Samuel Josua van Embden (1904-2000)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Samuel Josua van Embden, Sam, geb. Amsterdam 13.10.1904, einddiploma 5-jarige HBS, volontair bouwkundig tekenaar (1924), ingenieur bouwkunde Delft 1929|a|, Ďbouwmeester en docentí TH Bandoeng (1948), betrokken bij de masterplannen voor de TH Eindhoven (1952-1969) en de TH Twente (1962-1967), buitengewoon hoogleraar Delft (1964-), lid directie Van Embden, Choisy, Roorda v. Eysinga, Smelt en Wittermans, arch. en stedebouwk. N.V. (1971), BNA-kubus 1982, overl. Bladel 20.09.2000, verloofd 1929|b|, tr. Apeldoorn 19.09.1931 ThťrŤse Ort, geb. Amsterdam 29.01.1910, overl. Bladel 25.06.1999, crem., d.v. Jan Ort (1883-1914) en Leontine Valeton (1882-).
Ė Werk op Campus Drienerlo|c|: De Hallen (1964)|d|, Gebouw voor Elektrotechniek en Fysica (1967)|d|, Gebouw voor Chemische Technologie (1970).
Ė Levensbericht SJvE: nl.wikipedia * De Kleine TU/e Encyclopedie 1956-2006, ß58, pp.126-134.
 
Noten: |a| Delftsche courant 23.06.1924; |b| Algemeen Handelsblad 18.05.1929; |c| Architectenbureau Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt en Wittermans; |d| projectarchitect J. Choisy.
 
[2] Hijman van Embden, geb. Amsterdam 20.09.1868, kantoorbediende (1903,1910), procuratiehouder, overl. Voorburg 24.07.1940|a|, crem. Velsen (Westerveld) 29.07.1940, tr. Nijmegen 03.12.1903
[3] Isabella Wilhelmina Jacobs, geb. Nijmegen 05.01.1880, overl. Sobibor 02.07.1943|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Samuel Josua van Embden, geb. Amsterdam 13.10.1904; volgt [1].

2.                   Josua van Embden, geb. Amsterdam 04.12.1908, ec.drs.. [Voorburg 1940]

 

Noten: |a| Herman (annonce collectie CBG); |b| vermeld op het Monument voor Vrede en Vrijheid te Leischendam.

 

[4] SemuŽl van Embden, geb. Haarlem 26.09.1844, lithograaf (1867), handelsreiziger (1903), overl. na 1913, tr. Amsterdam 18.09.1867

[5] Saartje Zinger, geb. Amsterdam 04.02.1838, onderwijzeres (1867), overl. Watergraafsmeer 19.02.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hijman van Embden, geb. Amsterdam 20.09.1868; volgt [2].

 

[6] JosuŽl Jacobs, geb. Lent (Elst) 17.09.1843, (brood)bakker (1877,1888),hotelhouder (1903), overl. tussen 1903 en 1921, tr. Dinxperlo 24.07.1877|f|

[7] Bertha Cohen, geb. Wezeke ca. 1848, overl. tussen 1903 en 1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Elisabeth Jacobs, geb. Nijmegen 17.06.1878, overl. Amsterdam 11.01.1956|e|, tr. Nijmegen 24.12.1900 Herman Mendel Jacobs, geb. Arnhem 03.08.1871, hoofdmachinist (1900), fabrieksdirecteur (1932), overl. Amsterdam 18.10.1955|d|, begr. Muiderberg (Isr.Bpl.) 20.10.1955, z.v. Kerst Jacobs, koopman, en Carolina Mendels.

2.                   Isabella Wilhelmina Jacobs, geb. Nijmegen 05.01.1880; volgt [3].

3.                   Sophia Regina Jacobs, geb. Nijmegen 30.10.1881, overl. New York 1963|b|, tr. Amsterdam 30.11.1921 Levie van Gelderen, later Louis Joseph van Gelderen|a|, geb. Maassluis 10.07.1868, directeur van een rederij van vischschepen (1912), reder (1921), president-commissaris en oud-directeur van de NV Visscherij-Maatschappij ďVlaardingenĒ en oud-voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor de Haring-Visscherij|c| (1937), lid gemeenteraad van Vlaardingen (1902-1912), OON, overl. ís-Gravenhage, begr. ís-Gravenhage (Ned.Isr.Bpl.) 05.08.1937, z.v. Joseph Philip van Gelderen en Sara Haantje.
†††† LJvG tr. 1e Rotterdam 18.05.1893 Marie Henriette Soberski, geb. Amsterdam 04.09.1873, overl. ís-Gravenhage 27.10.1918, d.v. Louis Soberski en Celestina Posno.

4.                   Henriette Margaretha Jacobs, geb. Nijmegen 29.10.1882, overl. Sobibor 02.07.1943, tr. Utrecht 18.05.1916 Simon JoŽls, geb. ís-Gravenhage 06.09.1891, overl. Sobibor 02.07.1943, z.v. Emanuel JoŽls en Henriette Walewijk.

5.                   Catharina Judith Jacobs, geb. Nijmegen 28.07.1884, overl. Auschwitz 11.02.1944.

6.                   Agatha Gesina Jacobs, geb. Nijmegen 17.10.1886, overl. Nijmegen 18.10.1886.

7.                   Julie Hendrina Jacobs, geb. Nijmegen 02.12.1888, tr. Amsterdam 31.05.1917 Adolph Koppel, geb. Zutphen 27.04.1886, etaleur, z.v. Abraham Koppel, slager, en Caroline Anschel.

 

Noten: |a| naamswijziging met toestemming bij KB, vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 19.03.1919 (geb.akte Maassluis 1868 no.79); |b| Algemeen Handelsblad 09.05.1963; |c| ook oud-voorzitter van de Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij; |d| Jacobs van Lent (Nieuw Israelietisch weekblad 21.01.1955); |e| wede Jacobs van Lent (Nieuw Israelietisch weekblad 20.01.1956); |f| vader Heumann, moeder Moisses, get. o.a. Izaak Heilbron, oud 72 jaar, oom der bruid (huw.akte Dinxperlo 1877 no.10).

 

[8] Abraham Isaac van Emden, geb. Amsterdam 22.03.1817, onderwijzer (1840), godsdienstonderwijzer (1844), schoolonderwijzer (1846,1855), graveur (1856), lithograaf (1860,1867), overl. Amsterdam 21.06.1884|d|, tr. Amsterdam 29.04.1840|a| 

[9] Leentje Salomon Kopuit, geb. Amsterdam 12.10.1818, overl. Amsterdam 17.01.1890|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Haarlem 19.04.1842.

2.                   levenloze zoon, Haarlem 20.02.1843.

3.                   levenloze zoon, Haarlem 24.12.1843.

4.                   Izak van Embden, geb. Haarlem 26.09.1844|b|, overl. Haarlem 21.11.1844.

5.                   SemuŽl van Embden, geb. Haarlem 26.09.1844|c|; volgt [4].

6.                   David van Emden, geb. Haarlem 30.03.1846, overl. Haarlem 20.07.1846.

7.                   Isaac van Emden, geb. Haarlem 07.05.1847, commissionair (1872,1901), overl. na 1911,tr. Amsterdam 02.05.1872 Trijntje van Weezel, geb. Amsterdam 26.08.1839, overl. na 1911, d.v. Jacob van Weezel, koopman, en Hanna Barend Koch.

8.                   Elisabeth van Emden, geb. Haarlem 27.12.1848, overl. Amsterdam 22.11.1887.

9.                   Bernardus van Emden, geb. Haarlem 03.02.1850, steendrukker, tr. Weesp 28.06.1882 Sophia de Jongh, geb. Amsterdam 27.01.1852, d.v. Mozes de Jongh en Rachel Barend Frenkel.

10.               Dina van Emden, geb. Haarlem 01.01.1852.

11.               Maurits van Emden, geb. Haarlem 01.08.1853.

12.               Anna Sophia van Emden, geb. Haarlem 29.06.1855, overl. Haarlem 18.09.1855.

13.               Rosalie van Emden, geb. Haarlem 31.07.1856, overl. Haarlem 20.09.1861.

14.               Anna van Emden, geb. Haarlem 04.04.1860, overl. Haarlem 27.09.1861.

 

Noten: |a| bruidegom in akte van Emden, tekent met van Embden, bruid in akte en tekent met Kopuit (huw.akte Amsterdam 1840 reg.2 fol.130); |b||c| vader in akte en tekent met van Embden, moeder Kopuijt; |d| van Emden e.v. Kopuit (Algemeen Handelsblad 24.06.1884; |e| Kopuit wede van Emden (Algemeen Handelsblad 19.01.1890).

 

[10] Hijman Abraham Zinger, geb. Amsterdam 27.12.1788, koopman (1827,1867), overl. voor 1887, tr. Amsterdam 10.01.1827

[11] Henriette Jonathan Judels, geb. Amsterdam 20.05.1797, overl. Amsterdam 28.02.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jonathan Zinger, geb. Amsterdam 25.05.1829, koopman (1859), steendrukker (1867), commissionair (1889,1901), makelaar in huizen (1908), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.08.1908, tr. Amsterdam 25.05.1859 Aaltje Barmes, geb. Amsterdam ca. 1836/1837, dienstbaar (1859), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.02.1918, d.v. David Pinas Barmes en Kaatje Nathan Sodig, fruitwerkster (1859).

2.                   Sophia Zinger, geb. Amsterdam 23.09.1831, mutsenmaakster (1860), overl. na 1899, tr. Amsterdam 30.05.1860 David Polak, geb. Leeuwarden 25.06.1823, koopman, overl. voor 1888, z.v. Samuel Polak, koopman, en Rachel Daniels.

3.                   Saartje Zinger, geb. Amsterdam 04.02.1838; volgt [5].

 

[12] IsraŽl Jacobs, geb. Lent ca. 1780/1782/1783, joods slager (1822), slager (1823,1838), vleeshouwer (1843), overl. Lent (Elst) 16.05.1858, tr. Elst 23.04.1822|a|

[13] Mijntje EmanuŽl Kok, geb. Tiel ca. 1801, dienstmaagd (1822), vleeshouwster (1875), overl. Lent (Elst) 06.07.1883|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Kock):

1.                   Kerst Jacobs, geb. Lent (Elst) 12.05.1823, koopman, tr. Elst 19.03.1856 Carolina Mendels, geb. Arnhem 19.02.1831, d.v. Emanuel Mendels, koopman, en Wilhelmina van den Berg.

2.                   Sophia Jacobs, geb. Lent (Elst) 12.03.1825, overl. Lent (Elst) 03.09.1880.

3.                   Hendrina Jacobs, geb. Lent (Elst) 19.04.1827, overl. Nijmegen 21.04.1917, tr. Elst 15.06.1875 Abraham Wertheim, geb. Bocholt|c| ca. 1843/1843, slachter (1875), vleeshouwer (1888), z.v. Philiph Wertheim en Jetta JoŽl. [Bocholt 1888]

4.                   EmanuŽl Jacobs, geb. Lent (Elst) 30.09.1829, overl. Nijmegen 12.05.1911.

5.                   Bernt Jacobs, geb. Lent (Elst) 08.09.1831, overl. Zutphen 07.04.1909|d|.

6.                   Herman Jacobs, geb. Lent (Elst) 01.06.1836.

7.                   Jacob Jacobs, geb. Lent (Elst) 30.09.1838, koopman, overl. voor 1942, tr. Oss 16.06.1891 Anaatje Betha Meijler, geb. Oss 01.06.1863, overl.Apeldoorn 11.03.1942|e||f|, d.v. Meijer Meijler, koopman, en Esther Rebecca Levison.

8.                   Louis Jacobs, geb. Elst ca. 1842, koopman, overl. Zevenbergen 26.12.1887, tr. Zevenbergen 20.01.1886 Hester Beerenborg, geb. Breda 13.08.1843, overl. Dordrecht 16.06.1926, d.v. Joseph Beerenborg, koopman, en Anna van Ham.
†††† HB tr. 2e Zevenbergen 19.08.1891 David van den Bergh, geb. Eindhoven 16.07.1842, overl. Dordrecht 12.10.1910, z.v. DaniŽl van den Bergh, koopman, en Rachel Oppenheimer.
†††† DvdB tr. 1e Dordrecht 23.08.1871 Kaatje Allemans, geb. Dordrecht 10.02.1853, overl. Dordrecht 28.02.1891, d.v. Nathan Abrahams en Antje Kok.

9.                   JosuŽl Jacobs, geb. Lent (Elst) 17.09.1843; volgt [6].

 

Noten: |a| bruidegom Eliaser; |b| wede Eliaser genaamd IsraŽl Jacobs (overl.akte Elst 1883 no.62); |c| destijds in PreuŖen, nu in Kreis Borken, Region WestmŁnsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| ook overl.akte Nijmegen 1909 no.285; |e| aangifte door een gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1942 no.233); |f| ook overl.akte Nijmegen 1942 no.316.

 

[14] Heimann Abraham Cohen, overl. [Bocholt] voor 1877, tr.

[15] Bella Abraham Mozes, overl. [Bocholt] tussen 1888 en 1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bertha Cohen, geb. Wezeke|a| ca. 1848; volgt [7].

2.                   Julia Cohen, geb. Bocholt|b| ca. 1851, overl. na 1898, tr. Leiden 11.10.1882 Hijman van Gelder, geb. Leeuwarden 29.03.1853, winkelier, overl. na 1898, z.v. David Joseph van Gelder, negotiant in effecten, en Sara Abraham LŲwenstamm.

3.                   Regina Cohen, geb. Bocholt 05.10.1855, overl. Velsen 19.10.1913, tr. Nijmegen 10.03.1903|d| Abraham Jacobson, geb. Ravenstein 02.06.1846, koopman, overl. Haarlem 24.05.1915, z.v. Jacob Jacobson en Sophia Salomon Diamant.
†††† AJ tr. 1e Haarlem 05.01.1870 Flora Velleman, geb. Haarlem 04.12.1840, overl. Haarlem 06.11.1901, d.v. Levie Andries Velleman, koopman, en Leentje de Vries.

4.                   Jeannette Cohen, geb. Bocholt 04.04.1860, tr. Bocholt 27.11.1888|c| Jacob Groenman, geb. Amsterdam 11.11.1861, diamantwerker, z.v. Philipp Groenman, diamantwerker, en Marianne Hamburger.

 

Noten: |a| nu Weseke, Stadtteil van Borken, Region MŁnsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| destijds in KŲnigreich PreuŖen, nu in Kreis Borken, Region WestmŁnsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| ingeschreven extract, get. o.a. Abraham Wertheim (huw.akte Amsterdam 22.01.1889 reg.1 fol.49); |d| get. o.a. EmanuŽl Jacobs, oud 73 jaar, JosuŽl Jacobs, oud 58 jaar, Heiman van Embden, oud 34 jaar, kantoorbediende (huw.akte Nijmegen 1903 no.52).

 

[16] Isaac Abraham van Embden, geb. Amsterdam 1786, oudijzerkoper (1840), smid (1848,1855), oudijzerkoper (1861), tr.

[17] Dina David van Wittene, geb. Amsterdam 1789, overl. na 1861.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham van Embden, geb. Amsterdam 22.03.1817; volgt [8].

2.                   Annaatje van Embden, geb. Amsterdam 27.09.1823, overl. tussen 1879 en 1886, tr. Amsterdam 23.10.1850 Asser Isaac Croese, geb. Amsterdam 02|09.09.1820, slachtersknecht (1850), vleeshouwer (1861), overl. tussen 1879 en 1886, z.v. Isaas Asser Croese en Matje Salomon Draaijer.

3.                   Eva van Embden, geb. Amsterdam ca. 1826, dienstbaar (1851), overl. na 1892, tr. Amsterdam 13.03.1861 Wolf Machiel Cohen Polak, geb. Amsterdam ca. 1806, venter, overl. Amsterdam 24.03.1879|c|, z.v. Machiel Wolf Cohen Polak, venter, en Grietje Elias Orpes.
†††† WMCP tr. 1e Amsterdam 16.09.1835 Beletje Samuel Troost, geb. Amsterdam ca. 1804, naaister (1835), overl. voor 1861, d.v. SamuelTroost en Judic Eliazer Gobes.

4.                   David van Embden, geb. Amsterdam 12.10.1829|b|, negotiant (1848), koopman (1855), werkman (1899), overl. na 1899, tr. Amsterdam 09.05.1855|a| Grietje Isaac de Boer, geb. Amsterdam ca. 1823, dienstbaar (1855), overl. voor 1899, d.v. Isaac Hartog de Boer en Roosje Abraham van Embden.

 

Noten: |a| bruidegom in akte van Emde, tekent met van Embden (huw.akte Amsterdam 1855 reg.3 fol.69v); |b| van Emde (Militieregister Amasterdam); |c| Wolff van Emden (annonce collectie CBG).

 

[18] Salomon Barend Kopuijt, geb. Amsterdam ca. 1794, koopman (1816), overl. voor 1839, z.v. Barend Simon Kopuijt, koopman, en Vogeltje Emanuel; tr. Amsterdam 11.12.1816|a|

[19] Betje Marcus, geb. Amsterdam ca. 1792, overl. na 1860, d.v. Marcus Aron en Annaatje Zacharius.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leentje Kopuit, geb. Amsterdam 12.10.1818; volgt [9].

2.                   Marcus Kopuit, geb. Amsterdam 17.10.1819, diamantslijper (1839,1860), bode (1882), tr. Amsterdam 24.07.1839 Saartje Benedictus Bak, geb. Amsterdam 28.12.1819, overl. na 1882, d.v. Benedictus Joseph Bak en Beletje Soal Polak.

3.                   Barend Kopuit, geb. Amsterdam 26.08.1821, venter, overl. voor 1875, tr. Amsterdam 28.06.1848 Rachel Stokvis, geb. Amsterdam 22.01.1825, overl. tussen 1897 en 1919, d.v. DaniŽl Stokvis, koopman, en Hanna Ansdries Snijder.

4.                   Vogeltje Kopuit, geb. Amsterdam 05.05.1826, naaister (1860), overl. na 1895,tr. Amsterdam 03.10.1860 Simon Abraham Zwitser, geb. Amsterdam 06.07.1828, schijvenschuurder (1860,1884), overl. voor 1888, z.v. Abraham Simon Zwitser, smid, en Sellie Gans.

 

Noten: |a| bruidegom Ďvoorheen genaamd Cohení (huw.akte Amsterdam 1816 reg.5 fol.70).

 

[20] Abraham Mozes Zinger, overl. voor 1827, tr.

[21] Esther Rubens, overl. na 1827.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hijman Abraham Zinger, geb. Amsterdam ca. 1790; volgt [10].

 

[22] Jonathan Judels, overl. voor 1827, tr.

[23] Betje Mozes Hartloper, overl. na 1836.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette Judels, geb. Amsterdam ca. 1800; volgt [11].

2.                   Morits Judels, geb. Amsterdam ca. 1803/1804, diamantslijper, overl. na 1871, tr. Amsterdam 08.07.1835 Maria Eduard Fles, geb. Leeuwarden ca. 1808/1809, overl. na 1871, d.v. Eduard Fles, koopman, en Rachel Joseph Levie.

3.                   Sophia Judels, geb. Amsterdam 03.03.1804, naaister (1836), overl. na 1869, tr. Amsterdam 13.01.1836 Gerrit Hijman Mesritz, geb. Amsterdam ca. 1801, muzikant, overl. voor 1862, z.v. Hijman Mesritz, onderwijzer, en Ester Joseph.

4.                   Louis Judels, geb. Amsterdam ca. 1805/1806, drukkersleerling (1829), steendrukker (1835,1836), tr. Amsterdam 16.09.1829 Judik Bouwman, geb. Amsterdam ca. 1811, naaister (1829), d.v. Daniel Bouwman, schoenpoetser, en Esther Moses.

 

[24] Gerson Jacobs, slager, overl. voor 1801, tr.

[25] Fijtje IsraŽl, ook Sophia, overl. tussen 1801 en 1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roosje Gerson Jacobs, geb. Nijmegen ca. 1770, overl. voor 1846, otr. Amsterdam 23.01.1801 Salomon Aron, geb. Offenbach, overl. voor 1846.
†††† SA tr. 1e Annaatje Jacob, overl. voor 1801.

2.                   IsraŽl Jacobs, geb. Lent ca. 1780/1782/1783; volgt [12].

 

[26] Emanuel Josua Kok, geb. Nijmegen ca. 1750, koopman (1819,1822), overl. Tiel 16.01.1823, z.v. Jozua Hijman en Mijntje Hijman; tr.

[27] Hendrina Heijman, geb. Nikkenich bij Bonn|h| ca. 1756, overl. Lent (Elst) 22.12.1840|g|, d.v. Levij Mendel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Izaak Kok, geb. Zoelen xx.09.1790, koopman, overl. Tiel 11.04.1873, tr. Tiel 08.05.1822|a| Judith Pino, geb. Nevigis (Pruissen)|b| 1793, overl. Tiel 03.07.1886, d.v. Samuel Alexander Pino, koopman, en Bella Isaac (-1795).

2.                   Jacob Kok, geb. Tiel 10.07.1794, koopman, tr. 1e Oss 08.04.1819|d| Sara van der Wielen, geb. Oss 04.02.1790, overl. Tiel 04.10.1826, d.v. Isašk Moses van der Wielen (-1810) en Barein/Brijn Isašk (-1807); tr. 2e Tiel 24.06.1828|e| Betje Wolf Zeckendorf, geb. Amsterdam 08.07.1809, d.v. Wolf Mozes Zeckendorf, koopman, en Grietje Davids Zaag.
†††† BWZ tr. 2e Amersfoort 14.12.1865 Jacob Eliazer Herschel, geb. Amersfoort ca. 1796/1797, overl. Utrecht 30.05.1873|f|, z.v. Eliazer Hertschel en Mietje Jacob van Gelder.
†††† JEH tr. 1e Amersfoort 29.07.1818 Dina Benjamina Schaap, geb. Amersfoort ca. 1792, overl. Maerrsfoort 25.04.1857, d.v. Benjamin Levie Schaap en Rebecca Rachael Heijmans; tr. 2e Amersfoort 29.04.1858 Hester Hartog Lamed, geb. Amsterdam ca. 1803/1804, overl. Amersfoort 02.05.1860, d.v. Hartog Mozes Lamed, koopman,en Sara Jacob van Gelder.
†††† HHL tr. 1e Harderwijk 17.11.1830 Isaac Marcus, geb. ca. 1799, koopman, overl. Harderwijk 25.12.1852, z.v. Salomon Marcus, koopman, en Sara Nias.

3.                   Mijntje Kok, geb. Tiel ca. 1801; volgt [13].

 

Noten: |a| bruid voormaals genaamd Judith Alexander, vader v/d bruid voormaals genaamd Samuel Alexander; |b| nu Neviges, Stadtbezirk van Velbert, Kreis Mettmann, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| bruidegom geb. Tiel, moeder v/d bruidegom Hendrijn Levie (huw.akte Oss 1819 no.7); |e| bruidegom geb. Zoelen (huw.akte Tiel 1828 no.19); |f| ook overl.akte Amersfoort 1873 no.174; |g| Hendrijn Cohen, moeder onbekend (overl.akte Elst 1840 no.62); |h| nu Nickenich, Landkreis Mayen-Koblenz, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[28] Abraham Cohen, tr.

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Heimann Cohen; volgt [14].

 

[30] Abraham Mozes, tr.

[31] Jette Simon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bella Abraham Mozes; volgt [15].

2.                   Jette Abraham, geb. Wulfsen (Pruissen)|b| ca. 1823, overl. Dinxperlo 01.10.1873|a|, tr. voor 1846 Izaak Heilbron, geb. Crumberg (Nassau)|c| ca. 1805, koopman (1846,1877), overl. Dinxperlo 09.08.1886.

 

Noten: |a| vader Mozes Abraham (overl.akte Dinxperlo 1873 no.51); |b| nu in Landkreis Harburg, Bundesland Niedersachsen; |c| w.s. Cramberg, Naturpark Nassau, Rhein-Lahn-Kreis, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 


Bijlage A

 

*[32] Abraham Ruben van Embden, overl. voor 1820, tr.

*[33] Hendrikje Daniel, overl. voor 1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ester van Embten, geb. Amsterdam ca. 1785, tr. Alkmaar 26.04.1812 Aron Jacob Elzas, geb. Alkmaar ca. 1786, koopman, z.v. Jacob Marcus en Kaatje Moses.

2.                   *Isaac van Embden, geb. Amsterdam 1786; volgt [16].

3.                   Roosje van Embden, geb. Amsterdam ca. 1794, baker (1856,1867), overl. na 1867, tr. Amsterdam 29.11.1820 Isaac Hartog de Boer, geb. Amsterdam ca. 1785, schoenlapper, overl. voor 1855, z.v. Hartog Levie de Boer, kleermaker, en Grietje Moses.
Uit dit huwelijk: Grietje Isaac de Boer (ca.1823-voor1899), tr. Amsterdam 09.05.1855 David van Embden (1829-na1899), z.v. Isaac Abraham van Embden en Dina David van Wittene.
†††† IHdB tr. 1e Lea Salomon Delden, overl. voor 1820.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren