Johan Peter Albertus Mekkes (1898-1987)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien april 2019)

 


 

[1] Johan Peter Albertus Mekkes, geb. Harderwijk 23.04.1898, 2e luitenant (1923), promotie Amsterdam VU 19.04.1940|a|, hoogleraar Rotterdam (1947-1972), hoogleraar Leiden (1949-1968)|b|, hoogleraar Delft (), hoogleraar Eindhoven (1963-1970), OON 1960, overl. ’s-Gravenhage 26.07.1987, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 30.07.1987, tr. Groningen 13.04.1923 Johanna Sophia van der Zee, geb. Groningen 27.08.1895, overl. 12.07.1980, d.v. Geert van der Zee, huisschilder, en Doetje Dalof.

 

Noten: |a| proefschrift: Proeve eener critische beschouwing van de ontwikkeling der humanistische rechtstaattheorieën; promotor: H. Dooyeweerd (1894-1977); |b| bijzonder hoogleraar calvinistische wijsbegeerte vanwege de Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte aan Openbare Universiteiten en Hogescholen.

 

[2] Jan Mekkes, geb. Uithuizermeeden 10.11.1855, onderwijzer (1897,1902), overl. Harderwijk 26.04.1931, tr. Leeuwarden 28.07.1897

[3] Antje van Vliet, geb. Oosternijkerk (Oostdongeradeel) 03.09.1866, modiste (1897).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Peter Albertus Mekkes, geb. Harderwijk 23.04.1898; volgt [1].

2.                   Jeanette Wilhelmina Catharina Margaretha Mekkes, geb. Harderwijk 19.04.1901, overl. 17.01.1981, begr. Soest, tr. Harderwijk 04.04.1928 Jacobus de Meij, geb. Leiden 20.08.1900, overl. 02.08.1986, begr. Soest, z.v. Markus de Meij, metselaar, en Pieternella Brouwer.

3.                   Pieter Minco Johan Mekkes, geb. Harderwijk 26.12.1902.

 

[4] Jan Mekkes, geb. Hoogkerk 26.08.1820, predikant te Ezinge (1847-1851), Niezijl (1851-1854) en Uithuizermeeden (1854-1872), overl. Uithuizermeeden 03.08.1872, tr. Norg 19.05.1847

[5] Jantje Assies, geb. Een (Norg) 20.01.1817, overl. Harderwijk 27.07.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jans Mekkes, geb. Ezinge 20.12.1848, overl. Ezinge 03.11.1850.

2.                   Albertus Mekkes, geb. Ezinge 14.09.1850, overl. Enumatil (Leek) 26.12.1873.

3.                   Trijntje Mekkes, geb. Niezijl (Grijpskerk) 18.12.1852, overl. Uithuizermeeden 18.09.1856.

4.                   Jan Mekkes, geb. Uithuizermeeden 10.11.1855; volgt [2].

5.                   Marcus Jans Mekkes, geb. Uithuizermeeden 10.11.1855, overl. Uithuizermeeden 01.09.1856.

6.                   Trijntje Mekkes, geb. Uithuizermeeden 20.04.1858, overl. Olst 02.01.1934, tr. Kampen 10.09.1885 Johann Peter Visscher, geb. Roermond 04.12.1862, dominee, predikant te Leeuwarden (1893-1899), Kockengen (1908-1910), Huizen (1910-1915),  Herwijnen (1915-1917) en  Nieuw Lekkerland (1917-1931), overl. Olst 31.12.1936, z.v. Hendrik Visscher, concierge, en Johanna Barbara Frentzen.

7.                   Margaretha Mekkes, geb. Uithuizermeeden 31.03.1862, overl. ’s-Gravenhage 04.05.1938. begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 06.05.1938.

 

[6] Pieter Pieters van Vliet, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 18.04.1825, timmerknecht (1854), timmerman (1856,1897), overl. Arnhem 04.03.1905, tr. Ferwerderadeel 20.05.1854

[7] Minke Abes Holwerda, geb. Hijum (Leeuwarderadeel) 06.06.1832, overl. Arnhem 04.05.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Vliet, geb. Het Bildt 21.12.1856, overl. Het Bildt 19.03.1857.

2.                   Pieter van Vliet, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 12.02.1858, lid Tweede Kamer voor de ARP (1901-1918)|a|, RNL 1909, overl. ’s-Gravenhage 19.12.1941, tr. 1e Leeuwarden 05.05.1883 Grietje Grimm, geb. Leeuwarden 28.07.1857, overl. ’s-Gravenhage 03.07.1915|d|, d.v. Johannes Grimm en Johanna Frederica Charlotte Putcher, ook Putzger/Puttscher; tr. 2e Arnhem 26.04.1918 Anna Cecilia Bosschaart, geb. Rotterdam 10.10.1865, d.v. Anthonie Isaac Jacobus Bosschaart en Johanna Geertruida Berg.|b|
Kleinkind: Paul van Vliet (1935), cabaretier.|c|

3.                   Lieuwkje van Vliet, geb. Oostdongeradeel 30.08.1862, overl. Arnhem 08.06.1940, tr. Pieter Jacobus Johannes Meij, geb. Arnhem 28.02.1858, z.v. Pieter Johan Meij, schrijnwerker, en Wijmtje van Dijk.

4.                   Antje van Vliet, geb. Oosternijkerk (Oostdongeradeel) 03.09.1866; volgt [3].

5.                   Abe van Vliet, geb. Dantumadeel 05.09.1868.

6.                   Neeltje van Vliet, geb. Leeuwarden 22.11.1872, tr. Abcoude-Baambrugge 29.12.1910 Garmt Feringa, geb. Doezum (Grootegast) 14.01.1869, z.v. Kornelis Feringa, smid, en Antje Renkema.

 

Noten: |a| Parlement & Politiek; |b| Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland; |c| nl.wikipedia; |d| ook overl.akte Rijswijk1915 no.49

 

[8] Jan Harms Mekkes, geb. Roden 01.08.1784, landbouwer (1821,1852), overl. Aalden (Zweeloo) 04.05.1866, tr. 1e Cornelisje Harms Boelens, overl. voor 1821; tr. 2e Hoogkerk 21.04.1821

[9] Trientje Derks Moes, geb. Grootegast xx.04.1793, dienstmeid (1821), landbouwster, overl. Aalden (Zweeloo) 12.05.1866.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Jan Moes, later Mekkes, geb. Hoogkerk 26.08.1820|a|; volgt [4].

Uit dit huwelijk:

2.                   Hindrik Mekkes, geb. Hoogkerk 22.05.1822, landbouwer (1856), overl. Enumatil (Zuidhorn) 10.02.1903, tr. Leek 31.05.1856 Riemke Postema, geb. Tolbert (Leek) 02.02.1827, dienstmeid (1856), overl. Enumatil (Zuidhorn) 06.11.1905, d.v. Lammert Siewerts Postema en Foske Mentes Mulder.

3.                   Aafke Mekkes, geb. Hoogkerk 06.10.1823.

4.                   Willemtje Mekkes, geb. Hoogkerk 23.03.1826, dienstmeid (1852), overl. Lagemeeden (Aduard) 31.12.1910, tr. Grijpskerk 22.05.1852 Jan Hendriks Tielkens, geb. De Waard (Grijpskerk) ca. 1820, boerenknecht (1852), arbeider (1886), overl. Oostwold (Leek) 04.03.1886, z.v. Hindrik Tielkens en Hiltje Jans.

5.                   Derk Mekkes, geb. Hoogkerk 07.07.1830, predikant te Zweeloo (1865-1867), overl. Aalden (Zweeloo) 20.10.1867, tr. 1e Leek 10.05.1860 Harmina van Til, geb. Oostwold (Leek) 18.04.1834, overl. Leek 07.11.1865, d.v. Ite Rienders van Til, landbouwer, en Kornelssien Harms Huizing; tr. 2e Zweeloo 07.07.1866 Anje van Til, geb. Enumatil (Leek) 21.11.1838, overl. Sleen 03.08.1893, d.v. Derk Rienders van Til, koopman, en Dietje Klaazens Tillema.
     AvT tr. 2e Leek 09.09.1868 Jan Johannes Kalsbeek, geb. Appelscha (Ooststellingwerf) 09.09.1838, veenbaas (1866), vervener (1868), overl. 16.04.1894, z.v. Johannes Wijtzes Kalsbeek, winkelier, en Stijntje Jans Veenstra.
     JJK tr. 1e Hoogeveen 02.05.1866 Hendrika Damming, geb. Hoogeveen 16.10.1844, overl. Schoonoord (Sleen) 17.06.1867, d.v. Jan Damming en Hendrikje van Goor.

 

Noten: |a| aangifte door Bregtje Harms, oud 56 jaar, geauthoriseerd vroedvrouw, in de kantlijn ‘alsnog aantekening’ gemaakt over de erkenning bij het huwelijk (21.04.1821) ingevolge vonnis Arr.Rb. Groningen 30.04.1847 (geb.akte Hoogkerk 1820 no.14).

 

[10] Albert Assies, geb. Een (Norg) 20.05.1787, landbouwer, overl. Een (Norg) 19.03.1850, tr. 2e Norg 03.05.1830 Geesje Wiering, geb. Norg 29.01.1801, dienstmeid (1830), overl. Een (Norg) 13.02.1860, d.v. Engbert Gerrits Wiering en Grietje Hendriks; tr. 1e

[11] Marchje Jans, geb. Donderen 19.03.1790, landbouwster, overl. Een (Norg) 01.07.1829.

Uit het huwelijk Assies-Jans:

1.                   Jantje Assies, geb. Een (Norg) 20.01.1817; volgt [5].

2.                   Jan Assies, geb. Norg 24.07.1821, landbouwer, overl. Een (Norg) 20.01.1898, tr. Roden 07.05.1850 Hinderika Jans Rademaker, geb. Roden 01.10.1824, overl. Een (Norg) 16.02.1901, d.v. Jan Sikkens Rademaker en Aaltien Roelfs Weeman, landbouwster.

3.                   Roelf Assies, geb. Norg 08.03.1825, landbouwer, overl. Een (Norg) 30.01.1863, tr. Norg 12.05.1857 Lammechien Brouwer, geb. Tynaarlo (Vries) 11.10.1824, overl. Haren 23.05.1872, d.v. Roelof Kars Brouwer, landbouwer, en Henderika Homan, landbouwster.
     LB tr. 2e Haren 08.12.1864 Hendrik Bazuin, geb. Haren 20.03.1838, landbouwer, overl. Haren 30.04.1894, z.v. Albert Bazuin, arbeider, landbouwer en Engelina Oosterveld.
     HB tr. 2e Vries 06.01.1876 Geertruda Elling, geb. Roswinkel (Emmen) 15.08.1831, landbouwster, overl. Gideon (Haren) 28.03.1899, d.v. Ernestus Elling, landbouwer, en Geertien Rengs.
     GE tr. 1e Vlagtwedde 09.04.1861 Eeuwke Borgman, geb. Ter Apel (Vlagtwedde) 28.07.1833, landbouwer, overl. Nieuw Ubbena (Vries) 23.08.1871, z.v. Ede Pieters Borgmen, sergeant, commandeur, en Ida Eeuwkes Veenekamp.

4.                   Willemtje Assies, geb. Norg 26.03.1829, overl. Assen 02.02.1900, tr. Vries 01.05.1852 Markus Brouwer, geb. Tynaarlo (Vries) 07.02.1828, landbouwer (1852), em.predikant (1904), overl. Valburg 01.09.1904, z.v. Roelof Kars Brouwer, landbouwer, en Hinderkien Holan, landbouwster.

Uit het huwelijk Assies-Wiering:

5.                   Grietje Assies, geb. Een (Norg) 07.06.1831, overl. Leek 11.01.1864, tr. Leek 17.05.1862 Jakob Hoeksema, geb. Lettelbert (Leek) 21.09.1827, landbouwer, overl. Oostwold (Leek) 12.04.1887, z.v. Klaas Klasens Hoeksema, landbouwer, en Martje Jakobs Ritsema, landbouwster.
     JH tr. 2e Hoogkerk 21.05.1868 Aaltje Oosterhoff, geb. Leegkerk 07.03.1842, huishoudster (1899), overl. Hoogkerk 12.03.1929, d.v. Albert Sikkes Oosterhoff, landbouwer, en Tietje Jans Jager.
     AO tr. 2e Grijpskerk 12.05.1899 Jacobus van der Laan, geb. Niehove (Oldehove) 23.07.1840, dienstknecht (1865), dagloner (1888), arbeider (1899), overl. Hooglerk 08.03.1929, z.v. Jan Siemens van der Laan, arbeider, en Renschtje Jacobus Hoofdman, arbeidster.
     JvdL tr. 1e Oldehove 24.05.1865 Grietje Kloostra, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 10.11.1836, arbeidster, overl. Oldehove 19.05.1878, d.v. Pieter Kloostra en Aldertje Wieringa, arbeidster; tr. 2e Oldehove 08.05.1880 Antje van der Leest, geb. Stroobos (Grootegast) 14.03.1843, dienstmeid (1880), overl. Oldehove 30.10.1886, d.v. Hendrik Popkes van der Leest, schoenmaker, en Tekje Tjebbes Muntinga.

6.                   Jan Assies, geb. Een (Norg) 18.03.1833, landbouwer, overl. Tolbert (Leek) 13.05.1897, tr. Leek 14.05.1879 Grietje Hazenberg, geb. Tolbert (Leek) 30.03.1834, overl. Tolbert (Leek) 15.11.1921, d.v. Meerten Tiesses Hazenberg, landbouwer, en Martje Jans Hazenberg.

7.                   Engbert Assies, geb. Een (Norg) 24.01.1838, landbouwer, overl. Westerhorn (Grijpskerk) 19.06.1919, tr. Leek 03.05.1865 Antje Sikkema, geb. Lettelbert (Leek) 30.05.1835, overl. Lettelbert (Leek) 15.03.1909, d.v. Wietze Willems Sikkema, landbouwer, en Roelfke Bousema, landbouwster.

 

[12] Pieter Alberts van Vliet, geb. Birdaard (Rinsumageest) 03.03.1790, boerenknecht (1813), gardenier (1815), timmerknecht (1819), arbeider (1821,1825), timmerman (1828,1835), arbeider (1844), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 12.11.1844, tr. Hallum 30.10.1813|a|

[13] Lieuwkje Wobbes Boonstra, geb. Hallum 13.04.1796, dienstbaar (1813), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 13.01.1864.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Pieters van Vliet, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 26.01.1815, tr. Leeuwarderadeel 09.05.1840 Trijntje Jans van der Kuur, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 27.03.1818, d.v. Jan Luitzens van der Kuur, arbeider, en Froukje Johannes Hoekstra.

2.                   Wobbe Pieters van Vliet, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 26.10.1816, timmermansknecht, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 12.06.1847, tr. Ferwerderadeel 04.03.1841 Antje Hylkes Hylkema, geb. Hoorn 22.10.1818 (akte), overl. Ferwerderadeel 04.07.1855, d.v. Hylke Sweitzes Hylkema en Teelke Stases Bouma.
     AHH tr. 2e Ferwerderadeel 05.04.1851 Klaas Sjoukes Hoekstra, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 04.02.1828, arbeider (1857,1863), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 01.11.1895, arbeider (1851), z.v. Sjouke Hendriks Hoekstra.
     KSH tr. 3e Ferwerderadeel 20.06.1857 Tjitske Harms Reitsma, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 05.12.1819, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 13.03.1859, d.v. Hans Gerrits Reitsma en Fokje Simens; tr. 3e Ferwerderadeel 25.04.1863 Tjitske Symens Elsinga, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 07.11.1823, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 18.03.1916, d.v. Symen Jelles Elsinga en Joukje Klazes Hoekstra.
     TSE tr. 1e Ferwerderadeel 06.02.1858 Jan Renzes van der Woude, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 13.05.1820, schipper (feb1858), arbeider (jun1858), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 16.06.1858, z.v. Renze Sytzes van der Woude en Neeltje Sjoerds Bosma.

3.                   Jietje van Vliet, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 01.03.1819|b|.
= w.s. Jitske Pieters van Vliet, geb. Hallum ca. 1819, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 02.07.1847.

4.                   Janke Pieters van Vliet, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 21.03.1821|c|, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 20.05.1894, tr. Ferwerderadeel 20.05.1848 Tæke Wytzes Terwal, geb. Hallum (Ferwerderadeel 12.05.1821, arbeider (1848), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 14.03.1875, z.v. Wytze Pieters Terwal en Maaike Taekes Reitsma.

5.                   Bauke Pieters van Vliet, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 16.02.1823|d|.

6.                   Pieter Pieters van Vliet, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 18.04.1825; volgt [6].

7.                   Wytze Pieters van Vliet, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 08.06.1828, overl. na 1870, tr. Ferwerderadeel 24.05.1856 Doetje Roelofs van der Laan, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 23.02.1834, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 08.03.1870, d.v. Roelof Jelles van der Laan en Pietje Douwes van Oosten.

8.                   Baukje Pieters van Vliet, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 10.03.1831, tr. Ferwerderadeel 11.04.1857 Sjoerd Jans Posthumus, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 05.08.1826, molenaarsknecht (1857), z.v. Jan Sjoerds Posthumus en Zwaantje Reins Posthumus.

9.                   Hendrikje Pieters van Vliet, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 13.08.1833, overl. Ferwerd (Ferwerderadeel) 01.02.1863, tr. Ferwerderadeel 01.11.1862 Jacob Boonstra, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 03.06.1837, bakkersknecht (1862), z.v. Luitjen Boonstra en Antje Strooboscher.

10.                Lieuwe Pieters van Vliet, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 26.10.1835, winkelier, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 20.09.1907, tr. Het Bildt 17.05.1866 Leentje van der Rol, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 11.09.1831, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 08.09.1914, d.v. Jurjen Pieters van der Rol en Saapke Klazes van der Vlag.

11.                Antje Pieters van Vliet, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 29.05.1838, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 17.04.1843.

 

Noten: |a| bruidegom Van ’t Vliet (huw.akte Ferwerderadeel 1813 no.18); |b||c||d| vader ondertekent met van ’t Vliet.

 

[14] Abe Jippes Holwerda, geb. Miedum ca. 1805, schoolonderwijzer te Hijum, (1831,1843), hoofdonderwijzer te Hijum (1868), overl. Hijum (Leeuwarderadeel) 10.02.1890; tr. 2e Taekje Martens Hilarides, geb. Tzum (Franekeradeel) ca. 1807, overl. Hijum (Leeuwarderadeel) 14.08.1842, d.v. Marten Sytzes Hilarides en Attje Taekes Salverda; tr. 3e Leeuwarderadeel 17.03.1843 Hyke Hessels Kooy, geb. Menaldum ca. 1797, overl. Hijum (Leeuwarderadeel) 30.10.1868, d.v. Hessel Pieters Kooy en Aaltje Jans; tr. 1e Leeuwarderadeel 20.07.1831

[15] Doetje Jacobs Regnerus, geb. Westernijkerk ca. 1793, overl. Hijum (Leeuwarderadeel) 13.11.1834, d.v. Jacob Teunis Regnerus en Neeltje Aukes de Jong; tr. 1e Leeuwarderadeel 28.10.1812 Eelke Sytzes Talsma, geb. Wanswerd ca. 1771, schoolonderwijzer te Hijum, overl. Leeuwarderadeel 29.05.1825, z.v. Sytze Eelkes en Ruurdje Hennes.
     HHK tr. 1e Leeuwarderadeel 16.05.1829 Jacob Siedzes Straatsma, geb. Finkum ca. 1802, gardenier, overl. Hijum (Leeuwarderadeel) 08.07.1841, z.v. Sieds Klazes Straatsma en Janke Jacobs.

Uit het huwelijk Talsma-Regnerus:

1.                   Ruurdje Eelkes Talsma, geb. Hijum ca. 1815, tr. Idaarderadeel 07.11.1835 Willem Geerts Hornstra, geb. Nijehorne ca. 1807/1808, arbeider (1835), tuinman (1872), overl. Grouw (Idaarderadeel) 08.02.1872, z.v. Geert Willems Hornstra en Hendrikje Wybes Loray.
     WGH tr. 2e Idaarderadeel 05.04.1838 Hieke Alberts van Dijk, geb. Grouw (Idaarderadeel) 11.03.1817, overl. Grouw (Idaarderadeel) 29.09.1853, d.v. Albert Jakobs van Dijk en Jeltje Willems Rienstra; tr. 3e Idaarderadeel 22.11.1855 Rigtje Annes Dijkstra, geb. Bolsward 06.02.1828, overl. Idaarderadeel 15.02.1907, d.v. Anne Feikes Dijkstra en Trijntje Klazes van der Weide.

2.                   Jacob Eelkes Talsma, geb. Hijum (Leeuwarderadeel) ca. 1817, onderwijzer (1839), tr. Ferwerderadeel 27.07.1839 Pietje Oebeles Smeding, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) ca. 1800/1801, overl. Zaandam 16.02.1864, d.v. Oebele Dirks Smeding en Lipkje Foppes Rinia.

3.                   Neeltje Eelkes Talsma, geb. Hijum (Leeuwarderadeel) 25.01.1818, overl. Nijawier (Oostdongeradeel) 02.12.1903, tr. 1e Ferwerderadeel 24.12.1842 Pieter Folkerts Rinsma, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 17.02.1816, overl. Birdaard (Ferwerderadeel) 26.06.1855, z.v. Folkert Folkerts Rinsma en Baukje Alefs Olivier; tr. 2e Oostdongeradeel 22.05.1858 Lourens Haayes Minnema, geb. Hantumeruitburen (Westdongeradeel) 30.01.1823|a|, koopman (1858), overl. Oostdongeradeel 19.01.1910, z.v. Haaye Melles Minnema, gardenier, en Renske Brants Dijkstra.

4.                   Martje Eelkes Talsma, geb. Hijum (Leeuwarderadeel) 10.06.1820, naaister, overl. Dantumadeel 29.10.1855.

5.                   Grietje Eelkes Talsma, geb. Hijum (Leeuwarderadeel) 20.04.1822, overl. Groningen 23.01.1890, tr. Assen 07.12.1851 Derk Jan Dalof, geb. Deventer 03.04.1821, schoenmaker, overl. na 1889, z.v. Jan Anthoni Dalof, frankeur, en Johanna Sophia Mentjot.

6.                   Aaltje Eelkes Talsma, geb. Hijum (Leeuwarderadeel) 25.09.1824, overl. Zuidlaren 11.09.1858.

Uit het huwelijk Holwerda-Regnerus:

7.                   Minke Abes Holwerda, geb. Hijum (Leeuwarderadeel) 06.06.1832; volgt [7].

 

Noten: |a| Mennema.

 

[16] Harmannus Mekkes, landbouwer (1821), overl. voor 1842, tr.

[17] Willempjen Gerrits Hofman, landbouwster (1821), overl. voor 1842.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Mekkes, ook Mekkens, geb. Roden 26.06.1777, arbeider, overl. Paterswolde (Eelde) 15.05.1842, tr. voor 1814 Elzien Roelfs Eleveld, overl. na 1863.

2.                   Jan Harms Mekkes, geb. Roden 01.08.1784; volgt [8].

 

[18] Derk Jans Moes, geb. ca. 1761, landman (1811), landbouwer (1819), dagloner (1820,1821), arbeider (1821), tr.

[19] Aafke Redmers, geb. ca. 1755, overl. Lagemeden (Aduard) 06.06.1812, d.v. Redmer Cornelis, landbouwer, en Aafke Boljé, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Redmer Derks Moes, geb. Noordhorn xx.03.1786, schipper (1811), akkerman (1812), werkman (1814), arbeider (1820), dagloner (1824), overl. voor 1829, tr. Aduard 29.12.1811 Pieterke Jacobs Broekema, geb. ca. 1792, kleermaakster (1811), naaister (1829), overl. Enumatil (Leek) 16.11.1829, d.v. Jacob Pieters, kleermaker, en Martje Johannes.

2.                   Aafke Derks, geb. Doezum ca. 1790, dienstmeid, overl. Lagemeeden (Aduard) 06.07.1812.

3.                   Trientje Derks Moes, geb. Grootegast xx.04.1793; volgt [9].

4.                   Jan Derks Moes, geb. Doezum ca. 1795/1796, boerenknecht (1819), dagloner (1832,1853), overl. Warffum 16.07.1853, tr. Aduard 09.04.1819 Janke Alses, geb. Grootegast ca. 1790, dienstmaagd (1819), overl. tussen 1832 en 1853, d.v. Simke Jans, arbeidster.

5.                   Anje Derks, geb. Kloosterburen ca. 1799, dienstmaagd (1821), dagloonster (1839), overl. Wehe (Leens) 23.05.1839, tr. Koosterburen 20.09.1821 Arijs Jans van der Klei, ged. Mehe 04.11.1798, landbouwersknecht (1821), tuinier (1859), overl. Wehe (Leens) 13.11.1859, z.v. Jan Steffens, dagloner, en Ludewe Siemons.

 

[20] Jan Roelfs Assies, geb. Een, ged. Norg 16.11.1749, landbouwer, overl. Een (Norg) 19.04.1825, z.v. Roelf Assies en Roelfje Freerks; tr.

[21] Jantje Alberts, overl. voor 1825.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelf Assies, ged. Norg 08.09.1782, landbouwer, overl. Een (Norg) 15.09.1863, tr. 1e voor 1805 IJmechje Jans, geb. Norg 18.02.1770, overl. Een (Nog) 09.02.1841, d.v. Jannes Geerts en Aaltje Berents; tr. 2e Norg 10.06.1843 Eltje Stel, geb. Norg 05.12.1817, dienstmeid (1843), landbouwster (1868,1889), overl. Roden 13.12.1892, d.v. Gerrit Klasens Stel en Albertje Hendriks.

2.                   Albert Assies, geb. Een (Norg) 20.05.1787; volgt [10].

 

[22] Jan Harms, tr.

[23] Willemtien Engberts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemtien Jans Smit, geb. Vries 07.08.1785, overl. Zeijen (Vries) 23.04.1857, tr. Hendrik Lammerts, geb. Zeijen (Vries) ca. 1784, landbouwer, z.v. Lammert Geerts en Hillegijn Hinderks.

2.                   Marchje Jans, geb. Donderen 19.03.1790; volgt [11].

 

[24] Albert Pieters van Vliet, timmerman (1813), tr.

[25] Janke Eelkes, overl. tussen 1800 en 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Alberts van Vliet, geb. Birdaard (Rinsumageest) 03.03.1790; volgt [12].

2.                   Bauke Alberts van Vliet, geb. Birdaard (Dantumadeel) ca. 1796, timmerman (1825), overl. Ferwerderadeel 24.03.1877, tr. Ferwerderadeel 16.06.1825 Trijntje Pieters Wierda, geb. Blija ca. 1804, overl. Ferwerderadeel 22.12.1889, d.v. Pieter Eintes Wierda en Tjitske Reitzes.

3.                   Yde Alberts van Vliet, geb. Birdaard (Dantumadeel) ca. 1800, timmerman (1828,1841), tr. 1e Ferwerderadeel 19.06.1828 Pietertje Piers Jansma, geb. Bija ca. 1800, overl. voor 1841, d.v. Pier Tjeerds Jansma en Antje Gerrits Teitsma; tr. 2e Ferwerderadeel 27.05.1841 Eke Folkerts Wierda, geb. Blija (Ferwerderadeel) 30.11.1816, overl. Ferwerderadeel 13.09.1852, d.v Folkert Jacobs Wierda en Renske Klases Feenstra.

 

[26] Wobbe Lieuwes Boonstra, geb. Nijehaske ca. 1771, slachter (1813), meestervleeshouwer (1815), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 17.05.1826, z.v. Lieuwe Gerkes en Antje Klazes; tr. 2e Ferwerderadeel 30.09.1815 Trijntje Christiaans Ebbens, geb. Hallum ca. 1786, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 23.06.1860, d.v. Christiaan Festers en Akke Jans; tr. 1e

[27] Jitje Pieters, ook Jiettje, geb. ca. 1771, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 24.03.1815, d.v. Pieter Klases en Antje Krijnes.

Uit het huwelijk Boonstra-Pieters:

1.                   Antje Wobbes Boonstra, geb. Hallum ca. 1794, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 14.06.1856|a|, tr. Ferwerderadeel 28.01.1815 Sybe Klases Stiensma, geb. Stiens ca. 1790, boerenknecht (1815), z.v. Klaas Sybes en Doetje Pieters Telstra.

2.                   Lieuwkje Wobbes Boonstra, geb. Hallum 13.04.1796; volgt [13].

3.                   Lieuwe Wobbes Boonstra, geb. Hallum ca. 1802, arbeider (1830), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 10.03.1847, tr. Ferwerderadeel 20.05.1830 Wytske Jans van der Haag, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) ca. 1802, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 12.01.1868, d.v. Jan Hendriks van der Haag en Adriana Pieters.

4.                   Pieter Wobbes Boonstra, geb. ca. 1805, overl. Hallum 02.03.1816.

5.                   Hendrikje Wobbes Boonstra, geb. ca. 1811, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 23.01.1837.

Uit het huwelijk Boonstra-Ebbens:

6.                   Christiaan Wobbes Boonstra, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 14.07.1816, wegwerker, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 31.05.1895, tr. Ferwerderadeel 07.08.1869 Tjitske Baukes van Vliet, geb. Blija (Ferwerderadeel) 10.03.1833, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 12.06.1873, d.v. Bauke Alberts van Vliet en Trijntje Pieters Wierda.

7.                   Grietje Wobbes Boonstra, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 08.08.1818, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 07.10.1892, tr. Ferwerderadeel 10.04.1852 Albert Jans van der Ley, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) ca. 1826, arbeider, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 11.01.1889, z.v. Jan Alberts van der Ley en Stijntje Gideons Gerards.

8.                   Hiltje Wobbes Boonstra, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 22.12.1820, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 13.03.1879, tr. Ferwerderadeel 18.05.1850 Hendrik Jans Spoelstra, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 09.03.1825, boerenknecht (1850), arbeider (1890), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 30.05.1890, z.v. Jan Klazes Spoelstra en Grietje Martens Swart.

 

Noten: |a| moeder Jitje Pieters Braaksma (overl.akte Ferwerderadeel 1856 no.20).

 

[28] Jippe Abes Holwerda, geb. Holwerd ca. 1763/1765, boer (1814), huisman (1823), arbeider (1831,1840), overl. Wijns (Tietjerksteradeel) 12.04.1840, z.v. Abe|a|; tr.

[29] Minke Gerbens de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abe Jippes Holwerda, geb. Miedum ca. 1805; volgt [14].

2.                   Gerben Jippes Holwerda, geb. ca. 1809, overl. Tietjerksteradeel 28.01.1819.

3.                   Roel Jippes Holwerda, geb. Wijns (Oenkerk) 26.04.1814, overl. voor 1896, tr. Dantumadeel 06.02.1842 Jetske Dirks de Vries, geb. Jislum (Ferwerderadeel) 26.11.1816, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 27.10.1896, z.v. Dirk Heins de Vries en Simkje Sybes Mellema.

4.                   Pieter Jippes Holwerda, geb. Wijns (Tietjerksteradeel) ca. 1817, arbeider, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 13.08.1884, tr. Leeuwarderadeel 06.06.1844 Aukjen Harmanus Vos, geb. Gersloot (Ængwirden) ca. 1808, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 12.08.1885, d.v. Harmanus Jans Vos en Sjoertsje Eintes.

5.                   Gerben Jippes Holwerda, geb. Wijns (Tietjerksteradeel) 07.12.1819, boerenknecht, overl. Jelsum (Leeuwarderadeel) 01.05.1837.

6.                   Anne Jippes Holwerda, geb. Wijns (Tietjerksteradeel) 26.04.1823, boerenknecht, overl. Hijum (Leeuwarderadeel) 15.07.1848.

 

Noten: |a| ‘zijnde de toenaam der vader en de namen der moeder onbekend’ (overl.akte Tietjerksteradeel 1840 fol.9).

 

[30] Jacob Theunis Regnerus, overl. voor 1831, z.v. Theunis Lieuwes en Doetje Jacobs; tr.

[31] Neeltje Aukes, overl. voor 1831, d.v Auke Simons en Antje Fransen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Jacobs Regnerus, geb. Westernijkerk ca. 1788/1791, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 08.05.1851, tr. Ferwerderadeel 16.05.1812 Sweitze Wybrens Feenstra, geb. Hallum ca. 1787/1788, boerenknecht (1812), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 22.04.1847, z.v. Wybren Sweitzes Feenstra en Janke Aukes.

2.                   Doetje Jacobs Regnerus, geb. Nijkerk ca. 1793; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren