Kornelis Rietema (1921-1993)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien maart 2018)

 


 

[1] Kornelis Rietema, Kees, geb. Groningen 1921, doctoraal natuurkunde Groningen, promotie Delft 10.12.1952|a|, hoogleraar Eindhoven (1959-1978), overl. 12.06.1993, tr. Assen 23.09.1950 G.S. Wieringa, Iet/Jetje, d.v. Tjaart Sijbrandus Wieringa (1889-1971) en Sina Aafke de Waard (1892-).

 

Noten: |a| proefschrift: Study on the compressibility of filtercakes; promotor: P.M. Heertjes (1907-1983).

 

[2] Lambertus Petrus Rietema, geb. Stedum 20.05.1889, arts, res.-off. van gezondheid 2e kl. (1916), overl. Epe 26.01.1967, crem. Groningen 31.01.1967, tr. Uithuizermeeden 24.06.1916
[3] Alina Smit, Lien, geb. Uithuizermeeden 13.03.1891, overl. 27.10.1979, crem. Groningen 01.11.1979.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Petrus Rietema, geb. Woudrichem 08.04.1917, overl. Middelburg 19.03.1981, crem. Middelburg 23.03.1981, tr. Hoeylaert (BelgiŽ) 02.01.1946 Moranda Rosato.

2.                   Meentje Rietema.

3.                   Kornelis Rietema, geb. Groningen 1921; volgt [1].

 

[4] Simon Petrus Rietema, geb. Leens 07.09.1862, arts, overl. Groningen 21.06.1925, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 25.06.1925, tr. Baflo 11.06.1888

[5] Froukea Petronella Tapper, geb. Baflo 23.09.1864, overl. Winterswijk 10.09.1940, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 13.09.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertus Petrus Rietema, geb. Stedum 20.05.1889|a|; volgt [2].

2.                   Petrus Leonard Rietema, geb. Uithuizermeeden 26.01.1892, arts, overl. Groningen 03.05.1962, tr. Zuidbroek 16.06.1922 Hillegonda Petronella Drenth, geb. Zuidbroek 01.10.1897, overl. na 1962, d.v. Pieter Drenth, notaris, en Hillechien Stukje.

3.                   Johanna Rietema, geb. Uithuizermeeden 23.03.1898, tr. na 1936 Bernardus Jacobus Barendse, geb. Gouda 22.08.1874, adjunct-commies bij de Algemene Rekenkamer (1906), overl. ís-Gravenhage 20.11.1954, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 25.11.1954, z.v. Bartholomeus Jacobus Barendse en Maria Suzanna Steenland.
†††† BJB tr. 1e ís-Gravenhage 04.05.1906 Anna Jacoba de Haan, geb. ís-Gravenhage 16.05.1868, overl. Wassenaar 15.11.1936, d.v. Johannes de Haan en Catharina Carpentier.
†††† AJdH tr. 1e ís-Gravenhage 12.08.1891 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 28.03.1905, ingeschr. 03.05.1905) Johan Herman Eshuis, geb. Rotterdam 31.12.1857, architect, z.v. Adrianus Eshuis, directeur ener maatschappij, en Jennegien Linthorst.

 

Noten: |a| vader Siemon, moeder Frouwkea (geb.akte Stedum 1889 no.35).

 

[6] Kornelis Smit, geb. Uithuizermeeden 26.07.1867, landbouwer, overl. Eelde 18.05.1904, tr. Bierum 25.04.1890

[7] Meentje Dijkhuizen, geb. Spijk (Bierum) 09.09.1869, overl. Groningen 15.12.1963|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alina Smit, geb. Uithuizermeeden 13.01.1891; volgt [3].

2.                   Hindrik Cornelis Smit, geb. Uithuizermeeden 15.05.1893, landbouwer, RON, overl. Usquert 29.11.1956, begr. Usquert 03.12.1956, tr. Uithuizen 15.05.1919 Engeltje Seilina Elema, geb. Usquert 24.10.1894, overl. Usquert 02.01.1954, d.v. Jacob Doewe Elema, landbouwer, en Anna Bouma.

3.                   Roelf Smit, geb. Uithuizermeeden 21.01.1895, landbouwer, overl. Haren 27.01.1958, tr. Appingedam 24.04.1925 Klasina Cornelia Smit, geb. Sappemeer 03.10.1897, overl. na 1958, d.v. Coop Roelf Smit, landbouwer, en Geertruida Antina Luursema.

 

Noten: |a| Ďsedert 27 mei 1904 weduwe van Kornelis Smití (annonce collectie CBG).

 

[8] Lammert Rietema, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 30.12.1837, houthandelaar (1861), koopman (1862,1867), negotiant (1871), koopman (1873), houtzaagmolenaar (1875), koopman (1877,1879), houthandelaar (1888,1903), overl. Leens 09.03.1903, tr. Appingedam 09.12.1861

[9] Johanna Ritsema, geb. Appingedam 04.10.1840, houthandelares (1903), overl. Leens 18.10.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Petrus Rietema, geb. Leens 07.09.1862; volgt [4].

2.                   Jan Rietema, geb. Leens 16.05.1864, overl. Leens 17.05.1864.

3.                   Jan Rietema, geb. Leens 08.07.1866, overl. Appingedam 11.05.1952, olieslager, tr. Ezinge 02.05.1903 Grietje Wiersema, geb. Garnwerd (Ezinge) 30.06.1867, overl. Appingedam 02.02.1955, d.v. Klaas Wiersema, landbouwer, en Roelina Wiersum.

4.                   Kornelis Rietema, geb. Leens 28.12.1867, overl. Leens 31.12.1867.

5.                   Hermannis Rietema, ook Harmannes, geb. Leens 26.05.1871, tr. Rotterdam 17.05.1901 Anna Emma Weidenaar, geb. Dokkum 23.04.1873, d.v. Roelof Weidenaar en Antje Visser.

6.                   Ludolf Rietema, geb. Leens 26.05.1873, houthandelaar, overl. Haren 04.04.1962, tr. Ulrum 06.09.1907 Jantje Bruns, geb. Ulrum 25.01.1868, overl. Haren 17.04.1949, d.v. Aloijsius Bruns, geneesheer, en Esalina Diekhuis.

7.                   Kornelis Rietema, geb. Leens xx.07.1874, overl. Leens 01.01.1875.

8.                   Kornelis Rietema, geb. Leens 08.01.1877, (rijks)opzichter, tr. Onstwedde 16.07.1903|a| Wibbechien Noordhof, later Hekman, geb. Groningen 28.02.1879|b|, d.v. Jan Hekman, kleermaker, en Grietje Noordhof.

9.                   Jakob Rietema, geb. Leens 09.01.1879, controleur grondbelasting (1920), tr. 1e Schoterland 05.11.1907 Antoinetta Jeannette Voerman, geb. Stad Ommen 22.08.1879 (akte), overl. Roermond 05.06.1918, d.v. George Hendrik Voerman en Grietje Dop; tr. 2e Roermond 26.04.1920 Elisabeth Johanna Catharina van het Hof, geb. Klundert 14.12.1884, d.v. Jacob van het Hof, hoofde der school, en Suzanna Gerdina Elisabeth Eland.

 

Noten: |a| Cornelis Derksema, 25 jaar, bouwkundige, is gevolmachtigde van de bruidegom te Wageningen, bij notariŽle akte 28.01.1903 verleden te Stadskanaal, met vergunning bij KB 27.05.1903 no.50 {waarom deze constructie?} (huw.akte Onstwedde 1903 no.73); |b| aangifte door Jan Mulder, 34 jaar, ziekenvader in het Academisch Ziekenhuis; kind gewettigd bij het huwelijk Onstwedde 03.05.1884 (geb.akte Groningen 1879 no.297).

 

[10] Petrus Leonardus Tapper, geb. Baflo 15.06.1826, landbouwer, overl. na 1888, tr. Baflo 29.10.1851|a|

[11] Nieske Reinders van Dijk, geb. Rasquert (Baflo) 24.03.1828, overl. Baflo 03.05.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Wilhelmus Tapper, geb. Baflo 07.01.1853, overl. Baflo 29.07.1868.

2.                   Reinardus Johannes Tapper, geb. ca. 1855, overl. Baflo 27.10.1917.

3.                   Elisabeth Wilhelmina Tapper, geb. Baflo ca. 1857, overl. Groningen 09.08.1929.

4.                   Johannes Leonardus Tapper, geb. Baflo 12.08.1860.

5.                   Catharina Tapper, geb. Baflo 27.09.1862, overl. Baflo 12.06.1870.

6.                   Froukea Petronella Tapper, geb. Baflo 23.09.1864; volgt [5].

7.                   Renno Wilhelmus, later Leonardus WilhelmusTapper, geb. Baflo 23.06.1868|b|, overl. Baflo 26.11.1868.

8.                   Leonardus Wilhelmus Tapper, geb. Baflo ca. 1870, overl. Assen 09.06.1940.

 

Noten: |a| bruid Nijske; |b| naamswijzing bij vonnis Arr.Rb. Appingedam 13.08.1868 (geb.akte Baflo 1868 no.43).

 

[12] Hindrik Cornelis Smit, geb. Uithuizermeeden 23.09.1839, landbouwer, wethouder (1906), overl. Uithuizermeeden 07.04.1906, tr. Bierum 04.10.1860

[13] Anje Kornelis Hoving, geb. Spijk (Bierum) 18.03.1843, overl. Uithuizermeeden 29.10.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Oktje Smit, geb. Uithuizermeeden 13.09.1863, overl. Uithuizermeeden 24.02.1933, tr. Uithuizermeeden 02.05.1884 Berend Westerhuis, geb. Usquert 11.12.1861, overl. Uithuizermeeden 27.10.1939, z.v. Klaas Westerhuis, landbouwer, en Hinderika Addinga.

2.                   Kornelis Smit, geb. Uithuizermeeden 26.07.1867; volgt [6].

 

[14] Roelf Dijkhuizen, geb. Godlinze (Bierum) 27.06.1839, landbouwer, overl. Roodeschool (Uithuizermeeden) 23.01.1929, tr. Bierum 08.10.1868

[15] Alina Hoving, geb. Spijk (Bierum) 29.04.1850, overl. Roodeschool (Uithuizermeeden) 30.03.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Meentje Dijkhuizen, geb. Spijk (Bierum) 09.09.1869; volgt [7].

2.                   Alida Dijkhuizen, geb. Spijk (Bierum) 10.06.1871, overl. Hellum (Slochteren) 20.04.1954, tr. Bierum 12.05.1892 Hindrik Hindrik de Haan, geb. Hellum (Slochteren) 28.11.1868, landbouwer, overl. Groningen 06.01.1957, z.v. Hindrik de Haan (ca.1827-1899), landbouwer, en Aaltje Dijkstra.

3.                   Kornelis Dijkhuizen, geb. Spijk (Bierum) 17.07.1873, overl. Spijk (Bierum) 03.01.1874.

4.                   Kornelis Dijkhuizen, geb. Spijk (Bierum) 21.03.1875, landbouwer, overl. Groningen 12.02.1960, tr. Delfzijl 07.05.1903 Tjaakje Foskea de Boer, geb. Heveskes (Delfzijl) 29.06.1877, overl. Groningen 28.09.1956, d.v. Berend de Boer, landbouwer, en Houwina Maria Roelofs.

5.                   Aries Kornelis Dijkhuizen, geb. Spijk (Bierum) 08.12.1880, arts, tr. Hoogeveen 16.12.1908 Adeleide Frederike Koster, geb. Schut (Hoogeveen) 13.04.1881, d.v. Jakob Koster, koopman, en Barendina Maria Elisabeth Westhoff, winkelierster (1908).

 

[16] Simon Petrus Jans Rietema, geb. Ulrum 22.02.1801, landbouwer, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 18.09.1847, z.v. Jan Jacobs Rietema, landbouwer, en Antje Jans Beukema, landbouwster; tr. Leens 15.05.1825|a|

[17] Korneliske Luitjens Dijkhuis, geb. Leens 06.04.1801, landbouwster, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 09.05.1853|c|, d.v. Luitjen Klaassens Dijkhuis, landbouwer, en Trijnje Jacobs Vonk, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anje Rietema, geb. Zuurdijk (Leens) 18.06.1826, overl. Zuurdijk (Leens) 02.09.1826.

2.                   Luitje Rietema, geb. Zuurdijk (Leens) 31.01.1828, landbouwer, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 17.10.1900, tr. Kloosterburen 21.05.1856 Diewertje Tammens, geb. Kloosterburen 06.07.1835, landbouwster, overl. Kloosterburen 16.02.1922, d.v. Fokke Tammes Tammens, landbouwer, en Trientje Jans Leima.
Uit dit huwelijk: Kornelia Rietema (1857-1933), tr. Kloosterburen 28.10.1885 Heike Westra (1853-1914), z.v. Harmen Westra en Sieka Mulder.
Ė HW en SM zijn tevens kwartieren [4]/[5] in Kwartierstaat Harmen Westra (1883-1959), hoogleraar Bandoeng.

3.                   Anje Rietema, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 16.01.1830, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 20.12.1847.

4.                   Trienje Rietema, ook Trijntje, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 22.08.1831, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 04.06.1835.

5.                   Jan Rietema, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 28.03.1833, landbouwer, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 15.03.1854.

6.                   Lammert Rietema, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 28.08.1834, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 03.06.1835.

7.                   Trijnje Rietema, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 12.04.1836, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 08.02.1837.

8.                   Lammert Rietema, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 30.12.1837|b|; volgt [8].

9.                   Aeilko Rietema, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 19.02.1839, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 24.02.1839.

10.               Aeilko Rietema, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 18.08.1840, overl. Hornhuizen (Kloosterburen) 26.06.1841.

 

Noten: |a| bruidegom Siemon; |b| moeder Kornelske Luitjes; |c| moeder Trienje Ennes Vonk.

 

[18] Jan Popkes Ritsema, geb. Eenum ca. 1799/1800, landbouwerszoon (1818), landbouwer (1821,1828), koopman (1832,1840), olieslager (1845,1848), oliefabrikant (1851), koopman (1857), olieslager (1861,1870), overl. Appingedam 25.04.1887, z.v. Popke Jans en Anje Pieters Steenhuis; tr. ít Zandt 17.08.1818|c|

[19] Harmina Sieuwkes de Boer, geb. Eenum ca. 1796/1797, overl. Appingedam 28.03.1873, d.v. Sieuwke Tiddes de Boer, ook Sijfke/Sijwke, en Martje Harms.

Uit dit huwelijk (vader veelal Ritsema, soms Ritzema):

1.                   Anje Jans Ritzema, geb. Leermens (ít Zandt) 25.11.1818, landbouwster, overl. Holwierde (Bierum) 30.11.1848, tr. Appingedam 20.10.1837 Aldert Gerrits Post Bottema, geb. Holwierde (Bierum) 15.11.1809, landbouwer, overl. Ten Boer 29.10.1872, z.v. Reinder Jans Bottema, landbouwer, en Martje Gerrits Post.

2.                   Sijfke Jans Ritsema, geb. Hellum (Siddeburen) 16.10.1821, grutter, overl. Appingedam 25.02.1870, tr. 1e Appingedam 30.05.1851 Anje Tjarks de Boer, geb. Uitwierde 19.02.1821, overl. Appingedam 09.05.1864, d.v. Tjark Fokkes de Boer, landbouwer, en Grietje Pieters Kuipers, landbouwster; tr. 2e Appingedam 20.07.1865 Harmke Bolmeijer, geb. Appingedam 31.03.1836, winkelierster, overl. Appingedam 20.12.1871, d.v. Jan Luippes Bolmeijer, timmerman, en Hillechien Fibes Hemmes.

3.                   Martje Jans Ritsema, geb. Hellum (Siddeburen) 12.04.1824, overl. Appingedam 09.08.1879, tr. Appingedam 04.07.1845 Tjakko Sibens Everts, geb. Nieuwolda 04.11.1815, landbouwer (1845), logementhouder (1883), overl. Appingedam 27.05.1883, overl. Appingedam 27.05.1883, z.v. Siben Berents Everts, landbouwer, en Geilje Jacobs Huisman.

4.                   Jakob Ritsema, geb. Hellum (Siddeburen) 26.02.1827, overl. Appingedam 13.02.1920.

5.                   Popkedina Jans Ritsema, geb. Appingedam 17.12.1828, tr. Appingedam 16.06.1853 Jan Ennes Brilman, geb. Noordbroek 18.05.1813, ijzersmid, z.v. Enno Hindriks Brilman en Elizabet Jans, ijzersmidske (1853).

6.                   Harmina Ritzema, geb. Appingedam 30.05.1832, overl. Groningen 07.03.1864, tr. Appingedam 16.04.1857 Martinus Kuipers, geb. Uithuizermeeden 05.10.1833, bakker, z.v. Jacob Pieters Kuipers, herbergier, en Lutgerd Pieters Dorenbos.

7.                   Jacob Ritzema, geb. Appingedam 08.06.1835.

8.                   Johanna Ritzema, geb. Appingedam 04.10.1840|b|; volgt [9].

 

Noten: |b| Ritzema (geb.akte Appingedam 1840 no.98); |c| bruidegom Ritzema (huw.akte ít Zandt 1818 no.7).

 

[20] Leonardus Wilhelmus Tapper, geb. Eenrum ca. 1785, arts (1811), medicinaal practicus (1812), medicus (1815), medicinae doctor (1818), medicus (1820,1826), geneesheer (1849,1851), overl. Baflo 22.06.1855, z.v. Wilhelmus Leonardus Tapper en Frouke Klaasens; tr. Baflo 31.12.1811

[21] Elizabeth Meinardi, geb. Groningen ca. 1786, overl. Baflo 19.10.1836, d.v. Jan Meinardi en Grietje van der Turk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Leonardus Tapper, geb. Baflo 24.12.1812, geneesheer, overl. Baflo 01.10.1849.

2.                   Wilhelmus Leonardus Tapper, geb. Baflo 17.05.1815, overl. Baflo 25.09.1835.

3.                   Grietje Tapper, geb. Baflo 02.02.1818, overl. Baflo 03.06.1898.

4.                   Frouke Tapper, geb. Baflo 28.04.1820, overl. Baflo 17.03.1858.

5.                   Helena Hemmina Tapper, geb. Baflo 28.02.1824, overl. Baflo 27.05.1824.

6.                   Petrus Leonardus Tapper, geb. Bafloo 15.06.1826; volgt [10].

 

[22] Reinder Jans van Dijk, geb. ca. 1783, koopman (1812,1815), landbouwer (1823,1835), overl. Rasquert (Baflo) 27.12.1835, z.v. Jan Reinders, landbouwer, en Anna Jans, landbouwster; tr.

[23] Trijntje Reintjes Kadijk, ook Trienje Rentjes, geb. Eenrum ca. 1789, landbouwster, overl. Baflo 17.03.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rentjen Reinders van Dijk, ook Reintje, geb. Pieterburen ca. 1810, landbouwer, overl. Breede (Warffum) 07.09.1853, tr. Leens 20.10.1842 Anje Lammerts Hopma, geb. Maarslag (Leens) 31.03.1816, landbouwster, overl. Breede (Warffum) 10.08.1883, d.v. Lammert Bartelds Hopma, landbouwer, en Elijzabeth Klaasen Boer.
†††† ALH tr. 2e Warffum 18.11.1857 Evert Jacobs Elema, geb. Loppersum 18.02.1820, landbouwer, overl. Rasquert (Baflo) 03.12.1857, z.v. Jacob Everts Elema, landbouwer, en Zwaantje van der Tuuk; tr. 3e Warffum 12.01.1859 Jakob Kuiper, geb. Warffum 08.05.1822, landbouwer, overl. na 1883, z.v. Jan Kornelis Kuiper, landbouwer, en Anje Ubels Zijlema.
†††† EJE tr. 1e Baflo 1841 Anna Reinders van Dijk (1812-1853).

2.                   Anna Reinders van Dijk, geb. Eenrum 30.07.1812, landbouwster, overl. Rasquert (Baflo) 09.11.1853, tr. Baflo 13.12.1841 Evert Jacobs Elema, geb. Loppersum 18.02.1820, landbouwer, z.v. Jacob Everts Elema, landbouwer, en Zwaantje van der Tuuk, landbouwster.

3.                   Jan van Dijk, geb. Eenrum 15.10.1814, overl. Eenrum 27.10.1814.

4.                   Korneliske Reinders van Dijk, geb. Eenrum 31.12.1815, tr. 1e Baflo 03.11.1838 Kornelis Ennes Bazuin, geb. Obergem (Winsum) 04.02.1815, landbouwer, overl. voor 1853, z.v. Enne Ennes Bazuin, landbouwer, en Jantje Hendriks van Zijl, landbouwster; tr. 2e Middelstum 12.08.1853 Jacob Hendriks van der Veen, geb. Zuidwolde (Bedum) 06.06.1822, predikant te Delfzijl, Bierum (1857-1877) en Spijk, z.v. Hendrik Jans van der Veen, landbouwer, en Jantje Jacobs Bouwsema.

5.                   Janna Reinders van Dijk, geb. Eenrum 22.01.1823, broodbakster (1854), overl. Baflo 27.10.1894, tr. 1e Baflo 16.04.1842 Derk Freerks Bakker, geb. Baflo 25.05.1821, (brood)bakker, overl. Baflo 22.11.1852, z.v. Freerk Derks Bakker, bakker, en Hilje Reinders Reinders; tr. 2e Baflo 09.09.1854 Hidde Venhuizen, geb. Winsum 02.03.1816, commissionair, overl. Baflo 14.11.1896, z.v. Hendrikus Jans Venhuizen en Stientje Jans Bonnes, naaister (1854).

6.                   Nijske Reinders van Dijk, geb. Rasquert (Baflo) 24.03.1828; volgt [11].

 

[24] Cornelis Willem Smit, geb. Uithuizermeeden ca. 1792/1793, landbouwer, overl. Uithuizermeeden 19.04.1869, z.v. Willem Christiaans Smit en Martje Melles Doornbos; tr.

[25] Oktje Hindriks Smit, overl. na 1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aagtje Smit, geb. Uithuizermeeden 21.04.1837, overl. Uithuizermeeden 25.05.1911, tr. Uithuizermeeden 10.01.1854 Roelf Elema, geb. Godlinze (Bierum) 17.11.1828, overl. Uithuizermeeden 28.02.1912, z.v. Onne Pieter Elema, landbouwer, en Anje Migchiels Elema.

2.                   Hindrik Cornelis Smit, geb. Uithuizermeeden 23.09.1839; volgt [12].

3.                   Martje Smit, geb. Uithuizermeeden 15.07.1841, overl. Holwierde (Bierum) 03.05.1926, tr. 1e Uithuizermeeden 08.05.1860 Migchiel Elema, geb. Godlinze (Bierum) 20.03.1836, overl. Holwierde (Bierum) 17.02.1875, z.v. Onne Pieters Roelfs Elema, landbouwer, en Anje Migchiels Elema; tr. 2e Bierum 18.04.1878 Jacob Oosterhuis, geb. Zandeweer (Kantens) 31.03.1854, landbouwer, overl. na 1926, z.v. Ipe Martinus Oosterhuis, landbouwer, en Trijntje Eppes Doornbos.

 

[26] Kornelis Aljes Hoving, geb. Spijk 05.12.1812, landbouwer, overl. Spijk (Bierum) 23.05.1886, z.v. Alje Luitjes Hoving, landbouwer, en Trijntje Kornelis; tr. Bierum 19.03.1834

[27] Meentje Suines Westing, geb. Spijk 02.12.1813, overl. Spijk (Bierum) 10.03.1878, d.v. Suine Tiddes Westing, landbouwer, en Anje Willem Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Suine Hoving, geb. Spijk (Bierum) 10.01.1839, overl. Spijk (Bierum) 15.10.1857.

2.                   Trijntje Hoving, geb. Spijk (Brierum) 26.11.1840, overl. Spijk (Bierum) 11.08.1874, tr. Bierum 26.11.1858 Arius Dijkhuizen (1836-1914), z.v. Kornelis Aries Dijkhuizen en Alida Roelfs Elema.

3.                   Anje Kornelis Hoving, geb. Spijk (Bierum)18.03.1843; volgt [13].

4.                   Grietje Hoving, geb. Spijk (Bierum) 21.12.1844, overl. Uithuizermeeden 24.06.1871, tr. Bierum 15.03.1866 Willem Arkema, geb. Uithuizermeeden 15.04.1840, overl. Niekerkje (Uithuizermeeden) 13.05.1912, z.v. Klaas Willems Arkema, landbouwer, en Lijzabeth Roelfs Nienhuis.
†††† WA tr. 2e Uithuizermeeden 14.05.1873 Jantje Bakker, geb. Spijk (Bierum) 06.01.1841, overl. Spijk (Bierum) 06.03.1924, d.v. Klaas Jakobs Bakker, commissionair (1841), herbergier (1873), en Jantje Jurriens Jensema.

5.                   Alina Hoving, geb. Spijk (Bierum) 18.02.1846, overl. Spijk (Bierum) 20.08.1848.

6.                   Martje Hoving, geb. Spijk (Bierum) 10.04.1848, overl. Spijk (Bierum) 19.12.1885, tr. Bierum 24.03.1869 Sebe Reinders Haver, geb. Marsum (Appingedam) 25.07.1846, overl. Appingedam 21.12.1906, d.v. Vincent Everts Haver, landbouwer, en Martje Sebes Siertsema.

7.                   Alina Hoving, geb. Spijk (Bierum) 29.04.1850; volgt [15].

8.                   Willemina Hoving, geb. Spijk (Bierum) 03.04.1852, overl. Bedum 28.04.1926, tr. Bierum 10.03.1874 Ebertus Heeres, geb. ít Zandt 09.07.1842, overl. Bedum 09.08.1915, z.v. Luurt Heeres Heeres, landbouwer, en Elske Everts Dijkhuis.

 

[28] Kornelis Aries Dijkhuizen, geb. Slochteren 20.09.1808, landbouwer, overl. Slochteren 16.03.1846, z.v. Aries Nanning Dijkhuizen (1773-1850), burgemeester van Slochteren (1814-1845), en Maria Radijs (-1809); tr. 1e Noordbroek 07.04.1831 Geertje Tjakkes Huisman, geb. Noordbroek 19.03.1804, overl. (kraambed) Schildwolde (Slochteren) 17.01.1832, d.v. Tjakko Jakobs Huisman en Margaretha Hommes Wigboldus; tr. Bierum 21.05.1833

[29] Alida Roelfs Elema, geb. Godlinze 17.09.1812, landbouwster, overl. Godlinze (Bierum) 09.12.1857, d.v. Roelof Tonnis Elema, landbouwer, en Klaasien Pieters Huisman, landbouwster; tr. 2e Bierum 02.02.1855 Simon Dallinga, geb. Schildwolde (Slochteren) 15.08.1827, landbouwer, overl. Godlinze (Bierum) 03.05.1921, z.v. Hooite Simons Dallinga, landbouwer, en Pieterina Petrus Vinkers.

†††† SD tr. 2e Bierum 05.07.1858 Klaasien Elema, geb. Godlinze (Bierum) 09.05.1833, overl. Godlinze (Bierum) 02.09.1922, d.v. Onne Pieters Roelfs Elema, landbouwer, en Anje Migchiels Elema.

Uit het huwelijk Dijkhuizen-Huisman:

1.                   levenloze zoon, Schildwolde (Slochteren) 17.01.1832.

2.                   levenloze dochter, Schildwolde (Slochteren) 17.01.1832.

Uit het huwelijk Dijkhuizen-Elema:

3.                   Klasina Dijkhuizen, geb. Schildwolde (Slochteren) 06.04.1834, landbouwster, overl. Roodeschool (Uithuizermeeden) 17.12.1904, tr. 1e Bierum 20.10.1855 Ludde Nienhuis,geb. Uithuizermeeden ca. 1831, overl. voor 1872, z.v. Derk Luddes Nienhuis, landbouwer, en Martje Tjarks de Jonge; tr. 2e Uithuizermeeden 17.04.1872 Derk van den Berg, geb. Uithuizen ca. 1747, z.v. Cornelis Derks van den Berg en Jantje Aljes Knol.

4.                   Arius Dijkhuizen, geb. Schildwolde (Slochteren) 21.07.1836, landbouwer, overl. Loppersum 10.09.1914, tr. 1e Bierum 26.11.1858 Trijntje Hoving (1840-1874), d.v. Kornelis Anjes Hoving, landbouwer, en Meentje Suines Westing; tr. 2e Uithuizermeeden 17.12.1877 Jakobje Bos, geb. Uithuizermeeden ca. 1831, d.v. Jan Wijbrands Bos en Zwaantje Harkes van der Molen.

5.                   Roelf Dijkhuizen, geb. Godlinze (Bierum) 27.06.1839; volgt [14].

6.                   Maria Dijkhuizen, geb. Godlinze (Bierum) 08.08.1841, overl. Loppersum 14.05.1909, tr. Appingedam 27.05.1864 Pieter Steenbrink, geb. Borgsweer (Termunten) ca. 1840, landbouwer, z.v. Hindrikus Alberts Steenbrink, landbouwer, en Geertuida Pieters Toxopeus, landbouwster.

 

[30] = [26]

[31] = [27]

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren