna Jacoba Philips, geb. Amsterdam 06.06.1862, overl. Baarn 27.01.1946.

7.                   August Philips, geb. Amsterdam 24.09.1864; volgt [6].

8.                   Herman Philips, geb. Amsterdam 09.02.1868, overl. Baarn 12.03.1943.

 

Noten: |a| in beide annonces geen voornaam (collectie CBG).

 

[14] Cornelius Richardus Edmundus van Rijckevorsel, geb. ’s-Gravenhage 22.11.1829, mr., advocaat (1857), griffier bij het kantongerecht (1865), overl. ’s-Hertogenbosch 10.10.1876; tr. 1e ’s-Hertogenbosch 28.05.1857 Maria Josephina Catharina van Lanschot, geb. ’s-Hertogenbosch 03.04.1837, overl. ’s-Hertogenbosch 07.05.1858, d.v. Augustinus Cornelis van Lanschot, koopman, lid van Provinciale Staten (1857), en Maria Helena Oomen; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 26.07.1865

[15] Antonia Petronella Francisca van Heijst, geb. ’s-Hertogenbosch 03.10.1839, overl. ’s-Hertogenbosch 24.11.1919.

Uit het huwelijk van Rijcekvorsel-van Lanschot:

1.                   jhr. Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1858, student rechtsgeleerdheid Leiden 02.10.1876, promotie Leiden 20.05.1884|b|, Heer van Berlicum, Middelrode en Kaathoven, kamerheer in buitengewone dienst van HM de Koningin, overl. Berlicum 01.12.1935|a|, tr. Maastricht 18.01.1887 Marie Françoise Henriette baronesse de Bieberstein Rogalla Zawadzka, geb. Maastricht 04.12.1864, d.v. Frederic Henri Joseph baron de Bieberstein Rogalla Zawadzky.
Uit dit huwelijk: René Anton van Rijckevorsel (1896-1967), burgemeester van Berlicum (1935-1946).

Uit het huwelijk van Rijckevorsel-van Heijst:

2.                   Gustaaf Jan Marie van Rijckevorsel, overl. ’s-Hertogenbosch 25.12.1867.

3.                   jhr. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 11.11.1868, burgemeester van Den Dungen (1896-1919) en van Sint-Michielsgestel (1906-1919), overl. Den Dungen 30.08.1919, tr. ’s-Hertogenbosch 19.07.1904 jkvr. Elisabeth Johanna Maria van der Does de Willebois, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1879, overl. ’s-Hertogenbosch 04.06.1955, begr. Den Dungen 08.06.1955, d.v. jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van ’s-Hertogenbosch (1884-1917), en Maria Henrietta Elisabeth Bosch van Drakestein.
– Levensbericht TCMvR: nl.wikipedia
– Levensbericht PJJSMvdDdW: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

4.                   jkvr. Henrietta Ludovica Maria van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 13.08.1870; volgt [7].

5.                   jhr. Ernest Maria van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1872, student rechtsgeleerdheid Leiden 24.09.1891, mr., overl. Vught 14.09.1960.

6.                   jkvr. Joanna Henrica Maria van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 04.06.1874, overl. Vught 11.09.1957, begr. Sint Michiels-Gestel 14.09.1957.

7.                   jkvr. Cornelia Maria Elisabeth van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1877/1878, overl. Vught 06.09.1957, tr. ’s-Hertogenbosch 07.01.1902 Eduard Antonius van de Mortel (1869-1949), z.v. Joannes Benedictus Augustinus van de Mortel en jkvr. Rosa Cornelia Eugenia Maria van Meeuwen.
– Levensbericht EAvdM: Bossche Encyclopedie

 

Noten: |a| als ambtenaar van de burgerlijke stand treedt op burgemeester René Anton van Rijckevorsel, zijn zoon (overl.akte Berlicum 1935 no.40); |b| proefschrift: Teruggave van vruchten bij opvordering van eigendom.

 

[16] Henricus Ferdinandus Ingen Housz, geb. Breda ca. 1768, medicinae doctor, overl. Breda 02.06.1838|a|, z.v. Ludovicus Ingen Housz en Maria Johanna Stijck; otr. Breda 19.01.1809, tr. Breda 05.02.1809

[17] Isabella Clara Maria Havermans, ged. Breda 07.08.1783, overl. Breda 28.03.1864, d.v. Joannes Josephus Havermans en Anna Maria Floren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Josephus Ludovicus Ingen Housz, ged. Breda (rk) 15.10.1810, overl. overl. Breda 02.10.1882.

2.                   Arnoldus Florentius Josephus Ingen Housz, geb. Breda 02.04.1812; volgt [8].

3.                   Florentius Cornelis Henricus Ingen Housz, geb. Breda 16.07.1815, ‘Roomsch-Catholijk Priester, Secretaris van Zijne hoogwaardigheid Johannes van Hooijdonk, Bisschop van Breda’ (1854), overl. Breda 09.01.1854.

4.                   Anna Petronella Josepha Ingen Housz, geb. Breda 30.08.1817, tr. Breda 09.02.1843 Johannes Franciscus Josephus van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1812, koopman, z.v. Jean François van Rijckevorsel en Antoinette Jeanne Barbara Halfwassenaar.

5.                   Ludovicus Henricus Cornelis Ingen Housz, geb. Breda 01.09.1820, promotie Leiden 26.06.1843, mr., advocaat, overl. Breda 15.01.1904, tr. Colleta Catharina Johanna Beels.

 

Noten: |a| aangifte door broer Arnoldus Josephus Ingen Housz (1766-1859), lid Tweede Kamer (overl.akte Breda 1838 no.179).

 

[18] Franciscus Bartholomeus Pijpers, later  Hollingerus Pijpers, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 21.02.1789, conrector der Latijnsche scholen (1815,1817), overl. Breda 29.03.1825, z.v. Joannes Pijpers (-1799|b|), kapitein, en Anna Maria Grosseau (-1802); tr. Breda 13.04.1815|a|

[19] Maria Catharina Petronella Langlois, geb. Antwerpen 02.06.1787, collectrice der Koninklijke Nederlandsche Loterij (1844,1849), overl. Breda 25.05.1873|c|, d.v. Michiel Pierre Langlois, stedelijk ontvanger (1815), en Maria Catharina Smekens.

– FB heeft ‘den bijgevoegden naam Hollingerus aangenomen van vrouwe Alida Maria Hollingerus zijne tante’|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Joannes Jacobus Hollingerus Pijpers, geb. Breda 26.01.1816, overl. Breda 17.01.1886, tr. Breda 23.10.1844 Hortense Eugenie Snollaerts, geb. Westerloo|d| ca. 1810, overl. Breda 11.12.1888, d.v. Adrien François Snollaerts en Jeanne Therese Broekhoven.

2.                   Maria Anna Wilhelmina Hollingerus Pijpers, geb. Breda 09.12.1817; volgt [9].

3.                   Francisca Bertha Maria Hollingerus Pijpers, geb. Breda 18.07.1825, mr., advocaat, tr. Breda 04.07.1849 Emmerich Joseph Grach, geb. Trier (Duitsland) ca. 1817, z.v. Joseph Grach en Catharina Kleutgen. [Kleef 1854]

 

Noten: |a| huw.akte Breda 1815 no.25; |b| ‘gesneuveld in den slag in Noord-Holland tegen de Engelsche en Rissische armee den’ 17.09.1799 (ibidem); |c| aangifte door Frans Jan Adriaan Hollingerus Pijpers, 27 jaar, kandidaat-notaris, kleinzoon (overl.akte Breda 1873 no.167); |d| nu Westerlo, arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, België.

 

[20] Joannes Benedictus Hyacinthus van de Mortel, geb. Boxmeer 16.08.1797, ged. Boxmeer 21.08.1797, mr., lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (1833), raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant (1867,1868), RNL, overl. Rosmalen 12.08.1887, z.v. Josephus Franciscus van de Mortel en Francisca Ursula Portmans; tr. ’s-Hertogenbosch 12.09.1827

[21] Joanna Cornelia van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 11.04.1798, overl. ’s-Hertogenbosch 10.07.1861, d.v. Augustinus Theodorus van Rijckevorsel en Theresia Josepha van van Meeuwen.
– Levensbericht JBHvdM: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

– Het echtpaar Van de Mortel-van Meeuwen vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Jan Eduard de Quay (1901-1985), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, ’s-Hertogenbosch 27.12.1828.

2.                   Victor Franciscus Joannes Josephus van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 01.06.1835, notaris, overl. ’s-Hertogenbosch 25.02.1910, tr. ’s-Hertogenbosch 14.05.1868 Catharina Gerardina Antonia Joanna Mahie, geb. ’s-Hertogenbosch 16.04.1844, overl. ’s-Hertogenbosch 16.08.1923, d.v. Johannes Henricus Mahie, Heer van Boxtel en Liempde, en Gertrudis Antonia van Son.

3.                   Joannes Benedictus Augustinus van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 20.06.1837; volgt [10].

4.                   levenloze zoon, ’s-Hertogenbosch 18.01.1841.

5.                   levenloze zoon, ’s-Hertogenbosch 13.03.1842.

 

[22] jhr. Eduardus Joannes Petrus van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 12.09.1802, mr., Gouverneur van het Hertogdom Limburg, later Commissaris des Konings in Limburg, lid Eerste Kamer, overl. ’s-Hertogenbosch 08.10.1873, z.v. Petrus Andreas van Meeuwen (1772-1848) en Rosa Cornelia Solvijns (ca.1778-1805); tr. ’s-Hertogenbosch 05.05.1836

[23] Cornelia Theresia Hanssen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.03.1806, overl. Brussel 07.06.1852|b|, begr. Brussel, herbegraven Vught 1853|c|, d.v. Andreas Petrus Hanssen (-1822) en Maria Christina Vereijck (-1859).
– Levensberichten EJPvM: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

– Het echtpaar Van Meeuwen-Hanssen vormttevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Jan Eduard de Quay (1901-1985), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   jkvr. Rosa Cornelia Eugenia van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.03.1841; volgt [11].

2.                   jhr. Johan Christiaan Pieter Eugène van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1843, ritmeester der huzaren (1880), overl. ’s-Hertogenbosch 10.06.1916, tr. Zutphen 03.02.1880 Hermina Geertruida Buijskes, geb. Batavia 01.11.1851, overl. ’s-Gravenhage 13.05.1898|a|, d.v. Arnoldus Adriaan Buijskes (1801-1856), Indisch ambtenaar, RNL, en Sophia Henriette Raaff.

3.                   jhr. Ludovicus Cornelis Josephus Andreas van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 04.11.1844, mr., rechter arrondissementsrechtbank, overl. ’s-Hertogenbosch 01.09.1927, tr. ’s-Hertogenbosch 23.06.1873 Henrica Antonia Theresia Maria Mahie, geb. ’s-Hertogenbosch 04.07.1848, overl. ’s-Hertogenbosch 20.09.1917, d.v. Johannes Henricus Mahie en Gertrudis Antonia van Son.

4.                   jhr. Pieter Marie Franz van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 25.04.1847, mr., substituut-officier van justitie (1866), vice-president van het gerechtshof (1897), RNL,  overl. ’s-Hertogenbosch 11.05.1913, tr. Horn 19.06.1866 Elisabeth Juliana Magnée, geb. Horn 09.01.1843, overl. voor 1913, d.v. Robert Marcel Arnold Magnée en Catharina Elisabeth Josephina Robertina de Bellefroid.

 

Noten: |a| Gertrude Hermina (overl.akte ’s-Gravenhage 1898 no.1347); |b| ook overl.akte Maastricht 20.09.1852 no.502; |c| ingeschreven ‘proces-verbaal van vervoer van het lijk’, waarbij ‘le corps enfermé dans trois cercueils dont un en plomb’, na ‘exhumation () d’un caveau du grand cimitière de la ville au quartier Leopold () pour le faire transporter à Vught () à l’effet d’y etre déposé dans un caveau de famille’ (overl.akte Vught 06.09.1853 no.47).

 

[24] Lion Philips, geb. Zaltbommel 29.10.1794, tabaksfabrikant (1821,1834), koopman (1848,1851), overl. Zaltbommel 28.12.1866, z.v. Benjamin Philips en Lea Hartog; tr.

[25] Sophia Presburg, geb. Nijmegen ca. 1798, overl. Zaltbommel 07.08.1854, d.v. Isaac Presburg en Nanetta Cohen.

– Levensbericht LP: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Karel Samuel Philips, geb. Zaltbommel 12.10.1821, overl. voor 1920, tr. Zaltbommel 16.12.1859 jkvr. Jeannette Margreta Franciska van Merlen, geb. Deil 29.04.1831, overl. Haarlem 27.11.1920, d.v. jhr. Bernard van Merlen, eerste luitenant regiment lanciers (1831), generaal-majoor (1859), en Gerrigje Adriana van Everdingen.

2.                   August Philips, geb. Zaltbommel 03.12.1823; volgt [12].

3.                   Henriette Sophia Philips, geb. Zaltbommel 19.04.1825, overl. Zaltbommel 14.09.1902, tr. Zaltbommel 26.05.1848 Antonie Johannes Wouterus van Anrooij, geb. Zaltbommel 05.02.1816, genees-, heel- en verloskundige, overl. Zaltbommel 06.08.1893, z.v. Peter Gustaaf van Anrooij, apotheker, en Anna Margaretha van Tricht.

4.                   Frederik Benjamin Philips, geb. Zaltbommel 08.07.1826, overl. Zaltbommel 07.04.1827.

5.                   Johannes Philips, geb. Zaltbommel 02.01.1828, koopman, overl. Aken 29.10.1891, tr. Zaltbommel 08.09.1851 Johanna Philippine Thooft, geb. Zaltbommel 31.03.1827, d.v. Philippus Henricus Thooft en Geertruida Maria Diemont.

6.                   Leonora Philips, geb. Zaltbommel 09.10.1829, overl. Zaltbommel 17.11.1829.

7.                   Benjamin Frederik David Philips, Frederik, geb. Zaltbommel 01.12.1830|a|, overl. Zaltbommel 12.06.1900; vader van Gerard en Anton Philips, de oprichters van het latere Koninklijke Philips.
– Levensbericht BFDP: nl.wikipedia

8.                   Leonardus Isaak Hendrik Philips, geb. Zaltbommel 04.02.1833, overl. Tiel 07.09.1902.

9.                   Nannette Leonora Jeannette Philips, geb. Zaltbommel 14.11.1834, overl. Zaltbommel 05.07.1885, tr. Zaltbommel 10.05.1871 Hendrik Roodhuijzen, geb. Oosterbeek (Renkum) 11.04.1833, predikant, overl. Zaltbommel 05.03.1910, z.v. Hendrik Roodhuijzen, onderwijzer, en Hester Boijenk.
     HR tr. 1e Rotterdam 08.06.1859 Catharina Elisabeth Mees, geb. Rotterdam 21.05.1830, overl. Rotterdam 23.04.1870, d.v. Gregorius Mees en Sara Charistina Sprenger van Eijk.
– Levensbericht HR: Biografisch Woordenboek Gelderland

 

Noten: |a| eerst Frederik David, gewijzigd in Benjamin Frederik David door vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg 31.12.1830 (kanttekening bij geb.akte Zaltbommel 1830 no.110, waarbij de vader zelf aangifte deed en tekende).

 

[26] Rijk Peter Vermeulen, geb. Zaltbommel 25.08.1776, mr., burgemeester van Zaltbommel (1817-1826), overl. Zaltbommel 10.07.1826, z.v. Hermanus Vermeulen en Susanna Jacoba Verzijl; tr. 1e Boxtel 10.07.1813 Elisabeth Josina Hoevenaar, geb. ’s-Hertogenbosch, overl. (kraambed) Zaltbommel 19.05.1814, d.v. Cornelis Theodorus Hoevenaar en Elisabeth Josina Schouw; tr. 2e Zaltbommel 11.10.1823

[27] Catharina Apolonia Thooft, geb. Zaltbommel 16.10.1794, overl. Zaltbommel 18.11.1858, d.v. Johannes Philippus Thooft en Madelon Sophie Elisabeth Berg.

Uit het huwelijk Vermeulen-Hoevenaar:

1.                   Elisabeth Josina Susanna Jacoba Vermeulen, geb. Zaltbommel 12.05.1814, tr. Zaltbommel 06.11.1834 Johannes Philippus Thooft, koopman, z.v. Cornelis Isaac Thooft en Cornelia Sophia van Reijn.

Uit het huwelijk Vermeulen-Thooft:

2.                   Hermanus Vermeulen, geb. Zaltbommel 09.09.1824, wethouder (1860), notaris (1861,1880), overl. Zaltbommel 20.03.1880, tr. Zaltbommel 13.09.1860 Louisa Hendrica Stort, d.v. Willem Stort, kapitein ter zee, en Dieudonnée Jeanne van der Heijden.

3.                   Madelon Sophia Elisabeth Vermeulen, geb. Zaltbommel 27.10.1825; volgt [13].

 

[28] Jacobus Josephus van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 08.02.1785, koopman (1815), lid provinciale staten van Zuid-Holland (1842), overl. Ubbergen 10.04.1862, z.v. Thomas Cornelis van Rijckevorsel (1751-1818) en Anna Petronella Vermeulen (1760-1792); tr. 1e voor 1811 Catharina Valentina van der Kun, geb. Rijswijk xx.07.1792, overl. Rotterdam 14.03.1813, d.v. Petrus Mattheus van der Kun (ca.1752-1817) en Paulina Elisabeth de Uriondo; tr. 2e ’s-Gravenhage 13.09.1814

[29] Henrietta Petronella Veronica van Oosthuijse, geb. ’s-Gravenhage ca. 1794, overl. (kraambed) ’s-Gravenhage 06.12.1829, d.v. Petrus Judocus van Oosthuijse en Margaretha de Jongh.

– Levensbericht JJvR: nl.wikipedia

Uit het huwelijk van Rijckevorsel-van der Kun:

1.                   Louisa Cornelia Paulina Clasina van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 06.12.1811, overl. Ubbergen 20.11.1874, tr. ’s-Gravenhage 02.07.1840 Gustaaf Eugenius Gijsbert Constant Karel Dommer van Poldersveldt, geb. Amsterdam ca. 1818, z.v. Gijsbert Jan Dommer van Poldersveldt en Maria Victoria Jacoba Stroobant de Terbruggen.

Uit het huwelijk van Rijckevorsel-van Oosthuijse:

2.                   Petrus Anthonius Maria van Oosthuijse van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 08.12.1815|b|, mr., advocaat HMG (1842), raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Utrecht (1872), overl. Utrecht 15.08.1872|c|, tr. Ubbergen 30.06.1842 Leontine Victoire Stephanie Dommer van Poldersveldt, geb. Ubbergen 29.03.1819, overl. Utrecht 02.10.1897, d.v. Gijsbert Jan Dommer van Poldersveldt en Marie Victoire Jaqueline Stroobandt de Terbruggen.

3.                   Thomas Cornelis Marie van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 03.02.1817, heemraad van Nijmegen, overl. Neerbosch (Nijmegen) 21.07.1873, tr. 1e Rotterdam 28.09.1842 Maria Gerardina Constantia van der Kun, geb. Rotterdam 04.11.1821, overl. ’s-Gravenhage 15.01.1854|a|, d.v. Jean Emanuel Anthonij van der Kun en Maria Theresia Catharina de Vogel; tr. 2e Zutphen 23.10.1855 Maria Josephina Henriette Claire baronesse van Lamsweerde, geb. Zutphen 18.09.1832, d.v. Josephus Joannes Gerhardus Franciscus baron van Lamsweerde, agent der domeinen, en Clara Maria Jodoca Gertrudis baronesse van Goltstein van Hoekenburg.

4.                   Joannes van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 17.03.1818, overl. Roermond 10.07.1890.

5.                   Augustinus Josephus Aloijsius van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 18.12.1819.

6.                   Carolina Margaretha Elisabeth van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 01.08.1821.

7.                   Ernustus Tilmanus Bernardus van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 21.05.1823.

8.                   Maria Anna Gertrudis Anastasia van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 25.12.1825, overl. Rotterdam 07.04.1827.

9.                   Henricus Alfridus Adrianus van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 16.08.1828, overl. Nijmegen 04.09.1893, tr. ’s-Hertogenbosch 21.11.1876 Maria Johanna van Heijst (1845-1923), d.v. Laurentius Joannes Baptista van Heijst en Joanna Maria Elisabeth Loutermans.

10.               Cornelius Richardus Edmundus van Rijckevorsel, geb. ’s-Gravenhage 22.11.1829; volgt [14].

 

Noten: |a| ook overl.akte Nijmegen 1854 no.32; |b| ‘van Oosthuijse’ bij de voornamen vermeld (geb.akte Rotterdam 1815 fol.b135v); |c| van Oosthuijse van Rijckevorsel van Rijsenburg (overl.akte Utrecht 1872 no.1238) & annonce (collectie CBG).

 

[30] Laurentius Joannes Baptista van Heijst, geb. Waalwijk 08.02.1812, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, lid van de raad van ’s-Hertogenbosch (1865), overl. ’s-Hertogenbosch 04.08.1880, z.v. Leonardus Dominicus van Heijst en Petronella Josephina Sprangers; tr. ’s-Hertogenbosch 03.08.1837

[31] Joanna Maria Elisabeth Loutermans, geb. ’s-Hertogenbosch 05.06.1812, overl. Boxtel 11.02.1900, d.v. Antonius Joannes Loutermans en Maria Elisabeth Suijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Petronella Francisca van Heijst, geb. ’s-Hertogenbosch 03.10.1839; volgt [15].

2.                   Franciscus Petrus Hubertus van Heijst, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1844, arts, tr. Amsterdam 03.05.1877 Elisabeth Johanna Steenbekkers, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1842, d.v. Petrus Steenbekkers en Elisabeth Melis.

3.                   Maria Johanna van Heijst, geb. ’s-Hertogenbosch 14.08.1845, overl. Nijmegen 13.09.1923, tr. ’s-Hertogenbosch 21.11.1876 Henricus Alfridus Adrianus van Rijckevorsel (1828-1893), z.v. Jacobus Josephus van Rijckevorsel en Henrietta Petronella Veronica van Oosthuijse.

4.                   Ludovicus Maria Hubertus van Heijst, geb. ’s-Hertogenbosch xx.01.1852, overl. ’s-Hertogenbosch 12.03.1893.

5.                   Gijsbertus Josephus van Heijst, geb. ’s-Hertogenbosch 30.03.1857, mr., advocaat en procureur (1886), kantonrechter (1898), overl. Bergen op Zoom 02.07.1919, tr. 1e ’s-Hertogenbosch 25.05.1886 Maria Johanna Antoinette Catharina van der Harten, geb. Haarlem 05.11.1860, overl. Amsterdam 26.01.1897|b|, d.v. Willem Cornelis Hubertus van der Harten en Antoinette Maria Julia van der Loo; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 09.05.1898 Theresia Maria Josephina Cornelia Vermeulen, geb. ’s-Hertogenbosch 15.04.1866, overl. Heerlen 05.02.1944, d.v. Leonardus Maria Henricus Vermeulen en Wilhelmina Johanna Rouppe van der Voort.

6.                   Leonardus Antonius Hubertus van Heijst, overl. ’s-Hertogenbosch 25.04.1858.

7.                   Josephus Laurentius Gosewinus van Heijst, geb. ’s-Hertogenbosch, overl. Boxtel 05.08.1913, tr. Boxtel 14.11.1878 Clemence Elise Sophie Julie Schultze, geb. Batavia 15.08.1852, d.v. Clement Augustus Schultze (-1859), ook Clemens August, en|a| Elisa Justina Maria Constantia Berrettij.

8.                   Petronella Francisca Maria van Heijst, geb. ’s-Hertogenbosch 07.07.1841, overl. Huize Twijn-Meer te Gemonde (Boxtel) 07.08.1913.

9.                   Joanna Maria Cornelia van Heijst, overl. ’s-Hertogenbosch 02.06.1931.

 

Noten: |a| tr. Soerakarta 20.04.1842 (RA 1843 p.255); |b| ook overl.akte Druten 1897 no.10.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren