Pieter Wilhelm Hemker (1941-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het CWI.

 

De kwartierstaat kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van D. Welsink. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Pieter Wilhelm Hemker, Piet, geb. ’s-Gravenhage 22.11.1941, doctoraal examen wiskunde Amsterdam UvA 1971|a|, promotie Amsterdam UvA 16.03.1977|b|, medewerker CWI, hoogleraar Amsterdam UvA (1989-2006), RNL 2006, overl. Amsterdam 27.05.2019.
– Levensbericht: nl.wikipedia
 
Noten: |a| NRC Handelsblad 12.05.1971; |b| proefschrift: A numerical study of stiff two-point boundary problems; promotor: Th.J. Dekker (1927).

 

[2] Christiaan Wilhelm Hemker, geb. Amsterdam 29.06.1911, doctoraalexamen Amsterdam VU 1978, promotie Maastricht 04.12.1981|d|, werkman Rijkstelegraaf, instrumentmaker Rijkstelefoon, elektrotechnicus, overl. Denia 28.09.2000; tr. 2e Amsterdam 10.11.1969 Trientje Stadman, geb. Amsterdam 27.01.1926|e|, overl. na 1985, d.v. Hendrik Stadman (1894-1985), commies rijksbelastingen (1924), en Grietje Hamminga (1897-1981); tr. Amsterdam 26.10.1933|c|
[3] Klazina Johanna Nanninga, geb. Amsterdam 12.01.1908, overl. Amsterdam 16.12.1966, begr..

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Pieter Wilhelm Hemker, geb. ’s-Gravenhage 22.11.1941|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Haagsche courant 24.11.1941 (K.J. Hemker geb. Nanninga, z.); |c| Algemeen Handelsblad 27.10.1933; |d| proefschrift: De ontdekking van prothrombine; promotor: H.C. Hemker (1934); |e| Nieuwsblad van het Noorden 30.01.1926.

 

[4] Hendrik Coenraad Hemker, geb. Amsterdam 05.02.1882, banketbakker (1906), schilder (1910), overl. Amsterdam 09.02.1970, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 13.02.1970, tr. Baarn 12.05.1910

[5] Christina Wilhelmina Elisabeth Johanna Hemker, geb. Amsterdam 20.07.1874, overl. Amsterdam 22.09.1962, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 26.09.1962.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Wilhelm Hemker, geb. Amsterdam 29.06.1911; volgt [2].

2.                   Hendrika Christina Hemker, geb. Amsterdam 29.07.1913, lerares N.O., tr. Amsterdam 17.04.1941 Jan Klaas Paling, geb. Amsterdam 01.08.1913.

3.                   Anna Maria Elisabeth Hemker, geb. Amsterdam 19.05.1917, huishoudkundige, overl. Apeldoorn (Juliana Ziekenhuis) 18.05.1959, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 22.05.1959.

 

[6] Pieter Nanninga, geb. Groningen 02.02.1878, spiegelmaker (1900), tramconducteur (1928,1929), overl. Amsterdam 14.05.1940, tr. Amsterdam 22.11.1900

[7] Johanna Goedhart, geb. Huizen 11.09.1876, overl. Amsterdam 30.03.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jacobus Nanninga, geb. Amsterdam 26.02.1902, kantoorbediende, tr. Zaandam 08.08.1929 Grietje Catharina Huizinga, geb. Amsterdam 07.02.1905, d.v. Anne Johannes Huizinga en Geertje Gons, winkelierster (1929).

2.                   Pieter Nanninga, geb. Rotterdam 09.04.1905, kantoorbediende, tr. Amsterdam 23.08.1928 Trijntje Geertruida Zwiep, geb. Enkhuizen 03.01.1905, d.v. Simon Zwiep en Geertruida Koopen.

3.                   Klazina Johanna Nanninga, geb. Amsterdam 12.08.1908; volgt [3].

 

[8] Carl Friedrich Hemker, geb. Amsterdam 17.05.1849, bakker, overl. Baarn 24.06.1909, tr. Amsterdam 15.05.1872

[9] Maria Anna Flotman, geb. Amsterdam 20.06.1849, dienstbaar (1872), overl. tussen 1910 en 1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Christina Elisabeth Hemker, geb. Amsterdam 17.02.1873, tr. Amsterdam 01.12.1898 Cornelis Elias Stark, geb. Leiden 08.06.1874, automobilenmaker, z.v. Elias Stark, apotheker (1874), tandmeester (1898), en Maria Simonetta Gerardina Tielenius Kruijthoff.

2.                   Anna Elisabeth Hemker, geb. Amsterdam 14.08.1874, overl. Amsterdam 23.11.1970, tr. Amsterdam 18.06.1925 Christian Leibbrandt, geb. Amsterdam 03.08.1868, schilder (1897), winkelier (1925), overl. Amsterdam 22.09.1941, begr. Amsterdam (Bpl. Te Vraag) 26.09.1941, z.v. Johann Gottfried Leibbrandt en Jansje Lieneke.
     CL tr. 1e Amsterdam 30.12.1897 Wilhelmina Elizabeth de Jager, geb. Haarlem 27.02.1873, overl. voor 1925, d.v. Christoffel de Jager en Anna Maria Horeman.

3.                   Martha Hemker, geb. Amsterdam 03.07.1876, overl. Amsterdam 15.10.1889.

4.                   Carl Friedrich Hemker, geb. Amsterdam 13.10.1877, bakker, overl. Castricum 08.04.1953, tr. Amsterdam 13.06.1901 Grietje Mens, geb. Enkhuizen 06.07.1873, overl. Amsterdam 01.02.1962d.v. Johannes Mens, schuitenvoerdrer, en Wilhelmina Jaring.

5.                   Hendrik Coenraad Hemker, geb. Amsterdam 05.02.1882; volgt [4].

6.                   Johannes Hemker, geb. Amsterdam 08.06.1883, cacaowerker (1906), bediende (1910), overl.Amsterdam 07.11.1918, tr. Amsterdam 14.06.1906 Hendrika Elisabeth Warning, geb. Amsterdam 13.02.1883, overl. Amsterdam 18.10.1964, d.v. Herman Arend Warning, schoenmaker, en Wilhelmina Johanna Bunink.

7.                   Christina Elisabeth Hemker, geb. Amsterdam 08.10.1884, tr. Baarn 05.06.1913 Antonius Leonardus Johannes Zimmerman, geb. Amsterdam 05.08.1885, overl. Amsterdam 25.04.1950, z.v. Jan Willem Zimmerman en Wilhelmina Antonia Koetzier.

8.                   Andreas Hemker, geb. Amsterdam 02.02.1886, bakker (1910), portier (1925), overl. Amsterdam 17.04.1958, tr. 1e Amsterdam 03.05.1933 Fransina Schiltmeijer, geb. Amsterdam 20.01.1888, overl. Amsterdam 25.06.1942; tr. 2e Amsterdam 17.03.1943 Maria Wilhelmina Roost, geb. Scherpenzeel 12.10.1891, overl. Amsterdam 03.12.1975.

9.                   Louise Catharina Hemker, geb. Amsterdam 06.10.1887, overl. Baarn 03.01.1954, tr. Nijkerk 14.04.1915 Marten van den Bor, geb. Holk (Nijkerk) 05.07.1886, koopman, overl. De Bilt 22.05.1967, z.v. Hendrikus van den Bor, koopman, en Elbertje van de Vlag.
     MvdB tr. 2e Alderdiena Doff, geb. Ten Post (Ten Boer) 22.09.1902, d.v. Jan Doff en Alderdiena Kuipers.

 

[10] Christiaan Wilhelm Hemker, geb. Amsterdam 23.07.1840, rijtuigschilder, overl. Amsterdam xx.11.1920, tr. Amsterdam 03.08.1871

[11] Johanna Maria Elisabeth Teepken, geb. Amsterdam 27.11.1852, overl. Amsterdam 03.12.1921, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 07.12.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Hemker, geb. Amsterdam 19.05.1872.

2.                   Christina Wilhelmina Elisabeth Johanna Hemker, geb. Amsterdam 20.07.1874; volgt [5].

3.                   Christiaan Wilhelm Hemker, geb. Amsterdam 20.05.1883, overl. Amsterdam 22.01.1890.

 

[12] Gerrit Jacobus Nanninga, geb. Groningen 19.02.1847, spiegelmaker (1872,1873), lijstentrekker (1875,1878), spiegelmaker (1895,1900), lijstenmaker (1905), overl. na 1905, tr. Groningen 24.11.1872

[13] Klaassien Spijs, geb. Groningen 09.02.1846, dienstmeid (1872), overl. na 1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Nanninga, geb. Groningen 16.04.1873, tr. Amsterdam 24.11.1897 Jan Stemmer, geb. Franeker 08.07.1874, matroos, overl. Amsterdam 14.11.1955, z.v. Hendrik Willems Stemmer, schipper (1874), bootwerker (1897), en Elisabeth  Tatje.

2.                   Grietje Nanninga, geb. Groningen 24.11.1875, overl. Amsterdam 09.11.1936, tr. Amsterdam 13.06.1895 Jan Antonie Bouquet, geb. Amsterdam 08.03.1867, smid, overl. Amsterdam 29.05.1941, z.v. Hendricus Franciscus Bouquet, smid, en Maria Terhaar.

3.                   Pieter Nanninga, geb. Groningen 02.02.1878|a|; volgt [6].

4.                   Johannes Nanninga, geb. Groningen 02.02.1878|b|.

5.                   Johanna Frederika Nanninga, geb. Amsterdam 16.01.1884, overl. Groningen 06.05.1959|c|, tr. Amsterdam 09.11.1905 Gerardus Boekhoven, geb. Amsterdam ca. 1878, steendrukker, overl. Winaschoten 10.09.1965, z.v. Gerardus Boekhoven en Catharina Cornelia Stegeman.

 

Noten: |a| geboren des namiddags te twee uur (akte no.200); |b| geboren des namiddags te half drie uur (akte no.201); |c| moeder Spijt (overl.akte Groningen 1959 no.812).

 

[14] Pieter Goedhart, geb. Muiden 05.01.1848, scheepstimmermansknecht (1871), scheepstimmerman (1882,1886), houtzager (1894), timmerman (1900), werkman (1905), scheepmaker (1905), timmerman (1906), houtzager (1908,1913), scheepstimmerman (1914), overl. Amsterdam 20.05.1940; tr. 2e Sloten (NH) 02.11.1894 Neeltje de Graaf, geb. Wieringerwaard 06.07.1869, overl. Amsterdam 09.03.1944, d.v. Cornelis de Graaf en Maartje Bakker; tr. 1e Huizen 03.09.1871

[15] Willemina Josina Kooij, geb. Huizen 13.10.1849, overl. Amsterdam 24.02.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Marretje Goedhart, geb. Huizen ca. 1874, tr. Huizen 12.02.1898 Gerrit Visser, geb. Huizen ca. 1875, kaasventer, z.v. Cornelis Visser, kaasventer, en Jaapje Scholten.

3.                   Machteltje Goedhart, geb. Huizen 27.02.1875, tr. Amsterdam 13.03.1902 Jan Buning, geb. Eelde 18.06.1869, bakker, overl. Amsterdam 25.04.1908, z.v. Willem Buning, arbeider, en Lammechien Hindriks.
     JB tr. 1e Amsterdam 02.11.1893 Elisabeth Boer, geb. Amsterdam 11.11.1863, overl. voor 1902, d.v. Nicolaas Boer en Anthonia Wijnanda van Geenhuijsen.

4.                   Johanna Goedhart, geb. Huizen 11.09.1876; volgt [7].

5.                   Aart Goedhart, geb. Huizen 07.08.1878, timmerman (1905), fabrieksarbeider (1927), tr. 1e Amsterdam 21.06.1905 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 19.02.1915, ingeschr. Amsterdam 31.05.1915) Johanna Sophia Margaretha John, geb. Amsterdam 25.07.1876, overl. Bloemendaal 08.01.1940|a|, d.v. Johan John, bootwerker, en Maria Petronella Korrell; tr. 2e Purmerend 07.03.1927 Amelia Charlotte Otto, geb. Amsterdam 07.05.1880, overl. na 1931, d.v. Carl Philip Otto, werkman, en Clasina Louisa Denis.
     ACO tr. 1e Amsterdam 03.09.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.03.1906, ingeschr. Amsterdam 24.07.1906) Friedrich Wilhelm Vondrach, geb. Amsterdam 09.04.1883, pakhuisknecht, ‘wiens bestaan of verblijf niet bekend is’ (1931), z.v. Maria Josepha Vondrach; tr. 2e Amsterdam 22.05.1907 Pieter Barneveld, geb. Rotterdam 09.07.1862, kelner, overl. voor 1927, z.v. Arend Barneveld en Rikje de Liefde.

6.                   Jannetje Goedhart, geb. Huizen 07.02.1880, overl. Amsterdam 15.03.1928, tr. Amsterdam 23.04.1914 Jacob Kooijman, geb. Wijdenes 11.07.1873, koopman, overl. Amsterdam 03.01.1955, z.v. Cornelis Kooijman en Elisabeth Kooijman.

7.                   Arie Goedhart, geb. Huizen 25.05.1881, lijstenmaker, overl. Amsterdam 14.12.1920, tr. Amsterdam 28.06.1906 Johanna Elisabeth Antonia Hoogland, geb. Amsterdam 30.06.1881, d.v. Tijmen Hoogland en Femmetje Engelhard.
     JEAH tr. 2e Amsterdam 11.08.1927 Gerrit Jan Slotboom, geb. Hengelo (Gld) 24.08.1870, timmerman, overl. Amsterdam 21.01.1939, z.v. Willem Slotboom en Harmina Aleida Koster.
     GJS tr. 1e Utrecht 03.01.1900 Wilhelmina Hageman, geb. Utrecht 25.11.1870,  overl. voor 1927, d.v. Pieter Hageman en Hendrika Roelfina van Pluuren.

8.                   Klaas Goedhart, geb. Urk 28.12.1882, stoker, overl. Amsterdam 13.09.1971, tr. Amsterdam 11.05.1905 Henderikie Rumheis, geb. Amsterdam 01.08.1882, overl. Amsterdam 22.05.1970, d.v. Dirk Hendrik Rumheis en Henderikje Deijkman.

9.                   Jacoba Goedhart, geb. Urk 22.09.1884.

10.               Dirk Goedhart, geb. Urk 27.03.1886, water- en vuurverkoper, overl. Mount Kisco (USA) 19.10.1943, tr. Amsterdam 18.11.1908 Jacoba Peggij Bergmans, geb. Amsterdam 13.04.1886, d.v. Adolph Bergmans, koetsier, en Geertruida Pijper.

11.               Aaltje Goedhart, geb. Amsterdam 14.07.1893, overl. Woerden 19.02.1968, tr. Amsterdam 21.05.1913 Gerrit de Groot, geb. Neede 30.05.1892, smid, z.v. Pieter de Groot, spoorbeambte (1892), machinist (1913), en Elizabeth Kluft.

 

Noten: |a| aangifte door een parkwachter, geen instelling vermeld (overl.akte Bloemendaal 1940 no.4).

 

[16] Carl Friedrich Hemker, geb. Burgsteinfurt 29.12.1818, (brood)bakker (1848,1876), overl. na 1898, z.v. Friedrich Hemker en Anna Catharina Huging (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 20.09.1848

[17] Christina Linz, geb. Permesens (Beieren) {?} 16.01.1814, dienstbaar (1848), overl. Amsterdam 29.11.1882|a|, d.v. Philipp Linz en Elisabetha Boland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Friedrich Hemker, geb. Amsterdam 17.05.1849; volgt [8].

2.                   M.M. Hemker.

3.                   Joseph Johannes Hemker, Johan(nes), geb. Amsterdam 10.05.1851, restauratiehouder, overl. Haarlem 14.05.1907, tr. Amsterdam 01.11.1883 Anna Christina Elizabeth Verwer, geb. Amsterdam 25.12.1846, overl. Amsterdam 16.10.1934, d.v. Andries Verwer, tabakshandelaar, en Catharina Johanna Hockemeijer.
     ACEV tr. 2e Haarlem 08.09.1910 Anton Albertus Groot, geb. Deventer 14.03.1860, correspondent, overl. Haarlem 11.06.1912, z.v. Simon Groot, reiziger, en Johanna Sara Herman.

4.                   Maria Christiana Elisabeth Hemker, geb. Amsterdam 27.03.1854, overl. voor 1886, tr. Amsterdam 06.07.1876 Christiaan Fredrik Wixforth, geb. Amsterdam 21.06.1843, winkelbediende (1876), tapper (1886), z.v. Otto Friedrich Wixforth en Johanna Peters.
     CFW tr. 2e Amsterdam 28.01.1886 Anna Catharina Christina Wilhelmina van Deventer, geb. Zutphen 10.04.1853, d.v. Christiaan Johan Karel van Deventer, ambtenaar bij ’s rijksbelastingen, en AnnaCatharina Gerritsen.

 

Noten: |a| Maria Christina Elisabeth Lintz (annonce collectie CBG).

 

[18] Coenraad Hendrik Flotman, geb. Amsterdam 23.06.1822, letterzetter (1842,1883), boekbinder (1887), overl. Amsterdam 11.01.1888, z.v. Coenraad Hendrik Flotman, suikerbakker, en Neeltje Schreuder; tr. Amsterdam 23.02.1842

[19] Maria van den Aakster, geb. Haarlem 30.07.1820, overl. tussen 1888 en 1910, d.v. Jan van den Aakster, werkman (1820), tuinman (1842), en Anna Jansse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Coenraad Hendrik Flotman, geb. Amsterdam 12.07.1842, smid, tr. 1e Amsterdam 09.05.1866 Trijntje Dirks, geb. Purmerend ca. 1835, dienstbaar (1866), overl. Amsterdam 10.03.1887, d.v. Bouke Dirks en Sieuwke Gerrits; tr. 2e Amsterdam 14.09.1887 Cornelia Johanna Snor, geb. Amsterdam 08.01.1851, d.v. Antje Snor.

2.                   Jan Hendrik Flotman, geb. Amsterdam 06.06.1844, smidsknecht (1865), smid (1887), tr. Amsterdam 08.11.1865 Cornelia Wilhelmina Vinke, geb. Amsterdam xx.02.1844, dienstbaar (1865), d.v. Cornelis Vinke en Willemijntje Groen.

3.                   Maria Anna Flotman, geb. Amsterdam 20.06.1849; volgt [9].

4.                   Anna Elisabeth Flotman, geb. Amsterdam 26.12.1851, strijkster (1881), tr. Amsterdam 16.03.1881 Engbert Harmelink, geb. Veldwijk (Vorden) 21.11.1854, timmerman, z.v. Engbert Harmelink, timmerman, en Johanna Hamer.

5.                   Jacobus Flotman, geb. Amsterdam 23.07.1854, hoefsmid (1876,1910), overl. Hoorn 10.07.1915, tr. 1e Amsterdam 27.09.1876 Maria Clara Boekhoff, geb. Amsterdam 14.05.1853, overl. voor 1910, d.v. Willem Boekhoff, schilder, en Clasina Geertruida Poppelbaum; tr. 2e Amsterdam 08.12.1910 Petronella Oostmeijer, geb. Leeuwarden 19.04.1860, overl. Amsterdam 25.07.1939, d.v. Adolf Oostmeijer, kleermaker, en Neeltje Marina de Waal, dameskleermaakster (1878).
     PO tr. 1e Leeuwarden 06.03.1878 Jan Stephanus Lamers, geb. Hoorn ca. 1852, stafmuzikant bij het eerste regiment infanterie, overl. Amsterdam 28.04.1903, z.v. Jan Jacob Lamers en Hendrika de Boer.
     JSL tr. 1e Leeuwarden 03.07.1875|b| Hijke Weber, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 24.07.1850|a|, overl. Leeuwarden 11.01.1876, d.v. Jan Weber, arbeider (1850), en Janke Jacobs Feenstra.

6.                   Antonius Hendricus Flotman, geb. Amsterdam 14.03.1857, hoefsmid (1883), smid (1887), tr. Amsterdam 10.01.1883 Jacoba Klabou, geb. Haarlem 26.06.1856, d.v. Jan Klabou, werkman (1856), turfdrager (1883), en Alida Miseri.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Oeges Tuinstra, de vader ‘thans verblijf houdende in de Stichtingen der Maatschappij van Weldadigheid’ (geb.akte Leeuwarderadeel 1850 fol.061v); |b| de vader v/d bruid ‘tijdelijk verblijvende in het rijksgesticht te Veenhuizen en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende bij behoorlijk geregistreerde notariële akte’ (huw.akte Leeuwarden 1875 no.151).

 

[20] Wilhelm Hemker, geb. Burgsteinfurt ca. 1808, overl. tussen 1870 en 1878, z.v. Fritz Hemker en Anna Maria Elisabeth de Junge (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 14.05.1834

[21] Christina Osterkamp, geb. Burgsteinfurt ca. 1801, dienstbaar (1834), overl. voor 1863, d.v. Gerd Osterkamp en Enne Schnieder.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Christina Hemker, geb. Amsterdam 20.10.1838, overl. na 1904, tr. Amsterdam 08.07.1863 Gerrit van der Mark, geb. Amsterdam 10.09.1836, schuitenvoerder, overl. voor 1895, z.v. Pieter van der Mark, schuitenvoerder, en Zibrig Santvoort.

2.                   Christiaan Wilhelm Hemker, geb. Amsterdam 23.07.1840; volgt [10].

3.                   Christian Friederich Hemker, geb. Amsterdam 01.09.1842, tr. Amsterdam 05.01.1870 Antje Hilke, geb. Amsterdam 10.01.1846, d.v. Johann Heinrich Hilke, winkelier, en Antje Hassel.

4.                   Anna Christina Hemker, geb. Amsterdam 20.07.1844, naaister (1878), tr. Amsterdam 12.09.1878 Petrus Johannes Versantvoort, geb. Amsterdam 12.04.1846, pakhuisknecht, z.v. Antonius Versantvoort en Wilhelmina Freezen.

 

[22] Johannes Teepken, geb.Amsterdam 06.06.1801, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 11.06.1801, militair (1822), kantoorbediende (1840), overl. Amsterdam 23.12.1877, z.v. Johannes Teepken en Maria Clasina van der Bom; tr. 1e Amsterdam 19.02.1823 Elisabeth Schuling, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 13.01.1796, naaister (1823), overl. voor 1840, d.v. Jan Schuling, aanspreker (1823), en Elisabeth Beuringe; tr. 2e Amsterdam 20.05.1840

[23] Anna Maria Elisabeth Hemker, geb. Burgsteinfurt 04.08.1811, overl. Amsterdam 24.04.1878, d.v. Fritz Hemker en Anna Maria Elisabeth de Junge (zie Bijlage A).

Uit het huwelijk Teepken-Hemker:

1.                   Johanna Maria Elisabeth Teepken, geb. Amsterdam 27.11.1852; volgt [11].

 

[24] Pieter Gerrits Nanninga, geb. Zuidhorn 02.06.1812, varensgezel (1845), schippersknecht (1847), arbeider (1848), conducteur (1849), overl. Groningen 18.02.1849, z.v. Gerrit Nanninga, arbeider, en Aaltje Jans Vrieso, arbeidster; tr. Ten Boer 16.07.1845

[25] Grietje Freerks Hoving, geb. Ten Boer ca. 1815, overl. Groningen 21.07.1866, d.v. Freerk Harms Hoving, kleermaker, en Hindrikje Sjoerts van der Veen; tr. 2e Groningen 30.12.1849 Geert Tonnis Oldenborger, geb. Groningen 24.12.1820, voermansknecht (1844,1853), arbeider (1856,1874), overl. Groningen 28.01.1874, z.v. Harm Geerts Oldenborger, schipper, en Grietje Jans Louwrens.

     GTO tr. 1e Groningen 02.06.1844 Herina Havinga, geb. Groningen 31.08.1818, dienstmeid (1844), overl. Groningen 19.08.1849, d.v. Harm Havinga, voermansknecht, en Marchien Stoffers; tr. 3e Hilletta Metus, geb. Schiermonnikoog 08.10.1831, overl. Groningen 02.11.1875, d.v. Edzo Jans Metus, zeeman, en Grietje Joukes Visser.

Kind van Grietje (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Frederik Nanninga, geb. Ten Boer 26.06.1845, buitenvaarder (1874), bemanningslid van het stoomschip Deucalion van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan, overl. (verdronken op zee) 04.09.1893|a|, tr. Groningen 23.08.1874 Johanna van Steijn, geb. Leiden 11.09.1843, overl. Groningen 16.11.1913, d.v. Arnoldus van Steijn, smid, en Johanna van Engelen.

Uit het huwelijk Nanninga-Hoving:

2.                   Gerrit Jacobus Nanninga, geb. Groningen 19.02.1847; volgt [12].

3.                   Harmannus Nanninga, geb. Groningen 15.05.1848.

Uit het huwelijk Oldenborger-Hoving:

4.                   Jan Oldenborger, geb. Groningen 25.09.1850.

5.                   Paul Hindrik Oldenborger, geb. Groningen 24.09.1853, buitenvaarder (1876), schipper (1883), overl. Groningen 08.08.1883, tr. Groningen 24.12.1876 Elisabeth Cornelia Theresia van Stein, geb. Deventer 30.07.1850, overl. Groningen 16.02.1942, d.v. Arnoldus van Stein, smid, en Johanna van Engelen.

6.                   Hinderika Oldenborger, geb. Groningen 17.03.1856, overl. Groningen 04.12.1856.

7.                   Geert Oldenborger, geb. Groningen 17.10.1857, overl. Groningen 09.01.1859.

 

Noten: |a| op 36°35' NB 13°46' OL {=Middellandse Zee bij Malta}, aangifte door de gezagvoerder te Port Said 09.09.1893 (overl.akte Groningen 25.09.1893 no.954).

 

[26] Johannes Spijs, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 08.12.1793, timmermansknecht (1813), boekdrukkersknecht (1816,1829), boekdrukker (1840), boekdrukkersknecht (1842,1866), tapper (1871), winkelier (1872), overl. Groningen 15.03.1874, z.v. Johannes Spijs, boekdrukkersknecht (1813,1840), en Annegien Swank; tr. 1e Groningen 03.10.1813 Margien Martens, ged. Groningen (Martinikerk) 07.02.1794, naaister (1840), overl. Groningen 11.09.1840|b|, d.v. Garbrand Martens, schipper, en Henderika Claassen; tr. Groningen 06.12.1840

[27] Kornelia la Crooi, geb. Groningen 10.05.1814, naaister (1840), winkelierster (1899), overl. Groningen 03.12.1899, d.v. Dominicus la Crooi en Anna Kools.

Uit het huwelijk Johannes-Margien (vader Spies, moeder Marchien Gerbrands Stollinga):

1.                   Annechien Spies, geb. Groningen 17.01.1816, overl. Assen 18.01.1850, tr. Assen 08.05.1842 Hendrik Lugt, geb. Assen 24.10.1819, arbeider, z.v. Geert Hendriks Lugt, arbeider, en Hilligje Hendriks.

2.                   Gerbrand Martens Stollinga Spies, geb. Groningen 14.04.1818, letterzetter, overl. Groningen 08.05.1866.

3.                   Johannes Spies, geb. Groningen 02.06.1823, kleermaker, overl. Groningen 22.12.1881, tr. Groningen 16.06.1850 Grietje Wolters, geb. Groningen 09.08.1819, overl. Groningen 31.01.1893, d.v. Johannes Wolters, scheepstimmerman, en Marchien Christiaans.

4.                   Jozina Spies, geb. Groningen 08.02.1829, tr. Groningen 15.07.1852 Jan van Oosten, geb. Leek 05.11.1826, borstelmaker, z.v. Arent van Oosten, schipper, en Klaasje Jaanekes, baker.

Uit het huwelijk Spijs-la Crooi:

5.                   Annegien Spijs, geb. Groningen 24.05.1842, overl. Haarlem 11.02.1915, tr. 1e Groningen 13.07.1862 Christiaan Nöteboom, geb. Landschaftspolder (Ambt Weener in Hannover)|a| ca. 1832, wagenmakersknecht, overl. Haarlem 11.11.1887, z.v. Christoffer Nöteboom, tuinier, en Talle Harms; tr. 2e Haarlem 20.05.1891 Wilhelm Joan Maximilian Brinkmann, geb. Munster ca. 1838/1839, (huis)schilder, overl. Haarlem 06.03.1914, z.v. Bernard Heinrich Brinkmann en Maria Josephina Catharina Peine.
     WJMB tr. 1e voor 1872 Gerretje van den Berg, geb. Weesp ca. 1841, overl. Haarlem 22.03.1890, d.v. Jan Fredrik van den Berg en Marretje voor den Haak.

6.                   Dominicus Spijs, geb. Groningen 05.08.1844, overl. Groningen 05.06.1846.

7.                   Klaassien Spijs, geb. Groningen 09.02.1846; volgt [13].

8.                   Johanna Spijs, geb. Groningen 26.08.1848, overl. Groningen 02.04.1932, tr. Groningen 07.09.1871 Bernardus Louwerens, geb. Martenshoek (Hoogezand) 18.08.1847, arbeider, overl. Groningen 14.06.1926,  z.v. Jan Jans Louwerens, schipper, en Maria Jans Uil.

9.                   Domina Josina Spijs, geb. Groningen 22.02.1851, overl. Groningen 12.09.1854.

10.               Dominica Spijs, geb. Groningen 13.01.1856, overl. Groningen 16.01.1856.

 

Noten: |a| nu in Gemeinde Bunde, Landkreis Leer, Region Rheiderland, Bundesland Niedersachsen; |b| Stallinga, e.v. Spies (overl.akte Groningen 1840 no.650).

 

[28] Arie Goedhart, geb. Weesp ca. 1813, scheepstimmerman (1847,1871,1880), overl. Huizen 26.09.1889, z.v. Pieter Goedhart en Johanna Moolhuijsen; tr. Weesp 20.05.1847

[29] Marretje Karssemeijer, geb. Loosdrecht ca. 1820/1821, dienstbaar (1847), overl. Huizen 30.03.1893, d.v. Dirk Karssemeijer, veenman, en Marretje Horst.

Uit dit huwelijk (moeder Karsemeijer):

1.                   Pieter Goedhart, geb. Muiden ca. 1848; volgt [14].

2.                   Dirk Goedhart, geb. Muiden ca. 1852, zeilmaker, overl. Huizen 05.01.1935, tr. Huizen 04.09.1880 Jannetje Slokker, geb. Huizen ca. 1855, overl. Huizen 04.12.1918, d.v. Jan Gerritsz Slokker, Koopman, en Jannetje Ridder.

3.                   Jannetje Goedhart, geb. Muiden ca. 1861, overl. Rijswijk 26.02.1945, tr. Huizen 14.11.1885 Oebele van der Werf, geb. Nijehaske (Haskerland) 20.03.1859, scheepstimmerman, overl. Rijswijk 15.04.1933, z.v. Jan Oebeles van der Werf, scheepstimmerknecht (1859), scheepstimmerman (1885), en Janke Ruurds Bakker.

 

[30] Aart Kooij, geb. Huizen ca. 1816, werkman, overl. Huizen 15.12.1864, z.v. Klaas Kooij en Aaltje Vos; tr. Huizen 08.08.1847

[31] Magteltje Vos, geb. Huizen ca. 1816, winkelierster (1871), overl. Huizen 16.08.1874, d.v. Jacob Vos, taander, en Willemina Josina Deetman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Josina Kooij, geb. Huizen 13.10.1849; volgt [15].

 


Bijlage A

 

[32] Friedrich Hemker, overl. (Burgsteinfurt) voor 1848, tr.

[33] Anna Catharina Huging, overl. (Burgsteinfurt) na 1851.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Friedrich Hemker, geb. Burgsteinfurt|a| 29.12.1818; volgt [16].

2.                   Juliane Hemker, geb. Burgsteinfurt 16.07.1824, tr. Amsterdam 10.12.1851 Simon Wilhelm Leopold Held, geb. Brunstorf (Lippe) {?} 04.01.1820, suikerbakker, z.v. Johann Friedrich Held en Sophie Dusterneck, landbouwster (1851).

 

Noten: |a| nu een Ortsteil van Steinfurt, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[40] Fritz Hemker, overl. voor 1834, tr.

[41] Anna Maria Elisabeth de Junge, overl. voor 1834.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Hemker, geb. Burgsteinfurt ca. 1808; volgt [20].

2.                   Anna Maria Elisabeth Hemker, geb. Burgsteinfurt 04.08.1811; volgt [23].

 

[46] = [40]

[47] = [41]

 


terug