Jacob Frans Joannes Petrus Zeijlemaker (1905-1986)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2021 (laatst herzien februari 2022)

 


 

[1] Jacob Frans Joannes Petrus Zeijlemaker, Jack, geb. Amsterdam 06.12.1905, leraar (1942), 1e luitenant (Staf VIIIe Bat. Inf.) (1942)|a|, lector gebonden kunst Bandoeng (1947-)|c|, overl. Doorn 27.12.1986, crem., tr. Batavia 26.06.1931|b| Catharina Beekman, geb. Watergraafsmeer 21.12.1905, d.v. Anton Willem Beekman en Wilhelmina Hendrika Anna Maria van den Eelaart.
 

Noten: |a| Japanse interneringskaart; |b| Beckman (RoosjeRoos); |c| Programma Faculteit Technische Wetenschap te Bandoeng 1950/51, p.5.

 

[2] Jacob Zeijlemaker, geb. Hoorn 07.03.1866, opzichter-landmeter (1904), landmeter (1911), overl. Amsterdam 28.01.1940, tr. Amsterdam 07.07.1904
[3] Antonetta Maria Philomena Gerris, geb. Eindhoven 04.01.1878, overl. Utrecht 04.07.1957.

Uit dit huwelijk:

1.                   JacobFrans Joannes Petrus Zeijlemaker, geb. Amsterdam 06.12.1905; volgt [1].

2.                   Maria Antonetta Alida Zeijlemaker, geb. Amsterdam 14.12.1909, jeugdleidster, kraamverpleegster, overl. Amsterdam 12.07.1988, tr. Utrecht 13.10.1955 Eduard George Feijtes, geb. Malang 30.09.1908, cipier, kantoorbediende, overl. Amsterdam 14.10.1975, z.v. Johannes Jacobus Feijtes en Cornelia Deij.

3.                   Frederik Constant Jan Zeijlemaker, geb. Amsterdam 31.01.1915, leraar bioloog, tr. Amsterdam 22.11.1945 Maria Christina Josephina Bos, geb. Herwen en Aerdt 07.03.1915, d.v. Jacobus Johannes Bos en Maria Catharina van den Broek.

 

[4] Frans Zeijlemaker, geb. Hoorn 10.12.1831, schipper (1864,1872), overl. Hoorn 17.02.1910, tr. Hoorn 05.05.1864

[5] Aaltje Beek, geb. Hoorn 14.08.1836, overl. Hoorn 12.03.1900|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Hoorn 01.09.1864.

2.                   Jacob Zeijlemaker, geb. Hoorn 07.03.1866; volgt [2].

3.                   Jacobus Zeijlemaker, geb. Hoorn ca. 1868, timmerman, overl. Hoorn 04.06.1913.

4.                   Theodorus Zeijlemaker, geb. Hoorn ca. 1870, schipper (1904), overl. Rotterdam 19.11.1943.

5.                   Jannette Zeijlemaker, geb. Hoorn xx.09.1871, overl. Hoorn 30.07.1872.

 

Noten: |a| e.v. Zeilemaker (overl.akte Hoorn 1900 no.48).

 

[6] Petrus Maria Johannes Gerris, geb. ís-Hertogenbosch 26.10.1840, sociŽteithouder (1865,1867,1873), conducteur aan de Staatsspoorwegen (1876), koffiehuishouder (1878,1887,1898), overl. Eindhoven 22.02.1898; tr. 1e ís-Hertogenbosch 24.08.1865 Maria Petronella Francisca Defais, geb. ís-Hertogenbosch 25.08.1838, overl. Rotterdam 14.04.1873, d.v. Josephus Defais, commissaris der beurtveren, en Elizabetha Petronella Scheefhals; tr. 2e Rotterdam 23.02.1876

[7] Maria Antonia van Lierop, geb. Eindhoven 08.02.1845, overl. Eindhoven 25.07.1893.

Uit het huwelijk Gerris-Defais:

1.                   Jacobus Josephus Joannes Gerris, geb. ís-Hertogenbosch xx.07.1866, overl. ís-Hertogenbosch 06.02.1867.

2.                   levenloze zoon, ís-Hertogenbosch 23.07.1867.

3.                   Elisabeth Joanna Josephina Gerris, geb. ís-Hertogenbosch 15.05.1868, overl. Schijndel 05.05.1927, tr. Eindhoven 25.09.1895 Gerardus Cornelis Antonius Beltz, geb. Breda 30.01.1862, boekhouder, overl. ís-Hertogenbosch 16.07.1939, z.v. Carolus Michiel Beltz en Agnes Maria Hillenaar.

4.                   Antonius Josephus Maria Gerrits, geb. ís-Hertogenbosch xx.09.1869, overl. ís-Hertogenbosch 02.04.1889|b|.

5.                   Henriette Adriana Stephanus Gerris, geb. ís-Hertogenbosch xx.12.1870, overl. ís-Hertogenbosch 25.03.1871.

6.                   Paulus Johannes Maria Gerris, geb. Rotterdam 29.02.1872, overl. Rotterdam 22.04.1872.

7.                   Willem Johannes Josephus Gerris, geb. Rotterdam 22.03.1873, overl. Rotterdam 07.06.1873.

Uit het huwelijk Gerris-van Lierop:

8.                   Petrus Maria Joannes Gerris, geb. Rotterdam 21.03.1876, tabaksplanter, overl. ís-Gravenhage 28.11.1935, tr. Utrecht 17.08.1911 Fenna Meinesz Rooseboom, geb. Hoopstad (Zuid-Afrika) ca. 1887, overl. ís-Gravenhage 24.03.1965, begr. Utrecht (Bpl. Soestbergen) 26.03.1965, d.v. Christiaan Rooseboom en Gerardine Margaretha Losecaat van Nouhuijs.

9.                   Antonetta Maria Philomena Gerris, geb. Eindhoven 04.01.1878; volgt [3].

10.               Johanna Arnoldina Josephina Pulcheria Gerris, geb. Eindhoven 07.04.1879, tr. Teteringen 07.04.1908 Hendrik Theodorus Koppen, geb. Breda 10.05.1878, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen, z.v. Hendrik Koppen, eerste luitenant der infanterie aan de Koninklijke Militaire Academie (1878), en Clasina Helene FranÁoise van de Ven.

11.               Adriana Vincentia Regina Gerris, geb. Eindhoven 07.09.1880, overl. Beverwijk 17.02.1960, tr. Strijp 20.01.1908 Arnoldus Bernardus Remmen, geb. Blitterswijck (Meerlo) 07.06.1878, coiffeur, overl. Nijmegen 02.08.1943, z.v. Petrus Antonius Hubertus Remmen, schoenmaker, en Catharina Antonia Oud.

12.               Constantia Jeannette Eliza Maria Gerris, geb. Eindhoven 13.07.1882, overl. Bloemendaal 29.06.1959, tr. 1e Frederik Ludwig Marie Goestie Arnat, overl. voor 1924; tr. 2e Boxtel 30.09.1924 Franz Knirsch, geb. Katharinberg (Bohemen)|a| ca. 1863, kunstschilder, overl. Boxtel 23.01.1939, z.v. Ignaz Knirsch en Anna Oijs.
†††† FK tr. 1e Martha Thekla Steinert, geb. Frankenberg ca. 1861, overl. Boxtel 07.07.1920, d.v. Kore Gottfried Steinert en Johanna Eleonore Engelmann.

13.               Theodoor Apollonius Jacobus Gerris, geb. Eindhoven 02.04.1884.

14.               Jacobus Maria Caspar Gerris, geb. Eindhoven 03.10.1887, chef in een boekdrukkerij (1911), machinezetter (1943), overl. Nijmegen 01.10.1943, tr. Amsterdam 19.01.1911 Cornelia Lijten, geb. Oudeschoot (Schoterland) 19.09.1887, overl. Sneek 10.12.1963, d.v. Christianus Lijten, haltechef (1887), en Helena Maria Bloemsma.
†††† CL tr. 2e na 1943 Gerardus Sterk, geb. Lemmer (Lemsterland) 11.05.1884, vishandelaar, overl. Lemmer (Lemsterland) 19.10.1962, z.v. Johannes Sterk, viskoopman (1864), vishandelaar (1908), en Dina Visser.
†††† GS tr. 1e Lemsterland 27.08.1908 Maria Wierdsma, geb. Lemmer (Lemsterland) 17.12.1882, overl. Lemsterland 02.10.1931, d.v. Wierd Wierdsma, slachter, en Akke Agricola.

 

Noten: |a| nu Kateřinky, stadsdeel van Liberec, TsjechiŽ; |b| ook overl.akte Eindhoven 1889 no.39.

 

[8] Jacob Zeijlemaker, geb. Hoorn ca. 1785/1786, schipper (1823), beurtschipper (1824), schipper (1831,1851,1854,1860), overl. Hoorn 22.02.1860|b|, tr. 1e Hoorn 05.02.1809|c| Boutje Verment, geb. Hoorn ca. 1779, winkelierster (1823), overl. Hoorn 26.05.1823|d|, d.v. Dirk Verment en Klaasje Dirks; tr. 2e Hoorn 08.02.1824|a|

[9] Catharina Schuurman, ged. Monnickendam 27.11.1800, winkelierster (1831,1851,1864), overl. Hoorn 30.09.1866|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Zeijlemaker, geb. Hoorn ca. 1827, schipper (1854,1860), tr. Hoorn 23.05.1854 Adriana Poelman, geb. Hoorn ca. 1833, d.v. Jacobus Poelman, winkelier, en Antje Groen.

2.                   Jacob Zeilemaker, ook Zeijlemaker, geb. Hoorn ca. 1830, timmerman (1851,1860), steenkoper (1885), overl. Hoorn 31.10.1885, tr. Hoorn 25.05.1851 Janna Groot, geb. Hoorn ca. 1829, overl. Hoorn 17.05.1897, d.v. Jan Groot, schipper, en Saartje Molijn.
Kleinzoon: Jacob Zeijlemaker (1890-1976), hoogleraar Rechtshoogeschool te Batavia. (zie Bijlage A)

3.                   Frans Zeijlemaker, geb. Hoorn 10.12.1831; volgt [4].

 

Noten: |a| bruidegom Seijlemaker (huw.akte Hoorn 1824 no.4); |b| moeder Aafje Barendsen Slotenburg (overl.akte Hoorn 1860 no.96); |c| bruidegom Zeijlenmaker; |d| e.v. Zeilemaker; |e| moeder Maria van Dale.

 

[10] Jacobus Beek, geb. Hoorn ca. 1798, metselaar (1825,1850), metselaar (1836,1852), winkelier (1864), overl. Hoorn 05.01.1887, tr. Hoorn 15.05.1825

[11] Jantje Vaartjes, geb. Blokzijl ca. 1800, overl. Hoorn 24.04.1858|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Jannetje):

1.                   Jan Beek, geb. Hoorn ca. 1826, metselaar, overl. na 1887, tr. 1e Hoorn 31.03.1850 Wilhelmina Greeve, ook Greve, geb. Amsterdam ca. 1827, overl. Hoorn 20.03.1863, d.v. Andries Greeve en Johanna Maria Kooning; tr. 2e Hoorn 08.12.1865 Elisabeth Visser, geb. Hoorn ca. 1840, d.v. Hendrik Visser en Reining Paardeman.

2.                   Gerardina Beek, geb. Hoorn ca. 1829, overl. Hoorn 19.09.1915, tr. Hoorn 13.05.1853 FranÁois Cornelis Haalebos, geb. Leiden 16.02.1826, cathechiseermeester (1853), godsdienstonderwijzer (1889), overl. Hoorn 28.03.1889, z.v. FranÁois Cornelis Haalebos, mandenmaker, en Elisabeth Schootman.

3.                   Aaltje Beek, geb. Hoorn 14.08.1836; volgt [5].

 

Noten: |a| overledene Jannetje.

 

[12] Jacobus Gerris, geb. ís-Hertogenbosch 29.05.1798, mr., kantonrechter (1850), overl. Waalwijk 04.09.1850; tr. ís-Hertogenbosch 02.05.1832

[13] Joanna van de Wiel, geb. Oisterwijk 10.08.1808, overl. ís-Hertogenbosch 18.06.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Paulina Gerris, geb. ís-Hertogenbosch 04.06.1832, overl. ís-Hertogenbosch 02.06.1891, tr. ís-Hertogenbosch 24.04.1866 Antonius Nicolaus Verouden, geb. ís-Hertogenbosch 24.10.1823, steenhouwer, overl. ís-Hertogenbosch 19.02.1886, z.v. Jacobus Verouden en Catharina Adriana Josephina Mosmans.

2.                   Joannes Jacobus Theodorus Gerris, geb. ís-Hertogenbosch 06.09.1833, deurwaarder bij het kantongerecht te Waalwijk, overl. Waalwijk 21.02.1912, tr. ís-Hertogenbosch 15.01.1862 Johanna Maria van Wamel, geb. ís-Hertogenbosch 29.04.1834, overl. Tilburg 10.12.1927, d.v. Paulus van Wamel en Joanna Gloudemans.

3.                   Theodorus Cornelis Antonius Gerris, geb. ca. 1835, koopman (1860), handelsreiziger (1890), overl. ís-Hertogenbosch 11.01.1890, tr. Arnhem 14.06.1860 Apolonia Johanna Cornelia van Berkel, geb. Arnhem 13.09.1839, d.v. Adrianus van Berkel, winkelier, en Grada Holsum.

4.                   Paulus Anna Joannes Gerris, geb. ís-Hertogenbosch 26.07.1838, banketbakker, tr. 1e ís-Hertogenbosch 13.08.1866 Joanna Francisca Maria Eras, geb. ís-Hertogenbosch 17.03.1837, overl. Rotterdam 21.12.1873, d.v. Joannes Eras (-1859) en Anna Catharina van Dijk; tr. 2e Rotterdam 07.10.1874 Joanna Maria Philomena Francisca van Dijk, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1838, d.v. Petrus Josephus van Dijk en Joanna Jacoba Dupont.

5.                   Petrus Maria Johannes Gerris, geb. ís-Hertogenbosch 26.10.1840; volgt [6].

6.                   Vincentius Johannes Gerris, geb. Waalwijk 04.02.1846, koffiehuishouder (1869), herbergier (1894), overl. Waalwijk 21.05.1894, tr. ís-Hertogenbosch 28.07.1869 Adriana de Regt, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 11.02.1845, overl. Rotterdam 11.04.1915, d.v. Gerrit de Regt, schipper, en Dingena Paap.

7.                   Antonius Joannes Gerris, geb. Waalwijk 24.01.1850, winkelier, overl. Waalwijk 28.05.1902, tr. ís-Hertogenbosch 18.10.1882 Maria Julia Paulina Martens, geb. Tilburg 22.06.1848, overl. ís-Hertogenbosch 20.04.1926, d.v. Petrus Hendrikus Martens en Johanna Cornelia Catharina Verbunt.

 

[14] Arnoldus Franciscus van Lierop, ged. Eindhoven (rk) 09.04.1807, winkelier (1829,1830), adjudant-vaandeldrager in garnizoen te Hulst (1832), herbergier (1841), deurwaarder (bij de rechtbank) (1842,1863), oud-deurwaarder (1878), overl. Eindhoven 25.02.1878, tr. Eindhoven 26.10.1828

[15] Antonia van Bree, ged. Eindhoven (rk) 18.06.1808, overl. Eindhoven 10.08.1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelius Martinus Wouter van Lierop, geb. Kampen 22.08.1829.

2.                   Wouterina Josephina van Lierop, geb. Kampen 22.10.1830.

3.                   Marianna Franciesca Hendrica van Lierop, geb. 09.05.1832, overl. Hulst 03.09.1832.

4.                   Johanna Gertruda van Lierop, geb. Eindhoven 02.11.1834, overl. Eindhoven 08.04.1909.

5.                   Franciscus Wilhelmus Johannes van Lierop, geb. Eindhoven 14.11.1835, overl. Eindhoven 25.02.1836.

6.                   Wilhelmus Franciscus van Lierop, geb. Eindhoven xx.02.1837, overl. Eindhoven 02.08.1837.

7.                   Elisabeth Martha van Lierop14.09.1838.

8.                   Maria Wilhelmina van Lierop, geb. Eindhoven 11.10.1839, overl. Eindhoven 28.10.1839.

9.                   levenloze dochter, Eindhoven 05.02.1841.

10.               Constantia Cornelia Catharina van Lierop, geb. Eindhoven 11.09.1842, overl. Eindhoven 11.06.1909, tr. Eindhoven 05.02.1863 Casparus Hendricus van Veen, geb. Voorburg 02.05.1834, overl. voor 1909, z.v. Lambertus van Veen en Maria Wolff.

11.               Maria Antonia van Lierop, geb. Eindhoven 08.02.1845; volgt [7].

12.               Arnoldus Antonius Josephus van Lierop, geb. Eindhoven 09.12.1847, hoofd ener school, overl. Steenbergen 04.03.1914, tr. Steenbergen 21.08.1883 Anna Maria Luijkx, geb. Steenbergen 17.05.1862, overl. Steenbergen 20.05.1950, d.v. Johannes Petrus Luijkx, hulponderwijzer (1862), en Maria Joanna Potters, winkelierster (1883).

13.               Martinus Philomenus van Lierop, geb. Eindhoven 27.01.1851, hoofdonderwijzer, tr. ís-Hertogenbosch 08.11.1877 Elisabeth Johanna Maria Knauf, geb. Harlingen 26.03.1852, d.v. Lodewijk Knauf, sergeant-majoor bij het derde regiment infanterie (1852), directeur der garnizoensinfirmerie te Doesburg (1877), en Maria van Werkhoven.

14.               Adrianus Pulcherius Catharinus van Lierop, geb. Eindhoven 11.11.1854.

 

[16] Jacob Seijlemaker, overl. voor 1824, z.v. Broer Seijlemaker; otr. Hoorn 27.05.1780

[17] Aafje Barends, ook Aafje Barendsen Slotenburg|a|, overl. voor 1824, d.v. Barent Tjeertsz.

††† Ė Er is een Jacob, ged. Barsingerhorn 28.09.1755, z.v. Broer Jansz Seijlemaker en Neel Jans Kwast.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Seijlemaker, geb. Hoorn ca. 1785/1786; volgt [8].

 

Noten: |a| overl.akte Hoorn 1860 no.96 (zoon Jacob).

 

[18] Joris Schuurman, geb. Enkhuizen ca. 1867, broodbakker (1824), overl. Monnickendam 20.11.1847, z.v. Hendrik Schuurman en Catharina Kroeger; tr.

[19] Maritje van Daalen, geb. Monnickendam 26.02.1771, overl. Monnickendam 09.10.1827, d.v. Frans van Daalen en Lijsje Bootsman.

Uit dit huwelijk (moeder ook Maretje/Marrigje, ook van Dalen):

1.                   Catharina Schurrman, ged. Monnickendam 25.10.1795.

2.                   Frans Schuurman, ged. Monnickendam 29.04.1798, broodbakker, overl. Hoorn 13.04.1879, tr. 1e Monnickendam 02.02.1823 Maretje Koedijk, geb. Monnickendam 28.05.1796, overl. Monnickendam 08.09.1838, d.v. Jan Koedijk en Antje Gijzen; tr. 2e Monnickendam 10.02.1839 Trijntje Klaver, geb. Monnickendam ca. 1799, overl. Hoorn 26.12.1858, d.v. Wijnand Klaver en Trijntje Groot.

3.                   Catharina Schuurman, ged. Monnickendam 27.11.1800|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| moeder Marrigje van Dalen.

 

[20] Jan Beek, geb. Hoorn 1769, metselaar (1825,1826), overl. Hoorn 28.04.1826, z.v. Herman Beek en Jannetje Zeeman; tr.

[21] Gerrardina Weijdema, geb. Hoorn ca. 1765, overl. Hoorn 08.08.1836, d.v. Jacobus Weijdema en Anna Maria Catharina Gunselaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Beek, geb. Hoorn ca. 1796, overl. Hoorn 02.04.1840.

2.                   Jacobus Beek, geb. Hoorn ca. 1798; volgt [10].

3.                   Adriana Beek, geb. Hoorn ca. 1801, overl. Hoorn 08.02.1852, tr. Hoorn 13.05.1827, Hendrik Stieltjes, geb. Hoorn ca. 1800, smid, overl. Hoorn 16.06.1858, z.v. Hendrik Stieltjes en Hendrika Derks.

4.                   Henderikus Beek, ook Hendrikus/Hendricus, ged. Hoorn 06.08.1809, metselaar, overl. Hoorn15.03.1868, tr. Hoorn 10.10.1841, Cornelia Schoonewagen, ook Schonewagen, geb. Hoorn ca. 1814, overl. Hoorn 03.12.1891, d.v. Pieter Schoonewagen en Catharina van Dijk.

 

[22] Cornelis Jans Vaartjes, tr.

[23] Aaltje Hermens Vaartjes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Vaartjes, geb. Blokzijl ca. 1800; volgt [11].

 

[24] Joannes Gerris, overl. ís-Hertogenbosch 27.04.1852|c|, z.v. Jacobus Gerris en Joanna Maria Janssen; tr.

[25] Maria Catharina Boufnistij, overl. ís-Hertogenbosch 20.12.1836|a|, d.v. Josephus Boufnistij en Joanna Smits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Gerris, geb. ís-Hertogenbosch 29.05.1798;|b| volgt [12].

 

Noten: |a| e.v. Joannes Fredericus Gervis (overl.akte ís-Hertogenbosch 1836 no.597, transcriptie BHIC, akte niet beschikbaar bij FamilySearch febí22); |b| bij zijn huwelijk en overlijden moeder Catharina Bomestie (huw.akte ís-Hertogenbosch 1832 no.33 & overl.akte ís-Hertogenbosch 1852 no.200); |c| wedr Catharina Bomestie (overl.akte ís-Hertogenbosch 1852 no.200, akte niet beschikbaar bij FamilySearch febí22).

 

[26] Paulus van de Wiel, geb. Oisterwijk ca. 1784, overl. Roosendaal 17.12.1871, otr. Grave (schepenbank) 26.06.1808, tr. Grave (rk) 10.07.1808

[27] Anna Maria Magdalena Rommelaar, ged. Doesburg (rk) 04.12.1779, overl. ís-Hertogenbosch 15.02.1859, d.v. Carel Rommelaar en Theodora Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna van de Wiel, geb. Oisterwijk 10.08.1808; volgt [13].

2.                   Joannes van de Wiel, geb. Oisterwijk 09.10.1813, tr. ís-Hertogenbosch 12.10.1833 Anna Mechtildis Leijsen, geb. Eindhoven 23.05.1808, d.v. Leonardus Leijsen en Henrica Walravens.

 

[28] Cornelis Martinus van Lierop, geb. Eindhoven ca. 1783, koopman (1814), winkelier (1816,1819), overl. Eindhoven 21.10.1819, z.v. Adriaan van Lierop, winkelier, en Catharina van Oorschot; otr. Eindhoven (schepenbank) 05.07.1806, tr. Eindhoven (schepenbank) 20.07.1806

[29] Maria Elisabeth Zegers, geb. Eindhoven, winkelierster (1820,1828), koopvrouw (mei1831), winkelierster (aug1831), overl. ís-Hertogenbosch 19.01.1855|b|, d.v. Arnoldus Zeegers en Wilhelmina van den Moosdijk; tr. 2e Eindhoven 21.04.1822 Josephus Rochus Jonckbloedt, ook Jonckbloet, geb. Eindhoven 16.06.1789, overl. Woensel 11.06.1849, z.v. Egidius Jonckbloedt en Johanna van der Mijlen.

Ė Het echtpaar van Lierop-Zegers vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de Kwartierstaat Cornelis Franciscus Scheffer (1911-1979), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk (moeder ook Zeegers):

1.                   Arnoldus Franciscus van Lierop, ged. Eindhoven (rk) 09.04.1807; volgt [14].

2.                   Wilhelmus Adrianus van Lierop, ged. Eindhoven (rk) 05.01.1809, kantoorbediende, overl. Eindhoven 28.12.1855, tr. Eindhoven 16.05.1831 Maria Cornelia Lecluijse, geb. Roermond 07.12.1799, overl. Eindhoven 23.01.1860, d.v. Jan Mathias Lecluijse, landmeter, en Maria Anna Feijten.

3.                   Wilhelmina Theodora Johanna van Lierop, ged. Eindhoven (rk) 13.09.1810, overl. Eindhoven 19.06.1881, tr. Eindhoven 06.08.1831 Martinus Josephus Janson, ged. Eindhoven (rk) 08.02.1804, winkelier (1843,1853), overl. Eindhoven 24.09.1853, z.v. Jacobus Christophorus Janson (ca.1766-1842) en Hendrikna vana der Heijden (ca.1768-1838).
Ė Het echtpaar Janson-van Lierop vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Cornelis Franciscus Scheffer (1911-1979), hoogleraar Tilburg.

4.                   Maria Catharina van Lierop, geb. Eindhoven ca. 1814, overl. Eindhoven 07.11.1816.

5.                   Johanna Maria van Lierop, geb. Eindhoven 22.06.1816, overl. Eindhoven 02.02.1822.

6.                   Franciscus Hubertus van Lierop, geb. Eindhoven 25.06.1818, kolonist, overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 13.08.1863.

7.                   Cornelis Martinus van Lierop, geb. Eindhoven 06.06.1820|a|.

 

Noten: |a| aangifte door Johannes Christianus Bodenstaff, oud 30 jaar, vroedmeester, vader overleden (geb.akte Eindhoven 1820 no.30); |b| Elizabeth Maria Zeegers, wede Martinus Cornelis van Lierop (overl.akte ís-Hertogenbosch 1855 no.31).

 

[30] Martinus van Bree, geb. Eindhoven ca. 1762, hoedenfabrikant (1823,1828), overl. Eindhoven 20.08.1843, z.v. Henricus van Bree en Maria van der Heijde; tr.

[31] Wouterina van den Eijkhof, geb. Nuenen ca. 1771, overl. Eindhoven 17.02.1848|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook van den Eijkhoff):

1.                   Maria Theresia van Bree, ged. Eindhoven (rk) 24.05.1796|a|, overl. ís-Gravenhage 11.07.1866, tr. Eindhoven 19.04.1823 Hubertus van Oorschot, ged. Helmond 01.10.1801, broodbakker, overl. ís-Gravenhage 23.01.1883, z.v. Peter van Oorschot, broodbakker, en Maria Catharina Diddens.

2.                   Maria van Bree, geb. Eindhoven ca. 1798, overl. ís-Gravenhage 16.08.1863, tr. ís-Gravenhage 17.06.1818 Franciscus van de Ven, geb. Aalst ca. 1782, koopman, overl. ís-Gravenhage 14.11.1847, z.v. Henricus van de Ven, wever, en Mechtildis van Asten.

3.                   Johannes Franciscus van Bree, geb. ca. 1801, hoedenfabrikant (1828).

4.                   Hendrina van Bree, geb. Eindhoven 22.11.1803, overl. Eindhoven 19.04.1883, tr. Eindhoven 25.01.1824 Gerardus Schutjes, geb. Eindhoven 09.07.1801, koopman, overl. Eindhoven 14.08.1853, z.v. Abraham Schutjes en Maria Anna van Lieshout, winkelierster (1824).

5.                   Joanna van Bree, ged. Eindhoven (rk) 07.09.1805.

6.                   Arnoldus Josephus van Bree, ged. Eindhoven 11.01.1807, tabaksfabrikant, overl. Stratum 07.08.1847, tr. Eindhoven 28.04.1833 Anna Catharina Walravens, ged. Eindhoven 13.11.1788, overl. Eindhoven 13.02.1864, d.v. Petrus Walravens en Helena van Breda.
†††† ACW otr. 1e Eindhoven 04.11.1809, tr. Eindhoven 19.11.1809 Johannes Wijnen, geb. Someren ca. 1790, hoedenmakersgast, overl. Eindhoven 29.07.1827, d.v. Willem Wijnen en Matisa Schonk.

7.                   Antonia van Bree, ged. Eindhoven (rk) 18.06.1808; volgt [15].

8.                   Martha van Bree, ged. Eindhoven 25.08.1810, tr. Eindhoven 04.02.1835 Cornelis Petrus Pieterse, ged. Breda 18.06.1806, sergeant-majoor bij de 17e afdeling infanterie, RMWO, z.v. Petrus Pieterse en Maria van Dun.

 

Noten: |a| of 27.05 (huw.akte Eindhoven 1823 no.7); |b| Ďde ouders onbekendí (overl.akte Eindhoven 1848 no.23).

 


Bijlage A

 

I. Jacob Zeijlemaker (ca.1830-1885), tr. Hoorn 25.05.1851 Janna Groot (ca.1829-1897), d.v. Jan Groot, schipper, en Saartje Molijn.
Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Zeijlemaker, geb. Hoorn ca. 1863, fabrikant, overl. voor 1913, tr. Sara Cornelia Groot, geb. Hoorn ca. 1868, overl. Soest 20.05.1944, d.v. Jan Groot en Maria Theresia Boon.
Uit dit huwelijk:

a.       Jacob Zeijlemaker, geb. Hoorn 09.09.1890, steenkoper (1913), doctoraalexamen rechten Leiden 1919|a|, hoogleraar Rechtshoogeschool te Batavia (vermeld 1934,1942)|b|, RNL, overl. Bilthoven 05.10.1976, crem. Utrecht (Daelwijck) 08.10.1976, otr. 1e Hoorn/Hoogkarspel 10.07.1913, tr. Hoogkarspel 24.07.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 19.05.1938, ingeschr. Hoogkarspel 04.06.1938) Neeltje Brander, geb. Hoogkarspel 13.09.1892, d.v. Dirk Thijszn Brander, landman, en Grietje Bronkhorst; tr. 2e ís-Gravenhage 10.06.1938 Elisa Wilhelmina Sophia Bosman, geb. Alkmaar 13.10.1899, overl. na 1976, d.v. Willem Cornelis Bosman, advocaat en procureur, en Cornelia Wilhelmina Sophia Verkerk.
†††† EWSB tr. Alkmaar 01.10.1925 Henri Jean van der Weide, geb. Karangsoewoeng (Res. Cheribon) 22.07.1882, administrateur (1925), oud-planter (1937), overl. Batavia 15.06.1937, z.v. Willem Roelof van der Weide en Agnieta de Meijier.

 

Noten: |a| Leidsche Courant 17.05.1919; |b| N.-I. handelsrecht, burg. Procesrecht, en Rom. recht (RA).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren (en lectoren)