Lambertus Johannes Folkert Broer (1916-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2017)

 


 

[1] Lambertus Johannes Folkert Broer, Bert, geb. Dordrecht 17.01.1916, promotie Amsterdam UvA 03.10.1945, lector Amsterdam UvA (1946-1949), hoogleraar Delft (1949-1961), hoogleraar Eindhoven, overl. 08.12.1991, tr. Gabriëllina Elberta van Delden, Lina, geb. Vaassen 02.05.1916, overl. Eindhoven 19.02.2017, crem. Eindhoven 25.02.2017, d.v. Hendrik van Delden (1877-1937) en Arentje van Weel (1880-).

 

Noten: |a| proefschrift: Beschouwingen en metingen over de paramagnetische relaxatie; promotor: C.J. Gorter (1907-1980).

 

[2] Ime Broer, geb. Slood (Hoogeveen) 15.09.1889, overl. Son 26.05.1963, crem. Dieren, tr. Ooststellingwerf 09.08.1912

[3] Jansje van der Meulen, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 14.03.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertus Johannes Folkert Broer, geb. Dordrecht 17.01.1916; volgt [1].

2.                   M.A. Broer.

 

[4]

[5] Grietje Boersma, geb. Molendijk (Hoogeveen) 07.02.1865, overl. Assen 08.01.1946; tr. Hoogeveen 11.11.1893 Berend Broer, geb. Drijberscheveld (Beilen) 06.07.1864, rijkscommies te Lonneker (1893), rijksambtenaar (1894,1896), belastingkommies (1921), overl. Hattem 23.02.1944.

Kind van Grietje:

1.                   Ime Boersma, later Broer|a|, geb. Slood (Hoogeveen) 15.09.1889; volgt [2].

Uit het huwelijk Broer-Boersma:

2.                   Arend Broer, geb. Boekelo (Lonneker) 09.10.1894, overl. Rotterdam 31.01.1955, tr. Rotterdam 12.04.1922 Marrigje Hardenbol, geb. Rotterdam 17.05.1895, d.v. Andreas Hardenbol en Neeltje Verburg.

3.                   Wilhelmina Aleida Broer, geb. Boekelo (Lonneker) 28.02.1896, onderwijzeres (1921), tr. Steenwijk 07.10.1921 Anne Roelof Boer, geb. Beilen 03.01.1891, hoofd eener school (1921), z.v. Roelof Boer, onderwijzer, en Harmanna de Boer.

 

Noten: |a| erkend bij het huwelijk (huw.akte Hoogeveen 1893 no.79 en geb.akte Hoogeveen 1889 no.272).

 

[6] Lambertus van der Meulen, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 17.04.1860, overl. Ooststellingwerf 27.04.1947, tr. Weststellingwerf 12.08.1886

[7] Zwaantje Jongedijk, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 17.08.1863, overl. Ooststellingwerf 05.02.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Froukje van der Meulen, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 31.01.1887, tr. Weststellingwerf 03.06.1911 Hendrik Schaap, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 17.08.1880, z.v. Wiecher Schaap en Aukje Jans Bosscha.

2.                   Jansje van der Meulen, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 14.03.1888; volgt [3].

3.                   Lambertus Johannes Folkert van der Meulen, geb. Ooststellingwerf 05.08.1889, onderwijzer (1915), tr. Haarlem 27.07.1915 Carolina Johanna Pieleprat, geb. Haarlem 12.12.1890, onderwijzeres (1915), d.v. Hendrik Johannes Pieleprat (1860-1946), boekdrukker, en Dirkje Rigter (ca.1867-1950).

4.                   Henderina van der Meulen, geb. Ooststellingwerf 13.10.1891, onderwijzeres aan de O.L. School aan de Meidoornstraat te ’s-Gravenhage, overl. ’s-Gravenhage 16.06.1948, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik-en-Duinen) 19.06.1948.

 

[8]

[9]

 

[10] IJme Boersma, geb. Kuinre 03.06.1835, timmerman (1859,1893), overl. Schoten 12.07.1913, tr. Hoogeveen 25.06.1859

[11] Aaltje Winkel, geb. Het Haagje (Hoogeveen) 03.01.1837, dienstmeid (1859), overl. Bloemendaal 19.03.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harm Boersma, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 24.09.1859, overl. Molendijk (Hoogeveen) 10.09.1866.

2.                   Aaltje Boersma, geb. Het Schut (Hoogeveen) 15.03.1862, overl. Haarlem 21.06.1941, tr. Hoogeveen 23.05.1891 Gerrit Ravensbergen, geb. Woubrugge ca. 1864, molenaar in de Haarlemmermeer (1891), overl. Haarlem 21.08.1935, z.v. Gerrit Ravensbergen en Engelina Maria van Vliet.

3.                   Grietje Boersma, geb. Molendijk (Hoogeveen) 07.02.1865; volgt [5].

4.                   Harm Boersma, geb. Het Schut (Hoogeveen) 01.03.1868, overl. Hoogeveen 09.05.1949, tr. Hoogeveen 05.05.1894 Hillechien Kellij, geb. Stuifzand (Ruinen) 02.10.1869, overl. Hoogeveen 02.10.1949, d.v. Jan Kellij, arbeider, en Lammechien Bosman.

5.                   Johanna Boersma, geb. Het Schut (Hoogeveen) 07.02.1871, dienstmeid (1892), overl. Sloot (Hoogeveen) 17.02.1892.

6.                   levenloze dochter, Het Schut (Hoogeveen) 21.10.1874.

7.                   Femmigje Boersma, geb. Het Schut (Hoogeveen) 01.05.1876, overl. Het Schut (Hoogeveen) 19.02.1877.

 

[12] Lambert Koops van der Meulen, geb. Oldeberkoop ca. 1807, landbouwer (1847,1858), overl. Weststellingwerf 18.04.1882, tr. Ooststellingwerf 18.12.1844

[13] Jantje Kornelis Narre, geb. Steggerda (Weststellingwerf) 06.07.1825, overl. Weststellingwerf 11.09.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Koop Lamberts van der Meulen, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 12.03.1845, overl. Ooststellingwerf 20.07.1845.

2.                   Koop Lamberts van der Meulen, geb. Ooststellingwerf 03.01.1847.

3.                   Kornelis Lamberts van der Meulen, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 12.09.1849.

4.                   Sjoukje Lammerts van der Meulen, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 13.03.1853, tr. Weststellingwerf 26.05.1877 Jannes Willems Nijhof, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 14.10.1846, z.v. Willem Jannes Nijholt en Trijntje Annes Bosma.

5.                   Marten Lammerts van der Meulen, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 02.08.1855, bakker te Noordwolde (Weststellingwerf) (1900), overl. Zwolle 17.01.1900, tr. Ooststellingwerf 25.03.1882 Hendrikje Veenstra, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 23.05.1854, d.v. Gerben Oebeles Veenstra en Klaasje Roelofs Zeldenrust.

6.                   Gatse Lammert van den Meulen, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 20.04.1858.

7.                   Lambertus van der Meulen, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 17.04.1860; volgt [6].

8.                   Lammigje van der Meulen, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 21.10.1863, overl. Weststellingwerf 14.09.1880.

9.                   Gerrit van der Meulen, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 21.03.1865, tr. Weststellingwerf 13.05.1893 Tjaltje Bakker, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 25.06.1868, overl. Weststellingwerf 26.03.1942, d.v. Jacob Bartelds Bakker en Janke Annes de Groot.

 

[14] Johannes Folkerts Jongedijk, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 03.02.1825, overl. Weststellingwerf 02.08.1865, tr. Weststellingwerf 07.06.1855

[15] Vroukje Sipkes Roders, ook Froukje, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 27.08.1829; tr. 2e Weststellingwerf 04.04.1868 Johan Hendrik Zier Horst Molewijk, geb. Frederiksoord (Weststellingwerf) 02.04.1831, overl. Weststellingwerf 14.06.1888, z.v. Stefanus Molewijk en Maria Magdalena Horst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sipke Jongedijk, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 27.11.1855, overl. Weststellingwerf 05.06.1856.

2.                   Henderina Jongedijk, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 14.04.1858, overl. Ooststellingwerf 18.03.1931.

3.                   Aaltje Jongedijk, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 29.10.1860, overl. Weststellingwerf 16.11.1869.

4.                   Zwaantje Jongedijk, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 17.08.1863; volgt [7].

5.                   Johannes Folkert Jongedijk, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 06.11.1865, overl. Almelo 08.10.1938, tr. Weststellingwerf 02.09.1893 Grietje Roders, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.04.1865, overl. Ooststellingwerf 13.02.1925, d.v. Wybe Harmens Roders en Froukjen Jans Kiers.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20] Harmen Berends Boersma, geb. Kuinre 03.08.1793, timmerman (1822), overl. Agterveen (Kuinre) 01.11.1854, z.v. Berend Harmens Boersma, boer, en Immigje Bouwes, tr. Kuinre 27.01.1822

[21] Grietje Hartkamp, geb. Kuinre 12.01.1797, overl. Kuinre 17.04.1868, d.v. Hendrik Hartkamp, bakker, en Geertjen Loos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertjen Boersma, geb. Kuinre 27.12.1823 (no.45), naaister (1857), overl. Kuinre 06.01.1877, tr. Kuinre 14.03.1857 Jacobus Klarenberg, geb. IJsselham (Oldemarkt) 1826 (no.61), koopman (1857), overl. Kuinre 01.10.1882, z.v. Klaas Klarenberg (ca.1788-1855), koopman, en Jacobjen Berkenbos (ca.1797-).

2.                   Hendrik Boersma, geb. Kuinre 1830 (no.10), timmermansknecht (1858), overl. na 1883, tr. Kuinre 19.05.1858 Klaasjen Glastra, geb. Kuinre 17.10.1829 (no.32), dienstmeid (1858), overl. na 1883, d.v. Jan Glastra, visser, en Hilligje Klaassen de Jonge.

3.                   Dina Boersma, geb. Kuinre 1833 (no.5), overl. Kuinre 31.05.1892, tr. Kuinre 16.06.1860 Wijpke Koopmans, geb. Kuinre 07.12.1829 (no.40), timmermansknecht (1860), timmerman (1900), overl. Kuinre 09.03.1900, z.v. Meine Wijpkes Koopmans, timmerman, en Wijbigjen Jans Koopmans.

4.                   IJme Boersma, geb. Kuinre 03.06.1835; volgt [10].

 

[22]

[23] Alida Winkel, geb. De Molendijk (Hoogeveen) 19.12.1813, arbeidster (1837), d.v. Koert Uiterwijk Winkel (1791-1856), scheepstimmerman, remplacant/militair, en Janna Gerrits Ommens (ca.1794-).

Kind van Alida:

1.                   Aaltje Winkel, geb. Het Haagje (Hoogeveen) 03.01.1837|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| aangifte door Wubbina Waterborg, weduwe van Johan Peter Hart, oud 76 jaar, vroedvrouw (geb.akte Hoogeveen 1837 no.5).

 

[24] Koop Lamberts van der Meulen, geb. ca. 1783, overl. Ooststellingwerf 06.02.1854, z.v. Lambert Koops en Antje Geerts, tr. voor 1807

[25] Sjoukje Martens Jager, geb. ca. 1777, overl. Ooststellingwerf 03.03.1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambert Koops van der Meulen, geb. Oldeberkoop ca. 1807; volgt [12].

2.                   Marten Koops van der Meulen, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 01.04.1815, overl. Ooststellingwerf 06.09.1844, tr. Ooststellingwerf 12.05.1836 Geesjen Geerts Brouwer, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 23.11.1815, overl. Ooststellingwerf 26.05.1887, d.v. Geert Lamberts Brouwer en Aaltje Hilbrands Boerstra.
     GGB tr. 2e Ooststellingwerf 08.06.1856 Ede Jacobs Jongsma, geb. Leegkerk (Hoogkerk) 30.11.1820, overl.Ooststellingwerf 21.04.1882, z.v. Jacob Andries Jongsma en Annegien Andries de Vries.

 

[26] Kornelis Harmens Narre, geb. ca. 1778, neemt als Kornelis Harms de naam Narre aan (1811)|a|, woont Steggerda (1811), overl. Weststellingwerf 16.05.1843, z.v. Harm Cornelis (-na1811), tr. voor 1813

[27] Grietje Arends Brouwer, geb. ca. 1790, overl. Weststellingwerf 24.12.1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aarend Narre, geb. Weststellingwerf 07.09.1813.

2.                   Trijntjen Narre, geb. Steggerda (Weststellingwerf) 11.04.1816, tr. Schoterland 29.05.1856 Hendrik Jans Holtrop, geb. Noordwolde ca. 1789, boer te Jubbega-Schurega (1855), overl. Weststellingwerf 03.05.1867, z.v. Jan Hendriks Holtrop en Claasje Sieuwerts.
     HJH tr. 1e Weststellingwerf 11.02.1818 Hendrikjen Hebels Hogeveen, geb. Noordwolde ca. 1798, overl. Jubbega-Schurega (Schoterland) 21.10.1854, d.v. Hebel Baarten Hogeveen en Kornelisjen Reinders Kromkamp.

3.                   Judigje Narre, geb. Weststellingwerf 13.05.1819, overl. Weststellingwerf 27.05.1875.

4.                   Jantje Kornelis Narre, geb. Steggerda (Weststellingwerf) 06.07.1825; volgt [13].

5.                   Wyger Kornelis Narre, geb. Steggerda (Weststellingwerf) 28.03.1828, schipper te Lemmer (1876), inlandsche kramer (1878), overl. Lemsterland 18.07.1878, tr. Lemsterland 20.07.1876 Grietje Keetlapper, geb. Munnekeburen (Weststellingwerf) 30.09.1822, overl. Lemmer (Lemsterland) 11.09.1910, d.v. Jan Hendriks Keetlapper en Aaltje Gerrits Bakker.
     GK tr. 1e Rotterdam 30.10.1867 Jelte Visser, gem. Lemmer (Lemserland) 07.09.1836, overl. Rotterdam 25.11.1874, z.v. Nis Jurjens Visser en Akke Ages Tromp.

 

Noten: |a| Register naamsaanneming Gemeente Noordwolde (Canton Oldeberkoop, Arrondissement Heerenveen, Departement Vriesland).

 

[28] Folkert Harmens Jongedijk, tr. voor 1825

[29] Hendrina Jans Bewolde.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Folkerts Jongedijk, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 03.02.1825; volgt [14].

 

[30] Sipke Franken Roders, geb. Noordwolde ca. 1804, timmerman (1856,1869), z.v. Franke Willems Roders en Froukjen Sipkes, tr. 2e Vledder 24.05.1856 Derkje Nobbe, geb. Amsterdam ca. 1818, d.v. Jan Nobbe en Cornelia Willemsen; tr. 1e Ooststellingwerf 20.05.1827

[31] Antje Abels Hoginga, geb. Elsloo ca. 1806, overl. voor 1856, d.v. Abel Jakobs Hoginga|a| en Trientje Sierds Elzinga.

Uit het huwelijk Roders-Hoginga:

1.                   Trijntjen Sipkes Roders, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 12.08.1827, dienstbode (1854), overl. Steenwijk 22.03.1911, tr. Steenwijk 04.11.1854 Wicher Scholten, geb. Steenwijk ca. 1826, turfmaker (1854,1898), overl. Steenwijk 15.04.1898, z.v. Willem Jan Scholten en Geertje Nijland.

2.                   Vroukje Sipkes Roders, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 27.08.1829; volgt [15].

3.                   Aaltjen Sipkes Roders, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 23.06.1832.

4.                   Abel Sipkes Roders, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 26.10.1834, overl. Weststellingwerf 09.03.1918, tr. Ooststellingwerf 13.05.1864 Trijntje Klazes Foppes, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 20.11.1835, overl. Weststellingwerf 23.06.1899, d.v. Klaas Andries Foppes, huisman, en Albertje Jans Duursma.

5.                   Zwaantje Sipkes Roders, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 11.11.1837, overl. Utrecht 27.01.1908, tr. Utrecht 05.05.1869 Nicolaas Vermeulen, geb. Utrecht 31.07.1821, meubelmaker (1869), z.v. Nicolaas Vermeulen en Jannigje Wil.
     NV tr. 1e Utrecht 13.11.1850 Maria Ida de Kruijff, geb. Utrecht ca. 1817, overl. Utrecht 30.09.1851, d.v. Frans de Kruijff en Elisabeth Wirst.

6.                   Franke Sipkes Roders, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 13.06.1840, overl. Groningen 21.11.1920, tr. Groningen 23.05.1869 Douwiena Atzema, geb. Winschoten 25.10.1836, dienstmeid (1869), d.v. Arent Lammerts Atzema, gisthandelaar, en Jantien Douwes Reitema.

7.                   Willem Sipkes Roders, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 12.01.1843, timmerman (1870,1901), overl. Steenwijk 22.04.1901, tr. Steenwijk 30.05.1870 Jantje Schurink, geb. Steenwijk ca. 1846, overl. Steenwijk 05.12.1888, d.v. Jan Schurink en Margaretha Broekhuis, winkelierster.

8.                   Anne Roders, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 06.08.1847, overl. Edam 19.08.1905, tr. Utrecht 23.05.1877 Maria Engelina Benne, geb. Maarsseveen 03.09.1852, overl. Bloemendaal 20.12.1940, d.v. Coenraad Johannes Benne en Maria Engelina de Hees.

Uit het huwelijk Roders-Nobbe:

9.                   Jan Roders, geb. Frederiksoord (Vledder) 19.04.1857, tr. ’s-Hertogenbosch 30.06.1883 Agnes de Gier, geb. Driel 22.08.1857, d.v. Peter de Gier en Maria van Nes.

10.                Harm Roders, geb. Frederiksoord (Vledder) 02.02.1859, werkman (1887), tr. Amsterdam 03.11.1887 Cornelia Jacoba Nobbe, geb. Norg 09.09.1855, d.v. Cornelis Nobbe, kolonist te Veenhuizen, en Geertrui Lawende.

11.                levenloze dochter, Frederiksoord (Vledder) 10.01.1861.

 

Noten: |a| Abel Jakobs neemt de naam Hoginga aan te Olderberkoop 27.12.1811; zijn dochter Antje is dan zes jaar oud.

 


Bijlage A

 

[8] Arend Jans Broer, ook Arent, geb. Giethoorn 01.05.1823, arbeider (1851,1864), opzichter (1867,1869), veenbaas (1872,1893), boschbaas (1897), overl. Noord (Hoogeveen) 05.02.1915, tr. Ambt Hardenberg 30.10.1851

[9] Willempje de Wolde, ook Willemtje, geb. IJhorst (Staphorst) 09.06.1830, overl. Hoogeveen 12.12.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Broer, geb. Ambt Hardenberg 15.01.1852, opzichter (1914,1922), overl. Hoogeveen 07.02.1922, tr. 1e Beilen 26.02.1875 Geertruida Klok, geb. Smilde ca. 1853, arbeidster (1875), overl. voor 1914, d.v. Klaas Klok en Femmichje Kast; tr. 2e Hoogeveen 18.02.1914 Geesje ten Kleij, geb. De Huizen (Hoogeveen) 01.05.1856, overl. Hoogeveen 22.07.1937, d.v. Jan ten Kleij, landbouwer, en Aaltje Velzel.
     GtK tr. 1e Hoogeveen 20.03.1880 Jan Huisingh, geb. Het Schut (Hoogeveen) 20.11.1855, schipper (1880,1893), overl. De Huizen (Hoogeveen) 13.11.1893, z.v. Berend Huisingh, landbouwer, en Susanna Meinen.

2.                   Hendrik Broer, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) ca. 1854, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 09.09.1856.

3.                   Hendrik Broer, geb. Ambt Hardenberg ca. 1856, schipper (1886), overl. Rotterdam 03.02.1931, tr. Beilen 28.11.1886 Jacoba Vennik, geb. Smilde 24.07.1865, overl. na 1931, d.v. Jan Vennik, schipper, en Geertje Pot.

4.                   Wiecher Broer, geb. Ambt Hardenberg ca. 1859, schippersknecht, overl. Muiden 08.07.1877.

5.                   Berend Broer, geb. Drijberscheveld (Beilen) 06.07.1864; volgt [4].

6.                   Jentje Broer, geb. Tiendeveen (Beilen) 02.01.1867, dienstbode (1891), tr. Apeldoorn 28.03.1891 Johannes Rijndert Rauws, geb. ca. 1867, slager (1891,1896), z.v. Johannes Rauws en Grietje Blijstra.

7.                   Geesje Broer, geb. Tiendeveen (Beilen) 25.09.1869, overl. Assen 01.03.1947, tr. Beilen 23.04.1897 Hendrik Jan Kersten, geb. Tiendeveen (Beilen) 06.07.1865, arbeider (1897), z.v. Evert Kersten, boschbaas, en Antonia Grootbod.

8.                   Wilhelmina Broer, geb. Tiendeveen (Beilen) 26.05.1872, overl. Assen 14.11.1944.

9.                   Arend Broer, geb. Tiendeveen (Beilen) 17.10.1875, overl. Westerbork 20.02.1950.

 

[16] Jan Wieggers Broer, geb. Giethoorn ca. 1781, schoenmaker (1821), veehouder (1832,1847), landbouwer (1851), tr. 1e voor 1807 Geertje Hendriks Ruiter, geb. ca. 1781, overl. Giethoorn 30.12.1818, d.v. Hendrik Ruiter en Jantje Teunis Schreur; tr. 2e Giethoorn 01.11.1821

[17] Beegje Arends Scheffers, geb. Nieuwleusen ca. 1798, dienstmaagd (1821), landbouwster (1851), d.v. Arend Scheffers, arbeider, en Geesje Derks, arbeidster.

Uit het huwelijk Broer-Ruiter:

1.                   Hendrik Jans Broer, geb. Giethoorn 30.11.1807, turfmaker (1832), tr. Giethoorn 10.04.1832 Aaltje Harms Smit, geb. Giethoorn ca. 1814/1816, overl. Giethoorn 25.01.1891, d.v. Harm Willems Smit, smid, en Lammigje Jans Hozen.

2.                   Lummigje Broer, geb. Giethoorn 04.02.1810, dienstmeid (1834), overl. Steenwijk 05.02.1864, tr. Steenwijk 02.05.1834 Hendrik Wijben Schute, geb. Zuidveen (Steenwijkerwold) ca. 1810, turfmaker (1834), z.v. Wiebe Hendriks Schute en Annigje Hendriks.

3.                   Albert Broer, geb. Giethoorn 1816 (no.14), turfmaker (1846), veehouder (1865), overl. Giethoorn 17.12.1865, tr. 1e Giethoorn 21.11.1846 Marrigje Maat, geb. Giethoorn ca. 1821, overl. Giethoorn 13.11.1849, d.v. Jan Hendriks Maat en Aaltje Jans Piek; tr. 2e Giethoorn 26.01.1854 Aaltje de Jonge, geb. Giethoorn ca. 1833, veehoudster (1898), overl. Giethoorn 21.02.1898, d.v. Jan Tiemens de Jonge, timmerman, veehouder, en Grietje Harms Schreur.
     AdJ tr. 2e Giethoorn 17.07.1872 Wolter Koops Drost, geb. Giethoorn ca. 1799, landeigenaar (1872), overl. Giethoorn 30.11.1879, z.v. Koop Hendriks Drost en Trijntje Roelofs Wuite.

Uit het huwelijk Broer-Scheffers:

4.                   Arend Jans Broer, geb. Giethoorn 01.05.1823; volgt [8].

5.                   Geesje Broer, geb. Giethoorn 1824 (no.22), overl. Giethoorn 08.09.1848, tr. Giethoorn 18.12.1847 Koop Kollen, geb. Giethoorn ca. 1821, turfmaker (1847,1850), visser (1903), overl. Giethoorn 12.10.1903, z.v. Hendrik Koops Kollen, turfmaker, en Marrigje Jans Meester.
     KK tr. 2e Giethoorn 11.05.1850 Geesje Dam, geb. Giethoorn ca. 1819, overl. Giethoorn 14.11.1890, d.v. Jacob Roelofs Dam, turfmaker, en Roelofje Klazen Knol.
     GD tr. 1e Giethoorn 04.05.1841 Jacob Hendriks Doze, geb. Giethoorn ca. 1816, turfmaker, overl. Giethoorn 08.11.1843, z.v. Hendrik Tiessen Doze, veehouder, en Femmigje Thomas Jager.

 

[18] Hendrik Jansen de Wolde, geb. ca. 1785, landbouwer (1830), arbeider (1851,1853), tr. voor 1827

[19] Hendrikjen Geugjes Keizer, arbeidster (1851,1853).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika ten Wolde, geb. Staphorst 1827 (no.64), tr. Ambt Hardenberg 25.03.1853 Jan Donker, geb. De Wijk ca. 1820, arbeider (1853), z.v. Evert Donker, arbeider, en Aaltjen Berends, arbeidster.

2.                   Willemtje de Wolde, geb. IJhorst (Staphorst) 09.06.1830; volgt [9].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren