Everardus Timotheus Wilhelmus Zweekhorst (1928-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Everardus Timotheus Wilhelmus Zweekhorst, Evert, geb. s-Hertogenbosch 01.12.1928, kandidaatsexamen 1955|a| en ingenieursexamen werktuigbouwkunde Delft 1957|a|, lector Eindhoven (1966-na1968), hoogleraar KMA Breda (voor1972-1993), overl. Breda 03.05.2020.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 12.07.1955; |b| Algemeen Handelsblad 28.06.1957.

 

[2] Everardus Mattheus Zweekhorst, geb. Den Helder 10.10.1888, leraar bij het middelbaar onderwijs te s-Hertogenbosch (1922), leraar aan een ambachtschool te s-Hertogenbosch (1923), leraar MTS te s-Hertogenbosch (1928-1957), overl. s-Hertogenbosch 11.05.1959, begr. Orthen (RK Kerkhof) 15.05.1959, tr. Amsterdam 01.02.1923
[3] Johanna Maria Bierens, geb. Amsterdam ca. 1898, overl. na 1959.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter.

2.                   dochter.

3.                   Everardus Timotheus Wilhelmus Zweekhorst, geb. s-Hertogenbosch 01.12.1928; volgt [1].

4.                   dochter.

5.                   levenloos kind, s-Hertogenbosch 04.12.1931.

6.                   dochter.

7.                   zoon.

 

[4] Everardus Jacobus Zweekhorst, geb. Alkmaar 22.01.1860, spoorwegarbeider (1887,1888), werkman (1892), pakhuisknecht (1922,1923), overl. Amsterdam 1924|a|, tr. Anna Paulowna 12.11.1887

[5] Julia Meijer, geb. Zijpe 03.01.1862, overl. Amsterdam 05.11.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Everardus Mattheus Zweekhorst, geb. Den Helder 10.10.1888; volgt [2].

2.                   Mattheus Franciscus Anthonius Zweekhorst, geb. Amsterdam 23.09.1891, huisschilder (1923), overl. Amsterdam 21.12.1970.

3.                   Elisabeth Maria Zweekhorst. [Echt 1910]

4.                   Antonius Franciscus Zweekhorst, geb. Amsterdam 24.04.1896, technisch ambtenaar bij een arbeidsinspectie (1922), overl. na 1969, tr. Amsterdam 22.11.1922 Susanna Maria Slootman, geb. Nieuwer-Amstel 26.04.1896, overl. Epe 31.12.1969, d.v. Johannes Engelbertus Antonius Slootman, bankwerker, en Elisabet Catharina Wilhelmina Wennink.

5.                   Julia Maria Zweekhorst, geb. Amsterdam 03.08.1898. [Echt 1934]

6.                   Willem Gerardus Zweekhorst, geb. Amsterdam 07.04.1902, leraar Koningin-Emma-School te Soerabaja (1933,1938), verlof 06.06.1938), leraar technische school (1939), overl. Heerlen 13.10.1979, tr. Boedapest (Hongarije) 22.05.1939 Joln Vilna Hbner, geb. Boedapest 16.06.1912. [JVH: Amsterdam 1922]

7.                   Hillegonda Johanna Zweekhorst. [Echt 1927]

 

Noten: |a| Het Volk 17.07.1924.

 

[6] Johannes Wilhelmus Bierens, geb. Losser 31.08.1863, schoenmaker (1892,1923), overl. Amsterdam 01.09.1944; tr. 2e Amsterdam 30.05.1923 Christina Hermina Spoor, geb. Stad Almelo 16.03.1879, overl. Zwolle 02.09.1949, d.v. Karel Michal Spoor, metselaar, en Anna Maria Wiegerink; tr. 1e Amsterdam 25.08.1892

[7] Johanna Kraaivanger, geb. Amsterdam 14.07.1865, naaister (1892), overl. Amsterdam 03.06.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardina Maria Johanna Bierens, geb. Amsterdam 30.09.1893, overl. Amsterdam 22.03.1984, tr. Amsterdam 23.01.1918 Henricus Arnoldus Hubertus van der Moolen, geb. Amsterdam 16.08.1892, schoenmaker (1918), overl. Amsterdam 04.05.1950, z.v. Jacobus Johannes Hendricus van der Moolen, aanspreker (1918), en Elisabeth Johanna Hendriksen.

2.                   Maria Helena Wilhelmina Bierens, overl. Amsterdam 18.02.1920.

3.                   Wilhelmus George Josephus Bierens, geb. Amsterdam 26.03.1896, schoenmaker (1923), tr. 1e Amsterdam 19.09.1923 Johanna Christina Maria Labout, geb. Amsterdam 20.09.1898, overl. Amsterdam 08.10.1956, d.v. Franciscus Gerardus Labout en Petronella Margaretha Cornelia Everts; tr. 2e Hilversum 18.01.1961 Wilhelmina Barbara van Maanen, geb. Amsterdam 24.04.1904, d.v. Otto Hendrik Hermanus van Maanen, koopman, en Johanna Maria van Poorten.
WBvM tr. 1e Winschoten 30.04.1928 Innocentius Antonius van de Berg, geb. Groningen 11.05.1897, boekhouder, overl. Winschoten 15.04.1956, z.v. Antoon van de Berg, handelsreiziger, en Wilhelmina Johanna Egbers.
IAvdB tr. 1e Oude Pekela 07.11.1922 Johanna Alagonda Beekman, geb. Oude Pekela 03.05.1897, overl. voor 1928, d.v. Petrus Jacobus Beekman, kleermaker, en Catharina Susanna Veenker.

4.                   Johanna Maria Bierens, geb. Amsterdam ca. 1898; volgt [3].

5.                   Helena Antonia Bierens, geb. Amsterdam 14.03.1899, overl. na 1970.

6.                   Gerardus George Hubertus Bierens, geb. Amsterdam 04.11.1900, bouwkundig tekenaar (1923), overl. Heiloo 13.02.1956.

7.                   Johanna Adriana Bierens, geb. Amsterdam 22.04.1903, kantoorbediende, overl. na 1971.

8.                   Antonia Maria Petronella Bierens, geb. Amsterdam 26.12.1904, pedicure, sociaal werkster. [Belo Horizonte, Brazili 1956]

9.                   Johanna Maria Bierens, geb. Amsterdam 30.09.1908, overl. voor 1984, tr. Amsterdam 07.09.1938 Mattheus Josephus Antonius Hamers, geb. Amsterdam 26.01.1911, overl. Tilburg 29.10.1984, begr. Tilburg (Centr.Bpl. West) 03.11.1984.

10.               Hermanus Josephus Bierens, geb. Amsterdam 21.02.1911, einddiploma HBS met driejarige cursus, winkelbediende.

 

[8] Everardus Zweekhorst, geb. Alkmaar 14.02.1825, touwslagersknecht (1848), touwslager (1853), spoorwegbeambte (1872), spoorwegarbeider (1879,1887), overl. Anna Paulowna 01.06.1888, tr. Alkmaar 26.11.1848

[9] Elisabeth Maria Bierman, geb. Alkmaar 21.01.1828, spoorwegwachtster (1879,1893), overl. Alkmaar 30.08.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Zweekhorst, geb. Alkmaar ca. 1849/1850, (spoor)arbeider, overl. Ilpendam (in het Noord-Hollandsch kanaal) 19.03.1891, tr. Anna Paulowna 20.11.1873 Johanna Isabel de Groot, geb. Dinteloord en Princeland ca. 1850, overl. na 1891, d.v. Dirk de Groot, arbeider, en Alexandrine Flicit Kriekhaard.

2.                   Maria Rosa Zweekhorst, geb. Alkmaar xx.10.1852, overl. Alkmaar 09.03.1853.

3.                   Maria Rosa Zweekhorst, geb. Alkmaar ca. 1856, dienstbode (1879), overl. Obdam 20.03.1940, tr. Zijpe 18.01.1879 Martinus Everardus Meijer (ca.1853-1936), z.v. Mattheus Petrus Nicolaas Meijer, kleermaker, en Christina Gouda van Woesik.

4.                   Helena Maria Zweekhorst, geb. Alkmaar ca. 1857, tr. Alkmaar 09.02.1879 Hendrik Gaarthuis, geb. Egmond-Binnen ca. 1850, z.v. Gerhardus Gaarthuis, timmerman, en Grietje van der Molen.

5.                   Everardus Jacobus Zweekhorst, geb. Alkmaar 22.01.1860; volgt [4].

6.                   Elisabeth Maria Zweekhorst, geb. Alkmaar ca. 1863, overl. Schagen 29.10.1918, tr. Anna Paulowna 13.05.1886 Pieter Westmeijer, geb. Zijpe ca. 1864, (spoorweg)arbeider, overl. Alkmaar 20.12.1931, z.v. Frans Westmeijer, arbeider, en Maartje van Baar.
PW tr. 2e Heerhugowaard 03.02.1920 Wilhelmina Maria Johanna Smeets, geb. Alkmaar ca. 1868, overl. Alkmaar 01.11.1955, d.v. Jacobus Johannes Smeets en Wilhelmina Petronella Post.
WMJS tr. 1e Alkmaar 13.04.1902 Hendrik Jonker, geb. Alkmaar ca. 1861/1862, werkman, overl. Alkmaar 12.07.1917, z.v. Jan Jonker en Dirkje Fuchs.
HJ tr. 1e Alkmaar 09.10.1898 Margje Hartsuiker, geb. Hasselt ca. 1867, overl. Alkmaar 20.12.1901, d.v. Peter Hartsuiker, arbeider, werkman, en Hendrika Jacoba de Roode.
MH tr. 1e Hasselt 26.04.1888 Jannes Booij, geb. Zutphen 21.10.1866, schipper (1888), werkman (1895), overl. Alkmaar 11.01.1895, z.v. Pieter Booij, schipper (1866), arbeider (1888), en Geesje de Graaf.

7.                   Johanna Zweekhorst, geb. Alkmaar 08.04.1865, dienstbode (1892), overl. Amsterdam 09.03.1898, tr. Amsterdam 25.08.1892 Jacobus Kouwenberg, geb. Amsterdam 14.08.1858, schilder, overl. Amsterdam 02.10.1940, z.v. Jacobus Kouwenberg, werkman (1882), schilder (1892), en Veronica Heineman.
JK tr. 1e Amsterdam 19.10.1882 Anna Letschert, geb. Deesen (Duitsland)|a| ca. 1857, overl. voor 1892, d.v. Josef Letschert, koopman, en Margaretha Spessert; tr. 3e Amsterdam 05.10.1898 Maria Johanna Rietveld, geb. Jutphaas 05.11.1864, overl. Amsterdam 03.05.1945, d.v. Crijn Rietveld en Maria Zeeman.
MJR tr. 1e Hendrik Arend Kraaij, overl. voor 1898.

8.                   Klasina Zweekhorst, geb. Zijpe ca. 1868, dienstbode (1891), overl. Nieuwe Niedorp 19.11.1951, tr. 1e Alkmaar 10.05.1891 Franciscus Maria Verberne, geb. Den Burg (Texel) 01.05.1856, zeeman (1883), stoombootkapitein (1891), overl. Alkmaar 10.06.1899, z.v. Jacobus Verberne, broodbakker, en Gerbrig Hopman; tr. 2e Zaandam 15.08.1923 Cornelis Bos, geb. Monnickendam ca. 1857, spoorwegarbeider (1883), overl. Zaandam 31.07.1933, z.v. Arend Bos en Elisabeth Verkuijl.
FMV tr. 1e Texel 10.05.1883 Antje Huisman, geb. Everstekoog (Texel) 09.09.1859, overl. Alkmaar 11.08.1889, d.v. Bernardus Huisman, landbouwer, en Antje Mulder.
CB tr. 1e Schagen 08.06.1883 Johanna Marjanne de Groot, geb. Dinteloord en Princeland ca. 1849, overl. Oostzaan 30.11.1903, d.v. Dirk de Groot, arbeider, en Alexandrine Flicit Kriekhaard.

9.                   Wilhelmus Zweekhorst, geb. Zijpe ca. 1869, arbeider, overl. Harenkarspel 23.03.1905, tr. Schagen 03.02.1893 Maartje Schouten, geb. Bergen (NH) ca. 1874, overl. Alkmaar 18.04.1937, d.v. Willem Schouten, landman, en Antonia Praat.

10.               Johannes Zweekhorst, geb. Anna Paulowna xx.07.1872, overl. Anna Paulowna 25.09.1872.

 

Noten: |a| w.s. Deesen, Landkreis Westerwaldkreis, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[10] Mattheus Petrus Nicolaas Meijer, geb. Alkmaar ca. 1824, kleermaker (1850,1869), overl. Zijpe 21.10.1879, tr. Zijpe 16.02.1850

[11] Christina Gouda van Woesik, geb. Loenersloot 15.02.1829, dienstmeid (1850), overl. Zijpe 15.03.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Everardus Meijer, geb. Zijpe ca. 1853, arbeider (1879), overl. Obdam 07.02.1936, tr. Zijpe 18.01.1879 Maria Rosa Zweekhorst (ca.1856-1940), d.v. Everardus Zweekhorst en Elisabeth Maria Bierman.

2.                   Anthonius Franciscus Meijer, geb. Zijpe 30.01.1854, spoorwegwerker (1878), arbeider (1901), seinhuiswachter (1907), spoorbeambte (1911), makelaar (1925,1953), overl. Zijpe 26.10.1953, tr. 1e Zijpe 09.02.1878 Grietje Rol, geb. Den Helder 11.05.1846, overl. na 1889, d.v. Jan Rol, werkman, en Neeltje Bijpost; tr. 2e Zijpe 11.05.1901 Catharina Volkers, geb. Warmenhuizen ca. 1877, overl. Zijpe 19.04.1921, d.v. Willem Volkers en Hendrica Roosloot; tr. 3e Schagen 11.11.1925 Hillegonda Maria Vlaming, geb. Schagen ca. 1873, overl. Zijpe 04.07.1955, d.v. Cornelis Nicolaas Vlaming, timmerman, en Meijntje Snel.
HMV tr. 1e Schagen 19.08.1892 Adolph Maria Schut, geb. Schagen, winkelier, overl. Schagen 11.10.1921, z.v. Bartholomeus Schut en Dieuwertje Voorman.

3.                   Emerentiana Christina Meijer, geb. Zijpe ca. 1855, dienstmeid, overl. Zijpe 16.02.1869.

4.                   Johanna Margaretha Meijer, geb. Zijpe ca. 1860, overl. Zijpe 12.07.1866.

5.                   Julia Meijer, geb. Zijpe 03.01.1862; volgt [5].

6.                   Christina Johan Meijer, geb. Zijpe ca. 1865, overl. Zijpe 12.08.1937, tr. Zijpe 19.05.1894 Pieter Smit, geb. Oude Niedorp ca. 1864, arbeider, overl. Zijpe 18.03.1927, z.v. Simon Smit, venter, en Aagje Bodijk.

7.                   Theodorus Matthias Meijer, geb. Zijpe ca. xx.07.1866, overl. Zijpe 15.07.1866.

8.                   Theodorus Mattheus Meijer, geb. Zijpe ca. 1867, arbeider, overl. Schagen 17.12.1947, tr. Zijpe 11.05.1901 Marijtje Volkers, geb. Warmenhuizen ca. 1878, overl. Schagen 26.06.1951, d.v Willem Volkers en Hendrica Roosloot.

9.                   Gerardus Meijer, geb. Zijpe xx.11.1869, overl. Zijpe 18.10.1870.

 

[12] George Willem Bierens, geb. Alphen en Riel 16.04.1832, commies (1862), rijksambtenaar (1865), commies bij s rijks belastingen (1876), overl. Hasselt 08.11.1876, tr. Tubbergen 24.11.1862

[13] Bernardina Rabeling, geb. Neuenhaus ca. 1829, overl. Almelo 25.07.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Wilhelmus Bierens, geb. Losser 31.08.1863; volgt [6].

2.                   Cornelius George Bierens, geb. Den Ham 11.06.1865, overl. Boekel 22.07.1935|b|.

3.                   Anna Helena Bierens, geb. Ambt Hardenberg ca. 1867, overl. s-Hertogenbosch 29.04.1928|d|.

4.                   Adriana Johanna Bierens, geb. Ambt Hardenberg ca. 1870, overl. Almelo 10.07.1934, tr. Stad Almelo 14.07.1893 Johannes Wilhelmus Spoor, geb. Stad Almelo 02.07.1867, metselaar, overl. Wageningen 23.01.1940|c|, z.v. Karel Michal Spoor, metselaar, en Anna Maria Wiegerink.

 

Noten: |b| ook overl.akte Almelo 1935 no.209; |c| ook overl.akte Almelo 1940 no.55; |d| ook overl.akte Almelo 1928 no.120.

 

[14] Gerhardus Kraaivanger, geb. Huissen 01.05.1824, (brood)bakkersknecht (1855,1861), overl. voor 1879; tr. 1e Amsterdam 07.11.1855 Maria Smits, geb. Amsterdam ca. 1824, dienstbode (1855), overl. voor 1861, d.v. Franciscus Smits en Catharina van den Heuvel, winkelierster (1855); tr. 2e Amsterdam 08.05.1861

[15] Maria van t Klooster, geb. Amersfoort 20.09.1826, dienstbaar (1861), overl. voor 1892.

Uit het huwelijk Kraaivanger-Smits:

1.                   Maria Catharina Jacoba Kraaivanger, geb. Amsterdam xx.11.1858, tr. Amsterdam 15.05.1879 Leendert Mudde, geb. Bennebroek 08.01.1855, schoenmaker, z.v. Hendrik Mudde en Catharina Dingerdis.

Uit het huwelijk Kraaivanger-van t Klooster:

2.                   Johanna Kraaivanger, geb. Amsterdam 14.07.1865; volgt [7].

3.                   Gerardus Johannes Kraaivanger, geb. 03.08.1867, barbier (1892).

 

[16] Gerardus Zweekhorst, ged. Alkmaar 27.02.1790, schoenmaker (1821,1837), bier- en wijnwerker (1846,1848), bierdrager (1847), overl. Alkmaar 07.02.1848|f|, z.v. Hendrik Sweekhorst en Anna Elisabeth Pus (zie Bijlage A); tr. 2e Alkmaar 24.08.1828|d| Aagje Meijer, geb. Durgerdam (Ransdorp) ca. 1797/799, dienstbode (1828), overl. Alkmaar 06.12.1835, d.v. Gerrit Meijer en Claasje van Urk; tr. 3e Alkmaar 23.04.1837|e| Fijtje Alberts, geb. Alkmaar ca. 1801, werkster (1837), overl. Alkmaar 27.12.1845|g|, d.v. Jan Alberts en Neeltje Duijn; tr. 1e Alkmaar 29.12.1811

[17] Fokelina Lelijveld, ged. Alkmaar (rk) 03.12.1790, overl. Alkmaar 13.04.1827, d.v. Evert Lelieveld (1759-1838) en Agnes Maria Vonk (-1801).

AM tr. 1e Ransdorp 12.12.1820 Petrus Albertus van Hensbergen, ook Pieter, ged. Amsterdam (Westerkerk) 05.03.1790, tabakskoper, z.v. Hendrik van Hensbergen en Maria van Eeken.
PAvH tr. 1e Haarlem 08.04.1812 Maria Magdalena Cuntz, geb. s-Gravenhage ca. 1785, overl. Amsterdam 16.11.1819, d.v. Johannes Cuntz en Susanna Engert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendricus Sweekhorst, Hendrik, geb. Alkmaar ca. 1812, wagenmaker (1841), winkelier (1878), overl. De Rijp 28.06.1883|h|, tr. Heemstede 01.08.1841 Aaltje Scheepers, ook Schepers, geb. Heemstede ca. 1802, blekersdienstbode (1841), overl. De Rijp 01.01.1878, d.v. Hendrik Scheepers en Marijtje van Meurs.

2.                   Gerardus Johannes Sweekhorst, geb. xx.04.1815, overl. Alkmaar 29.11.1815.

3.                   Johanna Zweekhorst, geb. Alkmaar ca. 1820, overl. Alkmaar 28.04.1853, tr. Alkmaar 31.10.1847 Fredericus Hermanus Gaarthuis, ook Gaardhuis, geb. Alkmaar ca. 1821, timmerman, overl. Alkmaar 29.04.1889, z.v. Fredrik Gaarthuis en Catharina Dankelman.
FHG tr. 2e Alkmaar 30.04.1854 Jannetje Hooijschuur, geb. Zaandam ca. 1827, overl. Alkmaar 02.06.1911, d.v. Jan Hooijschuur en Margaretha Linger.

4.                   Johannes Antonius Zweekhorst, geb. Alkmaar xx.07.1821, overl. Alkmaar 28.08.1821.

5.                   Anthonius Zweekhorst, geb. Alkmaar ca. 1823, sjouwerman, overl. Alkmaar 03.07.1846.

6.                   Everardus Zweekhorst, geb. Alkmaar 14.02.1825; volgt [8].

7.                   Franciscus Zeekhorst, geb. Alkmaar 13.03.1826, overl. Alkmaar 13.03.1826.

 

Noten: |d| moeder Johanna Elisabeth (huw.akte Alkmaar 1828 no.56); |e| moeder Johanna (huw.akte Alkmaar 1837 no.28); |f| moeder Pin, wedr Sophia Allebrink (overl.akte Alkmaar 1848 no.103); |g| Allebrink (overl.akte Alkmaar 1845 no.254); |h| moeder Fokkie Helena (overl.akte De Rijp 1883 no.23).

 

[18] Willem Bierman, geb. Uitgeest ca. 1798, timmermansknecht (1822), overl. Alkmaar 18.11.1835|a|, z.v. Cornelis Bierman, schipper, en Trijntje Binnewijzen; tr. Alkmaar 05.05.1822

[19] Maria Rosa Blom, geb. Groningen ca. 1794, dienstmeid (1822), werkster (1838), overl. Akmaar 01.12.1860, d.v. Hermanus Blom en Elisabeth Carmio; tr. 2e Alkmaar 30.09.1838 Cornelis Elstrodt, geb. Alkmaar ca. 1799, boerenknecht (1838), overl. Akmaar 30.10.1855, z.v. Anthonie Elstrodt en Maria Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Bierman, geb. Alkmaar ca. 1823, overl. Bergen (NH) 11.06.1889, tr. Bergen (NH) 21.04.1844 Johannes Anthonius van der Steen, geb. ca. 1810, kleermaker, overl. Bergen (NH) 26.06.1880, z.v. Antonius van der Steen, kleermaker, en Anna Maria van Herk.
JAvdS tr. 1e Bergen (NH) 03.07.1837 Hendrina Buskens, geb. Budel ca. 1813, dienstmeid (1837), overl. voor 1844, d.v. Arnoldus Buskens, kleermaker, en Catharina Beerens.

2.                   Johannes Zacheus Bierman, geb. Alkmaar ca. 1825, tuinman (1856), warmoezier (1870), overl. Alkmaar 16.02.1906, tr. 1e Alkmaar 20.04.1856 Johanna de Boer, geb. Alkmaar ca. 1828, overl. Alkmaar 06.02.1870, d.v. Arie de Boer en Hendrica Bol, kleerbleekster; tr. 2e Alkmaar 30.10.1870 Willemijntje Dijkman, geb. Soest 07.10.1839, overl. Wassenaar 07.09.1927, d.v. Willem Dijkman, metselaar, en Hendrika Kok.

3.                   Elisabeth Maria Bierman, geb. Alkmaar 21.01.1828; volgt [9].

4.                   Cornelis Bierman, geb. Alkmaar ca. 1831, tuinman (1867), warmoezier (1892,1904), overl. Alkmaar 01.04.1905, tr. Alkmaar 26.05.1867|b| Maria Elisabeth Mors. geb. Alkmaar ca. 1843, overl. Alkmaar 07.01.1915, d.v. Govert Mors, koetsier, en Maria Stadiger.

5.                   Hermanus Bierman, geb. Alkmaar ca. 1833/1834, winkelier, overl. Zijpe 03.03.1892, tr. Alkmaar 03.11.1861 Aleida Wilhelmina Brieffies, geb. Alkmaar ca. 1838, dienstbode (1861), d.v. Cornelis Brieffies en Geertruida Straatmans.

6.                   Wilhelmina Bierman, geb. Alkmaar xx.03.1836, overl. Alkmaar 07.03.1836.

 

Noten: |a| moeder Catharina Jongejan (overl.akte Alkmaar 1835 no.376). b| bruidegom ook Bieman (huw.akte Alkmaar 1867 no.56).

 

[20] Anthonius Franciscus Meijer, ged. Amsterdam (Kerk t Boompje (rk)) 28.06.1796|b|, winkelier (1819), commies der belastingen (1850), commies surveillance (1855), overl. Alkmaar 06.09.1879, z.v. Matthijs Franciscus Meijer en Engelina Oosdijk; tr. Alkmaar 21.11.1819

[21] Emerentiana Brouwer, geb. Alkmaar ca. 1800/1801, overl. Alkmaar 24.02.1870, d.v. Dirk Brouwer en Juliana de Visser.

Uit dit huwelijk (moeder ook Emerentia/Emmerentia):

1.                   Matthijs Petrus Nicolaas Meijer, geb. xx.11.1819, overl. Alkmaar 30.01.1820.

2.                   Mattheus Petrus Nicolaas Meijer, geb. Alkmaar ca. 1824|a|; volgt [10].

3.                   Anthonius Franciscus Meijer, geb. Amsterdam ca. 1830, zeevarende, overl. Akersloot 03.12.1867, tr. Alkmaar 27.12.1857 Elisabeth Zwaan, geb. Egmond aan Zee ca. 1831, d.v. Willem Zwaan en Maartje Wijker.

4.                   Emmerentia Christina Meijer, geb. Hoorn ca. 1832, dienstmeid (1855), overl. Nieuwendam 15.12.1911, tr. Zijpe 28.04.1855 Dirk Mul, geb. Zijpe ca. 1829, arbeider, overl. Zijpe 13.12.1879, z.v. Arie Mul, koopman/slachter, en Jannetje Wagenmaker.

5.                   Karel Fredrik Meijer, geb. Zijpe ca. 1834/1835, wagenmaker, overl. Anna Paulowna 03.11.1882, tr. 1e Zijpe 13.04.1861 Catharina Rob, geb. Medemblik ca. 1836, overl. Zijpe 04.01.1870, d.v. Johannes Rob en Willemtje Sjoers; tr. 2e Anna Paulowna 21.12.1871 Jacoba Louisa Cam, geb. Zaltbommel 27.05.1836, overl. Anna Paulowna 16.02.1882, d.v. Jacob Cam, dragonder (1836), smid (1871), en Louisa ten Pierik.
JLC tr. 1e Schagen 26.10.1862 Albert Selderbeek, geb. Schagen ca. 1839, broodbakker, overl. Zijpe 19.11.1869, z.v. Klaas Selderbeek en Jannetje Leijen.

6.                   Juliana Engelina Meijer, geb. Zijpe ca. 1837, dienstbode (1866), tr. 1e Alkmaar 06.05.1866 Matthijs Franken, geb. Alkmaar ca. 1839, timmerman, overl. voor 1884, z.v. Ludovicus Franken en Femmetje van Maren; tr. 2e Amsterdam 31.07.1884 Willem Salomon van Hulst, geb. Amsterdam ca. 1837, kleermaker, z.v. Joannes van Hulst en Sara Vermeer.

 

Noten: |a| bij zijn huwelijk moeder Emmerantia (huw.akte Zijpe 1850 no.8); |b| Antonius Franciscus, vader Matthaeus Franciscus, moeder Angela Oordijk.

 

[22] Martinus van Woesik, geb. Appeltern ca. 1800, werkman (1828), brugwachter (1844,1845), overl. Zijpe 05.08.1846, z.v. Gerard van Woesik en Anna Hendriks; tr. 2e Zijpe 25.1.1845 Ariaantje Siewers, geb. Zijpe ca. 1819, d.v. Pieter Siewers, kastelein, en Maartje t Hart; tr. 1e Loenen 26.04.1828

[23] Jannetje van der Linden, ook Jansje, geb. Loenen ca. 1797/1798, boerenmeid (1828), overl. Zijpe 06.12.1844|b|, d.v. Henricus van der Linden, werkman, en Goeltje van Schaik.

AS tr. 2e Zijpe 04.05.1850 Jan Krabman, geb. Zijpe ca. 1819, arbeider, overl. Zijpe 30.07.1858, z.v. Volkert Krabman en Jannetje/Immetje Lijnbach; tr. 3e Zijpe 08.06.1861 Pieter Swaan, geb. Zijpe ca. 1825, metselaar, overl. Zijpe 17.02.1879, z.v. Jacob Swaan, metselaar, en Aaltje Jongbloed.
PS tr. 1e Zijpe 19.01.1850 Jannetje With, ook Wit, geb. Barsingerhorn ca. 1819, dienstmeid (1850), overl. Zijpe 21.02.1861, d.v. Cornelis With en Geertje Roos.

Uit het huwelijk van Woesik-van der Linden:

1.                   Christina Gouda van Woesik, geb. Loenersloot 15.02.1829|a|; volgt [11].

2.                   levenloze dochter, Loenersloot 15.02.1829

3.                   Gerrit van Woesik, geb. Loenersloot 11.01.1832, schipper (1857), landman (1869), overl. Den Helder 16.04.1869, tr. Den Helder 25.06.1857 Marijtje Timmerman, geb. Schagen ca. 1830, overl. na 1869, d.v. Jacob Timmerman, sjouwerman, en Geertje Bergen.

4.                   Hendrik van Woesik, geb. Zeist 21.02.1835, kleermaker, overl. Zijpe 13.03.1896, tr. Zijpe 02.10.1858 Gerritje Beemsterboer, geb. Schagen ca. 1832, overl. Zijpe 21.08.1905, d.v. Gerrit Beemsterboer en Maartje Nieuweboer.

5.                   Johannes van Woesik, geb. Zijpe ca. 1841, immermansknecht, overl. Akersloot 22.09.1881.

Uit het huwelijk van Woesik-Siewers:

6.                   Johanna van Woesik, geb. Zijpe ca. 1846, overl. Anna Paulowna 05.05.1936, tr. 1e Anna Paulowna 09.02.1871 Simon Wit, geb. Nieuwe Niedorp ca. 1846, landman, overl. voor 1878, z.v. Cornelis Wit en Grietje Hoofd; tr. 2e Anna Paulowna 14.02.1878 Bart Cornelissen, geb. Zetten (Valburg) 23.01.1837, arbeider, overl. Anna Paulowna 02.01.1916, z.v. Jan Cornelissen, arbeider, en Willemina Roest.
BC tr. 1e Zijpe 22.05.1869 Adriaantje van Weelden, ook van Weelde, geb. Herwijnen 07.12.1843, overl. Anna Paulowna 27.05.1875, d.v. Wouter van Weelden, arbeider, en Hendrika de Groot.

7.                   Grietje van Woesink, geb. Zijpe xx.12.1846, overl. Zijpe 04.03.1847.

 

Noten: |a| moeder Jansje; |b| Johanna, geb. Loenersloot, aangifte door echtegenoot Marthinus van Woesik (overl.akte Zijpe 1844 no.6).

 

[24] Cornelis Bierens, geb. Tilburg ca. 1808, schoolonderwijzer (1830,1846), hoofdonderwijzer (1864,1874), overl. Tilburg 26.05.1878, z.v. Daniel Bierens, bakker (1830), dagloner (1835), en Goverdina Ruiters (-1821/1824); tr. 2e Alphen en Riel 18.01.1835 Johanna Swolfs, geb. Riel (Alphen en Riel) ca. 1807, overl. Alphen en Riel 02.02.1869, d.v. Nicolaas Swolfs (-1818) en Adriana van Beers (-1823); tr. 1e Ginneken en Bavel 10.05.1830

[25] Helena Hamel, geb. Ginneken en Bavel ca. 1804, overl. (kraambed) Alphen en Riel 15.11.1833|a|, d.v. George Willem Hamel, bakker, en Hendrina van Alphen (-1814).

Uit het huwelijk Bierens-Hamel:

1.                   Gerdina Anna Bierens, geb. Alphen en Riel 08.03.1831, overl. Alphen en Riel 15.02.1845.

2.                   George Willem Bierens, geb. Alphen en Riel 16.04.1832; volgt [12].

3.                   levenloze zoon, Alphen en Riel 09.11.1833.

Uit het huwelijk Bierens-Swolfs:

4.                   Adrianus Danil Bierens, geb. Alphen en Riel 04.01.1836, bakker (1866,1892), tr. Amsterdam 01.02.1866 Johanna Maria Kuiper, geb. Amsterdam ca. 1839, winkeldochter (1866), d.v. Hendrik Kuiper en Anna Maria Stellinkwerf.

5.                   Francus Nicolaas Bierens, geb. Alphen en Riel 10.01.1838, rijkstelegrafist, tr. Chaam 24.11.1864 Elisabeth van Breda, geb. Chaam 26.07.1834, overl. Enschede 29.03.1869, d.v. Willem Karel van Breda, notaris, en Anna Cornelia Schoenmakers.

6.                   Adriana Johanna Bierens, geb. Alphen en Riel 22.01.1840, overl. Stad Almelo 14.10.1888, tr. Alphen en Riel 21.04.1874 Gerardus Breijder, geb. Geesteren (Tubbergen) 20.09.1835, schrijnwerker, z.v. Christiaan Breijder, ambtenaar, en Hendrika van Steden.

7.                   Augustinus Antonius Bierens, geb. Alphen en Riel 15.02.1842, looier, overl. Leiden (St.Elisabeth-gesticht) 28.05.1913, tr. Deil 24.04.1873 Maria Elizabeth Versteegh, geb. Deil ca. 1850/1851, overl. Deventer 20.12.1929, d.v. Engelbart Versteegh en Rosina Carolina Kersten.

8.                   Cornelius Petrus Bierens, geb. Alphen en Riel 14.04.1844, overl. Alphen en Riel 17.12.1844.

9.                   Eduard Cornelis Bierens, geb. Alphen en Riel 11.06.1846, overl. Alphen en Riel 23.08.1868.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ginneken en Bavel 1833 no.61.

 

[26] Johann Wilhelm Rabeling, overl. voor 1862, tr.

[27] Johanna Altpas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardina Rabeling, geb. Neuenhaus|a| ca. 1829; volgt [13].

 

Noten: |a| nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[28] Gerlacus Kraaivanger, geb. Lathum 01.06.1773, winkelier (1819), winkelier en herbergier (1821), herbergier (1824,1836), tapper (1838), overl. Huissen 28.12.1838, z.v. Gerlacus Kraaivanger (-1796) en Joanna Vinck (-1789); tr. 1e voor 1803 Hermina Bruins, geb. ca. 1782, overl. Huissen 03.10.1820, d.v. Evert Bruins en Hendrina Knaaken; tr. 2e Huissen 22.02.1821

[29] Johanna Jacoba de Haas, geb. Huissen 20.01.1800, aardappelenverkoopster (1855), wasvrouw (1857), wasster (1861), overl. Rotterdam 30.05.1869, d.v. Joannes Gerardus de Haas (-1805) en Bernardina Scheerder, koopvrouw (1821).

Uit het huwelijk Kraaivanger-Bruins:

1.                   Gerlacus Kraaijvanger, ged. Neder-Elten 30.07.1803, meesterbakker, overl. Nijmegen 11.10.1864, tr. Nijmegen 30.05.1839 Gerharda Maria Schoemaker, geb. Didam 20.07.1812, dienstmaagd (1839), d.v. Johannes Schoemaker en Bernardina Bolders.

2.                   Everardus Kraaijvanger, ged. Neder-Elten 12.05.1805, hoefsmid bij het Battaillon Veldartillerie (1833), meestersmid (1849), overl. Nijmegen 21.03.1849, tr. Nijmegen 24.04.1833 Henrica ter Braacke, ged. Hengelo 06.04.1807|c|, overl. Nijmegen 29.03.1864, d.v. Joannes ter Braacke en Gertrudis Nijhof, tapster (1833).

3.                   zoon Kraaijvanger, geb. Huissen 31.08.1819, overl. Huissen 31.08.1819|b|.

Uit het huwelijk Kraaivanger-de Haas:

4.                   Hermina Kraaivanger, geb. Huissen 17.12.1821, overl. Rotterdam 06.03.1892, tr. 1e Rotterdam 15.06.1859 Willem Cornelis Recourt, geb. Dordrecht 16.07.1822, overl. voor 1875, z.v. Matthijs Recourt en Clara Westveld; tr. 2e Rotterdam 28.04.1875 Johannis Bernardus Tiggeloove, geb. Dirksland 22.04.1828, overl. Rotterdam 25.01.1902, z.v. Albartus Tiggeloove en Anna Maria Parang.
JBT tr. 1e Rotterdam 07.09.1853 Dientje Bottenberg, geb. IJsselmuiden 30.09.1826, overl. Rotterdam 14.06.1859, d.v. Hendrik Bottenberg, groenboer, en Dympna de Lang; tr. 2e Rotterdam 08.02.1860 Joanna Vissers, geb. s-Hertogenbosch ca. 1819, d.v. Gerardus Vissers en Elisabeth de Graaff.

5.                   Hendrikus Kraaivanger, geb. Huissen 17.11.1822, smid, overl. Rotterdam 21.10.1888, tr. 1e Rotterdam 16.09.1857 Elisabeth Geertruida Janssen, geb. Nijmegen 20.03.1829, overl. voor 1880, d.v. Gradus Janssen, bakker, en Maria Theodora Mulder; tr. 2e Rotterdam 03.11.1880 Anna Maria Heijman, geb. Utrecht 05.06.1831|a|, overl. Rotterdam 17.05.1912, d.v. Henricus Fredericus Heijman en Johanna Adriana van den Brink.
AMH tr. 1e Rotterdam 13.11.1861 Josephus Mols, geb. Dongen 01.09.1827, overl. Rotterdam 20.12.1876, z.v. Nicolaas Mols en Cornelia Boom.

6.                   Gerhardus Kraaivanger, geb. Huissen 01.05.1824; volgt [14].

7.                   Jan Willem Kraaivanger, ook Kraaijvanger, geb. Huissen 05.07.1825, tr. Rotterdam 03.02.1858 Alida Pieternella van Giersbergen, geb. Rotterdam 12.03.1832, overl. Rotterdam 02.02.1910, d.v. Johannes van Giersbergen en Pieternella van Buuren.

8.                   Johanna Maria Kraaivanger, geb. Huissen 05.11.1826, overl. Rotterdam 05.02.1891, tr. Rotterdam 04.07.1860 Theodorus Niels, geb. Doornenburg (Bemmel) 26.01.1830, overl. Rotterdam 11.03.1893, z.v. Antonius Niels,landman, en Elisabeth Hendriks.

9.                   Magdalena Kraaivanger, geb. Huissen 21.11.1827, dienstmeid (1852), tr. Nijmegen 09.09.1852 Johannes van Hoorn, geb. Lent (Nijmegen) 02.05.1822, smidsknecht, z.v. Willem van Hoorn en Hendrina van Kempen.

10.               Oswaldus Kraaivanger, geb. Huissen 18.07.1829, overl. Huissen 23.11.1833.

11.               Bernardina Kraaivanger, geb. Huissen 05.11.1831, tr. Rotterdam 15.02.1860 Jacobus Verburgh, geb. Nijmegen 04.07.1836, z.v. Jacobus Verburgh, klerk ter stedelijke secretarie, en Helena Johanna van Hattum.

12.               Petrus Oswaldus Kraaivanger, geb. Huissen 13.01.1835, overl. Rotterdam 15.05.1906, tr. Rotterdam 04.05.1864 Anna Catharina Coenen, geb. Nieuwstadt 10.03.1821, d.v. Godefridus Coenen en Anna Gertrudis Smits.

13.               Petronella Hendrika Kraaivanger, geb. Huissen 12.04.1836, overl. Rotterdam 15.05.1906, tr. Rotterdam 23.02.1870 Heinrich Schmidt, geb. Haastrup (Denemarken) ca. 1835, overl. Zundert 09.08.1915, z.v. Rasmus Hansen Schmidt en Kirsten Knudsdochter.

14.               Christiaan Kraaivanger, geb. Huissen 07.01.1838, overl. Huissen 13.01.1838.

15.               Antonius Kraaivanger, geb. Huissen 07.01.1838, overl. Huissen 31.12.1838.

 

Noten: |a| dochter van Johanna Adriana, erkend en gewettigd bij huwelijk Utrecht 23.11.1836; |b| oud drie uren (overl.akte Huissen 1819 no.33); |c| bron huw.akte Nijmegen 1833 no.30, niet gevonden in doopboek Hengelo (Gld) (ndg).

 

[30] Willem van t Klooster, ged. Amersfoort (rk) 28.03.1793, wever (1820,1825), overl. Amersfoort 23.05.1829, z.v. Jacob van t Klooster en Jannetje de Koning, dubbeleerster (1820); tr. Amersfoort 29.06.1820|a|

[31] Cecilia van Agteveld, geb. Amersfoort ca. 1792/1793, naaister (1816), spinster (1820), overl. tussen 1858 en 1861, d.v. Willem van Agteveld en Jacoba Hendriks.

Kind van Cecilia (erkend bij het huwelijk):

1.                   Jacoba van Agteveld, later van der Klooster, geb. Amersfoort 16.11.1816|b|, overl. Amersfoort 19.10.1851|c|, tr. Amersfoort 04.06.1834 Joannes van Bogerijen, ged. Amersfoort (rk) 04.02.1810, overl. Amersfoort 01.08.1873, z.v. Antonius van Bogerijen en Geertrudis Beek.
JvB tr. 2e Amersfoort 16.06.1852 Johanna van Koelen, geb. Amersfoort 07.02.1813, overl. Amersfoort 20.07.1866, d.v. Rijk van Koelen en Reijertje Zegers; tr. 3e Amersfoort 08.05.1867 Stephana van Beek, geb. Amersfoort 25.08.1832, overl. Amersfoort 05.05.1893, d.v. Klaas van Beek en Elisabeth van Bosterdijk.
SvB tr. 1e Amersfoort 22.08.1860 Hendrik van Hoogevest, geb. Amersfoort 12.07.1837, overl. Amersfoort 18.06.1866, z.v. Teunis van Hoogevest en Alijda Mokke.

Uit dit huwelijk (moeder soms van Achteveld):

2.                   Johanna van t Klooster, geb. Amersfoort 30.09.1820.

3.                   Willemijna van t Klooster, geb. Amersfoort 12.06.1822, overl. Amersfoort 29.06.1829.

4.                   Everarda van t Klooster, geb. Amersfoort 05.12.1823, tr. 1e Amersfoort 04.02.1852 Jacob Mol, geb. Amersfoort 10.02.1826, overl. Amersfoort 13.01.1856, z.v. Wessel Mol en Johanna van Roosendaal; tr. 2e Amsterdam 17.07.1861 Wouter Kraaijenest, geb. Amersfoort 16.12.1817, schoenmaker, z.v. Hermanus Kraaijenest en Antonia de Wit.
WK tr. 1e Amersfoort 14.08.1844 Anna Maria Smit, geb. Amersfoort 15.02.1815, overl. Amersfoort 30.09.1854, d.v. Gerard Smit en Anna Margaretha Nielsen.

5.                   Johanna van t Klooster, geb. Amersfoort 20.10.1825, overl. Amersfoort 06.11.1825.

6.                   Johanna van t Klooster, geb. Amersfoort ca. 1826, tapster (1868), tr. 1e Amsterdam 05.05.1858 Jan Hendrik Kreijvenaar, geb. Amsterdam 07.05.1820, werkman, overl. voor 1861, z.v. Jan Hendrik Kreijvenaar, opperman, en Alida van Wijngaarden; tr. 2e Amsterdam 27.03.1861 Jan van Zanten, geb. IJsselmuiden ca. 1801/1802, tapper (1850), sjouwer (1861), overl. voor 1868, z.v. Berend Jans van Zanten en Trijntjen Hendriks; tr. 3e Amsterdam 20.05.1868 Jacobus Sneijder, geb. Leiden 12.04.1817, timmerman, z.v. Cornelis Sneijder, timmermansknecht, en Christina Bogers.
JvZ tr. 1e Amsterdam 11.09.1850 Antonia Mulder, geb. Amersfoort 11.10.1817, overl. voor 1861, d.v. Simon Mulder en Maria Louisa Koelsmit.

7.                   Maria van t Klooster, geb. Amersfoort 20.09.1826; volgt [15].

8.                   Jacobus van t Klooster, geb. Amersfoort 01.09.1828, overl. Amersfoort 04.07.1829.

 

Noten: |a| bruidegom Van der Klooster (huw.akte Amersfoort 1820 no.36); |b| Agtevelt; |c| van t Klooster.

 


Bijlage A

 

[32] Hendrik Sweekhorst, geb. Alkmaar ca. 1761, schoenmaker, overl. Alkmaar 12.07.1821|b|, z.v. Gerrit Sweekhorst; tr. Alkmaar (stadstrouw) 20.10.1782

[33] Anna Elisabeth Pus.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrardus Sweekhorst, ged. Alkmaar (rk) 05.08.1787, w.s. jong gestorven.

2.                   Gerardus Sweekhorst, ged. Alkmaar (rk) 27.02.1790|a|; volgt [16].

 

Noten: |a| moeder Anna Pus; |b| Zweekhorst, de moeder onbekend (overl.akte Alkmaar 1821 no.150).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren