Bertus Coops (1874-1966)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Bertus Coops, geb. Doesburg 27.09.1874, burgemeester van Bandoeng (1917-1928), plv.president-curator van de TH Bandoeng (1925-1928)|a|, RNL, overl. ’s-Gravenhage 12.01.1966, tr. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 18.03.1902 Elisabeth Philippina Everdina Roelofs, geb. Anjer (Java) 1882|c|, overl. ’s-Gravenhage 15.06.1963, d.v. Evert Roelofs en Catharina Maria van der Meulen.
– Levensbericht BC: nl.wikipedia
– BC spreekt als burgemeester van Bandoeng bij de opening van de TH op 03.07.1920, bij de uitreiking der eerste ingenieurs-diploma’s op 01.07.1924, en bij de zesde verjaardag der TH op 03.07.1926.|b|

 

Noten: |a| Jaarboek der Technische Hoogeschool te Bandoeng, lustrum-uitgave 1935, p.102; |b| ibidem, pp.141, 145 en 148; |c| Java-bode 07.11.1882 (Geboorteberichten van 28 October – 7 dezer. C.M. Roelofs-Van der Meulen. Anjer. D.).

 

[2] Fredrik Coops, geb. Stad Doetinchem 01.06.1833, banketbakker (1862,1863), bakker (1864,1865), brood- en banketbakker (1867,1868), banketbakker (1871,1875), overl. Amsterdam 12.02.1886; tr. 2e Amsterdam 02.11.1876 Guurtje Kok, geb. Zaandam 19.03.1849, overl. Amsterdam 08.12.1893, d.v. Pieter Kok en Guurtje Buijs; tr. 1e Doesburg 30.10.1862
[3] Johanna Gerharda van der Meij, geb. Doesburg 06.11.1836, overl. Doesburg 03.05.1876.

Uit het huwelijk Coops-van der Meij:

1.                   Catharina Everdina Elisabeth Coops, geb. Doesburg 10.08.1863.

2.                   Antonie Albert Coops, geb. Doesburg 06.09.1864, overl. Doesburg 21.04.1867.

3.                   Albert Coops, geb. Doesburg 01.11.1865, overl. Amersfoort 11.11.1948, tr. Venlo 23.01.1894 Elisabeth Amalia Cremer, geb. Maasbracht 09.10.1864, overl. ’s-Gravenhage 12.05.1933|b|, d.v. Peter Joseph Cremer en Amalia Eickmeijer.

4.                   Alida Johanna Egberdina Coops, geb. Doesburg 28.03.1867, onderwijzeres (1897), overl. Amsterdam 26.04.1938, tr. Amsterdam 29.07.1897 Lute Klaver, geb. Genemuiden 06.05.1866, onderwijzer (1897,1903), overl. Amsterdam 20.06.1945, z.v. Hendrik Klaver, veehouder, en Jannigje van Dalfsen.

5.                   Antonie Coops, geb. Doesburg 23.04.1868.

6.                   Johanna Gerharda Coops, geb. Doesburg 26.08.1869, overl. Amersfoort 26.05.1958.

7.                   Elizabeth Coops, geb. Doesburg 19.03.1871, overl. Doesburg 13.10.1871.

8.                   Willem Hendrik Coops, geb. Doesburg 29.09.1872, overl. Amsterdam 13.08.1896|a|.

9.                   Bertus Coops, geb. Doesburg 27.09.1874; volgt [1].

10.               Frederik Coops, geb. Doesburg 28.12.1875, overl. Doesburg 11.01.1876.

Uit het huwelijk Coops-Kok:

11.               Pieter Coops, geb. Amsterdam 15.09.1878, elektrotechnicus (1903), administrateur suikerfabriek Somobito (Oost-Java), overl. Amersfoort 10.06.1958, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 13.06.1958, tr. Amsterdam 19.11.1903 Henriette Elisabeth Lucas Freijer, geb. Nieuwer-Amstel 15.12.1878, overl. Amersfoort 07.11.1966, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 11.11.1966, d.v. Hendrik Gottlieb Lodewijk Freijer, schoenmaker, en Maria Roetman.

12.               Guurtje Coops, geb. Amsterdam 05.12.1879.

13.               Frederik Coops, geb. Amsterdam 24.12.1881, overl. Amsterdam 15.01.1882.

 

Noten: |a| overl.akte Arnhem 1896 no.808; |b| geb. Linne (overl.akte ’s-Gravenhage 1933 no.1819).

 

[4] Antonij Coops, ged. Doetinchem 11.08.1782, bakker, overl. Stad Doetinchem 28.06.1851; tr. 1e Stad Doetinchem 14.06.1811 Janna Margrita Winkink, ook Johanna Margaritha, ged. Doetinchem 29.07.1789, overl. Doetinchem 27.02.1815, d.v. Fredrik Winkink en Anna Martina Sagleven; tr. 2e Stad Doetinchem 14.09.1815

[5] Catharina Everdina Elisabeth Planten, ged. Doetinchem 23.01.1791, broodbakster (1852), overl. Stad Doetinchem 25.05.1859.

Uit het huwelijk Coops-Winkink:

1.                   Jan Coops, geb. Stad Doetinchem 20.10.1811, overl. Stad Doetinchem 16.06.1812.

2.                   Fredrik Coops, geb. Stad Doetinchem 29.05.1813, overl. Stad Doetinchem 27.05.1816.

Uit het huwelijk Coops-Planten:

3.                   Jan Coops, geb. Stad Doetinchem 04.09.1816, banketbakker (1842,1875), tr. Amsterdam 04.08.1842 Henrietta Clasina Staaken, geb. Amsterdam 07.01.1823, d.v. Jan Hendrik Staaken, broodbakker, en Stijntje Gijlswijk.
Uit dit huwelijk: Christina Catharina Coops, geb. Amsterdam 15.05.1845, overl. voor 1869, tr. 1e Amsterdam 18.05.1865 Jelle Kok, geb. Zaandam xx.08.1839, winkelier, z.v. Pieter Kok, onderwijzer, en Guurtje Buijs; JK tr. 2e Doesburg 11.02.1869 Elisabeth Coops (1836-), d.v.Antonij Coops en Catharina Everdina Elisabeth Planten.

4.                   Margaritha Helena Coops, geb. Stad Doetinchem 21.10.1818, tr. Stad Doetinchem 22.10.1847 Hendrik Sagleven, geb. ca. 1816, molenaar, overl. Stad Doetinchem 27.12.1895, z.v. Anthonij Sagleven en Gesina Ozewolds.

5.                   Gerrit Jan Coops, geb. Stad Doetinchem 20.01.1821, banketbakker, overl. na 1898, tr. Amsterdam 22.07.1852 Johanna Willemina Vahlkamp, geb. Amsterdam 19.07.1832, overl. na 1898, d.v. Ernst Hendrik Vahlkamp, kok, en Carlina Margo Anslijn.

6.                   Antonetta Bartina Coops, geb. Stad Doetinchem 31.01.1823, overl. Stad Doetinchem 07.02.1823.

7.                   Anthonij Coops, geb. Stad Doetinchem 28.07.1824, timmerman (1851,1866),  timmerman en makelaar (1875), overl. Haarlem 23.12.1891, tr. 1e Amsterdam 07.08.1851 Gerritje Molijn, geb. Amsterdam 15.03.1830, overl. voor 1866, d.v. Leonardus Molijn, waagdrager, en Jannetje Rolff; tr. 2e Amsterdam 01.11.1866 Elsje Adriana Molijn, geb. Amsterdam 23.09.1826, overl. voor 1875, oudere zuster van Gerritje; tr. 3e Zaandam 15.04.1875 Anna Maria Magdalena Keg, geb. Zaandam 06.05.1834, overl. Haarlem 30.12.1891, d.v. Cornelis Keg en Alida Kok, koopvrouw (1875).

8.                   Carel Evert Coops, geb. Stad Doetinchem 09.07.1827, bakker, overl. Stad Doetinchem 10.09.1900, tr. Ambt Doetinchem 19.11.1857 Gerritjen Teunissen, geb. Dichteren (Ambt Doetinchem) 13.02.1833, d.v. Berend Teunissen, landbouwer, en Margaretha Aleida Elizabeth van Essen.

9.                   Antonetta Bartina Coops, geb. Stad Doetinchem 04.01.1830, overl. Gendringen 11.01.1904, tr. Stad Doetinchem 06.11.1862 Hendrik Jan Kraienbrink, geb. Etten (Gendringen) 08.12.1832, (koren)molenaar, overl. Gendringen 05.11.1895, z.v. Hendrik Jan Kraienbrink, landbouwer, en Johanna Hendrica Hessling.

10.               Fredrik Coops, geb. Stad Doetinchem 01.06.1833; volgt [2].

11.               Elisabeth Coops, geb. Stad Doetinchem 01.09.1836, overl. Amsterdam 07.10.1878, tr. Doesburg 11.02.1869 Jelle Kok, geb. Zaandam xx.08.1839, winkelier, overl. Amsterdam 19.10.1900, z.v. Pieter Kok, onderwijzer, en Guurtje Buijs.
    JK tr. 1e Amsterdam 18.05.1865 Christina Catharina Coops, geb. Amsterdam 15.05.1845, overl. tussen 1868 en 1869, d.v. Jan Coops (1816-) en Henriette Clasina Staaken; tr. 3e Utrecht 25.09.1879 Paulina Hendrika Keers, geb. Utrecht 20.05.1849, overl. Apeldoorn 26.11.1926, d.v. Jacob Keers en Adriana Catharina van Echdom.

 

[6] Albert van der Meij, geb. Gorssel 13.10.1798, ged. Gorssel 21.10.1798, schoolonderwijzer (1831,1842), hoofdonderwijzer aan de Stads Nederduitsche School te Doesburg (1859), overl. Doesburg 27.05.1859|a|, tr. Gorssel 26.11.1831

[7] Aaltjen van der Meij, geb. Gorssel 04.12.1804, ged. Gorssel 09.12.1804|h|, overl. Doesburg 15.10.1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonie van der Meij, geb. Doesburg 16.09.1832, predikant, overl. Delft 18.09.1897|k|, tr. 1e Doesburg 02.04.1857 Alijda Johanna Egberdina de Rijk, geb. Doesburg 30.05.1833, overl. Delft 17.01.1878, d.v. Jan Willem Abraham de Rijk, verwer (1833,1838), koopman (1857), en Hillegonda de Jong; tr. 2e Doesburg 23.11.1882 Gerritjen Jacoba Hendrika de Rijk, geb. Doesburg 03.11.1838, overl. Delft 15.04.1925, oudere zuster van Alijda Johanna Egberdina

2.                   Hendrik Willem van der Meij, geb. Doesburg 05.11.1834, promotie Leiden 06.05.1864|m|, prorector aan het gymnasium te Leiden, overl. Leiden 03.04.1905, tr. Leiden 16.12.1875 Sara Maria Dozy, geb. Leiden 03.07.1847, overl. ’s-Gravenhage 09.01.1934, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eikenduinen) 12.01.1934, d.v. Reinhart Pieter Anne Dozy (1820-1883), hoogleraar Leiden, RNL, en Maria Carolina van Goor.

3.                   Johanna Gerharda van der Meij, geb. Doesburg 06.11.1836; volgt [3].

4.                   Wilhelmina Hendrika van der Meij, geb. Doesburg 11.05.1839, overl. Hummelo en Keppel 21.12.1905, tr. Doesburg 18.03.1869 Gerhardus Velderman, geb. Deventer 24.02.1837, leraar aan de HBS te Arnhem, overl. Terborg (Wisch) 04.05.1917|l|, z.v. Gerrit Jan Velderman, timmerman, en Aaltjen Schuitert, winkelierster (1869).

5.                   Aaltjen van der Meij, geb. Doesburg 30.09.1841|i|, overl. Gorssel 16.01.1842.

6.                   levenloze zoon, Doesburg 01.10.1841|j|.

 

Noten: |a| moeder Bemers (overl.akte Doesburg 1859 no.51); |h| RBS 786; |i| ‘donderdag den dertigsten der maand September, des nachts ten half twaalf uren’ (geb.akte Doesburg 1841 no.86); |j| ‘vrijdag den eersten dezer maand October, des morgens ten half negen uren’ (overl.akte Doesburg 1841 no.80); |k| e.v. Gerritjen Hendrika Johanna (overl.akte Delft 1897 no.429); |l| ook overl.akte Zelhem 1917 no.47; |m|

Henricus Guilielmus van der Mey, publice defensa dissertatione exhibente: Diodori Siculi fragmenta antiquiorem historiam Romanam spectantia, Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. Doctor, magna cum laude.

 

[8] Jan Coops, overl. Doetinchem 11.03.1815; tr. 2e Doetinchem 09.07.1791; tr. 1e Groenlo 03.06.1775

[9] Helena Wissink, begr. Doetinchem 22.11.1790|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Coops, ged. Groenlo 08.04.1776.

2.                   Garrit Jan Coops, ged. Groenlo 29.06.1777.

3.                   Maria Elisabet Coops, ged. Groenlo 06.10.1780.

4.                   Antonij Coops, ged. Doetinchem 11.08.1782; volgt [4].

5.                   Hermannus Coops, ged. Doetinchem  15.12.1784, overl. Langerak (Ambt Doetinchem) 06.02.1863.

6.                   Bernardus Coops, ged. Doetinchem  17.01.1787.

7.                   Maria Elizabeth Coops, ged. Doetinchem 26.12.1788.

 

Noten: |a| huw.akte Stad Doetinchem 1815 no.14 (zoon Antonij).

 

[10] Jan Planten, geb. ca. 1738, overl. Stad Doetinchem 13.12.1819|b|, tr. Doetinchem 06.02.1785

[11] Margaretha Diepenbroek, geb. ca. 1755, overl. Stad Doetinchem 14.11.1818|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Jacoba Planten, ged. Doetinchem 13.07.1785, overl. Stad Doetinchem 09.01.1850, tr. 1e Gerrit Jan Schotman, overl. voor 1823; tr. 2e Stad Doetinchem 22.02.1823 Reijnier Sevink, geb. ca. 1763/1765, glazenmaker, overl. Stad Doetinchem 16.11.1846, z.v. Reijnt Sevink en Johanna van de Linde.
     RS tr. 1e Hendrika Freriks, overl. voor 1823.

2.                   Antonetta Bartina Planten, ged. Doetinchem 05.12.1787.

3.                   Catharina Everdina Elisabeth Planten, ged. Doetinchem 23.01.1791; volgt [5].

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Stad Doetinchem 1818 no.42); |b| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Stad Doetinchem 1819 no.45)

 

[12] Willem van der Meij, ged. Gorssel 02.05.1762|m|, aang.lidmaat Gorssel 14.04.1786, onderwijzer te Gorssel, ontslag wegens doofheid 1830, gepensioneerd schoolonderwijzer (1831), huwelijkscommissaris Gorssel (1804,1811), secretaris van huwelijkszaken, secretaris van verkopingen, ontvanger der indirecte belastingen, administrateur der kerk, koster (1800,1806), overl. Gorssel 25.07.1835, otr. Gorssel 01.06.1793|l|, otr. Warnsveld 01.06.1793, tr. Warnsveld 23.06.1793

[13] Antonetta Beemers, ged. Warnsveld 27.01.1771, overl. Gorssel 14.03.1820|n|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina van der Meij, geb. ca. 1794, overl. Gorssel 21.11.1861, tr. Jan Lucas Willemsen, geb. ca. 1798, overl. Gorssel 25.04.1849, z.v. Willem Willemsen en Hendrika Eggink.

2.                   Grada van der Meij, geb. Gorssel ca. 1796/1797, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 17.02.1832, tr. Gorssel 31.12.1829 Breunardus Jacobus van Heuven, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) ca. 1788/1789, schoolonderwijzer, onderwijzer der jeugd, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 26.09.1858, z.v. Breunis van Heuven, schoolonderwijzer, en Wiegjen Caspers.
     BJvH tr. 1e Jenneken Garritsen, overl. voor 1829; tr. 3e Hummelo en Keppel 21.11.1832 Geertruida Kets, geb. Drempt (Keppel) 29.10.1815, overl. Zwolle 05.06.1885, d.v. Alexander Kets, landbouwer, en Gerritjen Heersink.

3.                   Albert van der Meij, geb. Gorssel 13.10.1798; volgt [6].

4.                   Jan Willem van der Meij, geb. Gorssel ca. 1809, broodbakker, overl. Gorssel 22.09.1853, tr. Gorssel 11.08.1835 Hendrika Buitenweerd, geb. Deventer 15.10.1811, overl. Ruurlo 24.08.1878, d.v. Jan Isak Buitenweerd en Wilhelmina Willemsen, bouwvrouw (1835).

 

Noten: |l| RBS 787 {afgekondigd den 2, 9 & 16 Junij en den 22 dito attestatie gegeven om te Warnsveld te trouwen}; |m| RBS 785; |n| overledene Beemer (overl.akte Gorssel 1820 no.13).

 

[14] Jan van der Meij, ged. Gorssel 02.01.1746|a|, herbergier (1819,1831), logementhouder De Roskam in Gorssel, overl. Gorssel 16.03.1835, otr. Gorssel 21.10.1791|b|, tr. Gorssel 13.11.1791

[15] Hendrika Hassink, geb. 01.11.1769, j.d. onder Wilp, overl. Eefde (Gorssel) 14.01.1850.

– Zie de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Hendrik Jan Wijers (1888-1956).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Aaltjen van der Meij, geb. Gorssel 04.12.1804; volgt [7].

 

Noten: |a| RBS 787 {ingetekend te Wilp, afgekond. d. 23 & 30 dito, d. 6 Nov., getr. op attest. v. Wilpe d. 13 dito}; |b| RBS 785.

 

[16] Jan Coops, begr. Doetinchem 04.12.1790|a|, tr.

[17] NN, begr. Doetinchem 19.03.1787|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Coops; volgt [8].

 

Noten: |a||b| huw.akte Stad Doetinchem 1815 no.14 (kleinzoon Antonij).

 

[18] Wissink

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Wissink; volgt [9].

 

[20] Planten

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Planten, geb. ca. 1738; volgt [10].

 

[22] Diepenbroek

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Diepenbroek, geb. ca. 1755; volgt [11].

 

[24] Willem Jansen van der Mey, ged. Gorssel 18.11.1714|a|, ingek.lidmaat Gorssel 23.12.1742|r|, herbergier van De Roskam, overl. na 1763, otr. Gorssel 26.07.1744|b|, tr. Gorssel 24.08.1744

[25] Maria Jansen Franke|k|, ged. Gorssel 02.07.1719, aang.lidmaat Gorssel 14.04.1740|q|, overl. na 1763.

– Zie de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Hendrik Jan Wijers (1888-1956).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Jan van der Meij, ged. Gorssel 02.01.1746; volgt [14].

2.                   Willem van der Meij, ged. Gorssel 02.05.1762; volgt [12].

 

Noten: |a| RBS 784 {vader Jan Alberts, moeder Aaltjen Hendrijks}; |b| RBS 786.2 {bruid Maria Jansen Franke}; |k| Roskam (i.p.v. Franke) bij de doop van Aeltjen; |q| Maria Jansen Roskam; |r| RBS 786.2 {met attestatie van Deventer}.

 

[26] Henderik Bemer, begr. Warnsveld 12.02.1785|b|, z.v. Jan Bemer; tr. Eibergen 16.11.1764

[27] Grada Honhof, ingek.lidmaat Warnsveld 09.12.1764 (met att. van Eibergen), overl. voor 1820, d.v. Willem Honhof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonetta Bemers, ged. Warnsveld 27.01.1771|a|; volgt [13].

2.                   Willemina Beemers, otr. Warnsveld 28.06.1799, overl. Warnsveld 02.12.1804, begr. Warnsveld 07.12.1804, tr. Warnsveld 21.07.1799 Arent Geverink, aang.lidmaat Warnsveld 08.04.1801.
    AG otr. 2e Warnsveld 19.10.1805, tr. Warnsveld 17.11.1805 Barbara Willemsen.

3.                   Hendrika Beemer, geb. ca. 1767, overl. Eefde (Gorssel) 15.01.1833, tr. voor 1799 Gerrit Zwavink, geb. ca. 1759, landbouwer, overl. Eefde (Gorssel) 05.05.1843, z.v. Willem Zwavink en Jacoba Amelia Zwavink.

 

Noten: |a| vader Hendrik Bemers; |b| Hendrik Bemer.

 

[28] = [24]

[29] = [25]

 

[30] Teunis Jansen Hassink, ged. Wilp 30.05.1750|j| of 31.05.1750|k|, landbouwer, begr. Wilp 05.01.1785|g|, woont op ’t Slijkhuis, tr. voor 1768

[31] Aaltje Wolters Beunk, dev. Epse 07.02.1745 (get. Maria), landbouwster, begr. Wilp 05.02.1790|h|; otr. 2e Wilp 08.07.1785|a|, tr. Wilp 24.07.1785 Teunis Alberts Holterman, landman, z.v. Albert Holterman en Johanna Holterman, van Epse.

– Zie de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Hendrik Jan Wijers (1888-1956).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Hassink, geb. 01.11.1769; volgt [15].

2.                   Wolter Hassink, geb. Voorst ca. 1774, landbouwer, overl. Wilp (Voorst) 14.07.1848, tr. 1e Lutje Weilink, ook Luitje Willems, overl. Welsum (Olst) voor 1825;  tr. 2e Voorst 28.08.1825 Johanna Sophia Bredenoort, ook Bredenoord, geb. ca. 1775, landbouwster, overl. Verwolde (Voorst) voor 1836, d.v. Willem Bredenoort, landman, en Johanna Sophia Beumers, landvrouw; tr. 3e Voorst 11.06.1836 Willemina Willems, geb. ca. 1787, overl. Wilp voor 1848, d.v. Aaldert Willems, ook Aaldert Soerhuis (in 1812), landbouwer, en Willemijna Jansen van den Berg, landbouwster.
     JSB otr. 1e Oene 01.04.1808, tr. Nijbroek 18.04.1808 Lubbertus van Emst, geb. ca. 1757, landman, overl. Terwolde (Voorst) 25.10.1823, z.v. Derk van Emst en Eva Doornink.
     LvE tr. 1e Jacomina Bredenoord, overl. voor 1808.
     WW tr. 1e Wilp 11.11.1812 Teunis Holterman, geb. ca. 1786, landbouwer, overl. Wilp (Voorst) 14.05.1835, z.v. Teunis Holterman en Aaltjen Beunks.

3.                   Jan Hassink, geb. Wilp ca. 1782, landbouwer, overl. Welsum (Olst) 14.03.1862, tr. Hendrika Willems, geb. Voorst ca. 1785, overl. Welsum (Olst) 29.06.1864, d.v. Aaldert Willems en Janna van den Berg.

 

Noten: |a| Trouwboek Wilp 1729-1811 {na vertoning van magescheid met att. van Deventer}; |gh| RBS 1601; |j| RBS 1595; |k| RBS 1597/8.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren en enkele andere markante figuren