Herman Bernard Jan Witte (1909-1973)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Herman Bernard Jan Witte, geb. Harlingen 18.08.1909, ingenieur civiele techniek Delft 1933, burgemeester van Eindhoven (1956-1966 & 1967-1973), lid (1959-1966), later president (1967-1971) van het college van curatoren TH Eindhoven|b||c|, ereburger van Eindhoven 1973 (postuum), Grootofficier ON 1959|a|, overl. Eindhoven 30.05.1973, begr. Eindhoven (Gem.Bpl. De Oude Toren) 02.06.1973, tr. Utrecht 12.10.1939 Angeline Maria Antonia Jozefina Wüst, geb. Utrecht 08.08.1918, overl. Tilburg 22.04.2020, begr. Eindhoven (Gem.Bpl. De Oude Toren).
– Levensberichten HBJW: nl.wikipedia * en.wikipedia * Parlement&Politiek * Eindhoven-in-beeld * De Kleine TU/e Encyclopedie 1956-2006, §40, pp.88-89 (website) & Gedenkboek TH Eindhoven 1956-1991, p.104.
 
Noten: |a| De Volkskrant 13.06.1959; |b| Gedenkboek TH Eindhoven 1956-1991, p.104; |c| m.u.v. de periode van november 1966 tot april 1967 als lid van het overgangskabinet Zijlstra (1966-1967).
 
[2] Henri Theodor Witte, geb. Harlingen 07.07.1882, koopman/manufacturier, overl. Nijmegen 25.11.1951|a|; tr. 2e ’s-Gravenhage 03.08.1939 Henriette Agatha Maria Galema, geb. Bolsward 10.04.1891, verpleegster (1926), overl. Haarlem 24.11.1968, begr. Harlingen (RK Kerkhof) 28.11.1968, d.v. Nicolaas Galema en Katharina Cornelis Kuhlmann; tr. 1e Franeker 29.09.1908
[3] Helena Margaretha Maria Ensink, geb. Franeker 18.05.1882, overl. Harlingen 13.02.1938, begr. Harlingen (RK Kerkhof).

Uit dit huwelijk:

1.                   Herman Bernard Jan Witte, geb. Harlingen 18.08.1909; volgt [1].

2.                   Bernard Jan Antonius Witte, geb. Harlingen 18.09.1910, verloofd 26.12.1941, tr. Antoinette Geertruida Maria van Nimwegen, geb. Rotterdam 29.01.1914, d.v. Bart van Nimwegen en Magdalena de Haas. [Amsterdam 1953; Rijswijk (ZH) 1960; Overveen 1968,1973; Bloemendaal 1988].

3.                   Jan Willem Witte, geb. Harlingen 15.11.1911, overl. Harlingen 18.08.1912.

4.                   Aloijsius Hermanus Maria Witte, Louis, geb. Harlingen 23.06.1914, overl. Gran Canaria 22.03.1988, begr. Weert-Keent (RK Bpl. St.Joseph) 31.03.1988, tr. voor 1953 H.M.G. Vredenburg, Bep. [Harlingen 1953; Weert 1968,1973].

5.                   Jan Willem Witte, geb. Harlingen 03.12.1917, tr. Haarlem (rk) 18.10.1947 A.A. van der Vossen, Ank. [Breda 1953; Bergen op Zoom 1968,1988].

6.                   Zoon J.H. Witte, tr. L.W. Veerman. [’s-Gravenhage 1953; Leidschendam 1968,1988]

7.                   Zoon M.A. Witte, tr. 1e Maria B. van der Werf, geb. ca. 1925, overl. Nijmegen 23.02.1953; tr. 2e voor 1959 H.J.J. Schous. [Haarlem 1968,1988]

8.                   Zoon A.H.B. Witte, tr. tussen 1953 en 1959 M.J.W. Verkade. [Amsterdam 1953; Haarlem 1959; Hoogezand 1968; Overveen 1973,1988]

 

Noten: |a| ook overl.akte Harlingen 1951 no.188.

 

[4] Hermanus Witte, Herman, geb. Harlingen 26.11.1844, koopman/manufacturier, overl. Harlingen 05.10.1918, begr. Harlingen (RK Kerkhof), tr. Bolsward 23.09.1878

[5] Tietje Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 03.02.1848, overl. Harlingen 11.01.1929, begr. Harlingen (RK Kerkhof); tr. 1e Bolsward 03.05.1868 Dominicus van der Werf, geb. Bolsward 26.07.1844, veehouder (1873), overl. Bolsward 22.06.1874, z.v. Hendrik Haijes van der Werf, koopman, en Aafke Siebrens Oostra.

Uit het huwelijk van der Werf-Ypma:

1.                   Veronica van der Werf, geb. Bolsward 30.12.1870, overl. Franeker 29.03.1945, tr. Harlingen 05.02.1901 Hendrikus Johannes Nieuwenhuis, geb. Oldenzaal ca. 1872/1873, fabrikant (1901), steenfabrikant (1905), directeur der gasfasbriek (1908), overl. voor 1945, z.v. Augustinus Josephus Abraham Nieuwenhuis, steenfabrikant, en Susanna Aleida Geertruida Engbers.

2.                   Agatha van der Werf, geb. Bolsward 16.08.1873, overl. Harlingen 0106.1935.

Uit het huwelijk Witte-Ypma:

3.                   Johannes Hermanus Henricus Witte, geb. Harlingen 15.08.1879, overl. Velp (NB) 28.08.1941|a|.

4.                   Jan Ypeus Witte, geb. Harlingen 04.01.1881, koopman (1905), stoffeerder (1908), koopman (1917), overl. Franeker 25.11.1963, begr. Franeker 28.11.1963, tr. Leeuwarden 08.08.1905 Christina Maria Woltring, geb. IJsselstein 03.08.1884, overl. Franeker 04.01.1967, begr. Franeker 07.01.1967, d.v. Lourentius Woltring, arts, en Philippina Margaretha Catharina Maria Raken.
Uit dit huwelijk: Vera Witte (1918-1994); levensbericht: nl.wikipedia

5.                   Henri Theodor Witte, geb. Harlingen 07.07.1882; volgt [2].

6.                   Dominicus Otte Witte, geb. Harlingen 21.07.1883, overl. Harlingen 05.03.1884.

7.                   Hiske Agatha Maria Witte, geb. Harlingen 04.11.1884, overl. Nijmegen 11.11.1958, tr. Harlingen 04.09.1917 Michiel Jacobus Johannes Lavoo, geb. Arnhem 24.06.1878, kapitein der infanterie (1917), overl. Nijmegen 10.03.1940, z.v. Jan Frederik Lavoo, verwer, en Willemina Teunissen.

8.                   Houkje Theresia Maria Witte, geb. Harlingen 25.01.1886, overl. Harlingen 19.10.1887.

 

Noten: |a| aangifte door een ordebroeder {w.s. een pater jezuïet uit Huis Mariëndaal} (overl.akte Velp (NB) 1941 no.6).

 

[6] Bernardus Otto Ensink, geb. Franeker 16.01.1854, winkelier (1872), koopman (1878,1896), manufacturier (1904,1908), overl. Franeker 22.05.1935, tr. Leeuwarden 23.10.1878

[7] Catharina Swildens, geb. Leeuwarden 15.11.1856, overl. Franeker 08.12.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Willem Ensink, geb. Franeker 07.11.1879, manufacturier (1904,1908), tr. Leeuwarden 19.04.1904 Hedwiges Maria Joosten, geb. Leeuwarden 07.03.1881, d.v. Andreas Johannes Joosten, koopman, en Anna de Boer.

2.                   Helena Margaretha Maria Ensink, geb. Franeker 18.05.1882; volgt [3].

3.                   Margaretha Helena Maria Ensink, geb. Franeker 01.12.1883, tr. Franeker 15.05.1907 Jacobus Petrus Johannes Muskens, geb. Gennep 09.05.1881, graanhandelaar, z.v. Georgius Johannes Jacobus Muskens, graanhandelaar, en Antonetta Maria Giesbers.

4.                   Anna Maria Ludovica Ensink, geb. Franeker 29.04.1886, overl. Tilburg 29.11.1977, tr. Franeker 10.07.1912 Alphonsus Aloysius Maria van Nunen, geb. Tilburg 07.04.1883, overl. Tilburg 21.03.1959, z.v. Johannes Jacobus van Nunen en Margaretha Eliza Boes.

5.                   Johannes Jacobus Petrus Ensink, geb. Franeker 02.06.1888, tr. Dordrecht 30.07.1912 Geertruida Maria Keuss, geb. Dordrecht ca. 1883, d.v. Joseph Lucas Eduard Keuss en Johanna Straathof.

 

[8] Johannes Witte, ged. Harlingen (rk) 26.01.1810, koopman, overl. Harlingen 14.05.1881, tr. Harlingen 12.05.1836|a|

[9] Hiske Sjieuwkes Hommenga, geb. Midlum (Almenum) 25.11.1816, overl. Harlingen 04.04.1887.

Uit dit huwelijk (moeder ook Homminga):

1.                   Aurelia Witte, geb. Harlingen 12.02.1837, overl. Harlingen 23.02.1927, tr. Harlingen 10.07.1862 Theodor Stind, geb. Bockholte|b| ca. 1833/1834, koopman, overl. Harlingen 18.07.1909, z.v. Johann Wilhelm Stind, akkerman, en Thecla Grote.

2.                   Jetta Witte, geb. Harlingen 26.12.1838, overl. Harlingen 02.03.1893, tr. Harlingen 17.05.1860 Coenraad Kuhlman, geb. Amsterdam ca. 1839, kantoorbediende (1860), cargadoor (1893,1904), overl. Harlingen 16.01.1904, z.v. Jan Hendrik Jansen Kuhlman, visiteur bij de in- en uitgaande rechten en accijnzen, en Trijntje Dekker.

3.                   Josina Hendrika Witte, geb. Harlingen 27.05.1840, overl. Harlingen 08.02.1842.

4.                   Susanna Witte, geb. Harlingen 17.10.1842, overl. Oldenzaal 12.02.1926, tr. Harlingen 25.07.1893 Aloysius Hendrik Peeze Binkhorst, geb. Oldenzaal ca. 1847/1848, wijnkoper (1891), wijnhandelaar (1893,1934), overl. Oldenzaal 13.08.1934, z.v. Johannes Franciscus Peeze Binkhorst en Maria Gerdina Keijser.
     AHPB tr. 1e Vinkeveen en Waverveen 12.05.1879 Marie Elisabeth Anna Maas, geb. Bremen ca. 1853/1854, overl. Oldenzaal 10.10.1891, d.v. Thomas Maas en Catharina van Os.

5.                   Hermanus Witte, geb. Harlingen 26.11.1844; volgt [4].

6.                   Gerbrandus Witte, geb. Harlingen 01.11.1846, overl. Harlingen 20.04.1849.

7.                   Petrus Witte, geb. Harlingen 24.07.1848, overl. Harlingen 28.09.1848.

8.                   Gerbrandus Witte, geb. Harlingen 17.04.1850, overl. Harlingen 11.06.1851.

9.                   Johanna Hendrica Witte, geb. Harlingen 26.01.1852, overl. Harlingen 27.08.1852.

10.               Henderica Witte, geb. Harlingen 12.03.1854, overl. Harlingen 26.06.1856.

11.               Hendrikus Johannes Witte, geb. Harlingen 09.09.1857, grossier en manufacturier (1893), koopman (1916), overl. Breda 05.06.1916, tr. Franeker 06.09.1887 Catharina Josepha Tombrock, geb. Franeker 04.08.1864, overl. Teteringen 23.03.1926, d.v. Joseph Leopold Tombrock, winkelier (1864), koopman (1887), en Maria Anna Theresia Theissling, ook Tijssling.

12.               Johanna Agatha Coenradina Witte, geb. Harlingen 05.02.1860, overl. Schalkwijk 11.10.1929, tr. Harlingen 08.06.1893 Julianus Petrus Kleinschmit, geb. Sneek 14.03.1851, burgemeester van Schalkwijk (1885-1922) en van Tull en ’t Waal (1885-1922), overl. Schalkwijk 27.10.1931, z.v. Jacobus Wilhelmus Kleinschmit, griffier van de rechtbank, en Petronella Geertruida Vogelsang.

 

Noten: |a| bruid in akte Hommenga,tekent met H.S. Homminga (huw.akte Harlingen 1836 no.30); |b| destijds in Ambt Hummling, Königreich Hannover, nu een Ortsteil van Werlte, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 

[10] Jan Yebs Ypma, geb. Witmarsum ca. 1810/1811, ged. Bolsward (rk), boer (1835,1852), landbouwer (1859,1878), overl. Arum (Wonseradeel) 19.12.1878; tr. 2e Wonseradeel 29.05.1851 Klaaske Hendriks Brandsma, geb. Ugoklooster (Wonseradeel) 22.07.1828, overl. (kraambed) Arum (Wonseradeel) 18.11.1853, d.v. Hendrik Mevis Brandsma, boer, en Trijntje Obes Popma; tr. 1e Wonseradeel 16.05.1835

[11] Froukjen IJsbrands Galema, geb. Tjerkwerd 18.04.1813, boerin, overl. Arum (Wonseradeel) 25.03.1850.

Uit het huwelijk Ypma-Galema:

1.                   Yeb Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 13.04.1836, landbouwer, overl. Bolsward 21.04.1910, tr. Wonseradeel 16.11.1861 Sijbrigje Overmeer, geb. Makkum (Wonseradeel) 13.06.1841, overl. Arum (Wonseradeel) 23.09.1899, d.v. Wiebe Thomas Overmeer, koopman (1841), houthandelaar (1861), en Maria Terwisscha van Scheltinga.

2.                   Ytje Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 27.08.1837, overl. Bolsward 14.12.1916, tr. Wonseradeel 14.05.1859 Otte Hettinga, geb. Bolsward 17.08.1837, landbouwer, overl. Bolsward 13.01.1900, d.v. Tjebbe Klases Hettinga, boer, en Catrina Siebrens de Boer.

3.                   IJsbrand Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 08.04.1839, overl. Arum (Wonserdaeel) 15.01.1844.

4.                   Hille Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 27.12.1840, landbouwer, overl. Bolsward 12.01.1879, tr. 1e Wonseradeel 25.02.1862 Reinskjen Tjebbes Hettinga, geb. Bolsward 15.11.1840, overl. Arum (Wonseradeel) 03.02.1868, d.v. Tjebbe Klazes Hettinga, boer, en Trijntje Siebrens de Boer; tr. 2e Wonseradeel 06.09.1870 Jitske Hiemstra, geb. Idzega (Wymbritseradeel) 21.09.1846, overl. na 1879, d.v. Sijbrend Sjoerd Hiemstra, landbouwer, en Aaltje Wijbes van der Zee.

5.                   Obe Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 31.10.1842, overl. Arum (Wonseradeel) 15.12.1842.

6.                   Antje Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 11.12.1843, overl. Bolsward 14.05.1914, tr. Wonseradeel 25.06.1865 Herman Schoonhoff, geb. Bolsward 15.11.1843, overl. Bolsward 04.02.1907, z.v. Gerben Schoonhoff, houtkoper (1843), koopman (1865), en Trijntje Pieters Bruinsma.

7.                   IJsbrand Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 28.11.1845, overl. Arum (Wonseradeel) 09.10.1846.

8.                   Tietje Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 03.02.1848; volgt [5].

9.                   IJsbranda Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 04.01.1850, overl. Bolsward 24.10.1864|a|.

Uit het huwelijk Ypma-Brandsma:

10.               Froukje Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 08.04.1852, overl. Lemmer (Lemsterland) 27.05.1913, tr. Bolsward 23.11.1880 Jan Gerardus Visser, geb. Lemmer (Lemsterland) 27.11.1841, dr., arts, overl. Lemmer (Lemsterland) 06.04.1910, z.v. Ferdinandus Visser, genees-, heel- en vroedmeester (1841), geneesheer (1880), en Gezina Alida Kotte.

11.               Trijntje Ypma, geb. Arum (Wonseradeel) 10.11.1853, overl. Arum (Wonseradeel) 23.11.1853.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wonseradeel 1864 no.59.

 

[12] Jan Ensink, geb. Franeker 27.08.1820, koopman (1845,1850),winkelier (1852,1857), koopman (1872,1878), overl. Franeker 29.05.1890, tr. Franeker 18.09.1845

[13] Margaretha Lunter, geb. Franeker 01.08.1823, overl. Franeker 18.06.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Johannes Ensink, geb. Franeker 27.08.1846, overl. Franeker 04.10.1846.

2.                   Theodorus Johannes Ensink, geb. Franeker 31.12.1847, overl. Franeker 05.10.1856.

3.                   Wilhelmus Hendericus Ensink, geb. Franeker 13.08.1849, koopman, overl. Franeker 17.12.1893, tr. Franeker 04.06.1872 Margaretha Bootsma, geb. Workum 13.02.1849, overl. Franeker 29.06.1925, d.v. Minnardus Bootsma, koopman, en Isabelle Hettema.

4.                   Maria Cornelia Ensink, geb. Franeker 03.11.1850, overl. ’s-Gravenhage 16.08.1915, tr. Franeker 30.04.1873 Sijbrandus Laurentius van der Meulen, geb. Leeuwarden 13.09.1837, overl. ’s-Gravenhage 31.05.1907,  z.v. Lieuwe Johannes van der Meulen, timmerman en molenmaker (1837), steenhouwer (1873), en Maria Nauta.

5.                   Anna Catharina Ensink, geb. Franeker 22.01.1852, overl. Zwolle 05.06.1932, tr. Franeker 14.04.1875 Joannes Antonius van der Kolk, geb. Zwolle 08.04.1853, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. ’s-Gravenhage 02.09.1926, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. Binckhorstlaan) 04.09.1926, z.v. Albertus Antonius van der Kolk, koopman, en Dorothea Margaretha Jorritsma.

6.                   Bernardus Otto Ensink, geb. Franeker 16.01.1854; volgt [6].

7.                   Ludovika Alida Ensink, geb. Franeker 20.02.1855, overl. Franeker 13.07.1855.

8.                   Ludovika Alida Ensink, geb. Franeker 02.02.1857, overl. Asten 26.03.1951, tr. Leeuwarden 06.06.1893|a| Herman Peter Basilius Weijers, geb. Nijmegen 14.06.1853, koopman (1891,1896), graankoper (1901), overl. Sint-Truiden (België) 13.08.1913|b|, z.v. Peter Antonius Weijers (1820-1887) en Johanna Geertruida Hermsen (1821-1860).

 

Noten: |a| Weyers (akte no.132); |b| overl.akte Nijmegen 1913 no.330.

 

[14] Johannes Swildens, geb. Leeuwarden 28.10.1825, (brood)bakker (1851,1879), fabrikant (1896), overl. Leeuwarden 04.08.1902, tr. Leeuwarden 27.08.1851

[15] Helena Oosterbaan, geb. Leeuwarden 19.01.1827, overl. Leeuwarden 26.10.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Antonia Swildens, geb. Leeuwarden 13.06.1852, overl. Leeuwarden 23.11.1925|a|, tr. Leeuwarden 31.07.1872 Johannes Christoffel van der Meulen, geb.  Leeuwarden 30.12.1834, overl. Leeuwarden 24.02.1912, z.v. Lieuwe Johannes van der Meulen, timmerman en molenmaker (1834), steenhouwer (1872), en Maria Nauta 

2.                   Jacobus Johannes Swildens, geb. Leeuwarden 20.01.1855, (brood)bakker (1879,1898), tr. Leeuwarden 23.04.1879 Regina Franciska ter Horst, geb. Leeuwarden ca. 1855, d.v. Rudolphus Franciskus ter Horst, koopman, en Anna Cecilia Rooswinkel.

3.                   Catharina Swildens, geb. Leeuwarden 15.11.1856; volgt [7].

4.                   Petrus Swildens, geb. Leeuwarden 23.01.1860, koopman (1884), (brood)bakker (1896,1898), handelsagent (1906), overl. Leeuwarden 30.12.1906, tr. Dokkum 06.05.1884 Catharina Henderika Woltring, geb. Dokkum 13.05.1855, overl. Voorburg 24.04.1937, d.v. Bernardus Woltring, koopman, en Jacoba Flierl.

5.                   Johannes Swildens, geb. Leeuwarden 20.01.1862.

6.                   Johanna Helena Swildens, geb. Leeuwarden 30.10.1863, overl. Hilversum 26.01.1931, tr. Leeuwarden 22.07.1891 Johannes Theodorus Vierkens, geb. Hilversum ca. 1862, fabrikant (1891), koopman en gritter (1898), overl. Hilversum 05.11.1930, z.v. Antonius Vierkens en Jacoba van der Heijden.

7.                   Johannes Jacobus Carolus Swildens, geb. Leeuwarden 04.11.1866, fabrikant (1896,1898), overl. Warmond 05.09.1939, tr. Leeuwarden 11.11.1896 Cornelia Sophia Maria ter Horst, geb. Leeuwarden 17.05.1868, overl. Warmond 29.01.1943, d.v. Gerardus Everardus ter Horst, koopman, en Maria Helena Hendrika Breukel, winkelierster (1896).

8.                   Helena Maria Swildens, geb. Leeuwarden 04.10.1872, overl. Hilversum 02.11.1912, tr. Leeuwarden 13.09.1898 Hendricus Antonius Vierkens, geb. Hilversum ca. 1867, koopman, overl. Hilversum 31.01.1929, z.v. Antonius Vierkens en Jacoba van der Heijden.
     HAV tr. 2e Udenhout 18.01.1916, Johanna Sara Lobach, geb. Obdam ca. 1870, overl. Hilversum 06.02.1940, begr. Hilversum (St.Barbara Kerkhof a/d Boschdrift) 10.02.1940, d.v. Hendrikus Josephus Lobach en Elisabeth Haarmans.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utercht 1925 no.1695.

 

[16] Harmen Witte, koopman, overl. Harlingen 31.07.1810, z.v. Willem Witte en Angele Weidtkamp (zie Bijlage A); otr. 1e Harlingen 06.10.1804|d|, tr. Harlingen (rk) 21.10.1804|e| Elisabeth Bartling, geb. ca. 1788, begr. Harlingen 24.10.1807, d.v. Arend Bartling (-1810) en Maria Bisschop (ca.1769-1827); otr. 2e Harlingen (gerecht) 06.08.1808, tr. Harlingen (rk) 18.09.1808

[17] Aukje Jans de Boer, geb. Bolsward ca. 1784, overl. Harlingen 14.11.1862|f|, d.v. Jan Gerrits de Boer en Hendrika Westendorp; tr. 2e Harlingen 15.12.1817 Gerbrandus van Ringh, geb. Harlingen ca. 1787, ‘commis ter recherche bij het departement der convoyen en licenten’ (1817,1818), commies bij de in- en uitgaande rechten en accijnzen (1819), commies bij de administratie der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen (1823), rijkscommies (1841), overl. Leeuwarden 12.05.1847, z.v. Anthonij van Ringh en Agatha Bolstra.

Uit het huwelijk Witte-Bartling:

1.                   Arent Willem Witte, ged. Harlingen (rk) 02.02.1806|b|, koopman, overl. Harlingen 13.11.1830, tr. Harlingen 06.08.1826 Gosina Johannes Feites, geb. Leeuwarden ca. 1805, overl. na 1830, d.v. Johannes Feites (-1808), koopman, en Janneke de Fabre, boerin (1826).

2.                   Jan Witte, ged. Harlingen (rk) 19.10.1807|c|, begr. Harlingen 13.11.1807.

Uit het huwelijk Witte-de Boer:

3.                   Johannes Witte, ged. Harlingen (rk) 26.01.1810|a|; volgt [8].

Uit het huwelijk van Ringh-de Boer (moeder ook Houkje):

4.                   Anthonij Franciscus van Ringh, geb. Harlingen 15.01.1818, apothekersbediende (1841), apotheker (1852), overl. Monnickendam 09.04.1898, tr. Sneek 11.11.1841 Elisabeth Eekma, geb. Sneek 13.03.1820, overl. Sneek 04.04.1852, d.v. Klaas Eekma, apotheker, en Henderika Cool.

5.                   Hendrina Catrina van Ringh, geb. Harlingen 14.10.1819, tr. Het Bildt 08.09.1842 Sjoerd Johannes Osinga, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 27.01.1818, bakkersknecht (1838), bakker (1842), z.v. Johannes Sjoerds Osinga en Sijtske Doekeles Tolsma.
     SJO tr. 1e Het Bildt 28.06.1838 Dirkje Æbelina Albertina Schepers, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 18.05.1817, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 12.03.1841, d.v. Jan Aalberts Schepers en Dirkje Æbes Wiegersma.

6.                   Hendrikus Anthonius van Ringh, geb. Almenum (Barradeel) 01.10.1823.

 

Noten: |a| vader Hermanus, moeder Houkje; |b| vader Hermanus, moeder Elisabeth Berteling, get. Arent Berteling {opa}; |c| vader Hermanus, moeder Lysbeth Arends, get. Jan Witte; |d| bruidegom Herman, bruid Bartling; |e| bruidegom Hermen, bruis Barteling; |f| geb. Harlingen, moeder Henderina.

 

[18] Sjieuwke Ypes Hommenga, geb. Abbega ca. 1774, kastelein (1816,1833), overl. Midlum (Franekeradeel) 27.01.1833|a|, z.v. Ype Minzes en en Hiske Sjieuwkes; otr. Midlum, otr. Harlingen 10.02.1810|c|, tr. Harlingen 25.02.1810

[19] Jetske Bastiaans van Kampen, geb. Harlingen ca. 1776, kasteleinse (1817), herbergierster (1836), overl. Harlingen 25.12.1853, d.v. Bastiaan van Kampen en NN|b|; otr. 1e Harlingen (gerecht) 09.08.1794|d| (att. naar Midlum 24.08.1794), tr. Midlum 31.08.1794|e| Hans Gerbens Bolta/Boltha, kastelein, overl. Midlum 27.12.1807.

Uit het huwelijk Boltha-van Kampen:

1.                   Trijntje Boltha, geb. Midlum ca. 1795, kasteleinse (1852), overl. Midlum (Franekeradeel) 27.08.1852|g|, tr. Franekeradeel 22.05.1817|f| Tjeerd Pieters van der Meer, geb. Harlingen ca. 1791, boerenknecht (1817), kastelein (1852), overl. Midlum (Franekeradeel) 23.12.1852, z.v. Pieter Jans (-1791), schipper, en Geertje Tjeerds (-1804).

Uit het huwelijk Hommenga-van Kampen (vader ook Homminga):

2.                   Ype Homminga, geb. Midlum ca. 1812, overl. Midlum (Franekeradeel) 23.11.1824.

3.                   Bonne Homminga, geb. Midlum (Almenum) 18.01.1814, landbouwer (1844), kastelein (1846), overl. Midlum (Franekeradeel) 19.10.1846, tr. Harlingen 09.05.1844 Anna Hendrikus Huisman, geb. Harlingen 16.01.1820, overl. Harlingen 04.02.1851, d.v. Hendrikus Huisman, blauwverver, en Maria Arends Batzal.

4.                   Hiske Hommenga, geb. Midlum (Almenum) 25.11.1816; volgt [9].

 

Noten: |a| Homminga; |b| ‘zijnde de namen der moeder onbekend’ (overl.akte Harlingen 1853 fol.062v); |c| bruidegom Sieuke Ypes; |d| bruidegom Bolta, bruid van Campen; |e| bruidegom Boltha, bruid Kampen; |f| bruid in akte Boltha, tekent met Bolta (huw.akte Franekeradeel 1817 no.8); |g| Catharina Bolta (overl.akte Franekeradeel 1852 fol.15v).

 

[20] Yeb Jans Ypma, geb. ca. 1780, boer/landbouwer, assessor van de Grietenij Wonseradeel (1848), overl. Witmarsum (Wonseradeel) 18.11.1858, z.v. Jan Yebs Ypma (-1798) en Gerritje Hilles (-1816); tr. 2e Wonseradeel 29.09.1827 Tietje Martens de Vreeze, geb. Workum ca. 1800, dienstmaagd (1827), boerin (1862), overl. Bolsward 18.01.1872, d.v. Marten Jacobs de Vreeze (-1809 ‘of daaromstreeks’) en Aagje Ages (-1811); tr. 1e

[21] Antje Sibles van der Werf, geb. Longerhouw ca. 1792, boerin, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 11.12.1823, d.v. Sible Sjoerds van der Werf en Trijntje Dirks Tolsma.

Uit het huwelijk Ypma-van der Werf:

1.                   Jan Ypma, geb. Witmarsum ca. 1811; volgt [10].

2.                   Sible Ypma, geb. Witmarsum ca. 1813, landbouwer, overl. (Wonseradeel) 15.08.1857, tr. Wonseradeel 13.05.1837 Trijntje Galema (1816-1885), d.v. IJsbrand Klazes Galema en Ytje Jans Sijmonsma.

Uit het huwelijk Ypma-de Vreeze:

3.                   Anna Ypma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 01.10.1828, overl. Joure (Haskerland) 14.02.1889, tr. Wonseradeel 10.06.1848 Dominicus Ruurds de Jong, geb. Joure (Haskerland) 13.02.1822, zaakwaarnemer (1848), grossier (1893), overl. Joure (Haskerland) 16.03.1893, z.v. Ruurd Douwes de Jong, koopman, en Margarieta Wiebes Molenaar.

4.                   Agatha Ypma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 30.10.1829, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 18.09.1831.

5.                   Gerrit Ypma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 20.07.1831, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 02.10.1831.

6.                   Gerrit Ypma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 10.10.1832, van boerenbedrijf (1855), landbouwer (1862,1870), tr. 1e Bolsward 28.10.1855 Fokje Tjebbes Hettinga, geb. Bolsward 11.02.1834, verl. Arum (Wonseradeel) 11.05.1860, d.v. Tjebbe Klazes Hettinga, landbouwer, en Catrina/Trijntje Sijbrens de Boer; tr. 2e Wonseradeel 21.05.1862 Agatha Maria Tjebbes Hettinga, geb. Bolsward ca. 1843, overl. voor 1870, jongere zuster van Fokje; tr. 2e Bolsward 27.02.1870|a| Liskje van der Werf, geb. Bolsward 22.05.1828, landbouwster, overl. Arum (Wonseradeel) 22.11.1891, d.v. Sjoerd Sibles van der Werf, boer, en Oeke Ypes Hollander.

7.                   Agatha Ypma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 19.01.1837, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 19.11.1838.

8.                   Agatha Ypma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 12.04.1840, overl. Bolsward 05.03.1872, tr. Wonseradeel 21.05.1862 Jan Antonius Ledel, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 06.05.1836, apotheker, overl. Bussum 26.12.1905, z.v. Andreas Antonius Leonardus Ledel, geneesheer, en Johanna Jacoba Outhuys.
     JAL tr. 2e Bolsward 31.01.1876 Anna Dirks Berends, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 06.05.1836, overl. Bussum 04.07.1889|b|, d.v. Durk Berends, veenbaas, en Catharina Brinkmans.

 

Noten: |a| ‘Koninlijke dispensatie verleend tot dit huwelijk tusschen schoonbroeder en schoonzuster’ (huw.akte Bolsward 1862 no.71); |b| geb. Lanjebert (overl.akte Bussum 1889 no.35).

 

[22] IJsbrand Klazes Galema, geb. ca. 1790, boer (1813,1854), overl. Bolsward 24.04.1873, z.v. Klaas IJsbrand Galema en Trijntje Sjoerds; tr. Tjerkwerd 29.05.1812

[23] Ytje Jans Sijmonsma, geb. Tjerkwerd ca. 1791, overl. Bolsward 12.05.1873, d.v. Jan Sijmon Sijmonsma en Vrouwkje Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Froukjen Galema, geb. Tjerkwerd 18.04.1813|a|; volgt [11].

2.                   Nicolaas Galema, geb. Tjerkwerd 22.10.1814, boer, overl. Bolsward 24.05.1845, tr. Bolsward 07.08.1842 Geertruid Albada Jelgersma, geb. Bolsward 17.09.1816, overl. Bolsward 18.11.1888, d.v. Pieter Tjerks Albada Jelgersma, wolkammer, en Aukjen Feddes Graaf.

3.                   Trijntje Galema, geb. Tjerkwerd 14.10.1816, overl. Harlingen 07.05.1885, tr. 1e Wonseradeel 13.05.1837 Sible Yebs Ypma (ca.1813-1857), z.v. Yeb Jans Ypma en Antje Sibles van der Werf; tr. 2e Harlingen 26.04.1864 Eugenius Bernardus Winkeler, geb. Bevergern|b| ca. 1824, koopman, overl. Harlingen 20.08.1883, z.v. Joseph Winkeler en Luise Schräder.
     EBW tr. 1e Harlingen 28.04.1854 Margrieta Anna Hoogmolen, geb. Harlingen 03.04.1831, overl. Harlingen 11.10.1859, d.v. Andries Hoogmolen, koopman, en Anna Catharina Schmits/Smidt/Smidts.

4.                   Jan Galema, geb. Tjerkwerd 12.12.1818, boer, overl. voor 1905, tr. Wonseradeel 07.05.1842 Klaaske Fongers Huitema, geb. Oldeclooster (Wonseradeel) 01.08.1822, overl. Bolsward 08.08.1905|c|, d.v. Fonger Huites Huitema, boer, en Jantje Johannes Bouma, boerin.

5.                   Gaele Galema, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 24.02.1821.

6.                   Sijtske Galema, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 11.06.1823, overl. (Wonseradeel) 21.11.1848), tr. Bolsward 18.05.1845 Idse Johannes Verwer, geb. Sneek 05.11.1815, kandidaat-notaris (1845), z.v. Lodewijk Verwer, koopman, en Betje Obbes Schaap.

7.                   Sjurtje Galema, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 31.07.1826, overl. Bolsward 10.04.1914, tr. Bolsward 18.05.1851 Haije Douwes van der Werf, geb. Heerenveen ca. 1827, boer (1851), veehouder (1895), overl. Tjerkwerd (Wonseradeel) 02.06.1895, z.v. Douwe van der Werf, ontvanger der rijksbelastingen, en Jacomina Louisa Fokke.

8.                   Teetske Galema, geb. Bolsward ca. 1832, tr. Bolsward 21.05.1854 Siebrandus Tjebbes Hettinga, geb. Bolsward ca. 1830, z.v. Tjibbe Klases Hettinga, landbouwer, en Trijntje Siebrens de Boer.

 

Noten: |a| Froukjen, moeder Yttje Sijmensma; |b| destijds in Königreich Preußen, nu Stadtteil van Hörstel, Kreis Steinfurt, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| geb. Hartwerd (overl.akte Bolsward 1905 no.71).

 

[24] Theodorus Ensink, geb. Hengelo (Kanton Delden, Provincie Overijssel) ca. 1785, drukker (1814), blauwverver (1815), drukker (1817), katoendrukker (1819,1834), winkelier (1838), koopman (1845), overl. Franeker 09.11.1847, z.v. Franciscus Ensink en Cornelia Lodewijks; tr. Franeker 17.07.1814

[25] Maria Jans van der Wal, geb. Franeker ca. 1786, overl. Franeker 23.04.1858, d.v. Jan Joekes en Catharina Koelmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Ensink, geb. Franeker 22.08.1815, overl. Franeker 26.01.1852, tr. Franeker 06.05.1838 Thomas Jans de Vries, geb. Franeker 14.11.1813, apotheker, overl. Franeker 13.09.1878, z.v. Jan de Vries, kantoorbediende, en Catharina van der Wal.
     TJdV tr. 2e Franeker 06.02.1866 Harmina IJsselmuiden, geb. Franeker 20.02.1833, landbouwster (1866), overl. Franeker 11.07.1883, d.v. Nicolaas IJsselmuiden, herbergier, en Marijke Sjoukes van der Weide.
     HIJ tr. 1e Franeker 19.06.1856 Dirk Hilles Ypma, geb. Franeker 08.10.1822, landbouwer, overl. Franeker 17.02.1864, z.v. Hille Jans Ypma, landbouwer, en Fetje Dirks de Boer.

2.                   Jan Ensink, geb. Franeker 15.08.1817, overl. Franeker 22.08.1817.

3.                   Johannes Bernardus Ensink, geb. Franeker 05.04.1819, overl. Franeker 03.07.1819.

4.                   Jan Ensink, geb. Franeker 27.08.1820; volgt [12].

5.                   Catharina Ensink, geb. Franeker 26.01.1822, overl. Franeker 03.06.1822.

6.                   Anna Ensink, geb. Franeker 26.01.1822, overl. Franeker 03.12.1833.

7.                   Catharina Ensink, geb. Franeker 09.01.1824, overl. Franeker 03.02.1834|a|.

8.                   Bernardus Ensink, geb. Franeker 19.11.1825, koopman (1846), winkelier (1871), bode (1882), zaakwaarnemer (1887), overl. Franeker 19.09.1887, tr. 1e Franeker 26.04.1846 Sabina Margaretha Koelman, geb. Stavoren 23.05.1820, modemaakster (1846), overl. Franeker 26.09.1869, d.v. Sijbrandus Koelman, medicinae doctor, en Boukje Heijes Wijbrands; tr. 2e Franeker 23.04.1871 Geertruida Gesina Bennik, geb. Bolsward 26.09.1835, huishoudster (1871), overl. Franeker 15.12.1880, d.v. Petrus Hendriks Bennik, schoenmaker, en Maria Nolles Biscop; tr. 3e Franeker 10.09.1882 Tjitske Tichelaar, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 23.05.1853, huishoudster (1882), overl. na 1887, d.v. Sijbolt Jans Tichelaar, timmerknecht, en Jeltje Meijes Terpstra.
     TT tr. 2e Franeker 14.02.1897 Gerardus Jorritsma, geb. Franeker 29.08.1867, z.v. Johannes Georg Jorritsma, kleermaker, en Harmina Pieters Cordel.

9.                   Hendrika Ensink, geb. Franeker 19.11.1825, overl. Franeker 02.05.1882, tr. Franeker 05.06.1853 Willem Cordel, geb. Dongjum (Franekeradeel) 18.02.1828, landbouwer, overl. Franeker 14.03.1896, z.v. Bart Willems Cordel, landbouwer, en Hiltje Johannes Andela.

 

Noten: |a| oud ruim twaalf jaren {w.s. verwisseling met haar gelijknamige zuster} (overl.akte Franeker 1834 fol.3).

 

[26] Joannes Wilhelmus Lunter, Willem, geb. Epe ca. 1777/1778/1780/1781/1784, winkelier (1811), koopman (1812,1823,1845), rentenier (1855), overl. Franeker 26.09.1856, z.v. Hendrikus Lunter en Catharina Lunter; otr. Franeker (gerecht) 23.09.1809, tr. Franeker (rk) 15.10.1809

[27] Anna Pieters Engberts, geb. Franeker ca. 1788, overl. Franeker 18.12.1857,d.v.Pieter Engberts en Lolkje Tækes.

Uit dit huwelijk (vader veelal Willem):

1.                   Ludovica Lunter, ged. Franeker (rk) 11.08.1810.

2.                   een kind van Willem Lunter, geb. Franeker xx.08.1811, begr. Franeker 04.09.1810.

3.                   Petrus Lunter, geb. Franeker 26.08.1811, ged. Franeker (rk) 26.08.1811, overl. Franeker 21.06.1835.

4.                   Anna Catharina Lunter, geb. Franeker 09.11.1812, overl. Enschede 21.04.1835, tr. Franeker 08.09.1833 Gerard Herman Anton Kösters, geb. Groß Hesepe|b| ca. 1811, postmeester te Enschede (1833), z.v. Johann Henrich Kösters en Anna Gesina Sermes.

5.                   Johannes Henricus Lunter, geb. Franeker 11.04.1814, overl. Franeker 11.09.1814.

6.                   Hendericus Antonius Lunter, geb. Franeker 15.06.1815, overl. Harlingen 03.06.1880, tr. Mesum|d| 20.02.1838|c| Theresia Elisabeth Schröder, geb. Mesum ca. 1819, overl. Rosmalen 21.03.1890|e|, d.v. Bernard Heinrich Schröder en Elisabeth Christine Determeijer.

7.                   Johannes Bernardus Josephus Lunter, geb. Franeker 19.03.1817, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 13.05.1894.

8.                   Lodewijka Lunter, geb. Franeker 16.03.1820, overl. Makkum (Wonseradeel) 22.04.1855, tr. 1e Franeker 27.06.1841 Jan Harmens van der Schaaf, geb. Franeker 19.02.1814, timmerman, overl. Franeker 09.04.1849, z.v. Harmen Jans van der Schaaf, timmerman, en Aaltje Gerrits Zondag; tr. 2e Franeker 30.04.1850 Johannes Baukes de Boer, geb. Workum 22.10.1815, apotheker, overl. Makkum (Wonseradeel) 29.08.1894, z.v. Bauke Jans de Boer, schipper, en Geertruida Jans van der Balk.
     JBdB tr. 2e Harlingen 14.02.1857 Louise Josephine Jacqueline Ledel, geb. Franeker 27.04.1813, overl. Makkum (Wonseradeel) 23.11.1879|a|, d.v. Leopold Christiaan Ledel, geëmployeerde bij de Drost Reiwnes{?} (1813), en Petronella Schrage.

9.                   Theodorus Lunter, geb. Franeker 26.09.1821, overl. Franeker 21.05.1834.

10.               Margaretha Lunter, geb. Franeker 01.08.1823; volgt [13].

11.               Bernardus Lunter, geb. Franeker 07.06.1825, winkelier, overl. Franeker 13.07.1856, tr. Franeker 25.05.1848 Sjoukje Johannes Hiemstra, geb. Makkum (Wonseradeel) 18.04.1824, overl. Franeker 14.07.1904, d.v. Johannes Jelles Hiemstra, goud- en zilversmid, en Aaltje Hanzes van der Meer.

12.               Alida Lunter, geb. Franeker 12.11.1826, boerin, overl. Franeker 23.01.1898, tr. 1e Franeker 18.09.1845 Jan Anes Terpstra, geb. Dongjum (Tzum) 07.03.1812, landbouwer, overl. (Barradeel) 23.01.1849, z.v. Ane Jans Terpstra, arbeider, en Antje Tjeerds Bruinsma; tr. 2e Barradeel 19.10.1850 Klaas Reins Hettinga, geb. Idzega (Wymbritseradeel) 06.04.1823, overl. Boer (Franekeradeel) 03.09.1858, z.v. Rein Klazes Hettinga, boer, en Aaltje Folkerts Graafsma; tr. 3e Franekeradeel 02.09.1862 Franciscus Fluks, geb. Harlingen 26.01.1834, landbouwer, overl. Midlum (Franekeradeel) 15.06.1876, z.v. Henderikus Fluks, grofsmid, en Catharina Posthuma Bleeker.

13.               Sjarnus Lunter, geb. Franeker 28.10.1828.

 

Noten: |a| Ludowieka; |b| nu Ortsteil van Geeste, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |c| ingeschreven extract (huw.akte Franeker 17.12.1838 fol.54); |d| destijds in Königreich Preußen, nu Stadtteil van Rheine, Kreis Steinfurt, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |e| ook overl.akte Harlingen 1890 no.54.

 

[28] Petrus Zwildens, geb. Leeuwarden ca. 1793, pruikenmaker (1815,1851), vermeld bij Stemgerechtigden Leeuwarden 1824|a|, overl. Leeuwarden 15.01.1867|b|, z.v. Johannes Zwildens (-1803) en Lucia Roeland; tr. Leeuwarden 21.05.1815

[29] Anna Demoré, geb. Harlingen ca. 1790/1791, dienstmaagd (1815), overl. Leeuwarden 05.05.1884|c|, d.v. Johannes Demoré en Maria Jans van der Broek.

Uit dit huwelijk (vader Swildens):

1.                   Johannes Swildens, geb. Leeuwarden 15.04.1816, overl. Leeuwarden 19.09.1821.

2.                   Maria Swildens, geb. Leeuwarden 04.06.1819, overl. Nijmegen 20.02.1899, tr. Leeuwarden 23.11.1842 Willem Petrus Hoegen, geb. Leeuwarden 20.11.1812, klerk, overl. Vught 04.01.1898, z.v. Karel Hoegen, stalknecht, en Johanna Beling.

3.                   Johannes Swildens, geb. Leeuwarden 28.10.1825; volgt [14].

4.                   Helena Swildens, geb. Leeuwarden 11.09.1829, overl. Leeuwarden 19.10.1854.

 

Noten: |a| Zwildens, 33 jr; |b| Swildens; |c| Dumoré.

 

[30] Jacobus Joannes Oosterbaan, ged. Leiden (Kuipersteeg (rk)) 18.08.1799, zilversmidsknecht (1823), goudsmidsknecht (1824), goudsmid (1827), goud- en zilversmid (1830), zilversmid (1837), overl. Leeuwarden 16.02.1865, z.v. Jacobus Joannes Oosterbaan (-1801) en Helena van Putten (-1813); tr. 1e Leeuwarden 01.06.1823|a| Pietje Joostens (Machielsen), geb. Bolsward ca. 1799, overl. (kraambed) Leeuwarden 02.06.1824|b|, d.v. Pieter Joostens (Machielsen), koperslager, en Sipje Pieters; tr. Leeuwarden 23.04.1826|c|

[31] Catharina Tjepkema, geb. ca. 1799, overl. Leeuwarden 26.06.1852, d.v. Johannes Tjepkema, koopman, en Agatha Ligthart, koopvrouw (1852).

Uit het huwelijk Oosterbaan Machielsen (vader Johannes Jacobus, moeder Machielsen):

1.                   Johannes Jacobus Oosterbaan, geb. Leeuwarden 28.05.1824, overl. Leeuwarden 07.07.1824.

Uit het huwelijk Oosterbaan-Tjepkema:

2.                   Helena Oosterbaan, geb. Leeuwarden 19.01.1827|d|; volgt [15].

3.                   Johannes Jacobus Oosterbaan, geb. Leeuwarden 24.06.1828, goud- en zilversmid (1855,1876), overl. Leeuwarden 25.11.1887, tr. 1e Leeuwarden 28.05.1855 Maria Catharina Wortelaar, geb. Leeuwarden 05.12.1830, overl. Leeuwarden 13.11.1874, d.v. Harmanus Wortelaar, zadelmaker, en Geertruida Rooswinkel; tr. 2e Bolsward 21.02.1876 Catrina Fransen, geb. Bolsward 05.01.1848, overl. Leeuwarden 25.12.1916, d.v. Abe Louws Fransen, koopman, en Tetje Johannes Schaap.

4.                   Jacobus Johannes Oosterbaan, geb. Leeuwarden 16.09.1830, goud- en zilversmid (1854), blikslager (1881), overl. na 1881, tr. Leeuwarden 06.09.1854 Maria Elisabeth Louwhoff, geb. Leeuwarden 06.01.1829, verl. Nieuwer-Amstel 07.08.1881, d.v. Henderikus Louwhoff,koopman, en Jacoba Dorothea Huurmans.

5.                   Agatha Petronella Oosterbaan, geb. Leeuwarden 06.07.1837, overl. Leeuwarden 24.11.1840.

 

Noten: |a| bruidegom Jacobus Johannes, bruid Joostens (huw.akte Leeuwarden 1823 no.68); |b| Machielsen (overl.akte Leeuwarden 1824 no.221); |c| bruidegom wedr Machielsen; |d| Johannes Jacobus.

 


Bijlage A

 

[32] Willem Witte, koopman, overl. ‘Wissum in Munsterland’ ‘in den jare 1800’|a| of overl. Wessem 22.04.1797|c|, tr.

[33] Angele Weitkamp, ook Engelina, ook Weidtkamp, overl. Wissum ‘in den jare 1807’|b| of Wessem 26.04.1808|d|, d.v. Hermann Weitkamp en Margaretha Laink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmen Witte; volgt [16].

2.                   Aggenus Witte, geb. Wissum ca. 1786, overl. Harlingen 02.01.1859|f|, tr. Joseph Breuker, overl. voor 1859.

3.                   Bernard Heinrich Witte, ook Hendrik/Henricus, geb. Wessem|e| ca. 1790, koopman, overl. Harlingen 15.03.1848, tr. 1e Maria Bisschop, geb. Harlingen ca. 1769, overl. Harlingen 28.04.1827, d.v. Pieter Bisschop en Maria Gerrits; tr. 2e Harlingen 05.03.1829 Elizabeth van Dalen, geb. Leeuwarden ca. 1806, overl. Harlingen 16.11.1851, d.v. Anna van Dalen.
     MB tr. 1e Arend Bartling; uit dit huwelijk: Elisabeth Bartling (ca.1788-1807), tr. Harlingen 1804 Harmen Witte (-1810).

 

Noten: |a||b| huw.akte Harlingen 1826 no.48 (kleinzoon Arent Willem); |c||d| huw.akte Harlingen 1829 no.7 (zoon Bernard Heinrich); |e| destijds in Königreich Preußen, nu Wessum, Stadtteil van Ahaus, Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| geb. Wissum in Pruissen, moeder Engelina Kamp (overl.akte Harlingen 1859 no.2).

 

[64] Johannes Witte, tr.

[65] Agnes Almsick.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Witte; volgt [32].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren