Maarten Pieter Vrij (1895-1964)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juli 2024)

 


 

[1] Maarten Pieter Vrij, geb. Stompwijk 28.07.1895, promotie Amsterdam UvA 24.06.1932|a|, leraar in de wis- en natuurkunde te Amsterdam (aug1932), wetensch. hoofdambt A TH Eindhoven (1962), technisch hoofdambtenaar TH Eindhoven (1964), OON 1962|b|, overl. Eindhoven 03.02.1964|c|, tr. ’s-Gravenhage 12.08.1932 Theodora Segerina van Everdingen, geb. Breda 21.09.1901, overl. Eindhoven 19.08.1966, d.v. Gerrit Gijsbertus van Everdingen en Theodora Segerina Heineken.
 
– Indische carrière: “ter beschikking gesteld van den G.G. van N.I. om d.t.l. in tijdelijke dienst voor den tijd van drie jaren te worden werkzaam gesteld als assistent (natuurkunde) aan de dit jaar te openen Geneeskundige Hoogeschool te Batavia (24.06.1927); tijdelijk werkzaam gesteld als assistent voor de natuurkunde bij de te openen Geneeskundige Hoogeschool (16.08.1927); tijdelijk aangesteld als buitengewoon lector in de natuurkunde bij de Geneesk. Hoogeschool (1930); op verzoek eervol ontheven van de tijdelijke aanstelling als lector in de natuurkunde m.i.van 3 Oct.1931.”|d|
 
Noten: |a| proefschrift: Vergelijkende metingen van ultraviolette zonnestraling in de tropen en in Europa; promotor: P. Zeeman (1865-1943); |b| Algemeen Handelsblad 27.04.1962 (dr. M.P. Vrij, wetensch. hoofdambt A T.H. Eindhoven); |c| overl.akte Eindhoven 1964 no.122 (beroep: technisch hoofdambtenaar); |d| stamkaarten Oost-Indische ambtenaren, Ministerie van Koloniën.
 
[2] Pleun Vrij, geb. Vierpolders 19.01.1868, landbouwer, overl. Stompwijk 19.02.1901, tr. Nieuw-Helvoet 30.09.1894
[3] Cornelia Touw, geb. Nieuw-Helvoet 24.12.1867, overl. Stompwijk 29.07.1932; tr. 2e Stompwijk 16.11.1905 Gerrit Beijen, geb. Bodegraven 06.01.1876, overl. Hekendorp 13.11.1942|b|, z.v. Maarten Gerritsz Beijen en Adriana Kerkhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maarten Pieter Vrij, geb. Stompwijk 28.07.1895; volgt [1].

2.                   Pieter Maarten Vrij, geb. Stompwijk 20.10.1896, tr. Stompwijk 22.09.1921 Petronella Maria Keukenmeester, geb. Stompwijk 28.07.1900, d.v. Pieter Keukenmeester en Cornelia Clasina Post.

3.                   Pleuntje Jaapje Vrij, geb. Stompwijk 16.12.1897, tr. Stompwijk 24.05.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage, ingeschr. Stompwijk 19.09.1925|a|) Jan Jacobus Verhoog, geb. Voorschoten ca. 1892, z.v. Jan Verhoog en Jacoba Maria Schenkeveld.

4.                   Aart Cornelis Vrij, geb. Stompwijk 22.11.1899, overl. Stompwijk 16.05.1900.

 

Noten: |a| huw.akte Stompwijk 1925 no.34 (niet beschikbaar bij Family Search jun’20); |b| ook overl.akte Edam 1942 no.76.

 

[4] Maarten Vrij, geb. Nieuwenhoorn 30.10.1836, bouwman (1863,1880), landbouwer (1894), overl. Vierpolders 23.04.1900, tr. Vierpolders 19.04.1861

[5] Pleuntje de Raat, geb. Rockanje 18.11.1838, overl. Heenvliet 26.05.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Vrij, geb. Vierpolders 07.01.1863, overl. Vierpolders 15.12.1885.

2.                   Cornelis Vrij, geb. Vierpolders 10.04.1864, onderwijzer (1894), tr. Vierpolders 21.07.1892 Marie Caroline Mauser, geb. Amsterdam 02.01.1867, overl. Groningen 05.06.1936, d.v. Heinrich Wilhelm Mauser en Jeannette Charlotte Louise Frédérique Landré.
Uit dit huwelijk: Maarten Pleun Vrij, geb. Amsterdam 10.07.1895, hoogleraar Groningen (1928-1947), overl. ’s-Gravenhage 21.01.1955; levensberichten MPV: nl.wikipedia * BWN; Vrij’s student Willem Hendrik Nagel (1910-1983), alias J.B.Charles, promoveerde Groningen 26.06.1949 bij B.V.A. Röling op het onderzoek De criminaliteit van Oss; levensberichten WHN: nl.wikipedia * KNAW.

3.                   levenloze zoon, Vierpolders 12.09.1865.

4.                   Pleun Vrij, geb. Vierpolders 27.11.1866, overl. Vierpolders 02.08.1867.

5.                   Pleun Vrij, geb. Vierpolders 19.01.1868; volgt [2].

6.                   Arie Vrij, geb. Vierpolders 13.02.1871, landbouwer, overl. Stompwijk 23.08.1920, tr. Oudenhoorn 25.10.1900 Jakoba Noordermeer, geb. Oudenhoorn 15.06.1868, d.v. Jan Noordermeer, bouwknecht (1868), landbouwer (1900), en Willempje Vlag.

7.                   Maartje Vrij, geb. Vierpolders 24.07.1873, overl. Vierpolders 23.12.1901, tr. Vierpolders 27.05.1897 Izaäk Keijzerwaard, geb. Vierpolder 23.02.1868, overl. Vierpolders 19.04.1928, z.v. Izak Keijzerwaard, metzelaar, en Francina van der Meijden.
     IK tr. 2e Vierpolders 27.11.1902 Cornelia van Pelt, geb. Dubbeldam 21.08.1862, d.v. Arij van Pelt en Adriana Verschoor.

8.                   Pietertje Vrij, geb. Vierpolders 23.05.1876, overl. Heenvliet 05.10.1959, tr. Vierpolders 28.04.1904 Dirk de Snaijer, geb. ca. 1873, z.v. Jan de Snaijer en Neeltje van den Ban.

9.                   Maarten Vrij, geb. Vierpolders 01.03.1880, onderwijzer, tr. Haarlem 10.08.1905 Antje Maria van Brussel, geb. Haarlem 01.06.1877, d.v. Jan Cornelis van Brussel, kunstlakker, en Maria van Dantzig.

10.               Dirk Vrij, geb. Vierpolders 09.07.1883, landbouwer, overl. Oudenhoorn 25.01.1959, tr. Oudenhoorn 25.04.1907 Frederika Noordermeer, geb. Oudenhoorn 10.04.1883, overl. Oudenhoorn 22.05.1942, d.v. Jan Noordermeer, landbouwer, en Willempje Vlag.

 

[6] Pieter Touw, geb. Nieuw-Helvoet 19.06.1833, bouwknecht (1859,1863), melkboer (1864,1866), bouwman (1867,1872), landbouwer (1874,1894), overl. Nieuw-Helvoet 02.02.1904; tr. 1e Nieuw-Helvoet 23.06.1859 Magcheltje van den Ban, geb. Nieuw-Helvoet 24.10.1834, overl. (kraambed) Nieuw-Helvoet 29.10.1859, d.v. Johannes van den Ban en Stijntje Oversteeg; tr. 2e Rockanje 26.04.1863

[7] Jaapje van der Linde, geb. Rockanje 12.01.1840, overl. Nieuw-Helvoet 08.04.1917.

Uit het huwelijk Touw-van den Ban:

1.                   levenloze zoon, Nieuw-Helvoet 26.10.1859.

Uit het huwelijk Touw-van der Linde:

2.                   levenloze zoon, Nieuw-Helvoet 07.03.1864.

3.                   levenloze dochter, Nieuw-Helvoet 10.01.1866.

4.                   Cornelis Touw, geb. Nieuw-Helvoet 15.12.1866, overl. Nieuw-Helvoet 24.01.1867.

5.                   Cornelia Touw, geb. Nieuw-Helvoet 24.12.1867; volgt [3].

6.                   Jannetje Annetje Touw, geb. Nieuw-Helvoet 16.09.1869, tr. Nieuw-Helvoet 26.10.1899 Jan Rolandus Boers, geb. Hellevoetsluis 20.05.1869|d|, bewaarder, overl. Laren (NH) 16.12.1944, z.v. Geertje Rolandus.

7.                   Aart Touw, geb. Nieuw-Helvoet 25.10.1870, bakker (1894), bode (1922), overl. Rotterdam 11.03.1944|c|, tr. 1e ’s-Gravenzande 03.06.1894 Angenieta Magdalena ’t Hart, geb. ’s-Gravenzande 27.07.1873, overl. Nieuw-Helvoet 02.11.1916, d.v. Hendrik ’t Hart en Aaltje van der Graaf; tr. 2e Nieuw-Helvoet 30.03.1922 Josina Poldervaart, geb. Heenvliet 09.03.1882, winkelierster (1922,1946), overl. Nieuw-Helvoet 15.03.1946, d.v. Jacob Poldervaart en Maartje den Bakker.

8.                   Cornelis Touw, geb. Nieuw-Helvoet 10.10.1872, tr. Stompwijk 15.10.1897 Cornelia Hendrika Keukenmeester, geb. Stompwijk 11.06.1877, d.v. Bernardus Johannes Keukenmeester en Petronella Hogendam.

9.                   Jan Touw, geb. Nieuw-Helvoet 22.07.1874, overl. Nieuw-Helvoet 06.02.1875.

10.               Jacomijntje Touw, geb. Nieuw-Helvoet 16.11.1875, overl. Nieuw-Helvoet 27.11.1875.

11.               Arie Jan Touw, geb. Nieuw-Helvoet 26.03.1877|a|, overl. Nieuw-Helvoet 24.04.1877.

12.               Jan Arie Touw, geb. Nieuw-Helvoet 26.03.1877|b|, overl. Nijmegen 17.03.1937, spoorwegconducteur (1917), tr. 1e Oudshoorn 10.07.1907 Arendje Arkenbout, geb. Nieuwenhoorn 25.09.1878, overl. Nijmegen 02.08.1908, d.v. Kommer Arkenbout, tuinier, en Elizabeth Mol; tr. 2e Nijmegen 26.02.1917 Vokeltje Laan, geb. ca. 1884, d.v. Teunis Laan en Lijzebeth Smit.

 

Noten: |a| akte no.13; |b| akte no.14; |c| ook overl.akte Nieuw-Helvoet 1944 no.11; |d| bij KB van 24.06.1879 no.38 toestemming de geslachtsnaam te wijzigen van Rolandus in Rolandus Boers (geb.akte Hellevoetsluis 1869 no.72).

 

[8] Cornelis Vrij, geb. Nieuwenhoorn 25.01.1801, bouwman/landbouwer, overl. Nieuwenhoorn 18.07.1856, tr. Nieuwenhoorn 10.05.1833

[9] Maartje van der Mijden, geb. Spijkenisse 01.0.8.1799, dienstmaagd (1833), landbouwster (1861,1870), overl. Nieuwenhoorn 12.07.1885.

Uit dit huwelijk (vader ook Kornelis, moeder ook van der Meide/van der Meijde(n)):

1.                   Sara Vrij, geb. Nieuwenhoorn 24.03.1834, overl. Nieuwenhoorn 28.02.1836.

2.                   Arie Vrij, geb. Nieuwenhoorn 10.05.1835, bouwman (1861), landbouwer (1894,1896), overl. Nieuwenhoorn 19.07.1896, tr. Rockanje 19.04.1861 Leentje van der Linde (1836-1915), d.v. Aart van der Linde en Jannetje Luijendijk.

3.                   Maarten Vrij, geb. Nieuwenhoorn 30.10.1836|a|; volgt [4].

4.                   Cornelis Vrij, geb. Nieuwenhoorn 03.12.1837, koopman (1888), overl. Oostvoorne 07.02.1917, tr. 1e Vierpolders 17.05.1862 Johanna Rebekka Bos, geb. Rockanje 30.01.1836, overl. Brielle 24.05.1886, d.v. Frans Johannes Bos en Cornelia Paling; tr. 2e Heenvliet 02.03.1888 Francina de Winter, geb. Biert met Stompaarden 08.09.1841, overl. Brielle 26.01.1898, d.v. Teunis de Winter en Jaapje van der Meijden.

5.                   Jan Vrij, geb. Nieuwenhoorn 13.06.1839, bouwknecht (1865), landbouwer (1879), overl. Nieuw-Helvoet 29.10.1912, tr. 1e Nieuwenhoorn 20.04.1865 Zuzanna Peters, geb. Nieuwenhoorn 16.07.1842, d.v. Andries Peters, bouwman, en Jaapje ’t Mannetje; tr. 2e Nieuwenhoorn 04.07.1879 Francijna Metaal, geb. Geervliet 10.12.1837, overl. Nieuwenhoorn 31.03.1892, d.v. Hendrik Metaal, veldwachter, en Alida Versvelt, ook Versveld.
     FM tr. 1e Nieuwenhoorn 17.05.1872 Gerrit van der Waal, geb. Nieuwenhoorn 21.11.1843, arbeider, overl. Nieuwenhoorn 03.09.1878, z.v. Izak van der Waal en Lena de Boer.

6.                   Hubrecht Vrij, geb. Nieuwenhoorn 02.05.1841, bouwknecht (1870), overl. Brielle 17.06.1921, tr. Oostvoorne 28.01.1870 Annetje Kwak, geb. Brielle 08.06.1845, overl. Brielle 03.03.1930, d.v. Jan Kwak, bouwman, en Annetje Scheijgrond.

7.                   Sara Vrij, geb. Nieuwenhoorn 02.05.1841, overl. Nieuwenhoorn 18.07.1845.

8.                   Fransijntje Vrij, ook Francina, geb. Nieuwenhoorn 13.01.1844, overl. Nieuwenhoorn 03.08.1861.

 

Noten: |a| bij geboorte in 1836 vader Kornelis, moeder van der Meijden, bij huwelijk 1861 vader Cornelis, moeder van der Meijde.

 

[10] Pleun de Raad, geb. ca. 1808/1809, bouwman, overl. Vierpolders 05.12.1849, tr. Vierpolders 30.04.1836

[11] Jannetje van der Linden, geb. ca. 1808, overl. Vierpolders 12.12.1888; tr. 2e Vierpolders 10.05.1851 Arij van der Linden, geb. Nieuwenhoorn 21.08.1813, overl. Vierpolders 10.04.1893, z.v. Willem van der Linden, bouwman, en Trijntje Langestraat.

Uit dit huwelijk (vader veelal de Raat):

1.                   Pietertje de Raat, geb. Rockanje 01.03.1837, overl. Nieuwenhoorn 29.09.1920, tr. Vierpolders 15.03.1866 Pieter Schoute, geb. Nieuwenhoorn 11.03.1835, landbouwer, overl. Nieuwenhoorn 18.10.1906, z.v. Pieter Schoute (ca.1792-1876), vlasboer, en Cornelia Huisman.

2.                   Pleuntje de Raat, geb. Rockanje 18.11.1838; volgt [5].

3.                   Dirkje de Raat, geb. Vierpolders 06.09.1840, overl. Vierpolders 26.12.1892, tr. Vierpolders 28.04.1867 Arend Nieuwland, geb. Vierpolders 27.12.1837, overl. Vierpolders 25.12.1892, z.v. Jacob Nieuwland, bouwknecht, en Elijsabeth Dekker.

4.                   Francina de Raat, geb. Vierpolders 06.10.1842, bouwvrouw, overl. Geervliet 18.01.1913, tr. Vierpolders 24.04.1868 Dirk van der Linde, geb. Vierpolders 22.09.1842, bouwman, overl. (‘in een watering gevonden’) Geervliet 16.03.1897, z.v. Leendert van der Linde en Cornelia Clasina van Gijzen.

5.                   Aartje de Raad, ook de Raat, geb. Vierpolders 12.06.1846, overl. Nieruwenhoorn 02.02.1923, tr. Vierpolder 22.04.1870 Arij van der Hoeven, ook van der Hoeve, geb. Nieuwenhoorn 04.06.1844, overl. Nieuwenhoorn 28.11.1916, z.v. Arij van der Hoeven, landbouwer, en Jannetje van Dintel.

6.                   Jannetje de Raat, geb. Vierpolders 11.07.1849, overl. Vierpolders 02.02.1850.

 

[12] Cornelis Touw, geb. Nieuwenhoorn ca. 1786/1787, arbeider (1813,1817), bouwman (1822), arbeider (1823,1824), bouwman (1827,1832), arbeider (1833), bouwman (1835,1859), overl. Nieuw-Helvoet 09.01.1860; tr. 1e Nieuw-Helvoet 08.04.1813 Lijntje Gelderland, geb. Rockanje ca. 1790/1792, overl. Nieuw-Helvoet 11.09.1820, d.v. Abram Gelderland en Jannetje Hennip; tr. 2e Nieuw-Helvoet 14.10.1821

[13] Cornelia Biesheuvel, geb. Rockanje ca. 1798, dienstbaar (1821), overl. Nieuw-Helvoet 11.01.1859.

Uit het huwelijk Touw-Gelderland:

1.                   Dirk Touw, geb. Nieuw-Helvoet 04.11.1815, bouwknecht (1840), arbeider (1865), overl. Nieuw-Helvoet 20.02.1865, tr. Nieuw-Helvoet 13.02.1840 Dirkje van den Brand, geb. Nieuw-Helvoet 04.05.1817, overl. Nieuw-Helvoet 19.05.1904, d.v. Leendert van den Brand, bouwman, en Elizabeth Blom.

2.                   Jannetje Touw, geb. Nieuw-Helvoet 04.11.1815, bouwvrouw, overl. Nieuw-Helvoet 24.02.1889, tr. 1e Nieuw-Helvoet 11.10.1838 Abraham Vermaat, geb. Nieuw-Helvoet ca. 1814, arbeider, z.v. Maarten Vermaat en Elizabeth Mol; tr. 2e Nieuw-Helvoet 13.12.1860 Cornelis Vrijland, geb. Nieuwenhoorn 18.06.1807, bouwknecht (1830), bouwman (1853), z.v. Bastiaan Vrijland, bouwman, en Jannetje Weeda; tr. 3e Nieuw-Helvoet 04.10.1877 Johannes Nieuwaal, geb. Nieuw-Helvoet 29.07.1813, arbeider, overl. Nieuw-Helvoet 08.03.1899, z.v. Abraham Nieuwaal, arbeider, en Teuna Lijte.
     CV tr. 1e Zuidland 12.05.1830 Elizabeth van Driel, geb. Zuidland 09.03.1806, overl. Oudenhoorn 21.05.1853, d.v. Kornelis van Driel, metselaar, en Maartje Droogsteen.
     JN tr. 1e Zuidland 03.05.1846 Jannetje Beukelman,  geb. Zuidland 22.12.1817, overl. Zuidland 18.02.1858, d.v. Kors Beukelman, bouwman, en Pleuntje Goudswaard; tr. 2e Zuidland 22.04.1859 Neeltje Saarloos, geb. Nieuw-Beijerland 14.08.1817, overl. Zuidland 04.02.1873, d.v. Leendert Saarloos en Adriana Schilperoord.

3.                   Roeland Touw, geb. Nieuw-Helvoet 03.06.1817, bouwknecht (1838), bouwman (1873), overl. Nieuw-Helvoet 25.03.1873, tr. Nieuwenhoorn 14.02.1838 Doortje Pothof, geb. Rockanje 17.09.1815, dienstmaagd (1838), overl. Nieuw-Helvoet 10.02.1875|c|, d.v. Jan Pothof, arbeider, en Doortje Manintveld, arbeidster.

4.                   Abram Touw, geb. Nieuw-Helvoet 08.12.1818, w.s. overl. voor 1830.

Uit het huwelijk Touw-Biesheuvel:

5.                   Willem Touw, geb. Nieuw-Helvoet 28.06.1822, w.s. overl. voor 1827.

6.                   Pietertje Touw, geb. Nieuw-Helvoet 29.08.1823.

7.                   Arie Touw, geb. Nieuw-Helvoet 20.12.1824, bouwman, overl. Nieuw-Helvoet 31.07.1895, tr. Nieuw-Helvoet 22.04.1847 Catharina Boutkan, geb. Nieuwenhoorn 08.08.1812, dienstbaar (1831), landbouwster (1847), overl. Nieuw-Helvoet 25.12.1893, d.v. Cornelis Boutkan, arbeider, en Reijna Nieuwaal.
     CB tr. 1e Nieuw-Helvoet 04.08.1831 Pieter van Trierum, geb. Nieuwenhoorn ca. 1782, bouwman, overl. Nieuw-Helvoet 10.09.1845, z.v. Arij van Trierum en Pietertje Lammers; uit dit huwelijk: Willemtje van Trierum (1841-1933), tr. Nieuw-Helvoet 07.07.1864 Cornelis Touw (1841-1908), jongere broeder van Arie Touw.

8.                   Willem Touw, geb. Nieuw-Helvoet 01.03.1827.

9.                   Pietertje Touw, geb. Nieuw-Helvoet 08.11.1828, overl. Abbenbroek 12.11.1915, tr. Nieuw-Helvoet 13.05.1853 Cornelis de Raadt, geb. Abbenbroek 23.11.1819, bouwknecht (1853), bouwman (1882), overl. Abbenbroek 05.01.1882, z.v. Pieter de Raadt, bouwman, en Abra Visser.

10.               Abraham Touw, geb. Nieuw-Helvoet 28.01.1830, bouwman, overl. Nieuw-Helvoet 06.08.1905, tr. Hekelingen 23.03.1860 Leentje Bakker, geb. Hekelingen 20.09.1834|b|, d.v. Hendrik Bakker, bouwman, en Adriana van Bodegom.

11.               Reina Touw, geb. Nieuw-Helvoet 13.01.1832, overl. Nieuw-Helvoet 06.02.1864.

12.               Pieter Touw, geb. Nieuw-Helvoet 19.06.1833; volgt [6].

13.               Tileman Touw, geb. Nieuw-Helvoet 17.04.1835, w.s. overl. voor 1838.

14.               Willem Touw, geb. Nieuw-Helvoet 16.03.1837, overl. Brielle 10.08.1912, tr. Vierpolders 23.10.1868 Pietertje van der Linde, geb. Vierpolders 06.02.1846, d.v. Leendert van der Linde, bouwknecht, en Cornelia Clasina van Gijzen.

15.               Tieleman Touw, geb. Nieuw-Helvoet 14.07.1838, bouwknecht, overl. Rotterdam 25.09.1893|a|, tr. Nieuwenhoorn 26.03.1863 Teuna Meinsje ’t Riet, geb. Nieuwenhoorn 06.11.1839, d.v. Vas ’t Riet, sjouwer, en Pietertje Qualm.

16.               Cornelis Touw, geb. Nieuw-Helvoet 05.07.1841, bouwman, overl. Krimpen aan de Lek 05.11.1908, tr. Nieuw-Helvoet 07.07.1864 Willemtje van Trierum, geb. Nieuw-Helvoet 12.11.1841, overl. Amersfoort 07.12.1933, d.v. Pieter van Trierum, bouwman, en Catharina Boutkan (1812-1893).

 

Noten: |a| ook overl.akte Nieuw-Helvoet 1893 no.18; |b| aangifte door Hendrik ‘die erkende te zijn den vader’ van een natuurlijke dochter van Adriana, gewettigd bij haar huwelijk met Hendrik in 1838 (geb.akte Hekelingen 1834 no.13 & huw.akte Hekelingen 1838 no.4); |c| per abuis geb. 03.06.1817 {dit is de geboortedatum van wijlen haar echtgenoot} (overl.akte Nieuw-Helvoet 1875 no.7).

 

[14] Aart van der Linden, geb. Rockanje 16.12.1800, bouwman, overl. Rockanje 14.05.1859, tr. Rockanje 05.06.1831

[15] Jannetje Luijendijk, geb. Rockanje 20.05.1804, dienstmaagd (1831), landbouwster (1859), overl. Rockanje 19.09.1859.

Uit dit huwelijk (vader ook van der Linde):

1.                   Annetje van der Linde, geb. Rockanje 23.11.1832, overl. Rockanje 23.04.1925, tr. Rockanje 15.05.1859 Hadde Kwak, geb. Rockanje 24.09.1832, bouwknecht (1859), overl. Rockanje 11.12.1903, z.v. Pieter Kwak, bouwman, en Barijntje Kleijburg.

2.                   Emmetje van der Linde, geb. Rockanje 29.11.1833, tr. Rockanje 04.05.1856 Cornelis van der Hoeven, geb. Nieuenhoorn ca. 1825, bouwknecht (1856), d.v. Arie van der Hoeven, bouwman, en Maria Vrij.

3.                   Dirkje van der Linde, geb. Rockanje 13.01.1835, overl. Oostvoorne 03.02.1909, tr. Rockanje 30.04.1858 Izak van Rij, geb. Rockanje 16.12.1830, bouwknecht (1858), overl. Rockanje 27.03.1887, z.v. Pieter van Rij, korenmolenaar (1830), winkelier (1858), en Jannetje Hoogvliet.

4.                   Leentje van der Linde, geb. Rockanje 31.05.1836, overl. Nieuw-Helvoet 25.11.1915, tr. Rockanje 19.04.1861 Arie Vrij (1835-1896), z.v. Kornelis Vrij en Maartje van der Meijde.

5.                   Leendert van der Linde, geb. Rockanje 06.12.1838, overl. Rockanje 20.09.1839.

6.                   Jaapje van der Linde, geb. Rockanje 12.01.1840; volgt [7].

7.                   Leendert van der Linde, geb. Rockanje 04.09.1841, bouwman, overl. Heenvliet 02.09.1917, tr. Nieuw-Helvoet 30.04.1869 Lena van den Ban, geb. Nieuw-Helvoet 05.02.1846, overl. Heenvliet 18.03.1929, d.v. Johannes van den Ban, bouwman, en Aletta van Esse.

8.                   Jacomijntje van der Linde, geb. Rockanje 18.04.1843, tr. Nieuw-Helvoet 28.04.1864 Jacob van den Ban, geb. Nieuw-Helvoet 06.05.1836, bouwman, z.v. Johannes van den Ban, bouwman, wethouder, en Stijntje Oversteeg.

9.                   Willempje van der Linde, geb. Rockanje 15.10.1844, overl. Nieuw-Helvoet 08.04.1935, tr. Nieuw-Helvoet 28.10.1869 Willem Vermaat, geb. Oostvoorne 31.12.1844, bouwman, overl. Nieuw-Helvoet 10.03.1936, z.v. Isaak Vermaat, bouwman, en Dina Scheijgrond.

10.               Maartje van der Linde, geb. Rockanje 15.10.1846, overl. Brielle 10.12.1885, tr. Brielle 27.10.1869 Leendert Hoogvliet, geb. Brielle 10.04.1835, landbouwer, overl. Brielle 28.04.1902, z.v. Krijn Hoogvliet, tapper en slijter, en Jacomijntje van der Linden.

 

[16] Cornelis Vrij, begr. Nieuwenhoorn 14.12.1805, tr.

[17] Sara Simons, ca. 1773, landbouwster (1833), overl. Nieuwenhoorn 07.02.1865, d.v. Maarten Simons en Maria van Trierum; tr. 2e Jan van Beelen, geb. Nieuw-Helvoet ca. 1774, overl. Nieuwenhoorn 11.01.1826, z.v. Jakob van Beelen en Elizabeth van der Lugt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Vrij, geb. Nieuwenhoorn 25.01.1801; volgt [8].

2.                   Maria Vrij, geb. Nieuwenhoorn ca. 1805, overl. Nieuwenhoorn 05.01.1837, tr. Arij van der Hoeve, geb. ca. 1800, bouwman.

3.                   Maarten Vrij, overl. ’s-Hertogenbosch 16.03.1832.

 

[18] Arij van der Mijde, geb. Spijkenisse 24.11.1771, cultivateur (1813), bouwman (1836,1846), overl. Abbenbroek 07.01.1847, z.v. Jan van der Mijde en Maartje van der Hoeve; tr.

[19] Francijna Vermaat, geb. Spijkenisse 16.01.1772, overl. Biert met Stompaarden 24.11.1850|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook van der Mijden/van der Meide(n)/van der Meijd(en), moeder ook Francina/Francijntje):

1.                   Jan van der Meijde, geb. Spijkenisse ca. 1797, bouwman (1822), arbeider (1846), overl. Zuidland 27.11.1846, tr. Zuidland 27.04.1822 Lena Herrewijnen, geb. Zuidland ca. 1797/1798, d.v. Jakob Herrewijnen en Hillegonda de Labije.

2.                   Geertrui van der Meijde, geb. ca. 1799, overl. Abbenbroek 08.05.1836.

3.                   Maartje van der Mijden, geb. Spijkenisse 01.08.1799; volgt [9].

4.                   Huibrecht van der Meijden, geb. Spijkenisse ca. 1803/1804, bouwman (1830, melkboer (1854), overl. Nieuw-Helvoet 01.07.1854, tr. Nieuwenhoorn 01.04.1830 Wentje Vrijland, geb. Nieuwenhoorn ca. 1806, d.v. Bastiaan Vrijland en Jannetje Weda.

5.                   Jakob van der Meiden, geb. Abbenbroek 08.11.1805, bouwknecht (1842), tr. Oostvoorne 22.04.1842 Jannetje Groeneveld, geb. Oudenhoorn 03.01.1819, d.v. Adrianus Groeneveld (-1835) en Zoetje van der Linden.

6.                   Jaapje van der Meijden, ook van der Meijde, geb. Spijkenisse ca. 1805, overl. Heenvliet 10.03.1863, tr. Geervliet 30.04.1834 Teunis de Winter, geb. Geervliet ca. 1800, bouwknecht (1834), melkboer (1863), overl. Nieuwenhoorn 07.08.1874, z.v. Jan de Winter en Annetje Bosschieter.

7.                   Jannetje van der Meijde, geb. Abbenbroek ca. 1807, tr. Abbenbroek 28.04.1838 Jan Haasdijk, geb. Abbenbroek ca. 1800/1801, vlasboer, overl. Abbenbroek 01.06.1870, z.v. Pieter Haasdijk en Gloria van den Herik.

8.                   Adrianus van der Meide, ook van der Meijde(n), geb. Abbenbroek ca. 1810, bouwknecht (1837), arbeider (1857), vlasboer (1864), overl. Spijkenisse 21.11.1864, tr. 1e Abbenbroek 30.04.1837 Arentje Luijendijk, ook Arendje, geb. Abbenbroek ca. 1809, overl. Spijkenisse 06.05.1852, d.v. Aart Luijendijk en Aaltje van Eekelenburg; tr. 2e Geervliet 19.06.1857 Cornelia van der Sluijs, geb. Biert ca. 1816, overl. Spijkenisse 11.01.1892, d.v. Bastiaan van der Sluijs en Lena Plooster.

9.                   Klaas van der Meijde, geb. Abbenbroek ca. 1811, arbeider, overl. Oudenhoorn 24.11.1875, tr. Teuntje van den Band, geb. Oudenhoorn ca. 1816, overl. Oudenhoorn 28.11.1893.

10.               Philip van der Meijde, geb. Abbenbroek 18.03.1813, bouwknecht, tr. Abbenbroek 05.05.1847 Stijntje van Bodegom, geb. ca. 1826, dienstbode (1847), d.v. Cornelis van Bodegom en Maria Boender.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Biert met Stompaarden 1850 no.3).

 

[20] Bastiaan de Raad/Raadt/Raat, geb. ca. 1778, bouwman (1812), overl. Rockanje 04.11.1851, z.v. Pleun de Raat en Francijna Vermaat; tr.

[21] Pietertje de Raadt, geb. ca. 1785, overl. Rockanje 04.07.1831, d.v. Willem de Raadt en Adriaantje Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pleun de Raad, geb. ca. 1808/1809; volgt [10].

2.                   Adriaantje de Raadt, geb. Rockanje 07.10.1810, landbouwster, overl. Rockanje 16.10.1883, tr. 1e Rockanje 24.04.1831 Sander Dekker, geb. Rockanje ca. 1795, bouwman, overl. Rockanje 06.02.1842, z.v. Isaäk Dekker en Lena Jongejan; tr. 2e Rockanje 19.10.1845 Abraham Rehorst, geb. Rockanje 28.03.1821, overl. Rockanje 06.02.1907, z.v. Pieter Rehorst, arbeider, en Leentje van der Linden.

3.                   Willem de Raadt, geb. Rockanje 08.06.1812, tr. Overschie 10.06.1840 Jaapje de Raad, geb. Kralingen ca. 1816, d.v. Cornelis de Raad en Margaretha Elandia Braat.

4.                   Lijndia de Raat, geb. ca. 1814,overl. Rockanje 13.05.1893, tr. Abraham Mol, geb. ca. 1806, overl. Rockanje 04.08.1885.

5.                   Jan de Raat, geb. ca. 1815, overl. Rockanje 15.10.1816.

6.                   Jan de Raat, geb. ca. 1818, overl. Oostvoorne 10.07.1848, tr. Jannetje de Baan.

 

[22] Derk/Dirk van der Linden, geb. ca. 1769, bouwman (1813,1818), tr.

[23] Pietertje van der Ban, geb. ca. 1780, overl. Zwartewaal 24.12.1857, d.v. Cornelis van der Ban en Pleuntje Jans van der Lugt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aartjen van der Linden, geb. ca. 1801, overl. Vierpolders 07.02.1875, tr. Vierpolders 18.04.1823 Kornelis de Snaijer, geb. ca. 1795, overl. Vierpolders 12.07.1862, z.v. Pieter de Snaijer en Leentje Meulendijk.

2.                   Pleuntje van der Linden, geb. ca. 1802, tr. Vierpolders 15.05.1828 Jan Langestraat, geb. ca. 1789, z.v. Arij Langestraat en Drikje Scheijgrond.

3.                   Cornelis van der Linden geb. ca. 1804, overl. Vierpolders 12.07.1873, tr. Vierpolders 06.05.1831 Dirkje van der Hoek, geb. ca. 1808, overl. Vierpolders 18.04.1873, d.v. Arij van der Hoek en Hester Langestraat.

4.                   Leendert van der Linden,geb. ca. 1806, overl. Vierpolders 04.04.1883, tr. Cornelia Clasina van Gijzen, geb. Heenvliet ca. 1811, overl. Geervliet 08.01.1894, d.v. Petrus van Gijzen en Maartje van der Waal.

5.                   Jannetje van der Linden, geb. ca. 1808; volgt [11].

6.                   Jakob van der Linden, ook van der Linde, geb. Vierpolders 31.08.1811, bouwknecht en schutter bij het derde bataillon der Vierde Afdeeling Zuid-Hollandsche Schutterij (1839), overl. Rockanje 09.01.1894, tr. Naters 12.05.1839 Leuntje Voogt, geb. 26.05.1816, overl. Rockanje 22.03.1896, d.v. Willem Voogt, bouwman, en Ingetje Verburgh.

7.                   Dirk van der Linden, ook van der Linde, geb. Zwartewaal 18.10.1813, melkboer (1876), overl. Spijkenisse 17.10.1876, tr. Vierpolders 21.04.1849 Marijtje Boender, geb. Abbenbroek ca. 1823, melkboerin (1886), overl. Spijkenisse 02.03.1886, d.v. Jan Boender en Jacomijntje Spruit.

8.                   Pietertje van der Linden, ook van der Linde, geb. Vierpolders 02.08.1815, overl. Zwartewaal 18.10.1861, tr. Nieuwenhoorn 29.04.1847 Pieter van Hees, geb. Heenvliet 30.08.1818, bouwknecht, overl. Zwartewaal 29.12.1881, z.v. Hendrik van Hees, bouwman, en Neeltje Berkel.

9.                   Leintje van der Linden, ook van der Linde, ook Leuntje, geb. Vierpolders 02.03.1818, overl. Vierpolders 20.03.1898, tr. 1e Vierpolders 23.04.1835 Hugo Emmerzaal, geb. ca. 1806, z.v. Leendert Emmerzael en Lena van der Linden; tr. 2e Vierpolders 04.05.1843 Cornelis van Eijk, geb. ca. 1818/1819, overl. Vierpolders 20.06.1909, z.v. Cornelis van Eijk en Jannetje van den Ban.

10.               Jacomijntje van der Linden, geb. Vierpolders 30.03.1820, overl. Vierpolders 23.02.1823.

11.               Jan van der Linden, geb. Vierpolders 21.03.1822, overl. Vierpolders 11.05.1823.

12.               Jan van der Linde, geb. Vierpolders 14.08.1824, tr. Rozenburg 30.04.1853 Leuntje Lievaart, geb. 30.10.1828, overl. Zevenhuizen 28.05.1864, d.v. Jakob Lievaard en Zara Voogdt, ook Sara Voogd.

 

[24] Dirk Touw, geb. ca. 1754/1764, arbeider (1819,1820), tr.

[25] Arentje Schippers, geb. ca. 1760, overl. Nieuw-Helvoet 27.01.1817, d.v. Thomas Schipper.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thomas Touw, geb. ca. 1785, overl. Nieuwenhoorn 20.07.1863, tr. Arendje Touw, geb. Nieuwenhoorn ca. 1786, overl. Nieuwenhoorn 10.09.1854, d.v. Wouter Touw en Aagje Poel.

2.                   Cornelis Touw, geb. Nieuwenhoorn ca. 1786/1787; volgt [12].

3.                   Dirk Touw, geb. Nieuw-Helvoet ca. 1791, bouwknecht (1817), arbeider (1819,1855), overl. Nieuw-Helvoet 19.03.1867, tr. Heenvliet 05.01.1817 Hester Vrij, geb. Heenvliet ca. 1791, dienstmeid (1817), overl. Nieuw-Helvoet 14.02.1855, d.v. Maarten Vrij en Aagje de Valois.

4.                   Maria Touw, ged. Nieuw-Helvoet 14.08.1791, dienstbode (1820), dienstmaagd (1825), overl. Rockanje 20.03.1853, tr. 1e Oostvoorne 14.06.1820 Pieter Stigter, geb. Rozenburg 29.01.1773, bouwknecht (1820), overl. Oostvoorne 17.11.1822, z.v. Abraham Stigter en Jaapje Gerrits Zonneveld; tr. 2e Rockanje 14.10.1825 Jacob van Dijk, geb. Rockanje ca. 1797, arbeider, z.v. Huibrecht van Dijk en Annetje Rietdijk.

5.                   Magteltje Touw, geb. Nieuw-Helvoet 20.04.1795, overl. Nieuw-Helvoet 31.01.1819.

 

[26] Willem Biesheuvel, begr. Nieuwenhoorn 30.10.1806, z.v. Commer Biesheuvel (-1769) en Lijntje Barendrecht (-1804); tr.

[27] Pietertje de Bruin, geb. ca. 1771, overl. Nieuwenhoorn 01.03.1813, d.v. Pieter de Bruin (-1790) en Kornelia Tolido (-1793).

Uit dit huwelijk:

1.                   Kommer Biesheuvel, geb. ca. 1793, overl. Nieuwenhoorn 01.03.1812.

2.                   Pieter Biesheuvel, geb. Rockanje 29.11.1794, arbeider (1824), vlasboer (1860), overl. Nieuw-Helvoet 11.09.1860, tr. 1e Nieuwenhoorn 29.10.1824 Arendje Groeneveldt, geb. Nieuw-Helvoet 17.02.1797, dienstmaagd (1824), overl. voor 1826, d.v. Bastiaan Groeneveldt (-1818) en Barendje Poel, arbeidster (1824); tr. 2e Nieuwenhoorn 01.12.1826 Elijzabeth Meindert, ook Meijndert, geb. Oudenhoorn ca. 1805, dienstmaagd (1826), overl. Nieuw-Helvoet 28.09.1874, d.v. Pieter Meindert en Arentje Bijl.
     EM tr. 2e Nieuw-Helvoet 18.07.1861 Cornelis Verweij, geb. Struiten ca. 1804, arbeider (1830), voerman (1858), bouwman (1861), overl. Nieuw-Helvoet 08.01.1879, z.v. Jakob Verweij en Annetje Romeijn.
     CV tr. 1e Nieuwenhoorn 14.05.1830 Jannetje van der Hoeven, geb. Nieuwenhoorn ca. 1804/1805, overl. Nieuw-Helvoet 16.01.1858, d.v. Arij van der Hoeven en Stijntje Jongejan; tr. 3e Nieuw-Helvoet 15.06.1876 Klaasje Noordermeer, geb. Rockanje 20.03.1814, d.v. Willem Noordermeer, arbeider, en Geertje Jongejan.
     KN tr. 1e Rockanje 14.05.1837 Arend Kwak, geb. Oostvoorne 12.08.1816, bouwknecht (1837), bouwman (1843), overl.  Brielle 19.07.1843, z.v. Job Kwak, bouwman, en Annetje Vermeulen; tr. 2e Brielle 21.08.1847 Cornelis Pille, geb. Oudenhoorn 29.01.1817, bouwknecht (1839,1847), overl. Abbenbroek 09.01.1875, z.v. Cornelis Pille, arbeider, en Jannetje Kerk.
     CP tr. 1e Rockanje 03.03.1839 Cornelia Elisabeth van der Poel, geb. Brielle 07.12.1813, dienstmaagd (1839), overl. Oostvoorne 24.09.1844, d.v. Leendert van derr Poel en Pietertje Drogendijk.

3.                   Cornelia Biesheuvel, geb. Rockanje ca. 1798; volgt [13].

4.                   Tieleman Biesheuvel, geb. Rockanje ca. 1798, overl. Nieuw-Helvoet 02.03.1857.

5.                   Arie Biesheuvel, geb. Rockanje ca. 1801, arbeider, overl. Nieuw-Helvoet 26.03.1860, tr. Nieuw-Helvoet 11.05.1827 Cornelia de Graaf, geb. Heenvliet ca. 1805/1807, dienstmaagd (1827), overl. Nieuw-Helvoet 06.01.1859, d.v. Cornelis de Graaf en Jacoba Roest.

6.                   Leentje Biesheuvel, geb. Rockanje ca. 1803, dienstbode (1824), overl. Oudenhoorn 21.10.1883, tr. Nieuw-Helvoet 16.04.1824 Klaas Plasje, geb. Oudenhoorn ca. 1797, arbeider, overl. Oudenhoorn 26.05.1856, z.v. Jacob Plasje en Jacoba Oranje.

 

[28] Jan van der Linden, geb. ca. 1767, bouwman (1813), overl. Rockanje 06.04.1830, z.v. Aart van der Linden (-1773) en Jakomijntje Dirks Meister/Meijster (-1810); tr.

[29] Annetje Stolk, geb. ca. 1773, overl. Rockanje 25.01.1814, d.v. Dirk Stolk (-1801) en Maartje Vingerling (-1785).

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart van der Linden, geb. Rockanje 16.12.1800; volgt [14].

2.                   Maartje van der Linden, geb. ca. 1803, overl. Rockanje 08.10.1816.

3.                   Jacomijntje van der Linden, geb. Rockanje ca. 1804, tr. Rockanje 11.10.1823 Crijn Hoogvliet, geb. Brielle ca. 1803, bouwknecht (1823), bouwman (1874), overl. Brielle 03.04.1874, z.v. Cornelis Hoogvliet en Jacomijntje Nedervelt.

4.                   Dirkje van der Linden, geb. Rockanje ca. 1805, overl. Rockanje 15.05.1829, tr. Jakob van der Blom, geb. ca. 1801, bouwman.

5.                   Lena van der Linden, geb. Rockanje ca. 1809, overl. Rockanje 25.01.1841, tr. Rockanje 28.12.1826 Willem Dedert, geb. Rockanje ca. 1801, arbeider, overl. Rockanje 12.06.1880, z.v. Dirk Dedert en Maria Lieve.

6.                   Dirk van der Linden, geb. Rockanje 28.02.1813, overl. Rockanje 03.03.1813.

 

[30] Leendert Luijendijk, begr. Rockanje 01.01.1810|a| of  06.02.1812|b|, tr.

[31] Emmetje Rehorst, ook Reehorst, arbeidster (1831,1842).

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie Luijendijk, geb. Rockanje 25.11.1801, bouwknecht (1842), tr. Rockanje 11.10.1842 Cornelia Korevaard, geb. Rockanje 02.02.1811, dienstmaagd (1840), d.v. Jan Korevaard (-1820) en Willemtje Gelderland, arbeidster (1842).

2.                   Willemtje Luijendijk, geb. Rockanje 13.03.1803, arbeidster, tr. Rockanje 08.05.1836 Hendrik Kruijthof, geb. Oudenhoorn 07.11.1785, tailleur (1812), kleermaker, overl. Oudenhoorn 29.06.1847, z.v. Leendert Kruijthof (-1795) en Maria Neepes (-1788).
     HK tr. 1e Oudenhoorn 12.08.1812 Cornelia Looij, geb. Oostvoorne ca. 1775/1776, laboureuse (1812), overl. Oudenhoorn 04.10.1826; tr. 2e Oudenhoorn 04.06.1827 Johanna Boelema, geb. Oudenhoorn 28.12.1797, overl. Oudenhoorn 17.01.1834, d.v. Jacobus Boelema, kleermaker, en Teuntje Noordermeer.

3.                   Jannetje Luijendijk, geb. Rockanje 20.05.1804; volgt [15].

4.                   Jan Luijendijk, geb. Rockanje ca. 1805, bouwknecht, overl. Naters 13.10.1826.

 

Noten: |a| huw.akte Rockanje 1836 no.5 (dochter Willemtje); |b| huw.akte Rockanje 1831 no.7 (dochter Jannetje).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)