Henri Anthony Melchior Tieleman Kolfschoten (1903-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Henri Anthony Melchior Tieleman Kolfschoten, Hans, geb. Arnhem 17.08.1903,  doctoraalexamen Amsterdam UvA 1926, burgemeester van Eindhoven (1946-1957) en ’s-Gravenhage (1957-1968), ereburger van Eindhoven 1957, lid college van curatoren TH Eindhoven (1956-1958)|a|, RNL 1946, CON, Grootofficier ON, overl. ’s-Gravenhage 02.08.1984, begr. 07.08.1984, tr. ’s-Gravenhage 04.10.1932 Rinske Titia Ferwerda, geb. Baarn 07.10.1910, overl. ’s-Gravenhage 01.07.1992, begr. 06.07.1992, d.v. Wijbren Reinout Ferwerda (1878-1958) en Hendrika van Heusden (1875-1953).
– Levensberichten HAMTK: nl.wikipedia * parlement.com * BWN * Eindhoven-in-beeld
 
Noten: |a| De Kleine TU/e Encyclopedie 1956-2006, §40, p.91 (website) & Gedenkboek TH Eindhoven 1956-1991, p.104.
 
[2] Richardus Cornelus Johannes Tieleman Kolfschoten, geb. Arnhem 26.05.1851, wijnhandelaar (1883,1903), OON, overl. Arnhem 21.12.1921, tr. Wisch 19.11.1894
[3] Theresia Ludgarda Johanna Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 17.04.1862, overl. Helmond 21.03.1947|a|, begr. Arnhem (RK Bpl. Moscowa) 26.03.1947; tr. 1e Wisch 04.06.1883 Johannes Josephus Maria Hoogeweegen, geb. Rotterdam 19.03.1852, distillateur, overl. Rotterdam 31.03.1884, z.v. Johannes Hendricus Hoogewegen (1821-1882), distillateur, en Adriana Johanna Huberdina Bax.

Uit het huwelijk Hoogeweegen-Deurvorst:

1.                   Johannes Adrianus Petrus Hoogeweegen, geb. Rotterdam 03.10.1884, bankier, overl. ’s-Gravenhage 01.03.1958, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 05.03.1958, tr. ’s-Gravenhage 27.11.1913 jkvr. Joanna Valentine Paula Maria van Nispen tot Sevenaer, geb. ’s-Gravenhage 13.07.1891, overl. ’s-Gravenhage 22.07.1984, d.v. jhr. Joseph Willem Jan Carel Maria van Nispen tot Sevenaer (1861-1917), directeur-hoofdredacteur van een dagblad, en Elisabeth Geertruida Johanna Maria Hekman.
– Levensbericht JWJCMvNtS: parlement.com

Uit het huwelijk Kolfschoten-Deurvorst:

2.                   Constant Johan Joseph Tieleman Kolfschoten, geb. Arnhem 24.06.1899, Pater Constantius S.J., dr., provinciaal van de Nederlandse provincie der Sociëteit van Jezus, rector van het College Canisianum te Maastricht, overl. Maastricht 14.03.1960, begr. Maastricht (RK Kerkhof a/d Tongerseweg) 17.03.1960.

3.                   Liduina Reinildis Nathalia Kolfschoten, Lidwien, geb. Arnhem 16.01.1901, overl. Maastricht 19.05.1986, begr. Maastricht (RK Bpl. a/d Tongersegweg) 23.05.1986, tr. ’s-Gravenhage 30.01.1928 Eugène Jan van Berckel, geb. ’s-Gravenhage 04.03.1903, secretaris van een naamloze vennootschap (jan1928), directeur (okt1928), RON, overl. Maastricht 27.06.1997, begr. Maastricht (RK Bpl. a/d Tongerseweg), z.v. Johannes Bernardus van Berckel, directeur der ’s-Gravenhaagsche credietvereeniging en depositokas (1903), en Eugenia Clara Augusta Maria van Tomputte.

4.                   Henriette Johanna Maria Kolfschoten, geb. Arnhem 20.01.1902, religieuse van het H. Hart, overl. ’s-Gravenhage 31.05.1926.

5.                   Henri Anthony Melchior Tieleman Kolfschoten, geb. Arnhem 17.08.1903; volgt [1].

 

Noten: |a| ook overl.akte Wisch 1947 no.65.

 

[4] Johannes Kolfschoten, geb. Amersfoort ca. 1804/1805, notaris te Arnhem (1834,1851), overl. ’s-Gravenhage 20.07.1860|d|; tr. 1e Arnhem 16.07.1834|e| Aleijdis Elisabetha Maria van Karnenbeek, ged. Eijmeren (rk) 21.05.1810|c|, overl. (kraambed) Arnhem 22.07.1835, d.v. Henricus van Karnenbeek en Elisabeth Holterman; tr. 2e ’s-Gravenhage 09.11.1836

[5] Cornelia Hendrica Dorothea Tieleman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1811, overl. Arnhem 12.06.1889.

– Het echtpaar Tieleman-van Heijningen vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Franciscus Philippus Antonius Tellegen (1904-1985), hoogleraar Eindhoven.

Uit het huwelijk Kolfschoten-Karnenbeek:

1.                   levenloze zoon, Arnhem 13.07.1835|a||b|.

Uit het huwelijk Kolfschoten-Tieleman:

2.                   Constantijn Theodoor Kolfschoten, geb. Arnhem 18.12.1837, notaris, burgemeester van Huissen (1867-1876), overl. Driel 16.07.1912, tr. 1e Ravenstein 04.06.1867 Adriana Josepha Maria van der Heijden, geb. Ravenstein 28.08.1838, overl. Huissen 13.07.1871, d.v. Gerardus van der Heijden en Theresia Maria Christina Hoeben; tr. 2e Arnhem 19.05.1874 Maria Anna Sophia Langemeijer, geb. Amsterdam 13|15.01.1850, overl. Driel 26.12.1901, d.v. Hendericus Sixtus Langemeijer en Anna Maria Sophia Wubbe.

3.                   Henricus Georgius Petrus Kolfschoten, geb. Arnhem 03.06.1839, mr., advocaat en procureur, overl. ’s-Hertogenbosch 16.05.1915, tr. ’s-Hertogenbosch 23.09.1869 Catharina Petronella Dimphena Bijvoet, geb. Berghem 27.09.1841, overl. Bloemendaal 27.01.1936, d.v. Simon Petrus Bijvoet en Maria Carolina Francisca Vissers.
– Het echtpaar Tieleman-van Heijningen vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat Franciscus Philippus Antonius Tellegen (1904-1985), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk: Theodorus Carolus Petrus Maria Kolfschoten (1881-1951), burgemeester van Gestel en Blaarthem (1910-1918) en van Edam (1918-1938), tr. Best 12.01.1915 Maria Petronella Clara Anna Dobbelaere (1883-1939); uit dit huwelijk: Eric Johan Maria Kolfschoten (1917-1995), burgemeester van Eemnes (1948-1954), van Alkemade (1954-1965), en van Leidschendam (1965-1980); levensberichten EJMK: nl.wikipedia * parlement.com

4.                   Aleida Reinira Jacoba Henriette Kolfrschoten, geb. Arnhem 29.11.1840, overl. Berghemn 28.03.1879, tr. Arnhem 18.08.1868 Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet, geb. Berghem 30.03.1838, notaris, overl. Nijmegen 10.12.1910, z.v. Simon Petrus Bijvoet (1800-1867), notaris, burgemeester van Berghem (1834-1844), en Maria Carolina Francisca Vissers.

5.                   Henrietta Johanna Cornelia Kolfschoten, geb. Arnhem 18.09.1842, overl. Arnhem 01.02.1923.

6.                   Johanna Andrea Dorothea Kolfschoten, geb. Arnhem 14.05.1845, religieuse, overl. Venray 27.03.1915.

7.                   Theodorus Petrus Johannes Kolfschoten, geb. Arnhem 01.02.1849, ‘gedurende ruim 9 jaren R.K. Pr. en Pastoor in Neêrl.Indië’, overl. ’s-Gravenhage 17.05.1888.

8.                   Richardus Cornelus Johannes Tieleman Kolfschoten, geb. Arnhem 26.05.1851; volgt [2].

 

Noten: |a| ‘den dertienden dezer des avonds tien ure’ (overl.akte Arnhem 1835 no.185); |b| ‘den 12den’ (annonce voor Aleida Elisabeth Maria, collectie CBG); |c| dopeling Aleijd. Elisa. Maria; |d| ook overl.akte Arnhem 1860 no.360; |e| bruidegom in akte Kolfschooten én Kolfschoten, tekent met Joh.Kolfschoten ( huw.akte Arnhem 1834 no.78).

 

[6] Wilhelmus Hermanus Deurvorst, ged. Terborg en Silvolde (rk) 03.12.1809, wijnhandelaar (1853), wijnkoper (1857,1874), wijnhandelaar (1885), overl. Terborg (Wisch) 09.05.1885, tr. Gendringen 27.09.1853

[7] Lodwina Nathalia Reinilda Reigers, geb. Ulft (Gendringen) 31.05.1831, overl. Terborg (Wisch) 19.12.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerhardus Aloisius Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 24.11.1854, wijnhandelaar, overl. Terborg (Wisch) 22.12.1911, tr. Amersfoort 08.06.1880 Anna Elisabeth Martia Lagerweij, geb. Amersfoort 12.07.1856, overl. Terborg (Wisch) 22.05.1944, d.v. Machiel Lagerweij en Helena Maria Jansen.

2.                   Franciscus Bernardus Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 25.01.1857, fabrikant (1894), directeur ijzergieterij DRU te Ulft (1902), overl. ’s-Gravenhage 27.10.1931, tr. Wisch 09.04.1894 Jaqueline Pauline Bernardina Zenobia Maria Vonk de Both, geb. Zevenaar 25.05.1874, overl. ’s-Gravenhage 06.02.1958, d.v. Zeno Johan Gerhard Vonk de Both (1835-1914) en Maria Vonk (1840-1918).
– Het ouderpaar Vonk de Both-Vonk vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de Kwartierstaat Frans Lodewijk Gerhard Zeno Maria Vonk de Both (1873-1952), burgemeester van Tilburg.

3.                   Maria Bernardina Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 22.12.1858, overl. Terborg (Wisch) 23.01.1867.

4.                   Theresia Ludgarda Johanna Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 17.04.1862|a|; volgt [3].

5.                   Johanna Aleida Maria Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 14.03.1864, overl. Wisch 09.10.1951.

6.                   Antonia Maria Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 29.11.1867, overl. Delft 25.03.1942, tr. Wisch 04.05.1891 Theodorus Stephanus Roes, geb. Delft 21.04.1867, overl. Voorburg 23.12.1938|c|, z.v. Henricus Hermanus Roes, looier, en Henrietta Cornelia Maria van Schaik.

7.                   Lidwina Theodora Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 11.02.1874, overl. Terborg (Wisch) 23.05.1953, begr. 26.05.1953.

 

Noten: |a| Teresia Ludgarda Johanna (geb.akte Wisch 1862 no.52); |b| overledene Lidwina N.R. (overl.akte Wisch 1900 no.158); |c| ook overl.akte Delft 1938 no.508.

 

[8] Jordanus Kolfschoten, ook Jorden, geb. ‘Achteveld’ ca. 1764, kastelein (1847), overl. Amersfoort 12.02.1847|c|, tr.

[9] Margaretha van den Tweel, geb. Nijkerk ca. 1767/1773, tapster (1850), kasteleinse (1855), overl. Amersfoort 17.01.1855|a|.

– Het echtpaar Tieleman-van Heijningen vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Franciscus Philippus Antonius Tellegen (1904-1985), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Kolfschoten, geb. ca. 1797, notaris (1820-1823), overl. Gendringen 25.06.1865|b|, tr. Nijkerk 19.02.1820 Relindis van Kalken, geb. ca. 1797/1798, overl. Gendringen 18.05.1865, d.v. Joachim van Kalken, koopman, en Joanna ten Brink.
Uit dit huwelijk: George Joachim Kolfschoten (1823-1895), tr. Gendringen 31.05.1853 Theresia Bernardina Maria Reigers (ca.1827-), d.v. Alois Reigers (ca.1790-) en Ludgard Diepenbrock.

2.                   Gijsberta Kolfschooten, geb. ca. 1799, overl. Amersfoort 04.01.1816|d|.

3.                   Johannes Kolfschoten, geb. Amersfoort ca. 1804/1805; volgt [4].

4.                   Cornelia Kolfschoten, geb. ca. 1805, overl. Amersfoort 16.01.1892.

5.                   Henricus Kolfschoten, ged. Amersfoort (rk) 07.08.1808|a|, overl. Amersfoort 091.02.1888.

6.                   Pieter Kolfschooten, ook Kolfschoten, geb. Amersfoort 31.01.1812, overl. Amersfoort 04.06.1812|f|.

 

Noten: |a| overledene van den Tweel, d.v. van Peel van den Tweel, ‘verdere renseignementen niet bekend’ (overl.akte 1855 no.16; niet gezien); |b| moeder van de Peel; |c| overledene Jordanus Kolfschooten, ‘verdere renseignementen niet bekend’, e.v. Margrietha van den Tweel (overl.akte Amersfoort 1847 no.59); |d| moeder Grietje Peelen; |e| vader Jordanis, moeder Grietje van ’t Wel; |f| moeder Margaretha Peele.

 

[10] Petrus Jacobus Tieleman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1790/1791, winkelier (1814,1827), koopman (1836), grondeigenaar (1843), overl. ’s-Gravenhage 23.06.1858|a|, tr.

[11] Joanna Dorothea Cornelia van Heijningen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1788/1789, overl. ’s-Gravenhage 11.02.1828|b|.

– Het echtpaar Tieleman-van Heijningen vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Franciscus Philippus Antonius Tellegen (1904-1985), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Hendrica Dorothea Tieleman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1811; volgt [5].

2.                   Agatha Johanna Cornelia Tieleman van Streefkerk, geb. ’s-Gravenhage ca. 1812/1813, overl. ’s-Gravenhage 19.08.1875.

3.                   Theodorus Tieleman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1814, overl. ’s-Gravenhage 29.02.1816.

4.                   Johanna Gerardina Maria Tieleman, geb. ‘s-Gravenhage ca. 1816, overl. Rotterdam 15.07.1865, tr. ’s-Gravenhage 31.05.1843 Andries Petrus van der Loo, geb. Rotterdam 08.04.1817, wijnkoper (143), wijnhandelaar (1851), overl. ’s-Gravenhage 03.02.1912, z.v. Wilhelmus Petrus van der Loo, grondeigenaar, en Maria Voorendonk.
     APvdL tr. 2e Rotterdam 08.08.1866 Maria Johanna Strijbos, geb. Rotterdam 02.07.1837, overl. voor 1912, d.v. Johannes Strijbos en Maria Johanna Elderhorst.

5.                   Dorothea Jacoba Petronella Tieleman, geb. ’s-Gravenhage 12.01.1818, overl. Utrecht 11.12.1881.

6.                   Henrika Martina Tieleman, ook Henrica, geb. ’s-Gravenhage ca. 1820/1821, overl. Hatert (Nijmegen) 20.10.1902, tr. ’s-Gravenhage 17.08.1842 Jacobus Wilhelmus Hubertus van der Heijden, geb. Nijmegen 20.05.1814, zeepzieder (1842,1851), overl. Utrecht 22.02.1881, z.v. Johannes van der Heijden, leerlooier (1814), zeepzieder (1842), en Maria Henrica Mertz.

7.                   Jacomina Johanna Dorothea Tieleman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1825, overl. Utrecht 08.11.1913, tr. ’s-Gravenhage 04.06.1851 Franciscus Theodorus de Charro, geb. ’s-Gravenhage xx.11.1818, koopman, overl. Rotterdam 11.01.1871, z.v. Hermanus Franciscus de Charro, koopman, en Christina Maria van Rosendael.

8.                   *D.I.P./D.J.P. Tieleman van Streefkerk, overl. na 1875.

 

Noten: |a| Tieleman van Streefkerk, wedr van Heiningen (overl.akte ’s-Gravenhage 1858 no.970); |b| moeder van Kleeft (overl.akte ’s-Gravenhage 1828 no.187).

 

[12] Gerrit Jan Deurvorst, geb. Terborg ca. 1774/1775/1776/1777, wijnkoper (1811,1821), koopman (1832), wijnkoper (1836), koopman (1838), wijnkoper (1841), overl. Terborg (Wisch) 18.09.1841|c|, otr. Renkum 29.06.1804|b|, tr. Terborg (ndg) 15.07.1804, tr. Wageningen (rk) 17.07.1804

[13] Johanna Aleida Staring, geb. Renkum ca. 1780/1781/1782, overl. Terborg (Wisch) 16.05.1836|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Gerhardus Joannes, moeder ook Johanna Arnolda, ook Staaring):

1.                   Joes Henricus Deurvorst, ook Johannes Hendrikus, geb. ca. 1806/1807, koopman, wijnkoper, overl. Winterswijk 14.08.1838, tr. Winterswijk 10.05.1832 Aleida Rebecca Grootmeijer, ook Aleida Rebekka Grootemeijer, ged. Winterswijk 08.05.1806, overl. Doesburg 27.04.1883, d.v. Harmanus Josephus Grootmeijer en Aleida Christina Maria Schreven.
     ARG tr. 2e Hubertus Johannes Ferdinandus Offenberg, geb. ca. 1808, bierbrouwer (1835), overl. Renkum 30.09.1884, z.v. Willem Offenberg, bierbrouwer, en Rudolphina Frederica Staring.
     HJFO tr. 1e Renkum 25.05.1835 Berendina ter Laak, geb. ca. 1799/1800, overl. Doesburg 26.09.1842, d.v. Theodorus ter Laak, Derk, en Helena Teunissen.
     BtL tr. 1e Doesburg 29.10.1824 Gerardus Johannes Deurvorst, geb. ca. 1799, koopman, overl. Doesburg 20.01.1827, z.v. Franciscus Ignatius Deurvorst en Maria Borgers.

2.                   Rudolphus Fredericus Deurvorst, ged. Terborg en Silvolde (rk) 14.12.1807, notaris te Didam (1841), otr. Duiven 08.05.1841, tr. Duiven 28.05.1841 Maria Jacoba Bodd, geb. Doesburg 27.12.1812, d.v. Willem Bodd (ca.1786-1817) en Gerharda Johanna Harmina Deurvorst.

3.                   Wilhelmus Hermanus Deurvorst, ged. Terborg en Silvolde (rk) 03.12.1809; volgt [6].

4.                   Ignatius Franciscus Deurvorst, geb. Terborg 05.05.1811, ged. Terborg en Silvolde (rk) 05.05.1811, wijnkoper, overl. Wageningen 10.02.1843.

5.                   Antonius Gradus Deurvorst, ook Antonius Gerhardus, geb. Terborg 02.11.1812, overl. Terborg (Wisch) 03.11.1820.

6.                   Harmina Francisca Beatrix Deurvorst, geb. Terborg 18.03.1814, overl. Wageningen 20.10.1872, tr. Wisch 02.10.1850 Johannes Bernardus Roes, geb. Heteren 14.11.1818, leerlooier, overl. Wageningen 10.02.1884, z.v. Steven Roes (ca.1789-1864), schout en secretaris van Heteren (1818), burgemeester van Heteren (1818-1862), heemraad van Over-Betuwe (1864), en Theodora Geertruida Ockhorst.

7.                   Bernardus Stephanus Deurvorst, geb. ca. 1815, tabaksfabrikant, overl. Terborg (Wisch) 12.12.1841.

8.                   Lodewijk Joannes Ferdinandus Deurvorst, geb. Terborg 17.02.1816, overl. Terborg (Wisch) 10.12.1821.

9.                   Gerhardus Franciscus Deurvorst, geb. Terborg 21.12.1817, overl. Rotterdam 30.01.1890, tr. Rotterdam 01.09.1847 Johanna Maria van der Loo, geb. Rotterdam 18.01.1822, overl. Rotterdan 29.03.1883, d.v. Wilhelmus Petrus van der Loo en Maria Voorendonk.

10.               Josephus Antonius Deurvorst, geb. Wisch 25.12.1818.

11.               Anna Maria Geertruida Deurvorst, geb. Wisch 08.01.1820.

12.               Johanna Aleida Cornelia Deurvorst, geb. Wisch 03.04.1821, overl. Terborg (Wisch) 21.05.1821.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Wisch 1836 no.37); |b| bruid Staringh, ‘volgends attest van P.H. Staezing Roomsch Pastor te Renkum aldaar getrouwd den 17e Julij 1804’ (Autenticq afschrift van het Trouw-boek des Ampts Renkum vervattende de Kerspels Renkum en Oosterbeek over den jare 1804, p.102-103); |c| overledene Gerardus Joannes.

 

[14] Aloisius Reigers, geb. Bocholt ca. 1790/1791, koopman (1817), ijzerfabrikant (1821,1845), overl. Ulft (Gendringen) 21.01.1845, tr.

[15] Ludgard Diepenbrock, geb. Bocholt 03.07.1796, overl. Ulft (Gendringen) 31.12.1870.

Uit dit huwelijk (vader ook Alois, moeder ook geschreven c.q. gelezen als Diepenbroek):

1.                   Franciska Berendina Reigers, geb. Bocholt 22.10.1815.

2.                   Maria Anna Anthonetta Francisca Reigers, geb. Ulft (Etten) 02.04.1817, overl. Ulft (Gendringen) 29.10.1866.

3.                   Ferdinandus Bernardus Ignatius Reigers, Ferdinand, geb. Ulft (Gendringen) 15.07.1821.

4.                   Antonius Aloisius Reigers, geb. Gendringen 15.08.1823, industrieel, overl. Ulft (Gendringen) 11.08.1890.

5.                   Hubertus Aloisius Frederikus Reigers, geb. Ulft (Gendringen) 19.05.1825.

6.                   Theresia Bernardina Maria Reigers, geb. Gendringen ca. 1827, tr. Gendringen 31.05.1853 George Joachim Kolfschoten, geb. Gendringen 18.05.1823, burgemeester van Wamel (1851-1865), overl. Nijmegen 22.10.1895, z.v. Jacob Kolfschoten (ca.1797-1865) en Relindis van Kalken (ca.1797/1798-1865).
– Levensbericht GJK: nl.wikipedia

7.                   Carel Melchior Bernard Reigers, ook Karel, geb. Ulft (Gendringen) 08.04.1829, ijzerfabrikant (157), ingenieur (1898), overl. Utrecht 12.01.1898, tr. [Daisbach] 23.09.1856|a| Charlotte Francisca Maria Lossen, geb. [Michelbach] 03.03.1833, overl. Utrecht 30.04.1916|c|, d.v. Mathias Lossen, ijzerfabrikant, en Barbara Werle.

8.                   Lodwina Nathalia Reinilda Reigers, geb. Ulft (Gendringen) 31.05.1831; volgt [7].

9.                   Eduard Joseph Aloisius Reigers, geb. Ulft (Gendringen) 19.09.1833, overl. Doesburg 13.05.1900.

10.               Antonia Johanna Maria Reigers, geb. Ulft (Gendringen) 10.09.1835, overl. Terborg (Wisch) 30.12.1896, tr. Gendringen 23.05.1855 Michael Josephus Philippus Elsensohn, geb. Amsterdam 01.05.1830, overl. Terborg (Wisch) 17.10.1905, z.v. Johannes Wilhelmus Elsensohn en Maria Christina Hafkenscheid.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Gendringen 21.09.1857 no.31, slecht leesbaar door waterschade op de onderste helft van het blad); |b| nu in Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Bundesland Baden-Württemberg; |c| geb. Neuwied (overl.akte Utrecht 1916 no.789).

 

[16] Kolfschoten

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jordanus Kolfschoten, geb. ‘Achteveld’ ca. 1764; volgt [8].

 

[18] Peel van den Tweel, begr. Nijkerk 15.12.1800, z.v. Gijsbert van den Tweel; tr.

[19] Cornelia Frederiks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van den Tweel, geb. ca. 1761, tapper, overl. Voorthuizen 08.09.1833, tr. Wijmpje Rossenberg.

2.                   Maria van den Tweel, geb. ca. 1772, overl. Amersfoort 20.01.1829, tr. Willem van den Tweel.

3.                   Margaretha van den Tweel, geb. Nijkerk ca. 1767/1773; volgt [9].

4.                   Henrica van den Tweel, ged. Nijkerk (rk) 01.07.1775.

 

[20] Theodorus Tieleman, geb. ca. 1762, overl. ’s-Gravenhage 29.12.1840|c|, *z.v. Petrus Tieleman en Jacoba Pieternella van Steijn; tr.

[21] Hendrica Franses, geb. xx.02.1757, overl. ’s-Gravenhage 30.09.1795|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Jacobus Tieleman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1790/1791; volgt [10].

2.                   dochter Tieleman, geb. ’s-Gravenhage 05.09.1795, overl. ’s-Gravernhage 18.09.1795|b|.

 

Noten: |a||b| annonce collectie CBG; |c| annonce collectie CBG.

 

[22] Johannes van Heijningen, ged. Rotterdam (rk) 01.10.1762, doopgetuige Rotterdam (rk) 25.06.1807, overl. Veur 31.03.1838|a|, z.v. Johannes van Heiningen en Johanna den Lange; otr. Rotterdam (stadstrouw) 01.09.1787|a|

[23] Agatha Margaretha van Kleef, geb. ’s-Gravenhage ca. 1767, doopgetuige Rotterdam (rk) 25.06.1807, overl. Veur 13.02.1839|b|, d.v. Lammert van Kleef.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Dorothea Cornelia van Heijningen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1788; volgt [11].

 

Noten: |a| bruid van Kleef; |b| overledene Jan van Heiningen; |c| wede Jan van Heiningen.

 

[24] Jan Hendrik Deurvorst, geb. Doesburg xx.12.1749, wijnkoper (1833) overl. Terborg (Wisch) 24.09.1833|a|, tr. Doesburg 14.10.1775

[25] Hermina Pierik, overl. tussen 1804 en 1833.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Deurvorst, geb. Terborg ca. 1777; volgt [12].

2.                   *Franciscus Ignatius Deurvorst, tr. voor 1793 Maria Jacoba Burgers.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Wisch 1833 no.91).

 

[26] Roelof Staring, ook Staringh, overl. 01.04.1785, begr. (in de kerk) Renkum en Heelsum 07.04.1785, tr. Spankeren en Ellecom 26.02.1775

[27] Anna Maria Geertruida Nuijen, geb. Havikerwaard ca. 1746, overl. (‘aan eene slijmziekte van 8 dagen’) Renkum 25.02.1805; otr. 2e Voorst 10.06.1786 (att. naar Renkum), tr. Renkum 29.06.1786|b| Johannes Ferdinandus Krepel, geb. Epe ca. 1746/1748, overl. Renkum 10.08.1828, z.v. Johannes Richardus Krepel en Catharina Kappers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Aleida Staring, geb. Renkum ca. 1780/1781; volgt [13].

2.                   Rudolphina Fredrika Staringh, geb. Renkum ca. 1785/1786, logementhoudster (1852), overl. Renkum 08.12.1852, tr. Renkum en Heelsum 13.06.1807 Willem Offenberg, geb. Doornik|a| ca. 1786, bierbrouwer, overl. Renkum 26.04.1844, z.v. Hubertus Offenberg en Helena Mechtilda Beene.

 

Noten: |a| destijds ‘in den lande van Cleef’, later buurtschap in Bemmel, nu in fusiegemeente Lingewaard, provincie Gelderland; |b| bruid Neuij (Doopboek Wageningen (rk)).

 

[28] Bernardus Reigers, tr.

[29] Maria Anna Wiedenbroek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aloisius Reigers, geb. Bocholt ca. 1790/1791; volgt [14].

 

[30] Anton Diepenbrock, tr.

[31] Franziska Kesting, doopgetuige Gendringen (rk) 25.05.1802.

Uit dit huwelijk (vader ook geschreven c.q. gelezen als Diepenbroek):

1.                   Elizabeth Diepenbrock, geb. Bocholt ca. 1794, overl. Ulft (Gendringen) 23.12.1852, tr. Mathias Achterfeldt, overl. voor 1852.

2.                   Ludgard Diepenbrock, geb. Bocholt 03.07.1796; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)