Hendrik Adolf Lauwerier (1923-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het CWI.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien februari 2020)

 


 

[1] Hendrik Adolf Lauwerier, Hans, geb. Rotterdam 15.11.1923, Examen M.O. akte K1 (wiskunde) 1941|a|, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde (wiskunde) Utrecht 1947|b|, doctoraalexamen wis- en natuurkunde (wiskunde) Leiden 1947|c|, promotie Delft 24.11.1948|d|, hoogleraar Amsterdam UvA (1959-1987), overl. Amsterdam 21.11.1997.
– Levensbericht: nl.wikipedia
 
Noten: |a| Haagsche courant 13.10.1941; |b| Nieuwe Leidsche Courant 22.02.1947; |c| Nieuwe Leidsche Courant 27.11.1947; |d| proefschrift: Axiomatische onderzoekingen over de vlakke meetkunde; promotor: O. Bottema (1901-1992).

 

[2] Hendrik Adolf Lauwerier, Henk, geb. Rotterdam 18.11.1892, begiftigd met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, overl. Rotterdam 15.02.1983, begr. 18.02.1983, verloofd Rotterdam 18.11.1915, tr. Rotterdam 25.09.1918
[3] Elisabeth Francisca Johanna Berkhout, Bep, geb. Amsterdam 10.10.1893, overl. Rotterdam 22.12.1988, crem..

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Adolf Lauwerier, geb. Rotterdam 15.11.1923; volgt [1].

 

[4] Johannes Wilhelmus Lauwerier, geb. Rotterdam 20.03.1869, letterzetter (1890), ‘meer dan vijftig jaren op de zetterij van het Rotterdamsch Nieuwsblad werkzaam geweest’, drager van de bronzen eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, overl. Rotterdam 13.01.1938, begr. Hillegersberg 17.01.1938,  tr. ’s-Gravenhage 24.09.1890

[5] Margaretha Johanna van der Wolf, geb. ’s-Gravenhage 12.04.1867, overl. Rotterdam 23.09.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Johanna Lauwerier, Margo, geb. Rotterdam 20.03.1891, overl. Rotterdam 25.12.1964.

2.                   Hendrik Adolf Lauwerier, geb. Rotterdam 18.11.1892; volgt [2].

3.                   Johannes Wilhelmus Lauwerier, Johan, geb. Rotterdam 08.08.1894, tr. Rotterdam 19.09.1923 Gezina Hendrika Cornelia Hartman Dorchain, geb. Rotterdam 07.07.1896, d.v. Pieter Leopoldus Hartman Dorchain en Elisabeth Francina Diederica de Graaf.

4.                   Willem Lauwerier, geb. Rotterdam 27.09.1896, overl. Rotterdam 01.07.1981, begr. Rotterdam (Bpl. Crooswijk) 06.07.1981, tr. Rotterdam 15.09.1920 Philippina Adriana van der Vreede, geb. Rotterdam 27.10.1898, overl. na 1981, d.v. Jan vander Vreede en Jacoba Maria Mensing.

5.                   Cornelia Lauwerier, Cor, geb. Rotterdam 31.05.1898.

6.                   Klazina Lauwerier, geb. Rotterdam 13.06.1901, tr. Rotterdam 11.12.1929 Alexander Jacobus Bogaard, geb. Rotterdam 19.06.1898, z.v. Alexander Jacobus Bogaard en Wilhelmina Janssen.

 

[6] Cornelis Berkhout, geb. Amsterdam 21.02.1865, kleermaker, tr. Amsterdam 15.08.1888

[7] Alida Catharina Elisabeth Polak, geb. Amsterdam 17.02.1862, overl. Rotterdam 23.11.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Franciscus Johannes Berkhout, geb. Amsterdam 10.01.1891, overl. voor 1967, tr. Rotterdam 10.08.1921 Geertrui Scheepers, geb. Rotterdam 17.02.1893, overl. Amersfoort 06.05.1967, d.v. Johan Herman Scheepers en Trientje Block.

2.                   Elisabeth Francisca Johanna Berkhout, geb. Amsterdam 10.10.1893; volgt [3].

3.                   Maria Wilhelmina Berkhout, geb. Heemstede 26.09.1895, tr. 1e Rotterdam 30.09.1925 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 09.07.1928) Johannes Bernardus Horsten, geb. Rotterdam 10.09.1900, z.v. Johannes Horsten en Sophia Hendrica Blom; tr. 2e Rotterdam 09.05.1934 Christiaan Jacobus Meijer, geb. Rotterdam 18.10.1902, z.v. Christiaan Meijer en Maria Charlotta Louis.
     JBH tr. 2e Rotterdam 05.11.1930 Johanna Susanna Molijn, geb. Utrecht 05.12.1900, d.v. Johannes Jacobus Marius Molijn en Alijda Susanna Jacoba van Marle.

 

[8] Hendrik Adolf Lauwerier, geb. Rotterdam 12.03.1842, bediende (1890), overl. Rotterdam 14.06.1914, tr. Rotterdam 15.07.1868

[9] Cornelia Scheffers, geb. Rotterdam 26.08.1842, overl. Rotterdam 14.10.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Wilhelmus Lauwerier, geb. Rotterdam 20.03.1869; volgt [4].

2.                   Wilhelmus Johannes Lauwerier, geb. Rotterdam 27.12.1870, drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, overl. Hilversum 23.01.1953, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 27.01.1953, tr. Rotterdam 30.10.1895 Bertha Groenewoud, geb. Woudenberg 22.02.1872, overl. Rotterdam 10.01.1936, d.v. Evert Groenewoud en Evertje van den Brink.

 

[10] Willem van der Wolf, geb. ’s-Gravenhage 01.05.1845, arbeider (1866,1890), metselaar (1898), overl. ’s-Gravenhage 23.03.1931, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 26.03.1931, tr. ’s-Gravenhage 31.10.1866

[11] Klasina Roetink, geb. Zwolle 15.01.1839|c|, dienstbode (1866), overl. ’s-Gravenhage 20.09.1921|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Johanna van der Wolf, geb. ’s-Gravenhage 12.04.1867; volgt [5].

2.                   Willem van der Wolf, geb. ’s-Gravenhage 11.07.1869, handelsreiziger (1898), koopman (jun1920), handelsreiziger (nov1920),  overl. ’s-Gravenhage 30.11.1920|a|, tr. Rotterdam 18.02.1891 (echtsch ingeschr. Rotterdam 28.02.1918) Susanna Adriana Klaphaak, geb. Rotterdam 28.09.1864, overl. na 1922, d.v. Petrus Johannes Klaphaak en Jacomina Vermooten.

3.                   Mensje Johannes Clasina van der Wolf, geb. ’s-Gravenhage 24.10.1872, overl. na 1955, tr. ’s-Gravenhage 16.06.1920 Antonie Johannes Gerardus Algondus Hijstek, geb. ’s-Gravenhage 16.01.1875, chauffeur, overl. ’s-Gravenhage 11.12.1955, z.v. Antonie Wilhelm Bernardus Hijstek en Antje Steen.

4.                   Johanna Elizabeth van der Wolf, geb. ’s-Gravenhage 09.11.1875, overl. na 1920, tr. ’s-Gravenhage 26.08.1898 Abraham Wilhelmus Franciscus Nepveu, geb. ’s-Gravenhage 15.11.1875, tekenonderwijzer, overl. ’s-Gravenhage 13.01.1920, z.v. Abraham Wilhelmus Franciscus Nepveu (1848-1921), boekbinder, en Maria Adriana Gimberg.

5.                   Wilhelmina van der Wolf, geb. ’s-Gravenhage 25.01.1880, overl. ’s-Gravenhage 22.02.1950.

 

Noten: |a| moeder Roeting (overl.akte ’s-Gravenhage 1920 no.3921); |b| Klazina Margaretha, oud 81 jaar (overl.akte ’s-Gravenhage 1921 no.2739); |c| 1840 (kaart Bevolkingsregister ’s-Gravenhage).

 

[12] Dirk Berkhout, geb. Amsterdam 21.08.1826, sigarenmaker, overl. tussen 1894 en 1919, tr. Amsterdam 10.06.1857

[13] Anna Maria Muntenaar, geb. Amsterdam 06.07.1829, dienstbode (1851), overl. tussen 1894 en 1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Petrus Berkhout, geb. Amsterdam 07.11.1857, letterzetter (1883,1891), tr. Amsterdam 22.08.1883 Alina van Maanen, geb. Amsterdam 30.12.1857, d.v. Hendrik van Maanen en Aleida Zwiersen.

2.                   Dirk Berkhout, geb. Amsterdam 26.12.1862, letterzetter (1888), likeurstokersknecht (1891), tr. Amsterdam 08.10.1891 Aleida van Maanen, geb. Amsterdam 29.11.1869, d.v. Hendrik van Maanen en Aleida Zwiersen, wasvrouw (1891).

3.                   Cornelis Berkhout, geb. Amsterdam 21.02.1865; volgt [6].

4.                   Anna Maria Berkhout, geb. Amsterdam ca. 1871, tr. 1e Amsterdam 09.08.1894 Johannes van Houten, geb. Amsterdam 18.10.1869, kleermaker, overl. voor 1919, z.v. Jan van Houten, koetsier, en Elisabeth de Jong; tr. 2e Amsterdam 10.07.1919 Johannes Rietveld, geb. Gouda ca. 1853/1854, warmoezier (1881), kraandrijver (1919), z.v. Johannes Rietveld, warmoezier, en Geertruij Messer.
     JR tr. 1e Amsterdam 23.03.1881 Catharina Richard, geb. Amsterdam 23.08.1848, overl. Doorwerth 03.05.1917, d.v. Jean Pierre Richard en Elisabeth Kok.

 

[14] Franciscus Johannes Polak, geb. Amsterdam 05.08.1834, pakhuisknecht (1859,1866), geëmployeerde (1886,1888), bediende (1888,1891), overl. na 1888; tr. 2e Amsterdam 16.05.1866 Wilhelmina Meijer, geb. Velsen 11.02.1831, dienstbaar (1866), overl. Amsterdam 11.01.1884, d.v. Gerrit Meijer, werkman (1831), en Cornelia van Delft; tr. 1e Amsterdam 29.06.1859

[15] Elisabeth Reichert, geb. Amsterdam 30.10.1825, dienstbaar (1851), naaister (1859), overl. voor 1866.

Uit het huwelijk Polak-Reichert:

1.                   Franciscus Johannes Polak, geb. Amsterdam 10.03.1860, schrijver bij de marine (1886), kantoorbediende (1888), tr. Amsterdam 27.05.1886 Catharina Johanna Bulsing, geb. Amsterdam 15.02.1862, d.v. Franciscus Bulsing en Johanna Uijttenbogaard.

2.                   Alida Catharina Elisabeth Polak, geb. Amsterdam 17.02.1862; volgt [7].

3.                   Willem Carel Polak, geb. Amsterdam 16.07.1863, conducteur, overl. voor 1911, tr. Amsterdam 07.01.1891 Elisabeth Groeneveld, geb. Amsterdam 02.08.1865, overl. na 1923, d.v. Leendert Groeneveld en Elizabet Kristel.

Uit het huwelijk Polak-Meijer:

4.                   Simon Johannes Polak, geb. Amsterdam 26.03.1867, smid (1888), werkman (1914), gereedschapmaker (1917,1928), melkslijter (1930), tr. 1e Amsterdam 19.08.1888 Klasina Udink, geb. Bathmen ca. 1865, wasvrouw (1888), overl. tussen 1914 en 1917, d.v. Gerrit Udink en Klasina Berends, werkster (1888); tr. 2e Amsterdam 18.07.1928 Jannetje Engels, geb. Amsterdam 01.10.1874, overl. Dordrecht 06.06.1948, d.v. Hendrik Engels, smid, en Alida Keijner.
     JE tr. 1e Amsterdam 12.11.1896 Geert Schuitema, geb. Sauwerd (Adorp) 11.07.1871, agent van politie, overl. (nabij Santpoort) Bloemendaal 17.09.1927|a|, z.v. Sjoert Schuitema, schipper, en Antje Brinkman.

 

Noten: |a| aangifte door twee parkwachters, geen instelling vermeld (overl.akte Bloemendaal 1927 no.141).

 

[16] Johannes Lauwerier, ged. Rotterdam 06.02.1806, overl. Rotterdam 15.12.1848, z.v. Jan Pieterse Lauwerier en Apolonia Romberg; tr. Rotterdam 29.11.1837

[17] Cornelia Stortenbeeker, geb. Alphen xx.10.1805, overl. Rotterdam 10.01.1866, d.v. Willem Stortenbeeker en Maria van der Wolf.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aplonia Maria Lauwerier, geb. Rotterdam 09.04.1838, overl. Rotterdam 01.11.1920, tr. Rotterdam 25.02.1874 Carl Pieter Norden Brostrop, geb. Froen (Noorwegen) ca. 1824/1825, overl. Rotterdam 05.11.1890, z.v. Carl Peter Norden Brostrop en Karen Rosenvinge.

2.                   Willem Johannes Lauwerier, geb.Rotterdam 18.01.1841, overl. Rotterdam 03.05.1841.

3.                   Hendrik Adolf Lauwerier, geb. Rotterdam 12.03.1842; volgt [8].

4.                   Trijntje Elizabeth Lauwerier, geb. Rotterdam 05.03.1845, overl. Rotterdam 17.11.1846.

 

[18] Wilhelmus Johannes Scheffers, geb. Rotterdam 09.01.1820, overl. Rotterdam 18.01.1889, z.v. Johannes Scheffers en Anna Waltsenbag; tr. 2e Rotterdam 11.06.1856 Anna Hendrika Schoorel, geb. Leerdam 27.05.1833, overl. Rotterdam 27.04.1866, d.v. Hendrik Schoorel en Anna Hendrika Zorn; tr. 1e Rotterdam 01.12.1841

[19] Cornelia van der Linden, geb. Rotterdam 18.01.1813, overl. Rotterdam 07.10.1854, d.v. Dirk van der Linden en Cornelia van Ek.

Uit het huwelijk Scheffers-van der Linden:

1.                   Cornelia Scheffers, geb. Rotterdam 26.08.1842; volgt [9].

Kind van Anna Hendrika (erkend en gewettigd bij het huwelijk in1856):

2.                   Anna Hendrika Schoorel, later Scheffers, geb. Rotterdam 03.04.1856|a|, overl. Rotterdam 28.05.1857.

Uit het huwelijk Scheffers-Schoorel:

3.                   Hendrik Jan Wilhelmus Scheffers, geb. Rotterdam 17.11.1857, overl. Seroeweh (Res. Oostkust van Sumatra) 28.01.1905.

4.                   Anna Hendrika Scheffers, geb. Rotterdam 21.01.1860, overl. Rotterdam 12.07.1930,  tr. Rotterdam 01.02.1882 Pieter Kromwijk, geb. Rotterdam 23.12.1859, overl. Rotterdam 27.12.1944, z.v. Cornelis Kromwijk en Maartje van Ooij.

5.                   Hendrika Elizabeth Scheffers, geb. Rotterdam 31.03.1862, overl. Rotterdam 12.06.1862.

6.                   Wilhelmus Johannes Scheffers, geb. Rotterdam 03.03.1864, agent  van politie (1890), overl. Rotterdam 12.13.1940, tr. Rotterdam 31.08.1887 Saartje Prikker, geb. Rotterdam 03.06.1863, overl. Rotterdam 25.06.1948, d.v. Hendrik Prikker en Saartje Berg.

 

Noten: |a| aangifte door Maria de Ruiter, oud 58 jaar, vroedvrouw (geb.akte Rotterdam 1856 fol.b078).

 

[20] Jan van der Wolf, ook Johannes, geb. ca. 1782, schipper (1840), koopman (1848), overl. tussen 1848 en 1850, tr.

[21] Aaltje Snelleman, geb. Waddinxveen ca. 1807, overl. ’s-Gravenhage 12.01.1858|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mensie Johanna van der Wolf, geb. Gouda ca. 1838, overl. ’s-Gravenhage 14.11.1915|c|.

2.                   Jan Pieter van der Wolf, geb. (‘in het vaartuig [van de vader] liggende in den Rijn’) Leiden 22.12.1840, overl. ’s-Gravenhage 05.01.1848.

3.                   Grietje van der Wolf, geb. ’s-Gravenhage 14.05.1843, dienstbode (1868), overl. ’s-Gravenhage 15.12.1910, tr. ’s-Gravenhage 19.08.1868 Jan Oort, geb. ’s-Gravenhage 13.06.1842, smid, overl. ’s-Gravenhage 17.12.1919, z.v. Dirk Oort, smid, en Pieternella Verschuur.

4.                   Willem van der Wolf, geb. ’s-Gravenhage 01.05.1845; volgt [10].

5.                   Johannes van der Wolff, geb. ’s-Gravenhage xx.03.1850, overl. ’s-Gravenhage 21.06.1850|b|.

 

Noten: |a| Aasje, ‘zijnde de namen der ouders niet bekend’ (overl.akte ’s-Gravenhage 1858 no.95); |b| Johannes, vader Johannes overleden (overl.akte ’s-Gravenhage 1850 no.852); |c| moeder Aasje (overl.akte ’s-Gravenhage 1915 no.3489).

 

[22]

[23] Derkje Roetink, geb. Zwolle ca. 1796/1798, braaister (1824,1839), overl. Zwolle 09.08.1858, d.v. Christiaan Roetink (ca.1755-1823) en Clazina Alberts, ook Klasina Albers.

Kinderen:

1.                   levenloze dochter, Zwolle 05.11.1818.

2.                   Christiaan Roetink, geb. Zwolle xx.05.1820, overl. Zwolle 04.07.1820.

3.                   Engelaar Beernink, geb. Zwolle 06.01.1824|a|, turfdrager (1844), arbeider (1856), metselaar (1879), overl. Zwolle 03.12.1879, tr. 1e Zwolle 14.11.1844 Neeltje Doorn, geb. Zwolle 17.04.1822, overl. Zwolle 01.05.1856, d.v. Egbert  Doorn en Johanna Knape, groentenverkoopster (1844); tr. 2e Zwolle 04.09.1856 Derkien Johanna Maria Spijkerman, geb. Zwolle 14.09.1828, dienstmeid (1856), overl. Zwolle 10.01.1894, d.v. Jannes Spijkerman, brouwersknecht, en Jacoba Machiels.

4.                   Christiaan Roetink, geb. ca. 1826, overl. Zwolle 29.08.1839.

5.                   Clasina Roetink, geb. ca. 1829, overl. Zwolle 06.05.1833.

6.                   Berendina Roetink, geb. Zwolle 26.09.1831, overl. Zwolle 02.07.1832.

7.                   Lolkje de Vries, geb. Zwolle 19.08.1836|b|.

8.                   {?} Klasina Roetink, geb. Zwolle ca. 1838, overl. Zwolle 20.09.1842|c|.

9.                   Klasina Roetink, geb. Zwolle 15.01.1839; volgt [11].

 

Noten: |a| aangifte door Gerrit Jan Beernink, oud 33 jaar, sjouwer, ‘van welk kind de aangever erkend en verklaart vader te zijn’ (geb.akte Zwolle 1824 no.8); |b| aangifte door Johannes Douwes de Vries, oud 44 jaar, timmerman, ‘van welk kind de aangever verklaard vader te zijn’ (geb.akte Zwolle 1836 no.337); |c| Klasina, oud vier jaren, d.v. Derkje Roetink, braaister (overl.akte Zwolle 1842 no.337).

 

[24] Cornelis Berkhout, geb. Hoorn ca. 1788, smidsknecht (1811), overl. voor 1857, z.v. Pieter Berkhout en Cornelia Oortmans, doende bierkelder (1811); tr. Amsterdam 08.09.1811

[25] Anna Floor, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.02.1790, overl. na 1857, d.v. Dirk Floor en Elisabeth Moerbeek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Berkhout, geb. Amsterdam ca. 1816, naaister (1851), tr. Amsterdam 01.10.1851 Arend Geugies, geb. Amsterdam 25.10.1817, mattenmaker (1838,1857), overl. voor 1879, z.v. Arend Geugies en Catharina de Wit.
     AG tr. 1e Amsterdam 10.01.1838 Susanna Christina de Breuil, geb. Amsterdam ca. 1818, naaister (1838), overl. voor 1844, d.v. Paul du Breuil en Gesina Bernardina Ruckerfeld; tr. 2e Amsterdam17.07.1844 Heelena Clasina van Zweeden, geb. Middelburg ca. 1809, overl. voor 1851, d.v. Adriaanvan Zweeden en Wilhelmina Frederica Boone.

2.                   Pieter Berkhoud, geb. Amsterdam 03.03.1822, smidsknecht, tr. Amsterdam 13.02.1856 Marritje de Haas, geb. Sloten ca. 1817, werkster, d.v. Hendrik de Haas en Jaapje Hoogland.
     MdH tr. 1e Amsterdam 31.01.1838 Arie van Campen, geb. Amsterdam ca. 1813, sjouwer, overl. voor 1856, z.v. Arie van Campen, sjouwer, en Maria Leempoel.

3.                   Dirk Berkhout, geb. Amsterdam 21.08.1826; volgt [12].

 

[26] Joannes Petrus Muntenaar, ged. Bergen op Zoom (rk) 10.05.1801, kleermaker (1821), aanspreker (1857), kleermaker (1862), overl. na 1866, z.v. Joannes Franciscus Muntenaar, uit Maastricht, kleermaker, en Catharina Gerarda Mol, uit Hoorn; tr. Amsterdam 14.11.1821

[27] Maria Varenhorst, geb. Amsterdam 10.07.1793, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 19.07.1793, naaister (1821), overl. voor 1857, d.v. Hendrik Varenhorst en Trijnie Schulke, baker (1821).

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Muntenaar, geb. Amsterdam 06.07.1829; volgt [13].

2.                   Maria Catharina Hendrina Muntenaar, geb. Amsterdam 04.10.1835, dienstbaar (1866), overl. voor 1907, tr. Amsterdam 08.08.1866 Frederik Wilhelm Louw, geb. Amsterdam 10.01.1839, werkman, overl. Overveen (Bloemendaal) 07.08.1907, z.v. Johan Jacob Louw en Anna Hendrica Wagener.

3.                   Johannes Franciscus Muntenaar, geb. Amsterdam 05.11.1837, letterzetter (1862,1866), overl. Alkmaar 07.01.1914, tr. Amsterdam 06.08.1862 Maria Elisabeth Pothof, geb. Amsterdam 03.09.1825, dienstbaar (1862), d.v. Hendrik Philip Pothof en Maria Elisabeth Haarmeijer.

 

[28] Simon Johannes Polak, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 29.01.1797, schildersknecht (1823), overl. voor 1859, z.v. Abraham Bernardus Polak en Geertruij Martens, schoonmaakster (1823); tr. Amsterdam 11.06.1823

[29] Catharina Hamel, geb. Bürgel|a| ca. 1793, dienstbode (1823), overl. voor 1859, d.v. Conrad Hamel en Margaretha Schmid.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Wilhelmina Polak, geb. Amsterdam 06.12.1827, dienstbode (1856), overl. Amsterdam 16.10.1914, tr. Amsterdam 07.05.1856 Johan Heinrich Tepe, geb. Amsterdam 28.05.1833, barbier (1856), kapper (1902), coiffeur (1916), overl. na 1916, z.v. Johan Heinrich Tepe, suikerbakker, en Jansje Buijs.

2.                   Willempje Polak, geb. Amsterdam 18.02.1830, dienstbode (1857), overl. na 1891, tr. Amsterdam 06.05.1857 Johannes Jacob Schulze, geb. Nieuwer-Amstel 07.04.1833, vleeshouwer (1857), koopman (1866), vleeshouwer (1881,1891), overl. na 1891, z.v. Ludwig Schulze en Johanna Elisabeth de Boer.

3.                   Abraham Bernardus Polak, geb. Amsterdam 02.02.1832, sigarenmaker (1856,1859), tabakswerker (1866), sigarenmaker (1888), werkman (1888), tr. Amsterdam 21.05.1856 Dirkje van den Bergh, geb. Weesp ca. 1833, d.v. Abraham van den Bergh en Neeltje van Walen.

4.                   Franciscus Johannes Polak, geb. Amsterdam 05.08.1834; volgt [14].

5.                   Christina Maria Polak, geb. Amsterdam xx.03.1838, dienstbaar (1865), tr. Amsterdam 08.11.1865 Johann Christiaan Kröner, geb. Amsterdam ca. 1837, werkman, z.v. Johann Hermann Conrad Kröner en Hendrika Stroorman.

 

Noten: |a| destijds in Keur-Hessen, nu Stadtteil van Offenbach am Main, Bundesland Hessen.

 

[30] Wilhelm Reichert, geb. Alsheim|a| ca. 1790, broodbakker, overl. voor 1851, z.v. Heinrich Carl Reichert en Anna Maria Weber; tr. Amsterdam 24.05.1820

[31] Aaltje Willemsen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.01.1781, overl. voor 1851, d.v. Jan Willemsen, doodgraversknecht (1820), en Grietje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Carel Reichert, geb. Amsterdam 30.01.1821, zeeman, tr. Amsterdam 03.09.1851 Maria Wouters, geb. Amsterdam ca. 1822, dienstbaar (1851), d.v. Hendrik Wouters en Johanna Geertruij Ziemers.

2.                   Elisabeth Reichert, geb. Amsterdam 30.10.1825; volgt [15].

 

Noten: |a| destijds in Keur-Hessen, nu in Bundesland Rheinland-Pfalz.

 


Bijlage A

 

[32] Johannes Pieterse Louwerier, Jan, tr.

[33] Apolonia Romberg, geb. Rotterdam xx.04.1765, overl. Rotterdam 12.11.1831, d.v. Dirk Romberg en Maria van der Velden; otr. 1e Rotterdam 21.10.1787|a|, tr. Rotterdam 06.11.1787 Pieter van der Graaff, w.s. begr. Hillegersberg 21.01.1796.

Uit dit huwelijk van der Graaff-Romberg:

1.                   Hermanis van der Graaff, ged. Rotterdam 04.08.1793.

Uit het huwelijk Louwerier-Romberg:

2.                   Dirk Louwerier, ged. Rotterdam 10.11.1803, overl. Rotterdam 15.09.1853, tr. Rotterdam 14.08.1833 Apollonia Heijl, ged. Hooge en Lage Zwaluwe 20.07.1806, overl. Rotterdam 02.04.1885, d.v. Willem Heijl en Magcheltje Stall.

3.                   Johannes Louwerier, ged. Rotterdam 06.02.1806; volgt [16].

4.                   Adriana Louwerier, ged. Rotterdam 03.03.1808.

 

Noten: |a| bruid Rombergen.

 


terug