Henri Coenraad Brinkman (1908-1961)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2019 (laatst herzien juli 2019)

 


 

[1] Henri Coenraad Brinkman, geb. Amsterdam 30.03.1908, promotie Utrecht 18.04.1932|a|, hoogleraar Bandoeng (1949-), overl. ’s-Gravenhage 11.02.1961, crem. Velsen (Westerveld) 15.02.1961, verloofd xx.06.1935, tr. Hillegersberg 24.12.1935 Elisabeth van Riet, Bep, geb. Rotterdam 23.07.1914, d.v. Karel van Riet (1874-1935) en Elisabeth Catharina Campfens (1886-1963).

 

Noten: |a| proefschrift: Zur Quantenmechanik der Multipolstrahlung; promotor: H.A. Kramers (1894-1952).

 

[2] Carel Hendricus Brinkman, geb. Amsterdam 08.05.1877, doctoraal Amsterdam UvA 1902, promotie Amsterdam UvA 29.06.1904|a|, leraar te Amsterdam (1904), overl. Nijmegen 27.01.1957, tr. Hattem 25.08.1904
[3] Berendina Johanna Hildebrand, Johanna (1904), geb. Haarlem 16.11.1872, overl. Nijmegen 19.09.1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Coenraad Brinkman, geb. Amsterdam 30.03.1908; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Isothermbepalingen voor mengsels van chloormethyl en koolzuur; promotor: J.D. van der Waals (1837-1923).

 

[4] Carel Hendricus Brinkman, geb. Amsterdam 20.04.1853, kleermaker, overl. tussen 1904 en 1932, tr. Amsterdam 06.04.1876

[5] Klasina Amshoff, geb. Amsterdam 24.10.1850, overl. Zeist 30.04.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carel Hendricus Brinkman, geb. Amsterdam 08.05.1877; volgt [2].

 

[6] Bernardus Abraham Hildebrand, geb. Haarlem 24.06.1847, trasfabrikant (1870,1874), trasmolenaar (1875), overl. Salatiga (Res. Semarang) 13.03.1904; tr. 2e Malang (Res. Pasoeroean) 31.03.1876 Paulowna Wilhelmina Geertskram, geb. Palembang ca. 1840, overl. Semarang 02.03.1930|a|; tr. 1e Zwolle 15.09.1870 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 02.11.1875, ingeschr. Haarlem 22.11.1875)

[7] Annette Diderica Wubbenhorst, geb. Zwolle 24.12.1848, overl. Hattem 26.03.1937; tr. 2e Zwolle 05.04.1877 Gerrit Quirinus Tussenbroek, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1857, koopman, z.v. Dirk Jan Hendrik Tussenbroek, koopman, en Willemina Quirijns.

Uit het huwelijk Hildebrand-Wubbenhorst:

1.                   Berendina Johanna Hildebrand, geb. Haarlem 16.11.1872; volgt [3].

2.                   Jacob Herman Hildebrand, geb. Haarlem 08.01.1874, overl. Apeldoorn 10.02.1955, tr. Utrecht 05.09.1906 Alida Hartkamp, geb. Tiel 22.05.1879, overl. Brummen 13.07.1958,  d.v. Jan Willem Hartkamp, hoofdonderwijzer, en Johanna Catharina Boonzajer.

Uit het huwelijk Hildebrand-Geertskram:

3.                   levenloze dochter, geb. Pasoeroean 1877|b|.

Uit het huwelijk Tussenbroek-Wubbenhorst:

4.                   Willemina Jacoba Tussenbroek, geb. Zwolle 13.10.1877, overl. Hattem 16.10.1947, tr. Hattem 08.12.1904 Willem Frederik Gratama, geb. Huizen (Hoogeveen) 01.06.1873, wijnhandelaar (1904), kantoorbediende (1918), overl. Hoogeveen 20.11.1918|c|, z.v. Jan Freseman Gratama, kassier, en Egberdina Clasina Keppel Hesselink.

5.                   Coenradina Hendrika Tussenbroek, geb. Zwolle 21.11.1879, overl. Bussum 08.02.1954, tr. Hattem 06.08.1908 Hendrik Jan Barelds Bersma, geb. Veenendaal 11.07.1879, ambtenaar (1908), inspecteur der directe belastingen, overl. Amsterdam 08.08.1957, z.v. Geert Bersma, hoofd ener school, en Gerardina Bolman.

 

Noten: |a| Paulina; |b| Java-bode 27.06.1877 (doode D.) & RA 1878 p.306; |c| Willem Frederik Freseman Gratama.

 

[8] Willem Frederik Brinkman, geb. Amsterdam ca. 1816, zilversmidsknecht (1842), overl. voor 1876, tr. Amsterdam 02.02.1842

[9] Johanna Maria Gramser, geb. Amsterdam ca. 1820, dienstbaar (1842), overl. voor 1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Frederik Brinkman, later Gramser Brinkman, geb. Amsterdam 15.11.1846, lid wees- en boedelkamer, gep. O.I. ambtenaar (1906), tr. 1e Semarang 28.10.1871 (echtsch. Soerabaja 11.05.1903|a|) Charlotte Wilhelmina Serverius, overl. voor 1922; tr. 2e ’s-Gravenhage 29.03.1922 Johanna La Heij, geb. Delft 24.04.1878, d.v. Cornelis La Heij, metselaar, en Cornelia Dirkje Beijen.
Uit het huwelijk Brinkman-Serverius: Johanna Catharina Maria Charlotte Wilhelmina Brinkman, later Gramser Brinkman, Jo, geb. Batavia 26.09.1879, overl. Weltevreden (Res. Batavia) 22.01.1918|c|, tr. 1e Batavia 16.07.1904 (echtsch. Batavia 01.08.1907) Willem Melchior Hendrik Neijs; tr. 2e Batavia 03.06.1908 (echtsch. Batavia 14.04.1914) Isaac Abraham Cornelis Andries Nicolaas ter Meulen, geb. Buitenzorg (Res. Batavia) 30.03.1868; Willem Frederik Brinkman, later Gramser Brinkman, geb. Batavia 26.09.1879, tweede commies bij het  parket van de procureur-generaal (ben. 24.04.1909), overl. Batavia 24.09.1915, tr. Banjoemas 17.01.1900 (echtsch. Batavia 22.01.1909|b|) Maria Annette Elisabeth Nooij, Marie, geb. Poerwokerto (Res. Banjoemas) 22.05.1882; MAEN tr. 2e Kediri 30.11.1912 Herman Christiaan Trousset, geb. Semarang 30.03.1880, z.v. Christiaan Carolus Trousset (1853-) en Anna Sophia Hoon (1850-w.s.1920).

2.                   Carel Hendricus Brinkman, geb. Amsterdam 20.04.1853; volgt [4].

3.                   Carel Leonard Brinkman, geb. Amsterdam 02.05.1856, overl. ’s-Gravenhage 24.01.1938, tr. 1e Baarn 27.02.1890 Neeltje Kolenbrander, geb. Baarn ca. 1849, overl. Rotterdam 05.08.1909, d.v. Bernardus Kolenbrander en Catharina de Ruijter; tr. 2e ’s-Gravenhage 01.06.1910 Julia Francisca Ensinck, geb. Antwerpen 07.03.1860, overl. ’s-Gravenhage 20.01.1937, d.v. Franciscus Josephus Ensinck en Anna Sophia Roosen.

 

Noten: |a| Brinkman, nader genaamd Gramser Brinkman (RA 1904 p.17); |b| Brinkman, zich ook noemende en schrijvende Gramser Brinkman (RA 1910 p.7); |c| Gramser Brinkman, moeder per abuis Serperius (Het nieuws van den dag  voor Nederlandsch-Indië 22.01.1918).

 

[10] Jan Willem Amshoff, geb. Amsterdam ca. 1816, goudslager (1840), overl. voor 1876, tr. Amsterdam 04.11.1840

[11] Klasina Snel, geb. Amsterdam ca. 1811, dienstbaar (1840), tapster (1876), overl. tussen 1881 en 1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annette Johanna Amshoff, geb. Amsterdam ca. 1843, tr. Amsterdam 04.08.1881 Jacobus van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 01.09.1830, politieagent (1864), z.v. Marijn van Broekhoven, potmakersknecht, en Johanna Kruijf, ook Kruf.
     JvB tr. 1e ’s-Hertogenbosch 25.02.1860 Maartje Kieft, geb. Medemblik 16.01.1828, overl. voor 1864, d.v. Pieter Kieft en Dirkje Wijnands; tr. 2e Hoorn 17.06.1864 Heintje Krabbendam, geb. Hoorn ca. 1834, overl. voor 1881, d.v. Cornelis Krabbendam en Maria Johanna de Vos, baker (1864).
     HK tr. 1e Hoorn 24.02.1860 Hendrik de Bok, geb. Hoorn ca. 1830/1831, arbeider, overl. Hoorn 18.08.1863, z.v. Gerrit de Bok en Niesje Bijl.
     HdB tr. 1e Hoorn 09.05.1856 Guurtje Dijkman, geb. Hoorn ca. 1832, overl. Hoorn 01.04.1858, d.v. Here Dijkman, tuinman, en Guurtje Borst.

2.                   Johanna Maria Amshoff, geb. Amsterdam ca. 1849, dienstbode (1892), tr. Amsterdam 04.02.1892 Pieter van Zijl, geb. Amsterdam ca. 1851, werkman (1878), agent van politie (1892), z.v. Jan van Zijl en Fijtje Marsman.
     PvZ tr. 1e Amsterdam 03.07.1878 Wilhelmina Maria Kampert, geb. Amsterdam ca. 1847, dienstbode (1878), overl. voor 1892, d.v. Henderik Jan Kampert en Maria Petronella Baart.

3.                   Klasina Amshoff, geb. Amsterdam 24.10.1850; volgt [5].

 

[12] Conrad Hildebrand, geb. Oberkaufungen ca. 1816/1817, vleeshouwer (1845,1870), overl. Utrecht 18.03.1890|b|, tr. Haarlem 14.05.1845

[13] Berendina Johanna Nijkamp, geb. Steenderen 24.04.1817, overl. Utrecht 24.09.1889|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Hendrika Hildebrand, geb. Haarlem 27.03.1846, overl. Haarlem 20.04.1928, tr. Haarlem 18.06.1874 Jan Wilhelmus Franciscus Jansen, geb. Haarlem 31.07.1840, winkelier, overl. Haarlem 09.03.1914, z.v. Pieter Jansen, winkelier, en Katootje van Batenburg.

2.                   Bernardus Abraham Hildebrand, geb. Haarlem 24.06.1847; volgt [6].

3.                   Johan Conrad Hildebrand, geb. Haarlem 18.05.1849, overl. Haarlem 13.09.1851.

4.                   Gerardus Janus Hildebrand, geb. Haarlem 24.08.1850, slachter, overl. Haarlem 21.06.1877.

5.                   Jaantje Catharina Hildebrand, geb. Haarlem 03.03.1852, overl. Haarlem 27.12.1926, tr. Haarlem 10.06.1875 Otto Horsting, geb. Moyland|c| ca. 1852, winkelier, overl. Haarlem 17.02.1890, z.v. Friedrich Horsting en Johanna Arnolde Lambertine Helene Janssen.

6.                   Catharina Berendina Elizabeth Hildebrand, geb. Haarlem 14.09.1853, tr. Haarlem 24.08.1882 Cornelis Willem de Vos, geb. Geervliet 06.05.1853, aannemer en timmerman, z.v. Hendrik de Vos en Adriaantje, vetweider, van der Linden.

7.                   Conradina Johanna Hildebrand, geb. Haarlem 04.04.1855, tr. Haarlem 25.04.1878 Arnold Horsting, geb. Moyland ca. 1848, rentmeester (1878), hotelhouder (1912), overl. Laag-Soeren (Rheden) 26.04.1912, z.v. Friedrich Horsting en Johanna Arnolda Lambertina Helena Janssen.

8.                   Abraham Conrad Hildebrand, geb. Haarlem 02.11.1857.

 

Noten: |a| e.v. Coenraad Hildebrandt (overl.akte Utrecht 1889 no.1501); |b| Coenraad Hildebrandt (overl.akte Utrecht 1890 no.553); |c| destijds in Pruissen, nu deel van Gemeinde Bedburg-Hanau, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[14] Feike Bloemendaal Wubbenhorst, geb. 15.01.1811, notarisklerk (1842), commissionair (1845,1852), steenbakker (1856), steenfabrikant (1861,1863), overl. Zwolle 20.12.1863, tr. Zwolle 14.07.1842

[15] Jacoba Hermiena van Delden, geb. Zwolle 18.05.1819, overl. Haarlem 15.07.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Zwolle 20.02.1843.

2.                   levenloze dochter, Zwolle 27.03.1844.

3.                   Coenraad Hendrik Wubbenhorst, geb. Zwolle 29.03.1845, overl. Zwolle 01.05.1875.

4.                   Diderica Annette Wubbenhorst, geb. Zwolle 22.02.1847, overl. Haarlem 10.02.1935.

5.                   Annette Diderica Wubbenhorst, geb. Zwolle 24.12.1848|a|; volgt [7].

6.                   Jacoba Hermina Wubbenhorst, geb. Zwolle 06.10.1850, overl. Zwolle 09.12.1850.

7.                   Jacoba Hermina Wubbenhorst, geb. Zwolle 07.01.1852, overl. Overveen (Bloemendaal) 21.05.1912, tr. Zwolle 22.07.1875 Dirk Ernst Lubertus van den Arend, geb. Alkmaar ca. 1849, architect, overl. Aerdenhout (Bloemendaal) 03.12.1930, z.v. Jacob Ernst van den Arend, architect, en Digna Johanna Maria van Beusekom.

8.                   Harmina Wubbenhorst, geb. Zwolle 15.09.1856, overl. Zwolle 15.04.1861.

9.                   Hermina Wubbenhorst, geb. Zwolle 25.09.1861, overl. Haarlem 02.03.1919, tr. Haarlem 27.12.1888 Nicolaas Kruijt, geb. Alkmaar ca. 1856, bloemist, overl. voor 1919, z.v. Klaas Kruijt en Trijntje de Wit.

 

Noten: |a| vader Fijke.

 

[16] Arnold Hendrik Brinkman, overl. voor 1839, tr.

[17] Catharina Quitman, overl. voor 1839.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arnold Hendrik Brinkman, geb. Amsterdam 28.10.1805, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 04.12.1805, w.s.begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 19.02.1807.

2.                   Henriëtta Louisa Brinkman, geb. Amsterdam 22.12.1807, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 13.01.1808|a|, tr. Amsterdam 31.07.1839 Dirk van Brenen, geb. Diemen ca. 1802, z.v. Dirk van Brenen en Jannetje Haageman.

3.                   Frans Hendrik Brinkman, geb. Amsterdam 02.05.1810, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 13.06.1810, boekbinder, overl. voor 1899, tr. 1e Amsterdam 19.05.1841 Gerritje Schouten, geb. Amsterdam ca. 1817, naaister (1841), overl. voor 1859, d.v. Gerardus Schouten en Hendrica Velling; tr. 2e Amsterdam 15.12.1859 Anna Elizabeth du Bois, geb. Amsterdam ca. 1838, overl. na 1899, d.v. Jacques du Bois en Catharina Kiesouw.

4.                   Teunis Hendrik Brinkman, geb. ca. 1811, boekverkoper (1876).

5.                   Willem Frederik Brinkman, geb. Amsterdam ca. 1816; volgt [8].

6.                   Karel Leonard Brinkman, geb. Amsterdam 10.09.1820, boekverkopersknecht (1842,1843), boekhandelaar (1870), uitgever van boekwerken (1879), overl. tussen 1881 en 1885, tr. Amsterdam 08.02.1843 Anna Maria Bulterman, geb. Amsterdam ca. 1819, dienstbaar (1843), overl. na 1885, d.v. George Marten Bulterman en Catharina Elisabeth Wiegman.

 

Noten: |a| moeder Quietman.

 

[18] Hendricus Gramser, geb. Zaltbommel ca. 1782, dienstbaar (1815), overl. na 1842, z.v. Jeremias Gramser en Johanna de Raet; tr. Amsterdam 05.02.1815

[19] Harmina Kaal, geb. Arnhem ca. 1786, dienstbaar (1815), overl. na 1842, d.v. Warner Kaal en Hendrina Roelofsz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Gramser, geb. Amsterdam ca. 1820; volgt [9].

2.                   Maria Wendelina Gramser, geb. Amsterdam ca. 1822, overl. voor 1852, tr. Weesperkarspel 05.02.1842 Arie Achterberg, geb. Muiden ca. 1820, boerenknecht (1842), werkman (1852), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 27.01.1892|b|, z.v. Geurt Achterberg en Jannetje Bets.
     AA tr. 2e Diemen 10.10.1852 Elisabeth Pieterse, geb. Muiden ca. 1824, d.v. Willem Pieterse, watermolenaar, en Grietje Portengen.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Weesterkarspel 1892 no.16.

 

[20] Dirk Amshoff, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 02.05.1784, korendrager (1840,1846), overl. na 1840, z.v. Barend Amshoff en Marretje Kooper, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 28.06.1791; otr. Amsterdam 17.04.1807|a|

[21] Antje Cats, geb. Hoorn ca. 1784, overl. na 1840.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barent Amshoff, geb. Amsterdam 28.8.1807, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 30.08.1807|b|, wellicht begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 27.07.1808 of Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 11.07.1810.

2.                   Helena Christina Amshoff, geb. Amsterdam 09.09.1809, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.09.1809, overl. na 1852.

3.                   Christina Amshoff, geb. Amsterdam ca. 1814, tr. Amsterdam 17.06.1840 Willem Frederik Beerling, geb. Amsterdam ca. 1814, kastenmaker, z.v. Jan Beerling, portier van het werkhuis, en Maria Navelle.

4.                   Jan Willem Amshoff, geb. Amsterdam ca. 1816; volgt [10].

5.                   Antje Joanna Amshoff, geb. Amsterdam ca. 1819, naaister (1844), overl. Amsterdam 1905, tr. Amsterdam 19.06.1844 Jan Hendrik Christiaanse, geb. Amsterdam 23.11.1820, behanger, overl. Amsterdam 05.06.1900, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 08.06.1900, z.v. Jens Christiaanse, ook Joannicius, behanger, en Theodora Elisabeth Outhoff.

6.                   Maria Elisabeth Amshoff, geb. Amsterdam ca. 1821, overl. Amsterdam 04.06.1895, tr. Amsterdam 11.06.1846 Claas Hekkenberg, geb. Amsterdam 12.08.1802, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Lutherse Kerk) 15.08.1802, winkelier (1826), suppoost in het Werkhuis (1846), fabrieksvader in het Stads-Werkhuis (1863), overl. Amsterdam 25.06.1863, z.v. Carel Henrich Hekkenberg en Anna Maria de Vries.
    CH tr. 1e Amsterdam 31.05.1826 Susanna Catharina Elisabeth Kempff, geb. Amsterdam 02.10.1802, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 05.10.1802, overl. Amsterdam 09.04.1845, d.v. Willem Kempff, kantoorbediende, en Martha Maria Barends.

 

Noten: |a| bruid in akte en tekent met Cast; |b| moeder Ante Cast.

 

[22]

[23] Maria Snel, overl. voor 1840.

Kind:

1.                   Klasina Snel, geb. Amsterdam ca. 1811; volgt [11].

 

[24] Bernhard Hildebrand, slachter (1845), overl. na 1845, tr.

[25] Maria Amelung, overl. voor 1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Conrad Hildebrand, geb. Oberkaufungen|a| ca. 1816/1817; volgt [12].

 

Noten: |a| destijds in ‘Ambt Cassel in Kurhessen’, nu een Ortsteil van Kaufungen, Landkreis Kassel, Bundesland Hessen.

 

[26] Teunis Nijkamp, ged. Steenderen 17.08.1766, overl. Toldijk (Steenderen) 16.04.1842, z.v. Derk Nijkamp en Geertruit Joostens; tr. Steenderen 25.12.1799

[27] Hendrica Wijers, geb. Steenderen 05.01.1772, ged. Steenderen 12.01.1772, overl. Steenderen 25.04.1825, d.v. Garrit (Evers) Wijers (ca.1742-1803) en Jantje Jansen Mateman (-1801).

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Nijkamp, geb. Steenderen 22.11.1800, ged. Steenderen 23.11.1800, boerenknecht, overl. Steenderen 24.06.1883, tr. 1e Steenderen 13.12.1823 Hendrika Wentink, geb. ca. 1806, overl. Toldijk (Steenderen) 21.01.1835, d.v. Garrit Wentink en Gerritjen Lenselink; tr. 2e Steenderen 21.08.1835 Garritjen van Hagen, ged. Vorden 25.03.1808, dienstmeid (1835), overl. Bronkhorst (Steenderen) 31.08.1870, d.v. Berend van Hagen en Fenneken Dijkers.

2.                   Jantjen Nijkamp, geb. Steenderen 01.02.1803, ged. Steenderen 13.02.1803, dienstbode (1828), overl. Haarlem 30.05.1871, tr. Leiden 24.04.1828 Abraham van der Linde, geb. Leiden 07.10.1808, timmermansknecht, overl. Haarlem 07.05.1889, z.v. Pieter van der Linde en Catharina Arnoldes.

3.                   Geertruida Nijkamp, geb. Steenderen 07.03.1805, ged. Steenderen 17.03.1805, overl. Steenderern 22.11.1845.

4.                   Everdina Nijkamp, geb. Steenderen 16.05.1807, ged. Steenderen 24.05.1807, overl. Steenderen 19.06.1808, begr. Steenderen 22.06.1808.

5.                   Derk Nijkamp, geb. Steenderen 29.08.1809, ged. Steenderen 04.09.1809, overl. Steenderen 01.07.1849.

6.                   Evert Jan Nijkamp, geb. Toldijk (Steenderen) 18.02.1812, schippersknecht (1832), schipper (1848,1864), overl. Leiden 09.03.1864, tr. 1e Leiden 02.08.1832|a| Jacoba Adriana Prillevitz, geb. Zaltbommel 19.07.1804, dienstbode (1832), overl. Leiden 01.04.1847, d.v. Arnoldus Prillevitz (-1822) en Neeske Verploegh (-1808); tr. 2e Nijmegen 25.10.1848 Johanna van  Werkhoven, geb. ca. 1803, overl. Hees (Nijmegen) 17.01.1891, d.v. Abraham van Werkhoven en Dirkje van der Kaaij.

7.                   Hendrik Nijkamp, geb. Toldijk (Steenderen) 18.05.1814.

8.                   Berendina Johanna Nijkamp, geb. Steenderen 24.04.1817; volgt [13].

 

Noten: |a| bruidegom per abuis geb. Zutphen (huw.akte Leiden 1832 no.141).

 

[28] Coert Hendrik Wubbenhorst, geb. Zwolle ca. 1781, behanger (1817,1842), overl. Zwolle 25.03.1850, z.v. Geert Hermen Wubbenhorst en Anna Deters; tr.

[29] Antje Bloemendaal, geb. Enkhuizen ca. 1786, overl. Zwolle 11.03.1851, d.v. Feike Bloemendaal en Stijntje Sonne.

Uit dit huwelijk:

1.                   Feike Bloemendaal Wubbenhorst, geb. Zwolle 14.07.1811; volgt [14].

2.                   Gerriedina Herremina Berendina Wubbenhorst, geb. Zwolle 01.07.1817, tr. Zwolle 30.04.1845 Gerrit Hagen, geb. Meppel 10.10.1816, bakker, z.v. Barent Hagen, ook Berend, en Niesjen Toubes, ook Toebus.

3.                   Coert Hendrik Wubbenhorst, geb. ca. 1818, overl. Zwolle 18.03.1837.

4.                   Jan Berend Wubbenhorst, geb. Zwolle 07.07.1824.

 

[30] Hermannes van Delden, geb. Zwolle 25.04.1791, goudsmidsgezel (1813), zilversmid (1814,1819), goud- en zilversmid (1840,1858), overl. Zwolle 18.11.1858, z.v. Egbert van Delden, kleermaker, en Jacobien Heerens; tr.

[31] Dirkje Scholze, geb. Amsterdam 29.07.1793, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 04.08.1793, overl. Berkum Poepershoek (Zwollerkerspel) 03.05.1871, d.v. Joannes Christian Fredrik Scholze en Dirkje van den Bosch, onderwijzeres (1813).

Uit dit huwelijk (moeder veelal Derkje, ook Scholts/Scholtz/Schultz):

1.                   Egbert Wesselius van Delden, geb. Zwolle 27.05.1814|b|, overl. Stad Almelo 21.03.1882, tr. Amsterdam 11.01.1838 Alida Clasina Zöller, geb. Amsterdam ca. 1818, overl. Stad Almelo 08.06.1879, d.v. Johan Martin Zöller en Alida Bos.

2.                   Derk Willem van Delden, geb. Zwolle 28.11.1816, overl. Zwolle 12.06.1886.

3.                   Jacoba Hermina van Delden, geb. Zwolle 18.05.1819|d|; volgt [15].

4.                   Willem van Delden, geb. Zwolle 11.02.1823|c|, boekhandelaar, overl. Zwolle 08.10.1860, tr. Zwolle 06.08.1846 Berendina Petronella Jansen, geb. Zwolle 30.11.1821, overl. Abcoude-Proostdij 02.05.1886, d.v. Harmen Jan Jansen en Cornelia Everdina Overweg.

5.                   Hermiena Jacoba van Delden, geb. Zwolle 10.02.1827|a|, overl. Haarlem 31.08.1898, tr. Zwolle 15.06.1848 Izaak Haverkamp, geb. Amsterdam 20.06.1818, bootmij.-agent, overl. voor 1898, z.v. Dirk Haverkamp en Sara Jacoba van Homrich.

 

Noten: |a| moeder Schultz; |b||c| moeder Scholts; |d| vader Hermannus, moeder Scholtz.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren