Lamoraal Ulbo de Sitter (1930-2010)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2016)

 


 

[1] Lamoraal Ulbo de Sitter, Ulbo, geb. Jönköping (Zweden) 02.04.1930, doctoraal examen sociologie Amsterdam UvA 1962, promotie Leiden 1970|a|, hoogleraar Eindhoven (1970-1986), hoogleraar Nijmegen (1990-1995), overl. Heusden 18.12.2010.
 
Levensberichten: nl.wikipedia 
 
Noten: |a| proefschrift: Leiderschapsvorming en leiderschapsgedrag in een organisatie.

 

[2] Lamoraal Ulbo de Sitter, geb. Groningen 06.03.1902, student wis- en natuurkunde Leiden 05.10.1921, promotie Leiden 1925|a|, hoogleraar Leiden (1948-1968), overl. Nistelrode 12.05.1980, tr. Jönköping (Zweden) 21.03.1926|b|
[3] Ingrid Clara Maria Frick, geb. ca. 14.06.1900, overl. Leiden 12.12.1939, crem. Driehuis-Westerveld 14.12.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ragni de Sitter, geb. Sanga Dalam ca. 1927, overl. Leiden 16.11.1934|c|.

2.                   Lamoraal Ulbo de Sitter, geb. Jönköping (Zweden) 02.04.1930; volgt [1].

3.                   Solvig de Sitter.

4.                   Reinold de Sitter.

 

Levensberichten: nl.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: Les porphyres luganais entre le lac de Lugano et le Valganna; |b| ingeschreven extract (huw.akte Leiden 12.04.1926 no.119); |c| aangifte door een begrafenisondernemer, de ouders wonende te Tjepoe op Java (overl.akte Leiden 1934 no.859).

 

[4] Willem de Sitter, geb. Sneek 06.05.1872, student wis- en natuurkunde Groningen 21.09.1891, promotie Groningen 17.05.1901|a|, hoogleraar Leiden (1908-1934), overl. Leiden 20.11.1934, tr. Kaapstad 06.12.1898|b|

[5] Eleonore Suermondt, geb. Soerabaia 16.11.1870, overl. Leiden 20.11.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lamoraal Ulbo de Sitter, geb. Kaapstad xx.11.1899, overl. Groningen 10.01.1901.

2.                   Theodora de Sitter, geb. Groningen 28.09.1900.

3.                   Lamoraal Ulbo de Sitter, geb. Groningen 06.03.1902; volgt [2].

4.                   Aernout de Sitter, geb. Groningen 05.04.1905.

5.                   Agnes de Sitter, geb. Groningen 14.05.1908, tr. Leiden 11.09.1931 Bernardus Solco Zoetelief Tromp, geb. Blaricum ca. 1904, pluimveefokker (1931), z.v. Johannes Zoetelief Tromp (1872-1947), kunstschilder|c|, en Maria Bernardina Blommers.

 

Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: Discussion of heliometer observations of Jupiter's satellites, made by Sir David Gill KGB and W.H. Finlaij MA; promotor: J.C. Kapteijn (1851-1922); |b| ingeschreven extract (huw.akte Groningen 1900 no.348); |c| verkocht bij Simonis & Buunk.

 

[6] Nils Albert Frick, overl. voor 1939, tr.

[7] Gertrud Hay, overl. na 1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ingrid Clara Maria Frick, geb. 14.06.1900; volgt [3].

 

[8] Lamoraal Ulbo de Sitter, geb. Groningen 05.05.1846, student rechten Groningen 07.07.1864, promotie Groningen 25.06.1869, substituut-griffier (1871), rechter (1876,1879), president gerechtshof te Arnhem (1908), overl. Arnhem 06.09.1908, begr. 09.09.1908, tr. Assen 15.07.1871

[9] Catharine Theodore Wilhelmine Bertling, geb. Assen 03.02.1846|a|, overl. Groningen 16.04.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem de Sitter, geb. Sneek 06.05.1872; volgt [4].

2.                   Wobbine Catharine de Sitter, geb. Assen 08.08.1876.

3.                   Ernst Karel Johan de Sitter, geb. Arnhem 22.11.1879, overl. Haren 19.09.1949, tr. ’s-Gravenhage 03.06.1909 Adelina Susanna Lucardie, geb. Rotterdam 01.02.1882, overl. na 1949, d.v. George Fredrik Lucardie en Adelina Susanna Daum.

 

Noten: |a| geb. 02.02 volgens NP 6 (1915) p.333.

 

[10] Benjamin Alexander Suermondt, geb. Rotterdam 17.12.1837|f|, overl. (‘door noodlottig toeval, door overstrooming’) Lebak Parei (Bantam) 28.04.1881, tr. Soerabaja 18.10.1869

[11] Henriette Louise van de Wiel, geb. 30.10.1854, overl. Buitenzorg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eleonore Suermondt, geb. Soerabaia 16.11.1870; volgt [5].

2.                   Marij Suermondt, geb. Soerabaia 18.08.1872|d|, overl. ’s-Gravenhage 10.05.1942, tr. 1e Leicester 13.03.1900 Adriaan Willem van Oordt, geb. Dresden 19.02.1865, letterkundige, overl. Bussum 09.10.1910, z.v. Adriaan Willem van Oordt en Apolonia Everarda de Fijne; tr. 2e Nijkerk 30.12.1914 William Charles van Oordt, geb. Lausanne (Zwitserland) 13.03.1868, rijksontvanger (1914), overl. ’s-Gravenhage 26.06.1942, z.v. Adriaan Marie van Oordt en Apollonia Maria Everarda de Fijne.|e|

3.                   Louise Suermondt, geb. Batavia 05.06.1874|c|, overl. Salatiga 03.09.1916, tr. Kendal (Semarang) 07.05.1898 Jacob Cornelis Dutry van Haeften, geb. Opheusden (Kesteren) 11.11.1870, z.v. Elias Dutry van Haeften, notaris, en Jkvr. Charlotta Françoise Philippine Frédérique de Mey van Streefkerk.
     JCDvH tr. 2e Soerabaja 26.10.1918 Gerardina Bodemeyer.

4.                   Mathilde Hillegonda Elisabeth Suermondt, geb. Lebak Parei, Bantam 19.04.1876|b|, overl. 17.11.1897.

5.                   Willem Benjamin Suermondt, geb. Buitenzorg 18.06.1879|a|, overl. Huizen 21.07.1959, tr. 1908 Johanna Sophia Cornelia Weber, geb. Amsterdam ca. 1886, overl. Huizen 28.07.1957, d.v. Adriaan Pieter Weber, goudsmid, en Johanna Sophia Cornelia Rasima.

 

Noten: |a| Buitenzorg (mededeling burgerlijke stand in Soerabaijasch nieuwsblad 25.06.1879), Rangkas Betong, Lebak Parie (annonce v/d familie in Bataviaasch nieuwsblad 01.07.1879); |b| Java-bode 22.04.1876; |c| Java-bode 08.06.1874; |d| Algemeen Handelsblad 10.10.1872; |e| NP 61 (1975) p.274 (Van Oordt); |f| per abuis 1838 in NP 24 (1938) p.284.

 

[12] Frick, en

[13] N.

Kind:

1.                   Nils Albert Frick; volgt [6].

 

[14] Hay, en

[15] N.

Kind:

1.                   Gertrud Hay; volgt [7].

 

[16] Willem de Sitter, geb. Groningen 09.11.1820, promotie Groningen 08.06.1843, advocaat (1846), burgemeester van Groningen (1863-1872), lid Eerste Kamer (1877-1888), RNL, overl. Groningen 13.01.1889, z.v. Johan de Sitter (1793-1855) en Anna Antoinette gravin van Limburg Stirum; tr. Groningen 22.11.1843

[17] Wilhelmina Petronella barones Rengers, geb. Groningen 18.04.1823, overl. Groningen 16.11.1895, d.v. Lamoraal Ulbo Rengers en Catharina Louisa van Naerssen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan de Sitter, geb. Groningen 27.08.1844, promotie Groningen 29.06.1868, rechter te Assen en Groningen (1875-1892), vice-president Arrb.Rb. te Groningen (1892-1910), RNL, overl. Utrecht 04.02.1913, tr. Groningen 29.12.1868 Anna Jacoba Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 16.06.1847, overl. Utrecht 06.11.1911, d.v. Thomas Adriaan Romein, predikant, en Tjadina Stheeman.

2.                   Lamoraal Ulbo de Sitter, geb. Groningen 05.05.1846; volgt [8].

3.                   Anna Antoinette de Sitter, geb. Groningen 08.03.1848, tr. Groningen 02.05.1876 Johan Conrad van Hasselt, geb. Groningen 23.03.1851, z.v. Jan Antoni van Hasselt, kassier, en Gelpke Wilhelmij.

4.                   Wilhelmina Petronella de Sitter, geb. Groningen 09.01.1852, overl. Tiel 01.07.1932, tr. Groningen 07.10.1881 Hermannus Johannes Antonius van Heumen, geb. Delft 23.03.1846, notaris te Tiel (1877), OON, RNL, overl. Tiel 15.04.1931, begr. Tiel 18.04.1931, z.v. Hermannus van Heumen en Johanna Ooms Drost.

 

Levensbericht: nl.wikipedia

 

[18] Ernst Karel Johannes Bertling, geb. Veendam 19.01.1817, rechter (1845,1854), raadsheer (1858,1863), griffier (1871,1886), overl. Assen 04.12.1889, z..v. Anthonij Ewoud Jan Bertling, ontvanger, en Catharina Theodora Wilhelmina von Holsten; tr. Assen 06.05.1845

[19] Wobbina Catharina van der Scheer, geb. Coevorden 11.01.1821, overl. Arnhem 27.04.1900, d.v. Allerd van der Scheer (ca.1798-), apotheker, genees- en heelmeester, en Anna Barbera Jacoba de Blecourt (ca.1798-1831).

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharine Theodore Wilhelmine Bertling, geb. Assen 03.02.1846; volgt [9].

2.                   Anthonij Ewoud Jan Bertling, geb. Assen 06.02.1848, overl. Assen 24.11.1857.

3.                   Anna Barbara Jacoba Bertling, geb. Assen 17.12.1849, overl. Barneveld 22.08.1932, tr. Assen 24.10.1878 Dirk Wouters, geb. Arnhem ca. 1835, advocaat (1878), bankier (1892), overl. Arnhem 27.05.1892, z.v. Izaak Wouters, olieslager, en Catharina Hesselink.

4.                   Ida Johanna Bertling, geb. Assen 13.01.1852, overl. Haarlem 04.02.1926, tr. Assen 15.10.1874 Campegius Willem Rengers Hora Siccama, geb. Hoogezand 02.06.1846, kandidaat-notaris (1874), notaris (1897), overl. Groningen 07.11.1897, z.v. Johan Rengers Hora Sicaama, advocaat en notaris, en Maria Aletta van Angelbeek.

5.                   Laura Elisabeth Bertling, geb. Assen 18.07.1854, overl. Haren 05.09.1922, tr. Assen 29.10.1878 Hendrik Meursing, geb. Nieuwbuinen (Borger) 03.10.1854, glasfabrikant (1878), overl. Wassenaar 21.05.1929, z.v. Jakob Meursing, koopman, gemeenteontvanger, en Henderika Lussingh Wigheringh.

6.                   Anthonia Bertling, geb. Assen 13.06.1858, overl. Groningen 16.06.1908.

7.                   Anthonij Ewoud Jan Bertling, geb. Assen 13.12.1860, ontvanger domeinen (1886), ontvanger der registratie (1888,1890), overl. Hilversum 31.01.1945, tr. Zwolle 15.09.1886 Eliza Magtilda Robertine Klaassen, geb. Utrecht 07.06.1860, d.v. Wilhelmus Klaassen en Maria Agnes Eliza Boekhoud.

8.                   Adriaan Bertling, geb. Assen 01.01.1863, kandidaat-notaris (1888), notaris (1921), tr. 1e Haarlem 31.05.1888 1921 Anna Berber Tuijmelaar, geb. Heerenveen (Schoterland) 13.04.1865, overl. Haarlem 01.10.1916, d.v. Cornelis Tjepko Tuijmelaar, houtzaagmolenaar, en Elisabeth Theodora Hendrika Blom; tr. 2e Amsterdam 27.01.1921 Catharina Montijn, geb. Utrecht 04.01.1881, d.v. Samuel Justus Montijn en Kaatje Foks.

 

[20] Willem Suermondt, geb. Rotterdam 21.05.1785, overl. Rotterdam 23.04.1855, z.v. Barthold Suermondt (1743-1825) en Catharina Quirina Kolff (1755-1817)|a|; tr. Rotterdam 07.09.1814

[21] Mary Twiss, geb. London 31.12.1794, overl. Rotterdam 18.12.1874, d.v. Robert Twiss en Mary Scott.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Quirina Suermondt, geb. Rotterdam 28.08.1815, overl. Rotterdam 05.01.1896, tr. Rotterdam 07.06.1843 Willem Gregorius Herklots, geb. Rotterdam 08.08.1797, suikerraffinadeur, overl. Rotterdam 27.03.1879, z.v. Willem Hendrik Herklots en Geertruijda Sara van Oordt.

2.                   Marij Suermondt, geb. Rotterdam 05.03.1817, overl. Rotterdam 21.04.1863, tr. Rotterdam 07.06.1843 Thomas Bastiaan Templeman van der Hoeven, geb. Rotterdam 14.03.1816, overl. Rotterdam 12.12.1901, z.v. Pieter van der Hoeven en Johanna van Leeuwen.

3.                   Barhold Suermondt, geb. Rotterdam 30.06.1818, overl. Rotterdam 17.04.1882, tr. Rotterdam 05.07.1854 Cornelia Mees, geb. Rotterdam 21.11.1822, overl. Rotterdam 21.04.1881, d.v. Rudolf Pieter Mees en Willemina Hendrika Mees.

4.                   Geertruida Wilhelmina Suermondt, geb. Rotterdam 15.11.1819, overl. Rotterdam 15.01.1905, tr. Rotterdam 09.06.1847 Pieter Rueb, geb. Rotterdam 09.12.1812, overl. Rotterdam 24.06.1894, z.v. Christoffel Rueb en Petronella van Heukelom.

5.                   Carolina Suermondt, geb. Rotterdam 21.03.1822, overl. Amsterdam 04.01.1890, tr. Rotterdam 05.07.1848 Johan Christiaan Ledeboer, geb. Rotterdam 03.03.1826, overl. Beek 03.03.1908, z.v. Lambertus Vincentius Ledeboer en Johanna Frederika van Oordt.

6.                   Charlotte Suermondt, geb. Rotterdam 26.04.1824, overl. Rotterdam 08.06.1860, tr. Rotterdam 10.05.1854 Simon Johannes Wilhelmus de Lange, geb. Rotterdam 15.05.1814, chirurgijn, overl. Rotterdam 04.02.1902, z.v. Samuel de Lange en Alida Berges.

7.                   Sophia Suermondt, geb. Rotterdam 15.05.1826, overl. Rotterdam 20.09.1854, tr. Rotterdam 28.05.1851 Jacob Johannes van der Willigen, geb. Rotterdam 13.09.1825, overl. Rotterdam 02.02.1912, z.v. Volkert van der Willigen en Adriana Catharina van Charante.
     JJvdW tr. 2e Rotterdam 03.06.1857 Jacomina Johanna van Charante, geb. Rotterdam 12.12.1827, overl. Rotterdam 22.09.1910, d.v. Gabriel van Charante en Maria Moll.

8.                   Jan Wijntjes Tabingh Suermondt, geb. Rotterdam 01.08.1828, overl. Rotterdam 18.05.1912, tr. Rotterdam 24.06.1863 Catharina Criellaert, geb. Rotterdam 09.03.1842, overl. Rotterdam 31.10.1896, d.v. Sierach Bartholomeus Criellaert en Johanna Charlotta Fenema.

9.                   Willem Suermondt, geb. Rotterdam 30.07.1830, overl. Tosari (NOI) 31.08.1896, tr. Batavia 16.05.1857 Eleonore Elisabeth Horst, geb. Batavia 24.07.1839, overl. Batavia 04.10.1905, d.v. Johan Hendrik Horst en Eleonore Elisabeth Schmilling.|b|

10.               Mathilda Hillegonda Elizabeth Suermondt, geb. Rotterdam 13.07.1833, overl. Rotterdam 23.03.1904.

11.               Ludwig August Eberhard Suermondt, geb. Rotterdam 01.12.1834, overl. Rotterdam 01.05.1925, tr. Rotterdam 24.08.1859 Hendrika Adriana Kolff, geb. Rotterdam 07.09.1835, overl. Rotterdam 07.02.1927, d.v. Cornelis Geertrudus Kolff en Hermina Emerentia Hollertt.

12.               Alfred Karel Fredrik Suermondt, geb. Rotterdam 24.06.1836, overl. ’s-Gravenhage 05.02.1920, tr. Rotterdam 08.11.1877 Petronella Carp, geb. Breda 14.07.1850, overl. Lausanne 20.04.1926, d.v. Adrian Carp en Elisabeth Rueb.

13.               Benjamin Alexander Suermondt, geb. Rotterdam 17.12.1837; volgt [10].

 

Noten: |a| portretten van BS en CQK in NP 24 (1938) tussen p.266 en p.267; |b| NP 24 (1938) p.280.

 

[22] Jacobus van de Wiel, geb. ’s-Hertogenbosch 13.03.1824, z.v. Paulus van de Wiel en Anna Maria Magdalena Rommelaar, tr. Soerakarta 19.12.1849

[23] Louise Annette Elisabeth Theodora Mac Gillavry, geb. Soerakarta 1826.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette Louise van de Wiel, geb. 30.10.1854; volgt [11].

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren