Felix van der Maesen (1921-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Felix van der Maesen, geb. Hellevoetsluis 25.01.1921, promotie Amsterdam UvA 01.02.1950|a|, hoogleraar Eindhoven (1964-1986), overl. Eindhoven 19.09.1999, crem. Heeze 25.09.1999.

 

Noten: |a| proefschrift: De absolute diëlectrische constante van gassen; promotor: J. Clay (1882-1955).

 

[2] Gerard Michel van der Maesen, geb. Amsterdam 14.03.1895, res. 2de luit. (1917), sigarenfabrikant (1921); tr. 2e Rotterdam 27.02.1935 Auguste Becker, geb. Soltmahnen|a| ca. 1894, d.v. Gottlieb Becker en Marie Rosinski; tr. 1e Rotterdam 08.11.1917 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 19.05.1932)
[3] Luberta Maria Gerarda Oudshoorn, Beb, geb. Arnhem 10.05.1894, ass.apoth. (1915), overl. Arnhem 02.02.1979, crem.; tr. 2e Haarlem 16.03.1933|b| Frederik Willem van Roggen, geb. Nijmegen 21.03.1901, ingenieur civiele techniek Delft 1925, hoofding. alg. dienst Provinciale Waterstaat Noord-Holland te Haarlem (1971), overl. Arnhem 19.01.1973, z.v. Johannes Franciscus van Roggen, behanger, en Magdalena Gautzsch.
     AB tr. 1e Ede 05.02.1920 Paulus van Ede, geb. Arnhem 08.05.1883, chauffeur, overl. Arnhem 29.04.1932, z.v. Evert Johannes van Ede, bode, en Rieka van Dijkhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter van der Maesen.

2.                   Felix van der Maesen, geb. Hellevoetsluis 25.01.1921; volgt [1].

3.                   Willy van der Maesen, geb. Hellevoetsluis 25.01.1921, overl. Hellevoetsluis 25.01.1921 (‘des namiddags ten half zes ure’ ‘oud zeven uren’).

 

Noten: |a| nu Sołtmany in Polen; |b| Haarlem’s Dagblad 17.03.1933.

 

[4] Laurentius Josephus Gerardus van der Maesen, geb. Amsterdam 02.08.1861, handelsreiziger (1890), winkelier (1895,1897), geemployeerde (1898), koopman (1900,1903), winkelier (1906), koopman (1924,1925), erevoorzitter van de Algemeene Winkeliers-Vereeniging, RON, overl. Amsterdam 08.04.1940, begr. Amsterdam (RK Bpl. Sint Barbara) 11.04.1940, tr. Amsterdam 16.01.1890

[5] Marie Kollmann, geb. Neuhausen ca. 1867, winkelierster (1890), overl. Amsterdam 09.07.1947, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Sint Barbara) 12.07.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard Michel van der Maesen, geb. Amsterdam 14.03.1895; volgt [2].

2.                   Jan Christiaan van der Maesen, geb. Amsterdam 08.01.1897, tr. Amsterdam 03.09.1925 Henrica Wilhelmina Martens, geb. Hees (Nijmegen) 31.08.1899, d.v. Marinus Martens en Wilhelmina Maria van Uden.

3.                   Marie van der Maesen, geb. Amsterdam 05.04.1898.

4.                   Jacobus Christoffel van der Maesen, geb. Amsterdam 01.10.1900.

5.                   Cornelia Catharina van der Maesen, geb. Amsterdam 10.07.1903, overl. na 1954, tr. Amsterdam 19.05.1924 Cornelis Hendrikus Everardus Brautigam, geb. Amsterdam 27.12.1899, koopman, overl. Heiloo 20.12.1954, z.v. Everardus Brautigam, zeeman, en Johanna Christina Janssens.

6.                   Willibrordus Josephus van der Maesen, geb. Amsterdam 07.11.1906.

 

[6] Nicolaas Cornelis Oudshoorn, geb. Leiden 10.01.1861, banketbakker (1886,1897), fabrikant (1915), koopman (1921), overl. Arnhem 15.12.1932, tr. Arnhem 14.09.1886

[7] Luberta Maria Gerritje Burgers, geb. Arnhem 27.01.1866, overl. Velp (Rheden) 05.06.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Josephina Francisca Oudshoorn, geb. Arnhem 02.05.1887, overl. Amsterdam 13.01.1965, crem., tr. Arnhem 01.11.1906 Johan Jacob Beudeker, geb. Zwolle 26.07.1885, 2e luitenant artillerie KNIL (1906), 1e luit. (1910), kapt. (1919), majoor (1930), luit.kol. (1932), kolonel (1934,1941), generaal-majoor tit. b.d. der artillerie KNIL (1966), overl. Amsterdam 04.03.1966, z.v. Hermanus Diedericus Bernhardus Beudeker, bontwerker (1885), fabrikant (1906), en Catharina Frederika Sophia Moele Bergveld.

2.                   Gerard Maarten Willem Oudshoorn, geb. Arnhem 19.06.1889, employee bij de Bataafsche Petroleummaatschappij te Balikpapan (1915), tr. (‘met de handschoen’) Arnhem 03.08.1915|c| Maria Schönburg, geb. Nohfelden|b| 17.03.1891, d.v. Bernhard Conrad Friedrich Schönburg en Caroline Weck.

3.                   Nicolaas Cornelis Oudshoorn, geb. Arnhem 30.09.1891, overl. Arnhem 02.02.1892.

4.                   Constantina Wilhelmina Oudshoorn, Stanny, geb. Arnhem 30.09.1891, overl. na 1930, otr. Arnhem 13.07.1922, tr. Arnhem 01.08.1922 Lodewijk Constantijn Muller de Montigny, geb. Pekalongan (NOI) 14.04.1859, groot-ambtenaars-examen (1885), controleur 2e klasse Preanger Regentschappen (ben. 18.06.1890), controleur Preanger Regentschappen (ben. 01.02.1900), secretaris Res. Soerakarta (ben. 26.07.1901), assistent resident Afdeling Lebak (Bantam)|d| (ben. 30.01.1906 en 05.04.1906; vermeld 1908), overl. Apeldoorn 09.02.1930, crem. Velsen (Driehuis Westerveld) 13.02.1930, z.v. Georgius Hendrikus Muller (-1882) en Virginia Elisabeth Montigny.
     LCMdM tr. 1e voor 1906 Marie Louise Schäftlein, geb. Amersfoort 21.01.1865, overl. Soerakarta 23.02.1906|a|, d.v. Carl Conrad Schäftlein en Margaretha Elisabeth van Bronckhorst.
– 1898: “Naamsverandering. Aan de Heer L.C. Muller, controleur bij het Binnenlandsch Bestuur te Lengkong in de Afdeeling Soekaboemi (Preanger), is vergund achter zijn geslachtsnaam Muller te voegen dien van De Montigny en zich alzoo voortaan te noemen en te schrijven L.C. Muller de Montigny.”|e|

5.                   Luberta Maria Gerarda Oudshoorn, geb. Arnhem 10.05.1894; volgt [3].

6.                   Nicolette Gerarda Oudshoorn, geb. Arnhem 06.01.1897, overl. Batavia 12.08.1945, tr. Arnhem 16.12.1921 Anthoon Arie Willem Acherman, geb. Arnhem 01.05.1892, boekhouder (1921), hfd. boekh. Ond. Siloewok Sawangan te Weliri (1923,1927), assist. Ond. Westkust te Kepahiang (1930,1934), overl. Bilthoven 28.10.1965, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 02.11.1965, z.v. Arie Anthoon Willem Acherman, koopman, en Aagje van Lonkhuijzen.

7.                   Elisabeth Sophia Oudshoorn, geb. Arnhem 08.03.1906, overl. na 1979, tr. van Staa, overl. voor 1979.

 

Noten: |a| RA 1907 p.124; |b| nu een Gemeinde in Bundesland Saarland; |c| gevolmachtigde van de bruidegom is Johan Melchior Frikkers, 44 jaar, koopman (huw.akte Arnhem 1915 no.270); |d| vijftig jaar eerder bekleedde Eduard Douwes Dekker (Multatuli) de functie van assistent-resident van Lebak; |e| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 25.10.1898.

 

[8] Laurentius Josephus Wilhelmus Hubertus van der Maesen, geb. Amsterdam 08.01.1833, azijnfabrikant (1856), fabrikant (1857,1865), overl. voor 1893|c|, otr. Amsterdam 25.09.1856, tr. Amsterdam 09.10.1856

[9] Cornelia Maria Barbara Klijn, geb. Amsterdam 04.12.1830, overl. Amsterdam 17.01.1893|a||b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardina Maria Cornelia van der Maesen, geb. Amsterdam 08.12.1857, overl. Amsterdam 19.12.1857.

2.                   Cornelia Joanna Maria Josephine van der Maesen, geb. Amsterdam 08.11.1859, overl. Amsterdam 08.10.1937, begr. Buitenveldert (Parochie St. Augustinus) 12.10.1937, tr. Amsterdam 06.07.1893 Dominicus Josephus Antonius Klijn, geb. Amsterdam 24.07.1840 (akte), handelsreiziger, overl. Watergraafsmeer 04.11.1907, z.v. Joannes Bernardus Klijn (ca.1804-1861), commissionair en cichorij-fabrikant, en Klaasientje Beijersbergen.

3.                   Laurentius Josephus Gerardus van der Maesen, geb. Amsterdam 02.08.1861; volgt [4].

4.                   Josephus Hermanus Gerardus Boëtius van der Maesen, geb. Amsterdam 07.05.1863, overl. 02.08.1887|e|.

5.                   Catharina Carolina Maria van der Maesen, geb. Amsterdam 16.08.1864, juff. v. gez. {?} (1919)|f|.

6.                   Maria Josephina Cornelia van der Maesen, geb. Amsterdam 27.12.1865|d|, overl. Moergestel 13.07.1940.

 

Noten: |a| ‘echtgenoote van’ LJWHvdM, aangifte door Johannes Boëtius Ignatius Klijn, 68 jaar, broeder van de overledene (overl.akte Amsterdam 1893 reg. 2 no.484); |b| ‘Mevrouw Wed. CMB van der Maesen, geboren Klijn’ (Algemeen Handelsblad 20.01.1893); |c| niet gevonden in tienjarentafels Amsterdam overlijden 1863-1992; |d| aangifte door Catharina Maria Rijneke, vroedvrouw, 41 jaar, de vader ‘thans ongesteld’ (geb.akte Amsterdam 1865 reg.8 fol.92v); |e| geen plaatsnaam vermeld (annonce collectie CBG); |f| kaart bevolkingsregister ’s-Gravenhage.

 

[10] Andreas Kollmann, woont in Munchen (1890), overl. na 1890, tr.

[11] Josefa Schildberger, overl. voor 1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Kollmann, geb. Neuhausen|a| ca. 1867; volgt [5].

 

Noten: |a| ‘Neuhausen in Duitschland’.

 

[12] Martinus Pieter Oudshoorn, geb. Leiden 17.03.1828, broodbakker (1856,1867), gasfabrikant (1868), directeur der gasfabriek (1871), broodbakker (1877), fabrikant (1884), broodfabrikant (1886), overl. Voorburg 09.05.1915; tr. 2e Ouddorp 17.12.1875 Johanna Adriana den Boer, geb. Loon op Zand ca. 1838, overl. Leiden 27.03.1895, d.v. Hendrik Jacobus den Boer en Maria Bossers; tr. 3e Rijswijk 14.08.1901 Maria Johanna Wäkerlin, geb. Leiden 06.05.1847, overl. ’s-Gravenhage 27.12.1938, d.v. Willem Wäkerlin, letterzetter, en Martina Maartje Gommel; tr. 1e Leiden 07.05.1856

[13] Josephina Maria Schretlen, geb. Leiden 09.09.1831, overl. Nijmegen 04.03.1871.

     MJW tr. 1e Leiden 13.05.1874 Antonie van der Meulen, geb. Utrecht 05.12.1846, veearts, overl. Loenen 06.03.1883, z.v. Cornelis van der Meulen en Johanna Philippina Maria Gijsberti Hodenpijl.

Uit het huwelijk Oudshoorn-Schretlen:

1.                   Martinus Johannes Leonardus Oudshoorn, geb. Leiden 11.02.1857, eerste luitenant der infanterie KNIL (ben. 10.06.1884; vermeld 1896), kapitein der infanterie (1898), overl. ’s-Gravenhage 16.12.1898|a|, tr. Grave 02.10.1884 Elisabeth Françoise Marie Fréderique Josephine Heijligers, geb. Batavia 31.08.1866, overl. ’s-Gravenhage 13.02.1944, d.v. Eugene Joseph Constant Heijligers (-1877) en Christina Maria Francisca van Roer.
     EFMFJH tr. 2e ’s-Gravenhage 20.06.1901 Willem Lodewijk Overduijn, geb. Delft 18.09.1862, kapitein der infanterie (1901), overl. ’s-Gravenhage 24.05.1930, z.v. Willem Lodewijk Overduijn (1816-1868), adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en hoogleraar aan de Koninklijke Akademie te Delft (1862), en Jeanne Charlotte List (1827-1887).
– Levensbericht WLO sr.: nl.wikipedia

2.                   Leonardus Martinus Josephus Oudshoorn, geb. Leiden 14.03.1858, wijnhandelaar, overl. Leiden 07.05.1898.

3.                   Anthonius Josephus Oudshoorn, geb. Leiden 30.04.1859, broodbakker (1879).

4.                   Nicolaas Cornelis Oudshoorn, geb. Leiden 10.01.1861; volgt [6].

5.                   Franciscus Gabriël Anthonius Oudshoorn, geb. Leiden 26.04.1862, overl. Rotterdam 28.07.1895, tr. Rotterdam 12.03.1895 Maria Cornelia Baljon, geb. Rotterdam 24.08.1872, overl. Zeist 06.09.1954, d.v. Cornelis Baljon en Hendrina Barendina Breukel.
     MCB tr. 2e Rotterdam 24.08.1905 Jan Adriaan Leopold Burgerhout, geb. Amersfoort 20.04.1877, overl. Utrecht 22.08.1944, z.v. Gerrit Cornelis Burgerhout en Maria Isabella Ros.

6.                   Josephina Maria Oudshoorn, geb. Leiden 29.06.1863, overl. Delft 05.01.1948, tr. Leiden 20.06.1889 Antonius Dominicus Sala, geb. Leiden 22.05.1861, spiegel- en lijstenfabrikant (1889), overl. Leiden 29.08.1894, z.v. Johannes Hendricus Sala, spiegel- en lijstenfabrikant, en Catharina Petronella Knaapen.

7.                   Magdalena Petronella Oudshoorn, geb. Leiden 22.12.1864, overl. ’s-Gravenhage 12.04.1941, tr. Rotterdam 15.07.1890 Johannes Theodorus Kleijn, geb. Rotterdam 14.05.1862, overl. ’s-Gravenhage 06.02.1941, z.v. Theodorus Christiaan Kleijn en Margaretha Balestra.

8.                   Elisabeth Maria Josephina Oudshoorn, geb. Leiden 24.05.1866.

9.                   Antoinette Carolina Maria Oudshoorn, geb. Leiden 02.09.1867, overl. Leiden 29.10.1867.

10.               Sophia Johanna Francisca Oudshoorn, geb. Nijmegen 10.11.1868, overl. ’s-Gravenhage 25.07.1957.

11.               Johanna Antoinette Oudshoorn, geb. Nijmegen 08.02.1871, violiste (1905), tr. Laren (NH) 08.09.1905 Hermannus Cornelis Lammerts van Bueren, geb. Landsmeer 13.09.1860, student medicijnen Amsterdam, lid ASC 1881, arts 07.04.1894, z.v. Pieter Adrianus Lammerts van Bueren en Maaijke Adriana Vermeijs.
     HCLvB tr. 1e voor 1899 (echtsch. voor 1905) Alida Johanna Kruseman, geb. Vlaardingen ca. 1863, overl. Haarlem 03.11.1930, d.v. Alexander Kruseman en Jacoba Adriana Martha Ledeboer.

Uit het huwelijk Oudshoorn-en Boer:

12.               Johanna Adriana Oudshoorn, geb. Leiden 07.10.1877.

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1898 no.586.

 

[14] Jan Peter Antonie Burgers, geb. Arnhem 26.05.1825, broodbakker, overl. Arnhem 06.10.1880, tr. Rheden 16.09.1852|a|

[15] Gerritje Hupkes, geb. Rheden 09.06.1821, overl. Arnhem 30.10.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wouter Constant Burgers, geb. Arnhem 16.06.1853, overl. Arnhem 22.06.1853.

2.                   Johanna Diderika Luberta Burgers, geb. Arnhem 05.05.1856, overl. Arnhem 22.08.1857.

3.                   Jan Peter Antonie Burgers, geb. Arnhem 21.10.1857, overl. Arnhem 08.12.1858.

4.                   Johanna Diederika Luberta Burgers, geb. Arnhem 20.01.1859, overl. Arnhem 18.09.1874.

5.                   Derk Wouter Burgers, geb. Arnhem 02.11.1860, overl. Arnhem 26.12.1861.

6.                   Luberta Maria Gerritje Burgers, geb. Arnhem 27.01.1866; volgt [7].

 

Noten: |a| akte niet beschikbaar op zoekakten.nl (mei’17).

 

[16] Laurentius Josephus van der Maesen, geb. Bree ca. 1770/1771/1772/1773, medicinae doctor, overl. Amsterdam 15.02.1837, z.v. Laurentius Josephus van der Maesen en Maria Catharina Michiels; otr. 1e Amsterdam 21.08.1801 Henrica Heymerikx, overl. (‘aan de gevolgen van eene beroerte’) Amsterdam 08.09.1822; tr. 2e Amsterdam 10.06.1830

[17] Gerarda Zielhorst, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 03.10.1797,  overl. Amsterdam 11.08.1882, d.v. Willem Zielhorst en Antonetta Gesina Verberg.

Uit het huwelijk van der Maesen-Heymerikx:

1.                   Hermanus Servatius Josephus van der Maesen, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 23.09.1803, tr. 1e Barneveld 23.03.1827 Sophia Elisabeth van Heurn, geb. ca. 1787/1788, overl. Huissen 01.09.1841, d.v. Johannes van Heurn, koopman, en Elisabeth Sophia Heeling; tr. 2e Amsterdam 13.04.1842 Antoinetta Gesina Zielhorst, geb. Amsterdam 16.12.1815 (akte)|a|, modemaakster (1842), d.v. Willem Zielhorst en Antoinetta Gesina Verbergt.

2.                   Elisabeth Maria Josepha van der Maesen, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 28.12.1804.

3.                   Josephus Servatius Hermanus van der Maesen, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 23.10.1807, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 05.11.1807.

4.                   Franciscus Albertus Josephus van der Maesen, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 26.01.1809, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 22.03.1809.

Uit het huwelijk van der Maesen-Zielhorst:

5.                   Maria Josepha van der Maesen, geb. Amsterdam 09.04.1831, overl. Amsterdam 25.11.1891, tr. Amsterdam 01.06.1854 Gerardus Petrus Cornelis van Lammeren, geb. Amsterdam 18.09.1824, fabrikant, overl. Roermond 07.04.1888, z.v. Cornelis van Lammeren en Joanna van der Biesen.
     GPCvL tr. 1e voor 1851 Maria Elisabeth Therese Conrads, ook Maria Theresia, geb. ca. 1826, overl. Amsterdam 01.07.1851.

6.                   Laurentius Josephus Wilhelmus Hubertus van der Maesen, geb. Amsterdam 08.01.1833; volgt [8].

7.                   Hermanus Josephus Gerardus Hubertus van der Maesen, geb. Amsterdam 12.07.1836, tr. Amsterdam 22.07.1858 Maria Magdalena van der Heijden, geb. Rotterdam 19.11.1836, d.v. Carolus van der Heijden, reiziger, en Henderica Elisabeth Horn.

 

Noten: |a| bruid oud 29 jaar (huw.akte Amsterdam 1842 reg.1 fol.86).

 

[18] Boëtius Ignatius Klijn, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 31.07.1791, winkelier (1811), manufactuurwinkelier (1818), lakenwinkelier (1820,1824), winkelier (1834), boekhouder (1840), commissionair (1842), overl. Amsterdam 13.03.1851, z.v. Henricus Klijn en Petronella Botes Romkes; tr. Amsterdam 08.12.1811

[19] Cornelia de Jong, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 28.03.1788|a|, overl. Amsterdam 27.01.1861, d.v. Jacobus de Jong en Maria Kramer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Cornelia Klijn, geb. Amsterdam ca. 1812, overl. Leiden 14.11.1867, tr. Amsterdam 02.01.1840 Joannes Aloysius Grijpink, geb. Amsterdam 21.08.1817 (akte), tabakverkoper (1840, tabakskerver (1872), overl. Utrecht 04.08.1893, z.v. Assuerus Grijpink en Anna Maria van der Aa.
     JAG tr. 2e Zaandam 24.11.1872 Johanna Margaretha Vergouw, geb. Zaandam ca. 1839, overl. Amersfoort 01.08.1912, d.v. Willem Vergouw, winkelier, en Maria Niggebrugge.
     JMV tr. 1e Zaandam 09.06.1861 Johannes Daniel de Bie, geb. Wormerveer ca. 1837, commissaris (1861), overl. voor 1872, z.v. Cornelis de Bie en Regina van Os; tr. 3e Utrecht 18.12.1895 Hendrikus Hartman, geb. Brielle ca. 1847/1849, z.v. Pieter Hartman en Jacoba Pols.
     HH tr. 1e Utrecht 17.03.1875 Maria Wilhelmina Louisa van Straalen, geb. Utrecht 30.03.1851, overl. voor 1895, d.v. Gerrit van Straalen en Elisabeth Geertrui Schadé.

2.                   Hendrik Antonius Nicolaas Klijn, geb. Amsterdam 10.09.1818, tr. Amsterdam 27.07.1842 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 25.04.1849) Carolina Christina Scholte, geb. Amsterdam 22.07.1820 (akte), d.v. Christiaan Johannes Scholte, koopman, en Jacoba Hofland.

3.                   Catharina Dorothea Petronella Klijn, geb. Amsterdam 31.08.1820, overl. Haarlem 12.07.1902.

4.                   Johannes Boëtius Ignatius Klijn, geb. Amsterdam 12.11.1824, koopman, overl. tussen 1893 en 1909, tr. Amsterdam 02.07.1863 Johanna Maria Randshuizen, geb. Amsterdam 17.01.1831 (akte), overl. Amsterdam 04.04.1909, d.v. Bernardus Franciscus Randshuizen, winkelier, en Maria Emerentia van Ginkel.

5.                   Cornelia Maria Barbara Klijn, geb. Amsterdam 04.12.1830; volgt [9].

6.                   Geertruda Maria Constantina Klijn, geb. Amsterdam 10.09.1834, overl. Velsen 26.09.1883.

 

Noten: |a| moeder Kremer.

 

[20] Kollmann.

[21] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andreas Kollmann; volgt [10].

 

[22] Schildberger.

[23] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Josefa Schildberger; volgt [11].

 

[24] Martinus Pieter Oudshoorn, geb. Leiden 01.03.1808, broodbakker (1827,1830), overl. Leiden 20.03.1857, z.v. Maarten Oudshoorn (-1819) en Catrina Breijne; tr. 2e Leiden 19.07.1832 Cornelia Turion, geb. Leiden 06.11.1801, ged. Leiden 11.11.1801, overl. Leiden 10.04.1856, d.v. Anthonij Turion en Cornelia van de Wetering; tr. 1e Leiden 23.05.1827

[25] Petronella Josina Paters, geb. Dordrecht 04.05.1809, overl. Leiden 27.03.1832|b|, d.v. Pieter Christiaan Paters (-1813) en Petronella Josina de Glindt.

     CT tr. 1e Leiden 09.06.1825 Cornelis Outshoorn, geb. Leiden 02.09.1802, overl. Leiden 12.12.1829, z.v. Cornelis Outshoorn en Christina Nieuwerkerk.

Uit het huwelijk Oudshoorn-Paters:

1.                   Martinus Pieter Oudshoorn, geb. Leiden 17.03.1828; volgt [12].

2.                   Pieter Christiaan Oudshoorn, geb. Leiden 08.04.1830, overl. Leiden 17.09.1837.

Uit het huwelijk Oudshoorn-Turion:

3.                   Antonij Marinus Oudshoorn, geb. Leiden 05.06.1833.

4.                   Nicolaas Cornelis Oudshoorn, geb. Leiden 21.08.1834.

5.                   Elisabeth Barendina Oudshoorn, geb. Leiden 04.12.1835, overl. Woubrugge 13.07.1854.

6.                   Cornelia Catharina Oudshoorn, geb. Leiden 28.11.1837, overl. Leiden 27.12.1837.

7.                   Catharina Cornelia Oudshoorn, geb. Leiden 23.01.1839, tr. Leiden 15.12.1869 Johan Christiaan Rating, geb. Rijswijk 01.05.1836, broodbakker, overl. Leiden 07.04.1894, z.v. Frederik Arnold Theodor Rating, broodbakker, en Johanna Frederica Sommer.

 

Noten: |b| moeder Lamberdina (no.248).

 

[26] Daniël Schretlen, geb. Leiden ca. 1780, smid, overl. Leiden 30.05.1835, z.v. Daniël Schretlen, koperslager, en Willemina Halvermaan (ca.1745-1825); otr. Leiden 28.05.1808

[27] Maria Magdalena Sala, ook Helena, ged. Leiden (rk) 07.02.1787, smidsaffaire doende (1846), overl. Leiden 26.08.1868, d.v. Dominicus Sala en Maria Magdalena Werrel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniel Schretlen, ged. Leiden (Kerk de Zon (rk)) 20.05.1809, tabaksverkoper (1834), overl. Bergen op Zoom 03.05.1887, tr. ’s-Hertogenbosch 26.07.1833 Anna Maria Hanssen, geb. ’s-Gravenhage 22.10.1808, d.v. Andreas Petrus Hanssen (-1822) en Maria Christina Vereijck.
– Het ouderpaar Hanssen-Vereijck vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Jan Eduard de Quay (1901-1985), hoogleraar Tilburg.

2.                   Dominicus Antonius Schretlen, ged. Leiden (rk) 04.02.1811, ijzergieter (1846), fabrikant (1883), overl. Leiden 03.03.1883, tr. 1e Amsterdam 17.09.1846 Agathe Susanne Jeanne Methorst, geb. Amsterdam 11.06.1827 (akte), overl. Leiden 29.03.1861|a|, d.v. Willem Elisa Methorst, koopman, en Marie Joseph Latonniot; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 29.04.1862 Josephina Elisabeth  Maria Borzo, geb. ’s-Hertogenbosch 28.04.1826, overl. Nijmegen 22.10.1908, z.v. Joseph Borzo en Anna Maria Sala.

3.                   Helena Geertruida Schretlen, geb. Leiden 20.10.1812.
= w.s. Geertruida Helena Schretlen, geb. Leiden ca. 1814, overl. Leiden 15.11.1888.

4.                   Martinus Johannes Schretlen, geb. Leiden 25.06.1814, arts en verloskundige, overl. Leiden 31.10.1868, tr. ’s-Hertogenbosch 23.10.1860 Maria Magdalena Wilhelmina Borzo, geb. ’s-Hertogenbosch 05.12.1821, w.s. overl. ’s-Hertogenbosch 23.03.1900, d.v. Joseph Borzo en Anna Maria Sala.

5.                   Johanna Wilhelmina Schretlen, geb. Leiden 19.12.1816.
= w.s. Johanna Maria Schretlen, geb. Leiden ca. 1816, overl. Leiden 10.10.1818.

6.                   Johanna Maria Schretlen, geb. Leiden 16.03.1819, overl. Leiden 27.11.1881, tr. Leiden 10.01.1839 Petrus Jacobus Hensterman, geb. Sassenheim 15.02.1814, student M(edicijnen) Leiden 12.02.1835, genees-, heel- en vroedmeester, z.v. Johannes Hensterman en Hendrina Pastoor.

7.                   Carolus Franciscus Schretlen, geb. Leiden 18.04.1821.

8.                   Johannes Wilhelmus Schretlen, geb. Leiden 16.02.1823, overl. Leiden 08.09.1825.

9.                   Marie Antoinette Schretlen, geb. Leiden 31.03.1827, overl. Leiden 18.08.1900, tr. Leiden 20.06.1849 Franciscus Gabriel Antonius Proot, geb. Leiden 17.12.1818, apotheker, overl. Leiden 22.04.1884, z.v. Laurens Franciscus Proot en Sophia Johanna Moleschott.

10.               Johannes Wilhelmus Schretlen, geb. Leiden 12.02.1829, overl. Leiden 07.08.1833.

11.               Josephina Maria Schretlen, geb. Leiden 09.09.1831; volgt [13].

 

Noten: |a| oud 32 jaar (overl.akte Leiden 1861 no.306).

 

[28] Wouter Burgers, geb. Brummen ca. 1795, bakker, overl. Arnhem 19.09.1833, z.v. Harmen Gerrits Burgers (ca.1760-1834|c|), dagloner, en|b| Maria Gerrits Pothof; tr. Arnhem 02.01.1822|a|

[29] Constantina Antonia van Vleuten, geb. Arnhem ca. 1798, overl. Zutphen 17.10.1870, d.v. Jacobus van Vleuten, bakker, en Johanna Geertruij Barendina Rutgers; tr. 2e Arnhem 25.02.1835 Otto Aris van Tricht, geb. ca. 1810, bakker (1835,1841), koffiehuishouder (1863), logementhouder (1864), z.v. Jan van Tricht, notaris, en Sibilla Margaretha van Staveren.

Uit het huwelijk Burgers-van Vleuten:

1.                   Jacobus Herman Burgers, geb. Arnhem 10.04.1822, bakker, overl. Arnhem 08.02.1880.

2.                   Jan Peter Antonie Burgers, geb. Arnhem 26.05.1825; volgt [14].

3.                   Maria Geertruida Burgers, geb. Arnhem 15.01.1827, overl. Arnhem 19.01.1827.

4.                   Maria Geertruida Burgers, geb. Arnhem 09.12.1828, overl. Rotterdam 11.08.1906, tr. Warnsveld 05.08.1854 Hendrik Jan Lijsen, geb. Zutphen 09.08.1829, rijtuighouder, overl. Rotterdam 17.11.1904, z.v. Arnoldus Lijsen, conducteur (1829), logementhouder (1854), en Jannigjen van Lunteren.

Uit het huwelijk Van Tricht-van Vleuten:

5.                   Sibilla Margaretha Adriana van Tricht, geb. Arnhem 13.01.1836, overl. Arnhem 27.06.1836.

6.                   Sebella Margaretha Adriana van Tricht, geb. Arnhem 13.07.1837, tr. Warnsveld 17.10.1863 Eduard Jacob Nieuwland, geb. Zutphen 23.12.1836, kantoorbediende (1863), agent (1864), commissionair in effecten (1866,1870), z.v. Albert Nieuwland, brievenbesteller, en Anna ten Broeke, grossierster (1863).

7.                   Jan Otto van Tricht, geb. Arnhem 10.05.1839, opzichter Staatsspoor (1864), ambtenaar (1906), tr. Arnhem 07.04.1864 Johanna Leonora Antonia van Dijnsen, geb. Arnhem 21.12.1837, overl. na 1906, d.v. Johannes van Dijnsen, geemployeerde aan het provinciaal gouvernement,  en Jantjen Huetink.

8.                   Constantijn Antonie van Tricht, geb. Arnhem 12.08.1841.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Wolter Borgers, tekent met Burgers (huw.akte Arnhem 1822 no.1); |b| Harmen Garrtz Borgers, otr. Brummen 14.06.1786, tr. Brummen 02.07.1786 Marijken Garritz Pothof (inv.366 fol.129|133); |c| Burgers (overl.akte Brummen 1834 no.18).

 

[30] Derk Hupkes, ged. Spankeren en Ellecom 22.07.1781, bakker (1811,1839), bouwman (1840), landbouwer (1848), overl. De Steeg (Rheden) 19.12.1848, otr. Spankeren en Ellecom 29.04.1809, z.v. Geurt Hupkes en Johanna Wentink; tr. Spankeren en Ellecom 16.05.1809

[31] Jantje(n) Wenting, geb. Rosendaal ca. 1789/1790, landbouwster (1851,1852), winkelierster (1853), overl. Rhedersteeg (Rheden) 26.11.1862|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Hupkes, ged. Rheden 27.05.1810, landbouwer, overl. Rhedersteeg (Rheden) 04.09.1879.

2.                   Geurt Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 04.11.1811, overl. Dieren (Rheden) 29.01.1812.

3.                   Johanna Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 07.01.1813, overl. Doesburg 03.12.1864, tr. Rheden 08.10.1840 Johan Adam Neeb, geb. ca. 1807, schrijnwerker, overl. Doesburg 25.02.1886, z.v. Johan Conrad Neeb, bouwman, en Anna Margaretha Broodregt.
     JAN tr. 1e Rheden 13.12.1834 Jacoba Reuver, geb. ca. 1789, overl. Velp (Rheden) 01.10.1839, d.v. Antoni Reuver en Johanna Zoon.

4.                   Everdina Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 13.07.1815, overl. Dieren (Rheden) 11.10.1816.

5.                   Geurt Hupkes, geb. Rhedersteeg (Rheden) 20.12.1816, bakker, overl. Rhedersteeg (Rheden) 09.04.1895, tr. Rheden 23.05.1839 Geertruida Jansen, geb. ca. 1810, overl. Rhedersteeg (Rheden) 11.02.1892, d.v. Philip Jansen, bouwman, en Cornelia Geerlings.

6.                   Everdina Hermina Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 21.09.1818, overl. Rheden 01.09.1857, tr. Rheden 23.04.1840 Jan Dirk Krasenberg, ged. Rheden 04.03.1804, timmerman, overl. Rheden 01.03.1868, z.v. Hendrik Jan Krasenberg, timmerman, en Gerritje Hammink.

7.                   Luberta Hupkes, geb. Rheden 12.02.1820|c|, overl. Arnhem 23.02.1897, tr. 1e Rheden 19.05.1853 Jan Burgers, geb. Brummen ca. 1801/1804/1805, bakker, overl. Utrecht 03.10.1855, z.v. Harmen/Hendrik Burgers en Maria Pothoff; tr. 2e Utrecht 30.07.1862, Gerrit Fredrik Lorentz, geb. Arnhem 24.01.1822, tuinman (1852), overl. Arnhem 26.11.1893, z.v. Tobias Hendrik Lorentz, tuinman, en Teuniske Moll.
     JB tr. 1e Utrecht 13.12.1826 Maria van Straaten, ged. Utrecht 07.07.1799, overl. Utrecht 16.05.1851, d.v. Gerrit van Straaten en Johanna Kemmer.
     GFL tr. 1e Rheden 13.11.1852 Geertruida van Ginkel, geb. Utrecht 11.06.1826, overl. Arnhem 01.12.1861, d.v. Teunis van Ginkel en Helena Simons; uit dit huwelijk: Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928).

     GvG tr. 1e Rheden 22.12.1849 Jan Jacob Jansen, geb. Velp (Rheden) 28.07.1824, tuinman, z.v. Hendrik Jansen, tuinman, en Hendrikje van Ginkel.

8.                   Gerritje Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 09.06.1821|d|; volgt [15].

9.                   Jan Willem Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 13.02.1823, broodbakker, overl. Utrecht 08.12.1896, tr. Brummen 11.01.1851 Jenneken Lentink, geb. Brummen 14.02.1817, overl. Utrecht 18.06.1880, d.v. Lammert Jan Lentink, molenaar, en Elsken Addink.

10.                Dirk Jan Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 30.06.1824, timmerman, overl. Middachtersteeg (Rheden) 28.12.1916, tr. Rheden 01.07.1852 Geertruida Hendrika Geerlings, geb. De Steeg (Rjeden) 28.09.1821, overl. Middachtersteeg (Rheden) 15.01.1915, d.v. Coenradus Geerlings en Hendrina Alphers.

11.                Jantje Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 28.07.1826, overl. Rhedersteeg (Rheden) 29.11.1878.

12.                Gerrit Willem Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 19.02.1828, overl. Rhedersteeg (Rheden) 14.08.1908.

13.                Willemina Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 13.12.1829, overl. Rhedersteeg (Rheden) 28.10.1916.

14.                Evert Jan Hupkes, geb. De Steeg (Rheden) 08.06.1834, schrijnwerker, overl. Parijs (Frankrijk) 05.10.1857|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Rheden 26.10.1857 no.151; |b| ‘zijnde de namen van de ouders van de overledene aan comparanten onbekend’ (overl.akte Rheden 1862 no.142); |c| moeder Wentings (geb.akte Rheden 1820 no.19); |d| vader in de akte Hubkes, tekent met Hupkes (geb.akte Rheden 1821 no.65).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren