David van Dantzig (1900-1959)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het CWI.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien maart 2020)

 


 

[1] David van Dantzig, geb. Amsterdam 23.09.1900, examen MO akte K1 (Wiskunde) 1921|a|, examen MO akte K2 (Theoretische en toegepaste mechanica, kennis van werktuigen en technologie) ’s-Gravenhage 24.10.1923|b|, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde Amsterdam GU 1924|c|, doctoraalexamen wis- en natuurkunde (hoofdvak wiskunde) Amsterdam GU 1925|d|, promotie Groningen 27.03.1931|e|, lector Delft (1932-1938), hoogleraar Delft (1938-1941), hoogleraar Amsterdam UvA (1946-1959), lid KNAW 1949, overl. Amsterdam 22.07.1959, crem. 25.07.1959, tr. 27.03.1929 Elisabeth Mathilde Stumpfrock, Else, geb. Frankfort am Main 24.04.1902, d.v. Emil Carl Wilhelm Stumpfrock en Mathilde Vohrmann.
 

– Levensberichten DvD: en.wikipedia * nl.wikipedia * Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundige (BWNW) * KNAW * Nieuw Archief voor Wiskunde * Mathshistory

 

Noten: |a| Haagsche courant 28.10.1921; |b| De Maasbode 26.10.1923; |c| De Tijd 09.07.1924; |d| Algemeen Handelsblad 17.12.1925; |e| proefschrift: Studiën over topologische algebra; promotor: B.L. van der Waerden (1903-1996).

 

[2] Abraham van Dantzig, geb. ’s-Gravenhage 28.04.1872, koopman, boekhouder; tr. 2e Frankurt am Main 11.07.1924 Elisebethe Bauer, geb. Hammelbach|a| 06.02.1889; tr. Rotterdam 24.08.1899
[3] Bertha de Kadt, geb. Oss 28.02.1869, overl. Amsterdam 30.10.1920, begr. Muiderberg 01.11.1920.

Uit het huwelijk van Dantzig-de Kadt:

1.                   David van Dantzig, geb. Amsterdam 23.09.1900; volgt [1].

2.                   Siegfried van Dantzig, geb. Amsterdam 02.10.1902, overl. Amsterdam 08.04.1903.

3.                   Marijn van Dantzig, geb. Amsterdam 08.12.1904, tr. Rotterdam 23.12.1936 Hildegarde Herrmann, geb. Niederzerf ca. 1914, d.v. Sijlve Herrmann en Lina Marx.

Uit het huwelijk van Dantzig-Bauer:

4.                   Anne Marie van Dantzig.

 

Noten: |a| nu in dorp in Grasellenbach, Bundesland Hessen.

 

[4] David van Dantzig, geb. Leiden 16.03.1846, vleeshouwer (1870), bediende, overl. Gouda 08.12.1931, tr. Groningen 09.06.1870

[5] Sophia Graveur, geb. Groningen 22.04.1844, overl. Gouda 14.10.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham van Dantzig, geb. ’s-Gravenhage 28.04.1872; volgt [2].

2.                   Albert Joseph van Dantzig, geb. Amsterdam 08.11.1884, overl. Auschwitz 15.10.1942|a|, tr. Rotterdam 04.01.1912 Hermina Cato van Dantzig, geb. Rotterdam 22.11.1879, overl. Auschwitz 15.10.1942|b|, d.v. Joseph van Dantzig (1841-) en Hanne van Gelder.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 15.10.1950 fol.v4-068v; |b| overl.akte Rotterdam 15.10.1950 fol.v4-069.

 

[6] Israel de Kadt, geb. Oss 30.04.1818, koopman (1861,1869), overl. Oss 14.02.1881, tr. Oss 31.05.1861

[7] Maria van Leeuwen, geb. Oss 14.10.1834, overl. Rotterdam 07.12.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eva Ardina de Kadt, geb. Oss 22.03.1862, overl. Sobibor 05.03.1943|e|.

2.                   Roedolf de Kadt, geb. Oss 04.01.1864, opzichter (1892), fabrieksdirecteur (1897,1906), overl. Wassenaar 27.12.1939,  tr. Oss 26.04.1892 Eva de Kadt, geb. Oss 08.05.1869, overl. Wassenaar 15.09.1933, d.v. Salomon de Kadt en Rosetta van Os.

3.                   Sophia de Kadt, geb. Oss 25.01.1866, overl. Auschwitz 19.11.1943|f|.

4.                   Abraham de Kadt, geb. Oss 04.02.1868, fabrieksdirecteur, overl. Bussum 25.01.1951, tr. Kleef 23.02.1897|a| Pauline Michels, geb. Kleef 18.04.1876, overl. Sobibor 14.05.1943|g|, d.v. Hermann Michels, koopman, en Clara Wihl.

5.                   Bertha de Kadt, geb. Oss 28.02.1869; volgt [3].

6.                   Samuel de Kadt, geb. Oss 20.04.1875, directeur ener fabriek (1906), directeur ener naamloze vennootschap (1929,1938), overl. Bloemendaal 20.03.1938, tr. Weener 19.03.1906|b| Louise Helene Israëls, geb. Weener 06.06.1885, overl. na 1938, d.v. Louis Isaac Victor Israëls, koopman, en Rosalie Salomons.

7.                   Anna de Kadt, geb. Oss 07.10.1879, overl. Auschwitz 19.02.1943|c|, tr. Rotterdam 18.05.1916 Abraham van Dantzig, geb. Rotterdam 29.05.1869, overl. Auschwitz 19.02.1943|d|, z.v. Joseph van Dantzig (1841-1891) en Hanne van Gelder.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Rotterdam 07.04.1897 fol.s019v); |b| ingeschreven extract (huw.akte Rotterdam 30.04.1906 fol.s031); |c| overl.akte Rotterdam 1948 fol.s038; |d| overl.akte Rotterdam 1948 fol.s038; |e| overl.akte Rotterdam 1950 fol.v1-013; |f| overl.akte Rotterdam 1951 fol.v4-015; |g| overl.akte Rotterdam 1950 fol.v1-150.

 

[8] Abraham van Dantzig, geb. Alphen 03.04.1809, bakker (1828), koopman (1835,1868), overl. Rotterdam 09.02.1869, tr. Leiden 08.01.1835

[9] Eva Cohen Mug, geb. Vlaardingen 08.10.1807, overl. Rotterdam 15.01.1883.

Uit dit huwelijk:

1.                   Benjamin van Dantzig, geb. Leiden 12.05.1836, muziekmeester (1855), overl. Leiden 18.12.1916.

2.                   Esther van Dantzig, geb. Leiden 07.11.1837, overl. Leiden 01.12.1845.

3.                   Emanuel van Dantzig, geb. Leiden 21.08.1839, slager, overl. Rijswijk 04.07.1918, tr. Harlingen 15.10.1868 Jeannetta de Leeuw, geb. Harlingen 29.06.1838, d.v. Joel de Leeuw, vleeshouwer (1838), slager (1868), en Breineken Meijer.

4.                   Joseph van Dantzig, geb. Leiden 27.07.1841, magazijnbediende (1866), koopman (1868), overl. Rotterdam 31.03.1891, tr. 1e Bolsward 27.05.1866 Judith de Jong, geb. Hindeloopen 05.06.1842, overl. Rotterdam 02.07.1867, d.v. David Josephs de Jong, koopman, en Roosje Levij Haaijma; tr. 2e Leeuwarden 09.05.1868 Hanne van Gelder, geb. Leeuwarden 26.08.1839, overl. Rotterdam 01.02.1884, d.v. Hessel Tobias van Gelder, koffieschenker (1839), negotiant in effecten (1859,1868), en Froukje Jacob Levie de Roos; tr. 3e Rotterdam 29.11.1887 Sibbeltje van Gelder, geb. Leeuwarden 09.01.1859, overl. Sobibor 05.03.1943|a|, jongere zuster van Hanne.
Uit het huwelijk van Dantzig-van Gelder: Abraham van Dantzig (1869-1943), tr. Rotterdam 18.05.1916 Anna de Kadt (1879-1943), d.v. Israel de Kadt en Maria van Leeuwen; Hermina Cato van Dantzig (1879-1942), tr. Rotterdam 04.01.1912 Albert Joseph van Dantzig (1884-1942), z.v. David van Dantzig en Sophia Graveur.

5.                   Barbara van Dantzig, geb. Leiden 18.07.1843, overl. Leiden 21.07.1843.

6.                   Salomon van Dantzig, geb. Leiden 01.10.1844, overl. Leiden 03.10.1844.

7.                   David van Dantzig, geb. Leiden 16.03.1846; volgt [4].

8.                   Cato van Dantzig, geb. Leiden 07.08.1849, overl. Rotterdam 21.07.1924|b|, tr. Rotterdam 22.08.1888 Philip van Gelderen, geb. Leiderdorp 26.03.1836, slager, overl. Leiden 03.10.1899, z.v. Mozes van Gelderen, vleeshouwer, en Matje van Hess.
     PvG tr. 1e Oegstgeest 01.03.1865 Mina van der Klei, geb. Grootegast 31.01.1839, overl. Zoeterwoude 10.12.1886, d.v. Jacob Hertog van der Klei, veldwachter, en Saartje Josef Cohen.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 1950 fol.v1-017; |b| ook overl.akte Gouda 1924 no.203.

 

[10] Joseph Graveur, geb. Groningen 28.07.1814, blikslager, overl. Groningen 27.10.1846, tr. Groningen 09.02.1837

[11] Rebekka van Gelder, geb. Terborg 14.11.1810, koopvrouw (1837), overl. Groningen 11.06.1889; tr. 2e Groningen 26.06.1859 Philip Samuel Weijl, geb. Steenderen 21.03.1801, besnijdenis Steenderen 29.03.1801, veearts, overl. voor 1889, z.v. Samuel Philips Weijl, stadsveearts, en Clara Kets de Vries.

     PSW tr. 1e Bemmel 08.03.1836 Kaatje Davids, geb. Bemmel ca. 1805, overl. Bemmel 28.01.1837, d.v. Israel Davids, slager, en Eva van Gelder; tr. 2e Culemborg 12.10.1839 Flora Wijzenbeek, geb. Culemborg ca. 1801, overl. Utrecht 14.06.1852, d.v. Abraham Izak Wijzenbeek en Johanna Harpman.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk in 1859):

1.                   Philip van Gelder, later Weijl, geb. Wisch 05.06.1831|a|, koopman, overl. Groningen 08.03.1896|b|, tr. Groningen 02.09.1860 Jetje de Lange, geb. Steenwijk 24.12.1831, overl. Groningen 21.12.1893, d.v. Levie de Lange, vleeshouwer, en Regina Marcus de Leeuw.

Uit het huwelijk Graveur-van Gelder:

2.                   Mietje Graveur, geb. Groningen 25.04.1837, koopvrouw, overl. Groningen 08.03.1900, tr. Groningen 28.09.1862 Abraham Marcus, geb. Groningen 30.05.1839, vleeshouwer (1862,1902), veehandelaar (1917), overl. Groningen 25.02.1917, z.v. Emanuel Abraham Marcus, koopman, en Elizabeth Mozes van den Berg, mutsenstijfster.
     AM tr. 2e Groningen 04.05.1902 Martha Leidesdorf, geb. Leeuwarden 02.06.1844, overl. Groningen 08.02.1922, d.v. Abraham Leidesdorf en Johanna Cohen.
     ML tr. 1e Leeuwarden 01.11.1874 Simon Cohen, geb. Leeuwarden 31.07.1848, koopman, overl. Leeuwarden 10.05.1892, z.v. Benedictus Wolf Cohen en Betje Spier.

3.                   Henderika Graveur, geb. Groningen 25.04.1839, overl. Groningen 09.10.1840.

4.                   Salomon Graveur, geb. Loppersum 25.12.1841, blikslager, overl. Groningen 21.09.1926, tr. Groningen 02.08.1863 Engeltje Simmeren, geb. Groningen 25.05.1840, overl. Groningen 30.12.1916, d.v. Hartog David Simmeren, koopman, en Bruintje van Hasselt, koopvrouw.

5.                   Sophia Graveur, geb. Groningen 22.04.1844; volgt [5].

6.                   Josephine Graveur, geb. Groningen 26.02.1847.

 

Noten: |a| aangifte door Hendrika Boenink, oud 70 jaar, vroedvrouw, moeder Elisabeth, oud 19 jaar, getuige Daniel van Gelder, oud 47 jaar, slachter {haar vader?} (geb.akte Wisch 1831 no.78); |b| moeder Elisabeth Rebekka van Gelder (overl.akte Groningen 1896 no.207).

 

[12] Roelof Cohen de Kadt, geb. Oss 18.01.1781, boucher (1813), slachter (1816,1818), koopman (1821,1825), leerlooier (1831), koopman (1853,1855), slager (1859), overl. Oss 25.07.1859; tr. 2e Grave 28.06.1854 Sara van Zwanenburg, geb. Heesch 15.12.1803, koopvrouw, overl. Uden 09.06.1882|e|, d.v. Abraham Zwanenburg, koopman, en Judith van der Wielen; tr. 1e 

[13] Eva Soesman de Roos, geb. Oisterwijk ca. 1786/1787/1789, overl. Oss 15.06.1853|b|.

     SvZ tr. 1e Heesch 31.07.1823 Magiel Levie van Blijdestijn, geb. Ophemert ca. 1801, koopman, overl. Haaften 28.02.1827, z.v. Levie Mendel van Blijdestijn, koopman, en Judick Machiels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Israel de Kadt, geb. Oss 07.12.1813, koopman, overl. Oss 07.01.1877, tr. Berghem 04.06.1855 Catharina van Leeuwen, geb. Berghem 22.09.1828, overl. Oss 06.03.1876, d.v. Salomon van Leeuwen en Francijntje van Veen.

2.                   Fijke de Kadt, geb. Oss 26.02.1816.
= w.s. Sophia Cohen, geb. Oss ca. 1815, overl. Oss 22.12.1817|a|.

3.                   Israel de Kadt, geb. Oss 30.04.1818|c|; volgt [6].

4.                   Salomon de Kadt, geb. Oss 23.03.1821, leerlooier (1868,1873), overl. Oss 25.07.1873, tr. Oss 29.05.1868 Rosetta van Os, geb. Oss 12.01.1834, overl. Leeuwarden 13.10.1913, d.v. Levi van Os, vleeshouwer, en Sara Metzger.

5.                   Jacob de Kadt, geb. Oss 03.04.1823, koopman, overl. Oss 10.01.1892, tr. Berghem 27.11.1853 Rosina van Leeuwen, Rosa, geb. Ravenstein 03.06.1818, overl. Oss 04.10.1899, d.v. Salomon van Leeuwen, koopman, en Francina van Veen.

6.                   Elisabeth de Kadt, geb. Oss 11.03.1825, tr. Oss 28.06.1852 Hartog Goutsmits, geb. Lommel|d| ca. 1807/1808, koopman, overl. Roermond 28.06.1885|f|, z.v. Samuel Goutsmits en Bruine Leemans.
     HG tr. 1e voor 1851 Digna Dochters, geb. Oirschot ca. 1810, overl. Roermond 10.10.1851, d.v. Hartog Dochters en Jeannetta Walg.

7.                   Sophia de Kadt, geb. Oss 10.08.1831.

 

Noten: |a| vader Roelof Cohen (overl.akte Oss 1817 no.117); |b| e.v. Roelof Cohen (overl.akte Oss 1853 no.53); |c| kind Sousman (geb.akte Oss 1818 no.31); |d| nu in arrondissement Maaseik, provincie Limburg, België; |e| Zwanenburg (overl.akte Uden 1882 no.86); |f| vader Goudsmit, moeder Bertha Lehmans.

 

[14] Abraham van Leeuwen, geb. Berghem 08.02.1792, koopman, overl. Oss 23.12.1866|a|; tr. Lith 17.05.1831

[15] Sophia Levison, geb. Maashees 11.04.1802, overl. na 1872.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Leeuwen, geb. Oss 14.10.1834; volgt [7].

2.                   Wilhelmina van Leeuwen, geb. Oss 11.09.1836, overl. Oss 15.10.1843.

3.                   Sara van Leeuwen, Sientje, geb. Oss 28.09.1838, ventster in manufacturen (1892)|c|, winkelierster in kruideniers- en grutterswaren (1905)|d|, overl. Amsterdam 02.11.1923, begr. 04.11.1923, tr. Oss 30.10.1872 Hartog van Adelsbergen, geb. Tiel 27.10.1842, koopman, firmant van Gebroeders van Adelsbergen, winkeliers in petten (1878)|b|, overl. Amsterdam 26.06.1886, z.v. Salomon van Adelsbergen en Grietje van den Borg.

 

Noten: |a| moeder Meintje Fransie (overl.akte Oss 1866 no.95); |b| faillisement bij vonnis Arr.Rb. Amsterdam 15.11.1878 (annonce collectie CBG); |c| faillisement bij vonnis Arr.Rb.Amsterdam 16.08.1892 (annonce collectie CBG); |d| faillisement bij vonnis Arr.Rb. Amsterdam 23.02.1905 (annonce collectie CBG).

 

[16] Benjamin van Dantzig, geb. Amsterdam ca. 1752, overl. Leiden 20.09.1834, z.v. Emanuel van Dantzig en Grietje Abrams; tr.

[17] Bartje Abraham Cohen, geb. Amsterdam ca. 1790, overl. Leiden 25.12.1864, d.v. Abraham Cohen en Mietje Abrahams.

Uit dit huwelijk:

1.                   David van Dantzig, geb. Amsterdam 07.08.1807, koopman, overl. Rotterdam 23.01.1876, tr. Leiden 11.05.1836 Roosje de Wolf, geb. Leiden xx.05.1810, dienstbode (1836), overl. Rotterdam 26.01.1893, d.v. Samuel de Wolf (-1819) en Betje van Dantzig.

2.                   Abraham van Dantzig, geb. Alphen 03.04.1809; volgt [8].

3.                   Beletje van Dantzig, geb. Leiden xx.06.1813, overl. Rotterdam 10.12.1871.

4.                   Michiel van Dantzig, geb. Leiden 12.04.1817, ‘matroos (ligt) op de Boot No 17’, overl. Fort Bath en Bath 17.02.1843|a|.

 

Noten: |a| aangifte door twee matrozen van Z.M. Kanonneerboot nr.1 {geen verklaring over de doodsoorzaak en het tijdsverschil} (overl.akte Forth Bath en Bath 12.05.1843 no.5).

 

[18] Salomon Joseph Cohen Mug, geb. Rotterdam ca. 1777, koopman (1838), overl. Leiden 16.03.1860, z.v. Joseph Cohen Mug (ca.1743-1831) en Kaatje Sprengers; tr.

[19] Barbara Hartog Sprengers, geb. Rotterdam ca. 1773, overl. Leiden 05.08.1863, d.v. Hartog Sprengers en Antje Matthis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eva Cohen Mug, geb. Vlaardingen 08.10.1807; volgt [9].

2.                   Alexander Cohen Mug, geb. Vlaardingen 09.10.1809, koopman, overl. na 1858, tr. Leiden 15.11.1838 Sientje Samuel Wolff, geb. Leiden 12.08.1816, d.v. Samuel Wolff (-1819) en Elisabeth Heijman van Dantzig, koopvrouw (1838).

3.                   Joseph Mug, geb. Rotterdam 19.09.1812, spiegelmaker (1831), overl. Rotterdam 08.09.1833.

4.                   Josua Cohen Mug, geb. Vlaardingen 15.11.1817, kleermaker (1836), koopman (1872), overl. Leiden 23.09.1872.

 

[20] Salomon Jonas Graveur, geb. Glogau (in Duitschland)|a| ca. 1753, graveur (1814), cachetsnijder (1823), signetsnijder (1827), overl. Groningen 07.11.1827, z.v. Jonas Simon Graveur, signetsnijder, en Rachel Jacobs; tr.

[21] Rachel Joseph, geb. Frouwenstad (Hertogdom Posen)|b| ca. 1775, koopvrouw (1837,1839), overl. Groningen 21.07.1849|c|, d.v. Joseph, bontwerker, en Grietje.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jonath Jonas Graveur, geb. Dordrecht ca. 1797/1798, signetsnijder (1827), cachetsnijder (1849), overl. Groningen 22.07.1849|d|.

2.                   Grietje Jonas Graveur, geb. Groningen 28.04.1801, overl. Groningen 11.02.1846, tr. Groningen 07.08.1823 Hartog Benjamin Israël, besnijdenis Groningen 13.03.1795, kleermaker, overl. Groningen 24.09.1886, z.v. Benjamin Israël, koopman, en Mietje Izaks.

3.                   Samuel Graveur, besnijdenis Groningen 30.05.1805.

4.                   Simon Graveur, besnijdenis Groningen 10.09.1806.

5.                   Betje Jonas Graveur, geb. Groningen 20.06.1812, koopvrouw, tr. 1e Groningen 17.03.1839 Hartog Mooij, geb. Amsterdam 18.07.1790, overl. voor 1851, z.v. Mozes Samuel Mooij, kleermaker; tr. 2e Groningen 24.07.1851 Eliazer Alberg, zich noemde Alberge, geb. ’s-Gravenhage 16.04.1810, gepensioneerd militair, z.v. Moses Abraham Alberg/Alberge, koopman, en Roosje Eliazer.

6.                   Joseph Graveur, geb. Groningen 28.07.1814; volgt [10].

 

Noten: |a| nu Głogów, Polen; |b| w.s. Frauenstadt, nu Wadowice, Polen; |c| ‘geslachtsnamen [van haar ouders] aan de declaranten onbekend’(overl.akte Groningen 1849 no.766); |d| woonde met zijn moede in het Jodenstraatje, letter G, nummer 271 (overl.akte Groningen 1849 no.767).

 

[22] Daniel van Gelder, geb. Terborg ca. 1780/1782/1784/1785, koopman, overl. Groningen 12.05.1857, z.v. Philip Leijzer van Gelder, vleeshouwer, en Judith Abraham Cohen; tr.

[23] Sophia Koopmans, geb. Terborg ca. 1778/1780/1781, overl. Groningen 05.01.1858|a|, d.v. Samuel Levie Koopmans, koopman, en Hinderine.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob van Gelder, geb. Wisch ca. 1806/1807, koopman (1836), boekbinder (1858,1859), overl. Groningen 15.06.1891, tr. Groningen 19.05.1836 Hanna Izak Akker, geb. Lemmer ca. 1810, overl. Groningen 04.07.1891, d.v. Izaak Levi Akker, onderwijzer, en Sara Mozes, koopvrouw.

2.                   Leijzer van Gelder, geb. Wisch ca. 1809, vleeshouwer, overl. Groningen 24.02.1867, tr. Rachel Abrahams, geb. Almelo ca. 1808, overl. Groningen 20.03.1871, d.v. Frouwke Abrahams.

3.                   Rebekka van Gelder, geb. Terborg 14.11.1810; volgt [11].

4.                   Jeannette van Gelder, geb. Terborg 21.04.1813, naaister (1843), overl. na 1879, tr. Groningen 23.04.1843 Isac Wolf, geb. Nijmegen 06.01.1815, ‘eexter-oogensnijder (1843), koopman (1846), arbeider (1848), dagloner (1851), venter (1874), overl. (Amsterdam) tussen 1874 en 1877, z.v. Adolf Wolf, koopman, en Alijda Lohrhaupten.

5.                   Samuel van Gelder, geb. Terborg 08.02.1815, koopman (1852), arbeider (1881), overl. Oldenzaal 06.04.1881, tr. Groningen 26.12.1852 Antje Heijmans, geb. ’s-Hertogenbosch 07.04.1801, d.v. Izak Heijmans, koopman, en Betje Nathans.
     AH tr. 1e ’s-Hertogenbosch 22.09.1837 Simon Joseph Cohen, geb. Amersfoort 21.11.1794, overl. Groningen 20.12.1851, z.v. Joseph Cohen en Jannetje Israëls.

6.                   Clara van Gelder, geb. Terborg 30.09.1817, overl. (Amsterdam) na 1881, tr. Groningen 09.09.1838 Abraham Moses Viguevano, geb. Amsterdam 19.11.1817, koopman, overl. (Amsterdam) 1860 en 1877, z.v. Moses Aron Viguevano, koopman, en Sara Rodrigues de Mirando.

 

Noten: |a| ‘geslachtsnaam [van de moeder] aan de declaranten onbekend’ (overl.akte Groningen 1858 no.20).

 

[24] Israel Cohen, overl. voor 1854, w.s. overl. Oss 17.08.1807 (oud 60 jaar, nalatende 3 kinderen), tr.

[25] Johanna van Gog, overl. voor 1854.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelof Cohen de Kadt, geb. Oss 18.01.1781; volgt [12].

 

[26] Soesman Samuel de Roos, overl. Oisterwijk 17.09.1815, z.v. Samuel de Roos, en Johanna; tr.

[27] Roos Salomons, overl. tussen 1815 en 1853.
– Er is een Belia Salomon, geb. Oisterwijk ca. 1756, overl. Oisterwijk 22.12.1826, d .v. Salomon Simon en Maria Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eva de Roos, geb. Oisterwijk ca. 1786/1787/1789; volgt [13].

2.                   Samuel de Roos, geb. Oisterwijk ca. 1788, overl. Sprang-Capelle 14.02.1872, tr. Sprang-Capelle 15.11.1832 Kaatje Keijzer, geb. Sprang 19.09.1798, overl. Sprang-Capelle 21.10.1872, d.v. Levie Keijzer en Jenneke Godschalk.

3.                   Prinse de Roos, geb. Oisterwijk ca. 1790/1793, overl. Vught 08.10.1877|b|, tr. Oisterwijk 27.11.1814 Jacob Nathan Koppens, geb. Oisterwijk ca. 1793, overl. Vught 21.06.1882|a|, z.v. Nathan Philip Koppens en Bruintje Jacob.

4.                   Alexander de Roos, geb. Oisterwijk 10.01.1803, overl. Antwerpen 30.06.1862|d|, tr. Oirschot 18.10.1830|c| Marianna Roost, geb. Oirschot 19.12.1804, d.v. Natha Roost en Judiek Benjamins.

5.                   Maria de Roos, overl. Oisterwijk 08.06.1814.

 

Noten: |a| wedr Elisabeth Prins de Roos (overl.akte Vught 1882 no.38); |b| Prins de Roos, moeder Elsiabeth Prins de Roos (overl.akte Vught 1877 no.87); |c| moeder v/d bruidegom Belia; |d| moeder Rosa (overl.akte Oisterwijk 14.09.1863 no.31).

 

[28] Levi van Leeuwen, koopman (1831), tr.

[29] Mijntje Marcus, geb. Rotterdam ca. 1763, overl. Berchem 29.07.1830, d.v. Salomon Marcus en Rachel N|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham van Leeuwen, geb. Berghem 08.02.1792; volgt [14].

 

Noten: |a| ‘de familienaam onbekend’ (overl.akte Berchem 1830 no.24).

 

[30] Samuel Isaak Levison, geb. Maashees ca. 1769, koopman (1827), vleeshouwer (1831), koopman (1834), overl. Lith 20.05.1857, z.v. Isaac Levison en Sara N; otr. Lith 01.07.1795, tr. Lith (schepenbank) 19.07.1795

[31] Mijntje Levi, ook Levie, geb. Pozeik nabij Frankfort ca. 1763, overl. Lith 27.04.1829|b|, d.v. Levi Jacob en Fijke Isaac.

Uit dit huwelijk:

1.                   Levie Levison, geb. Oisterwijk ca. 1792/1796, slager (1834,1848), overl. Lith 09.11.1868, tr. 1e Lith 21.11.1834 Hester van Meer, geb. Cuyk ca. 1799/1800, winkelmeid (1834), overl. Lith 06.11.1844, d.v. Jacob van Meer en Cibilla Isacks; tr. 2e Lith 09.06.1848 Sibilla van Buuren, geb. Tricht ca. 1801, overl. Geldermalsen 06.01.1886, d.v. Samuel van Buuren en Belitje Mozes.

2.                   Betje Levieson, ook Elizabeth Levison, geb. Lith ca. 1798/1799, overl. Deil 22.11.1876|a|, tr. Beesd 18.01.1827 Jonas van Straaten, geb. Herwijnen ca. 1797, vleeshouwer (1827,1844), koopman (1855,1856), overl. Beesd 18.12.1856, z.v. Moses van Straaten, vleeshouwer, en Hendrijntje Jonas.

3.                   Sophia Levison, geb. Maashees 11.04.1802; volgt [15].

 

Noten: |a| ook overl.akte Klundert 1876 no.71; |b| geb. Bosik (overl.akte Lith 1829 no.8).

 


terug