Johannes PaulusWillem Houtman (1917-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien april 2018)

 


 

[1] Johannes Paulus Willem Houtman, Jan, geb. Salatiga 16.12.1917, ingenieur scheikundige technologie Delft 1940, hoogleraar Bandoeng (1949-1955), hoogleraar Delft (1959-1983), overl. 30.12.2011, begr. Delft (Bpl. Jaffa), tr. voor 1951 Catharina Alida Kok.

Ė Levensbericht: KNCV/CHG

 

[2] Johannes Paulus Willem Houtman, geb. Soerabaja 02.12.1867, assistent-resident (1914), overl. Utrecht 27.06.1959, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Kerkhoflaan) 01.07.1959; tr. 1e Bodjonegoro (Res. Rembang) 24.06.1897|b| Martina Cornelia Pierson, geb. Madioen 12.04.1877|c|, overl. Bobjonegoro 01.04.1898, d.v. Jan Lodewijk Pierson (ca.1853-1910) en Elisabeth Cornelia Petronella Vonck; tr. 2e Zeist 17.03.1914
[3] Jeannette Marie Antoinette van Aken, geb. ís-Gravenhage 04.08.1879, overl. ís-Gravenhage 24.11.1974, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 28.11.1974; tr. 1e ís-Gravenhage 13.05.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 19.05.1908, ingeschr. ís-Gravenhage 26.06.1908) Charles Gabriel Staal, geb. Leiden 08.09.1875, zeepfabrikant, z.v. Hendrik Peter Staal (1845-1920), en Maria Louisa Cobet.

†††† CGS tr. 2e Norg 07.03.1910 Vossina van Buuren, geb. Assen 15.11.1886, d.v. Johannes van Buuren, pakhuisknecht (1886), zaalopziener (1910), en Harmke Meijer.
Ė Levensberichten HPS: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Martinus Adrianus Houtman, geb. Salatiga 11.05.1916|d|, tr. voor 1947 A.S. van ít Oever.

2.                   Johannes Paulus Willem Houtman, geb. Salatiga 16.12.1917|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1919 p.104; |b| RA 1898 p.302; |c| RA 1878 p.258; |d| RA 1917 p.216

 

[4] Dirk Houtman, geb. Utrecht 24.06.1830, O.I. ambtenaar, gep.inspecteur eerste klasse bij de Post en Telegraafdienst in Ned.IndiŽ (1900), overl. Zeist 09.02.1913; tr. 1e Soerabaja 09.10.1863|b| Anna Elizabeth Retgers (1845-1864), oudere zuster van Martha Elisabeth; tr. 3e Haarlem 05.07.1905|h| Johanna Helena Atlantica Retgers, geb. op zee (a/b fregat Barend Willem) ca. 1852, overl. Amersfoort 02.08.1919, d.v. Jan Willem Retgers en Catharina Henriette Bodeman; tr. 2e Soerabaja 08.03.1867|c|

[5] Martha Elisabeth Retgers, geb. Batavia 19.09.1846, overl. Delft 19.02.1900|f|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Paulus Willem Houtman, geb. Soerabaja 02.12.1867|a|; volgt [2].

2.                   Elizabeth Christina Wilhelmina Houtman, geb. Soerabaja 14.04.1869|d|.

3.                   Martha Houtman, geb. Res. Benkoelen 18.01.1874|e|, overl. Leerdam 29.01.1947, tr. Arnhem 09.05.1901 Adriaan Engelbert van der Heide, geb. Kampen 14.04.1877, boekhandelaar, overl. voor 1947, z.v. Adriaan Engelbert van der Heide (1838-1914) en Catharina Frederica Schleijer (1848-).

 

Noten: |a| RA 1869 p.45; |b| RA 1865 p.11; |c| RA 1868 p.10; |d| RA 1870 p.216; |e| RA 1875 p.260; |f| overl.akte Arnhem 1900 no.356; |h| afgesloten in de Wilhelminastraat 47, omdat Ďde lichaamstoestand van de bruidegom van zoodanigen aard is dat deze zich buiten de mogelijkheid bevindt om zich naar het huis der gemeente te begevení, op attest van Isidor van Walt van Praag, arts (huw.akte Haarlem 1902 no.280).

 

[6] Martinus Adrianus van Aken, geb. ís-Gravenhage 24.01.1854, leraar in het handtekenen (1877,1903), leraar (1914), overl. ís-Gravenhage 15.07.1933, tr. ís-Gravenhage 02.05.1877

[7] Alida Barendina Johanna de Rens, geb. ís-Gravenhage 19.07.1851, overl. ís-Gravenhage 22.07.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonie Alexandrina Cornelia Johanna van Aken, geb. ís-Gravenhage 13.09.1877, overl. Utrecht 18.03.1951|b|, tr. ís-Gravenhage 06.03.1903|d| Hiddo Rinse Sinia, geb. Enkhuizen 10.06.1871 (no.92), verificateur bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen (1903), overl. Batavia 06.11.1916|c|, z.v. Rinse Sinia en Cornelia Maria Bakker.

2.                   Jeannette Marie Antoinette van Aken, geb. ís-Gravenhage 04.08.1879; volgt [3].

3.                   Alida Bernardina Johanna van Aken, geb. ís-Gravenhage 02.11.1881.

4.                   Martinus Adriaan van Aken, geb. ís-Gravenhage 09.09.1883, adjunct-commies bij het Departement van Oorlog, overl. ís-Gravenhage 13.11.1918, tr. Voorburg 02.04.1909|a| Pieternella Alida Keemink, geb. Voorburg 01.03.1887, overl. na 1945, d.v. Hendrik Kemink en Cornelia de Hoog.

 

Noten: |a| niet beschikbaar bij zoekakte.nl {mrtí18}; |b| ook overl.akte De Bilt 1951 no.48; |c| RA 1918 p.128; |d| huwelijk Ďmet de handschoení, de bruidgom, wonend te Weltevreden, vertegenwoordigd door Johan gerard Sinia, kapitein der infanterie (huw.akte ís-Gravenhage 1903 no.280).

 

[8] Johannes Paulus Houtman, geb. Voorburg ca. 1803, steendrukker (1829), overl. Utrecht 13.09.1845; tr. 2e Utrecht 18.08.1841 Margaretha van Malsen, geb. Amsterdam 02.03.1813, overl. Utrecht 23.08.1845, d.v. Engelbertus van Malsen, kantoorbediende, en Christina Hedeman; tr. 1e Utrecht 10.06.1829

[9] Johanna Francina Nolet, ged. Leiden (RK Appelmarktstatie) 12.09.1805, overl. Utrecht 20.04.1840.

Uit het huwelijk Houtman-Nolet:

1.                   Dirk Houtman, geb. Utrecht 24.06.1830; volgt [4].

2.                   Cornelis Philippus Houtman, geb. Utrecht 30.01.1832, overl. Utrecht 15.03.1834.

3.                   Johannes Daniel Houtman, geb. Utrecht 31.05.1833, overl. Bussum 03.01.1902, tr. 1e Utrecht 08.10.1868 Maria van der Jagt, geb. Utrecht 13.05.1836, overl. Groningen 24.03.1873, d.v. Pieter van der Jagt en Hermina Acker; tr. 2e Jutphaas 05.10.1876 Hermina van der Jagt, geb. Utrecht 26.02.1839, overl. Bussum 15.08.1915, d.v. Pieter van der Jagt en Hermina Acker.

4.                   Cornelia Philippina Houtman, geb. Utrecht 29.04.1835, overl. Utrecht 26.05.1845.

5.                   Johanna Christina Houtman, geb. Utrecht 10.03.1837, overl. Zwolle 04.12.1891, tr. Utrecht 12.05.1864 Roelinus Gijsbertus Gerardinus Riegen, geb. Zaandam ca. 1836, winkelier, overl. Amsterdam 20.05.1892|a|, z.v. Susanna Alida Riegen.

6.                   Jacoba Francina Houtman, geb. Utrecht 14.05.1839, overl. Avenhorn 11.12.1910, tr. Johan Coenraad Eikema, geb. Medemblik ca. 1833, overl. Den Helder 31.10.1889, z.v. Nanning Eikema en Johanna Elisabeth Sigerist.

Uit het huwelijk Houtman-van Malsen:

7.                   Joanna Willemina Houtman, geb. Utrecht 30.06.1842, winkelierster, overl. Zwolle 30.07.1893.

8.                   Engelbertus Christiaan Houtman, geb. Utrecht 22.11.1843, overl. Utrecht 07.06.1845.

9.                   Johannes Paulus Houtman, geb. Utrecht 25.04.1845, overl. Utrecht 20.06.1846.

 

Noten: |a| Rolinus (overl.akte Zwolle 1892 no.450).

 

[10] Wilhelm Retgers, geb. Amsterdam 07.03.1813, naar IndiŽ 1837|g|, inspecteur bij het lager onderwijs in Ned.IndiŽ, overl. Amsterdam 30.06.1874, tr. Batavia 09.10.1844|h|

[11] Elisabeth Christina Steenhard, geb. Haarlem 08.08.1814, overl. tussen 1874 en 1900|k|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Elizabeth Retgers, geb. Batavia 07.08.1845|i|, overl. Soerabaja 17.05.1864|j|, tr. 1863 Dirk Houtman (1830-1913).

2.                   Martha Elizabeth Retgers, geb. Batavia 19.09.1846|a|; volgt [5].

3.                   Jan Willem Retgers, geb. Batavia 04.07.1850|b|, overl. Batavia 13.12.1850|c|.

4.                   Jan Willem Retgers, geb. Batavia 24.02.1852|d|, overl. Batavia 14.08.1853|e|.

5.                   Jan Willem Retgers, geb. Batavia 20.10.1856|f|, phil.dr., ingenieur bij het Mijnweezen in Ned.IndiŽ, overl. Utrecht 09.08.1896.

 

Noten: |a| RA 1847 p.325; |b| RA 1851 p.395; |c| RA 1852 p.432; |d| RA 1853 p.428; |e| RA 1854 p.474; |f| RA 1857 p.499; |g| groet vanuit Nieuwe Diep aan boord van de ďClaudius CivilusĒ 27.12.1837 (annonce collectie CBG); |h| RA 1845 p.264; |i| RA 1846 p.312; |j| RA 1865 p.114; |k| niet gevonden in tafels overl. Amsterdam 1873-1902.

 

[12] Leonard Alexander Corneille Jean van Aken, geb. Maarssen ca. 1808, landmeter (1845), ambtenaar (1846,1865), overl. ís-Gravenhage 06.01.1865; tr. 1e ís-Gravenhage 28.05.1845 Clara Johanna Beck, geb. ís-Gravenhage ca. 1817, overl. ís-Gravenhage 27.02.1846, d.v. Antonie Wouter Beck en Metje van Ingen; tr. 2e s-Gravenhage 06.04.1853

[13] Pieternella Johanna Maria Heijmans, geb. ís-Gravenhage ca. 1826, overl. ís-Gravenhage 08.03.1854.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Adrianus van Aken, geb. ís-Gravenhage 24.01.1854; volgt [6].

 

[14] Bernardus Johannes de Rens, geb. ís-Gravenhage 27.12.1828 (akte), stratenmaker (1847,1875), ambtenaar (1877), overl. ís-Gravenhage 26.01.1897; tr. 2e ís-Gravenhage 07.05.1862 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 23.02.1875, ingeschr. ís-Gravenhage 10.06.1875) Christina Willemina Warnar, geb. Amsterdam 11.01.1833 (akte), dienstbode (1862), d.v. Jan Nicolaas Warnar en Marie Christine RŲrig; tr. 3e ís-Gravenhage 17.11.1875 Hendrika Johanna Petronella Joosten, geb. ís-Gravenhage ca. 1836/1837, naaister (1859), overl. ís-Gravenhage 07.09.1885, d.v. Abraham Joosten en Margaretha Wassenaar, tapster (1859); tr. 1e ís-Gravenhage 01.09.1847

[15] Wilhelmina Johanna Louisa Heerebrand, geb. ís-Gravenhage ca. 1824, dienstbode (1847), overl. ís-Gravenhage 11.08.1861.

†††† CWW tr. 2e ís-Gravenhage 26.08.1885 Cornelis Hoogendoorn, ook Hogendoorn, geb. Breukelen-Nijenrode 23.07.1828, timmerman, z.v. Maarten Hoogendoorn en Catharina Gebbink.

††† CH tr. 1e ís-Gravenhage 09.12.1863 Maria Theresia Geenevasen, geb. Budel ca. 1830, wasvrouw (1863), overl. ís-Gravenhage 02.02.1884, d.v. Adriaan Geenevasen en Elisabeth van der Kruijs.

†††† HJPJ tr. 1e ís-Gravenhage 27.04.1859 Gerardus Petrus Pickard, geb. ís-Gravenhage 07.10.1828, baardscheerder (1859), kolomist (1868), overl. Eerste Gesticht te Veenhuizen (Norg) 13.12.1868, z.v. Arnoldus Pickard en Johanna Door.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Barendina Johanna de Rens, geb. ís-Gravenhage ca. 1849, overl. ís-Gravenhage 12.05.1932, tr. ís-Gravenhage 03.06.1868 Wilhelmus Daniel Verhulst, geb. ís-Gravenhage ca. 1844/1845, kurkensnijder, overl. ís-Gravenhage 06.10.1918, z.v. Daniel Verhulst, schoenmaker, en Wilhelmina Maria de Wijn.

2.                   Alida Barendina Johanna de Rens, geb. ís-Gravenhage 19.07.1851; volgt [7].

 

[16] Dirk Houtman, overl. voor 1829, tr.

[17] Philippina Henrichs, overl. voor 1829.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Cristina Houtman, geb. ca. 1795, overl. Voorburg 22.08.1828.

2.                   Johannes Paulus Houtman, geb. Voorburg ca. 1803; volgt [8].

 

[18] DaniŽl Nolet, geb. Haarlem ca. 1772/1773, knopenmakersknecht (1796), passementwerker (1812,1822), overl. Leiden 22.08.1828|a|, z.v. Willem Nolet en Anna Maria le Sion; tr. 2e Leiden 01.07.1812 Marijtje Groenendijk, geb. Oegstgeest ca. 1784, overl. Leiden 08.0.3.1851|b|, d.v. Dirk Groenendijk (-1811) en Catharina van den Heuvel; otr. 1e Leiden 18.03.1796, tr. Leiden 02.04.1796

[19] Cornelia Magtilda Sanders, overl. Leiden 04.11.1811, begr. Leiden 07.11.1811, d.v. Jacob Sanders.

Uit het huwelijk Nolet-Sanders:

1.                   Wilhelmus Jacobus Nolet, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 21.01.1797, passementwerker (1826), koopman (1846), overl. Leiden 20.05.1846, tr. Leiden 13.04.1826 Hendrika Burgmeijer, geb. Nijbroek 10.05.1798, ged. Nijbroek 13.05.1798, overl. Apeldoorn 11.06.1867|c|, d.v. Hendrik Burgmeijer en Jantjen Hull.

2.                   Joannes Mathias Nolet, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 25.11.1798, passementwerker, tr. Leiden 05.05.1825 Johanna Maria Henrichs, geb. Almelo 17.04.1794, dienstbode (1825), d.v. Martinus Henrichs en Johanna Dake.

3.                   Nicolaus Jacobus Nolet, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 14.09.1800.

4.                   Joanna Cornelia Nolet, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 04.05.1802.

5.                   Jacobus Daniel Nolet, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 03.12.1803, w.s. jonggestorven.

6.                   Johanna Francina Nolet, ged. Leiden (RK Appelmarktstatie) 12.09.1805; volgt [9].

7.                   Henricus Martinus Nolet, ged. Leiden (RK Appelmarktstatie) 01.05.1807.

8.                   Jacobus DaniŽl Nolet, ged. Leiden (RK Appelmarktstatie) 11.07.1809, overl. Utrecht 19.10.1886, tr. 1e Utrecht 30.04.1834 Clasina de Rooij, geb. Utrecht 08.05.1813, overl. Amersfoort 15.11.1842, d.v. Nicolaas de Rooij en Judit de Visser; tr. 2e Amersfoort 09.08.1843 Susanna Alida Riegen, geb. Amsterdam 04.06.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15.06.1806, overl. Utrecht 26.05.1861, d.v. Martinus Riegen en Susanna Alida van Akeren.

9.                   Cornelius Daniel Nolet, ged. Leiden (RK Appelmarktstatie) 03.11.1811.

Uit het huwelijk Nolet-Groenendijk:

10.               Dirk Jacobus Nolet, geb. Leiden 23.02.1813, overl. Leiden 11.08.1831.

11.               Petrus Hendrikus Johannes Nolet, geb. Leiden 27.12.1813, overl. Leiden 17.01.1814.

12.               Hendrica Maria Nolet, geb. Leiden 28.11.1814.

13.               Daniel Martinus Nolet, geb. Leiden 26.11.1815, broodbakkersknecht, overl. Leiderdorp 13.11.1880, tr. Leiderdorp 22.08.1867 Johanna van Vliet, Jansje, geb. Hazerswoude ca. 1817, d.v. Dirk van Vliet en Maria Soek.

14.               Maria Cornelia Nolet, geb. Leiden 31.10.1816, overl. Leiden 16.0.7.1817.

15.               Petrus Jacobus Nolet, geb. Leiden 20.02.1820, overl. Leiden 06.03.1820.

16.               Johannes Petrus Nolet, geb. Leiden 27.05.1821, overl. Leiden 20.01.1822.

17.               Geertruda Cornelia Nolet, geb. Leiden 28.07.1822, overl. Leiden 15.01.1823.

 

Noten: |a| Daniel geb. Leiden, moeder Hanna Maria le Feber (overl.akte Leiden 1828 no.612); |b| Maria geb. Rijnsburg ca. 1772, d.v. Cornelis Groenendijk en Cornelia Quant {dit lijkt een persoonsverwisseling} (overl.akte Leiden 1851 no.258); |c| geb. Epe, 76 jaar oud, Ďvan wier ouders de namen den aangevers onbekend zijní (overl.akte Apeldoorn 1867 no.161).

 

[20] Jan Retgers, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 15.10.1767, verguldersbaas (1813), overl. Amsterdam 27.06.1831, z.v. Jan Retgers en Willempje Kool; otr. Amsterdam 01.04.1808|a|

[21] Anna Elisabeth Schusler, geb. ca. 1770, overl. Amsterdam 15.05.1848|f|; otr. 1e Amsterdam 23.10.1794 Harmanus Joritzaar, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 29.04.1806.

Uit dit huwelijk (moeder ook Schutler):

1.                   Johannes Hermanus Joritzaar, geb. Amsterdam 16.10.1795, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 18.10.1795.

2.                   Anna Regina Joritzaar, geb. Amsterdam 26.01.1798, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 31.01.1798.

3.                   Maria Elisabeth Joritzaar, geb. Amsterdam 02.04.1800, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 06.04.1800, overl. Batavia 03.08.1870|e|.

4.                   Reijnart Willem Joritzaar, geb. Amsterdam 06.07.1802, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 11.07.1802, tr. ís-Gravenhage 12.05.1830 Willemina Reterink, geb. ís-Gravenhage ca. 1805, d.v. Aalbertus Everardus Reterink en Pieternella Kroonenbergh.

5.                   Hermanes Joritzaar, geb. Amsterdam 29.06.1804, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 01.07.1804.

6.                   Vreedeman Christoph Joritzaar, ook Fredeman Christoffel, geb. Amsterdam 08.03.1806, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 16.03.1806, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 05.05.1806.

Uit dit huwelijk:

7.                   Jan Willem Retgers, geb. Amsterdam 29.10.1808, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Lutherse Kerk) 06.11.1808|b|, kapitein barkschip ďJavaís WelvarenĒ (1844), koopvaardijkapitein (1850), gezagvoerder van het fregatschip ďBarend WillemĒ (1860), overl. Amsterdam 14.07.1865, tr. Amsterdam 21.02.1850 Catharina HenriŽtta Bodeman, geb. Amsterdam 07.05.1811, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Luthers) 26.05.1811, overl. Amsterdam 02.06.1860, d.v. Johan Hendrik Bodeman en Trijntje Hessels.
Uit dit huwelijk: Johanna Helena Atlantica Retgers (ca. 1852-1919, tr. Haarlem 05.07.1905 Dirk Houtman (1830-1913).

8.                   Anna Elizabeth Retgers, geb. Amsterdam 14.07.1810, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 22.07.1810|c|, overl. Amsterdam 29.11.1893, tr. Amsterdam 09.03.1854 Jan Bom, geb. Amsterdam 26.10.1809, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 05.11.1809, schilder, overl. voor 1893, z.v. Jan Bom en Geertruij Cortenius.
†††† JB tr. 1e Amsterdam 13.07.1837 Janna Elizabeth Maasen, geb. Amsterdam 16.02.1808, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 28.02.1808, overl. voor 1854, d.v. Egbert Maasen en Maria Cornelia Sjoerdma.

9.                   Wilhelm Retgers, geb. Amsterdam 07.03.1813|d|; volgt [10].

 

Noten: |a| bruid Schusler; |b| moeder Schutsler; |c| moeder Schiesler; |d| moeder Schutler (geb.akte Amsterdam 1813 reg.2 fol.158v); |e| RA 1871 p.252; |f| Schutsler (annonce collectie CBG).

 

[22] Hendrik Christoffel Steenhard, geb. Heemstede ca. 1771, koster van de Waalse Kerk (1813,1816), overl. Haarlem 26.09.1816|a|, tr.

[23] Antje Popta, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 13.05.1779, kosteres (1834,1865), overl. Zandvoort 09.02.1869, d.v. Engelbert Popta en Martha Hansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Maria Steenhart, geb. Haarlem ca. 1808, overl. Haarlem 15.0.6.1865.

2.                   Sara Steenhard, geb. Haarlem ca. 1811/1812, overl. Zandvoort 16.12.1841, tr. Haarlem 27.02.1834 Coenraad Smit, geb. Amsterdam 23.12.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.01.1809, heel- en vroedmeester, overl. Haarlem 27.08.1890, z.v. Jan Smit en Anna Elisabeth Nolte.
†††CS tr. 2e 1842 Marta Steenhard (1816-1845), jongere zuster van Sara; tr. 3e Amsterdam 22.10.1846 Gerarda Marie Veltman, geb. Amsterdam ca. 1823, overl. voor 1890, d.v. Johannes Benjamin Veltman, behanger, en Maria Coertse.

3.                   Elisabeth (Christina) Steenhard, geb. Haarlem 21.07.1813, overl. Haarlem 04.09.1813.

4.                   Elisabeth Christina Steenhard, geb. Haarlem 08.08.1814; volgt [11].

5.                   Marta Steenhard, geb. Haarlem 27.04.1816, overl. Zandvoort 07.07.1845, tr. Haarlem 30.11.1842 Coenraad Smit (1808-1890).
†††† CS tr. 1e 1834 Sara Steenhard (ca.1811/1812-1841), oudere zuster van Marta.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 1816).

 

[24] Corneille van Aken, overl. voor 1845, tr.

[25] Amalia Frederika Christina BŲhme, overl. voor 1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonard Alexander Corneille Jean van Aken, geb. Maarssen ca. 1808; volgt [12].

 

[26] Willem George Frederik Heijmans, geb. ís-Gravenhage ca. 1797/1798, kunstschilder (1823,1867), overl. ís-Gravenhage 13.05.1867, z.v. Pieter Heijmans, loodgieter, en Johanna Schrijver; tr. 1e (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 02.08.1823, ingeschr. ís-Gravenhage 19.11.1823) Elisabeth Schwartz, geb. ca. 1787; tr. 2e ís-Gravenhage 15.06.1825|a|

[27] Sophia Catharina Maria ter Harkel, geb. ís-Gravenhage ca. 1803, overl. ís-Gravenhage 19.01.1844|b|, d.v. Arnoldus ter Harkel, bakker, en Catharina Geaussent.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella Johanna Maria Heijmans, geb. ís-Gravenhage ca. 1826; volgt [13].

2.                   Frederika Louisa Wilhelmina Heijmans, geb. ís-Gravenhage ca. 1827, overl. ís-Oegstgeest 04.07.1898, tr. Lekkerkerk 07.11.1874 Jacob de Jong, geb. Dordrecht 01.12.1824, overl. Kralingen 31.05.1888, z.v. Jacob de Jong en Cornelia van der Teen.
†††† JdJ tr. 1e Lekkerkerk 24.01.1851 Annigje Visser, geb. Sliedrecht 16.06.1814, overl. Lekkerkerk 13.04.1869, d.v. Paulus Visser en Barbera Dekker.
†††† AV tr. 1e Lekkerkerk 01.02.1836 Dirk van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk ca. 1807, overl. Lekkerkerk 28.03.1847, z.v. Teunis van Duijvendijk en Klaasje Verkaaik; tr. 2e Lekkerkerk 28.11.1848 Arie van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk ca. 1806, overl. Lekkerkerk 07.03.1850, z.v. Jan van Duijvendijk en Ingje Hofmans.

3.                   Sophia Catharina Maria Heijmans, geb. Ďs-Gravenhage 29.08.1829, overl. Kralingen 12.08.1892, tr. ís-Gravenhage 16.06.1880 Willem Drijver, geb. Utrecht 03.09.1814, tuinman (1840), agent in koloniale waren (1880), overl. Rotterdam 17.10.1887, z.v. Aalbert Drijver en Maria de Meijer.
†††† WD tr. 1e ís-Gravenhage 16.12.1840 Antonia Klasina Hazelhorst, geb. Zwolle 10.09.1818, dienstbode (1840), overl. voor 1880, d.v. Willem Hazelhorst, timmerman, en hendrika de Graaf.

4.                   Hendrik Arnoldus Heijmans, geb. ís-Gravenhage 20.04.1833, opperstuurman ter koopvaardij, overl. voor 1914, tr. ís-Gravenhage 22.02.1865 Aletta Corstiana Wilhelmina Zoetjes, geb. ís-Gravenhage 25.09.1834, overl. ís-Gravenhage 04.03.1914, d.v. Wilhelmus Zoetjes, bode, en Alida Knuppelder.

 

Noten: |a| bruidegom Heimans (huw.akte ís-Gravenhage 1825 no.207); |b| ten Harkel (overl.akte ís-Gravenhage 1844 no.121).

 

[28] Abraham de Rens, geb. Haarlem ca. 1767/1768, straatmaker (1822,1847), overl. ís-Gravenhage 27.03.1855, z.v. Abraham de Rens en Judith Boerť; tr. 1e voor 1822 Teuntje Schoneveld, overl. voor 1822; tr. 2e ís-Gravenhage 03.07.1822|a|

[29] Alida Steekers, geb. Haarlem ca. 1786, naaister (1822), overl. ís-Gravenhage 01.02.1865, d.v. Barend Steekers en Helena Dankelman.

Kinderen erkend bij het huwelijk:

1.                   Zoon, geb. ís-Gravenhage 19.01.1811.

2.                   Alegonda de Rens, geb. ís-Gravenhage ca. 1811, overl. ís-Gravenhage 14.01.1892, tr. ís-Gravenhage 08.06.1831 Johannes Wilhelmus Haring, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, schoenmaker, laarzenmaker, overl. ís-Gravenhage 21.04.1874, z.v. Joannes Haring en Anna Clasina Steffer, naaister.

3.                   Abraham de Rens, geb. ís-Gravenhage 09.02.1813, overl. ís-Gravenhage 18.03.1856.

4.                   Helena Henderica Steekers, geb. ís-Gravenhage 29.03.1815|c|, dienstbode (1850), tr. ís-Gravenhage 08.05.1850 Cornelis Anthonij Duran, geb. ís-Gravenhage 04.08.1824, koerier, z.v. Johannes Duran, oppasser, en Magdalena Wesbroek.

5.                   Susanna Cornelia de Rens, geb. ís-Gravenhage 05.07.1819.

6.                   Maria Christina Derens, geb. ís-Gravenhage 21.01.1822, overl. ís-Gravenhage 20.09.1893, tr. ís-Gravenhage 08.11.1843|b| Benjamin Michon, geb. ís-Gravenhage 20.06.1820, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 12.11.1906, z.v. Jean Isaac Michon, uitdrager (1820), winkelier (1843), en Elisabeth van der Does.

Uit dit huwelijk:

7.                   Bernardus Johannes de Rens, geb. ís-Gravenhage 27.12.1828 (akte); volgt [14].

 

Noten: |a| huw.akte ís-Gravenhage 1822 no.243; |b| Derens (geb.akte ís-Gravenhage 1822 no.117; ook bij huw. en overl.); |c| Helena Hendrika Derens, geb. 28.03 (bevolkingsregister Delft).

 

[30] Philip Johannes Heerebrand, geb. ís-Gravenhage ca. 1797/1798, bediende (1833), uitdrager (1841,1843), overl. ís-Gravenhage 05.02.1850, z.v. Philip Johannes Heerebrand en Cornelia de Bond; tr.

[31] Johanna Louisa van Evelingen, overl. na 1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Laurens Heerebrand, geb. ís-Gravenhage 20.04.1817, arbeider, overl. Tweede Etablissement te Veenhuizen (Norg) 13.02.1842.

2.                   Philip Johannes Heerebrand, geb. ís-Gravenhage xx.03.1820, koffiehuishouder (1848,1857), overl. Rotterdam 20.01.1874, tr. ís-Gravenhage 01.09.1847|a| Wendelina Adriana Reuvecamp, geb. Deventer 03.01.1814, dienstbode (1847), overl. Rotterdam 02.07.1900, d.v. Egbert Reuvecamp, schilder, en Willemina Adriana Brilman.
Ė 1853: Als kastelein der Afschaffing-Inrigting te ís-Gravenhage maakt hij bekend met medewerking van de Nerderlandsche Vereeniginge tot Afschaffing van Sterken Drank Ďeene cantineí te opnen in het Kamp bij Zeist, voor onderofficieren en manschappen.|c|
Ė 1855: Plaatsing van Ďeen fraai niew biljartí in Heerebrandís Bier- en Koffihuis, van de Eerste Wagenstraat naar de Nieuwe Markt, in het Gebouw La Ville de Paris te ís-Gravenhage.|d|

3.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 19.02.1822.

4.                   Wilhelmina Johanna Louisa Heerebrand, geb. ís-Gravenhage ca. 1824 (tr. ís-Gravenhage 01.09.1847|b|); volgt [15].

5.                   Hendrica Louisa Johanna Heerebrand, geb. ís-Gravenhage ca. 1827, werkster (1857), tr. ís-Gravenhage 09.12.1857 Cornelis de Roode, geb. Valkenburg ca. 1828, arbeider, overl. Oegstgeest 07.09.1887, z.v. Arij de Roode, arbeider, en Marijtje de Ridder.

6.                   Cornelia Johanna Louisa Heerebrand, geb. ís-Gravenhage ca. 1829, overl. ís-Gravenhage 08.11.1832.

7.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 09.10.1835.

8.                   Pieternella Johanna Louisa Heerebrand, geb. ís-Gravenhage ca. 1838, dienstbode (1866), overl. ís-Gravenhage 02.03.1876, tr. ís-Gravenhage 10.01.1866 Peter Rademaker, geb. Soest 07.08.1829, arbeider (1866), voerman (1877), , overl. ís-Gravenhage 18.01.1899, z.v. Harmen Rademaker en Antje van ít Klooster.
†††† PR tr. 2e ís-Gravenhage 31.01.1877 Frederika Willemina van den Broek, geb. Delft 30.03.1844, dienstbode (1877), overl. Delft 24.01.1931, d.v. Franciscus Josephus van den Broek, schoenmaker, en Elizabeth Hoogeland.

 

Noten: |a| akte no.393; |b| akte no.394; |c||d| annonce collectie CBG.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren