Christiaan Otto Schaeffer (1906-1989)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van H. de Ruiter. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien februari 2021)

 


 

[1] Christiaan Otto Schaeffer, geb. Apeldoorn 05.07.1906, doctoraal scheikunde Amsterdam UvA 1932, promotie Amsterdam UvA 18.06.1935|a|, bacterioloog D.V.G. (1936)|c|, hoogleraar Bandoeng (1947-), OON, overl. Heemstede 14.02.1989, crem. Velsen (Westerveld) 17.02.1989, tr. ’s-Gravenhage 1936|b| C. van Unen, Dini, overl. na 1989.

 

Noten: |a| proefschrift: Over de verspreiding van saccharose-vergistende coli-bacteriën en hun gedrag tijdens de zelfreiniging van water; promotor: J.J. van Loghem (1878-1968); |b| Het Vaderland 27.03.1936; |c| D.V.G. = Dienst der Volksgezondheid in Ned.-Indië.

 

[2] Marinus Philippus Schaeffer, geb. Dordrecht 08.02.1875, adm. Stoomv.-Mij “Nederland” (1905), administrateur stoomvaartmaatschappij (1906), stoombootadministrateur (1908), administrateur (1911), sous-chef civiele dienst St. Mij Nederland, overl. Ambarawa (Mannenkamp no 8) 10.02.1945, begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandung, tr. Batavia 03.07.1905|a||b|
[3] Albertina Johanna Josina Beekman, geb. Amsterdam 23.02.1886, overl. Heemstede 30.11.1971, crem. Velsen (Westerveld) 03.12.1971.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Otto Schaeffer, geb. Apeldoorn 05.07.1906; volgt [1].

2.                   André Johan Marinus Schaeffer, geb. Apeldoorn 15.06.1908, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1947, overl. Zeist 31.07.1992, crem., tr. 1e 28.08.1935 jkvr. Jeanne Antoinette Hora Siccama, geb. Probolinggo (Res. Pasoeroean) 08.03.1907|c|, overl. Stadskanaal 29.06.1997, crem. Winschoten 04.07.1997; tr. 2e voor 1965 Fenna Else Cornelia Spruijt, ook Spruyt, geb. Coevorden 01.06.1914, d.v. Cornelis Spruijt, directeur van de Drechts-Overijsselse Houthandel, RON, en Aaltje Meijwes.

3.                   Willemina Maria Albertina Schaeffer, geb. Apeldoorn 27.01.1911, tr. Kaban Djahe (Brastagi) 17.05.1939|d| George Wiebe van der Laan, geb. Groningen 19.10.1907, ingenieur, landbouwconsulent (1939), overl. Baarn  03.02.1978, crem. Utrecht (Daelwijck) 07.02.1978, z.v. Foeko Hendrik van der Laan, directeur van de gemeentelijke keuringsdienst, en Elizabeth Penon.

 

Noten: |a| RA 1906 p.5; |b| Weltevreden 02.07.1905 (Apeldoornsche courant 05.07.1905); |c| RA 1908 p.65; |d| De Sumatra post 09.05.1939.

 

[4] Christiaan Otto Schaeffer, geb. Dordrecht 02.10.1833, boekhouder, overl. Arnhem 31.12.1892, tr. Deventer 17.10.1867

[5] Johanna Willemina Gerharda Langenberg, geb. Zutphen 17.10.1849, overl. Haarlem 19.10.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Philippus Schaeffer, geb. Dordrecht 14.01.1869, boekhouder, tr. Apeldoorn 20.04.1904 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 31.12.1909, ingeschr. Amsterdam 01.02.1910) Antoinetta Carolina Johanna Parijs, geb. Blitar (Res. Kediri) 08.03.1882|a||e|, d.v. Jacobus Cornelius Parijs en|b| Oedjan.
     ACJP tr. 2e Hilversum 28.11.1910 Agnites Anne Gevers, geb. ’s-Gravenhage ca. 1867, ingenieur, z.v. Cornelis Theodora Gevers en Anna Gerardina Vonk.

2.                   Johanna Wilhelmina Gerharda Schaeffer, geb. Dordrecht 26.03.1870, overl. Dordrecht 13.06.1877.

3.                   Adriaan Barend Willem Schaeffer, geb. Dordrecht 01.03.1872, tweede luitenant (1892), gep.kapitein Oost-Indisch Leger (1923), referendaris bij het Departement van Financiën (1927), overl. ’s-Gravenhage 15.01.1952, tr. 1e Deventer 25.03.1896 (echtsch. Batavia 11.06.1913|c|) Cornelia van Heumen, geb. Deventer 14.06.1872, d.v. Hendrik Jan van Heumen, handelsreiziger (1872), makelaar (1896), en Cornelia Adriana Judith Brinkgreve; tr. 2e Maria Louise Fetter; tr. 3e ’s-Gravenhage (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 16.09.1924, ingeschr. ’s-Gravenhage 25.11.1924) Johanna Martha Wasterval, geb. Magelang 14.04.1898; tr. 4e Haarlem 20.10.1927|d| Elisabeth van Hengel, geb. Haarlem 20.11.1903, overl. na 1952, d.v. Jan van Hengel, vuurwerker,  en Hendrika Johanna Cornelia Oene.

4.                   Christiaan Otto Schaeffer, geb. Dordrecht 03.09.1873, overl. Dordrecht 17.04.1878.

5.                   Marinus Philippus Schaeffer, geb. Dordrecht 08.02.1875; volgt [2].

6.                   Johanna Willemina Gerharda Schaeffer, geb. Dordrecht 14.03.1881, overl. Haarlem 01.02.1957, tr. Apeldoorn 17.10.1916 Jacob Steenborg, geb. Delfzijl 23.10.1873, overl. Haarlem 16.02.1956, z.v. Jan Steenborg, ijzersmid, en Catharina Meijer.

 

Noten: |a| RA 1886 p.304 (erkenning); |b| tr. Blitar (Res. Kediri) 31.03.1888 (RA 1889 p.270); |c| RA 1914 p.10; |d| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom woont in Batavia en is vertegenwoordigd door Willem van Hengel, 27 jaar, elektricien (huw.akte Haarlem 1927 no.644); |e| geb. Taloen (huw.akte Hilversum 1910 no.168).

 

[6] André Laurent Cornelis Beekman, geb. Bergen op Zoom 03.01.1862, onderwijzer (1884), overl. Aerdenhout (Bloemendaal) 23.03.1966, crem. Velsen (Westerveld) 26.03.1966, tr. Sloten (NH) 21.08.1884

[7] Maria Elisabeth Wijnanda Mulder, geb. Amsterdam 13.10.1863, overl. Bloemendaal 27.06.1933|a|, begr. Haarlem (Bpl. Kleverlaan) 30.06.1933.

Kinderen (erkend bij het huwelijk):

1.                   Maria Cornelia Elisabeth Mulder, later Beekman, geb. Amsterdam 05.07.1881, overl. na 1952,  tr. Batavia 05.05.1904|b| Johan Karel Moojen, geb. Texel 25.05.1878, directeur ener machinefabriek (1952), overl. Haarlem 09.03.1952, z.v. Jan Hendrik Moojen en Anna Julia Johanna Stikkel.

2.                   Elisabeth Cornelia Maria Mulder, later Beekman, geb. Nieuwer-Amstel 27.08.1883, overl. Zeist 25.05.1958, tr. Batavia 11.12.1906|c| Timon Henricus der Kinderen, geb. Batavia 01.12.1882|d|, overl. Haarlem 01.03.1948, z.v. Joannes Gerard der Kinderen en Elisabeth Wilhelmine Keuchenius.

Uit dit huwelijk:

3.                   Albertina Johanna Josina Beekman, geb. Amsterdam 23.02.1886; volgt [3].

 

Noten: |a| overl. Bloemendaal nabij Santpoort, aangifte door twee parkwachters (overl.akte Bloemendaal 1933 no.101); |b| RA 1905 p.6 (Mooijen); |c| RA 1908 p.4; |d| RA 1884 p.225.

 

[8] Johannes Philippus Schaeffer, geb. Fijnaart en Heijningen 26.05.1808, ged. Fijnaart en Heijningen 05.06.1808, ondermeester (1831), kantoorbediende (1833), overl. Dordrecht 27.08.1867, tr. Dordrecht 13.07.1831

[9] Johanna Dolleman Lambrechts, geb. Zierikzee ca. 1810, overl. Dordrecht 12.07.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Philippus Schaeffer, geb. Dordrecht 06.10.1831.

2.                   Christiaan Otto Schaeffer, geb. Dordrecht 02.10.1833; volgt [4].

3.                   Klara Schaeffer, geb. Dordrecht 10.07.1835, overl. Dordrecht 02.11.1908, tr. Dordrecht 19.07.1871 Marinus Kemp, geb. Dordrecht 01.02.1830, overl. Dordrecht 14.12.1882, z.v. Adrianus Kemp (ca.1802/1803-1890) en Johanna Oliemans (1796-1859).
– Het echtpaar AK en JO vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de kwartierstaat Cornelis Pieter Mom (1891-1975), hoogleraar Bandoeng.

4.                   Johanna Elisabeth Schaeffer, geb. Dordrecht 18.09.1837, overl. Dordrecht 08.10.1838.

5.                   levenloos kind, Dordrecht 04.05.1849.

6.                   Anne Elise Schaeffer, geb. Dordrecht 14.04.1840, overl. Delfshaven 16.11.1881, tr. Rotterdam 15.10.1873 Jacoba Janna Hordijk, geb. IJsselmonde 10.12.1843, overl. Rotterdam 15.10.1900, d.v. Willem Hordijk en Hendrika de Kok.
     JJH tr. 1e Rotterdam 24.09.1862 Antonie den Bok, geb. Rotterdam 26.07.1842, overl. Rotterdam 07.11.1865, z.v. Adrianus den Bok en Nicoletta Cornelia Lockhorst; tr. 2e Rotterdam 10.06.1868 Abraham de Gast, geb. Rotterdam 25.06.1841, overl. Rotterdam 14.05.1869, z.v. Maria de Gast.

7.                   Cornelis Schaeffer, geb. Dordrecht 20.05.1841, tr. Utrecht 14.10.1881 Gerarda Gosina van Os, geb. Amerongen 15.10.1857, overl. Giessendam 23.01.1882|a|, d.v. Klaas Jan van Os en Margaretha Johanna Cornelia Draaijer.

8.                   Johanna Elisabeth Schaeffer, geb. Dordrechnt 30.05.1843, overl. Dordrecht 06.10.1870.

9.                   Karel Schaeffer, geb. Dordrecht 04.05.1846, overl. Dordrecht 23.08.1846.

10.               Philippus Adrianus Schaeffer, geb. Dordrecht 18.10.1847, overl. Dordrecht 24.12.1847.

11.               Catharina Schaeffer, geb. Dordrecht 25.01.1849, overl. Dordrecht 20.03.1849.

 

Noten: |a| vader Jan Klaas, moeder Cornelis Wilhelmina (overl.akte Giessendam 1882 no.4).

 

[10] Adriaan Barent Willem Langenberg, geb. Zutphen 15.11.1814, stadsarchitect (1845,1856), overl. Dubbeldam 08.07.1866, tr. Zutphen 14.05.1845

[11] Johanna Willemina Gerharda Muijderman, geb. Zutphen 11.03.1820, overl. Deventer 13.06.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Christina Langenberg, geb. Zutphen 19.02.1846, overl. Deventer 01.12.1924, tr. Deventer 03.09.1868 Adolphus Wilhelmus Coelingh, geb. Deventer 03.08.1838, koopman, overl. Deventer 02.06.1907, z.v. Jan Pouwels Coelingh, winkelier, koopman, en Maria Wilhelmina Rommenie.

2.                   Jenneken Langenberg, geb. Zutphen 30.11.1847, overl. Deventer 13.02.1914, tr. 1e Deventer 14.08.1873 Diederich Daniël Coelingh, geb. Deventer 25.01.1844, koopman, overl. Deventer 02.03.1885, z.v. Jan Pouwels Coelingh, winkelier (1844), koopman (1873,1885), overl. Deventer 02.03.1885, en Maria Wilhelmina Rommenie; tr. 2e Deventer 12.04.1888 Hendrik Jan van Heumen, geb. Deventer 26.08.1837, handelsreiziger (1871), commissionair (1888), overl. Deventer 09.04.1914, z.v. Gijsbertus Hendrik van Heumen, koopman, en Neetjen Kattenwinkel.
     HJvH tr. 1e Deventer 24.08.1871 Cornelia Adriana Judith Brinkgreve, geb. Deventer 19.05.1838, overl. Deventer 30.06.1878, d.v. Johannes Pieter Brinkgreve, boekverkoper, en Hendrikjen Bredenoord.

3.                   Johanna Willemina Gerharda Langenberg, geb. Zutphen 17.10.1849; volgt [5].

4.                   Maria Helena Langenberg, geb. Zutphen 22.10.1851, overl. Zutphen 11.03.1883.

5.                   Johanna Philippine Langenberg, geb. Zutphen 29.03.1854, overl. Deventer 31.10.1943.

6.                   Adriaan Barend Willem Langenberg, geb. Zutphen 18.02.1856, kassier (1888), agent ener scheepvaartmaatschappij (1931), overl. Deventer 07.11.1931, tr. Zutphen 02.08.1888 Everdina van Eldik, geb. Zutphen 27.03.1862, overl. Deventer 09.10.1946, d.v. Bernardus Warnerus van Eldik, goudsmid, en Everdina Schaap.

 

[12] Frederik Albert Reinout Beekman, geb. ’s-Gravenhage 15.11.1836, schoolonderwijzer (1861,1862), hoofdonderwijzer (1867), leraar (1884), leraar HBS (1885), overl. Haarlem 06.07.1921, tr. Breda 25.07.1861|a|

[13] Johanna Maria Vermeulen, geb. Gemert 30.09.1830, overl. [Amsterdam] tussen 1891 en 1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   André Laurent Cornelis Beekman, geb. Bergen op Zoom 03.01.1862; volgt [6].

2.                   Cornelia Josina Lambertina Beekman, geb. Bergen op Zoom 05.12.1862, overl. Amersfoort 12.09.1946, tr. Amsterdam 18.05.1885 Gijsbert Anthonij Constantinus van Goor, geb. Amsterdam 08.03.1847, leraar HBS (1885), z.v. Gijsbert Adriaan van Goor en Carola Josepha van Elven.

3.                   Lambert Marie André Beekman, geb. Ginneken en Bavel 20.06.1867, ingenieur, tr. Amsterdam 14.05.1891|c| Andréanna Emanuela Helena van Eijs, geb. Oeparang 05.12.1867|b|, overl. Oldebroek 08.08.1933, d.v. Johannes Wilhelmus van Eijs en Andreanne Frederika Emanuele Kläring.

 

Noten: |a| bruidegom F.A. Reinoud (huw.akte Breda 1861 no.78); |b| Adrianna E.H., geb. Ambarawa (Res. Semarang) (RA 1869 p.41); |c| huw.bijln voor reg.11 fol.5 niet beschikbaar bij zoekakten.nl {mrt’18}.

 

[14] Bernardus Mulder, geb. Amsterdam 10.07.1837, kantoorbediende (1861,1863), overl. Amsterdam 09.04.1879, tr. Amsterdam 04.07.1861

[15] Maria Petronella Elisabeth Roggen, geb. Roosendaal en Nispen 30.05.1837, overl. Amsterdam 19.11.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth Wijnanda Mulder, geb. Amsterdam 13.10.1863; volgt [7].

2.                   Bernardus Johannes Franciscus Mulder, geb. Amsterdam 01.06.1868, winkelier (1889,1900), zeeman (1904), overl. Rotterdam 23.04.1931, tr. 1e Amsterdam 10.10.1889 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 22.11.1897, ingeschr. Amsterdam 02.06.1898) Maria Wilhelmina Josephina van Loon, geb. Amsterdam 26.06.1871, overl. na 1916, d.v. Hendrikus Adrianus van Loon, koekbakker, en Anna van Westerhoven; tr. 2e Amsterdam 16.06.1904 Bernardina Johanna Maria Martens, geb. Amsterdam 07.05.1865, overl. Amsterdam 08.11.1954, d.v. François Daniël Martens, tapper, en Maria Jacoba van Wagtendonk.
     MWJvL tr. 2e ’s-Gravenhage 24.01.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 13.12.1912, ingeschr. Amsterdam 18.04.1913) Willem van Bilderbeek, geb. Haarlem 25.05.1863, kleermaker, z.v. Hendrik van Bilderbeek, kleermaker, en Maria Theresia Koppen; tr. 3e Amsterdam 23.11.1916 Gerrit Jansen, geb. Haarlem 09.05.1881, veemwerker (1909), veehouder (1916), z.v. Willem Anthonie Jansen, machinist, en Johanna Maria Hammendorp.
     WvB tr. 1e voor 1888 (echtsch. ’s-Gravenhage 1894) Wilhelmina Johanna Quivooi, geb. Wamel ca. 1864, d.v. Hermanus Quivooi en Caroline Schuil.
     WJQ tr. 2e Amsterdam 17.06.1914 Gerardus Johannes Bokelman, geb. Amsterdam ca. 1870, werkman, z.v. Gerardus Johannes Bokelman en Anna Sophia Ritte.

     GJ tr. 1e Amsterdam 10.06.1909 Maria Visser, geb. Zaandam 18.11.1869, koffiehuishoudster (1909), overl. voor 1916, d.v. Matthijs Visser, sluispachter, en Wilhelmina Josephina Maria Niemann.
     MV tr. 1e Zaandam 02.10.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 13.01.1905, ingeschr. Amsterdam 27.07.1905) Marinus Keijzer, geb. Amsterdam 11.02.1872, koetsier (1894,1908), overl. Amsterdam 29.12.1952, z.v. Dirk Keijzer en Eibertjen Karssen.
     MK tr. 2e Amsterdam 19.08.1908 Lijsbeth Mooij, geb. Landsmeer 21.09.1879, overl. Amsterdam 04.01.1938, d.v. Pieter Mooij en Grietje Schreuder.

     BJMM tr. 1e Amsterdam 30.04.1885 Harmen Moos, geb. Amsterdam ca. 1861/1862, veehouder, overl. voor 1904, z.v. Johannes Moos, veehouder, en Geertje Kooij.

3.                   zoon Mulder, geb. Amsterdam 07.01.1871.

4.                   Maria Elisabeth Mulder, geb. Amsterdam 12.09.1873, tr. Amsterdam 15.05.1902 Willem Frederik Carel Euwen, geb. Amsterdam 30.06.1874, slager, z.v. Pieter Abram Euwen en Johanna Margaretha Vervooren, verloskundige (1902).

5.                   Johan August Carel Mulder, geb. Amsterdam 24.10.1879, overl. Nieuwer-Amstel 10.07.1881.

 

[16] Johannes Schaeffer, ged. Klundert 06.09.1778, begr. Fijnaart 07.02.1810, z.v. Johannes Schaeffer en Elizabeth Robbertson (zie Bijlage A); tr.

[17] Elisabeth Boshek, geb. Dordrecht ca. 1772, overl. Dordrecht 23.05.1819, d.v. Johannes Boshek en Neeltje Winkels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Schaeffer, geb. Fijnaart en Heijningen 23.03.1799, ged. Fijnaart en Heijningen 31.03.1799, overl. Meerdervoort 09.04.1828.

2.                   Johannes Philippus Schaeffer, geb. Fijnaart en Heijningen 26.05.1808, ged. Fijnaart en Heijningen 05.06.1808; volgt [8].

 

[18]

[19] Clara Lambrechts, geb. ca. 1781, dienstbaar (1831).

Kinderen:

1.                   Johanna Dolleman Lambrechts, geb. Zierikzee ca. 1810; volgt [9].

2.                   Johanna Dolleman, geb. Zierikzee ca. 1811, overl. Zierikzee 02.06.1900|a|.

 

Noten: |a| ongehuwde, natuurlijke dochter van Johannes Dolleman en Clara Lambrechts (overl.akte Zierikzee 1900 no.79).

 

[20] Adriaan Willem Langenberg, ged. Zutphen 29.12.1778, stadsopziener (1812), architect (1814), stadsarchitect (1826,1840), overl. Zutphen 15.05.1840, z.v. Adriaan Willem Langenberg en Aaltjen Renssen; otr. Zutphen 15.04.1803, tr. Etten 05.05.1803

[21] Johanna Christina Aalbers, geb. Silvolde ca. 1777, overl. Zutphen 29.05.1848, d.v. Barend Aalbers en Bartha Meijerink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaan Barend Willem Langenberg, geb. Zutphen 22.03.1804, ged. Zutphen 27.03.1804, w.s. overl. voor 1814.

2.                   Bartha Aaltjen Langenberg, geb. Zutphen 23.02.1805, ged. Zutphen 26.02.1805, overl. Hoogezand 19.11.1878, tr. Zutphen 01.09.1826 Thomas Heilwich Renssen, geb. Wilp 27.08.1800, ged. Wilp 31.08.1800|a|, kostschoolhouder, overl. Hoorn 23.08.1870, z.v. Anthonij Renssen en Jenneken Gerrits.

3.                   Gerritjen Antonia Langenberg, geb. Zutphen 05.05.1807, ged. Zutphen 13.05.1807, overl. Eefde (Gorssel) 22.10.1884, tr. Zutphen 24.04.1829 Arnoldus Gerhardus Huender, geb. Silvolde ca. 1801, timmerman, overl. Zutphen 05.11.1890, z.v. Derk Huender, predikant, en Harmina Antonetta Weddelink.

4.                   Barendina Willemina Langenberg, geb. Zutphen 23.10.1808, ged. Zutphen 26.10.1808, overl. Zutphen 11.02.1809.

5.                   Klazina Berendina Langenberg, geb. Zutphen 20.04.1810, ged. Zutphen 27.04.1810, overl. Doesburg 02.09.1858.

6.                   Aaltjen Langenberg, geb. Zutphen 22.05.1812, overl. Zutphen 27.10.1826.

7.                   Adriaan Barent Willem Langenberg, geb. Zutphen 15.11.1814; volgt [10].

 

Noten: |a| Thomas Heinrich (Vereniging Veluwse Geslachten, publ. no.44, 1985).

 

[22] Johannes Philippus Muijderman, geb. Zutphen 08.03.1790, ged. Zutphen 14.03.1790|c|, smid (1813,1845), koopman (1858), overl. Zutphen 12.02.1858, z.v. Wolter Muijderman en Jenneken Harmsen; tr.

[23] Jenneken Coelingh, ged. Zutphen 25.04.1787, overl. Zutphen 16.12.1853, d.v. Harmen Coelingh en Geertruij Bisschop.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wolterus Gerhardus Muijderman, geb. Zutphen 04.05.1811, overl. Zutphen 20.12.1890, tr. Zutphen 04.05.1836|a| Arendina Wilhelmina Canne, ged. Tzummarum 31.12.1809, overl. Zutphen 04.10.1879, d.v. Daniel Coerts Canne, predikant, en Geertruij Willems Altink.
– Het ouderpaar Canne-Altink vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Daniël Allard Coert Zoethout (1906-1995), hoogleraar Eindhoven.

2.                   Geertruij Johanna Muijderman, geb. Zutphen 05.03.1813, overl. Zutphen 25.05.1892, tr. Zutphen 02.05.1832 Bernadus Makkink, geb. Zutphen 28.12.1807, ged. Zutphen 31.12.1807, broodbakker, overl. Zutphen 03.02.1884, z.v. Harmen Makkink, landbouwer, en Jenneken Bouwhuis.

3.                   Harmen Muijderman, geb. Zutphen 29.09.1815, overl. Wijk bij Duurstede 14.02.1892, tr. Amerongen 22.11.1844 Jannigje Maria Versteegh, geb. Amerongen 06.10.1817, overl. Wijk bij Duurstede 22.09.1891, d.v. Pieter Versteegh en Jannigje van der Grift.

4.                   Jenneken Muijderman, geb. Zutphen 22.10.1817, overl. Zutphen 01.08.1878, tr. Zutphen 04.05.1836|b| Albartus Makkink, geb. Zutphen 25.12.1812, winkelier, overl. Zutphen 02.06.1887, z.v. Harmen Makkink, landbouwer, en Jenneken Bouwhuis.

5.                   Johanna Willemina Gerharda Muijderman, geb. Zutphen 11.03.1820; volgt [11].

6.                   Johanna Philippina Muijderman, geb. Zutphen 10.08.1823, overl. Zwolle 19.11.1899, tr. Zutphen 21.04.1853 Hendrikus van Enter, geb. Zwolle 27.11.1830, overl. Zwolle 08.06.1907, z.v. Christiaan van Enter en Hermina Johanna Ariaans.

7.                   Louisa Muijderman, geb. Zutphen 23.10.1826, overl. Zwolle 19.12.1902|d|.

8.                   Jan Christoffel Muijderman, geb. Zutphen 08.11.1829, grutter (1857), agent der stoomvaartmaatschappij (1896), overl. Zutphen 15.10.1896, tr. Zutphen 27.11.1857 Hendrica Alijda Dekens, geb. Zutphen 15.09.1838, overl. Zutphen 14.01.1927, d.v. Sjoert Willem Dekens, winkelier, en Jantjen Evers.

 

Noten: |a| akte no.29; |b| akte no.30; |c| vader Muiderman; |d| ook overl.akte Zutphen 1902 no.396.

 

[24]

[25] Cornelia Beekman, geb. ’s-Gravenhage 03.10.1814, overl. Breda 31.08.1887|b|, d.v. Cornelia Beekman; tr. Dordrecht 13.04.1853|d| Lambertus Coenegrachts, geb. Millen|e| 24|26.03.1817, winkelier (1853), strohoedenfabrikant (1861), fabrikant (1878), hoedenmaker (1884), overl. Breda 20.11.1884, z.v. Lambert Coenegrachts en Jeanne Muilken, huishoudster (1853).

     LC tr. 1e voor 1844 Helena Hebron, overl. Millen 11.04.1852.

Kind van Kornelia:

1.                   Frederik Albert Reinout Beekman, geb. ’s-Gravenhage 15.11.1836|c|, overl. Haarlem 06.07.1921|a|; volgt [12].

Uit het huwelijk Coenegrachts-Hebron:

2.                   Hendricus Coenegrachts, geb. ca. 1843, overl. Dordrecht 23.05.1854.

3.                   Lambertus Coenegrachts, geb. Millen (België) 14.07.1844, hoedenmaker, overl. Breda 10.12.1923, tr. Gorinchem 28.04.1881 Johanna Hendrika van Es, geb. Leiden 28.09.1860, modiste, d.v. Cornelis Engelbregt van Es en Sijke Spruijt. [van Breda naar Parijs 1899]

4.                   Petrus Coenegrachts, Pieter, geb. Millen 29.06.1846, fabrikant, overl. Grave 25.12.1918, tr. Breda 30.12.1878 Johanna Maria Elisabeth Wijmer, geb. Breda 23.07.1849, d.v. Petrus Jacobus Wijmer en Elisabeth Petronella Mertens, winkelierster (1878).

5.                   Christiaan Coenegrachts, geb. Millen 23.09.1849, hoedenmaker, overl. Breda 11.06.1884.

 

Noten: |a| z.v. Tilibert Dieudonné Beekman en Cornelia Abeleven {?} (overl.akte Haarlem 1921 no.597); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Brada 1887 no.398); |c| moeder Kornelia; |d| bruidegom Lambert, bruid Cornelia (huw.akte Dordrecht 1853 no.29); |e| nu in provincie Limburg, België.

 

[26] Antonie Petrus Vermeulen, geb. Breda 24.06.1799, broodmaker (1819), schoolonderwijzer (1827), schoolmeester (1830), onderwijzer (1848,1861), overl. Breda 18.10.1861, z.v. Andries Vermeulen, broodmaker, en Josina Witkam; tr. Breda 22.04.1819

[27] Cornelia van de Wijgaert, geb. Oudenbosch 18.05.1797, overl. na 1864, d.v. Laurentius van de Wijgaert, schipper, en Johanna van Dongen.

Uit dit huwelijk (vader Antonij Peter):

1.                   Andreas Franciscus Vermeulen, geb. Lille (België)|a| 21.12.1821, schilder (1848,1856), kunstschilder (1864), tr. 1e Breda 29.05.1848 Charlotta Johanna Fleischacker, geb. Bavel (Ginneken en Bavel) 10.04.1823, overl. Breda 09.02.1849, d.v. Carel Matthias Fleischacker, officier, en Johanna Elisabeth Wilhelmus; tr. 2e Breda 21.01.1856 Maria Francisca Gerardts, geb. Breda 13.07.1826, overl. Gouda 07.06.1891|b|, d.v. Johannes Jacobus Andreas Gerardts, wachtmeester bij het Korps Rijdende Artillerie (1826), en Anna Antoinetta Pruijmboom, winkelierster (1856).

2.                   Laurentius Petrus Vermeulen, geb. Gemert 08.07.1827, wijnhandelaar, overl. Breda 29.06.1864, tr. Breda 01.06.1864 Antonia Johanna Cornelia Spies, geb. Amsterdam 28.03.1840, overl. Amsterdam 19.03.1875, d.v. Jan Spies en Petronella Julianus.
     AJCS tr. 2e Breda 06.11.1873 Caspar Johann Heinrich Warndorff, geb. Haselünne (Königreich Preußen)|c| 15.10.1843, koopman, overl. Amsterdam 05.03.1911, z.v. Heinrich Warndorff.
     CJHW tr. 2e ’s-Hertogenbosch 14.06.1876 Alijda Paulina Hendriks, geb. Nijmegen 15.01.1851, overl. (Utrecht/Zandvoort) 12.12.1927, begr. Amsterdam (RK Bpl. Buitenveldert) 15.12.1927.

3.                   Johanna Maria Vermeulen, geb. Gemert 30.09.1830; volgt [13].

 

Noten: |a| plaats in de provincie Antwerpen; |b| ook overl.akte Nieuw-Vossemeer 1891 no.8; |c| plaats in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 

[28] Gerardus Mulder, geb. ’s-Graveland ca. 1795, metselaarsknecht (1830), metselaar (1837), overl. Amsterdam 13.12.1852, z.v. Barend Mulder en Wijntje Haselager; tr. Amsterdam 15.09.1830

[29] Elisabeth Maria Jansen, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 06.02.1805, naaister (1830), overl. tussen 1866 en 1888|a|, d.v. Joannes Jansen en Maria Hageman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijnandina Maria Mulder, geb. Amsterdam 20.06.1831 (akte), onderwijzeres, overl. Noordwijkerhout 04.10.1888.

2.                   Bernardus Mulder, geb. Amsterdam 10.07.1837; volgt [14].

3.                   Johannes Gerardus Mulder, geb. Amsterdam 02.09.1839 (akte), winkelier, overl. na 1895, tr. Amsterdam 05.04.1866 Elisabeth Carolina Philomena Johanna van Roosmalen, geb. Nijmegen 23.09.1840, overl. na 1895, d.v. Wilhelmus Antonius Hubertus van Roosmalen, timmerman, en Caroline Constantina Hengst.

 

Noten: |a| niet gevonden in tafels overl. Amsterdam 1863-1892 [niet 11.03.1878 (akte) en 26.01.1883 (akte)].

 

[30] Jacobus Bastiaan Roggen, geb. Hasselt ca. 1798/1800/1801, korporaal bij de afdeling kurassiers (1826), wachtmeester bij de afdeling kurassiers (1829,1837), water- en vuurverkoper (1861), overl. Amsterdam 14.08.1877, z.v. Abraham Roggen en Maria van Termeij; tr. Haarlem 02.08.1826

[31] Maria Pernis, geb. Haarlem ca. 1804/1806/1809, overl. Amsterdam 10.10.1885, d.v. Laurens Pernis, tapper, en Joanna de Bie.

Uit dit huwelijk (moeder Pernisch):

1.                   Jacobus Bastiaan Roggen, geb. Haarlem 28.12.1829.

2.                   Johannes Wilhelmus Roggen, geb. Haarlem 04.11.1832, overl. Haarlem 28.11.1832.

3.                   Wilhelmina Johanna Carolina Roggen, geb. Oosterhout 21.05.1835, naaister (1857), koopvrouw (1879), overl. (‘na een langdurig en smartelijk lijden’) Amsterdam xx.08.1887, tr. 1e Amsterdam 08.07.1857 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.11.1873, ingeschr. Amsterdam 29.07.1874) Franciscus Johannes Vorster, geb. Amsterdam 02.11.1831 (akte), muzikant (1857), muziekmeester (1875), kleermaker (1888,1894), overl. na 1894, z.v. Joannes Antonius Vorster, boekbinder, en Catharina Joanna van Rijswijk; tr. 2e Amsterdam 04.12.1874 Frederik Antonie Speijdel, geb. Amsterdam 01.08.1844, commissionair, overl. (‘na een smartelijk lijden van eenige weken’) Amsterdam 11.09.1877, z.v. Pieter Antonie Speijdel en Johanna Catharina Tieleman.
     FJV tr. 2e Amsterdam 15.07.1875 Wilhelmina Susanna Hofmeijer, geb. Amsterdam 19.11.1836 (akte), d.v. Thomas Hendrik Hofmeijer en Maria Hansen.
     WSH tr. 1e Amsterdam 11.06.1857 Hans Peter Andersen, geb. Kopenhagen (Denemarken) ca. 1828/1829, goudsmid, overl. Amsterdam 31.08.1871, z.v. Peter Andersen en Johanne Nielsen.

4.                   Maria Petronella Elisabeth Roggen, geb. Roosendaal en Nispen 30.05.1837|a|; volgt [15].

5.                   Johan August Carolus Roggen, geb. Amsterdam 13.03.1844 (akte), overl. Sloten (NH) 03.11.1903, tr. Sloten (NH) 16.03.1883 Maria Louisa Osterhellweg, geb. Amsterdam 13.11.1844|c|, tapster (1883), overl. na 1905, d.v. Dirk Johannes Osterhellweg, postbeambte, en Maria Louisa de Bruijn.
     MLO tr. 1e Sloten (NH) 22.11.1872 Dirk Lagerweij, geb. Maarn 19.03.1830|b|, voerman (1856), tapper (1872), overl. Sloten (NH) 15.05.1882, z.v. Aalt Lagerweij en Johanna Margrieta van Diejen.
     DL tr. 1e Amsterdam 03.12.1856 Catharina Maria van Somerwil, geb. Amsterdam 21.03.1829 (akte), overl. Sloten (NH) 05.09.1872, d.v. Engelbert van Somerwil, zilversmidsknecht, en Barbera Josienna Pelser.

 

Noten: |a| vader 39 jaar oud, moeder Pernisch, 28 jaar oud; |b| per abuis geb. Maastricht (overl.akte Sloten (NH) 1882 no.85); |c| natuurlijke dochter van Maria Louisa, erkend bij het huwelijk Amsterdam 11.04.1849.

 


Bijlage A

 

[32] Johannes Schaeffer, geb. Rootheim ca. 1749, overl. Ooltgensplaat 13.10.1826; tr. 2e Anna Catharina Rienema/Riemma|b|, overl. voor 1826; otr. 1e Klundert 09.02.1776|a|, tr. Klundert 10.03.1776

[33] Elizabeth Robbertson, overl. (kraambed), begr. Klundert 12.07.1790.

Uit het huwelijk Schaeffer-Robbertson (vader ook Johannis):

1.                   Johannes Schaeffer, ged. Klundert 06.09.1778; volgt [16].

2.                   Christina Schaeffer, ged. Klundert 24.10.1784, overl. Ooltgensplaat 20.12.1863, tr. Klundert 14.01.1825 Bart Schenk, geb. Overschie ca. 1784, overl. Ooltgensplaat 24.07.1866, z.v. Wilm Schenk en Maartje van Buren.
    BS tr. 1e Rotterdam 03.06.1812 Anna Mathilda Ott, geb. Rotterdam ca. 1784, overl. Ooltgensplaat 08.08.1824, d.v. Lodewijk Ott en Fijtje Fokke.

3.                   Philippus Schaeffer, ged. Klundert 28.02.1787.

4.                   Willem Schaeffer, ged. Klundert 22.03.1789.

5.                   Elizabeth Schaeffer, ged. Klundert 04.07.1790, overl. Klundert 30.10.1851, tr. Klundert 18.09.1817 Theodorus van Aken, geb. Zevenbergen ca. 1793, overl. Klundert 12.02.1874, z.v. Theodorus van Aken en Adriana Hermus.

 

Noten: |a| bruid Robbertze; |b| Riemsma (overl.akte Ooltgensplaat 1826 no.39, wiewaswie).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren