Oscar Bax Stevens (1900-1974)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Het overzicht kon niet tot stand komen dan met gewaardeerde bijdragen van K. Gladines te Kontich en P. Menso. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien februari 2021)

 


 

[1] Oscar Stevens, later Bax Stevens, geb. Sint Gilles 29.08.1900, ingenieur civiele techniek Delft 1926, hoogleraar Bandoeng (1947-1954), overl. ís-Gravenhage 11.08.1974, begr. 14.08.1974, tr. ís-Gravenhage 26.03.1926 Ida Sophia Dina Gidding, geb. ís-Gravenhage 14.05.1905, overl. 23.10.1991, d.v. Marinus Gidding (1863-1925), kunstschilder, en Anna Tol (1864-na1926).

 

Ė 1935: ďAan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ [heeft] verzocht: Ir. Oscar Stevens, te Bandoeng, hem te vergunnen zich voortaan te noemen Bax Stevens;Ē|a|

 

Noten: |a| De Nederlandsche Leeuw, 53e jaargang, nummer 9, september 1935.

 

[2] Hendrik Jan Thomas Stevens, ook Henri Jean Thomas, geb. ís-Gravenhage 11.12.1870, overl. Nunspeet (Ermelo) 22.01.1926|a||b|, tr. Sint Gilles 07.12.1895
[3] Maria Elisabeth Gladines, geb. Turnhout 01.03.1873, meid te Eindhoven (27.08.1892-09.01.1894), woont Nunspeet (1926), overl. Elburg 13.01.1940|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Madeleine Stevens, geb. Sint Gilles 13.11.1898.

2.                   Oscar Stevens, geb. Sint Gilles 29.08.1900; volgt [1].

3.                   Lucienne Stevens, geb. Brussel 13.11.1903.

4.                   Theophile Stevens, geb. Brussel 28.01.1906, hulpbesteller, tr. Jaarsveld 22.03.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 14.08.1946, ingeschr. Lopik 09.09.1946) Elisabeth Teuntje de Groot, geb. Lopik 03.04.1903, d.v. Corstiaan de Groot, barbier, en Machteltje van der Palm.

5.                   Edgard Stevens, geb. Anderlecht 12.01.1909.

 

Noten: |a| Henri Jean Thomas, z.v. Frťdťric (overl.akte Ermelo 1926 no.6); |b| Het Vaderland 23.01.1926; |c| ook overl.akte Nunspeet 1940 no.6.

 

[4] Fredrik Stevens, geb. Willemstad ca. 1818/1819, kleermaker (1844), bedienaar van begrafenissen/bidder (1862,1884), overl. ís-Gravenhage 01.06.1884; tr. 1e ís-Gravenhage 15.05.1844 Maria Sara Johanna de Balbiaan, geb. Leiden 05.03.1817|a|, overl. ís-Gravenhage 18.08.1861, d.v. Jacob de Balbiaan en Sara du Pree; tr. 2e ís-Gravenhage 19.11.1862

[5] Anna Magdalena Dijkman, geb. ís-Gravenhage 10.03.1839, baker (1884), overl. ís-Gravenhage 22.08.1904.

Uit het huwelijk Stevens-de Balbiaan:

1.                   Carolina Sara Stevens, geb. ís-Gravenhage 24.02.1845, overl. na 1919, tr. 1e ís-Gravenhage 20.12.1871 Johannes George Ekhard, geb. Amsterdam 23.03.1848, kleermaker, overl. Rotterdam 29.08.1897, z.v. Johannes Ekhard, kleermaker, en Teuntje Spierieus; tr. 2e Rotterdam 13.09.1899 Hendrik Bestebreurtje, geb. Strijen 18.02.1855, overl. Rotterdam 20.02.1919, z.v. Adrianus Bestebreurtje en Apolonia van der Griend.
†††† HB tr. 1e Rotterdam 20.01.1892 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 24.12.1895) Regina Christina Hopman, geb. Rotterdam 07.01.1842, overl. Rotterdam 21.11.1905, d.v. Hendricus Hopman en Christina Antonia Jansen.
†††† RCH tr. 1e Rotterdam 12.05.1869 Christoffel Arnoldus van Alken, geb. Rotterdam 19.12.1840, overl. 11.02.1890, z.v. Christoffel van Alken en Machilda Wilhelmina van Boxel.

2.                   Maria Sara Johanna Stevens, geb. ís-Gravenhage 07.12.1846, dienstbode (1872), overl. Ridderkerk 07.04.1931, tr. ís-Gravenhage 08.05.1872 Philippus Jacobus Greep, geb. Tholen 15.01.1846, huisschilder, overl. Utrecht 16.06.1915, z.v. Cornelis Johannis Greep en Susanna Cornelia Duivelaar.

3.                   Wijnand Jacob Stevens, geb. ís-Gravenhage 14.03.1849, kapper (1872,1894), pensionhouder, overl. ís-Gravenhage 25.12.1918, tr. 1e ís-Gravenhage 12.06.1872 Adriana Elisabeth van Hattem, geb. Middelburg 13.09.1849, dienstbode (1872), overl. ís-Gravenhage 08.11.1875, d.v. Cornelis van Hattem, koetsier, en Jeannette Isebout, naaister (1872); tr. 2e ís-Gravenhage 14.03.1877 Amalia Maria Coenraads, geb. ís-Gravenhage 20.05.1856, pensionhoudster, overl. Amsterdam 02.08.1939, d.v. Johannes Coenraads, opzichter, en Johanna van den Houten.

4.                   Wilhelmina Elisabeth Stevens, geb. ís-Gravenhage 05.05.1854, overl. ís-Gravenhage 05.05.1939, tr. ís-Gravenhage 21.03.1877 Jacobus de Bruin, geb. Gouda ca. 1852, blikslager, overl. ís-Gravenhage 14.01.1927, z.v. Jacobus de Bruin, touwslager, en Cornelia Margaretha Flink.

Uit het huwelijk Stevens-Dijkman:

5.                   Frederik Leonardus Jan Stevens, geb. ís-Gravenhage 09.08.1863, timmerman, overl. Voorburg 05.02.1947, tr. ís-Gravenhage 11.08.1886 Catharina Neecke, geb. Haarlem 03.05.1867, d.v. Pieter Neecke, koopman (1867), koetsier (1886), en Jannetje Breedeland.

6.                   Maria Louisa Stevens, geb. ís-Gravenhage xx.02.1869, overl. ís-Gravenhage 15.02.1870.

7.                   Hendrik Jan Thomas Stevens, geb. ís-Gravenhage 11.12.1870; volgt [2].

8.                   Maria Louisa Stevens, geb. ís-Gravenhage 22.03.1872, overl. ís-Gravenhage 16.01.1950, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 23.01.1950, tr. 1e ís-Gravenhage 17.10.1894 Willem Frederik Adam, geb. ís-Gravenhage ca. 1870, letterzetter, overl. ís-Gravenhage 15.06.1904, z.v. Dirk Adam, letterzetter, en Hendrica Huijser; tr. 2e ís-Gravenhage 09.07.1909 Johannes van Dort, geb. Wouw 04.03.1872|b|, schrijver bij de Posterijen en Telegrafie, overl. na 1950, z.v. Johannes van Dort, gep. kapitein de Militaire Administratie (1876),en Sara Francina Alida Clementina Diderica Nicoletta Dusser de Barenne.

9.                   Anna Magdalena Stevens, Annie, geb. ís-Gravenhage 25.07.1877, overl. ís-Gravenhage 28.09.1947, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 02.10.1947, tr. ís-Gravenhage 20.11.1903 Jan Bax, geb. ís-Hertogenbosch 30.09.1865, journalist (1903), overl. Nunspeet 17.10.1943, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 21.10.1943, z.v. Jan Bax (ca.1828-voor1890) en Cornelia van Gogh (ca.1843/1844-1933).

10.               Carolina Catharina Stevens, geb. ís-Gravenhage 08.06.1879, huishoudster (1898), tr. ís-Gravenhage 16.12.1930 Karel Pieter van de Haar, geb. ís-Gravenhage 22.03.1863, directeur ener naamloze vennootschap (1930), vertegenwoordiger van de Domaniale Mijn te Kerkrade, overl. ís-Gravenhage 27.07.1948, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 30.07.1948, z.v. Johannes Barte van de Haar en Lucretia Petronella Hogershoff.
†††† KPvdH tr. 1e Rotterdam 09.05.1888 Bartha Cornelia Groen, geb. IJsselmonde 24.06.1859, overl. ís-Gravenhage 17.07.1929, d.v. Hendrik Johannes Groen en Johanna Dortweg.

 

Noten: |a| de Balbian (geb.akte Leiden 1817 no.214; hierover een opmerking in huw.akte ís-Gravenhage 1844 no.178); |b| natuurlijke zoon van Sara, erkend door Johannes te Wouw 05.10.1875, gewettigd bij het huwelijk van Sara en Johannes te Wouw 18.11.1876 (geb.akte Wouw 1872 no.13).

 

[6] Petrus Gladines, tr. Turnhout 12.10.1871

[7] Maria Joanna Devolder, geb. Turnhout 25.03.1854.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth Gladines, geb. Turnhout 01.03.1873; volgt [3].

2.                   Joannes Franciscus Gladines, geb. Turnhout 15.04.1874.

 

[8] Wijnant Stevens, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.11.1766, poortier (1831), overl. Grave 30.12.1831|a|, tr.

[9] Anna Carolina van Straten, geb. Deventer ca. 1783, overl. ís-Gravenhage 23.10.1859|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Stevens, geb. Zwolle 10.12.1802, dienstbode (1834), overl. Leiden 16.09.1873, tr. Leiden 01.05.1834 Jacob van der Moolen, geb. Leiden 04.11.1801, broodbakker, overl. Leiden 11.03.1858, z.v. Hendrik van der Moolen en Adriana van der Vaart.

2.                   Jan Stevens, geb. Arnemuiden ca. 1805, bediende (1832,1834), kamerdienaar (1836,1862), overl. ís-Gravenhage 06.11.1873, tr. ís-Gravenhage 01.08.1832 Elisabeth de Saajer Waldorp, geb. ís-Gravenhage ca. 1805, overl. voor 1873, d.v. Abel de Saajer Waldorp en Jacomina Goddť.
†††† EdSW tr. 1e voor 1832 Laurens Kuijper.

3.                   Maria Carolina Stevens, ged. Amersfoort 24.02.1811, overl. ís-Gravenhage 09.05.1896, tr. ís-Gravenhage 10.05.1837 Thomas Herrie, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, kapper, overl. ís-Gravenhage 01.05.1864, z.v. Johannes Herrie, kapper, en Maria van Poeteren.

4.                   Willem Stevens, geb. ís-Gravenhage ca. 1814, bediende, overl. na 1872, tr. ís-Gravenhage 11.05.1842 Catharina Maria van Broekhuijsen, geb. ís-Gravenhage ca. 1804, winkelierster (1842), z.v. Balthasar van Broekhuijsen en Alida van Wijnen, winkelierster (1842).

5.                   Fredrik Stevens, geb. Willemstad ca. 1818/1819; volgt [4].

 

Noten: |a| Wijnand, e.v. van der Straaten, moeder Antonetta van der Molen; |b| Carolina, oud 76 jaar, d.v. Frederik van Straten en Carolina Rijlander, wede Wijnand Stevens (overl.akte ís-Gravenhage 1859 no.1952).

 

[10] Jan Dijkman, geb. Ooltgensplaat 04.11.1813, als loteling diende in het Leger te Velde (1835), timmerman (1835,1841), opzichter (1855), directeur van een ijzergieterij (1856), civiel ingenieur (1861,1866), overl. tussen 1866 en 1898; tr. 2e ís-Gravenhage 06.08.1856 Leena Willemina de Jeer, geb. Delft 21.09.1823, dienstbode (1855), d.v. Abraham de Jeer, molenaarsknecht (1823), arbeider (1855), vormer (1856), en Leena van Alphen;tr. 1e ís-Gravenhage 19.08.1835

[11] Maria Louisa Weeber, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, naaister (1835), overl. ís-Gravenhage 04.04.1855.

†††† LWdJ tr. 1e ís-Gravenhage 09.05.1855 Johannes Colier, geb. Delft 30.11.1817, vleeshouwer, overl. ís-Gravenhage 04.10.1855, z.v. Willemina Colier, dienstbode (1817), werkster (1855).

Uit dit huwelijk:††††††††††††††††††

1.                   Jan Hendrik Thomas Dijkman, geb. ís-Gravenhage 15.11.1835, opzichter bij de waterstaat (1866), woont Banka (1875)|d|, Banjermasin (Res. Zuider- en Oosterafdeling van Borneo (1879)|e|, overl. Semarang 21.03.1884, tr. Leiden 07.11.1866 Debora Geertruida Verhoog, geb. Leiden 14.08.1844, overl. Leiden 07.09.1897, d.v. Abraham Johannes Verhoog, stedelijk ambtenaar (1866), en Jacoba Margaretha Marks.

2.                   Johanna Christina Dijkman, geb. ís-Gravenhage 14.06.1837, overl. Leiden 12.02.1899, tr. ís-Gravenhage 25.02.1863 Jacobus Cornelis Annokkee, geb. ís-Gravenhage ca. 1836, timmerman (1863), opzichter (1866), tekenaar (1905), overl. Leiden 25.09.1905, z.v. Dirk Annokkee, koopman, en Jola Wilhelmina Weber.

3.                   Anna Magdalena Dijkman, geb. ís-Gravenhage 10.03.1839; volgt [5].

4.                   Johannes Frederik Dijkman, geb. ís-Gravenhage 28.01.1841, overl. ís-Gravenhage 25.05.1898, tr. Afd Salatiga (Res. Semarang) 12.03.1868 Anna Croes, geb. Soerakarta 01.11.1852, overl. ís-Gravenhage 16.11.1901|b|.

5.                   Willem Lodewijk Dijkman, geb. ís-Gravenhage 03.02.1843, opzichter en tekenaar bij de Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij (1866), woont Afd. Demak (Res. Semarang) (1866)|c|, overl. Haarlem 15.08.1890, tr. ís-Gravenhage 19.09.1866|a| Alida Roosen, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, overl. ís-Gravenhage 26.10.1916, d.v. Philippus Pieter Roosen en Johanna Maria Cappelle.

 

Noten: |a| huwelijk Ďmet de handschoení, de bruidegom, wonend te Gedone{?} Djatti op Java, vertegenwoordigd door Jan Dijkman {zijn vader} (huw.akte ís-Gravenhage 1866 no.613); |b| oud 51 jaar, Ďoverigens niets bekendí (overl.akte ís-Gravenhage 1901 no.3142); |c| RA 1866 p.66; |d| RA 1875 p.160; |e| RA 1879 p.174.

 

[12] Henricus Gladines, tr.

[13] Cornelia Elisen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Gladines; volgt [6].

 

[14] Joannes Antonius Devolder, tr. Turnhout 29.01.1851

[15] Joanna Catharina Goosens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Philomena Devolder, geb. Turnhout 03.11.1851.

2.                   Maria Joanna Devolder, geb. Turnhout 25.03.1854; volgt [7].

3.                   Jacobus Carolus Devolder, geb. Turnhout 04.03.1857|a|, overl. Turnhout 05.08.1859.

4.                   Maria Elisabeth Devolder, geb. Turnhout 05.03.1859, overl. Turnhout 07.11.1871.

5.                   Maria Josephina Devolder, overl. Turnhout 21.11.1864.

6.                   Maria Theresia Devolder, geb. Turnhout 07.11.1866.

 

Noten: |a| moeder Goossens.

 

[16] Jan Stevens, geb. ca. 1745, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 11.08.1776, overl. voor 1787, z.v. Wijnand Stevens; otr. 2e Amsterdam 20.08.1773 Hendrina Oostendijks, geb. Deventer ca. 1728, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 11.08.1776, begr. Amsterdam (Westerkerk en Ėkerkhof) 15.04.1787|a| otr. 1e Amsterdam 23.04.1762

[17] Annetje van der Meulen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 15.02.1739, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 14.07.1772, d.v. Goosen van der Meulen en Maria van Weert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Engeltie Stevens, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.03.1763.

2.                   Maria Stevens, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 25.05.1764.

3.                   Wijnant Stevens, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.11.1766; volgt [8].

4.                   Goosen Stevens, ged. Amsterdam (Westerkerk) 12.05.1769.

 

Noten: |a| Hendrika.

 

[18] Frederik van Straten, overl. voor 1859, tr.

[19] Carolina Rijlander, overl. voor 1859.

Ė Er is een Anna Carelina van Straaten, ged. Deventer 27.02.1780, d.v. Jan van Straten (1746-1801) en Anna Carolina Rijlenter (ca.1748-1787); zie website P. Menso: http://menso.se/vdberg/3505.html (febí21)

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Carolina van Straten, geb. Deventer ca. 1783; volgt [9].

 

[20] Thomas Dijkman, ged. Rotterdam 24.07.1781|b|, bediende (1835), overl. ís-Gravenhage 08.03.1838, z.v. Hendrik Dijkman en Willemijntje van den Bosch; tr. Ooltgensplaat 26.02.1813

[21] Anna Magdalena van der Meulen, geb. Ouddorp ca. 1789, overl. ís-Gravenhage 23.08.1833, d.v. Franciscus van der Meulen en Christina van der Hoef.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Dijkman, geb. Ooltgensplaat 04.11.1813|a|; volgt [10].

2.                   Franciscus Dijkman, geb. Ouddorp 08.02.1816, trompetter, overl. Haarlem 29.08.1852.

3.                   Christiaan Dijkman, geb. ís-Gravenhage 26.12.1818, bediende (1842), gerechtsdienaar (1856), brigadier bij de Rijksveldwacht (1861), overl. voor 1895, tr. 1e Leiden 31.03.1842 Maria Cornelia Sophia Beuzemaker, geb. Leiden 02.01.1821, naaister (1842), d.v. Jacobus Beuzemaker (-1825) en Suzanna Philippo, winkelierster (1842); tr. 2e ís-Gravenhage 06.02.1861 Antje de Jeer, geb. Delft 24.09.1828, overl. ís-Gravenhage 28.11.1895, d.v. Abraham de Jeer, molenaarsknecht (1828), en Lena van Alphen.

4.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 23.10.1827.

5.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 23.11.1825.

6.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 23.10.1827.

7.                   Maria Catharina Dijkman, geb. ca. 1829, overl. ís-Gravenhage 18.10.1829.

8.                   Leenderd Jacobus Dijkman, geb. ca. 1830, overl. ís-Gravenhage 21.12.1830.

 

Noten: |a| vader Tomas, moeder Leentje (geb.akte Ooltgensplaat 1813 no.47); |b| vader Jan Hendrik Dijkman, moeder Willemina van den Bos.

 

[22] Abraham Weeber, geb. ca. 1778, schoenmaker (1817), overl. voor 1835, tr.

[23] Johanna Christina Tegelaar, geb. ís-Gravenhage ca. 1775, kraambewaarster (1835), overl. ís-Gravenhage 07.04.1855|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Louisa Weeber, geb. ís-Gravenhage ca. 1809; volgt [11].

2.                   Johan Fredrik Weeber, geb. ca. 1813, overl. ís-Gravenhage 16.08.1816.

3.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 23.07.1815.

4.                   Hendrica Gerardina Weeber, geb. ís-Gravenhage 21.10.1817, wasvrouw (1861), tr. ís-Gravenhage 29.05.1861 Marinus Junger, geb. Dordrecht 02.09.1831, bediende, z.v. Marinus Cornelis Junger en Neeltje Loret.

 

Noten: |a| Ďzijnde de namen der ouders niet bekendí (overl.akte ís-Gravenhage 1855 no.714).

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28] Guilielmus Devolder, tr.

[29] Lucia Buckx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Antonius Devolder; volgt [14].

2.                   Joannes Cornelius Devolder, tr. Turnhout 04.06.1857 Josephina Maes, d.v. Gijsbertus Maes en Maria Anna Potters.

 

[30] Joannes Baptista Goosens, tr.

[31] Theresia Dierckx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Catharina Goosens; volgt [15].

2.                   Maria Joanna Goosens, tr. Turnhout 07.01.1860 Joannes Josephus Nuyens, z.v. Henricus Nuyens en Dorothea Vogels.

3.                   Carolus Goosens, tr. Turnhout 06.05.1868 Maria Constantina van Beek, d.v. Michael van Beek en Maria Helena Simons.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren