Johannes Gerardus Niesten (1920-1997) 

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Johannes Gerardus Niesten, Jan, geb. Haarlem 17.12.1920, ingenieur elektrotechniek Delft 1942, promotie Delft 13.04.1949|a|, hoogleraar Bandoeng, hoogleraar Eindhoven (1956-1985), RNL, overl. Eindhoven 25.03.1997, tr. Zwolle 01.12.1947 E. Rengers, Bep.

 

Noten: |a| proefschrift: Het registreren van polaire diagrammen van harmonische grootheden met behulp van electronenstraaloscillograaf en camera, speciaal met betrekking tot de opname van polaire stroomfiguren aan asynchrone draaistroommachines; promotor: M. de Lange (1896-).

 

[2] Johannes Gerardus Niesten, geb. Haarlem 05.12.1876, bouwkundig opzichter (1908), overl. Heemstede 07.10.1957, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 12.10.1966, tr. Haarlem 04.06.1908

[3] Maria Johanna Elisabeth Vlinkervleugel, geb. Haarlem 27.07.1879, overl. Heemstede 09.05.1957, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 14.05.1957.

Uit dit huwelijk:

1.                   M.J.E. Niesten, litt.dra.

2.                   Johannes Gerardus Niesten, Jan, geb. Haarlem 17.12.1920; volgt [1].

 

[4] Johannes Gerardus Niesten, geb. Haarlem 16.12.1839, timmerman, overl. Haarlem 28.02.1885, tr. Haarlem 08.05.1872

[5] Johanna Elisabeth van Bommel, geb. Haarlem 20.04.1842, dienstbode (1872), overl. Haarlem 22.04.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Niesten, geb. Haarlem 07.02.1873, tr. 1e Amsterdam 30.01.1908 (echtsch. Arr.Rb. ’s-Hertogenbosch 22.01.1909, ingeschr. Stratum 23.07.1909) Alexander Constantijn Balabréga, geb. Haarlem 17.08.1866, kantoorbediende (1889), boekhouder (1908), z.v. Albertus Ferdinand Balabréga en Petronella Hillegonda Korst; tr. 2e Amsterdam 27.08.1913 Cornelis Willem van der Horst, geb. Hooge en Lage Zwaluwe ca. 1857, marinier (1883), portier (1913), z.v. Christoffel van der Horst en Cornelia Cornelissen.
     ACB tr. 1e Haarlem 03.10.1889 Hendrika Johanna Meijland, geb. Haarlem ca. 1863, overl. Haarlem 11.04.1891, d.v. Johannes Meijland en Jegina Johanna de Vries.
     CWvdH tr. 1e Den Helder 22.03.1883 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 11.04.1913, ingeschr. Amsterdam 04.08.1913) Martje Muller, geb. Den Helder 06.06.1857, d.v. Cornelis Hendrikus Muller, oppasser, en Martje Vader.

2.                   Johanna Elisabeth Niesten, geb. Haarlem 28.12.1874, overl. na 1943,  tr. Haarlem 18.05.1898 Joseph Marinus van Bommel, geb. Haarlem 28.02.1868, timmerman (1898), overl. Haarlem 06.04.1943, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 09.04.1943, z.v. Laurens van Bommel en Josina Maria Kruger.

3.                   Johannes Gerardus Niesten, geb. Haarlem 05.12.1876; volgt [2].

4.                   Anna Jacoba Niesten, geb. Haarlem 27.01.1881, tr. Haarlem 19.05.1904 Hendrik Hubertus van Bilderbeek, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 09.10.1880, rijwielbandenmaker (1904), z.v. Hubertus Cornelis van Bilderbeek, brugwachter, en Willemina van Riemsdijk.

 

[6] Izak Vlinkervleugel, geb. Leiden 29.10.1846, brievenbesteller (1879,1881), postbeambte (1909), overl. Haarlem 22.09.1934, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 26.09.1934; tr. 1e voor 1879 Marie Agnes Timmer, overl. voor 1879; tr. 2e Haarlem 05.03.1879|a|

[7] Johanna Elisabeth Bekker, geb. Haarlem 06.11.1854, overl. Haarlem 20.01.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Johanna Elisabeth Vlinkervleugel, geb. Haarlem 27.07.1879; volgt [3].

2.                   Gesina Cornelia Vlinkervleugel, geb. Haarlem 13.09.1881, overl. na 1943, tr. Amsterdam 29.07.1909 Pieter Martinus Johannes van Wijngaarden, geb. Den Helder 05.12.1880, klerk bij de gemeentelijke waterleiding (1909), gemeenteambtenaar (1943), overl. Hilversum 14.01.1943, z.v. Pieter van Wijngaarden, kapper, en Margaretha Sibregje Meijer.

3.                   Nicolaas Hermanus Frederik Vlinkervleugel, geb. Haarlem 20.09.1883.

4.                   Jan Frederik Vlinkervleugel, geb. Haarlem 01.09.1885, werktuigkundig tekenaar (1914), tr. Gorinchem 09.09.1909 Anna Geurtsen van Baarskamp, geb. Amsterdam 26.03.1887, d.v. Willem Gerrit Geurtsen van Baarskamp en Adolphina Hartgerink.

5.                   August Karel Vlinkervleugel, geb. Haarlem 03.02.1887, bierhandelaar, overl. Zierikzee 08.06.1929, tr. Zierikzee 10.07.1913 Margaretha Wilhelmina Adriana de Vos, geb. Vlissingen 22.08.1885, overl. Zierikzee 15.04.1960, d.v. Johan de Vos, bankwerker, en Levina Anker, winkelierster.

6.                   Johanna Elisabeth Vlinkervleugel, geb. Haarlem 11.12.1889, tr. Haarlem 20.05.1920 Cornelis Johannes van Eikeren, geb. Goes 15.11.1887, hôtelkellner (1920), z.v. Jan van Eikeren, schoenmaker, en Jacoba Clementina de Poorter.

7.                   Cornelia Geertruida Vlinkervleugel, geb. Haarlem 09.10.1892, overl. ’s-Gravenhage 28.09.1955, crem. 01.10.1955, tr. ’s-Gravenhage 09.12.1921 Willem Liebrecht Gerrit Johan Frederik Cramer von Baumgarten, geb. Amsterdam 25.06.1877, officier van administratie 1e klasse bij de Kon. Marine (1921), gep. hoofdofficier der 2e kl. Kon. Marine (1958), overl. ’s-Gravenhage 10.06.1958, crem. 12.06.1958, z.v. Willem Liebrecht Gerrit Johan Fredrik Cramer von Baumgarten en Agatha Wilhelmina Leonarda Huijgens.

8.                   Anthonia Catharina Vlinkervleugel, geb. Haarlem 31.05.1895, tr. Haarlem 15.06.1916 Jakob Krijt, geb. Zaandijk 13.04.1885 (akte), kantoorbediende (1916), z.v. Lodewijk Krijt en Antje Kranenburg.

 

Noten: |a| bruidegom Vlinkervleugel, moeder v/d bruidegom Sijtje Bulk (huw.akte Haarlem 1879 no.40).

 

[8] Joannes Niesten, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 09.05.1811, katoenspinner (1839), fabriekwerker (1845,1850), overl. Haarlem 18.02.1852|a|, tr. Haarlem 24.04.1839

[9] Wilhelmina Robert, geb. Haarlem 01.01.1819, fabriekwerkster (1839), turfvulster (1870), tapster (1880), overl. Haarlem 19.09.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Gerardus Niesten, geb. Haarlem 16.12.1839; volgt [4].

2.                   Petrus Niesten, geb. Haarlem 17.01.1842, timmermansknecht (1870), tr. Amsterdam 16.02.1870 Geertruida Peternella Grose, geb. Amsterdam 16.02.1848 (akte), dienstbaar (1870), overl. Amsterdam 11.04.1923, begr. Amsterdam (Bpl. Huis Te Vraag) 14.04.1923, d.v. Johannes Philippus Franciscus Grose, sjouwerman, en Hendrikje Sijp.

3.                   Wilhelmina Angenes Niesten, geb. Haarlem 06.02.1845, overl. Haarlem 02.11.1905, tr. 1e Haarlem 05.08.1874 Willem de Raad, geb. Delft 11.01.1833, conducteur (1874), overl. voor 1887, z.v. Johanna de Raad (ca.1801-), dienstbode; tr. 2e Amsterdam 11.08.1887 (echtsch. Arr.Rb. ’s-Gravenhage 05.01.1897, ingeschr. Rotterdam 12.05.1897) Petrus Josephus Wittmaekers, geb. Maastricht 25.10.1846, conducteur, z.v. Pieter Jozef Wittmaekers (ca.1814-1874), broodbakker, en Maria Helena Huberta Duchateau (ca.1818-1872).
     WdR tr. 1e voor 1868 Johanna Pieternella de Does; tr. 2e ’s-Gravenhage 26.02.1868 Johanna Frederika Geertruida Orbaan, geb.’s-Gravenhage ca. 1841, overl. Rotterdam 17.03.1874, d.v. Frederik Orbaan, tuinder, en Johanna Helena Gerritje Scholte.
     PJW tr. 1e voor 1887 Elisabeth Maria Cones, overl. voor 1887.

4.                   Lodewijk Jacobus Niesten, geb. Haarlem 08.08.1847, huisschilder, overl. Haarlem 06.11.1899, tr. Leiden 31.07.1879 Femina Tibboel, geb. Hillegom 19.10.1851, overl. Haarlem 12.03.1907, d.v. Jan Tibboel en Alida Zwaaij.

5.                   Gerardus Niesten, geb. Haarlem 24.09.1850, timmerman, overl. Haarlem 25.09.1886, tr. Haarlem 27.06.1877 Antje de Rooij, geb. Nieuwkoop 13.03.1850, dienstbode (1877), overl. Haarlem 22.02.1936, d.v. Dirk de Rooij, schipper, en Marrigje Kranenburg.

 

Noten: |a| moeder Van Houten (overl.akte Haarlem 1852 fol.20).

 

[10] Pieter van Bommel, geb. Haarlem 07.08.1814, schoenmaker, overl. Haarlem 10.12.1887, tr. Haarlem 23.06.1841

[11] Elisabeth Verkruijsen, geb. Haarlem 17.11.1815, naaister (1841), overl. Haarlem 29.12.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Elisabeth van Bommel, geb. Haarlem 20.04.1842; volgt [5].

2.                   Wilhelmina van Bommel, geb. Haarlem 16.10.1843, overl. Haarlem 28.12.1843.

3.                   Hendrik van Bommel, geb. Haarlem 01.11.1844, schilder, overl. Haarlem 11.01.1916, tr. Bloemendaal 14.02.1872 Cornelia Hessels, geb. Bloemendaal 09.07.1847, overl. Nieuwer-Amstel 20.05.1892, d.v. Willem Johannes Hessels, arbeider, en Cornelia Rooderkerk.

4.                   Jan van Bommel, geb. Haarlem 25.09.1846, overl. Haarlem 29.09.1848.

5.                   Pieter van Bommel, geb. Haarlem 04.02.1849, overl. Bennebroek 14.01.1917, tr. Schoonrewoerd 14.06.1878 Geertje Maria van de Koppel, geb. Schoonrewoerd 04.11.1851, overl. Papendrecht 06.06.1928, d.v. Floris Adrianus van de Koppel en Geuvertje Kool.

6.                   Abraham van Bommel, geb. Haarlem 19.03.1850, overl. Haarlem 17.08.1850.

7.                   Jacobus van Bommel, geb. Haarlem 13.06.1851, overl. Haarlem 06.04.1852.

8.                   Maria van Bommel, geb. Haarlem 09.07.1853, overl. Haarlem 19.08.1853.

9.                   Abraham van Bommel, geb. Haarlem 06.12.1855, huisschilder, overl. Haarlem 09.05.1944, tr. Haarlem 01.12.1880 Trijntje Geertruida Dietz, geb. Haarlem 31.08.1857, naaister (1880), overl. Haarlem 06.05.1929, d.v. Willem Dietz en Grietje Jongkind.

10.                Johannes van Bommel, geb. Haarlem 07.05.1857 (akte), overl. Haarlem 01.08.1857.

11.                Jacobus van Bommel, geb. Haarlem 23.06.1859, huisschilder, overl. Haarlem 27.07.1911, tr. Haarlem 15.08.1888 Johanna Schreuder, geb. Stad Doetinchem 18.04.1862, overl. Assendelft 04.08.1934, d.v. Jacobus Schreuder (1830-) en Anna Vinkenborg (1826-).

 

[12] Jesajas Vlinkerrevleugel, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 28.10.1804, schuitenjager (1845,1846), jagersbaas van schuiten en schepen (1850), koopman (1879), overl. na 1879, tr. Leiden 31.07.1845|a|

[13] Sijgje Bullik, geb. Hazerswoude ca. 1810, overl. Haarlem 28.09.1868.

Uit dit huwelijk:

1.                   Izak Vlinkervleugel, geb. Leiden 29.10.1846; volgt [6].

2.                   levenloze zoon, Leiden 29.10.1846|b|.

3.                   levenloze zoon, Haarlem 02.04.1850|c|.

4.                   levenloos kind, Haarlem 21.05.1851.

5.                   levenloze zoon, Haarlem 12.06.1853|d|.

6.                   levenloze dochter, Haarlem 28.02.1855.

 

Noten: |a| bruidegom Vlinkerrevleugel (huw.akte Leiden 1845 no.178); |b||c| Vlinkervleugel; |d| Vlinkevleugel.

 

[14] Hermanus Bekker, geb. Tienhoven 18.04.1815, tuinman (1845,1854), werkman (1858), gevangenbewaarder (1873), overl. Haarlem 31.12.1873, tr. Haarlem 15.10.1845

[15] Maria Lefeber, geb. Heemskerk 15.08.1818, dienstbode (1845), overl. Haarlem 18.01.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Fredrik Bekker, geb. Abcoude-Baambrugge 25.08.1846, tuinier (1873), tuinman (1922), overl. Vogelenzang (Bloemendaal) 14.04.1922, tr. Oldenzaal 25.06.1873 Lamberta Catharina van Mulligen, geb. Oldenzaal 18.01.1839 (no.5), overl. Vogelenzang (Bloemendaal) 24.08.1917, d.v. Lubbert van Mulligen en Elisabeth ter Weer.

2.                   Cornelia Geertrui Bekker, geb. Abcoude-Baambrugge 24.12.1847, strijkster (1882), tr. Haarlem 26.07.1882 Samuel Wilhelm Hagedoorn, geb. Sassenheim 06.05.1857, grutter (1882), z.v. Wilhelm Hagedoorn, broodbakker, en Hendrina Michelina Weller.

3.                   Gerritje Bekker, geb. Sloten ca. 1850, dienstbode (1874), overl. Haarlem 10.04.1925, tr. Haarlem 27.05.1874 Willem Schipper, geb. Heemskerk 02.02.1847, landbouwer (1874), overl. Bloemendaal 03.11.1922, z.v. Matthijs Schipper, schildersknecht, en Agatha Slotemaker.

4.                   Anthonia Catharina Bekker, geb. Abcoude-Baambrugge 11.05.1852, overl. Soest 19.01.1937|a|, tr. Haarzuilens 14.12.1894 Evert van der Laan, geb. Solwerd (Appingedam) 02.12.1852, z.v. Pieter Everts van der Laan, landbouwer, en Geertje Berends Nieuwenhuis.

5.                   Johanna Elisabeth Bekker, geb. Haarlem 06.11.1854; volgt [7].

6.                   Antonie Bekker, geb. Haarlem 01.04.1858, bloemist (1881), werkman (1882), overl. Haarlem 02.08.1882, tr. Haarlem 31.08.1881 Anna Marina Adriana Hagedoorn, geb. Hillegom ca. 1856, overl. Uithoorn 28.01.1888, d.v. Wilhelm Hagedoorn en Hendrina Michelina Weller.

 

Noten: |a| moeder Lafèbre (overl.akte Soest 1937 no.22).

 

[16] Gerardus Niesten, geb. ‘Geul bij Maastricht’ ca. 1775, metselaarsknecht (1813), opperman (1825), overl. Leiden 19.03.1846, z.v. Gerardus Niesten en Maria Christina Smeets; otr. Leiden (schepen) 10.04.1807

[17] Allegonda van Houtert, geb. Valkenswaard ca. 1785, overl. Leiden 09.07.1846, d.v. Joannes van Houtert en Allegonda van Spoelstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Joannes Niesten, ged. Leiden (RK Appelmarktstatie) 14.02.1808|a|, overl. voor 1892, tr. Leiden 26.09.1833 Johanna Maria Hompes, ged. Leiden (RK Utrechtse Veer) 26.12.1808, overl. Leiden 26.01.1892, d.v. Wilhelmus Hompes en Catharina van Best.

2.                   Anna Nijsten, ged. Leiden (RK Appelmarktstatie) 09.05.1809|b|.

3.                   Joannes Niesten, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 09.05.1811|c|; volgt [8].

4.                   Wilhelmus Niesten, geb. Leiden 12.02.1813, smidsknecht (1841), tr. Leiden 29.07.1841 Marie Agnes Hoenhof, geb. Beek (L) 04.08.1804, naaister (1841), d.v. Tossaint Hoenhof en Agnes Hesseler.

5.                   Leonardus Niesten, geb. Leiden 04.11.1825, militair, overl. Oegstgeest 24.04.1848|d|.

 

Noten: |a||b| Nijsten; |c| Nisten; |d| moeder Alida van Stouten (overl.akte Oegstgeest 1848 no.81).

 

[18] Israel Robert, geb. Haarlem ca. 1788/1789, turfdrager (1815,1825), overl. Haarlem 24.02.1860, z.v. Israël Robert en Hester Kuijper; tr.

[19] Zwaantje de Groot, geb. Spaarndam ca. 1788, overl. Haarlem 28.10.1865, d.v. Job de Groot en Heijntje van Herwijnen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Israël Robert, geb. Haarlem ca. 1810, katoenspinner (1840), tinnengieter (1871), overl. Gent 10.06.1871|a|, tr. 1e Haarlem 11.11.1840 Mietje Christina Haeseker, geb. Haarlem ca. 1817, fabriekwerkster (1840), overl. Haarlem 12.07.1849, d.v. Hendrik Jan Haeseker en Maria Elisabeth Meijer; tr. 2e voor 1871 Adriana Sara de Potter, overl. na 1871.

2.                   Margaretha Robert, geb. Haarlem 13.12.1815, tr. Haarlem 20.05.1846 Louis François Colpaert, geb. Gent ca. 1820, wever (1846), z.v. Jean Baptiste Colpaert en Catharine van Hoek.

3.                   Wilhelmina Robert, geb. Haarlem 01.01.1819; volgt [9].

4.                   Pieter Robert, geb. Haarlem 02.12.1821, turfdrager (1855), koopman (1876), overl. Haarlem 14.06.1877, tr. 1e Haarlem 19.12.1855 Catharina van Eerden, geb. Haarlem 24.04.1818, naaister (1855), overl. Haarlem 03.11.1875, d.v. Hendrica van Eerden; tr. Haarlem 03.05.1876 Grietje Zonderwijk, geb. ’s-Gravenzande ca. 1834, dienstbode (1876), overl. Haarlem 02.05.1898, d.v. Hendrik Fredrik Zonderwijk en Aaltje van der Tang.
     GZ tr. 2e Haarlem 01.05.1878 Jan Berkenkamp, geb. Rotterdam 05.06.1827, winkelknecht, overl. Haarlem 23.07.1898, z.v. Anna Geertruij Berkenkamp.
     JB tr. 1e Haarlem 04.09.1850 Johanna Alida Waaning, geb. Haarlem 18.12.1824, winkelierster (1850), overl. Haarlem 04.04.1877, d.v. Jacobus Johannes Waaning en Johanna Alida van Schellingen.

5.                   Nicolaas Robert, geb. Haarlem 31.12.1825, overl. Haarlem 30.09.1832.

6.                   Jacobus Robert, geb. Haarlem ca. 1830, werkman, overl. Haarlem 31.01.1854.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (overl.akte Haarlem 14.09.1871 no.641).

 

[20] Jan van Bommel, geb. Haarlem ca. 1785/1786, twijnder (1814,1820), apothekersknecht (1841,1844), apothekersbediende (1848), artsenijmengersknecht (1849), overl. Haarlem 29.11.1859, z.v. Laurens van Bommel en Susanna Oet; tr.

[21] Johanna Boezijn, geb. Haarlem ca. 1786, overl. Haarlem 17.12.1858|a|, d.v. Hendrik Buzeijn en Elizabeth Hallee.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van Bommel, geb. Haarlem 12.05.1810, ged. Haarlem 20.05.1810|b|, schoenmaker, overl. Klein Bentveld (Bloemendaal) 15.05.1852, tr. Haarlem 17.05.1837 Wilhelmina Kistener, ook Kistner, geb. Groningen 18.03.1812, dienstbode (1837), winkelierster (1853), overl. Curaçao 01.05.1891, d.v. Johannes Kistener en Gepke Horing.
     WK tr. 2e Haarlem 01.06.1853 Wilhelmus Nicolaas Servasius van Eck, geb. Leeuwarden 17.06.1824, blikslager (1853), overl. Curaçao 29.05.1855, z.v. Hendricus van Eck en Johanna Klinkenbosch; tr. 3e Curaçao 05.03.1856 Adam van Wijk, geb. Groningen ca. 1827, z.v. Evert van Wijk en Christina Rap; tr. 4e Jan van der Sluis, geb. 01.09.1836, overl. Philipsburg (Sint Maarten) 13.12.1886 (no.57), z.v. Pieter van der Sluis en Lena Voorburg.

2.                   Pieter van Bommel, geb. Haarlem 07.08.1814; volgt [10].

3.                   Jacobus van Bommel, geb. Haarlem 11.01.1816, kleermaker, overl. Haarlem 20.04.1886, tr. 1e Haarlem 17.05.1848 Alida van Gulik, geb. Haarlem 03.01.1824, naaister (1848), overl. Haarlem 03.03.1861, d.v. Salomon van Gulik, opperman, en Anna Catharina Kleimeijer; tr. 2e Haarlem 02.03.1864 Geertruida Mansvelder, geb. Houtrijk en Polanen 25.07.1838, overl. Haarlem 06.11.1864, d.v. Daniël Mansvelder en Dina Jansen; tr. 3e Haarlem 24.10.1866 Maria van Giesen, geb. Arnhem 18.10.1819, overl. Haarlem 04.07.1891, d.v. Martinus van Giesen en Johanna Bakker.

4.                   Helena van Bommel, geb. Haarlem 28.08.1818, overl. Haarlem 30.12.1859.

5.                   Johanna Elisabeth van Bommel, geb. Haarlem 17.09.1820, dienstbode (1844), overl. Haarlem 28.04.1909, tr. Haarlem 08.05.1844 Jan Veldheer, geb. Haarlem 23.06.1818, timmerman, overl. Haarlem 22.10.1881, z.v. Jan Veldheer en Anna van Koningshove.

6.                   Sara van Bommel, geb. Haarlem 01.10.1823|c|, dienstbode (1847), overl. Haarlem 08.02.1849, tr. Haarlem 21.04.1847 Willem Kruijt, geb. Haarlem 09.03.1823, lintwever, z.v. Gerrit Kruijt, wever, en Susanna Henderika van de Kasteelen.
     WK tr. 2e Haarlem 07.11.1849 Margaretha Kort, geb. Haarlem 12.01.1830, overl. Bloemendaal 16.03.1907, z.v. Margaretha Kort (ca.1787-1857).

 

Noten: |a| Anna Buzeijn (overl.akte Haarlem 18.12.1858); |b| moeder Anna Buzijn, get. Elizabeth Hallé {oma}; |c| moeder Buzijn.

 

[22] Abraham Verkruijsen, geb. Haarlem ca. 1782, lintwever (1811), wever (1814,1837), overl. Haarlem 18.04.1838, z.v. Josua Verkruijsen, matroos, en Hendrijntje Kortoois; tr. Haarlem 14.08.1811

[23] Hester Boeda, geb. Haarlem ca. 1785, dienstbaar (1811), overl. Haarlem 28.01.1866, d.v. Philippus Boeda, kleermaker, en Marijtje Willemze.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Verkruijsen, overl. Haarlem 02.03.1812.

2.                   Hendrik Verkruijsen, geb. Haarlem 19.03.1813.

3.                   Johannes Verkruijsen, geb. Haarlem 12.10.1814.

4.                   Maria Verkruijsen, geb. Haarlem 12.10.1814, overl. Haarlem 28.06.1815.

5.                   Maria Verkruijsen, geb. Haarlem ca. 1814, naaister (1837), overl. Haarlem 17.08.1898, tr. Haarlem 21.06.1837 Abraham Bruinier, geb. Haarlem ca. 1812, drogistknecht (1837), koopman (1837), overl. Haarlem 17.06.1865, z.v. Cornelis Bruinier en Wilhelmina Borrenberg.

6.                   Elisabeth Verkruijsen, geb. Haarlem 17.11.1815; volgt [11].

7.                   Hendrika Verkruijsen, geb. Haarlem 18.06.1821, overl. Haarlem 07.12.1824.

 

[24] Jesajas Vlinkerevleugel, geb. Leiden, schipper (1789), overl. Leiden 27.05.1812, otr. Leiden 06.03.1789|a|

[25] Willemina Loos, geb. Colhorn, doopgetuige Leiden (NH Loodskerk) 21.12.1794, overl Leiden 24.06.1812, d.v. Marijtje Korf.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Vlinkevleugel, geb. Leiden 22.12.1793, jager (1821), schuitenjager (1870), overl. Leiden 11.08.1870, tr. Leiden 10.05.1821 Hendrina Zandvlied, ged. Leiden (RK St. Jorissteeg) 26.12.1798, winkelbediende (1821), overl. Leiden 17.09.1875, d.v. Willem Zandvlied, schipper, en Barbera van den Bosch.

2.                   Willem Vlinkevleugel, ged. Leiden (NH Hooglandsekerk) 08.03.1797, schuitenjager (1829), overl. Leiden 28.09.1829.

3.                   Jesaias Vlinkerrevleugel, ged. Leiden 28.10.1804; volgt [12].

4.                   Hendrik Vinkevleugel, geb. Leiden 17.09.1808, ged. Leiden 09.10.1808.

 

Noten: |a| bruidegom Vinkevleugel, bruid Loots.

 

[26] Klaas Bullik, geb. Moordrecht xx.03.1779, overl. Boskoop 07.07.1847, z.v. Jan en Alida Bes; tr.

[27] Antje Hogendoorn, geb. Waarder 17.03.1771, overl. Boskoop 15.03.1844.

Uit dit huwelijk (vader ook Bulk):

1.                   Alida Bullik, geb. Hazerswoude ca. 1807, tr. Gouda 19.05.1841 Jonathan de Rouville, geb. Alphen 03.09.1813, z.v. Adrianus de Rouville en Cornelia Baars.

2.                   Sijgje Bullik, geb. Hazerswoude ca. 1810; volgt [13].

3.                   Aartje Bulk, geb. Boskoop 08.02.1812, overl. Hazerswoude 13.03.1845.

4.                   Jan Bulk, geb. Boskoop 30.05.1815, overl. Boskoop 31.01.1866, tr. Boskoop 30.04.1847 Sophia Kienhuis, geb. Boskoop 06.12.1818, overl. Boskoop 26.11.1892, d.v. Hendrik Kienhuis en Johanna Maria Hes.
     SK tr. 2e Boskoop 08.02.1867 Cornelis Vrijenhoef, geb. Boskoop ca. 1808, overl. Boskoop 17.04.1887, z.v. Arie Vrijenhoef en Maria Kans.
     CV tr. 1e Boskoop 26.11.1852 Leuntje van ’t Wout, overl. Boskoop 30.09.1853, d.v. Gerrit van  ’t Wout en Gerritje Kerpesteijn/Karpenstein; tr. 2e Noord-Waddinxveen 19.10.1854 Henderijntje Hofman, geb. Noord-Waddinxveen ca. 1824, d.v. Cornelis Hofman en Elsje Hogerbruggen.

5.                   Antje Bulk, geb. Boskoop 19.06.1818|a|.

6.                   Janna Bulk, geb. Hazerswoude 04.02.1826, overl. Boskoop 06.10.1843.

 

Noten: |a| geb.akte Boskoop 14.08.1818 no.32 {de aangifte is 55 dagen na de geboorte gedaan; de akte geeft geen reden voor de late aangifte en vemeldt niet of de te late aangifte legitiem is}.

 

[28] Jan Fredrik Bekker, geb. Minden (Königreich Preußen)|b| ca. 1772/1774, tuinman (1811,1818), overl. Maarsseveen 03.12.1853|a|, tr.

[29] Gerritje de Jager, geb. ca. 1783, overl. Maarsseveen 12.02.1865|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Frederik Bekker, geb. Maarssen ca. 1807, tr. De Bilt 10.08.1831 Jannigje van Ginkel, geb. Renswoude ca. 1809, overl. Heemstede 10.10.1857, d.v. Jan van Ginkel en Adriana van Erkum.

2.                   Anthonia Elisabeth Bekker, geb. Maarssen ca. 1809, overl. Zeist 04.10.1897|e|, tr. Maarssen 20.05.1826 Jan Theodorus Voorneveld, geb. Jutphaas ca. 1801, overl. Utrecht 12.12.1867, z.v. Piet Voorneveld en Hanna van den Berg.

3.                   Hendrika Bekker, geb. Nieuw-Maarsseveen 22.08.1811.

4.                   Hermanus Bekker, geb. Tienhoven 18.04.1815; volgt [14].

5.                   Hendrika Bekker, geb. Tienhoven 18.04.1815, overl. Tienhoven 18.11.1878, tr. Maarsseveen 26.10.1855 Antonie van Ginkel, geb. Breukelen-Nijenrode ca. 1811, z.v. Jan van Ginkel en Hendrika van Woudenberg.
     AvG tr. 1e Rijsenburg 18.05.1832 Arrisje van Selm, geb. Rijsenburg ca. 1809, d.v. Jan van Selm en Grietje Speekhoven.

6.                   Willem Bekker, geb. Maarsseveen 04.02.1818, overl. Tienhoven 18.02.1890|d|, tr. Maarsseveen 12.03.1869 Magie/Maagje Slot, geb. Tienhoven ca. 1815, d.v. Cornelis Slot en Hanna Ligtenberg.

 

Noten: |a| Jan Fredrik ‘wiens ouders onbekend zijn’ (overl.akte Maarsseveen 1853 no.34); |b| nu in Kreis Minden-Lübbecke, Regierungsbezirk Detmold, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| de namen van de ouders niet bekend (overl.akte Maarsseveen 1865 no.6); |d| moeder Gerarda Frederica (overl.akte Tienhoven 1890 no.5); |e| d.v. Gerarda Anthonia Nachtegaal, aangifte door de zonen Pieter Johannes, 70 jr, en Frederik Jan, 60 jr (overl.akte Zeist 1897 no.124).

 

[30] Antonij Lefeber, geb. ca. 1780, schilder (1816,1826), overl. Heemskerk 15.05.1827, tr.

[31] Cornelia Schipper, geb. Heemskerk ca. 1799, overl. Heemskerk 29.03.1831, d.v. Dirk Schipper (-1807) en Maria Voerman, schilderes (1828); tr. 2e Heemskerk 30.11.1828 Jan Roos, geb. Uitgeest ca. 1800, werkman, z.v. Teunis Roos (-1827) en Maria van der Linden (-1815).

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertrui Lefeber, geb. Heemskerk 01.12.1816.

2.                   Maria Lefeber, geb. Heemskerk 15.08.1818; volgt [15].

3.                   Trijntje Lefeber, geb. Heemskerk 22.12.1821, dienstbode (1853), overl  Haarlem 22.01.1894, tr. Haarlem 18.05.1853 August Heinrich Friedrich Bredemeijer, geb. Diepenau (Königreich Hannover)|a| ca. 1817, koetsier (1853), overl. Haarlem 05.07.1892, z.v. Johann Cord Bredemeijer en Catharina Elisabeth Ehlerding.

4.                   Anna Lefeber, geb. Heemskerk 17.01.1826, overl. Assendelft 07.06.1922, tr. Heemskerk 08.05.1859 Jan Franck, geb. Velsen 18.10.1823, landbouwer (1859), overl. Assendelft 02.05.1906, z.v. Jan Franck (ca.1796-1870), landbouwer, en Grietje Gusker.

 

Noten: |a| nu in Samtgemeinde Uchte, Landkreis Nienburg/Weser, Bundesland Niedersachsen.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren * terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren