Okko Harmen Bosgra (1944-2013)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van F. Rijckaert. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2023)

 


 

[1] Okko Harmen Bosgra, geb. Groningen 13.06.1944, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1968, werkzaam bij TH Delft (1968-), hoogleraar Wageningen (1981-1985), hoogleraar Delft (1985-2009), hoogleraar Eindhoven (2003-2012), OON 2009, overl. Waddinxveen 21.02.2013, crem. Rotterdam (Hofwijk).

 

[2] Okke Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.08.1905, promotie Utrecht 06.02.1941|g|, dierenarts-bacterioloog, OON, overl. Driebergen 10.09.1989, crem. Utrecht (Daelwijck) 14.09.1989; tr. 2e voor 1966 E. ter Moolen; tr. 1e Tietjerksteradeel 28.10.1931
[3] Mintje Tulner, geb. Zandvoort 10.03.1906, overl. Weesp 17.11.1958, begr. Bergum 21.11.1958.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Jan Anne Bosgra, geb. Groningen 14.03.1933, otr. Hillegersberg 1960|d|, overl. Emmeloord 20.03.2019, tr. Rotterdam 1960|e| Cornelia Adriana Polderman, geb. ca. 1935, overl. voor 2019.

2.                   Sietse Jan Bosgra, geb. Groningen 21.09.1935|c|, promotie Amsterdam UvA 06.07.1966|f|, overl. Doorn 08.01.2023.
– Levensbericht SJB: nl.wikipedia

3.                   Okko Harmen Bosgra, geb. Groningen 13.06.1944; volgt [1].

 

Noten: |c| Nieuwsblad van het Noorden 23.09.1935; |d| Het vrije volk 03.08.1960; |e| De Tijd/De Maasbode 23.08.1960; |f| proefschrift: Study of short-range hyperfragments; promotor: A.G.C. Tenner (1927); |g| proefschrift: Over het opsporen van "eendenei" in eet- en drinkwaren : een serologisch onderzoek.

 

[4] Jan Okkes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 07.03.1880, olieslager (1903), klerk ter secretarie (1929), kantoorbediende (1931), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 02.04.1973, crem. Groningen 05.04.1973, tr. 2e Tietjerksteradeel 30.04.1921 Janne Kuiper, geb. Emden|a| ca. 1878, wijkverpleegster, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 15.11.1966|b|, crem. Groningen 18.11.1966, d.v. Jan Kuiper, zeeman, (binnen)schipper, en Martha Keun; tr. Tietjerksteradeel 24.05.1902

[5] Anja Jantine Pijbes, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 01.07.1879, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 02.08.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.08.1903.

2.                   Okke Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.08.1905; volgt [2].

 

Noten: |a| Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| moeder per abuis Kenn (overl.akte Tietjerksteradeel 1988 no.134).

 

[6] Jan Ritskes Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 13.12.1877, onderwijzer (1902,1908), hoofd der Openbare Lagere en ULO-school te Bergum, overl. Leeuwarden 19.04.1936|a|, tr. Het Bildt 21.08.1902 

[7] Sijtske Bierma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 07.06.1875, overl. Leeuwarden 18.04.1949, begr. Bergum 22.04.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmen Tulner, geb. Zandvoort 03.08.1903, (landbouwkundig) ingenieur, soldaat KNIL, overl. (‘in krijgsgevangenschap’) Palembang 28.08.1944|d|, begr. Bandoeng (Nederlands ereveld Pandu), tr. Achtkarspelen 13.01.1928 Fokje Elema, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 27.02.1905, d.v. Lambertus Elema, bakker, en Folkje Haagsma. [Batavia 1936]

2.                   Mintje Tulner, geb. Zandvoort 10.03.1906; volgt [3].

3.                   Maaike Tulner, geb. Lemmer (Lemsterland) 03.07.1908, tr. Tietjerksteradeel 07.06.1935, tr. Bergum 07.06.1935 Roel Hoogeveen, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 28.07.1908, opzichter-tekenaar, z.v. Jacobus Hoogeveen, landbouwer, en Elisabeth Jonker.

 

Noten: |a| ook overl.akte Tietjerksteradeel 19.04.1936; ||d| annonce 02.01.1946 (collectie Centraal Bureau voor Genealogie).

 

[8] Okke Annes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 12.08.1848, boomkweker (1879,1880), grossier (1902), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 08.04.1933, tr. Westdongeradeel 29.05.1879

[9] Geertje Jans Hagel, geb. Wierum (Westdongeradeel) 26.08.1853, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.02.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hinke Okkes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 07.03.1880, overl. Eastermar (Tietjerksteradeel) 14.10.1949, begr. 18.10.1949, tr. Tietjerksteradeel 17.05.1906 Auke Jaarsma, geb. Wartena (Idaarderadeel) 05.06.1882, ‘van boerenbedrijf’ (1906), koopman (1911), overl. Tietjerksteradeel 31.12.1945, z.v. Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van Loon.

2.                   Jan Okkes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 07.03.1880; volgt [4].

 

[10] Halbe Pieters Pijbes, geb. Nieuwe Pekela 21.09.1838, schipper (1873,1875), gezagvoerder (1874), olieslager (1877,1902), overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 26.11.1915, tr. Nieuwe Pekela 17.07.1873

[11] Grietje Bus, geb. Veendam 25.08.1848, overl. Apeldoorn 15.03.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Jurgen Pijbes, geb. Nieuwe Pekela 11.05.1874.

2.                   Jurjen Pieter Pijbes, geb. Nieuwe Pekela 28.07.1875, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 05.01.1898.

3.                   Rente Pybes, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.08.1877, olieslager, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 07.10.1896.

4.                   Anja Jantine Pijbes, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 01.07.1879; volgt [5].

5.                   Albertha Margretha Pijbes, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 24.01.1886, apothekersassistente, overl. Haarlem 10.12.1925.

6.                   Jeannetta Christina Pijbes, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.09.1890, tr. Amsterdam 04.07.1918 Gerrit Hendrik Grijsen, geb. Apeldoorn 20.03.1894, schrijver bij de Gemeente Telefoon (1918), z.v. Gerrit Hendrik Grijsen (ca.1860-1944), brievenbesteller, en Wilhelmina Anna Louisa Keultjes.

 

[12] Ritske Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 15.09.1847, werkman (1872), doodgraver (1877,1908), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 09.05.1908, tr. Het Bildt 09.05.1872

[13] Mintje de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 18.03.1849, dienstmeid (1872), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 26.11.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 20.04.1873, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 14.06.1873.

2.                   Pieter Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 03.10.1874, koopman, overl. Akkrum (Utingeradeel) 20.08.1937, tr. Het Bildt 07.01.1904 Nieske Bierma (1870-1955), d.v. Harmen Bierma en Maaike Bosch.

3.                   Hendrik Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 04.10.1876, aardappelkoopman, overl. Het Bildt 05.09.1946, tr. Het Bildt 17.05.1900 Fokeltje Tolsma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 14.07.1878, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 26.02.1967, d.v. Jarig Aukes Tolsma en Sjoukjes Piekes Bakker.

4.                   Jan Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 13.12.1877; volgt [6].

5.                   Dirkje Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 01.05.1880, overl. Sint Annaparoochie (Het Bildt) 02.12.1880.

6.                   Dirkje Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.07.1882, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 14.05.1937, tr. Het Bildt 09.05.1907 Romke van Reenen, geb. Ried (Franekeradeel) 25.03.1879, verver, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 22.07.1959, z.v. Meindert Romkes van Reenen, verver, en Yke Aukes Tolsma.

7.                   Doetje Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 08.05.1885, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 21.07.1885.

8.                   Doetje Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 30.10.1892, tr. Het Bildt 20.05.1920 Idse Garbrand Kippenbroek, geb. Amsterdam 23.07.1892, boekhouder, z.v. Harm Georg Kippenbroek en Wemelina Jantina Hoving.

 

[14] Harmen Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 09.10.1844, landbouwer (1868,1875), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 20.05.1904, tr. Westdongeradeel 07.05.1868

[15] Maaike Bosch, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 19.03.1846, overl. Leeuwarden 13.02.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nieske Bierma, geb. Herbaijum (Franekeradeel) 04.04.1869, overl. Herbaijum (Frenekeradeel) 10.04.1869.

2.                   Nieske Bierma, geb. Herbaijum (Franekeradeel) 28.05.1870, overl. Akkrum (Utingeradeel) 21.02.1955, tr. Het Bildt 07.01.1904 Pieter Tulner (1874-1937), z.v. Ritske Tulner en Mintje de Jong.

3.                   Jan Bierma, geb. Herbaijum (Franekeradeel) 06.09.1871, landbouwer, tr. Ferwerderadeel 18.05.1905 Sjieuwke Olivier, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 08.09.1872, overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 06.03.1957, d.v. Dirk Johannes Olivier en Tjitske Willems de Groot.

4.                   Sijtske Bierma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 07.04.1873, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 28.07.1873.

5.                   Douwe Bierma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 03.06.1874, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 13.08.1874.

6.                   Sijtske Bierma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 07.06.1875; volgt [7].

7.                   Dirkje Bierma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 21.06.1879|a|, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 09.08.1879.

8.                   Douwe Bierma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 22.06.1879|b|, overl. voor 1881.

9.                   Douwe Bierma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 01.11.1881, ‘van boerenbedrijf’ (1905), tr. Leeuwarderadeel 06.05.1905 Janke Fierstra, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 17.10.1882, d.v. Gerrit Pieters Fierstra en Dieuke Jaspers Steeringa.

 

Noten: |a| ‘des namiddags elf uur’ (geb.akte Het Bildt 24.06.1879 no.167); |b| ‘des voormiddags een uur’ (geb.akte Het Bildt 24.06.1879 no.168).

 

[16] Anne Okkes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 29.12.1820, boomkweker, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.03.1910, z.v. Okke Tietes Bosgra en Tjitske Annes de Wilde (zie Bijlage A); tr. Tietjerksteradeel 25.11.1847

[17] Hinke Jans Hoek, geb. Bergum (Tietjerksteradeel 30.08.1825, overl. Bergum (Tietkersteradeel) 13.03.1910, d.v. Jan Gerrits Hoek, landbouwer, en Saakje Hendriks Hoek, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Okke Annes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 12.08.1848; volgt [8].

2.                   Jan Annes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 11.01.1851, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 24.08.1916, tr. Tietjerksteradeel 02.06.1875 Jetske Hayes Haisma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 30.10.1853, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 18.05.1930, d.v. Haye Haisma, landbouwer, en Lutske Willems Tjepkema.

3.                   Ybeltje Annes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 15.08.1853, overl. Veenwouden (Dantumadeel) 03.09.1938.

4.                   Saakje Annes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 01.02.1856, overl. Metslawier (Oostdongeradeel) 05.03.1936, tr. Tietjerksteradeel 24.05.1882 Riske Hendriks Veenstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 20.08.1856, overl. Leeuwarden 18.08.1929|d|, z.v. Hendrik Egberts Veenstra en Trijntje Tijsses Jansma.

5.                   Hendrik Annes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 18.06.1858, boomkweker, overl. Leeuwarden 28.08.1913|c|, tr. Grootegast Ebeltje Dijk, geb. Openede (Grootegast) 20.01.1865, overl. Leeuwarden 28.04.1934, d.v. Wiebe Dijk, landbouwer, en Jetske Akkerman.

6.                   Gerrit Annes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.09.1861|a|, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 03.11.1861.

7.                   Oeds Annes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.09.1861|b|, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 08.06.1862.

8.                   Gerrit Annes Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 01.03.1866, boomkweker, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 17.09.1915, tr. Tietjerksteradeel 24.11.1887 Aaltje Sietzema, geb. Siegerswoude (Opsterland) 27.09.1867, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 23.02.1947, d.v. Gauke Geeuwkes Sietzema en Jacobjen Roels Uithof.

 

Noten: |a| akte no.268; |b| akte no.269; |c| ook overl.akte Tietjersksteradeel 1913 no.146; |d| ook overl.akte Oostdongeradeel 1929 no.80.

 

[18] Jan Klazes Hagel, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 19.03.1822, herbergier (1879), overl. Leeuwarden 18.12.1903, z.v. Klaas Jan Hagel, arbeider, en Geertje Gooitsens Hartstra; tr. Westdongeradeel 17.05.1849

[19] Jantje Jitzes de Jong, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 16.09.1827, herbergierster (1879), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 29.12.1916, d.v. Jetze Johannes de Jong, bakkersknecht, en Taapke Hotzes Boom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Jans Hagel, geb. Wierum (Westdongeradeel) 26.08.1853; volgt [9].

 

[20] Pieter Pijbes, geb. Oude Pekela 24.02.1793, schipper, overl. Nieuwe Pekela 19.03.1861, z.v. Pijbe Geerts Pijbes, landbouwer, en Hindriktje Halbes; tr. Nieuwe Pekela 12.10.1826

[21] Jantje Rentes Huisman, geb. Nieuwe Pekela 29.10.1806, overl. Nieuwe Pekela 09.05.1874, d.v. Rente Wessels Huisman, landbouwer, en Annechien Pieters Scheeve.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rente Huisman Pijbes, geb. Nieuwe Pekela 21.08.1827|c|, schipper, koopman, overl. Nieuwe Pekela 28.03.1902, tr. 1e Oude Pekela 29.12.1853 Hinderika Pijbes, geb. Oude Pekela 11.10.1832, overl. voor 1859, d.v. Klaas Pijbes, schipper, en Vrouwe Bultena; tr. 2e Nieuwe Pekela 24.02.1859 Aaltje de Jonge, geb. Oude Pekela 14.12.1837, overl. Nieuwe Pekela 22.12.1914, d.v. Pieter de Jonge, molenaar, landbouwer, en Jantje Jans Klatter.

2.                   Pijbe Pijbes, geb. Nieuwe Pekela 15.08.1829, zeeman, overl. Nieuwe Pekela 08.07.1885, tr. Nieuwe Pekela 08.06.1876 Marchien Hartman, geb. Nieuwe Pekela 29.09.1849, overl. Nieuwe Pekela 17.04.1908, d.v. Freerk Hindriks Hartman, arbeider, dagloner, en Marchien Geerts Lubben.

3.                   Wessel Pijbes, geb. Nieuwe Pekela 07.11.1831, schipper (1858) koopvaardij kapitein (1861), overl. Apollonie (a/b Nederlandse brikschip Pauline Constance Eleonore) 08.12.1861|a|, tr. Nieuwe Pekela 10.02.1858 Annechien de Weerd, geb. Nieuwe Pekela 01.04.1837, overl. Nieuwe Pekela 25.06.1863|b|, d.v. Jacob Klaassens de Weerd, schipper, en Antje Rentes Huisman.

4.                   Geert Pijbes, geb. Nieuwe Pekela 15.11.1833, schipper, overl. Egmond aan Zee 11.09.1917, tr. Veendam 16.11.1865 Wolterdina Hinderika Bus (1838-1879), d.v. Jurjen Abrahams Bus en Anja Wolters Smit.

5.                   Egbert Pijbes, geb. Nieuwe Pekela 21.05.1836.

6.                   Halbe Pijbes, geb. Nieuwe Pekela 21.09.1838; volgt [10].

 

Noten: |a| ingeschreven missive van de Minister van Marine (overl.akte Nieuwe Pekela 12.05.1864 no.47); |b| weduwe (overl.akte Nieuwe Pekela 1863 no.46); |c| voornamen Rente Wessels Huisman (geb.akte Nieuwe Pekela 1827 no.76).

 

[22] Jurjen Abrahams Bus, geb. Groningen ca. 1810, korenmolenaar, overl. Molenstreek (Veendam) 02.04.1861, z.v. Abrahams Jurjens Bus, molenaar, en Grietje Roelofs Schuur; tr. Veendam 12.04.1835

[23] Anja Wolters Smit, geb. Veendam 04.07.1814, overl. Veendam 07.01.1858, d.v. Wolter Alberts Smit, schipper, en Jantje Hindriks Mulder.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Bus, geb. Veendam 29.07.1835, molenaar, overl. Veendam 12.01.1910, tr. Baflo 04.06.1863 Johanna Magrietha Mulder, geb. Rasquert (Baflo) 19.10.1836, overl. Veendam 05.03.1908, d.v. Sirp Everts Elema Mulder, pelmolenaar, en Catharina Jans Wiersema.

2.                   Wolterdina Hinderika Bus, geb. Veendam 26.01.1838, overl. Veendam 26.06.1879, tr. Veendam 16.11.1865 Geert Pijbes (1833-1917), z.v. Pieter Pijbes en Jantje Rentes Huisman.

3.                   Wolter Bus, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 22.12.1839, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 04.03.1841.

4.                   Jantina Bus, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 16.12.1841, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 11.05.1843.

5.                   Jantina Bus, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 05.04.1844, tr. Veendam 19.05.1870 Roelf Brouwer, geb. Wildervank 28.04.1838, koopman, z.v. Renger Arends Brouwer, landbouwer, en Hillechien Roelfs Baas.

6.                   Wolter Bus, geb. Veendam 05.06.1846, overl. Veendam 20.04.1852.

7.                   Grietje Bus, geb. Veendam 25.08.1848; volgt [11].

8.                   Niessina Alberta Bus, geb. Veendam 18.06.1851, bakkersche (1877), tr. 1e Veendam 09.05.1873 Evert van der Molen, geb. Toornwerd (Middelstum) 10.03.1849, broodbakker, overl. Appingedam 04.04.1875, z.v. Cornelis Everts van der Molen, landbouwer, en Elizabeth Kornelis van der Kooi, landbouwster; tr. 2e Appingedam 03.10.1877 Epko Alje Venhuis, geb. Kloosterburen 10.03.1825, schoolonderwijzer (1851), secretaris van het Waterschap Fivelingo (1877), overl. Delfzijl 15.05.1893, z.v. Remmert Aljes Venhuis, schoolmeester, schoolonderwijzer, hoofdonderwijzer, en Epke van der Tuuk.
     EAV tr. 1e Ten Boer 10.02.1851 Janna Niehoff, geb. Noorddijk 11.09.1830, overl. Appingedam 27.07.1876, d.v. Jan Klaassens Niehoff, landbouwer, en Bouwke Lambartus Bierema.

9.                   Christina Roelfiena Alberta Bus, geb. Molenstreek (Veendam) 23.07.1854, overl. Beilen 23.04.1925, tr. Veendam 08.05.1873 Andries Jonkhoff, geb. Groningen 23.03.1850, schrijnwerker, overl. Beilen 03.02.1924, z.v. Jan Jonkhoff, schrijnwerker, en Fokelina Pieters Tiglaar.

10.               Wolter Bus, geb. Veendam 01.07.1857, overl. Veendam 22.04.1876.

 

[24] Pieter Ritskes Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 26.01.1821, werkman, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 20.05.1892, z.v. Ritske Dirks Tulner, werkman, en Fentje Hendriks Schuttrop; tr. Het Bildt 02.05.1844

[25] Dirkje Pieters van der Ploeg, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 31.12.1820, werkbode (1844), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 24.09.1893, d.v. Pieter Alberts van der Ploeg, werkman, en Grietje Pieters Visser.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 21.08.1844, tr. Het Bildt 05.05.1870 Sjoerd de Boer, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 01.03.1842, werkman, z.v. Sipke Sjoerds de Boer, werkman, en Baukje Johannes Krottje.

2.                   Ritske Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 15.09.1847; volgt [12].

3.                   Giesbert Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 28.02.1851, werkman, overl. na 1935, tr. Het Bildt 11.05.1876 Tetje Wijma, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 19.02.1853, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 05.05.1935, d.v. Jacob Ates Wijma, werkman, en Maartje Stevens Wassenaar, arbeidster.

4.                   Pietje Tulner, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 25.03.1854, overl. na 1922, tr. Het Bildt 17.05.1883 Lourens Visser, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 03.01.1853, schipper, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 08.02.1922, z.v. Ane Pieters Visser, werkman, en Jannigje Lourens van Noord.

 

[26] Hendrik Wytzes de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 11.02.1817, werkman, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 13.03.1883, z.v. Wytze Pieters de Jong, werkman, en Klaaske Hendriks Keizer; tr. Het Bildt 15.03.1838

[27] Doetje Gerbens Keizer, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 16.10.1817, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 24.01.1883|a|, d.v. Gerben Gerrits Keizer, werkman, en Mentjes Doekes Dobma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaasje de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 13.04.1838, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 13.02.1839.

2.                   Gerben de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 22.06.1839, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 05.11.1842.

3.                   Jan de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 24.09.1841, boerenknecht (1868), werkman (1877), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 04.02.1877, tr. Het Bildt 14.05.1868 Trijntje Tjepkema, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 28.04.1843, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 20.02.1922, d.v. Syds Minnes Tjepkema en Sytsje Wybes Hogerhuis.
     TT tr. 2e Het Bildt 26.03.1885 Otte Pasma, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 13.08.1841, werkman, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 15.04.1924, z.v. Eeltje Jacobs Pasma, werkman, en Hæbeltje Gerrits van der Meulen.
     OP tr. 1e Leeuwarderadeel 15.11.1866 Fintje Post, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 05.11.1841, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 07.10.1884, d.v. Jan Kornelis Post, werkman, en Klaaske Gosses de Jong.

4.                   Klaasje de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 27.11.1843, dienstmeid (1872), tr. Het Bildt 09.05.1872 Dirk Haarsma, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 24.01.1847, werkman, z.v. Pieter Pieters Haarsma, werkman, en Grietje Pieters van der Ploeg.

5.                   Mintje de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 01.06.1845, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 18.07.1845.

6.                   Gerben de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 29.07.1846, boerenknecht (1870), tr. Het Bildt 05.05.1870 Trijntje Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 31.10.1846, dienstmeid (1870), d.v. Jan Jans Post en Meintje Lieuwes Kas.

7.                   Mintje de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 18.03.1849; volgt [13].

8.                   Wytze de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 15.08.1850, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 17.01.1852.

9.                   Wytze de Jong, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 01.10.1851, werkman, tr. Het Bildt 11.11.1875 Aafke Zittema, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 14.11.1852, d.v. Jelle Lykeles Zittema, werkman, en Trijntje Jans van der Woude.

 

Noten: |a| overledene oud 62 jaar (overl.akte Het Bildt 1883 no.16).

 

[28] Jan Jorrits Bierma, geb. Holwerd ca. 1817, gardenier (1838,1840), winkelier (1842,1856), landbouwer (1866,1868), overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 01.06.1870, z.v. Jorrit Idzes Bierma, landbouwer, en Dirkje Wybes van der Ploeg; tr. Westdongeradeel 06.05.1837

[29] Sytske Tabes Smedema, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 28.11.1817, landbouwster (1868,1873), overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 29.04.1890, d.v. Tabe Harmens Smedema, grofsmid, en Bregtje Bokkes Miedema.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tabe Bierma, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 14.03.1838, koopman, tr. 1e Oostdongeradeel 22.05.1862 Pietje Donga, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 15.08.1838, overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 08.07.1874, d.v. Antony Jans Donga, bakker, en Aafke Pieters Rijpstra; tr. 2e Oostdongeradeel 05.08.1880 Baukje Keegstra, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 29.02.1852, d.v. Sybe Hessels Keegstra, gardenier, en Gertje Gerbens Venema.

2.                   Jorrit Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 16.05.1840, gardenier, overl. voor 1908, tr. Westdongeradeel 24.05.1866 Eelkje Bergmans, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 15.03.1841, overl. Leeuwarden 23.07.1908, d.v. Bouwe Oeges Bergmans, landbouwer, en Antje Jans Jensma.

3.                   Ids Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 10.07.1842, overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 28.04.1848.

4.                   Harmen Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 09.10.1844; volgt [14].

5.                   Dirkje Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 19.12.1846, overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 19.04.1848.

6.                   Ids Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 07.03.1849, gardenier, tr. Westdongeradeel 12.06.1873 Sjoukje Bergmans, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 24.12.1848, d.v. Bouwe Oeges Bergmans, landbouwer, en Antje Jans Jensma.

7.                   Dirk Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 09.08.1851, landbouwer, overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 03.03.1894, tr. Leeuwarden 05.04.1877 Antje Koopmans, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 09.04.1848, overl. Leeuwarden 27.03.1931, d.v. Uilke Klazes Koopmans, grutter, en Trijntje Jans Bierma.

8.                   Gerlof Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 02.04.1854, overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 18.01.1856.

9.                   Albrecht Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 16.06.1856|a|, overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 01.09.1857.

10.               Gerlof Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 16.06.1856|b|, gardenier, overl. Ferwerderadeel 22.04.1944, tr. Westdongeradeel 10.05.1884 Akke Bierma, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 03.04.1861, overl. Ferwerd (Ferwerderadeel) 07.10.1926, d.v. Jorrit Gerlofs Bierma, landbouwer, en Sijke Pieters Koopmans.

11.               Albrecht Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 28.01.1858, overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 18.01.1860.

12.               Albrecht Bierma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 15.01.1860, timmerman, overl. Groningen 05.04.1916, tr. Achtkarspelen 09.05.1885 Aafke Koopmans, geb. Beets (Opsterland) 17.08.1858, overl. Smallingerland 04.08.1920, d.v. Melle Koopmans en Hielkjen Hielkes van Dijk.

 

Noten: |a| fol.55; |b| fol.55v.

 

[30] Douwe Pieters Bosch, geb. Raard (Westdongeradeel) ca. 1823, landbouwer, overl. Foudgum (Westdongeradeel) 02.09.1890, z.v. Pieter Douwes Bosch en Maaike Piers de Groot; tr. 2e Dantumadeel 15.05.1869 Martje Halbes Halbesma, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 04.05.1829, overl. Dantumawoude (Dantumadeel) 06.10.1898, d.v. Halbe Halbes Halbesma en Saapke Siedses van Kleffens; tr. 1e Westdongeradeel 13.05.1845

[31] Nieske Renzes Posthumus, geb. Waaxens (Westdomgeradeel) 15.01.1821, overl. Foudgum (Westdongeradeel) 24.01.1863, d.v. Rense Posthumus en Sytske van Slooten.
     MHH tr. 1e Dantumadeel 22.05.1858 Johannes Roelofs van der Woude, geb. Rinsumageest (Dantumadeel ) 15.05.1820, trekschipper Leeuwarden-Rinsumageest v.v., overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 20.05.1860, z.v. Roelof Johannes van der Woude, veerschipper, en Antje Thomas van der Mark.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maaike Bosch, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 19.03.1846; volgt [15].

2.                   Sytske Bosch, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 27.07.1847, overl. Leeuwarden 27.12.1910, tr. Westdongeradeel 27.05.1869 Jan Jensma, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 11.01.1844, overl. Leeuwarden 29.12.1924, z.v. Hessel Jans Jensma en Dieuke Kornelis Jaarsma.

3.                   Renske Bosch, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 03.12.1849, overl. voor 1904, tr. Westdongeradeel 21.05.1881 Hans Kroodsma, geb. Bornwird (Westdongeradeel) 06.12.1849, landbouwer, overl. Betterwird (Westdongeradeel) 11.06.1904, z.v. Jacob Hanzes Kroodsma, landbouwer, en Doetje Feites Reitsma.

4.                   Petronella Bosch, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 16.10.1852, overl. voor 1917, tr. Westdongeradeel 07.08.1873 Wytze Terpstra, geb. Brantgum (Westdongeradeel) 29.12.1849, landbouwer, overl. Brantgum (Westdongeradeel) 11.02.1917, z.v. Anne Wytzes Terpstra,landbouwer, en Trijntje Jans Klazinga.

5.                   Dorothea Alagonda Bosch, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 04.01.1855, overl. voor 1938, tr. Westdomgeradeel 09.05.1878 Lieuwe Jensma, geb. Waaxens (Westdongeradeel) 12.02.1852, landbouwer, overl. Hantum (Westdongeradeel) 25.07.1938, z.v. Sikke Johannes Jensma, landbouwer, en Aafke Lieuws Banga.

6.                   Pieter Bosch, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 25.05.1857, ‘van boerenbedrijf’ (1880), overl. na 1926, tr. Tietjerksteradeel 13.05.1880 Neeltje Jacobus Noordenbos, geb. Wijns (Tietjerksteradeel) 26.06.1861, overl. Leeuwarden 26.08.1926, d.v. Jacobus Martinus Noordenbos, landbouwer,  en Froukje Jans Palsma.

7.                   Renze Bosch, geb. Foudgum (Westdongeradeel) 05.01.1861, landbouwer, tr. Westdongeradeel 09.05.1885 Antje Bosch, geb. Brantgum (Westdongeradeel) 09.03.1866, d.v. Klaas Pieters Bosch, landbouwer, en Foekje Sybes Poortinga.

 


Bijlage A

 

[32] Okke Tietes Bosgra, geb. Bergum ca. 1768/1770, boomkweker, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 14.07.1842, z.v. Tiete Jans Bosgra en Lijsbert Okkes; tr. 1e voor 1795 Trijntje Klazes, geb. Garijp ca. 1774,  aang.lidmaat Bergum 19.03.1809, overl. Bergum 25.12.1812, d.v. Klaas Popkes en Antje Tækes; tr. 2e Bergum 14.05.1814

[33] Tjitske Annes de Wilde, geb. Oenkerk ca. 1781, huishoudster en naaister (1814), boomkweekster (1843,1851), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 06.09.1853, d.v. Anne Rinzes de Wilde en Ybeltje Alberts.

Uit het huwelijk Bosgra-Klazes:

1.                   Tiete Bosgra, geb. Bergum 28.12.1794, ged. Bergum 22.02.1795, boomkweker, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 26.01.1875, tr. 1e Tietjerksteradeel 29.05.1819 Tjitske Lautenbach, geb. Bergum ca. 1801, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 29.09.1831, d.v. Wybe Lammerts Lautenbach en Sara Douwes Lautenbach; tr. 2e Tietjerksteradeel 17.08.1833 Grietje Graanstra, geb. Rottevalle ca. 1806, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.11.1844, d.v. Harmanus Tjipkes Graanstra en Durkjen Sikkes.

2.                   Antje Bosgra, geb. Bergum 14.01.1797, ged. Bergum 12.03.1797, overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 01.05.1891, tr. Bergum 18.05.1814 Tijs Jansma, geb. Bergum ca. 1788/1789, kleermaker (1814), arbeider (1855), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.06.1855, z.v. Sjoerd Doekes en Antje Tijsses.

3.                   Lijsbet Bosgra, geb. Bergum 15.07.1799, ged. Bergum 11.08.1799, boerin (1833,1834), overl. Twijzel (Achtkarspelen) 27.08.1873|a|, tr. 1e Achtkarspelen 12.07.1818 Andries Boersma, geb. Twijzel ca. 1788, landbouwer, overl. Twijzel (Achtkarspelen) 02.03.1833, z.v. Sjoerd Harts Boersma en Antje Sjoerds; tr. 2e Achtkarspelen 15.11.1834 Jelle van der Veen, geb. Drogeham 17.10.1810, boerenknecht (1834), landbouwer (1873), overl. Kollumerzwaag (Kollumerland en Nieuwkruisland)  27.06.1880|b|, z.v. Jacob Jans van der Veen, arbeider, en Ybeltje Jelles, arbeidster.

4.                   Klaaske Bosgra, geb. Bergum 16.03.1802, ged. Bergum 18.04.1802, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 15.08.1889, tr. Dantumadeel 04.09.1827 Klaas van der Werf, geb. Veenwouden ca. 1800, landbouwer, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 29.11.1865, z.v. Albert Jans en Jiske Berends van der Werf, winkelierster (1827).

5.                   Mettje Bosgra, geb. Bergum 04.07.1804, ged. Bergum 05.08.1804, overl. Feerwerd (Ezinge) 30.11.1863, tr. Tietjerksteradeel 17.04.1828 Elias Sikkema, geb. Bergum ca. 1804, koopman (1828), arbeider (1860), overl. Ferwerd (Ferwerderadeel) 26.08.1860, z.v. Pieter Gerbens Sikkema en Engeltje Alberts.

6.                   Grietje Bosgra, geb. Bergum 20.02.1807, ged. Bergum 08.03.1807, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.07.1859, tr. Tietjerksteradeel 19.01.1828 Bastiaan Hogendonk, geb. Voorburg ca. 1801, tuinman, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 06.02.1876, z.v. Johannes Hogendonk, tolgaarder, en Catharina van Eck.
   BH tr. 2e Tietjerksteradeel 12.05.1866 Jetske Visser, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 09.02.1817, overl. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 08.03.1887, d.v. Jan Jochums Visser en Janke Rijkeles.

7.                   Trijntje Bosgra, geb. Bergum 14.10.1810, ged. Bergum 09.12.1810, overl. Bergum 13.06.1811.

8.                   Jan Bosgra, geb. Bergum 14.10.1810, ged. Bergum 09.12.1810, begr. Bergum 24.05.1811.

Uit het huwelijk Bosgra-de Wilde:

9.                   Iebeltje Bosgra, ook Ibeltje, geb. Bergum 24.02.1815, overl. Midwolda 07.11.1851, tr. Opsterland 14.05.1836 Oeds de Leeuw, geb. Ureterp ca. 1810, koopman, overl. Midwolda 11.03.1892, z.v. Oeds Oedses de Leeuw en Sjoukje Hylkes.

10.                Trijntje Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.03.1818, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 30.03.1843.

11.                Anne Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 29.12.1820; volgt [16].

12.                Hendrik Bosgra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 17.10.1825, koemelker, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 18.08.1858.

 

Noten: |a| overledene Elzabeth Okkers Bosgra (overl.akte Achtkarspelen 1873 fol.34v); |b| ook overl.akte Achtkarspelen 1880 fol.25v.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren