Gilles Willem Benjamin Borrie (1925-2016)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien oktober 2021)

 


 

[1] Gilles Willem Benjamin Borrie, geb. Bergen op Zoom 26.09.1925, student NEH te Rotterdam 04.12.1945, doctoraalexamen economische wetenschappen NEH 06.03.1952, promotie Amsterdam UvA 20.09.1968|a|, burgemeester van Eindhoven (1979-1987), RNL 1984, overl. Eindhoven 27.12.2016, verloofd 15.08.1953, tr. Hester Bot, Hetty, geb. Vlaardingen 27.05.1928, student NEH te Rotterdam 23.10.1947, kandidaatsexamen economische wetenschappen NEH 15.05.1952, overl. Eindhoven 07.10.2021, crem. Velsen (Westerveld) 15.10.2021, d.v. Pieter Leendert Bot en Josina Kruijt.
Ė Levensberichten GWBB: nl.wikipedia * Eindhoven-in-beeld
 
Noten: |a| proefschrift: F.M. Wibaut, mens en magistraat: ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek; promotor: F. de Jong Edz. (1919-1989).
 
[2] Willem Bastiaan Borrie, geb. Bergen op Zoom 14.07.1896, machinefabrikant (1922,1932), oud-commandant van de vrijwillige brandweer (1973), onderscheiden met de Erepenning van de gemeente Bergen op Zoom, overl. Bergen op Zoom 04.08.1973, crem. Dieren, tr. ís-Gravenhage 21.07.1922
[3] Sophia Maria Quee, geb. ís-Gravenhage 19.11.1894, overl. 27.12.1985, crem. Dieren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gilles Willem Benjamin Borrie, geb. Bergen op Zoom 26.09.1925; volgt [1].

 

[4] Gilles Johannes EmanuŽl Borrie, geb. Bergen op Zoom 17.11.1869, verver (1896,1900), (huis)schilder (1902,1932), overl. Roosendaal 31.07.1939|a|, tr. Bergen op Zoom 18.05.1896

[5] Elisabeth Touw, geb. Bergen op Zoom 21.06.1871, naaister (1896), overl. na 1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Bastiaan Borrie, geb. Bergen op Zoom 14.07.1896; volgt [2].

2.                   Johanna Elisabeth Borrie, geb. Bergen op Zoom 18.05.1900, overl. Bergen op Zoom 21.07.1900.

3.                   Gilles DaniŽl Borrie, geb. Bergen op Zoom 20.05.1902, vertegenwoordiger (1938), overl. Wouwse Plantage 03.03.1977, tr. 1e (echtsch. voor 1938) Sophia Cornelia Ouborg; tr. 2e Rotterdam 15.06.1938 (echtsch. Rotterdam 14.04.1959) Lise Beate Steinhardt, geb. WŁrzburg 11.12.1910, overl. na 1957, d.v. Martin Steinhardt en Berta Schloszmann; tr. 3e Rotterdam/Dordrecht 07.01.1960 E. de Haan.

4.                   Johannes Borrie, geb. Bergen op Zoom 10.00.1905, agent van politie (1932,1938), tr. Bergen op Zoom 13.06.1932 Maatje Wilhelmina Wakkee, geb. Bergen op Zoom 21.09.1907, d.v. Hendricus Wakkee, schipper (1907), scheepskapitein (1932),en Neeltje Stormezand.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergen op Zoom 1939 no.187.

 

[6] Jacobus Matthijs Quee, geb. Utrecht 14.04.1853, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 14.05.1935, tr. ís-Gravenhage 21.02.1877

[7] Sophia Maria Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage 18.12.1852, dienstbode (1877), overl. tussen 1922 en 1928.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Louis Berkhuizen, later Quee, geb. ís-Gravenhage 09.02.1874 (akte), spiegelmaker (1896,1901), lijstenmaker (1911), overl. Leiden 20.10.1911|a|, tr. ís-Gravenhage 25.11.1896 Catharina van Roon, geb. ís-Gravenhage ca. 1872, dienstbode (1896), werkster (1913), overl. ís-Gravenhage 26.08.1934, d.v. Johannes Adrianus van Roon, schoenmaker, en Catharina Geertruida Soer.
†††† CvR tr. 2e ís-Gravenhage 03.12.1913 Hendrik Wilhelmus Verwijs, geb. Rotterdam ca. 1874, bloemist (1899), fabrieksarbeider (1913), overl. voor 1922, z.v. Adriaan Verwijs en Cornelia Maria Ligthart; tr. 3e ís-Gravenhage 26.07.1922 Willem Dekker, geb. Pijnacker 10.08.1867, voerman (1920,1922), overl. ís-Gravenhage 05.12.1955, z.v. Marinus Dekker, arbeider, en Cornelia Welling.
†††† HWV tr. 1e ís-Gravenhage 22.11.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 18.11.1908, ingeschr. ís-Gravenhage 23.04.1909) Jannetje Pree, geb. Kampen 19.10.1874, d.v. Pieter Willem Pree, sigarenmaker, en Margje Tennekes.
†††† JP tr. 2e ís-Gravenhage 04.03.1910 Henri Louis Kuipers, geb. Rotterdam 03.04.1881, sigarenwinkelier, z.v. Jan Kuipers en Francina Cornelia Schuld.
††††
WD tr. 1e Johanna Francina Senneke, overl. voor 1920; tr. 2e ís-Gravenhage 27.10.1920 Johanna Ardina Smit, geb. Benschop 17.01.1863, overl. ís-Gravenhage 10.04.1922, d.v. Johannes Bernardus Smit en Gerritje Haksvoort; tr. 4e Jannatje Tump.
†††† JAS tr. 1e Hof van Delft 17.08.1892 Cornelis Visser, geb. Delft 26.02.1839, z.v. Pieter Visser en Helena Schippers.

Uit dit huwelijk:

2.                   Grada Theodora Quee, geb. ís-Gravenhage 07.10.1877, overl. na 1965, tr. ís-Gravenhage 03.07.1901 Gerardus Johannes Kauderer, geb. ís-Gravenhage 21.09.1876, rijtuigschilder (1901,1904), overl. ís-Gravenhage 15.12.1965, z.v. George Frederik Kauderer, timmerman, en Catharina Wilhelmina Noest.

3.                   Jacobus Matthijs Quee, geb. ís-Gravenhage ca. 1880, kleermaker (1904,1919), overl. Leeuwarden 03.06.1960, tr. ís-Gravenhage 09.11.1904 Jetske Oudendag, geb. Bolsward 09.03.1876, dienstbode (1904), overl. na 1960, d.v. Johannes Oudendag, kuiper, en Anna Veltman.

4.                   Johannes Carolus Marius Quee, geb. ís-Gravenhage 25.03.1881, stoffeerder (1904,1932), tr. ís-Gravenhage 25.10.1904 Catharina Hoogenberg, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf) 25.01.1879, overl. na 1932, d.v. Klaas Karstes Hoogenberg, schoenmaker, en Hiltje Jans Veldkamp.

5.                   Andries Martinus Quee, geb. ís-Gravenhage 14.01.1883, overl. ís-Gravenhage 22.12.1883.

6.                   Hendrica Margaretha Quee, geb. ís-Gravenhage 25.05.1884, tr. na 1928 Friedrich Godfried Carl Rincker, geb. Amsterdam 22.09.1868, werktuigkundige (1895), instrumentmaker (1898), overl. Voorburg 13.03.1945, z.v. Heinrich Ludwig Friedrich Rincker en Mina Adelia Roesche.
†††† FGCR tr. 1e Middelburg 27.11.1895 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.10.1927, ingeschr. Middelburg 20.01.1928) Wilhelmina Caroline Klinge, geb. Middelburg 25.03.1877, overl. ís-Gravenhage 10.02.1965, d.v. Gustaaf Albert Klinge, smid, en Wilhelmina Antoinetta Bosdijk.

7.                   Philip Quee, geb. ís-Gravenhage 08.11.1886, overl.ís-Gravenhage 18.06.1966.

8.                   Antonius Franciscus Quee, geb. ís-Gravenhage 11.03.1888, (dames)kleermaker, overl. ís-Gravenhage 23.01.1945, tr. ís-Gravenhage 17.05.1916 Maatje van Dijk, geb. ís-Gravenhage 01.11.1887, dameskleermaakster (1916), overl. na 1945, d.v. Izašk van Dijk, bloemist, en Esther Maria Adriana van Lopik.

9.                   Nicolaas Quee, geb. ís-Gravenhage 21.01.1891, lijstenmaker (1913), brievenbesteller (1916), postbeambte (1928), tr. ís-Gravenhage 12.03.1913 Petronella Maria ít Hart, geb. ís-Gravenhage 22.05.1893, d.v. Lambertus Wilhelmus ít Hart, smid, en Maria Alida Henderiks.

10.               Maria Sophia Quee, geb. ís-Gravenhage 01.01.1893, overl. Na 1956, tr. ís-Gravenhage 12.12.1919 Willem Rudolph Staal, geb. ís-Gravenhage 16.05.1892, rijksklerk bij de directe belastingen (1919), adjunct-commies aan het Departement van FinanciŽn (1922,1928), overl. ís-Gravenhage 28.08.1956, z.v. Willem Rudolph Staal, kleermaker, en Henriette Maria Kilmer.

11.               Sophia Maria Quee, geb. ís-Gravenhage 19.11.1894; volgt [3].

12.               Benjamin Quee, geb. ís-Gravenhage 10.07.1896, vergulder (1919,1922), dansleraar (1928), tr. ís-Gravenhage 07.09.1928 Elisabeth Johanna Catharina van der Doorn, geb. ís-Gravenhage 23.01.1900, d.v. Cornelis Petrus van der Doorn, kleermaker, en Johanna Catharina de Bruijn.

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Gravenhage 1911 no.3321.

 

[8] Willem Bastiaan Borrie, geb. Bergen op Zoom 25.06.1842, verwer, overl. Bergen op Zoom 25.03.1910, tr. Forth Bath en Bath 11.03.1864

[9] Alida Roelands, geb. Fort Bath 06.04.1836, overl. Bergen op Zoom 29.09.1900.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Roelants):

1.                   Leendert Jacob Borrie, geb. Fort Bath en Bath 13.11.1865, overl. Dordrecht 14.01.1944, tr. Dordrecht 17.02.1909 Elizabeth Johanna Korthals, geb. Dordrecht 27.08.1869, overl. Dordrecht 17.08.1937, d.v. Arie Jan Christiaan Korthals en Maria Cornelia Stoop.

2.                   Neeltje Cornelia Gelina Borrie, geb. Fort Bath en Bath 13.11.1866, overl. Bergen op Zoom 21.06.1936, tr. Bergen op Zoom 22.01.1885 Ludovicus Carolus Hansbergen, geb. Bergen op Zoom 21.06.1852, timmerman, overl. Breda 21.01.1920, z.v. Theodorus Hansbergen, timmerman, en Maria Joanna Weijs.

3.                   Cornelis Gilles Marinus Borrie, geb. Bergen op Zoom 06.09.1868, arbeider (1891), fabrieksarbeider (1903), overl. Zutphen 25.02.1954, tr. Bergen op Zoom 03.08.1891 Johanna Magdalena Kolijn, geb. Terneuzen 14.01.1868, dienstbode (1891), overl. Puttershoek 07.07.1925, d.v. Frans Kolijn en Jacoba Catharina Klaassen.
Uit dit huwelijk: Willem Bastiaan Borrie, geb. Bergen op Zoom 12.06.1892.

4.                   Gilles Johannes Emanuel Borrie, geb. Bergen op Zoom 17.11.1869; volgt [4].

5.                   Helena Johanna Borrie, geb. Bergen op Zoom 04.09.1872, overl. Bergen op Zoom 04.09.1872.

6.                   Johannes Maria Borrie, geb. Bergen op Zoom 01.04.1873, verwer, overl. Bergen op Zoom 28.07.1955, tr. Kapelle 22.02.1901 Jacoba Vogel, geb. Rilland-Bath 01.04.1878, dienstbode (1901), overl. na 1955, d.v. Adriaan Vogel, koopman, en Elizabeth de Kok.

7.                   Johanna Maria Borrie, geb.Bergen op Zoom 27.01.1875, overl. Bergen op Zoom 04.07.1875.

8.                   Willem Bastiaan Borrie, geb. Bergen op Zoom 25.05.1876, schilder, overl. (gevonden in de Nieuwe Waterweg nabij de munitieopslagplaats der Koninklijke Marine te) Hoek van Holland 24.05.1950|a|, tr. Rilland-Bath 05.05.1904 Martina Maria Adriana Vogel, geb. Arnemuiden 15.01.1884, dienstbode (1904), overl. Rotterdam 17.10.1966, begr. Hoek van Holland (Alg.Bpl.) 21.10.1966, d.v. Adriaan Vogel, veldarbeider, en Elizabeth de Kok.
Uit dit huwelijk: Willem Bastiaan Borrie, geb. Bergen op Zoom 21.04.1911, student NEH Rotterdam 06.02.1935, kandidaatsexamen 01.12.1938 en doctoraalexamen economische wetenschappen NEH 25.10.1945, examen accountancy NEH 06.11.1946, overl. 27.01.1978.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1950 fol.s060.

 

[10] DaniŽl Touw, geb. Bergen op Zoom 08.10.1830, kleermaker, overl. Bergen op Zoom 13.12.1877, tr. Bergen op Zoom 10.05.1860

[11] Johanna Voorhans, geb. Bergen op Zoom 26.07.1833, dienstbode (1860), winkelierster (1899), overl. Bergen op Zoom 01.05.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marijn Borger Touw, geb. Bergen op Zoom 25.03.1861, overl. Bergen op Zoom 04.01.1863.

2.                   Johannes Touw, geb. Bergen op Zoom 26.06.1863, kleermaker, overl. Bergen op Zoom 21.09.1883.

3.                   Maria Cornelia Touw, geb. Bergen op Zoom 10.01.1865, overl. Bergen op Zoom 12.03.1866.

4.                   Maria Barbara Touw, geb. Bergen op Zoom 28.01.1867, dienstbode (1893), overl. Bergen op Zoom 10.10.1953, tr. Bergen op Zoom 16.10.1893 Adrianus Linders, geb. Wouw 24.02.1866, z.v. Antonius Linders, boswachter (1893), tuinman (1944), overl. Bergen op Zoom 12.12.1944, en Joanna Josepha Geets.

5.                   Wilhelmina ElisabethTouw, geb. Bergen op Zoom 05.12.1868, naaister (198), tr. Bergen op Zoom 28.06.1898 Johannes Martinus van den Boom, geb. Bergen op Zoom 24.02.1871, werkman, z.v. Franciscus van den Boom, arbeider, en Huberdina Bergmans.

6.                   Elisabeth Touw, geb. Bergen op Zoom 21.06.1871; volgt [5].

7.                   Adrianus Touw, geb. Bergen op Zoom 14.08.1873, overl. Bergen op Zoom 13.01.1874.

 

[12] Thomas Matthijs Quee, geb. Utrecht 08.03.1827, kleermaker (1853), overl. Rotterdam 20.11.1867|a|; tr. 2e Utrecht 24.10.1866 Flora van den Brink, geb. Zegwaart 16.03.1837, d.v. Leendert van den Brink, koopman, en Margaretha Bengefoort; tr. 1e Utrecht 12.06.1850

[13] Theodora Jaquet, geb. Utrecht 10.01.1827,overl. Utrecht 09.07.1866.

†††† FvdB tr. 2e Kralingen 23.06.1870 Cornelis van Item, geb. Vught 24.12.1829, metselaar (1852), overl. Rotterdam 25.10.1894, z.v. Lambert van Item, kleermaker, en Cornelia Schalks.

†††† CvI tr. 1e Cromvoirt 09.02.1852 Wilhelmina van der Aa, geb. Drunen 12.01.1827, overl. Kralingen 08.01.1870, d.v. Gijsbertus van der Aa en Barbara Klompers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonia Gerardina Elisabeth Quee, geb. Utrecht 20.06.1851, overl. Utrecht 20.11.1852.

2.                   Jacobus Matthijs Quee, geb. Utrecht 14.04.1853; volgt [6].

3.                   Elisabeth Maria Francina Quee, geb. Utrecht 17.08.1855, overl. Utrecht 31.12.1941, tr. Utrecht 12.02.1890 Lodowikus Petrus de Roij, ook Lodewikus, geb. Utrecht 13.10.1856, overl. Utrecht 30.05.1924, z.v. Thomas de Roij en Cornelia Jacoba Kamperdijk.

4.                   Andries Gerardus Quee, geb. Utrecht 14.06.1857, loodgieter, overl. Haarlem 09.01.1937, tr. Haarlem 15.08.1883 Elizabeth Maria de Jong, geb. Haarlem 15.02.1859, overl. Haarlem 16.03.1938, d.v. Johannes de Jong, timmerman, en Margaretha Maria Winkel.

5.                   Anthonia Theodora Quee, geb. Utrecht 15.11.1859, overl. Hilversum 18.08.1902, tr. Hilversum 02.01.1889 Willem Ros, geb. Hilversum ca. 1865, barbier, overl. Hilversum 06.01.1932, z.v. Jacobus Ros, wever, en Marritje Wortel.
†††† WR tr. 2e Hilversum 18.02.1903 Hendrika Johanna Wisse, geb. Zierikzee 07.04.1866, overl. Hilversum 27.03.1922, d.v. Nikolaas Wisse, timmerman, en Hendrika Rombouts.

6.                   Gerarda Theodora Quee, geb. Utrecht 10.12.1861, overl. Utrecht 22.02.1933, tr. Utrecht 29.04.1896 Nicolaas Cornelis Hendrikus Wilbrink, geb. Utrecht 06.04.1864, overl. Utrecht 29.10.1931, z.v. Johannes Gerardus Wilbrink en Catharina Pieternella Adriana Klaase.

7.                   Maria Theresia Quee, geb. Utrecht 02.07.1864, overl. Utrecht 13.01.1876.

8.                   Johanna Jacobus Quee, geb. Utrecht 04.07.1866.

 

Noten: |a| wedr Ceket, bij vonnis Arr.Rb. Rotterdam 14.12.1888 gewijzigd in Jaquet (overl.akte Rotterdam 1867 fol.e099v no.3655; kantekening 02.01.1889).

 

[14] Johannes Carolus Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage 20.01.1819, smid, overl. ís-Gravenhage 28.05.1881, tr. ís-Gravenhage 02.03.1842

[15] Maartje van Diest, geb. ís-Gravenhage ca. 1816, overl. ís-Gravenhage 30.01.1885.

Uit dit huwelijk (vader ook Berkhuisen/Berkhuizen):

1.                   Jacobus Matthijs Berkhuijsen, geb. ca. 1842, lantaarnaansteker (1904).

2.                   Johannes Carolus Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage 30.04.1842, smid, overl. ís-Gravenhage 18.05.1926, tr. ís-Gravenhage 31.05.1865 Johanna Maria Dat, geb. ís-Gravenhage 28.03.1842, overl. ís-Gravenhage 10.02.1927, d.v. Johannes Dat en Hendrika Sophia Adriana Petersen.

3.                   Maria Sophia Berkhuisen, geb. ís-Gravenhage ca. 1844, dienstbode (1871), overl. ís-Gravenhage 22.05.1928, tr. ís-Gravenhage 08.11.1871 Dirk Zwankhuizen, geb. ís-Gravenhage ca. 1848, vormer (1871), koopman (1884), overl. ís-Gravenhage 18.10.1916, z.v. Cornelis Zwankhuizen en Mijntje Wiellensch.

4.                   Klaas Berkhuijsen, geb. ca. 1847, vormer (1871,1877).

5.                   Benjamin Berkhuijzen, ook Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage 31.12.1849, smid (1873,1877), tr. ís-Gravenhage 20.08.1873 Cornelia Jacoba Carolina Simonis, geb. ís-Gravenhage 12.10.1848, modemaakster (1873), overl. ís-Gravenhage 29.05.1934, d.v. Petrus Joahnnes Martinus Simonis, kabinetwerker, en Geertruida Carolina Gabriel.

6.                   Sophia Maria Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage 18.12.1852; volgt [7].

7.                   Hendrika Margaretha Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage 11.08.1856, overl. ís-Gravenhage 28.03.1937, tr. ís-Gravenhage 26.11.1884 Jacobus Johannes Franciscus van den Hoogenband, geb. ís-Gravenhage ca. 1859, stoker, overl. ís-Gravenhage 19.12.1899, z.v. Arie van den Hoogenband en Catharina Johanna Buis.

 

[16] Leendert Borrie, ged. Bergen op Zoom 25.10.1809, verwer en glazenmaker, overl. Bergen op Zoom 26.03.1887, z.v. Willem Borrie en Cornelia Smit (zie Bijlage A); tr. Bergen op Zoom 03.02.1837

[17] Cornelia de Ruijter, geb. Willemstad 10.10.1814, overl. Bergen op Zoom 05.03.1887, d.v. Bastiaan de Ruijter en Josina Kooijman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Wilhelmina Borrie, geb. Bergen op Zoom 06.08.1837, dienstbode (1864), overl. Bergen op Zoom 12.03.1920, tr. Bergen op Zoom 02.03.1864 Karel Rijkhals, geb. Bergen op Zoom 31.10.1838, pottenbakker, overl. Bergen op Zoom 16.01.1930, z.v. Willem Christiaan Rijkhals, turfwerker,en Johanna Dorothea van Everdingen.

2.                   Josina Agatha Borrie, geb. Bergen op Zoom 24.12.1838, overl. Bergen op Zoom 28.09.1840.

3.                   Maria Borrie, geb. Bergen op Zoom 16.09.1840, dienstbode (1871), overl. Bergen op Zoom 31.07.1876, tr. Bergen op Zoom 15.05.1871 Josephus Hubertus Kerbusch, geb. Roermond 10.11.1846, korporaal bij het derde regiment infanterie (1871), overl. Bergen op Zoom 22.09.1907, z.v. Petrus Antonius Kerbusch, smid, en Maria Josepha Huibertina KŲrner.
†††† JHK tr. 2e Bergen op Zoom 03.12.1877 Philippina KŲnig, geb. Bergen op Zoom 17.05.1853, overl. Bergenop Zoom 14.02.1940, d.v. Adrianus Richard KŲnig, schoenmaker, en Catharina Nicolasina Bregt.
†††† PK tr. 1e Bergen op Zoom 15.06.1874 Franciscus Jacobus de Koning, geb. Vlissingen 28.11.1849, timmerman, overl. Bergen op Zoom 09.03.1875, z.v. Albert Cornelis de Koning, schilder, en Alida Wilhelmina Snijders.

4.                   Willem Bastiaan Borrie, geb. Bergen op Zoom 25.06.1842; volgt [8].

5.                   Josina Agatha Borrie, geb. Bergen op Zoom 06.08.1844, overl. Bergen op Zoom18.07.1935, tr. Dirk Hendrikus Boekwijt.

6.                   Jan FranÁois Borrie, geb. Bergen op Zoom 08.04.1847, smid, overl. Bergen op Zoom 19.09.1909.

7.                   Bastiaan Borrie, geb. Bergen op Zoom 11.09.1849, verwer, overl. Bergen op Zoom 27.08.1877, tr. Bergen op Zoom 05.11.1874 Magdalena Catholina Adriaansen, geb. Breskens 02.05.1852, d.v. Jannis Adriaansen en Jacoba Pieternella Hollestelle.

8.                   Theodorus SamuŽl Borrie, geb. Bergen op Zoom 21.03.1852, timmerman, overl. Bergen op Zoom 06.03.1884, tr. Bergen op Zoom 07.08.1879 Maria Catharina Koch, geb. Terneuzen 15.08.1853, dienstbode (1879), werkvrouw (1897), winkelierster (1907), d.v. Matthijs Koch en Maria Delmaere.
†††† MCK tr. 2e Terneuzen 11.03.1897 Hendricus Baart, geb. Terneuzen 27.02.1838, werkman (1866), visser (1896), winkelier (1897), overl. Hulst 24.09.1907, z.v. Johannes Baart en Maria Maas.
†††† HB tr. 1e Terneuzen 28.06.1866 Maria Josepha Wingender, geb. Ransbach ca. 1840, leurster (1866), winkelierster (1896), overl. Terneuzen 03.09.1896, overl. voor 1897, d.v. Johann Wingender, koopman, en Anna Maria Merz, koopvrouw.

9.                   Agatha Wilhelmina Borrie, geb. Bergen op Zoom 24.09.1854, overl. Bergen op Zoom 09.12.1926.

10.               Leendert Borrie, geb. Bergen op Zoom 18.01.1857, timmerman, tr. Bergen op Zoom 19.05.1881 Josephina Gijsel, geb. Koewacht 18.11.1858, overl. Bergen op Zoom 12.06.1919, d.v. Francies Gijsel en Cordula de Pau.

11.               Cornelis Willem Borrie, geb. Bergen op Zoom 22.05.1859, overl. Bergen op Zoom 23.03.1939.

 

[18] Gillis Roelands, geb. Fort Bath 08.06.1797, arbeider (1822,1835), dijkwachter (1864), z.v. Marinus Roelands en Johanna Wagenaar, arbeidster (1822); tr. 1e Fort Bathen Bath 26.10.1822 Maria de Klerck, geb. Fort Bath 01.06.1794, naaister (1822), overl. (kraambed) Fort Bath en Bath 27.04.1829, d.v. Adrianus de Klerck en Trijntje Kerkhof, naaister (1822); tr. 2e Fort Bath en Bath 19.11.1835

[19] Neeltje de Jonge, geb. Sint-Annaland 12.01.1815, overl. Bergen op Zoom 17.12.1894, d.v. Jacob de Jonge, arbeider, en Aaltje de Kwak.

Uit het huwelijk Roelands-de Klerck:

1.                   levenloze zoon (Marinus Adriaan), Fort Bath en Bath 20.04.1829.

Uit het huwelijk Roelands-de Jonge:

2.                   Alida Roelands, geb. Fort Bath 06.04.1836; volgt [9].

 

[20] Marijn Borger Touw, geb. Bergen op Zoom ca. 1789/1790, schippersknecht (1814,1815), schipper (1818,1830), schippersknecht (1834,1843), overl. Bergen op Zoom 01.02.1843|b|, z.v. Daniel Touw en Wilhelmina Overbroek; tr. Bergen op Zoom 02.06.1814|c|

[21] Barbera Maria Hogerheijden, geb.Bergen op Zoom ca. 1793, overl. Bergen op Zoom 28.03.1841, d.v. Andries Hogerheijden en Elisabeth Broodhagen.

Uit dit huwelijk (moeder Hogerheiden, ook Berbera):

1.                   Wilhelmina Touw, geb. Bergen op Zoom 19.05.1815, dienstbode (1838), overl. Bergen op Zoom 15.09.1899, Bergen op Zoom 11.10.1838 Adriaan Voerhans, geb. Bergen op Zoom 10.05.1811, schipper, overl. (op 17.09.1864 is te Zierikzee Ďaangebragt het lijk van AV, tusschen de Zandkreek en het havenhoofd gevischt, zijnde in den avond omstreeks zes ure van den tweeden December 1863 in de Zandkreek aan het Slurf, gem. Kattendijke, met zijn vaartuig verongelukt en verdronkení) Zierikzee 02.12.1863|a|, z.v. Johannes Voerhans en Gertruda van den Broek, visverkoopster (1838).

2.                   Elisabetha Touw, geb. Bergen op Zoom 12.02.1818, dienstbode (1841), overl. Bergen op Zoom 05.02.1897, tr. Bergen op Zoom 14.10.1841 Adriaan Schot, geb. Bergen op Zoom 11.06.1812, potmakersknecht (1841), pottenbakkersknecht (1870), overl. Bergen op Zoom 05.11.1870, z.v. Reijnier Schot en Wilhelmina de Keijzer.

3.                   Catharina Touw, geb. Bergen op Zoom 19.06.1820, dienstbode (1853), overl. ís-Gravenhage 28.07.1898, tr. ís-Gravenhage 03.08.1853 Martinus Molenaar, geb. Schoonhoven 13.11.1815, schoenmaker, overl. ís-Gravenhage 10.05.1885, z.v. Pieter Molenaar en Elisabeth van Gangelen.

4.                   Andries Touw, geb. Bergen op Zoom 21.11.1827, werkman, overl. Bergen op Zoom 04.07.1901, tr. Bergen op Zoom 10.02.1829, Wilhelmijna Elisabeth Wittermans, geb. Bergen op Zoom 10.02.1829, overl. Bergen op Zoom 24.11.1905, d.v. Govert Wittermans, potmaker, en Wilhelmijna Elisabeth van den Berg.

5.                   DaniŽl Touw, geb. Bergen op Zoom 08.10.1830; volgt [10].

6.                   Adrianus Touw, geb. Bergen op Zoom 27.05.1834, timmerman, overl. Leiden 26.01.1913, tr. 1e ís-Gravenhage 05.11.1862 Johanna Heinriette Burkhardt, geb. Emmerich|d| ca. 1830, dienstbode (1862), overl. ís-Gravenhage 08.01.1871, d.v. Friedriech Wilhelm Burkhardt en Heinriette Hermine MŁhlenhoff; tr. 2e ís-Gravenhage 12.02.1873 Maria Catharina Loch, geb. ís-Gravenhage ca. 1832, dienstbode (1873), overl. ís-Gravenhage 23.01.1878, d.v. Susanna Loch; tr. 3e ís-Gravenhage 16.04.1879 Margrieta Neletta Amelia Klinkert, geb. IJsselstein 21.02.1822, overl. ís-Gravenhage 25.10.1899, d.v. Pieter Klinkert en Neletta Amelia van Leeuwen.
†††† MNAK tr. 1e IJsselstein 14.11.1862 Gerrit Klinkert, geb. IJsselstein ca. 1800, luitenant ter zee (1839), overl. voor 1879, z.v. Hillebrand Cornelis Klinkert, deurwaarder, en Maria Helena van Heijningen.
†††† GK tr. 1e Nijkerk 02.10.1839 Elisabeth Baptist, geb. ca. 1810/1811, overl. Soest 17.05.1856, d.v. Johannes Jansz Baptist en Alida IJsenbeek.

 

Noten: |a| overl.akte Zierikzee 11.10.1864 no.141 &overl.akte Bergen op Zoom 1864 no.214; |b| Marijnis; |c| bruidegom Tou ; |d| nu in Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[22] Johannes Voorhans, ged. Bergen op Zoom 03.04.1796, schippersknecht (1824,1826), arbeider (1828,1860), overl. Bergen op Zoom 23.06.1881, z.v. Martinus Voorhans, zakkendrager, en Elisabeth van Merkestijn; tr. Dinteloord 03.01.1824|a|

[23] Maria Cornelia Rijmerink, ged. Tholen 27.06.1802, arbeidster (1824,1831), overl. Bergen op Zoom 11.02.1877|b|, d.v. Pieter Rijmerink, arbeider, en Maria Cornoelje/Cornoeilje, arbeidster.

Uit dit huwelijk (moeder soms Reimerink):

1.                   Elizabetha Hendrika Voorhans, geb. Dinteloord 10.04.1824, dienstbode (1856), overl. na 1894, tr. Bergen op Zoom 03.07.1856 Marinus van Eekeren, geb. Bergen op Zoom 01.08.1823, arbeider (1856), winkelbediende (1894), overl. Bergen op Zoom 25.07.1894, z.v. Franciscus van Eekeren, hovenier, en Adriana Quik.

2.                   Maria Cornelia Voorhans, geb. Bergen op Zoom 11.02.1826, overl. Dordrecht 09.12.1923, tr. Dordrecht 28.06.1854 Aalbert Willem Sleking, ook Sleeking, geb. Amersfoort 09.09.1818, overl. Dordrecht 01.08.1893, z.v. Willem Sleking en Maria Schoute.

3.                   Pieter Voorhans, geb. Bergen op Zoom 19.04.1831, arbeider, overl. Bergen op Zoom 19.03.1882, tr. Bergen op Zoom 21.10.1857 Anna Maria van Meel, geb. Bergen op Zoom 01.06.1825, overl. Bergen op Zoom 07.05.1902, d.v. Johannes van Meel en Adriana Wijnaars, arbeidster.

4.                   Martinus Voorhans, geb. Bergen op Zoom 22.10.1828, overl. Bergen op Zoom 15.06.1833.

5.                   Johanna Voorhans, geb. Bergen op Zoom 26.07.1833|c|; volgt [11].

6.                   Wilhelmina Adriana Voorhans, geb. Bergen op Zoom 31.12.1835, dienstbode (1861), overl. Vlissingen 23.10.1924, tr. Bergen opZoom 09.05.1861 Nicolaas Johannes Klaassen, geb. Bergen op Zoom 26.01.1836, pottenbakker (1861,1877), overl. Bergen op Zoom 06.02.1907|d|, z.v. Johannes Klaassen, potmakersknecht (1836), en Berbera Johanna van der Kuijl.

7.                   Cornelia Voorhans, geb. Bergen op Zoom 15.01.1841, tr. Bergen op Zoom 18.05.1868 Pieter Hogerheiden, geb. Bergen op Zoom 14.07.1838, schippersknecht (1868), schipper (1877), overl. Rotterdam 29.01.1893, z.v. Adriaan Hogerheiden, arbeider, en Anna Wakkee.

8.                   Martinus Voorhans, geb. Bergen op Zoom 16.07.1843, overl. Bergen op Zoom 09.10.1852.

 

Noten: |a| bruid Reimerink, moeder v/d bruidegom Merkestijn; |b| Rijmerin , aangifte door schoonzoons Nicolaas Johannes Klaassen enPieter Hogerheiden (overl.akte Bergen op Zoom 1877 no.35); |c| moeder Reimerink; |d| e.v. Maria Adriana.

 

[24] Jacobus Quee, ged. Utrecht (rk) 18.12.1793, overl. Utrecht 29.11.1873, z.v. Jacobus Quee en Megtilda van Hage, ook Megteld van Hagen; tr. Utrecht 07.06.1820

[25] Francisca van Dijl, ged. Utrecht (rk) 30.07.1799, overl. Utrecht 15.02.1855|b|, d.v. Antonius van Dijl en Grietje Ballast.

Uit dit huwelijk (moeder Francina van Deijl):

1.                   Jacobus Quee, geb. Utrecht 24.02.1823, overl. Utrecht 19.07.1909, tr. 1e Utrecht 28.11.1849 Hermina Corbesier, geb. Utrecht 24.10.1822, overl. voor 1853, d.v. Querix Corbesier en Maria Thereze/Theresa van den Berg; tr. 2e Utrecht 02.02.1853 Maria Carolina Elisabeth Brulť, geb. Amsterdam ca. 1815, overl. Utrecht 09.04.1877, d.v. Pierre Denis FranÁois Brulť en Maria van Rooderen; tr. 3e Utrecht 29.01.1878 Magrita Johanna Pluckel, geb. Zwolle 10.11.1833, overl. Utrecht 03.07.1904, d.v. Joannes Bernard Pluckel, schoenmaker, en Hendrica van Baak; tr. 4e Utrecht 19.01.1905 Anna Louisse, geb. Loenen 19.04.1856, overl. Almelo 28.05.1944, d.v. Gerardus Louisse en Pieternella van Gool.
†††† AL tr. 2e Stad Almelo 06.07.1911 Petrus Jacobus Polman, geb. Stad Almelo 01.05.1863, schilder, overl. Almelo 29.09.1931, z.v. Johannes Lambertus Polman, smid, en Johanna LŲffelman.
†††† PJP tr. 1e Stad Almelo 07.08.1890 Aleida Kuipers, geb. Borne 12.09.1864, dienstbode (1890), overl. Stad Almelo 05.04.1906, d.v. Johannes Hendrikus Kuipers, arbeider, en Aleida Nijhuis.

2.                   Antonia Johanna Quee, geb. Utrecht 15.09.1824, overl. Haarlem 25.07.1905, tr. Utrecht 16.06.1852 Gerrit van Oostveen, geb. Zuijlen 22.03.1824, overl. Haarlem 08.04.1900, z.v. Arnoldus van Oostveen en Agatha Neuteboom.

3.                   Thomas Matthijs Quee, geb. Utrecht 08.03.1827|a|; volgt [12].

4.                   Elisabeth Wilhelmina Quee, geb. Utrecht 16.05.1829, overl. Utrecht 29.04.1903.

5.                   Wilhelmina Cornelia Christina Quee, geb. Utrecht 20.06.1831, overl. Utrecht 30.01.1898.

 

Noten: |a| moeder Francina van Deijl; |b| Francina van Dijl.

 

[26] Joannes Jaquť, ged. Utrecht (rk) 18.03.1787, winkelier (1827,1829), overl. Utrecht 25.04.1856|d|, z.v. Philippus Josephus Jaquť en Clara Hornis; tr. Utrecht 29.10.1817

[27] Gerarda Serree, ged. Utrecht (rk) 09.05.1794, overl. Utrecht 15.04.1876, d.v. Theodorus Serree en Elisabeth Brouwer.

Uit dit huwelijk (vader Johannes Jaquet):

1.                   Clara Jaquet, geb. Utrecht 04.02.1819, overl. Nijkerk 10.07.1895.

2.                   Elisabeth Jaquet, geb. Utrecht 16.08.1820, overl. Uithoorn 28.02.1889, tr. Uithoorn 05.08.1852 Christiaan Hendrik Peters, geb. Megen 09.09.1828, koperslager, overl. Uithoorn 01.02.1897, z.v. Joseph Peters, broodbakker, en Helena van Gemert.
†††† CHP tr. 2e Sneek 25.09.1889 Berbera van Vugt, geb. Sneek 13.05.1850, overl. Eibergen 31.01.1930, d.v. Tjipke van Vugt, timmerman, en Catharina Draaisma.
†††† BvV tr. 2e Doesburg 24.04.1913 Wilhelmus Bernardus Josephus Baerken, geb. Doesburg 18.10.1852, wijnhandelaar, overl. Groenlo 10.07.1929|c|, z.v. Jacobus Arnoldus Reinirus Baerken, goudsmid, en Hendriena Berndsen.

3.                   Maria Theresia Jaquet, geb. Utrecht 20.06.1822, tr. Utrecht 12.06.1850 Andries Brassel, geb. Utrecht 13.11.1825|b|, horlogemaker, overl. Mijdrecht 24.01.1864, z.v. Andrť Brassel en Wilhelmina Wilson.

4.                   Christina Jaquet, geb. Utrecht 29.01.1824.
= w.s. Elisabeth Jaquet, geb. ca. 1824, overl. Utrecht 26.01.1829|a|.

5.                   Johannes Philippus Jaquet, geb. Utrecht 16.10.1825, overl. Utrecht 28.04.1826.

6.                   Theodora Jaquet, geb. Utrecht 10.01.1827; volgt [13].

7.                   Johannes Philippus Jaquet, geb. Utrecht 27.04.1828, winkelbediende, overl. voor 1899, tr. Amsterdam 18.10.1860 Roelina Juliana Spruijt, geb. Amsterdam 20.10.1828, dienstbaar (1860), overl. voor 1899, d.v. Hermanus Spruijt en Roelina Juliana Dresselhuijs, naaister (1860).

8.                   Theodorus Jacobus Jaquet, geb. Utrecht 28.10.1829, overl. Utrecht 06.02.1831.

9.                   Jacobus Theodorus Jaquet, geb. Utrecht 12.05.1831.

10.               Johanna Theresia Jaquet, geb. Utrecht 20.03.1833, overl. Utrecht 27.06.1866, tr. Utrecht 06.05.1857 Johannes van Leur, geb. Utrecht 14.05.1830, overl. Utrecht 15.07.1890, z.v. Johannes van Leur en Agatha van Ginkel.

11.               Bernardina Catharina Jaquet, geb. Utrecht 01.06.1834, overl. Utrecht 11.03.1847.

12.               Catharina Maria Jaquet, geb. Utrecht 26.09.1835, overl. Utrecht 27.07.1844.

 

Noten: |a| oud vijf jaren, aangifte door de vader (overl.akte Utrecht 1829 no.72); |b| natuurlijke zoon van Wilhelmina, erkend bij haar huwelijk met Andrť (geb.akte Utrecht 1825 no.1369 & huw.akte Utrecht 14.03.1827 no.66); |c| ook overl.akte Eibergen 1929 no.68; |d| Johannes Jaquet.

 

[28] Johannes Carel Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage ca. 1794, timmerman (1816,1842), metselaar (1851), overl. ís-Gravenhage 21.07.1851|b|, z.v. Benjamin Berkhuijsen en Angeniet Pikaar; tr. ís-Gravenhage 14.08.1816

[29] Anna Maria Moulijn, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 05.08.1797, overl. tussen 1842 en 1857, d.v. Joannes Moulijn en Pieternel Wiegman, ook Petronella Wigmans (ca.1754-1819).

Uit dit huwelijk (moeder Dumelijn):

1.                   Johannes Carolus Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage 20.01.1819|a|; volgt [14].

2.                   Maria Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage 22.05.1822.

3.                   Hendrik Berkhuijsen, geb. ca. 1823, overl. ís-Gravenhage 28.07.1823.

4.                   Hendrik Berkhuijsen, geb. ís-Gravenhage ca. 1829/1830, stoker, overl. ís-Gravenhage 09.03.1910, tr. ís-Gravenhage 04.11.1857 Catharina Wilhelmina de Vet, geb. ís-Gravenhage ca. 1824/1825, dienstbode (1857), overl. ís-Gravenhage 23.07.1904, d.v. Gerrit de Vet, arbeider, en Catharina Privet.

 

Noten: |a| moeder Maria Dumelijn (geb.akte ís-Gravenhage 1819 no.99); |b| e.v. Maria Dumoulijn.

 

[30] Nicolaas van Diest, ook Klaas, geb. Leiderdorp ca. 1778, arbeider (1842,1855), overl. ís-Gravenhage 06.12.1860, z.v. Jacob van Diest em Teuntje de Lange; tr.

[31] Sophia Christina Mondriaan, geb. ís-Gravenhage ca. 1784, overl. ís-Gravenhage 11.01.1855|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Cornelis van Diest, geb. ís-Gravenhage ca. 1810/1811, overl. ís-Gravenhage 15.10.1835, tr. ís-Gravenhage 24.06.1835 Cornelia de Rooij, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, d.v. Andries Bernardus de Rooij en Hildegunda van Es.

2.                   Jacoba Antonia van Diest, geb. ís-Gravenhage ca. 1812, overl. ís-Gravenhage 23.02.1898, tr. ís-Gravenhage 02.09.1835 Paulus Franciscus Morel, ged. Nijmegen 27.10.1805, arbeider, overl. ís-Gravenhage 18.07.1862, z.v. Franciscus Morel en Theodora Sibers.

3.                   Johannes Simon van Diest, geb. ca. 1813, overl. ís-Gravenhage 03.10.1820.

4.                   Maartje van Diest, geb. ís-Gravenhage ca. 1816; volgt [15].

5.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 29.07.1824.

 

Noten: |a| Ďzijnde de namen der ouders niet bekend, beiden overledení (overl.akte ís-Gravenhage 1855 no.73).

 


Bijlage A

 

[32] Willem Borrie, geb. Bergen op Zoom ca. 1774, kleermaker (1817,1837), overl. Bergen op Zoom 05.11.1840, z.v. Johannes FranÁois Borrie en Willemina Lucresia Smeltzer; tr. 1e Johanna Maria van Eck; otr. 2e Bergen op Zoom (schepenbank) 08.10.1803, otr. Fijnaart en Heijningen (schepenbank) 08.10.1803, tr. Bergen op Zoom 30.10.1803

[33] Cornelia Smit, geb. Willemstad ca. 1779, overl. Bergen op Zoom 14.03.1840|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Borrie, ged. Bergen op Zoom 25.10.1809; volgt [16].

2.                   Wilhelmina Lucresia Borrie, geb. Bergen op Zoom ca. 1812, dienstbode (1837), overl. Bergen op Zoom 03.10.1899, tr. Bergen op Zoom 02.12.1837 Adrianus Schot, geb. Bergen op Zoom ca. 1808, schipper (1837,1840), overl. Bergen op Zoom 04.08.1863, z.v. Pieter Schot en Barbara Pikaar.

3.                   Pieternella Josina Willemina Borrie, geb. Bergen op Zoom 24.11.1817, overl. Bergen op Zoom 22.05.1892.

 

Noten: |a| Ďverdere renseignementen onbekendí (overl.akte Bergen opZoom 1840 no.31).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren