Lodewijk Pieter Sikkel (1924-1988)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

De kwartierstaat kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw. E. Koning-van Vliet. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien april 2019)

 


 

[1] Lodewijk Pieter Sikkel, geb. Amsterdam 03.02.1924, ingenieur civiel techniek Delft 1951, hoogleraar Eindhoven (1974-1988), overl. 15.12.1988, crem. Nieuwegein (Crem. Noorderveld) 20.12.1988, tr. tussen 1950 en 1952 Johanna Wilhelmina Hak, Hannie, geb. Amsterdam xx.05.1927, overl. Eindhoven 28.03.1980, crem., d.v. Cornelis Johannes Hermanus Hak (1895-1974) en Johanna Wilhelmina Kerkhoven (1897-1980).

 

[2] Dirk Sikkel, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 22.11.1887, predikant te Leidschendam, Klundert en Amsterdam, overl. Amsterdam 01.09.1950, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 05.09.1950, otr. Amsterdam 01.10.1912, tr. Amsterdam 17.10.1912
[3] Maike Hasper, geb. Amersfoort 16.10.1889, overl. Amsterdam 16.11.1952, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 19.11.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon Sikkel, geb. Leidschendam 21.07.1913|a|.

2.                   zoon Sikkel, geb. Leidschendam 10.01.1916|b|.

3.                   Christine Sikkel, Christa, geb. Klundert 31.08.1917, overl. Zeist 09.04.2013, crem., verloofd Amsterdam/Zeist 1943|g|, otr. 04.06.1946, tr. Amsterdam (kerk) 25.06.1946 Arend Isašc Diepenhorst (1919-2004), broer van Isašc Arend Diepenhorst (1916-2004).

4.                   Arnoldus Sikkel, Arnold, geb. Klundert 16.11.1918, arts, promotie Amsterdam 11.11.1954|i|, hoogleraar Leiden (1966-1974), overl. ís-Gravenhage 03.02.2000, tr. 1e Amsterdam 16.09.1949 Agneta Jane Buffinga, Ans, geb. 15.08.1917, vrouwenarts (1949), promotie Amsterdam 21.01.1954, gynaecoloog-sexuoloog, overl. Noordwijk 05.04.1986|h|, crem., d.v. Nicolaas Buffinga (1887-1954), dominee, predikant te Oosthem (1916-1919), IJmuiden (1919-1922) en Rotterdam (1922-1954), en Gesina Wilhelmina Jane GŲtzen; tr. 2e Manusa van der Stigchel.

5.                   levenloos kind, Klundert 20.01.1920.

6.                   levenloos kind, Klundert 19.11.1920.

7.                   zoon Sikkel, geb. Amsterdam 24.12.1922|d|.

8.                   Lodewijk Pieter Sikkel, geb. Amsterdam 03.02.1924; volgt [1].

9.                   Zoon Sikkel, geb. Amsterdam 1927|e|.

In de annonces (1950,1952):

10.               Johannes C. Sikkel, med.stud. (1934), arts (1939), verloofd Amsterdam 17.11.1934, otr. Amsterdam 27.12.1939, tr. Amsterdam 10.01.1940 Marretje Gijzel, Matty/Mattie, d.v. Benjamin Gijzel (ca.1886-1937), predikant te Amsterdam, en Christina Sophia van den Berg (ca.1886-1952).

11.               zoon H. Sikkel, verloofd Heemstede 1935|f|, tr. See-Punt (Zuid-Afrika) 24.12.1937 M.W.G. Florijn. [Kaapstad 1950]

12.               zoon D. Sikkel, ir. l.i. (1943), verloofd Assen/Amsterdam 16.05.1943, tr. Elisabeth Helena Schreinemachers, geb. 11.08.1920, med.cand. (1943), overl. Doorn 04.12.1981, crem., z.v. Willem Jan Hubertus Schreinemachers (ca. 1879-1962) en Dina Maria Hubeek.

13.               zoon C.J. Sikkel, arts, verloofd Amsterdam/ís-Gravenhage 23.11.1950, overl. na 1978, tr. Amsterdam 02.05.1951 Aurelia Georgine Tellegen, geb. Weltevreden 25.03.1928, overl. na 1978, d.v. Pieter Helenus Wigbold Floris Tellegen (1895-1977) en Veronica Boersma (1900-1954).
Ė Levensbericht PHWFT: nl.wikipedia

14.               J.P. Sikkel, verloofd 26.04.1948, tr. tussen 1950 en 1952 Mary Onstein.

 

Noten: |a| Haagsche courant 25.07.1913; |b| Haagsche courant 14.01.1916; |d| Haagsche courant 28.12.1922; |e| Rotterdamsch nieuwsblad 10.02.1927; |f| Bredasche courant 03.09.1935; |g| De Telegraaf 25.01.1943; |h| In memoriam, Ned.Tijdschrift voor Geneeskunde 130(23), 1986; |i| Perinatale sterfte in de Universiteits-Vrouwenkliniek te Amsterdam; promotor: M.A. van Bouwdijk Bastiaanse (1886-1964).

 

[4] Johannes Cornelis Sikkel, geb. Utrecht 18.11.1855, predikant te Kapelle, Hijlaard en Amsterdam, RON, overl. Amsterdam 17.08.1920, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 21.08.1920, tr. 1e Amsterdam 15.02.1883 Christine Odink, geb. Amsterdam 09.12.1856, overl. ís-Gravenhage 10.11.1895, d.v. Derk Odink en Hendrina Elisabeth Rocker, oudere zuster van Hendrina Elisabeth; tr. 2e ís-Gravenhage 12.08.1896

[5] Hendrina Elisabeth Odink, geb. Amsterdam 05.07.1863, overl. Amsterdam 24.11.1931.

Uit het huwelijk met Christine:

1.                   Arnold Sikkel, geb. Kapelle 17.05.1884, mr., overl. Zeist 08.06.1945, tr. Anna Charlotte Elsbeth Reichenbach, geb. Cottbus (D) 22.06.1891, overl. Zeist 07.12.1952, d.v. Ernst Paul Reichenbach en Johanna Wilhelmine Lilie. [Weltevreden 1920]

2.                   Hendrina Elisabeth Sikkel, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 26.02.1886, overl. 04.05.1980, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 09.05.1980, tr. Amsterdam 18.05.1911 Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961).

3.                   Dirk Sikkel, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 22.11.1887; volgt [2].

4.                   Johannes Cornelis Sikkel, geb. ís-Gravenhage 09.05.1891, mr., rechter Arr.Rb. Breda, overl. Breda 30.11.1933, begr. Ginneken (Bpl. De Bieberg) 04.12.1933, tr. Oegstgeest 16.09.1919 Maria de Graaf, geb. Leiden 21.10.1892, overl. Amsterdam 04.11.1946, begr. Ginneken (Bpl. De Bierberg) 08.11.1946, d.v. Cornelis de Graaf, stalhouder, en Cornelia Hillegonda van Leeuwen.

5.                   Christine Sikkel, geb. ís-Gravenhage 21.08.1893, overl. ís-Gravenhage 28.03.1894.

6.                   Constantijn Johan Sikkel, geb. ís-Gravenhage 28.08.1895, dominee, predikant te Amsterdam-Zuid, OON, overl. Amsterdam 22.01.1967, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 26.01.1967, tr. voor 1933 Cornelia Hillegonda de Graaf, geb. Leiden 05.12.1903, overl. Amsterdam 15.02.1980, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 20.02.1980, d.v. Cornelis de Graaf, veehouder, en Cornelia Hillegonda van Leeuwen.

Uit het huwelijk met Hendrina Elisabeth:

7.                   Nicolaas Johannes Gerardus Sikkel, geb. ís-Gravenhage 01.09.1897, mr. Amsterdam VU, rechterlijk ambtenaar (1926), officier van justitie bij de Arr.Rb. Haarlem (1949-1954), overl. Haarlem 17.01.1954|c|, crem. 20.01.1954, tr. Genua 11.12.1926|b| Catharina Bodenhausen, geb. Sittard 10.02.1900, overl. 26.10.1970, crem. 02.11.1970, d.v. Christiaan Wilhelm Bodenhausen (1869-1966), vice-president van de Raad van Nederlands-IndiŽ, RNL, CON, en Geeltje de Boer.

8.                   zoon Sikkel, geb. ís-Gravenhage 03.11.1898.

9.                   zoon Sikkel, geb. Amsterdam29.12.1899.
= w.s. Frederik Lodewijk Sikkel, overl. Amsterdam 14.05.1956, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 18.05.1956.

10.               Adriana Elisabeth Sikkel, geb. Amsterdam29.03.1901, overl. Amsterdam 01.10.1901.

11.               Jeanne Sikkel, geb. Amsterdam 13.06.1904, overl. Haarlem 10.09.1969, otr. Zwammerdam 08.08.1934, tr. Amsterdam (kerk) 22.08.1934|a| Michiel van Muiswinkel, geb. Aarlanderveen 17.09.1903, arts, overl. Haarlem 19.05.1966, z.v. Frederik Leendert van Muiswinkel en Anna Clasina van Dommelen.

 

Noten: |a| kerkelijke bevesting in de Geref.Kerk, Keizersgracht 566, door ds. D. Sikkel {broer v/d bruid}; |b| ingeschreven extract (huw.akte Middelburg 10.01.1927 no.2); |c| ook overl.akte Heemstede 1954 no.16.

 

[6] Hendrik Hasper, geb. Assen 27.03.1858, hoofd der Chr.School te Enumatil (1884), onderwijzer (1888,1894), hoofd ener school (1912), zonder beroep (1924), overl. Amersfoort 06.11.1947, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 11.11.1947; otr. 2e Amersfoort/Bussum 05.03.1925, tr. Amersfoort 19.03.1925 Francina Hendrika van den Berg, geb. Amersfoort 07.01.1878, overl. Amersfoort 10.03.1949, d.v. Jan van den Berg en Janna Jansen; otr. 1e Amsterdam 11.09.1884, tr. Amsterdam 25.09.1884

[7] Cornelia Jacoba Schouten, geb. Amsterdam 16.01.1859, overl. Bussum 11.10.1923, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 13.10.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem George Hasper, geb. Enumatil (Zuidhorn) 14.07.1885, fabrikant, overl. Amersfoort 17.04.1955, tr. Amersfoort 13.04.1911 Anna Gerhardina van Haselen, geb. Amersfoort 26.01.1887, d.v. Petrus Hermanus van Haselen en Anna Gerhardina van Kamp.

2.                   Hendrik Hasper, geb. Enumatil (Zuidhorn) 14.09.1886, predikant te Amsterdam, tr. Amsterdam 19.09.1912 Rosa Maria Francisca Schnitzler, geb. Soerabaja 21.04.1890, d.v. Michael Schitzler en Maria Angelique Sprooten.

3.                   Johanna Hasper, geb. Amersfoort 05.04.1888, tr. Amsterdam 03.12.1908 Lodewijk Pieter Krijger, geb. Veenedaal Gelders (Ede) 30.05.1884, predikant te Steenwijk en Soemba (1947), z.v. Dirk Krijger, deurwaarder, en Antje Johannes Veldman. [Karoeni (Soemba) 1923]

4.                   Maike Hasper, geb. Amersfoort 16.10.1889; volgt [3].

5.                   Cornelia Jacoba Hasper, geb. Amersfoort 20.12.1890, tr. Amsterdam 25.09.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 27.04.1923, ingeschr. Amsterdam 19.06.1923) George Friedrich Waldemar Herngreen, geb. Dordrecht 31.05.1891, houthandelaar, z.v. George Friedrich Waldemar Herngreen, houthandelaar, en Teuntje de Bruin.

6.                   Hendrika Hasper, geb. Amersfoort 12.02.1892, overl. Heerlen 26.04.1961, begr. Heerlerheide 29.04.1961, tr. Amsterdam 1939 Vincent Loosjes, geb. ca. 1895, overl. Doorn 09.07.1962, begr. Heerlerheide (Alg.Bpl.) 12.07.1962.

7.                   Jeanne Hasper, geb. Amersfoort 14.02.1893, tr. Amsterdam 05.03.1914 Johannes Munnik, geb. Amsterdam 30.03.1889, kantoorbediende, z.v. Hendricus Adam Munnik en Elisabeth van Emmerik.

8.                   Gerarda Hasper, geb. Amersfoort 24.04.1894, overl. Amersfoort 28.05.1894.

9.                   Johannes Hasper, geb. Amersfoort 30.09.1895, adj.referendaris (1921), tr. Heemstede 31.03.1921 Marie Nicolette van Kempe Valk, geb. Rotterdam 11.03.1898, d.v. Johan van Kempe Valk, architect, en Marie Nicolette Robbers. [Buitenzorg 1923]

10.               Gerarda Hasper, geb. Amersfoort 03.05.1897, overl. na 1957, tr. Bussum 23.12.1924 Augustus Gijsbertus Spreij, geb. Zwammerdam 27.06.1891, bankdirecteur (1924), overl. 12.09.1957, z.v. Jan Spreij en Maria Anthonia Muliť.

11.               Jacobus Hasper, geb. Amersfoort 12.03.1899, overl. Amsterdam 26.03.1900.

 

[8] Arnoldus Sikkel, geb. Utrecht 18.08.1810, ged. Utrecht 22.08.1810, winkelier (1845,1852), keurmeester van het slachtvee (1855,1864), ambtenaar (1883), overl. Maasland 08.01.1900, tr. Utrecht 28.08.1844

[9] Annette Carolina van Ellekom, geb. Antwerpen ca. 1822, overl. Utrecht 05.06.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Utrecht 29.09.1845.

2.                   Willem Arnold Nicolaas Sikkel, geb. Utrecht 25.06.1852, behanger (1877,1887), meubelmaker (1909), tr. 1e Amsterdam 18.01.1877 Catharina Maria Lansdorp, geb. Amsterdam 05.12.1850, overl. Utrecht 08.12.1886, d.v. Petrus Lansdorp en Antonia Elisabeth Schlutz; tr. 2e Amsterdam 11.08.1887 Elizabeth Jacoba Petronella Buttenaar, geb. Amsterdam 15.11.1856, d.v. Pieter Cornelis Buttenaar en Jacoba Jannetje de Bruijn.

3.                   Annetta Carolina Sikkel, geb. Utrecht 30.03.1854, overl. Maasland 21.03.1897, tr. Utrecht 30.12.1880 Barend Frederik Drewes, geb. Amsterdam 02.09.1854, onderwijzer, overl. Rotterdam 18.05.1906|a|, z.v. Abraham Johannes Drewes en Anna Maria Reichart.
†††† BFD tr. 2e Leiden 14.04.1898 Maria Adriana Sikkel, geb. Utrecht 21.03.1854, overl. Utrecht 05.09.1932, d.v. Johannes Gerardus Sikkel (1817-1875) en Petronella Antonetta Frijlink (1825-1856).

4.                   Johannes Cornelis Sikkel, geb. Utrecht 18.11.1855; volgt [4].

5.                   Arnold Wilhelm Sikkel, geb. Utrecht 23.03.1858, overl. Niawier (Oostdongeradeel) 15.02.1927, tr. Utrecht 06.05.1886 Alida Maria Otten, geb. Utrecht 21.04.1859, d.v. Dirk Otten en Maria Bisschoff.

6.                   Maria Cornelia Sikkel, geb. Utrecht 25.04.1861, overl. Dennenoord (Zuidlaren) 12.03.1944|b|.

7.                   Cornelia Maria Sikkel, geb. Utrecht 02.04.1864, overl. Utrecht 03.06.1864.

 

Noten: |a| ook overl.akte Maasland 1906 no.18; |b| ook overl.akte Utrecht 1944 no.706.

 

[10] Derk Odink, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) 04.04.1821, kruidenier (1853,1892), koopman (1896), overl. Amsterdam 10.11.1906, tr. Amsterdam 01.09.1853

[11] Hendrina Elisabeth Rocker, geb. Amsterdam 09.02.1827, overl. na 1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Hermann Odink, geb. Amsterdam 04.07.1854, tr. Utrecht 13.02.1879 Janna Catharina van ít Hul, geb. Nijmegen 30.03.1853, d.v. Jacobus Wouter Gerhardus van ít Hul, kamerbehanger, en Elisabeth Joanna van Ellekom.

2.                   Maria Christina Odink, geb. Amsterdam 13.10.1855, overl. Amsterdam 1872.

3.                   Christine Odink, geb. Amsterdam 09.12.1856, overl. ís-Gravenhage 10.11.1895, tr. Amsterdam 15.02.1883 Johannes Cornelis Sikkel (1855-1920).

4.                   Herman Odink, geb. Amsterdam 13.01.1858, kruidenier, overl. voor 1906, tr. Amsterdam 26.01.1888 Jeannette FranÁoise Rijnders, geb. Amsterdam 03.07.1858, d.v. Wilhelmus Hendricus Rijnders en Jaqueline Marie Elshove.

5.                   Thierri Odink, geb. Amsterdam 29.04.1859, bouwkundig opzichter, overl. Weesp 09.04.1932, tr. Amsterdam 14.04.1887 Maria Mol, geb. Leersum 28.03.1865, overl. na 1932, d.v. Antoonie Mol en Adriana van Raaij.

6.                   Johannes Jacobus Odink, geb. Amsterdam 20.01.1861, stuurman, tr. Amsterdam 05.06.1890 Annetje Hendrika Sweers, geb. Amsterdam 29.07.1862, d.v. Daniel Johannes Sweers, hoedenmaker, en Willemina Hendrika de Vos.

7.                   Jacobus Petrus Theodoor Odink, geb. Amsterdam 10.04.1862, kleermaker, tr. Amsterdam 31.10.1907 Adriana Elisabeth Botcher, geb. Wijk aan Zee en Duin 14.01.1873, d.v. Johan Richart Botcher en Maria Johanna Jeuken.

8.                   Hendrina Elisabeth Odink, geb. Amsterdam 05.07.1863; volgt [5].

9.                   Wilhelmina Johanna Odink, geb. Amsterdam 02.09.1864, overl. Hilversum 12.01.1956, tr. Amsterdam 23.04.1896 Hendrik Stokvis, geb. Amsterdam 24.07.1866, reiziger, overl. voor 1956, z.v. Anthonij Stokvis en Sara Stolp.

10.               Catharina Hillegonda Odink, geb. Amsterdam 30.11.1865, verl. Amsterdam 09.06.1910, tr. Amsterdam 06.11.1890 Willem Sibbelee, geb. Amsterdam 23.07.1860, kruidenier, z.v. Johannes Sibbelee en Jannetje Vennekool.

11.               Henri Guillaume Odink, geb. Amsterdam 01.01.1868, concierge, tr. Amsterdam 25.08.1892 Hendrika Scheepmaker, geb. Amsterdam 02.06.1867, d.v. David Scheepmaker, concierge, en Hendrika Joanna van Eijk.

12.               Louis Adrien Odink, geb. Amsterdam 01.11.1869, bediende, overl. na 1932, tr. Amsterdam 22.06.1898 Maria Petronella Eckhart, geb. Amsterdam 22.12.1873, overl. Amsterdam 29.01.1932|a|, d.v. Johannes Eckhart, kleermaker, en Wilhelmina Frederika Flugel.

 

Noten: |a| overl.akte Nieuwer-Amstel 1932 no.13.

 

[12] Hendrik Haspers, geb. Leek 18.11.1816, meester smid (1847), smid (1848,1858), kachelsmid (1877,1879), overl. Assen 13.05.1894|a|, tr. Assen 13.06.1847

[13] Maike Beuker, geb. Assen 25.02.1817, overl. Amsterdam 11.02.1899|b|.

Uit dit huwelijk (vader vanaf 1852 Hasper ):

1.                   Jantje Haspers, geb. Assen 04.07.1848, overl. Assen 01.01.1849.

2.                   Jan Haspers, geb. Assen 19.11.1849, onderwijzer (1875), leraar aan het gymnasium te Arnhem (1914), overl. Driebergen-Rijsenburg 04.08.1935, tr. 1e Nieuwe Pekela 09.11.1875 Geesina Luth, geb. Nieuwe Pekela 11.12.1854, overl. Valburg 01.05.1911, d.v. Rikus Luth, landbouwer, en Hillechien Sprik; tr. 2e Groningen 16.04.1914 Willemina Bazuin, geb. Groningen 29.05.1861, overl. Appingedam 02.08.1951|c|, d.v. Jan Willems Bazuin, zakkenverhuurder, en Grietje Klaassens Kruizenga.
†††† WB tr. 1e Groningen 17.05.1882 Jan Kuipers, geb. Groningen 29.09.1860, broodbakker, overl. Groningen 04.11.1911, z.v. Martinus Kuipers, broodbakker, en Harmina Ritsema.

3.                   Jantje Hasper, geb. Assen 14.01.1852, overl. Groningen 09.05.1929, tr. Assen 23.04.1879 Cornelis Bijlenga, geb. Groningen 24.07.1854, huisschilder, overl. Groningen 11.04.1908, z.v. Jakob Cornelis Bijlenga en Tjitske Hoeksema.

4.                   Gerrit Hasper, geb. Assen 30.12.1853, bakker, tr. Assen 06.06.1877 Trientje Jonker, geb. Groningen 20.01.1850, d.v. Geert Lamberts Jonker, schipper, en Jantje Lukas Smid.

5.                   Gezina Hasper, geb. Assen 08.07.1856, overl. Assen 02.08.1858.

6.                   Hendrik Hasper, geb. Assen 27.03.1858; volgt [6].

 

Noten: |a| Hasper, moeder Denkla (overl.akte Assen 1894 no.6); |b| ook overl.akte Valburg 1899 no.30; |c| ook overl.akte Groningen 1951 no.1125.

 

[14] Willem George Schouten, geb. Haarlem 05.03.1828, huisknecht (1856), tr. Amsterdam 06.11.1856

[15] Joanna Groen, geb. ís-Gravenhage ca. 1826, dienstbode (1856).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Jacoba Schouten, geb. Amsterdam 16.01.1859; volgt [7].

 

[16] Arnoldus Sikkel, ged. Utrecht 23.12.1764, overl. Utrecht 25.12.1855, z.v. Adrianus Sikkel en Maria Greve; otr. 1e Utrecht 29.04.1792 Petronella van Ommeren, overl. tussen 1795 en 1804; otr. Utrecht 13.05.1804

[17] Willemina Croese, ged. Utrecht 24.04.1774, overl. Utrecht 30.01.1845, d.v. Nicolaas Croese en Adriana Banning.

Uit het huwelijk Sikkel-van Ommeren:

1.                   Adrianus Sikkel, ged. Utrecht 02.11.1792, overl. Utrecht 10.02.1835, tr. Utrecht 18.10.1826 Maria Elisabetta Bos, geb. Utrecht ca. 1795, d.v. Hendricus Bos en Elisabeth van Sijl.

2.                   Johanna Gerharda Sikkel, ged. Utrecht 21.06.1795, overl. Utrecht 31.08.1871.

Uit het huwelijk Sikkel-Croese:

3.                   Maria Sikkel, ged. Utrecht 22.02.1805, overl. Utrecht 07.01.1828.

4.                   Adriana Wilhelmina Sikkel, ged. Utrecht 11.03.1807, overl. Utrecht 02.06.1842, tr. Gerrit Jasper van Bemmel.

5.                   Sara Maria Sikkel, geb. Utrecht 30.09.1808, ged. Utrecht 05.10.1808, overl. Utrecht 22.02.1871, tr. Utrecht 09.05.1838 Willem Jan Pluijm, geb. Zoelen ca. 1813, overl. Utrecht 20.10.1873, z.v. Huibert Pluijm en Anna Catharina Dekkers.

6.                   Arnoldus Sikkel, geb. Utrecht 18.08.1810, ged. Utrecht 22.08.1810; volgt [8].

7.                   Hendrik Sikkel, geb. Utrecht 04.10.1814, overl. Utrecht 13.12.1814.

8.                   Willemina Sikkel, geb. Utrecht 04.10.1814, overl. Utrecht 25.02.1871.

9.                   Johannes Gerardus Sikkel, geb. Utrecht 22.02.1817|a|, overl. Utrecht 30.09.1875, tr. Petronella Antonetta Frijlink, geb. Utrecht 25.05.1825, overl. Utrecht 27.05.1856, d.v. Pieter Anthonie Frijlink en Hendrica de Kruijf.
Uit dit huwelijk: Maria Adriana Sikkel, geb. Utrecht 21.03.1854, overl. Utrecht 05.09.1932, tr. Leiden 14.04.1898 Barend Frederik Drewes (1854-1906).
†††† BFD tr. Utrecht 30.12.1880 Annetta Carolina Sikkel (1854-1897), d.v. Arnoldus Sikkel en Annette Carolina van Ellekom

 

Noten: |a| moeder Kroese.

 

[18] Jean Corneille van Ellekom, geb. Nijmegen ca. 1791/1792, behanger (1830,1833), kamerbehanger (1847,1852), overl. Nijmegen 07.03.1857|c|, tr.

[19] Charlotte Elisabeth Opwijrda, ged. Nijmegen 15.04.1792, overl. Nijmegen 17.11.1855, d.v. Johannes Opwijrda en Johanna Theodora Coenraad.

Uit dit huwelijk:

1.                   Charlotte Theodore van Ellekom, geb. Antwerpen ca. 1821, overl. Utrecht 02.01.1866, tr. Utrecht 28.08.1844 Pieter Jacob Weidner, geb. Utrecht 29.09.1818, overl. Onstwedde 15.01.1903, z.v. Willem Christiaan Weidner en Jacoba Pieternella Schouten.

2.                   Annette Carolina van Ellekom, geb. Antwerpen ca. 1822; volgt [9].

3.                   Frederika Maria van Ellekom, geb. ca. 1825, overl. Utrecht 13.02.1847|b|.

4.                   Elisabeth Johanna van Ellekom, geb. Antwerpen 23.08.1828, tr. 1e Nijmegen 30.09.1852 Jacobus Wouter Gerardus van ít Hul, geb. Nijmegen 26.10.1827, kamerbehanger, overl. Nijmegen 29.12.1858, z.v. Arnoldus van ít Hul, hoefsmid, en Janna Catharina van Kalker; tr. 2e Nijmegen 04.12.1860 Gerardus Beckers, geb. Budel 25.05.1815, adjudant, overl. Hees (Nijmegen) 27.12.1872, z.v. Jan Beckers, bouwman, en Geertruida Geres.

5.                   levenloze zoon, Antwerpen 27.04.1830|a|.

6.                   levenloze dochter, Nijmegen 10.03.1833.

 

Noten: |a| vader Joannes Cornelius; |b| ook overl.akte Nijmegen 1847 no.152; |c| geen ouders vermeld (overl.akte Nijmegen 1857 no.89).

 

[20] Jan Odink, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) ca. 1769/1771, gemeenteraadslid (1811), postmeester der paardenpost (1813), assessor bij het gemeentebestuur (1819), logementhouder (1821), herbergier (1840), overl. Heemse (Ambt Hardenberg) 13.10.1840, z.v. Derk Odink en Berendina Rustenberg; tr.

[21] Christina Kuiper, geb. Goor ca. 1783, overl. Heemse (Ambt Hardenberg) 24.12.1853, d.v. Hendrikus Kuiper en Willemina Francina Soeters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendina Carolina Odink, geb. ca. 1810, overl. Coevorden 05.04.1877|b|, tr. Stad Hardenberg 02.10.1851 Johannes de Blťcourt, geb. Coevorden 31.03.1802, timmerman, overl. Klooster (Coevorden) 01.02.1894, z.v. Wilhelmus de Blťcourt en Henderika Boddendijk.
†††† JdB tr. 1e Dalen 19.06.1821 Geertje Vrielink, ook Vrieling, geb. Den Ham ca. 1802, overl. Coevorden 02.10.1849, d.v. Geert Vrielink en Annichje Jurriens.

2.                   Hendrik Willem Odink, geb. Heemse (Hardenberg) 22.09.1811, bakker, overl. Deventer 13.09.1859, tr. Deventer 02.11.1843 Catharina Everdina Mierdink, geb. Stad Doetinchem 15.06.1816, overl. Deventer 26.04.1879, d.v. Wessel Mierdink, kuiper, en Gerritjen van Enst.

3.                   Klasina Hillegonda Odink, geb. Heemse (Hardenberg) 09.06.1813, overl. Stad Hardenberg 16.11.1870, tr. Ambt Hardenberg 31.07.1840 Barend Willem Stulen, geb. Nienhuis (Bentheim, Hannover)|a| ca. 1810/1811, broodbakkersknecht (1840), overl. Stad Hardenberg 11.11.1871, z.v. Berent Stulen en Janna Judith Brookman.

4.                   Willemina Johanna Odink, geb. Heermse (Hardenberg) 29.04.1817, dienstbode (1856), tr. Amsterdam 13.08.1856 Matthias Vos, geb. ís-Graveland ca. 1813, schilder, z.v. Henrij Bartholomeus Vos, schilder, en Anna Margaretha Veenekotte.

5.                   Diderika Johanna Kunera Odink, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) 16.02.1819, overl. Stad Almelo 18.11.1897, tr. Stad Hardenberg 11.03.1859 Hendrik Jan Podt, geb. Den Ham 23.08.1813, havenmeester, overl. Stad Almelo 21.03.1885, z.v. Gerrit Jan Poll, kastelein, en Berendina Nijkamp.

6.                   Derk Odink, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) 04.04.1821; volgt [10].

 

Noten: |a| nu Neuenhaus in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |b| Berendina Catharina, geb. Ambt Hardenberg 04.06.1812 (overl.akte Coevorden 1877 no.29).

 

[22] Hermanus Dilling Rocker, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 06.03.1795, cadet fuselier 03.02.1814-26.03.1818|a|, kantoorbediende (1826), overl. Amsterdam 03.02.1844, z.v. Adrianus Rocker, boekhouder, en Hendrina Cunera Hammius; tr. Amsterdam 05.04.1826

[23] Maria Harms, geb. Amsterdam 02.09.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16.09.1804, overl. na 1862, d.v. Jacob Harms, sleper, en Elisabeth Aling.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrina Elisabeth Rocker, geb. Amsterdam 09.02.1827; volgt [11].

2.                   Catharina Rocker, geb. Amsterdam 28.10.1828, overl. Amsterdam 07.12.1911.

3.                   Wilhelmina Maria Rocker, geb. Amsterdam ca. 1831, tr. Amsterdazm 24.09.1863 Nicolaas Anthon Sonnenschein, geb. Amsterdam 09.11.1828, commissionair, z.v. Nicolaas Sonnenschein en Hendrika Gesina Pameijer.

4.                   Cunera Louise Rocker, geb. Amsterdam 25.10.1833, tr. Amsterdam 10.07.1862 Melchior Fijgi, geb. Schranden (Zwitserland)|b| ca. 1835, banketbakker, z.v. Georg Fijgi en Ursula Kundert.

 

Noten: |a| No.983 in Stamboek 356, 11e Afdeling Infanterie 1814-1818 (per abuis geb. 17.02.1792); |b| w.s. Schwanden in het kanton Glarus.

 

[24] Jan Hindriks Haspers, geb. ca. 1788/1789/1791, kleermaker (1816,1822), koopman (1825), winkelier (1827), koopman (1830), landbouwer (1841,1848), herbergier (1844), tr.

[25] Geesje Hindriks Denkela, geb. ca. 1796, landbouwster (1848), overl. na 1844.

Uit dit huwelijk (vader ook Hasper):

1.                   Hendrik Haspers, geb. Leek 18.11.1816|a|; volgt [12].

2.                   Geert Haspers, geb. Tolbert (Leek) 30.04.1819, verwer (1841,1857), schildersknecht (1874), overl. Rotterdam 09.05.1895, tr. 1e Leek 21.05.1841 Teeke Doornbos, geb. Zevenhuizen (Leek) 20.12.1817, overl. voor 1857, d.v. Karst Alberts Doornbos, winkelier (1817), vervener (1841), en Geertje Fokkes Wolters; tr. 2e Groningen 23.08.1857 Geessien Hilberdink, geb. Meppel 24.03.1820, naaister (1857), overl. Rotterdam 19.01.1870, d.v. Jakomina Hilberdink, koopvrouw; tr. 3e Amsterdam 25.11.1874 Elizabeth Snoeijenbos, geb. Meppel 15.02.1830, overl. Rotterdam 10.04.1908, d.v. Jan Snoeijenbos, wever, en Jacomina Hilberdink.
†††† Geesien Hilberdink tr. 1e Meppel 22.09.1838 (echtsch. Meppel 26.09.1852) Jan de Graaf, geb. Meppel 02.06.1816, schipper, z.v. Klaas de Graaf en Hijlletje Kraak.
†††† ES tr. 1e Amsterdam 12.10.1859 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.11.1873) Katarinus Schuurmans, geb. IJlst 03.11.1828, zeeman, z.v. Taeke Thomas Schuurmans en Geertje Willems Muurling.

3.                   Arent Haspers, ook Hasper, geb. Tolbert (Leek) 01.03.1822, boerenknecht (1844) landbouwer, overl. Grootegast 04.11.1876, tr. Grootegast 01.07.1844 Geeske Egberts Rinkema, geb. ca. 1803, landbouwster, overl. Grootegast 08.10.1865, d.v. Egbert Hesders Rinkema en Jantje Geerts.
†††† GER tr. 1e Marum 09.05.1824 Hedzer Wijmers Rinkema, geb. Midwolde ca. 1797, landbouwer, overl. voor 1844, z.v. Wijmer Hedzers Rinkema en Martje Tjeerts.

4.                   Johannes Hasper, geb. Tolbert (Leek) 03.06.1825, verwer (1848,1862), verwersknecht (1886), overl. Groningen 11.01.1886|b|, tr. 1e Marum 10.05.1848 Wiebrig Dijk, geb. Marum 08.01.1825, overl. Marum 09.08.1861, d.v. Wijtze Wiebes Dijk, landbouwer, en Elisabeth Jans, landbouwster; tr. 2e Marum 07.12.1862 Trientje Burema, geb. Niebert (Marum) 19.05.1836, dienstmeid (1862), overl. Marum 08.01.1866, d.v. Klaas Germs Burema, wagenmaker, en Eitske Alles Veenstra; tr. 3e Marum 29.10.1870 Meintje van der Veen, geb. Nijkerk (Oostdongeradeel) 05.09.1840, dienstmeid (1870), baker (1915), overl. Groningen 14.01.1915, d.v. Hendrik Jans van der Veen, landbouwer, en Anna Jans Bakker.

5.                   Elbartus Hasper, geb. Tolbert (Leek) 11.10.1827, landbouwer (1852), herbergier (1869), overl. Noordwijk (Marum) 13.05.1869, tr. Marum 10.07.1852 Geertje van den Berg, geb. Noordwijk (Marum) 22.09.1826, herbergierster (1869), d.v. Derk van den Berg, schoolonderwijzer, en Maike Mennes Zijlstra.

6.                   Elizabeth Hasper, geb. Tolbert (Leek) 08.07.1830, tr. Marum 14.05.1853 Barteld van den Berg, geb. Noordwijk (Marum) 08.03.1830, bakker (1869), z.v. Derk van den Berg, schoolonderwijzer, en Maike Mennes Zijlstra.

 

Noten: |a| moeder Denklaar (geb.akte Leek 1816 no.125); |b| moeder Dijk (overl.akte Groningen 1886 no.28).

 

[26] Gerrit Beuker, geb. Assen 11.01.1796, klerk (1816), deurwaarder (1847), overl. Assen 30.05.1847, z.v. Hendrik Beuker en Aaltien Gerrits; tr. Assen 20.09.1816

[27] Jantje Willems, later Kwerius|a|, Karssies|b|, Kwisnis|c| en Kwetsius|d|, geb. 19.11.1792, naaister (1816), overl. Assen 10.08.1821, d.v. Willem Willems en Maike Jans Olthof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maike Beuker, geb. Assen 25.02.1817; volgt [13].

2.                   Hendrik Beuker, geb. Assen 07.12.1818, soldaat 3e compagnie 3e bataljon 8e regiment infanterie, overl. Amsterdam 25.03.1853|e|.

 

Noten: |a| overl.akte Assen 1847 no.41 {echtgenoot Gerrit}; |b| huw.akte Assen 1847 no.17 {dochter Maike}; |c| ingeschreven extract uit register overlijden Amsterdam, overl.akte Valburg 1899 no.30 {dochter Maike}; |d||e| overl.akte Groningen 30.06.1853 fol.73 {zoon Hendrik}.

 

[28] Johannes Schouten, geb. Haarlem ca. 1797, wever (1819), apothekersknecht (1822,1825), wever (1828,1836), aanspreker (1847,1856), overl. Haarlem 29.11.1885, z.v. Willem Schouten en Margaretha Doezet; tr. Haarlem 24.11.1819

[29] Cathrina van den Berg, later Catharina, geb. Haarlem ca. 1798, overl. Haarlem 18.10.1873, d.v. Cornelis van den Berg en Magdalena van Klaveren.

Uit dit huwelijk (moeder Catharina):

1.                   Cornelis Schouten, geb. Haarlem 12.06.1822, huisbediende, overl. Haarlem 10.01.1903, tr. Haarlem 05.05.1852 Cornelia Apolonia Stoel, geb. Haarlem 17.06.1825, naaister (1852), overl. Haarlem 28.08.1890, d.v. Jan Stoel en Cornelia Bottelier.

2.                   Johannes Schouten, geb. Haarlem 24.09.1825, timmerman, tr. 1e Haarlem 07.07.1847 Josina van Boetbergen, geb. Haarlem 12.02.1823, overl. Zuid-Scharwoude 10.10.1849, d.v. Jacobus van Boetbergen en Jonna Goudenberg; tr. 2e Haarlem 22.10.1851 Catharina Vis, geb. Zaandam ca. 1831, d.v. Pieter Vis en Maartje Vijzelaar.

3.                   Willem George Schouten, geb. Haarlem 05.03.1828; volgt [14].

4.                   Margaretha Schouten, geb. Haarlem 13.06.1830, overl. Haarlem 22.02.1920, tr. Haarlem 18.11.1863 Johannes Mus, geb. Haarlem 05.03.1834, bloemkweker, overl. Haarlem 05.05.1912, z.v. Jan Mus, schippersknecht, en Hijtje Sterk.

5.                   Abraham Schouten, geb. Haarlem 19.07.1832, winkelknecht, tr. Amsterdam 05.11.1856 Geessien Sterke Kuik, geb. Meppel 09.04.1821, dienstbode (1856), d.v. Lute Jans Kuik, dagloner, en Hermina Boon.

6.                   Wilhelmina Schouten, geb. Haarlem 16.06.1834, overl. Haarlem 28.09.1834.

7.                   Wilhelmina Schouten, geb. Haarlem 25.04.1836, overl. Haarlem 21.07.1911.

 

[30] Jacob Groen, geb. Scheveningen ca. 1794, visser, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.06.1883, z.v. Pieter Groen en Martijntje de Jager; tr. ís-Gravenhage 30.03.1814

[31] Cornelia Firet, geb. Scheveningen ca. 1794/1795, viskoopster (1814), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.12.1881, d.v. Gijsbert Firet, visdrager, en Anna Taal.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Fieret):

1.                   Pieter Groen, geb. ís-Gravenhage ca. 1814/1815, visser, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.10.1842, tr. ís-Gravenhage 12.02.1837 Maria van der Zwan, geb. ca. 1813, d.v. Leendert van der Zwan en Adriana Toet.

2.                   Gijsbert Groen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.09.1819, visser, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.09.1844, tr. ís-Gravenhage 04.01.1843 Jannetje Pronk, geb. ca. 1816, d.v. Arij Pronk, visser, en Dirkje Varkevisser.

3.                   Johannes Groen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.09.1821|b|, visser, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.01.1880, tr. 1e ís-Gravenhage 30.12.1846 Johanna Keus, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1817, overl. voor 1858, d.v. Jan Keus en Trijntje Bruijn; tr. 2e ís-Gravenhage 05.05.1858 Jobje Baak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 22.12.1829, d.v. Maarten Baak, visser, en Krijntje Dijkhuizen.
†††† JB tr. 1e ís-Gravenhage 14.01.1852 Arie Beekhuizen, geb. ís-Gravenhage 22.08.1828, visser, z.v. Dirk Beekhuizen, visser, en Adriana de Ruiter.

4.                   Teunis Groen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.10.1823, visser, tr. ís-Gravenhage 19.01.1848 Cornelia Harteveld, geb. ca. 1823, d.v. Frank Harteveld en Arentje van der Toorn.

5.                   Joanna Groen, geb. ís-Gravenhage ca. 1826; volgt [15].

6.                   Aagje Groen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.10.1828, tr. ís-Gravenhage 26.08.1857 Frederik Kleijn, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.10.1830, mandenmaker, z.v. Christiaan Kleijn en Leuntje Taal, werkster.

7.                   Pieternella Groen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1831, tr. ís-Gravenhage 11.10.1854 Pieter Franke, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1820, timmerman, z.v. Cornelis Franke en Klaartje van der Harst.

8.                   Jacob Groen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.08.1833, arbeider, tr. ís-Gravenhage 23.01.1856 Mijntje Knoester, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.05.1833, d.v. Evert Knoester en Maria Pronk.

9.                   Dirkje Groen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.03.1839, tr. ís-Gravenhage 09.05.1866 Arie van der Zwan, geb. ís-Gravenhage 08.08.1836, visser, z.v. Johannes van der Zwan en Pieternella Pronk.
†††† AvdZ tr. 1e ís-Gravenhage 04.01.1860 Grietje Zuurmond, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.01.1837, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.10.1864, d.v. Teunis Zuurmond, viskeurder, en Aagje Bal.

 

Noten: |b| moeder Firet.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren