Harm Bolder (1916-na1962)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2018 (laatst herzien februari 2022)

 


 

[1] Harm Bolder, geb. Rotterdam 15.02.1916, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde (B) Leiden 1937|a|, doctoraalexamen wis- en natuurkunde (hoofdvak wiskunde) Leiden 1940|b|, promotie Leiden 17.06.1953|c|, medewerker Centraal Bureau voor Statistiek te s-Gravenhage (-1948), lector wiskunde Bandoeng (1948-1951)|d|, wetenschappelijk hoofdambtenaar TH Delft (1951-)|e|, overl. tussen 1965 en 2014, tr. voor 1962 Ariaantje Zaanen, geb. Rotterdam 18.12.1916, overl. Santpoort 19.12.2014, crem. Velsen (Westerveld), d.v. Pieter Zaanen en Ariaantje de Bruijn.

AZ is een jongere zuster van Adriaan Cornelis Zaanen (1913-2003), hoogleraar Bandoeng (1947-1950).

 

Noten: |a| Leidsch Dagblad 12.05.1937; |b| Leidsch Dagblad 31.01.1940; |c| proefschrift: Flow functions and their application to some problems of conformal mapping; promotor: J. Droste (1886-1963); |d| Programma voor het studiejaar 1950-1951, Universiteit van de R.I.S., Faculteit van Technische Wetenschap te Bandoeng, p.5; |e| Trouw 31.07.1951 (wetenschappelijk hoofdambtenaar (instructeur) bij de wiskunde (afdeling der algemene wetenschappen) aan de Technische Hogeschool te Delft).

 

[2] Harm Bolder, geb. Vlagtwedde 02.02.1880, onderwijzer (1916), overl. Santpoort Zuid 12.12.1962, crem. Velsen (Westerveld) 15.12.1962, tr. Rotterdam 07.05.1914
[3] Adriana de Heer, geb. Vlaardingen 02.06.1881, overl. na 1965.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harm Bolder, geb. Rotterdam 15.02.1916; volgt [1].

 

[4] Harm Bolder, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 16.08.1849, commies (1879,1882), rijkscommies (1889), rijksambtenaar (1892), overl. Assen 12.11.1924, tr. Vlagtwedde 04.09.1879

[5] Johanna Rotgers, geb. Vlagtwedde 01.12.1847, winkelierster (1879), overl. Assen 12.12.1919; tr. 1e Vlagtwedde 28.05.1868 Dirk Wensing, geb. Vlagtwedde 02.10.1839, arbeider (1868,1875), winkelier (1877), overl. Vlagtwedde 14.09.1877, z.v. Dirk Dirks Wensing, arbeider, en Jenke Hinderikus Determan.

Uit het huwelijk Wensing-Rotgers:

1.                   Heero Wensing, geb. Vlagtwedde 17.09.1868, overl. Vlagtwedde 02.03.1877.

2.                   Derk Wensing, geb. Vlagtwedde 27.09.1871, overl. Vlagtwedde 07.03.1877.

3.                   Sina Wensing, geb. Vlagtwedde 17.02.1875, overl. Finsterwolde 05.05.1890.

Uit het huwelijk Bolder-Rotgers:

4.                   Harm Bolder, geb. Vlagtwedde 02.02.1880; volgt [2].

5.                   Antje Johanna Bolder, geb. Vlagtwedde 23.09.1881, rijkstelefoniste, overl. Assen 30.08.1935.

6.                   Roelfiena Bolder, geb. Vlagtwedde 15.10.1882.

7.                   Hero Bolder, geb. Oude Pekela 25.07.1889, bouwkundig opzichter, tr. Assen 10.09.1921 Anna Maria Elisabeth Beerda, geb. Leeuwarden 21.04.1889, d.v. Tke Beerda, bode, en Hiltje Heringa.

8.                   levenloze dochter, Finsterwolde 04.03.1892.

 

[6] Willem de Heer, geb. s-Gravendeel 01.04.1845, overl. Rotterdam 14.05.1920|a|, tr. Vlaardingen 28.04.1869

[7] Johanna van der Starre, geb. Vlaardingen 29.09.1846, overl. Rotterdam 06.09.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, s-Gravendeel 22.12.1869.

2.                   Pietertje de Heer, geb. s-Gravendeel 14.07.1871, overl. s-Gravendeel 17.11.1871.

3.                   Leendert de Heer, geb. s-Gravendeel 04.08.1872, overl. s-Gravendeel 28.08.1872.

4.                   Leendert de Heer, geb. s-Gravendeel 03.07.1873, overl. Rotterdam 17.05.1949, tr. Rotterdam 09.08.1899 Maria Anna Schell, geb. Rotterdam 25.06.1875, d.v. Johan Christoffel Fredrik Schell en Maria Anna Atkins.

5.                   Pietertje de Heer, geb. s-Gravendeel 27.11.1874.

6.                   Adriana de Heer, geb. s-Gravendeel 28.12.1875, overl. s-Gravendeel 17.01.1876.

7.                   Adriana de Heer, geb. s-Gravendeel 27.11.1876, overl. Delfshaven 19.03.1878.

8.                   Helena Wilhelmina de Heer, geb. Delfshaven 11.01.1878, overl. s-Gravendeel 28.07.1878.

9.                   Gijsbert de Heer, geb. Vlaardingen 19.03.1879, overl. Baarn 26.07.1959, tr. Rotterdam 09.08.1905 Servina Catharina Geurtse, geb. Rotterdam 20.11.1877, overl. Rotterdam 25.09.1952, d.v. Johannes Gerardus Geurtse en Catharina Sewing, ook Seeuwing.

10.               Adriana de Heer, geb. Vlaardingen 02.06.1881; volgt [3].

11.               Willem Johannes de Heer, geb. Vlaardingen 16.09.1883, tr. Rotterdam 15.10.1913 Hermina Johannes van Kassen, geb. Rotterdam 05.06.1887, overl. Soest 28.11.1952, d.v. Jan van Kassen en Janna de Joode.

12.               Dirk Jasper Leendert de Heer, geb. Vlaardingen ca. 1886, overl. Rotterdam 27.08.1903.

13.               Johanna de Heer, geb. Rotterdam 21.10.1888, tr. Rotterdam 29.07.1915 Johann Friedrich Wilhelm Manne, geb. Rotterdam 29.07.1888, overl. Rotterdam 10.07.1942, begr. Rotterdam (Alg.Bpl.Crooswijk) 14.07.1942, z.v. Cornelis Manne en Wilhelmina Ida Charlotta Buchholz.

 

Noten: |a| moeder Grootenpas.

 

[8] Harm Harms Bolder, ged. Vlagtwedde 06.03.1803, kuiper, overl. Bellingwolde 24.08.1890, tr. Vlagtwedde 04.01.1840

[9] Antjohanna Jans Boers, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 04.04.1813, overl. Vlagtwedde 04.10.1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zwaantje Bolder, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 08.10.1840, overl. Veendam 14.05.1912, tr. Vlagtwedde 08.03.1873 Wijnoldus de Grooth, geb. Nieuwe Pekela 22.10.1843, commies, overl. Zuidhorn 03.10.1923, z.v. Wijnoldus Jans de Grooth, schipper, en Anna Harms Haveman.

2.                   Antje Bolder, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 26.11.1842, overl. Vlagtwedde 05.04.1855.

3.                   Janna Bolder, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 03.01.1846, overl. Vlagtwedde 01.12.1849.

4.                   Harm Bolder, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 16.08.1849; volgt [4].

5.                   Jan Bolder, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 24.08.1852, commies, overl. na 1879, tr. Bellingwolde 26.08.1882 Reina Zen, geb. Bellingwolde 18.11.1837, naaister, d.v. Jan Hindriks Zen, kleermaker, en Antje Jogchums Tuin.
RZ tr. 1e Bellingwolde 17.02.1868 Lodewijk de Lange, geb. Groningen 15.09.1840, rijkscommies, overl. Stadskanaal 17.08.1872, z.v. Johannes de Lange, metselaar, en Jantje Keijser.

 

[10] Hero Roelfs Rotgers, geb. Vlagtwedde 01.09.1817, landbouwer, overl. Vlagtwedde 01.01.1909, tr. Vlagtwedde 07.05.1842

[11] Sina Johannes Prange, geb. Vlagtwedde 02.03.1814, overl. Vlagtwedde 14.02.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hinderkje Rotgers, geb. Vlagtwedde 22.02.1843, dienstmeid (1873), overl. Vlagtwedde 28.02.1874, tr. Vlagtwedde 03.05.1873 Johannes Dietema, geb. Godlinze (Bierum) 02.12.1828, schoenmaker, overl. Vlagtwedde 24.01.1904, z.v. Jan Jans Dietema, verwersknecht, en Trijntje Garbrands Groenewold.
JD tr. 1e Vlagtwedde 13.07.1867 Engeltje Sanders, geb. Vlagtwedde 20.12.1830, d.v. Geert Harms Sanders, timmerman, en Hillegien Reints Reints; tr. 3e Vlagtwedde 26.06.1875 Fenna Pleiter, geb. Hoornschedijk (Haren) 23.04.1839, dienstmeid (1875), overl. Vlagtwedde 25.03.1879, d.v. Lammert Pleiter, arbeider, en Geesje Wietzes.
FP tr. 1e Nieuwe Pekela 14.08.1869 Johan Philip Asman, geb. Groningen 09.12.1832, veldwachter, overl. Nieuwe Pekela 07.03.1873, z.v. Elizabeth Asman.
JPA tr. 1e Haren 05.06.1858 Grietje Pleiter, geb. Hoornschedijk (Haren) 06.05.1834, overl. Nieuwe Pekela 07.06.1868, zuster van Fenna Pleiter (1839-).

2.                   Geertje Rotgers, geb. Vlagtwedde 09.01.1845, overl. Vlagtwedde 23.02.1884, tr. Vlagtwedde 30.04.1864 Gerardus Kiewiet, geb. Finsterwolde 28.11.1834, koopman (1899), overl. Apeldoorn 12.06.1923|a|, d.v. Staats Jans Kiewiet, kleermaker, en Aaltje Jans Westerhuis.

3.                   Johanna Rotgers, geb. Vlagtwedde 01.12.1847; volgt [5].

4.                   Jacoba Rotgers, geb. Vlagtwedde 07.07.1853, overl. Groningen 11.08.1942, tr. Vlagtwedde 16.05.1891 Hindrik Brakke, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 30.01.1859, landbouwer, overl. Groningen 16.08.1940, z.v. Berend Brakke, landbouwer, en Moeke Houwen.

5.                   Roelf Rotgers, geb. Vlagtwedde 26.08.1858, overl. Vlagtwedde 05.09.1865.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zuidbroek 1923 no.17.

 

[12] Gijsbert de Heer, geb. Puttershoek ca. 1797, broodbakker (1845), overl. s-Gravendeel 08.12.1878|c|, tr. Puttershoek 05.05.1822

[13] Pietertje Grotepas, geb. Heerjansdam ca. 1801, overl. s-Gravendeel 03.02.1874|b|.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Grootepas):

1.                   Jaspert Leendert de Heer, geb. s-Gravendeel 07.09.1823, overl. Rotterdam 26.10.1892, tr. Zwijndrecht 24.07.1846 Anna Huizer, geb. Zwijndrecht 08.07.1828, d.v. Pieter Huizer en Anna van Nugteren.

2.                   Hendrik de Heer, geb.s-Gravendeel 28.06.1825, bierbrouwer, overl. s-Gravendeel 09.05.1894, tr. s-Gravendeel 07.11.1845|a| Anna Vliegenthart, geb. Zwijndrecht 27.04.1826, overl. s-Gravendeel 18.06.1853, d.v. Willem Vliegenthart, korenmolenaar, en Anna de Bondt.

3.                   Lena de Heer, geb. s-Gravendeel 01.10.1827, tr. s-Gravendeel 08.06.1849 Aart van der Nadort, geb. Wieldrecht met Louisapolder 18.10.1820, z.v. Cornelis van der Nadort en Neeltje van t Zelfde.

4.                   Maaike de Heer, geb. s-Gravendeel 19.02.1830, overl. s-Gravendeel 31.08.1830.

5.                   Maaike de Heer, geb. s-Gravendeel 18.10.1831, overl. s-Gravendeel 02.11.1836.

6.                   Grietje de Heer, geb. s-Gravendeel 26.09.1834, tr. s-Gravendeel 09.05.1863 Poulus van Zwienen, geb. Ouderkerk aan den IJssel 14.09.1825, overl. Ouderkerk aan den IJssel10.12.1881, z.v. Christiaan van Zwienen en Lijntje de Koning.

7.                   Arie de Heer, geb. s-Gravendeel 06.12.1836, overl. Zevenbergen 23.07.1903, tr. Strijen 21.04.1864 Anna Jacoba Overwater, geb. Strijensas 03.12.1835, overl. Rotterdam 29.12.1915, d.v. Teunis Overwater en Adriaantje Verdoes.

8.                   Maaike de Heer, geb. s-Gravendeel 04.05.1839, tr. s-Gravendeel 18.03.1865 Pieter van der Knoop, geb. Vlaardingen ca. 1843, z.v. Hugo van der Knoop en Jakoba Noordijk.

9.                   Dirk de Heer, geb. s-Gravendeel 24.07.1841, overl. s-Gravendeel 30.08.1854.

10.               Willem de Heer, geb. s-Gravendeel 01.04.1845; volgt [6].

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Corsten (huw.akte s-Gravendeel 1845 no.35); |b| Grootepas; |c| wedr Grootepas.

 

[14] Leendert van der Starre, geb. Zevenhuizen 08.09.1811, overl. Vlaardingen 26.01.1855, z.v. Jacob van der Starre en Willemijntje Schouten; tr. Vlaardingen 23.03.1836

[15] Adriana van Leeuwen, geb. Vlaardingen 07.11.1813.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob van der Starre, geb. Vlaardingen 21.01.1837, overl. Vlaardingen 25.12.1837.

2.                   Willemina van der Starre, geb. Vlaardingen 06.10.1838, overl. Vlaardingen 16.10.1838.

3.                   Jakob van der Starre, geb. Vlaardingen 27.09.1839, overl. Vlaardingen 01.04.1840.

4.                   Wilhelmina van der Starre, geb. Vlaardingen 10.12.1841.

5.                   Johanna van der Starre, geb. Vlaardingen 29.09.1846; volgt [7].

6.                   Adriana van der Starre, geb. Vlaardingen 18.07.1848.

 

[16] Harm Harms Bolder, geb. ca. 1769, landbouwer, overl. Vlagtwedde 03.06.1809, tr.

[17] Antje Alberts Bonkes, geb. Vlagtwedde 1775/1779, landbouwster, boerin (1819), overl. Vlagtwedder Veldhuis (Vlagtwedde) 13.10.1819, d.v. Albert Jans Bonkes en Grietjen Jans; tr. 2e Vlagtwedde 24.10.1812 Simon Harms Sikkes, geb. Wedde 25.06.1780, boerenknecht (1812), landgebruiker (1813,1815), landbouwer (1819,1820), overl. Mussel (Onstwedde) 16.02.1857|c|, z.v. Harm Sikkes en Zwaantje Simons Strating.

SHS tr. 2e Vlagtwedde 27.10.1820 Hillechien Geerts Huls, geb. Jipsinghuizen (Onstwedde) 1787/1788, overl. Mussel (Onstwedde) 23.03.1854, d.v. Geert Jarkes (Huls), landbouwer, en Wendelke Klaassens (Volders).

Uit het huwelijk Bolder-Bonkes (moeder ook Bonkers) (Harm laat vijf kinderen na in 1809):

1.                   Grietien Harms, geb. ca. 1800, overl. Vlagtwedde 17.01.1828, tr. Vlagtwedde 05.05.1825 Detmer Berends Meendering, geb. Jipsinghuizen (Vlagtwedde) ca. 1797, boerenknecht, overl. Vlagtwedde 18.08.1841, z.v. Berend Detmers Meendering en Swaantijn Bruines Brands.

2.                   Harm Bolder, geb. Vlagtwedde|a| 27.02.1803, ged. Vlagtwedde 06.03.1803; volgt [8].

3.                   Albertien Bolder, geb. Vlagtwedde 28.11.1805, ged. Vlagtwedde 01.12.1805, dienstmaagd (1832), overl. Vlagtwedde 23.01.1848, tr. Vlagtwedde 30.03.1832 Engel Jans Engelkes, geb. ca. 1790, schoenmaker, overl.na 1848, z.v. Jan Engels en Annegien Jans.

4.                   Harm Bolder, geb. Vlagtwedde 27.04.1809|b|, ged. Vlagtwedde 18.06.1809, overl. Vlagtwedde 28.05.1810.

Uit het huwelijk Sikkes-Bonkes (vader ook Siks) (Antje laat vier kinderen na in 1819):

5.                   Hermen Siks, geb. Vlagtwedde 06.09.1813.

6.                   Harm Siks, geb.Vlagtwedde 04.08.1815, overl. Vlagtwedde 06.10.1817.

7.                   Harm Siks, geb. Vlagtwedde 15.04.1819.

 

Noten: |a| geb. Wollinghuizen (huw.akte Vlagtwedde 1840 no.1); |b| klopt deze datum wel?; |c| Siks.

 

[18] Jan Wilts Bonkes, geb. Wollinghuizen onder Vlagtwedde ca. 1762, landbouwer/landgebruiker, overl. Vlagtwedde 20.10.1825|a|, z.v. Wilt Jans, landbouwer, en Antje Jans; tr. Vlagtwedde 28.05.1812

[19] Zwaantje Jacobs Alting, geb. Ellersinghuizen onder Vlagtwedde ca. 1788/1789, dienstmaagd (1812), kasteleinse (1840), overl. Vlagtwedde 22.08.1860, d.v. Jacob Tammis Alting, landgebruiker, en Grietje Roelfs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antjohanna Jans Boers, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 04.04.1813|b|; volgt [9].

2.                   Jacob Bonkes, geb.Wollinghuizen (Vlagtwedde) 07.12.1817, overl. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 25.09.1876.

 

Noten: |a| bij vonnis Arr.Rb. Winschoten 27.11.1839 Bonkes gewijzigd in Boers (overl.akte Vlagtwedde 1825 no.17); |b| vader Jan Wilts Boers, moeder Zwaantien Jacobs (geb.akte Vlagtwedde 1813 no.12).

 

[20] Roelf Koops Rotgers, geb. Vlagtwedde ca. 1779/1780, arbeider (1811,1835), landbouwer (1842,1848), overl. Vlagtwedde 21.05.1863, tr.

[21] Geertje Harms Tammes, geb. Vlagtwedde ca. 1784, landbouwster, overl. Vlagtwedde 13.01.1856, d.v. Harm Tammes, landbouwer, en Janna Heeres Hazelhoff.

Uit dit huwelijk (vader ook Rutgers):

1.                   Janna Rotgers, geb. Vlagtwedde 27.05.1806, ged. Vlagtwedde 01.06.1806|b|, dienstmeid (1835), overl. Ter Apel (Vlagtwedde) 14.12.1890, tr. Vlagtwedde 27.05.1835 Jakobus Haijes Kristjaans, geb. ca. 1811, smidsknecht (1835), smid (1883), overl. Sellingen (Vlagtwedde) 28.10.1883, voor 1890, z.v. Haije Jacobs, arbeider, en Grietien Jans.

2.                   Harmen Rutgers, geb. Vlagtwedde (Bourtange) 11.12.1811, landbouwer, overl. Vlagtwedde 15.02.1894, tr. 1e Vlagtwedde 12.05.1842 Hilligien Alberts Lups, geb. Ter Apel ca. 1810, overl. Vlagtwedde 13.03.1843, d.v. Albert Jans Lups, landbouwer, en Grietje Luppes, landbouwster; tr. 2e Vlagtwedde 10.06.1848 Elsien Tammes, geb. Vlagtwedde 06.10.1821, overl. Vlagtwedder Veldhuis (Vlagtwedde) 17.05.1910|a|, d.v. Hero Harms Tammes, bijenhouder (1821), landbouwer (1848), en Aaltje Jans Kloosterhuis, landbouwster.

3.                   Albert Rotgers, geb. Vlagtwedde 21.08.1814, landbouwer, overl. Vlagtwedder Veldhuis (Vlagtwedde) 19.01.1902, tr. Jantien Twiest, geb. Laude (Vlagtwedde) 14.07.1822, overl. Vlagtwedder Veldhuis (Vlagtwedde) 08.07.1872, d.v. Hinderk Harms Twiest, landbouwer, en Wubbegien Roelfs Brands.

4.                   Heero Rotgers, geb. Vlagtwedde 01.09.1817; volgt [10].

 

Noten: |a| wede Rotgers; |b| vader Roelf Jakobus.

 

[22] Johannes Siebrands Prange, geb. Vlagtwedde ca. 1778/1779, kuiper, overl. Vlagtwedde 09.08.1848, z.v. Sibrand Jans Prange, kuiper, en Alke Jans; tr.

[23] Hindertje Egberts Wagenborg, geb. Groningen ca. 1774, overl. Vlagtwedde 07.11.1835|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Wagenburch):

1.                   Alke Prange, ged. Vlagtwedde 15.02.1807, tr. Vlagtwedde 29.04.1839 Johann Andreas Schober, geb. Vlagtwedde 14.12.1803, ged. Vlagtwedde 25.12.1803, gemeenteontvanger, overl. Vlagtwedde 18.10.1852, z.v. Johann Friedrich Schober, heel- en vroedmeester, en Margaretha Macbaane, winkelierster.

2.                   Egbert Prange, ged. Vlagtwedde 01.10.1809, overl. voor 1819.

3.                   Aaltje Prange, ged. Vlagtwedde 30.06.1811, landbouwster, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 26.02.1888, tr. Vlagtwedde 11.06.1849 Hindrik Derks Bos, geb. Bourtange 29.09.1799, timmerman, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 28.09.1872, z.v. Derk Bos, landbouwer, en Gertruida Nieuwenhuis, landbouwster.
HDD tr. 1e Vlagtwedde 02.06.1826 Albertien Wilts Twiest, geb. Ter Apel 11.10.1799, dienstmaagd (1826), overl. Vlagtwedde 12.03.1848, d.v. Wilt Harmans Twiest en Anke Nannes.

4.                   Sina Prange, geb. Vlagtwedde 02.03.1814; volgt [11].

5.                   Egbert Prange, geb. Vlagtwedde 10.01.1819, kuiper (1843,1851), bode (1897), overl. Siddeburen (Slochteren) 30.06.1897, tr. 1e Vlagtwedde 29.04.1843 Harmanna Harmannus ter Horst, geb.Vlagtwedde 21.04.1820, overl. Vlagtwedde 27.02.1847, d.v. Harmannus Jans ter Horst, ijzersmid, en Jantje Boelens Eelsing, arbeidster; tr. 2e Vlagtwedde 13.03.1851 Aaltje Hensem Hensems, geb. Onstwedde 03.07.1822, overl. Siddeburen (Slochteren) 08.07.1862, d.v. Hensem Albert Hensems, arbeider, landbouwer, en Hillechien Aikes Halm, landbouwster.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Vlagtwedde 1825 no.18).

 

[24] Jasper de Heer, overl. Puttershoek 20.12.1805, z.v. Pieter de Heer; tr.

[25] Lena Boer, geb. ca. 1754, overl. Puttershoek 13.11.1827, d.v. Arie Boer en Grietje van der Linden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pleun de Heer, geb. Puttershoek ca. 1778, dagloner, tr. Tholen 27.10.1813 Adriana Haase, geb. Oud-Vossemeer ca. 1786, dagloonster, z.v. Jan Haase en Josina Joppe, dagloonster

2.                   Arij de Heer, geb. ca. 1779/1780, fermier (1813), overl. Wieldrecht met Louisapolder 26.11.1844, tr. 1e Heiltje Boer, overl. 25.04.1811; tr. 2e Dubbeldam 05.02.1813 Teuntje van den Boogaart, geb. Dubbeldam ca. 1788, overl. Dubbeldam 13.05.1871, d.v. Jan van den Boogaart (-1807) en Aaltje van der Feest (-1809).

3.                   Boudewijn de Heer, geb. Puttershoek ca. 1780, bakkersknecht (1814), overl. Puttershoek 14.03.1847, tr. s-Gravendeel 02.02.1814 Soetje Snijders, geb. s-Gravendeel ca. 1781, dienstmaagd (1814), overl. Puttershoek 05.11.1843, d.v. Harmen Snijders en Maaijke Jongkrijg.

4.                   Maartje de Heer, geb. ca. 1784, overl. Puttershoek 22.11.1849.

5.                   Leendert de Heer, geb. Puttershoek 02.12.1788, overl. Dordrecht 19.01.1839, tr. Wieldrecht met Louisapolder 03.06.1818 Maria Schouten, geb. s-Gravendeel 15.04.1796, d.v. Matthijs Schouten en Maria Molendijk.

6.                   Kaatje de Heer, geb. Puttershoek ca. 1791, overl. Puttershoek 04.06.1868, tr. Puttershoek 14.05.1825 Arij de Krijger, geb. Maasdam ca. 1797, arbeider, overl. Puttershoek 22.06.1860, z.v. Anthonie de Krijger en Anna Gravendeel.

7.                   Lena de Heer, geb. ca. 1793/1794, overl. Puttershoek 23.09.1834, tr. Puttershoek 29.05.1817 Mattheus Grotepas, ook Grootepas, geb. ca. 1790/1791, overl. Puttershoek 17.10.1852, z.v. Hendrik Grotepas en Johanna Leenheer.

8.                   Gijsbert de Heer, geb. Puttershoek ca. 1797; volgt [12].

 

[26] Hendrik Grootepas, geb. ca. 1756, winkelier (1833), overl. Heerjansdam 03.07.1842, z.v. Mathijs Grootepas en Janne Megchel Welmans; tr.

[27] Maaike Groeneweg, geb. ca. 1773, overl. Heerjansdam 28.02.1860, d.v.Arij Groeneweg en Pietertje Leenheer.

Uit dit huwelijk (vader ook Grotepas):

1.                   Arie Grootepas, geb. ca. 1796, overl. Dordrecht 05.05.1874|a|.

2.                   Johannes Grotepas, geb. Heerjansdam 17.09.1797, overl Numansdorp 20.11.1858, tr. Numansdorp 31.05.1823 Trijntje van der Linde, geb. Numansdorp ca. 1780, d.v. Johannis van der Linde en Aaltje Huijzert.
TvdL tr. 1e Teunis van der Linden, geb. ca. 1780, overl. Numansdorp 15.02.1819, z.v. Dirk vander Linden en Anna Hofman.

3.                   Gerrit Grotepas, geb. Heerjansdam 29.09.1799, tr. Puttershoek 02.01.1821 Adriana Gravendeel, geb. Puttershoek 18.09.1795, overl. Puttershoek 23.01.1828, d.v. Leendert Gravendeel en Willempje den Bogter.

4.                   Pietertje Grotepas, geb. Heerjansdam ca. 1801; volgt [13].

5.                   Wilhelmina Grootepas, geb. Heerjansdam ca. 1804, overl. Puttershoek 23.02.1844, tr. Heerjansdam 26.01831 Hermanus Willemstein, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1799, overl. Puttershoek 01.04.1857, z.v. Thijs Willemstein en Maria Doeland.
HW tr. 1e Puttershoek 04.04.1822 Janna de Graaf, geb. Puttershoek ca. 1790, overl. Putrtershoek 20.10.1830, d.v. Willem de Graaf en Neeltje Kruithof.

6.                   Willem Grootepas, geb. Heerjansdam 19.09.1810, koopman (1833), bouwman (1865), tr. Oude en Nieuwe Struijten 26.11.1833 Susanna Oudwater, geb. Oostvoorne 07.03.1793, landbouwster, overl. Nieuw Helvoet 12.06.1865, d.v. Pieter Oudwater, bouwman, en Maria Laaij.
SO tr. 1e Oude en Nieuwe Struijten 22.04.1818 (gedivorceerd voor 1833) Klaas van den Brandt, geb. Rozenburg ca. 1800, bouwknecht, z.v. Cornelis van den Brandt, arbeider, en Maria van Hulst (-1805).

7.                   Maartje Grootepas, ook Grotepas, geb. Heerjansdam 25.07.1815, overl. Heerjansdam 11.08.1815.

8.                   Adriana Grootepas, geb. Heerjansdam 25.07.1815, overl. Heerjansdam 30.05.1816.

9.                   Maartje Grootepas, geb. Heerjansdam 18.10.1817, tr. Heerjansdam 20.03.1840 Dammis van Nes, geb. Heerjansdam ca. 1815, overl.Woudenberg 13.03.1889, z.v. Bastiaan van Nes en Cornelia van t Zelfde.

 

Noten: |a| ook overl.akte Heerjansdam 1874 no.13.

 

[28] Jacob van der Starre, geb. ca. 1781, overl. Zevenhuizen 18.01.1858, z.v. Leendert van der Starre en Dirkje Leeflang; tr.

[29] Willemijntje Schouten, geb. ca. 1787, overl. Zevenhuizen 12.10.1848, d.v. Jan Schouten en Cornelia Vlak.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert van der Starre, geb. Zevenhuizen 08.09.1811; volgt [14].

2.                   Jan van der Starre, geb. Zevenhuizen 05.10.1813, overl. Zevenhuizen 05.02.1879, tr. 1e Zevenhuizen 19.05.1844 Ariaantje Jongeneel, geb. Zevenhuizen ca. 1811, overl. Zevenhuizen 31.03.1848, d.v. Dirk Jongeneel en Leintje van der Starre; tr. 2e Zevenhuizen 20.08.1853 Johanna van der Velden, geb. Zevenhuizen 10.08.1828, overl. Gorinchem 28.02.1884, d.v. Johannes Adrianus van der Velden en Aafje Schouten.

3.                   Ariaantje van der Starre, geb. Zevenhuizen 29.01.1816, tr. Zevenhuizen 19.05.1844 Kornelis van Leeuwen (1821-), z.v. Kornelis van Leeuwen en Jannetje Wapenaar.

4.                   Kornelis van der Starre, geb. Zevenhuizen 29.06.1818, overl. Zevenhuizen 10.07.1860, tr. 1e Zevenhuizen 13.12.1840 Aafje de Leede, geb. Zevenhuizen 17.12.1817, overl. Zevenhuizen 14.09.1847, d.v. Arie de Leede en Maria Overeijnder; tr. 2e Zevenhuizen 01.11.1848 Pietertje Bode, geb. Bergambacht 17.11.1821, d.v. Hermanus Bode, arbeider, en Trijntje Stoker.
PB tr. 1e Zevenhuizen 25.07.1847 Jan Otto, geb. Zevenhuizen 28.04.1820, overl. Zevenhuizen 30.12.1847, z.v. Jan Otto en Maria Brouwer; tr. 3e Zevenhuizen 11.12.1863 Gerrit van Dijk, geb. Zegwaart 15.11.1831, z.v. Gerrit van Dijk, arbeider, en Johanna van Goch.

5.                   Diderika van der Starre, geb. Zevenhuizen 01.08.1820, overl. Zevenhuizen 26.09.1820.

 

[30] Cornelis van Leeuwen, tr.

[31] Jannetje Wapenaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana van Leeuwen, geb. Vlaardingen 07.11.1813; volgt [15].

2.                   Kornelis van Leeuwen, geb. Vlaardingen 18.04.1821, tr. Zevenhuizen 19.05.1844 Ariaantje van der Starre (1816-), d.v. Jacon van der Starre en Willemijntje Schouten.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren (en lectoren)