Hessel Steffen van der Baan (1918-2004)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien juli 2016)

 


 

[1] Hessel Steffen van der Baan, geb. Groningen 12.09.1918, vaandrig (1940), krijgsgevangene Kgf no.105280 in Stalag XI A Altengrabow (1943-1945)|a|, doctoraalexamen scheikunde Groningen 1946, hoogleraar Eindhoven (1965-1983), overl. Son 10.07.2004, crem. Bilthoven (Den en Rust), tr. Hermanna M. de Boer, Mannie, geb. 22.07.1917, overl. 22.10.2007, crem. Bilthoven (Den en Rust).

 

Noten: |a| Aantekeningen van vaandrig Wim Ruyten, bewerkt door J.G.M. Hoppe (2015), p.96.

 

[2] Jouke van der Baan, geb. Leek 13.02.1885, onderwijzer (1909,1912), leraar (1938), overl. Groningen 13.06.1956, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 16.06.1956, tr. Leek 01.05.1909
[3] Renske Jantje Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 11.12.1885, overl. Groningen 26.12.1959, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 30.12.1959.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjoerd van der Baan, geb. Groningen 10.02.1910, promotie Groningen 12.11.1937|b|, scheikundige, tr. Groningen 25.04.1938 Helena Minna Schreiber, geb. Veendam ca. 1912, d.v. Dietert Schreiber en Anna Alagonda Petersen.

2.                   Jan Lucas van der Baan, geb. Groningen 03.02.1912, tr. P.E. Edzes.

3.                   Hessel Steffen van der Baan, geb. Groningen 12.09.1918; volgt [1].

4.                   Dochter H.A.M. van der Baan, tr. H. Dijkstra.

5.                   Dochter A.A. van der Baan, tr. F.H. Mulder.

Waaronder:

6.                   Dochter van der Baan, geb. Groningen xx.03.1923|a|.

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 23.03.1923; |b| proefschrift: Planradiaire derivaten van hexa-oxybenzol en hexa-aminobenzol; promotor: H.J. Backer (1882-1959).

 

[4] Sjoerd van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 07.11.1857, touwslager, overl. Leek 04.10.1905, tr. Smallingerland 10.05.1884

[5] Akke Hessels Legendal, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 27.03.1854, touwslagersche (1906,1909), overl. Groningen 01.07.1934|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jouke van der Baan, geb. Leek 13.02.1885; volgt [2].

2.                   Hessel Albert van der Baan, geb. Leek 20.04.1886, touwslager (1908), touwfabrikant (1957), overl. Groningen 27.12.1957, crem. Velsen (Westerveld) 30.12.1957, tr. Zuidhorn 09.05.1908 Geertruida Toppen, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 04.12.1881, d.v. Pieter Toppen, stelmaker, wagenmaker, en Geertje de Wend.

3.                   Steffen van der Baan, geb. Leek 26.04.1887, touwslager (1915), touwhandelaar (1937), overl. Groningen 12.07.1937, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 15.07.1937, tr. Zuidhorn 12.06.1915 Klazina Toppen, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 29.05.1884, overl. Groningen 28.03.1949, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 30.03.1949, d.v. Pieter Toppen, stelmaker, wagenmaker, en Geertje de Wend.

4.                   Martha Anna van der Baan, geb. Leek 28.08.1888, overl. Leek 17.05.1906.

 

Noten: |a| Aukje (Nieuwsblad van het Noorden 02.07.1934).

 

[6] Jan Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 03.07.1845, stoffenverver, blauwverver, overl. Nietap (Roden) 30.08.1895, tr. Roden 06.05.1871

[7] Hinderkien Datema, geb. Leutingewolde (Roden) 03.09.1847, stoffenverfster (1904), overl. Nietap (Roden) 28.07.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucas Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 14.03.1872, overl. Nietap (Roden) 21.08.1943, begr. Midwolde 25.08.1943, tr. Groningen 21.11.1903 Geeske de Reiger, geb. Leek 05.12.1876, overl. Nietap 30.09.1953, begr. Midwolde 05.10.1953, d.v. Gerrit Christiaan de Reiger, rijksambtenaar, en Geeske Oosterhuis.

2.                   Annechien Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 12.10.1873, overl. Sneek 21.12.1928, begr. Midwolde (Leek) 27.12.1928, tr. Roden 29.12.1903 Johannes Lambertus Dijkhuis, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 17.02.1874, leraar Rijks HBS te Sneek|a|, overl. Sneek 14.12.1932, z.v. Tjebbe Dijkhuis en Hiltje Stegnerus.

3.                   Sikke Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 19.12.1875, overl. Nietap (Roden) 19.12.1875.

4.                   Coenraad Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 28.12.1877, overl. Nietap (Roden) 31.12.1877.

5.                   Jantje Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 17.12.1878, tr. Roden 29.12.1903 Lammert Sikkema, geb. Lagemeeden (Aduard) 28.03.1877, onderwijzer (1903), hoofd der O.L. school te Lutjegast, overl. Groningen 12.02.1936, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 17.02.1936, z.v. Wietse Sikkema, landbouwer, en Gerhardina Steenhuisen.

6.                   Aaltje Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 25.03.1881, overl. Roden 12.04.1955.

7.                   Geeske Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 06.09.1883, overl. Groningen 25.02.1959, begr. Midwolde 28.02.1959, tr. Leek 14.08.1915 Harm Jan Bronsema, geb. Peize 19.01.1884, machinist (1884), boekdrukker (1915), voorzitter bestuur Coöp. Boerenleenbank, overl. Leek 08.11.1951, z.v. Jan Bronsema en Jantje Smilder.

8.                   Sikke Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 06.09.1883, overl. Nietap (Roden) 19.09.1884.

9.                   Renske Jantje Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 11.12.1885; volgt [3].

10.               levenloze dochter, Nietap (Roden) 21.11.1887.

 

Noten: |a| annonce namens de leerlingen (Nieuwsblad van het Noorden 15.12.1932).

 

[8] Jouke Alberts van der Baan, geb. Zuiderdrachten (Smallingerland) 26.06.1827, touwslager, overl. Drachten 18.09.1913; tr. 2e Smallingerland 17.09.1864 Anna Sjoerds Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) ca. 1840, Martje’s jongere zuster; tr. 1e Smallingerland 15.04.1853

[9] Martje Sjoerds Velzing, ook Martzen, geb. Drachten (Smallingerland) 10.03.1833, overl. Drachten (Smallingerland) 23.03.1864.

Uit het huwelijk met Martje:

1.                   Albert van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 08.10.1853, overl. Drachten (Smallingerland) 31.10.1875.

2.                   Iemkje van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 17.12.1855, overl. na 1941, tr. Achtkarspelen 15.05.1890 Anne Koen, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 06.12.1856, overl. Drachten (Smallingerland) 05.06.1941, z.v. Hendrik Simons Koen en Afke Annes Vos.

3.                   Sjoerd van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 07.11.1857; volgt [4].

4.                   Jacob van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 30.05.1859, overl. Smallingerland 04.02.1866.

5.                   Tjibbe van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 26.03.1861, overl. Smallingerland 18.10.1865.

6.                   Jantje van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 19.10.1862, overl. Driebergen-Rijsenburg 12.09.1943, tr. Smallingerland 21.12.1906 Kornelis Olivier, geb. Jelsum (Leeuwarderadeel) 01.04.1865, caféhouder te Huizum, overl. voor 1943, z.v. Harmen Sipkes Olivier en Hinke Sybrens Andringa.

Uit het huwelijk met Anna:

7.                   Marten van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 19.10.1862, overl. Smallingerland 24.03.1865.

8.                   Jacob van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 13.03.1866, overl. Smallingerland 14.01.1867.

9.                   Martje van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 19.03.1867, overl. Smallingerland 09.12.1944, tr. Smallingerland 25.11.1893 Bindert Kornelis Blauw, geb. Drachten (Smallingerland) 07.03.1868, overl. Smallingerland 25.02.1948, z.v. Kornelis Gerbens Blauw en Jantje Jans de Jong.

10.               Jacob van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 12.12.1868, onderwijzer, overl. Drachten (Smallingerland) 08.04.1893|a|.

11.               Joukje van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 25.02.1871, overl. Drachten 27.11.1875.

12.               Grietje van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 22.04.1873, overl. Winschoten 30.04.1936, tr. Smallingerland 23.07.1903 Hans Wijma, geb. Balk (Gaasterland) 22.12.1874, leraar bij het middelbaar onderwijs, overl. Bergen op Zoom 04.01.1920, z.v. Durk Wijma en Marijke Hanzes van der Veen.

13.               Oepke van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 08.08.1875, tr. Opsterland 10.05.1901 Fokeltje Huitema, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 22.07.1878, overl. Groningen 04.03.1961, d.v. Ide Jans Huitema en Klaske Jelles van der Veen.

14.               Albert van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 11.09.1877, overl. Smallingerland 27.03.1878.

15.               levenloze dochter, Drachten (Smallingerland) 19.03.1879.

16.               Joukje van der Baan, geb. Drachten (Smallingerland) 16.07.1884, overl. Smallingerland 26.11.1886.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leek 1893 no.38.

 

[10] Hessel Steffens Legendal, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 05.12.1816, landbouwer, overl. Opsterland 01.03.1900, tr. Weststellingwerf 02.05.1840

[11] Antje Roelofs de Boer, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 08.06.1815, landbouwster, overl. Leek 08.04.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Steffen Hessels Legendal, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 08.11.1840, dagloner, overl. Kantens 26.07.1873|a|, tr. Ooststellingwerf 04.06.1870 Trientje Alberts Veenstra, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 24.03.1844, d.v. Albert Jan Veenstra, arbeider, en Antje Muggenbeet.
     TAV tr. 2e Opsterland 05.04.1877 Wolter Coenrady, geb. Bakkeveen ca. 1840, overl. Opsterland 19.05.1908, z.v. Wytze Nicolaas Coenrady en Marike Wolters van der Veen.

2.                   Roelof Hessels Legendal, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 31.01.1844, tr. Opsterland 12.05.1870 Goske van der Mei, geb. Bakkeveen (Opsterland) 24.07.1848, overl. Opsterland 07.04.1915, d.v. Durk Joekes van der Mei en Grietje Pieters Pruimstra.

3.                   Jantje Hessels Legendal, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 30.12.1846, dienstmeid (1885), overl. Gilze en Rijen 27.03.1928, tr. Baarn 15.05.1885 Johannes Hendrikx, geb. Waalre 26.04.1854, metselaar, z.v. Matthijs Hendrikx en Johanna Maria Cuppens.

4.                   Grietje Hessels Legendal, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 27.03.1850, overl. Smallingerland 28.06.1925, tr. 1e Smallingerland 27.11.1879 Wietze van der Werff, geb. Drachten (Smallingerland) 26.04.1847, scheepstimmerknecht, overl. Drachten (Smallingerland) 03.09.1880, z.v. Ate Pieters van der Werff en Baukjen Wietzes Kamp; tr. 2e Smallingerland 25.11.1886 Douwe Oosterbaan, geb. Drachten (Smallingerland) 11.02.1850, timmerman, overl. Drachten (Smallingerland) 27.05.1940, z.v. Douwe Piers Oosterbaan en Tjitske Jans Weis.
     DO tr. 1e Smallingerland 10.05.1877 Trijntje Boelens, geb. Drachten (Smallingerland) 07.09.1851, overl. Smallingerland 20.08.1878, d.v. Hendrik Eintes Boelens en Sjoukjen Alles Zandstra.

5.                   Hendrik Hessels Legendal, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 12.09.1852, overl. Ooststellingwerf 31.01.1853.

6.                   Akke Hessels Legendal, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 27.03.1854; volgt [5].

 

Noten: |a| ook overl.akte Ooststellingwerf 1873 no.100.

 

[12] Lucas Tiddens Hillebrands, ged. Leek 18.02.1798, blauwverver (1841), stoffenverver (1844,1849), tapper (1861), overl. Nietap (Roden) 24.01.1861; tr. Roden 28.05.1841|a|

[13] Jantje Coenraads Postema, geb. Nietap (Roden) 02.09.1806, dienstmeid (1841), overl. Nietap (Roden) 30.08.1859.

Uit dit huwelijk (moeder Postema):

1.                   Geeske Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 08.03.1844, overl. Zeist 20.11.1916, tr. Roden 19.05.1869 Jorriet van der Werf, geb. Drachten (Smallingerland) 15.12.1842, zilversmid, overl. Groningen 11.10.1903, z.v. Dooije van der Werf en Klaaske Geerts Kramer.

2.                   Jan Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 03.07.1845; volgt [6].

3.                   Coenraad Lucas Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 03.07.1845, overl. Nietap (Roden) 03.08.1845.

4.                   Coenraad Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 10.03.1849, architect, overl. Nietap (Roden) 28.08.1906, tr. Leek 07.05.1881 Klasina Brinkman, geb. Bergum ‘in zijn schip’ (Tietjerksteradeel) 05.01.1849, overl. Nietap (Roden) 30.11.1921, d.v. Haatje Brinkman, schipper (1849), stoombootkapitein (1881), en Aaltje Wolters.

 

Noten: |a| bruid Postuma (huw.akte Roden 1841 no.10).

 

[14] Sikke Jans Datema, geb. Roden 22.04.1821, landbouwer (1846,1852), oliemolenaar (1854,1871), overl. Roderwolde (Roden) 22.04.1876, tr. Roden 07.05.1846

[15] Annechien Floris Aukema, geb. Roden 03.04.1824, oliemolenaarsche (1879,1886), overl. Roderwolde (Roden) 16.04.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hinderkien Datema, geb. Leutingewolde (Roden) 03.09.1847; volgt [7].

2.                   Floris Datema, geb. Leutingewolde (Roden) 14.11.1848, landbouwer, overl. Roderwolde (Roden) 26.05.1925, tr. Roden 08.05.1874 Catharina Aukema, geb. Lieveren (Roden) 06.03.1850, overl. Leutingewolde (Roden) 18.01.1880, d.v. Roelf Jans Aukema, landbouwer, en Aaltjen Pieters Oosterhof.

3.                   Aaltien Datema, geb. Leutingewolde (Roden) 04.09.1850, overl. Roderwolde (Roden) 01.01.1924.

4.                   Jantien Datema, geb. Roderwolde (Roden) 12.06.1852, overl. Sandebuur (Rolde) 30.04.1926, tr. Roden 18.06.1879 Jan Riemers, geb. Zulte (Roden) 12.11.1855|a|, landbouwer, z.v. Thijs Jans Riemers, landbouwer, en Jantje Derks Datema.

5.                   Jan Datema, geb. Roderwolde (Roden) 26.03.1854, landbouwer, overl. Peize 06.01.1878, tr. Peize 28.06.1877 Janna Lunsche, geb. Peize 17.02.1854, overl. Peize 26.06.1938, d.v. Aldert Lunsche, landbouwer, en Aaltien Ensing.
     JL tr. 2e Peize 28.05.1887 Albert van Bruggen, geb. Eelde 31.10.1856, landbouwer, overl. Peize 12.01.1938, z.v. Hindrik van Bruggen, landbouwer, en Grietien Bijker.

6.                   Eeffien Datema, geb. Roderwolde (Roden) 06.08.1856, overl. Roden 28.12.1931, tr. Roden 23.05.1879 Jan Aukema, geb. Leutingewolde (Roden) 26.03.1854, landbouwer, overl. Leutingewolde (Roden) 08.02.1919, z.v. Jan Jans Aukema, landbouwer, en Janna Jans Everts.

7.                   Renske Datema, geb. Roderwolde (Roden) 06.08.1858, overl. Peize 08.03.1929, tr. Roden 22.05.1889 Abel Luinge, geb. Peize 06.06.1863, landbouwer, overl. Peize 23.12.1946, z.v. Roelf Luinge, landbouwer, en Bouwina Gelmers.

8.                   Egbert Datema, geb. Roderwolde (Roden) 05.03.1861, landbouwer, overl. Roden 23.10.1940, tr. Roden 02.06.1886 Geertien Holthuis, geb. Roden 20.02.1858, overl. Roden 21.02.1938, d.v. Albert Willems Holthuis, bakker, landbouwer, en Jantien Hoiting.

9.                   Wemeltien Datema, geb. Roderwolde (Roden) 11.10.1862, overl. Tolbert (Leek) 21.10.1932, tr. Roden 04.05.1893 Hedde Cazemier, geb. Tolbert (Leek) 06.12.1865, landbouwer, overl. Tolbert (Leek) 09.03.1951, z.v. Hedde Cazemier en Gepke Zuidema.

10.               Roelfien Datema, geb. Roderwolde (Roden) 17.01.1866, overl. Niekerk (Oldekerk) 12.02.1956, tr. Roden 30.04.1890 Jan Beukema, geb. Niekerk (Oldekerk) 19.03.1865, landbouwer, overl. voor 1956, z.v. Jan Beukema en Nieske Cazemier.

 

Noten: |a| geb. Sandbuur (huw.akte Roden 1879 no.12).

 

[16] Albert Jacobus van der Baan, geb. Leeuwarden ca. 1795/1796/1797, touwslagersknecht (1822), touwslager (1824,1864), overl. Drachten 26.11.1875, z.v. Jakob Jelles|a| en Antje Alberts, arbeidster (1822); tr. Smallingerland 01.06.1822

[17] Jantje Joukes Westra, geb. ‘onder de klokslag van’ Franeker ca. 1786, overl. Drachten (Smallingerland) 22.11.1863, d.v. Jouke Jans en Joukjen Willems; tr. 1e voor 1822 Siete Oepkes Woudstra, overl. Drachten 02.07.1816.

Voorkinderen (erkend bij het huwelijk in 1822):

1.                   Antje van der Baan, geb. Zuiderdrachten (Smallingerland) 18.04.1820|b|, overl. Ooststellingwerf 07.03.1862, tr. Smallingerland 28.04.1854 Jan Beernd Wiekamp, geb. Drachten (Smallingerland) 22.01.1831, wever, overl. Grootegast 27.04.1898, z.v. Jan Hendrik Wiekamp, wever, en Limke Hendriks Visser.
     JBW tr. 2e Ooststellingwerf 14.08.1862 Antje Bloemberg, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 08.09.1830, overl. Grootegast 28.01.1893, d.v. Leffert Broers Bloemberg en Margje Tymens.

2.                   Trijntje van der Baan, geb. Zuiderdrachten (Smallingerland) 17.02.1822, overl. Smallingerland 28.03.1879, tr. Smallingerland 23.05.1846 Klaas Hendriks Hendriks, geb. Okkeboom (Utingeradeel) 25.01.1823, kleermaker, overl. Drachten (Smallingerland) 09.01.1856, z.v. Hendrik Wytzes Hendriks, bakker, en Rigtje Jacobs Verwer.

Uit dit huwelijk:

3.                   Jakob van der Baan, geb. Zuiderdrachten (Smallingerland) 12.06.1824, touwslager, tr. 1e Smallingerland 31.12.1846 Leentje Sieberens Keuning, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 15.04.1821, overl. Drachten (Smallingerland) 27.11.1868, d.v. Sieberen Sietzes Keuning, arbeider, en Catharina Harmens Rietmeyer; tr. 2e Opsterland 16.04.1869 Magteltje Huizinga, ook Huizenga, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 21.04.1845, d.v. Lieuwe Sybes Huizenga en Jiske Tjebbes Boonstra.

4.                   Jouke Alberts van der Baan, geb. Zuiderdrachten (Smallingerland) 26.06.1827; volgt [8].

 

Noten: |a| de vader in 1822 ‘sedert eenige jaren afwezig en dus niet doenlijk zijne toestemming in te winnen’ (huw.akte Smallingerland 1822 no.31); |b| aangifte door Albertus ‘erkennende van hetzelve de vader te zijn, en het verwekt te hebben bij Jantje (..) bij hem inwonende’ (geb.akte Smallingerland 1820 no.32).

 

[18] Sjoerd Jans Velzing, geb. ca. 1803, koopman, overl. Drachten (Smallingerland) 18.05.1850, z.v. Jan Sjoerds Velzing (-1855), koopman, en Grietje Abbes Wiering; tr. 1e Smallingerland 08.05.1824 Elizabeth Egberts Keuning, geb. Drachten ca. 1802, naaister (1824), d.v. Egbert Meines Koning en Grietje Martinus Hogeveen; tr. 2e

[19] Iemkjen Tjibbes van den Berg, arbeidster (1859,1865), overl. na 1874.

Uit het huwelijk Velzing-Keuning:

1.                   Jan Sjoerds Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 24.10.1825, slager, overl. Smallingerland 03.11.1890, tr. Smallingerland 29.06.1850 Stientje Jakobs van der Hoek, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 30.01.1829, overl. Drachten (Smallingerland) 14.01.1907, d.v. Jakob Sytzes van der Hoek en Aukjen Aukes Hellinghout.

2.                   Egbert Sjoerds Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 13.04.1827, smidsknecht, overl. Valthe (Odoorn) 03.10.1912, tr. Assen 17.01.1865 Jantje Drijfhamer, geb. Groningen 19.12.1823, overl. Valthe (Odoorn) 11.02.1899, d.v. Hindrik Jans Drijfhamer, kastelein (1823), verver (1865), en Meike Halbers Westermolen.

3.                   levenloze dochter, Drachten (Smallingerland) 11.07.1828.

Uit het huwelijk Velzing-van den Berg:

4.                   Grietje Velzing, ook Martzen, geb. Drachten (Smallingerland) 22.09.1831, tr. Opsterland 16.11.1867 Hendrik Pieters Leffering, geb. Gorredijk (Opsterland) 22.11.1827, overl. Weststellingwerf 28.05.1914, z.v. Pieter Hendriks Leffering en Janke Hendriks Vissia.

5.                   Martje Sjoerds Velzing, ook Martzen, geb. Drachten (Smallingerland) 10.03.1833; volgt [9].

6.                   Abele Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 26.04.1834, koopman, overl. Smallingerland 17.03.1911, tr. Smallingerland 27.11.1869 Jantje Douwes van der Schaaf Hogeveen, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 17.05.1835|a|, overl. Bussum 13.02.1925|b|, d.v. Akke Jans Hogeveen, arbeidster.

7.                   Karel Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 16.09.1835, overl. Smallingerland 12.12.1836.

8.                   Anna/Antje Sjoerds Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 24.02.1837, overl. Smallingerland 24.03.1839.

9.                   Karel Sjoerds Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 09.07.1838, timmermansknecht, tr. Smallingerland 26.05.1865 Minke Jacobs Punt, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 28.09.1837, overl. Doorn 14.07.1907, d.v. Jacob Gerrits Punt en Ietje Kornelis Meek.

10.               Anna Sjoerds Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) ca. 1840, overl. Smallingerland 08.05.1888, tr. Smallingerland 17.09.1864 Jouke Alberts van der Baan (1827-1913), z.v. Albert Jacobus van der Baan en Jantje Joukes Westra.

11.               Elizabeth Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 27.07.1841, overl. Smallingerland 15.03.1843.

12.               Arend Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 13.02.1846, overl. Drachten (Smallingerland) 04.04.1859.

13.               Rinze Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 07.08.1849, timmerknecht, tr. Franeker 21.06.1874 Alida Eltes, geb. Hoogezand 09.12.1848, d.v. Jan Eltes, molenmaker, en Hendrika Hunt.

 

Noten: |a| de voornamen ‘Douwes van der Schaaf’ waarschijnlijk een hint naar de biologische vader (overl.akte Tietjerksteradeel 1835 no.93); |b| Jantje Douwes van der Schaaf (overl.akte Bussum 1925 no.36).

 

[20] Steffen Ebeles Legendal, geb. Sonnega ca. 1783/1784, boer/landbouwer, overl. Nieuweschoot (Schoterland) 21.12.1850, z.v. Ebel Hendriks Legendal en Sjoukje Jans; tr. Weststellingwerf 06.05.1812

[21] Jantje Hessels Gortstra, geb. Oldelamer ca. 1791, overl. Nieuweschoot (Schoterland) 12.03.1847, d.v. Hessel Sibbes Gortstra en Akke Koops Bos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjoukje Legendal, geb. Weststellingwerf 14.10.1812, overl. Weststellingwerf 24.10.1812.

2.                   Ebel Steffens Legendal, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 15.02.1814, overl. Weststellingwerf 02.08.1868, tr. Weststellingwerf 05.05.1842 Hendrikje Gerrits de Vries, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 21.06.1824, overl. Weststellingwerf 24.08.1908, d.v. Gerrit Sipkes de Vries en Antje Annes Heeroma.

3.                   Hessel Legendal, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 05.12.1816; volgt [10].

4.                   Sjoukjen Legendal, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 10.08.1821, dienstbode (1852), overl. Joure (Haskerland) 16.12.1879, tr. 1e Schoterland 16.05.1847 Franke Meines Frankema, geb. Schoteruiterdijken (Schoterland) 07.01.1820, wagenmaker, overl. Oudeschoot (Schoterland) 15.06.1847, z.v. Meine Minnes Frankema en Antje Theunis Haagsma; tr. 2e Haskerland 12.09.1852 Tæde Annes Walma, geb. Hommerts (Wymbritseradeel) 02.10.1819, schipper, overl. Joure (Haskerland) 10.04.1895, d.v. Anne Tædes Walma, boer, en Antje Sjirks Cnossen.
     TAW tr. 1e Haskerland 01.05.1842 Hiltje Alles Hosper, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 18.12.1817, overl. Joure 06.08.1845, d.v. Alle Frankes Hosper en Pietje Tettes Hofstra; tr. 2e Haskerland 11.04.1847 Tjitske Mintjes van der Velde, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 14.08.1816, overl. Joure (Haskerland) 05.07.1848, d.v. Mintse Jans van der Velde en Janke Jeens van der Laan.
     TMvdV tr. 1e Aengwirden 24.05.1840 Yntze Marcus van Terwisga, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 15.12.1814, z.v. Marcus Lykeles van Terwisga.

5.                   Lubartus Legendal, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 20.12.1825, boer, overl. Weststellingwerf 02.11.1871, tr. Schoterland 06.10.1850 Loltje Jans Frankema, geb. Oudeschoot (Schoterland) 12.12.1824, overl. Weststellingwerf 29.03.1866, d.v. Jan Johannes Frankema en Trijntje Jacobs Dijksma.

6.                   Akke Legendal, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 20.10.1828, overl. Weststellingwerf 23.04.1914, tr. Ooststellingwerf 18.06.1856 Egbert Jans Lourens, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 26.11.1835, overl. Weststellingwerf 13.08.1894, z.v. Jan Annes Lourens, kuiper, en Aaltje Egberts Punter.

 

[22] Roelof Pieters de Boer, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) ca. 1786, overl. Weststellingwerf 18.03.1852, z.v. Pieter Roelofs de Boer en Hendrikje Jochems; tr. Weststellingwerf 07.05.1814

[23] Grietje Egberts Brinksma, geb. Nijeholtpade ca. 1793, overl. Weststellingwerf 03.06.1852, d.v. Egbert Hendriks Brinksma en Antje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje de Boer, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 08.06.1815; volgt [11].

2.                   Egbert Roelofs de Boer, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 12.07.1817, tr. Weststellingwerf 02.05.1840 Sygjen Jans Kraak, geb, Ter Idzard (Weststellingwerf) 16.01.1821, overl. Weststellingwerf 20.04.1887, d.v. Jan Jans Kraak en Feikjen Gerrits Bovenkamp.

3.                   Hendrikje de Boer, geb. Weststellingwerf 02.01.1820.

4.                   Hendrik de Boer, geb. Weststellingwerf 21.11.1822.

5.                   Pieter de Boer, geb. Weststellingwerf 20.11.1824, overl. Ooststellingwerf 25.12.1829.

6.                   Jacob de Boer, geb. Ooststellingwerf 21.03.1827.

7.                   Hendrikje de Boer, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 02.01.1831, tr. Weststellingwerf 31.10.1850 Hendrik Jans Korf, geb. Peperga (Weststellingwerf) 03.04.1819, overl. Weststellingwerf 21.10.1900, z.v. Jan Korf en Antje Dirks Stappers.

8.                   Jacobjen de Boer, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 19.09.1837, overl. Weststellingwerf 05.11.1897, tr. Weststellingwerf 12.02.1858 Roelof Lieuwes de Boer, geb. Steenwijkerwold 30.07.1824, overl. Weststellingwerf 06.02.1906, z.v. Lieuwe Klazen de Boer, landbouwer, en Wobkien Roelofs.

 

[24] Jan Hilbrands, geb. ca. 1762/1763, koopman (1813), overl. Nietap (Roden) 30.08.1814, z.v. Hilbrand Jans en Gebke Jans; tr.

[25] Geeske Tiddens, geb. Roden xx.04.1776, bakkersche (1827), overl. Nietap (Roden) 22.01.1827, d.v. Tiddens Lucas en Jantje Harms.

Uit dit huwelijk (vader ook Hilbrants of Hillebrands):

1.                   Lucas Tiddens Hillebrands, ged. Leek 18.02.1798; volgt [12].

2.                   Hillebrant, ged. Leek 15.06.1800, overl. Nietap (Roden) 26.10.1875|b|.

3.                   Jantje Jans Hillebrands, geb. Nietap (Roden) 31.093.1802, overl. Tolbert (Leek) 09.04.1858, tr. Roden 03.12.1836 Cornelis Jans de Boer, geb. Roden 14.03.1813, z.v. Jan Hendriks de Boer en Aaltien Martens Vroom.

4.                   Hendrikje Jans Hillebrands, geb. Nietap (Roden) ca. 1805, overl. Leek 18.02.1875|a|, tr. Leek 10.02.1833 Harm Hendriks Kwint, geb. Leek ca. 1804, schippersknecht, overl. voor 1875, z.v. Hendrik Hendriks Kwint en Geeske Mattheus.

5.                   Tidde Lucas Hilbrands, geb. Nietap (Roden) 04.05.1813, overl. Nietap (Roden) 07.11.1816.

 

Noten: |a| moeder Geeske Tiddens Sissingh (overl.akte Leek 1875 no.15); |b| Hilbrand Hillebrands, geb. 07.06.1800 (overl.akte Roden 1875 no.41).

 

[26] Conraad Conraads Postema, ook Koenraad Koenraads, geb. ca. 1775, arbeider, overl. Leek 16.05.1815, tr.

[27] Aukje Teunes Raven, geb. Roden xx.01.1778, arbeidster, overl. Nietap (Roden) 25.04.1824, d.v. Tunnis Raven, landbouwer, en Korneliske Wolters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Coenraads Postema, geb. Roden 02.09.1806; volgt [13].

 

[28] Jan Sikkens Datema, geb. Roden 26.10.1788, landbouwer (1816), tapper (1819), koopman (1821,1824), tapper (1846), bakker/winkelier (1848), overl., Roderwolde (Roden) 11.05.1863, z.v. Sicke Datema en Jantje Tinge Vos; tr.

[29] Hinderkien Jans Venekamp, geb. Roden 21.10.1782, overl. Roderwolde (Roden) 01.03.1847, d.v. Jan Reinders en Renske Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Datema, geb. Roderwolde (Roden) 13.05.1816, overl. Roderwolde 26.01.1819.

2.                   Renske Jans Datema, geb. Roderwolde (Roden) 09.12.1817, overl. Roderwolde (Roden) 27.03.1877, tr. Roden 13.04.1848 Egbert Floris Aukema (1822-1905), z.v. Floris Egberts Aukema en Aaltje Roelfs Wering.

3.                   Sikke Jans Datema, geb. Roden 22.04.1821; volgt [14].

4.                   Jantien Jans Datema, geb. Roden 13.01.1824, overl. Roderwolde (Roden) 25.01.1824.

 

[30] Floris Egberts Aukema, geb. Leutingewolde (Roden) 01.07.1801, landbouwer, overl. Leutingewolde (Roden) 26.03.1828|c|, z.v. Egbert Aukema, landbouwer, en Eeffien Pieters; tr. Roden 12.05.1820|a|

[31] Aaltien Roelfs Weering, geb. Roderwolde (Roden) 20.11.1796, landbouwster (1830,1841), overl. Roderwolde (Roden) 12.07.1842, d.v. Roelf Berends Wering, landbouwer, en Annigjen Jans; tr. 2e Roden 20.04.1830 Willem Hindriks Boer, geb. Roden 13.04.1803, dienstknecht (apr1830), landbouwer (jul1830), z.v. Hinderk Willems Boer, arbeider, en Trientje Derks.

Uit het huwelijk Aukema-Weering:

1.                   Eeffien Floris Aukema, geb. Roden 14.08.1821, tr. Roden 10.06.1841 Roelof Roelofs Deodatus, geb. Roden 14.06.1814, bakker, z.v. Roelof Pieters Deodatus en Trijntje Jans van Gasteren.

2.                   Egbert Floris Aukema, geb. Roden 06.08.1822, landbouwer, overl. Roderwolde (Roden) 02.12.1905, tr. Roden 13.04.1848|b| Renske Jans Datema (1817-1877), d.v. Jan Sikkens Datema en Hindrikje Jans Venekamp.

3.                   Annechien Floris Aukema, geb. Roden 03.04.1824; volgt [15].

4.                   Roelf Floris Aukema, geb. Roden 19.09.1825, overl. Leutingewolde (Roden) 28.07.1827.

Uit het huwelijk Boer-Weering:

5.                   Roelf Boer, geb. Roden 06.07.1830, landbouwer, overl. Roderwolde (Roden) 05.04.1877.

6.                   Hindrik Boer, geb. Roden 01.11.1831, landbouwer, overl. Roderwolde (Roden) 08.06.1910, tr. Roden 21.04.1870 Roelfien Weering, geb. Roden 12.12.1833, overl. Roderwolde (Roden) 30.04.1898, d.v. Berends Roelfs Weering, tapper, en Annegien Sickens Datema.

7.                   Hinderkien Willems Boer, geb. Roden 17.11.1833, overl. Roderwolde (Roden) 27.04.1863.

8.                   Jan Willems Boer, geb. Roden 17.05.1835, overl. Leutingewolde (Roden) 02.02.1836.

9.                   Jantien Boer, geb. Leutingewolde (Roden) 04.02.1837, overl. Roderwolde (Roden) 08.06.1872, tr. Roden 17.05.1872 Jan Cruims Schuring, geb. Foxwolde (Roden) 10.05.1843, landbouwer, overl. Roderwolde (Roden) 05.03.1920, z.v. Jacob Jans Schuring en Jantien Jans Rademaker.
     JCS tr. 2e Eelde 20.11.1874 Jantien Ebels, geb. Eelde 08.05.1850, landbouwster (1874), overl. Roderwolde (Roden) 09.02.1911, d.v. Jan Ebels, landbouwer, en Marchien Ebels.

10.                Jan Boer, geb. Leutingewolde (Roden) 30.07.1838, landbouwer, verl. Roderwolde (Roden) 19.12.1923, tr. Roden 17.05.1872 Annechien Stel, geb. Leutingewolde (Roden) 29.01.1844, overl. Roderwolde (Roden) 11.11.1895, d.v. Jan Jans Stel, landbouwer, en Jubbechien Hindriks Polling.

 

Noten: |a| bruid Wering; |b| moeder Wering; |c| moeder Eeffien Pieters Deodatus (overl.akte Roden 1828 no.12).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren